Hotărârea nr. 4/2018

hcl 4 din 11.01.2018 privind modif anexei la HCLS 3 nr. 386 05.09.2017 – referitoare la reprezentantii CLS 3 in Cons de Admin ale unitatilor de invatamant preuniversitar din reteaua scolara


HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 386/05.09.2017 -referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în con dî țiile stabilite de Legea nr. I15/2 015 pentru al e ger ea a ut or ități lor administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 2î 5/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară, azi 11.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.l8/CP/08.0L2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 1617/05.01.2018 al Direcției învățământ - Serviciul

Administrare Unități de învățământ;

-    HCLS 3 nr. 643/19.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Nițu Mihai și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3;

-    HCLS 3 nr.667/28.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Lungu Vasile și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3;

-    HCLS 3 nr. 386/05.09.2017 privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 234/12.06.2017 -referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

-    Adresa nr. 1688/05.01.2018 a Direcției învățământ - Serviciul Administrare Unități de învățământ. înregistrată cu nr. 12/CP/05.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Procesul - verbal al Comsiei de Validare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), (5) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/200 L republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Pozițiile nr. 8, 18, 26. 27. 34, 38. 44. 61, 62. 69 și 76 din anexa la Hotărârea nr. 386/05.09.2017 a Consiliului Local Sector 3 se modifică, după cum urmează:

Nr.

poziției

Denumirea unității de învățământ

Număr de consilieri locali în Consiliul de Administrație

Nume și prenume reprezentant Consiliul Local

8

Grădinița nr. 154

1

Fleancu Florin

18

Grădinița nr. 239

1

Fleancu Florin

26

Școala Gimnazială nr. 47

2

Radu Constantin Marineață Marcel

27

Școala Gimnazială nr. 54

2

Radu Constantin

Honțaru Valerica

34

Școala Gimnazială nr. 80

2

Fleancu Florin

Dobre Alexandru

38

Școala Gimnazială nr. 86

2

Fleancu Florin

Gutium Narcisa

44

Școala Gimnazială nr. 112

2

Radu Constantin

Păunică Adriana

61

Colegiul Tehnic "Angliei Saligny"

2

Fleancu Florin

Petrescu Cristian

62

Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"

2

Fleancu Florin

Gutium Narcisa

69

Școala

“Mihai lonescu"

1

Fleancu Florin

76

Școala Primară "Just 4 kids"

î

Fleancu Florin

Art.2. Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 386/05.09.2017 se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 386/05.09.2017, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Lcical Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preunive/sitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București, rămân neschimbate;VAA’A oJR !!>*    .

MNEAZA


NR.

DIN


9

11.01.2018

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinar^ a Consiliului Local Sector 3 din data de 11.01.2018.

'../..UM-'TdU


Anexa Ea HCLS 3 nr


VA

privind modificarea Anexm    ........privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de

AdministralieîakLunitățijoPâejriyăȚarnțHțt preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorul 3 al Municipiului București

Nr,

Crt.

\    '/ L î>G

Denumirea unității de învățământ^^-™^^ s

/ Z /

■6. *4/

>,/    Adresa

Număr

consilieri locali în Consiliul de Administrație

Nume si prenume reprezentant Consiliul Local

1

GRĂDINIȚĂ NR. 3

STR. PLT, NEDELCU ION NR.31

i

HONTARU VALER1CA

2

GRĂDINIȚĂ NR. 24

STR. NICOLAE PASCU NR.12

1

GALBENU ANAIULIA

3

GRĂDINIȚĂ "FLOARE DE COLT"

STR. SCHITULUI NR.1D

1

HONTARU VALERICA

4

GRĂDINIȚĂ NR. 68

STR. GURA IALOMIȚEI, NR. 20

1

VASILIU MARIANA

5

GRĂDINIȚĂ NR. 69

B-DUL.PICTOR NICOLAE

GRIGORESCU NR.14

1

TUDORACHE ANDREI CRISTIAN

6

GRĂDINIȚĂ NR. 70

STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 3

1

PĂUNICĂ ADRIANA

7

GRĂDINIȚĂ NR. 71

ALEEA FUIORULUI NR.9

1

GALBENU ANAIULIA

8

GRĂDINIȚĂ NR 154

ALEEA BARAJUL UZULUI NR.9

1

FLEANCU FLORIN

9

GRĂDINIȚĂ NR. 160

ALEEA PERISORU NR.9

1

MOLDOVEANU LUCIAN IONEL

10

GRĂDINIȚĂ "8RANDUSA"

STR. BRÂNDUȘELOR NR.37-43

1

GUTIUM NARCISA

11

GRĂDINIȚĂ NR. 187

STR. MAGNETULUI NR.1

1

MAR1NEAȚĂ MARCEL

12

GRĂDINIȚĂ NR 191

STR. COZLA NR.1

1

ENE STEL1AN BOGDAN

13

GRĂDINIȚĂ NR. 196

STR. PLT. PETRE iONESCU NR.76

1

POPESCU ROMEO

14

GRĂDINIȚĂ NR. 211

STR. TRAPEZULUI NR.1A

1

1ACOB CEZAR

15

GRĂDINIȚĂ NR. 216

STR. BARAJ ROVINARI NR.10

1

PĂUNICĂ ADRIANA

16

GRĂDINIȚĂ NR. 231

STR. CODRII NEAMȚULUI NR.68

1

PĂUNICĂ ADRIANA

17

GRĂDINIȚĂ NR. 232

STR. PATRIOTILOR NR.3

1

SIMA ELENA DANIELA

18

GRĂDINIȚĂ NR. 239

STR DRISTOR NR 102

STR PICTOR ION TUCULESCU NR.38

1

FLEANCU FLORIN

19

GRĂDINIȚĂ NR. 240

STR.ROTUNDA NR.1

STR. FILDEȘULUI NR 1A

1

SIMA ELENA DANIELA

20

GRĂDINIȚĂ "PEȘTIȘORUL DE AUR"

STR.ROTUNDA NR.19

STR.PATULULUI NR.2

1

PĂUNICĂ ADRIANA

21

GRĂDINIȚĂ NR. 255

B-DUL.ENERGETICIENILOR NR.3

t

GALBENU MIRCEA MIHAI

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "VOIEVOD NEAGOE BASARAB"

INTR. CONSTANTIN BRANCUSI NR.7

2

PĂUNICĂ ADRIANA

PETRESCU CRISTIAN

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20

STRADA PREVEDERII NR. 19

2

POPESCU ROMEO MÂLUREANU LIVIU

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "LIVID RE8REANU”

STR. BARAJUL ROVINARI NR.1

2

VASILIU MARIANA TUDORACHE LIVIA

25

ȘCOALA GIMNAZIALA "MEXIC"

BLD, 1 DECEMBRIE 1918 NR.34

2

TUDOR ELENA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 47

SOS. GĂRII CATELU NR 130

2

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 54

STR.ISTRIEI NR.19

2

HONTARU VALERICA

RADU CONSTANTIN

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 55

SOS,INDUSTRIILOR NR.46

B-DUL BASARABIA NR.256

3

MARINEAȚĂ MARCEL

GALBENU MIRCEA MIHAI

SIMA ELENA DANIELA

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 67

STR.MAGNETULUI NR.1-3

2

MARINEAȚĂ MARCEL

SIMA ELENA DANIELA

30

SCOALĂ GIMNAZIALA

CEZAR BOLLIAC

STR.TIGLfNA NR.37

2

DOBRE ALEXANDRU

DUMITRU CONSTANTIN

31

ȘCOALA GIMNAZIALA "BARBU DELAVRANCEA"

STR. MATEI BASARAB NR.28-30

2

PELINARU CORNEL

FĂTU ADRIAN

32

ȘCOALA GIMNAZIAuA "LEONARDO DA VINCI"

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55

2

VOICU ALIN IONUȚ

GALBENU MIRCEA MIHAI

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 78

SOS. GĂRII CATELU NR.5Q

2

MARINEAȚĂ MARCEL

SIMA ELENA DANIELA

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 80

CALEA DUDEST! NR.191

2

FLEANCU FLORIN

DOBRE ALEXANDRU

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 81

STR NERVA TRAIAN NR.33

STR. OCTAVIAN GOGA NR.8

STR. OCTAVIAN GOGA NR. 10

2

BÂEȚICĂ NICOLETA

PETRESCU CRISTIAN

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 82

STR JEAN STERIADI NR.17

2

MOLDOVEANU LUCIAN IONEL VASILIU MARIANA

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 84

CALEA VITAN NR.135

2

BAEȚICÂ NICOLETA

GUTIUM NARCISA

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 86

INTR. RECONSTRUCȚIEI NR.6A

STR ION TUCULESCU NR.42

2

FLEANCU FLORIN

GUTIUM NARCISA

39

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI BOTEZ"

STR. RAMNICU VALCEA NR.32

2

BAEȚICÂ NICOLETA

GUTIUM NARCISA

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 88 (SHANGHAI)

STR ODOBESTI NR.3

STR. ODOBESTI NR.1A

3

POPESCU ROMEO

VĂDUVA IULIANA

GALBENU MIRCEA MIHAI

41

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE LABIS"

STR FIRIDEI NR.2

2

SIMA ELENA DANIELA

IACOB CEZAR

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 92

ALEEA VLAHITA NR. 1A

2

POPESCU ROMEO

SIMA ELENA DANIELA

QrClAÎ â nEtUMâTIA} A WO

rrHQDPHi E EE MP? 111J 1

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

Pagina 1

Ne.

Crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

Număr

consilieri local! în Consiliul de Administrație

Nume si prenume reprezentant Consiliul Loca!

tD

‘ ................... ■

MARINESCU IONELA

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 112

STR PATULULUI NR.2

PÂUNICĂ ADRIANA

RADU CONSTANTIN

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 116

STR. GURA IALOMITEI NR.20

2

VASILIU MARIANA

SIMA ELENA DANIELA

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 149

ALEEA PERISORU NR.4

2

VASILIU MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 195 (HAMBURG)

STR, LUNCA BRADULUI NR 2

3

PÂUNICĂ ADRIANA

VĂDUVA IULIANA

ENE STELtAN BOGDAN

48

ȘCOALA GIMNAZIALA "FEDERICO

GARCIA LORCA”

STR. COZLA NR,1

2

PÂUNICĂ ADRIANA

TUDORACHE ANDREI CRISTIAN

49

ȘCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU

IOAN CUZA"

B-DUL.NICOLAE GRIGORESCU NR.14

2

VOICU ALIN IONUȚ

TUDORACHE LIVIA

50

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 200

STR. POSTĂVARUL NR.13

2

ENE STELIAN BOGDAN

PÂUNICĂ ADRIANA

51

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.5

STR. TURTURELELOR NR.13

2

PELINARU CORNEL

DUMITRU CONSTANTIN

52

ȘCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR. 5

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55

2

MARINESCU IONELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

53

COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB"

STR. MATEI BASARAB NR. 30-32

2

PELINARU CORNEL

FĂTU ADRIAN

54

LICEUL TEORETIC "AU. CUZA"

STR, ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR.5

2

TUDOR ELENA

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL

55

LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI"

ALEEA FUIORULUI NR.9

2

VĂDUVA IULIANA

GALBENU ANA IUUA

56

LICEUL TEORETIC "OECEBAL"

B-DUL.ENERGETICiENILOR NR.9-11

2

POPESCU ROMEO

HONTARU VALERICA

57

LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN"

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55

2

VOICU ALIN IONUȚ

GALBENU MIRCEA MIHAI

58

ȘCOALA SUPERIOARA COMERCIALA NICOLAE KRETZULESCU

STR, HRISTOV BOTEV NR.17

2

SIMA ELENA DANIELA

EÂTU ADRIAN

59

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D NENITESCU1'

B-DUL. THEODOR PALLADY NR.26

1

VASILIU MARIANA

60

LICEUL TEORETIC NICHiTA STANESCU

STR LUCRETIU PATRASCANU NR. 12

2

POPESCU ROMEO

TUDOR ELENA

61

COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SAUGNY

BD NICOLAE GRIGORESCU NR 12

2

FLEANCU FLORiN

PETRESCU CRISTIAN

62

COLEGIUL TEHNIC MIHA! BRAVU

SOS. MIHAI BRAVO NR.428

2

FLEANCU FLORIN

GUTIUM NARCISA

63

LICEUL TEHNOLOGIC "ElIE RADU"

B-DUL. ENERGETICIENILOR NR.5

1

VĂDUVA IULIANA

64

LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMlR

HURMUZESCU"

B-DUL. BASARABIA NR.256

1

MARINEAȚĂ MARCEL

65

LICEUL TEHNOLOGIC "THEODOR PALLADY"

B-DUL THEODOR PALLADY NR.250

1

MĂLUREANU LtVIU

66

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

B-DUL.THEODOR PALLADY NR.26

1

VASILIU MARIANA

67

CLUBUL COPIILOR SECTOR 3

STR.ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR. 5

1

TUDOR ELENA

66

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 4

ALEEA BUCHETULUI NR.5

2

VĂDUVA IULIANA

CORNEANU ANTONIO C1PRIAN

69

ȘCOALA MIHAI IONESCU

STR. CĂUZAȘI NR. 43

1

FLEANCU FLORN

70

LICEUL TEORETIC HYPERION

SOS. MIHAI BRAVU NR. 288 C

1

BĂEȚICĂ NICOLETA

71

LICEUL TRAIAN LALESCU

B-DUL.ENERGETICIENILOR NR. 9E

1

PELINARU CORNEL

72

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA

STR. BALTA ALBINA NR. 9

1

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL

73

COMPLEXUL EDUCAȚIONAL LAUDER REUT

STR, IULIU BARASCH NR. 15

1

POPESCU ROMEO

74

ȘCOALA GIMN. METROPOLITANA ” ARC "

STR EȘARFEI NR. 63-71

1

BĂEȚICĂ NICOLETA

75

ȘCOALA PRIMARA SPECTRUL!

B-DUL,ENERGETICIENILOR NR. 9-11

1

PELINARU CORNEL

76

ȘCOALA PRIMARĂ „JUST 4 KIDS"

STR. BREAZA.NR 78

1

FLEANCU FLORIN

77

ȘCOALA PRIMARA JNASCHOOL"

STR. COLTEI NR.19

1

POPESCU ROMEO

78

ȘCOALA PRIMARĂ „SEB"

STR. VASILE VOICULESCU NR. 21

1

FĂTU ADRIAN

79

ȘCOALA PRIMARA

"CASTELUL FERMECAT OLIMPIA"

STR. MURESANA. NR 26

1

GALBENU MIRCEA MIHAI

80

ȘCOALA PRIMARA "ARLECHINO & FRIENDS

STR. CEZAR BOLLIAC, NR. 22-24

1

PELINARU CORNEL

81

ȘCOALA PRIMARĂ "CÂPȘUNIK"

STR. CONSTANTIN NOTTARA, NR. 27

1

MOLDOVEANU LUCIAN IONEL

82

ȘCOALA PRIMARA "SINCRON"

CALEA VITAN NR.206-208

1

BĂEȚICĂ NICOLETA

83

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEP BY STEP

STR. CEZAR BOLLIAC. NR. 42

1

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL

84

LICEUL TEHNOLOGIC "PROFESIA"

STR, 1LIOARA.NR 16

1

MĂLUREANU LiVIU

85

ȘCOALA PRIMARĂ "ANA LUGOJANA "

STR. ILIOARA NR. 16

1

PĂUN! CĂ ADRIANA

86

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTESSANO"

STR. PARFUMULUI NR, 9

1

MARINESCU IONELA

președinte DE ȘEDIN^Î

--.......—......................................ft-......-......SyĂ k:&,

sg M

idĂ W iH


CABINET PRIMAR


CsJea Codești nr. igi, sector 3, 031 ES&4 București www.primarie3.r0

i „reyiNET


iJMARi


telefon (004 021) 3T§ 03 23 - 28 fax {004 021) 318 ej 04 e-malî cabineîprirnar®) prirnarie3.ro

O$. O/. SO/^L

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 386/05.09.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

După încetarea mandatelor de consilieri ale domnilor Nîțu Mihai și Lungu Vasile și vacantarea posturilor de consilieri din cadrul Consiliului Local al Sectorului 3 ca urmare a demisiei acestora, urmează a fi desemnați noi reprezentanți ai Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat sau particular la care aceștia aveau mandat.

Ca urmare, pentru următoarele unități de învățământ se vor desemna noi reprezentanți ai Consiliului Local pentru Consiliile de Administrație, după cum urmează: Grădinița nr. 154 (1 consilier), Grădinița nr. 239 (1 consilier), Școala Gimnazială nr.47 (1 consilier), Școala Gimnazială nr. 54 {1 consilier), Școala Gimnazială nr. 80 (1 consilier), Școala Gimnazială nr. 86 (1 consilier), Școala Gimnazială nr. 112 (1 consilier), Colegiul Tehnic Anghel Saligny (1 consilier), Colegiul Tehnic Mîhai Bravu (1 consilier), Liceul Teoretic Mihaî ionescu (1 consilier), Școala Primară Just 4 Kids (1 consilier).

Drept urmare, am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale celor 11 unități de învățământ enumerate mai sus.PRIMARI

ACTORULUI

BUCUREȘTI,


Sos. Mîhai Bwt.j nr, „pg, sc-t'Sor^, o-joja-S București www.snmarira.ro


DiRgCȚi ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICiUL ADMINISTRARE UNÎTĂȚ1 ÎNVĂȚĂMÂNT

mjmMqsmmî

telefon (004 ;.«i)    04 zy

e-mali inveîHmantgîprifriafiej.fîs

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 386/05.09.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a

Sectorului 3 al Municipiului București

Luând în considerare:

>    Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată prin OUG nr. 49/26.06.2014, privind conducerea unităților de învățământ și modul de constituire al Consiliului de Administrație ca și organ de conducere a unităților de învățământ

>    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 643/19.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Nițu Mihai și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3, ca urmare a demisiei acesteia

>    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 667/28.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Lungu Vasile și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3, ca urmare a demisiei acesteia

>    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 386/05.09.2017 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 234/12.06.2017

Având în vedere:

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 643/19.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Nițu Mihai și implicit încetarea mandatului de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 3 în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.47, al Școlii Gimnaziale nr.54, al Școlii Gimnaziale nr.l 12;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 667/28.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Lungu Vasile și implicit încetarea mandatului de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 3 în Consiliul de Administrație al Grădiniței nr.154, Grădiniței nr.239, al Școlii Gimnaziale nr. 80, al Școlii Gimnaziale nr. 86, al Colegiului Tehnic Anghel Saligny, al Colegiului Tehnic Mihai Bravu, al Liceului Teoretic Mihai Ionescu, al Școlii Primare Just 4 Kids;

este necesară desemnarea unor noi reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular menționate, conform tabelului de mai j os:

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ

Nume și prenume reprezentanți CL existenți in CA conform HCLS3 nr. 386/05.09.2017

Nume și prenume reprezentant CL desemnat cf. prezentei HCL

3

Grădinița nr. 154

......................

18

Grădinița nr. 239

Lungu Vasile

......................

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectețului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, pnntr-o cerere scrisă semnata și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

26

Școala Gimnazială nr.47

Marineață Marcel

'NLu Mihai

Marineață Marcel

21

Școala Gimnazială nr. 54

Hontaru Vaîerica

Hontaru Vaîerica

34

Școala Gimnazială nr. 80

Dobre Alexandru

Dobre Alexandru

38

Școala Gimnazială nr. 86

LlUKȚU 7 «tK.US

Gutium Narcisa

Gutium Narcisa

44

Școala Gimnazială nr. 112

Păunica Adriana

Nhu Mdw

Păunica Adriana

61

Colegiul Tehnic .Angliei Saligny”

Lungo Țsshe

Petrescu Cristian

Petrescu Cristian

62

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”

lU.îîg.U VâSi.IQ

Gutium Narcisa

Gutium Narcisa

69

Liceul Teoretic „Mihai lonescu”

Lungu V asi <e

76

Școala Primară „Just 4 Kids”

Lungu VssUe

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile inițierii unei noi Hotărâri a Consiliului Local, privind modificarea Anexei la H.C.L.S, 3 nr. 386/ 05.09.2017, în sensul modificării pozițiilor 8,18,26,27,34,38,44,61,62,69 și 76 din Anexa și implicit, desemnarea unor noi reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar menționate, în locul reprezentanților Consiliului Local care au demisionat din funcție.

Director Executiv Adjunct,

Mihaela Nagy-Răducanu


Șef Serviciu Angelica Radu

întocmit: Nicoleta Pitulice


Șes. Mibai Oravu r?r. 428, sector 3, București www.pnmarie3.ro

te’eran (004 021) 32c o.ț 2/ e-rmii irtvu^ryianl@prîmar^3.rG


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

M. î SA !o?oi

Către:

Cabinet Primar


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâre:

1). privind modificarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 385/05.09.2017privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea caiitâții educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Anexat, vă transmitem documenteleînsoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

2). privind modificarea Anexei ia H.C.L.S. 3 nr, 386/05.09.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 ai Municipiului București

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Director Executiv Adjunct,

Mihaela Nagy-RăducanuDatele dumneavoastră personale s^nt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita dreptuliîe de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datata trimisă

*    pe adresa Primăriei Sector 3

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 11.01.2018,

în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3

Privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 386/05.09.2017 - referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București:

Au fost tăcute ................... propuneri, iar în urma numărării voturilor exprimate au rezultat

următoarele:


Nr.

poziției

Denumirea și adresa unității de învățământ

Număr de consilieri locali

Nume și prenume Consilier Local (propuneri)

DA

NU

ANULATE

8

Grădinița nr. 154

1

AVc l/ rl    V

Q

O

18

Grădinița nr. 239

1

f Gr AVCv/

2 Ș

O

26

Școala Gimnazială nr. 47

2

^4 &(/ c c/o s f /4/v Ttfy

TS

0

O

27

Școala Gimnazială nr. 54

2

2 A

3

O

34

Școala Gimnazială nr. 80

2

Pl^AA/CV Pta/ifzv

ts

a

V?

38

Școala Gimnazială nr. 86

2

2

o

0

44

Școala Gimnazială nr. 112

2

p_A4 < UW/ S ( A fi/ ( ( 4/

2S

0

0

61

Colegiul Tehnic "Angliei Saîigny"

2

2\

0

e

62

Colegiul Tehnic "Mihai Bravii"

2

FCer A a/ e    T L 3

2h

0

0

69

Școala

"Mihai Ionescu"

1

o

-o

76

Școala Primară "Just 4 kids'

1

f L cAtv-c^    -az

u,

0

o

COMISIA DE VALIDARE:

1.    DOBRE ALEXANDRU - PREȘEDINTE

2.    POPESCU ROMEO - SECRETAR

3.    ENE STEL1AN BOGDAN

4.    FĂTU ADRIAN

5.    ENÂCHESCU MARIAN DANIEL