Hotărârea nr. 3/2018

hcl 3 din 11.01.2018 privind modif anexei la HCLS 3 nr. 385 05.09.2017 – referitoare la reprezentantii CLS 3 in Com de evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in unit de invat preuniversi


CONSILIUL LOCAL StL fOR î

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr, 385/05.09.2017 - referitoare ia reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a

Sectorului 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară,

azi 11.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr, 17/CP/08.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.l 621/05.01.2018 al Direcției învățământ - Serviciul

Administrare Unități de învățământ

-    HCLS 3 nr.643/19.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului

Nitu Mihai și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector

3;'

-    HCLS 3 nr, 667/28.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului

Lungu Vasile și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local

Sector 3;

-    HCLS 3 nr. 385/05.09.2017 privind modificarea anexei la HCLS 3 nr.

233/12.06.2017- referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local

Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

-    Adresa nr. 1622/05.01.2018 a Direcției învățământ - Serviciul Administrare

Unități de învățământ. înregistrată cu nr.l2 /CP/05.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

Art. 11 alin. (1) și alin. (4) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 87/2006:

Luând în considerare:

-    Procesul - verbal al Comsiei de Validare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), (5) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Pozițiile nr. 18, 43. 51. 56, 67. 68. 69. 95 din Anexa la Hotărârea nr. 385/05.09.2017 a Consiliului Local Sector 3 se modifică, după cum urmează:

Nr.

crt.

Denumirea unității

de învățământ

»

Număr de consilieri locali în Comisia de evaluare și asigurarea calității educației

Nume și prenume reprezentant Consiliul Local

18

Grădinița nr. 239

1

Radu Constantin

43

Școala Gimnazială nr. 95

1

Fleancu Florin

51

Clubul Copiilor Sector 3

1

Radu Constantin

56

Liceul Teoretic "Benjamin Franklin"

1

Radu Constantin

67

Școala Gimnazială Specială nr. 5

I

Radu Constantin

68

Școala Gimnazială de Arte nr. 5

1

Radu Constantin

69

Grădinița "Kids Club"

1

Fleancu Florin

95

Școala Primară "Just

4 Kids"

1

Fleancu Florin

Art.2. Anexa Ia Hotărârea nr. 385/05.09.2017 a Consiliului Local Sector 3, se înlocuiește cu anexa din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 385/05.09.2017, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București, rămân neschimbate.


NR. 3 DIN 11.01.2018

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de IL01.20Î8,

privind modificarea Anexe: la H.C.L.S. 3 nr.    ..... .. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisia de

evaluare și asigurare a calității educației în unitățile de învățământ preuniversîtar din rețeaua școlară a Sectorul 3 al Municipiului București

Nr.

Crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

Număr consilieri locali în Comisia de evaluare și asigurare a calității educației

Nume si prenume reprezentant Consiliul Local

1

GRĂDINIȚĂ NR. 3

STR. PLT. NEDELCU ION NR.31

VĂDUVA IULIANA

2

GRĂDINIȚĂ NR. 24

STR. NICOLAE PASCU NR 12

1

HONTARU VALERICA

3

GRĂDINIȚĂ "FLOARE DE COLT"

STR SCHITULUI NR.1D

1

SIMA ELENA DANIELA

4

GRĂDINIȚĂ NR. 68

STR. GURA lALOMIȚEI, NR. 20

1

PĂUNICĂ ADRIANA

5

GRĂDINIȚĂ NR. 69

B-DULPICTOR NICOLAE

GRIGORESCU NR.14

1

VĂDUVA IULIANA

6

GRĂDINIȚĂ NR 70

STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 3

1

VASILIU MARIANA

7

GRĂDINIȚĂ NR. 71

ALEEA FUIORULUI NR.9

1

GAL8ENU MIRCEA MIMAI

8

GRĂDINIȚĂ NR. 154

ALEEA BARAJUL UZULUI NR.9

1

GALBENU MIRCEA MIMAI

9

GRĂDINIȚĂ NR, 160

ALEEA PERISORUNR.9

1

GALBENU MIRCEA MIMAI

10

GRĂDINIȚĂ “BRANDUSA"

STR. BRÂNDUȘELOR NR.37*43

1

GALBENU ANA IULIA

11

GRĂDINIȚĂ NR. 187

STR. MAGNETULUI NR.1

1

SIMA ELENA DANIELA

12

GRĂDINIȚĂ NR. 191

STR. COZLA NR.1

1

ENE STELIAN BOGDAN

13

GRADINfTANR. 196

STR. PLT. PETRE IONESCU NR.76

1

MOLDOVEÂNU LUCIAN IONEL

14

GRĂDINIȚĂ NR. 211

STR. TRAPEZULUI NR.1A

1

POPESCU ROMEO

15

GRĂDINIȚĂ NR. 216

STR. BARAJ ROVINARI NR.10

1

VASILIU MARIANA

16

GRĂDINIȚĂ NR. 231

STR. CODRII NEAMȚULUI NR.68

1

PETRESCU CRISTIAN

17

GRĂDINIȚĂ NR. 232

STR. PATRIOTILOR NR.3

1

ENÂCHESCU MARIAN DANIEL

18

GRĂDINIȚĂ NR. 239

STR.DRISTOR NR 102

STR. PICTOR ION TUCULESCU NR.38

1

RADU CONSTANTIN

19

GRĂDINIȚĂ NR. 240

STR ROTUNDA NR.1

STR. FILDEȘULUI NR.1A

1

SIMA ELENA DANIELA

20

GRĂDINIȚĂ "PEȘTIȘORUL DE AUR"

STR.ROTUNDA NR.19

STR.PATULULUI NR.2

1

MĂLUREANU LIVIU

21

GRADINfTANR. 255

B-DUL.ENERGETICIENILOR NR 3

1

MOLDOVEÂNU LUCIAN IONEL

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "VOIEVOD NEAGOE BASARAB”

INTR. CONSTANTIN BRANCUSl NR.7

1

PELINARU CORNEL

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20

STRADA PREVEDERI! NR. 19

i

SIMA ELENA DANIELA

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "LIVIU REBREANU"

STR. BARAJUL ROVINARI NR.1

1

IACOB CEZAR

25

ȘCOALA GIMNAZIALA "MEXIC"

BLD. 1 DECEMBRIE 1918 NR.34

1

POPESCU ROMEO

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 47

SOS. GĂRII CATELU NR.130

1

MARINEATĂ MARCEL

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 54

STR.ISTRIEI NR.19

i

SIMA ELENA DANIELA

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 55

SOS.INDUSTRIILOR NR.46

B-DUL BASARABIA NR.256

X

MARINEATĂ MARCEL

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 67

STR.MAGNETULUI NR.1-3

X

MARINEATA MARCEL

30

ȘCOALA GIMNAZIALA CEZAR BOLLIAC

STR.TIGLINA NR.37

1

MARINESCU IONELA

31

ȘCOALA GIMNAZIALA

’BARBU DELAVRANCEA"

STR. MATEI BASARAB NR.28-30

1

DUMITRU CONSTANTIN

32

ȘCOALA GIMNAZIALA "LEONARDO DA VINCI"

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55

1

DUMITRU CONSTANTIN

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR, 78

SOS. GĂRII CATELU NR 50

1

MARINEAȚA MARCEL

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 80

CALEA DUDEST! NR.191

1

GUTIUM NARCISA

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 81

STR. NERVA TRAIAN NR.33

STR. OCTAVIAN GOGA NR.8

STR. OCTAVIAN GOGA NR. 10

1

MARINESCU IONELA

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 82

STR. JEAN STERIADI NR.17

1

TUDOR ELENA

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 84

CALEA VITAN NR.135

1

MARINESCU IONELA

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 86

ÎNTR. RECONSTRUCȚIEI NR.6A

STR. ION TUCULESCU NR.42

1

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

39

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIMAI BOTEZ"

STR. RAMNICU VAlCEA NR.32

................

■îșA 1 A.....' .1 ... V

HONTARU VALERICA

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 88 (SHANGHAI)

STR.ODOBESTi NR 3

STR. ODOBESTI NR.1A    .■■ <$ ■'

• :î St Ș

z"    - l\    „

> ’ -A -a    V:

\    MARINESCU IONELA

41

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE LABIS"

STR,FIRIDEI NR.2    ?

MĂLUREANU LIVIU

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 92

ALEEAVLAHITA NR. 1A

„ ' Z-TZ'i -

Z r    MĂLUREANU LIVIU

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 95

STR. FOIȘORULUI NR.111-113

FLEANCU FLORIN

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 112

STR. PATULULUI NR.2

SIMA ELENA DANIELA

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 116

STR. GURA lALOMIȚEI NR.20

MARINEAȚÂ MARCEL

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 149

ALEEA PERISORUNR4

i

VASILIU MARIANA

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 195

(HAMBURG)

STR. LUNCA BRADULUI NR.2

i

TUDORACHE ANDREI CRISTIAN

48

ȘCOALA GIMNAZIALA "FEDERICO

GARCIA LORCA"

STR. COZLA NR.1

i

ENE STELIAN BOGDAN

Nr.

Crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

Număr consilieri locali în Comisia de evaluare și asigurare a calității educației

Nume si prenume reprezentant Consiliul Local

49

ȘCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU

IOAN CUZA"

B-OUL.NICOLAE GRIGORESCU NR.14

i

MARINEAȚĂ MARCEL

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 200

STR. POSTĂVARUL NR.13

1

POPESCU ROMEO

51

CLUBUL COPIILOR SECTOR 3

STR.ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR. 5

i

RADU CONSTANTIN

52

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 4

ALEEA BUCHETULUI NR.5

i

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

53

COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB"

STR. MÂȚEI BASARAB NR. 30-32

i

PETRESCU CRISTIAN

54

LICEUL TEORETIC "AL.I CUZA”

STR. ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR.5

1

TUDORACHE LtVIA

55

LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI"

ALEEA FUIORULUI NR.9

i

VOINEA INOCENȚIU IOAN

56

LICEUL TEORETIC- "BENJAMIN FRANKLIN"

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55

1

RADU CONSTANTIN

57

LICEUL TEORETIC NICHITA STANESCU

STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 12

i

VOICU AUNIONUȚ

58

LICEUL TEORETIC "DECEBAL"

B-DUL.ENERGETICIENILOR NR.9-11

i

GALBENU ANA ÎULIA

59

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

B-DUL.THEODOR PALLADY NR.26

1

MALUREANU LIVIU

60

ȘCOALA SUPERIOARA COMERCIALA

NICOLAE KRETZULESCU

STR, HRISTOV BOTEV NR.17

i

POPESCU ROMEO

61

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D

NENITESCU"

B-DUL. THEODOR PALLADY NR.26

i

POPESCU ROMEO

62

COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY

STR.LUCRETIU PATRASCANU NR. 12

i

VOICU ALIN IONUȚ

63

COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU

SOS, MIHAI BRAVU NR.428

i

MARINESCU IONELA

64

LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU"

B-DUL. BASARABIA NR.256

i

SIMA ELENA DANIELA

65

LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU"

B-OUL. ENERGETICIENILOR NR.5

i

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

66

LICEUL TEHNOLOGIC "THEODOR PALLADY"

B-DUL THEODOR PALLADY NR.250

i

SIMA ELENA DANIELA

67

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.5

STR. TURTURELELOR NR.13

i

RADU CONSTANTIN

68

ȘCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR. 5

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.55

i

RADU CONSTANTIN

69

GRĂDINIȚĂ "KIDS CLUB"

STR. VULCAN JUDEȚUL NR. 13

1

FLEANCU FLORIN

70

GRĂDINIȚĂ "CROCODIL DANDI"

STR EREMIA GRIGORESCU nr 18

1

VOICU ALIN IONUȚ

71

GRĂDINIȚA DE COPII „ÎNGERAȘUL MEU’

STR. COGALNIC NR. 30

1

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

72

GRĂDINIȚA „SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN Șl ELENA"

STR, LABIRINT NR 137 B

1

VOICU ALIN IONUȚ

73

GRĂDINIȚA "NOEL"

STR. TRIFOI NR. 10,

1

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

74

GRĂDINIȚA „LUMEA

COPIILOR Șl A POVEȘTILOR"

STR DILIGENTEI,NR. 16

1

TUDOR ELENA

75

GRĂDINIȚA „RĂSĂRIT 2"

STR. FOIȘORULUI NR. 121

1

BĂEȚICA NICOLETA

76

GRĂDINIȚA „HAPPYTREE"

ALEEA CALISTRAT HOGAȘ NR. 28 A

1

TUDORACHE ANDREI CRISTIAN

77

GRĂDINIȚA CASTELUL FERMECAT G&B

STR. DRUMUL MURGULUI NR. 32

1

VOICU ALIN IONUȚ

78

GRĂDINIȚA BAM8I

STR. GHE. DEM TEODORESCU.NR.16 BIS

1

HONTARU VALERICA

79

GRĂDINIȚA „FUN-TASTIC KIDS"

STR. ION CIOPLEANU ,NR 13

1

BÂEȚICĂ NICOLETA

80

GRĂDINIȚA „PUIUL PUFOS"

STR. EMANOIL MARIUS BUTEICA.NR 30

1

MARINESCU IONELA

81

GRĂDINIȚA „SINCRON"

CALEA VITAN NR.206-208

1

GALBENU MIRCEA MIHAI

82

GRĂDINIȚA ” MARTINEL ABC DINO"

STR, CHIPAROSULUI , NR.31,

1

TUDOR ELENA

83

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL „MELL"

STR. VLAD DRACUL NR. 43

1

VOINEA INOCENȚIU IOAN

84

GRĂDINIȚA "BOB DE GRÂU"

STR. POPA NAN . NR. 84

1

FĂTU ADRIAN

85

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FAMILY KIDS"

STR. MUGUR MUGUREL NR.21

1

VOINEA INOCENȚIU IOAN

86

GRĂDINIȚA "ANA LUGOJANA 2"

STR. POSTĂVARULUI 20 A

1

PĂUNICÂ ADRIANA

87

GRĂDINIȚA "PITICUL CURAJOS"

STR. COPACENI NR.64

1

MARINESCU IONELA

88

GRĂDINIȚA "PALATUL COPIILOR"

STR, MORILOR, NR. 19

1

TUDORACHE LI Vi A

89

/ XJ "V

FĂTU--A&RIAN-

90

GRĂDINIȚĂ "ARLECHINO & FRIENDS

STR. CEZAR BOLLIAC. NR. 22-24

u" -Sa,

\ TUDORACHE ANDREI CRISTIAN

91

GRĂDINIȚA "MARIPOSA KIDS"

STR BUZESTI NR. 14-18

VOICU ALIN IONUȚ

92

GRĂDINIȚA „SMART STEPS”

STR. DRiSTORULUi NR, 91-95    f

GALBENU ANA ÎULIA

93

ȘCOALĂ PRIMARA "SINCRON"

CALEA VITAN NR.206-208    îț \

j > | GALBENU MIRCEA MIHAI

94

ȘCOALA PRIMARA SPECTRUM

B-DUL.ENERGETICIENILOR NR. 9-11

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL

95

ȘCOALA PRIMARA JUST 4 KIDS"

STR. BREAZA,NR. 78

- ,'    FLEANCU FLORIN

96

ȘCOALA PRIMARĂ „INASCHOOL"

STR, COLTEI NR.19

POPESCU ROMEO

97

ȘCOALA PRIMARĂ „SEB"

STR. VASILE VOICULESCU NR. 21

ENĂCHESCU MARIAN DANIEL

98

SCCALA PRIMARĂ "CASTELUL FERMECAT OLIMPIA"

STR. MURESANA. NR. 26

1

VĂDUVA IULIANA

99

ȘCOALA PRIMARĂ

"ARLECHINO & FRIENDS

STR. CEZAR BOLLIAC, NR. 22-24

1

VOICU ALIN IONUȚ

100

ȘCOALA PRIMARĂ "CĂPȘUNIK"

STR. CONSTANTIN NOTTARA, NR 27

1

PELINARU CORNEL

101

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEP BY STEP

STR. CEZAR BOLLIAC, NR 42

1

MARINESCU IONELA

102

ȘCOALA GIMNAZIALA

METROPOLITANA " ARC ”

STR. EȘARFEI NR. 63-71

1

POPESCU ROMEO

Nr.

Crt.

Denumirea unității de învățământ

Adresa

Număr consilieri locali în Comisia de evaluare și asigurare a calității educației

Nume si prenume reprezentant Consiliul Locai

103

COMPLEXUL EDUCAȚIONAL

LAUDER REUT

STR. IULIU BARASCH NR. 15

1

MARINESCU IONELA

104

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA

STR. SALTA ALBINA NR. 9

1

PETRESCU CRISTIAN

105

LICEUL TEHNOLOGIC "PROFESIA"

STR. ILIOARA,NR 16

1

SIMA ELENA DANIELA

106

LICEUL TEORETIC HYPERiON

SOS. MIHAI BRAVU NR. 288 C

1

DO8RE ALEXANDRU

107

ȘCOALA MIHAIIONESCU

STR. CAUZAȘI NR. 43

1

SIMA ELENA DANIELA

108

LICEUL TRAiAN LALESCU

B-DUL.ENERGETICIENILOR NR. 9E

1

POPESCU ROMEO

109

ȘCOALA POSTLiCEALĂ SANITARA

„SFÂNTUL IOAN"

STR. ILIOARA ,NR 18

1

MARINESCU IONELA

110

ȘCOALA TEHNICA POSTLUCEALA DE

ARTĂ TEATREALÂ Șl CINEMATOGRAFICA BUCUREȘTI

STR. MATE! BASARAB NR. 32

1

GALBENU ANA IULIA

111

GRĂDINIȚĂ "ERA KINDERLAND"

STR. DRISTORULUI NR. 67

1

TUDOR ELENA

112

GRĂDINIȚĂ "AURORA"

STR. MOISE NICOARĂ NR. 11

1

GUTIUM NARCISA

113

GRĂDINIȚĂ’PLUȘICA"

fNTRAREA BRATEȘ NR. 14

1

VĂDUVA IULIANA

114

ȘCOALA PRIMARA "ANA LUGOJANA"

STR. ILIOARA NR. 16

1

GALBENU ANA IULIA

115

ȘCOALA PRIMARA "MONTESSANO"

STR. PARFUMULUI NR. 9

1

SIMA ELENA DANIELA

116

COLEGIUL UNIVERSITAR "SPiRU HARET”

BD. BASARABIEI NR. 256

1

DOBRE ALEXANDRU

117

GRĂDINIȚA „ȘTRUMFIȘOR"

BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 105-109

1

PÂUNICĂ ADRIANA

118

GRĂDINIȚA „FANTASTICĂ"

STR. MOISE NICOARĂ NR. 7

1

SIMA ELENA DANIELA

119

GRĂDINIȚA .FECIOARA MARIA 2"

STR. EUFROSiNA POPESCU NR. 30

1

MARINESCU IONELA

120

GRĂDINIȚA „R IȚA VEVERIȚA"

STRADA INTRAREA HORBOTEI NR. 12

1

GALBENU ANA IULIACABINET PRIMAR


0310S4 București www.primarie3.r0


teiefon (004 021) 318 03 Tî * ■£$ fax (004 osi) 318 03 04 e-maîl csbînetpriinsrtTprim^riej.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 335/05.09.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

După încetarea mandatelor de consilieri ale domnilor Nițu Mihai și Lungu Vasiie șt vacantarea posturilor de consilieri din cadrul Consiliului Local a! Sectorului 3 ca urmare a demisiei acestora, urmează a fi desemnați noi reprezentanți ai Consiliului Local în cadrul Comisiilor de evaluare și asigurarea calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat sau particular la care aceștia aveau mandat.

Ca urmare, pentru următoarele unități de învățământ se vor desemna câte un reprezentant al Consiliului Local în Comisia de evaluare și asigurarea calității educației; Grădinița nr. 239, Școala Gimnazială nr.95, Clubul Copiilor Sector 3, Liceul Teoretic Benjamin Franklin, Școala Gimnazială Specială nr.5, Școala Gimnazială de Arte nr.5, Grădinița Kids Club și Școala Primară Just 4 Kids.

Drept urmare, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluare și asigurarea calității educației din cele 8 unități de învățământ enumerate mai sus.DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

S E R VIC î U L A D M i N i ST RAR E U N ITĂȚÎ î N VĂȚĂ MÂNI


Șos. Mihai Bravu nr, 43.8, ssctor 3, O3Qj2g Bwc.uft^îi

www.primar1e3.ro

telefon (004 02Q js-S 04 27 e-msi} in va te mant® primărie^,«»

/<


un) eW.


Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 385/ 05.09.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

Luând în considerare:

>    Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată prin OUG nr. 49/26.06.2014, privind conducerea unităților de învățământ și modul de constituire al Consiliului de Administrație ca și organ de conducere a unităților de învățământ

>    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 643/19.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Nițu Mihai și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3, ca urmare a demisiei acesteia

>    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 667/28.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Lungu Vasile și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3, ca urmare a demisiei acesteia

>    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 iu. 385/05.09.2017 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 234/12.06.2017

Având în vedere:

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 643/19.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Nițu Mihai și implicit încetarea mandatului de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 3 în Comisia de evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței nr.239, a Clubului Copiilor Sector 3, a Liceului Teoretic Benjamin Franklin, a Școlii Gimnaziale Speciale nr,5 și a Școlii Gimnaziale de Arte nr.5 ;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 667/28.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Lungu Vasile și implicit încetarea mandatului de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 3 în Comisia de evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale Nr.95, a Grădiniței Kids Club și a Școlii Primare Just 4 Kids;

este necesară desemnarea unor noi reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de evaluarea și asigurarea calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular menționate, conform tabelului de mai jos:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei iegai justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SLRVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ

Nume și prenume reprezentanți CL existenți in CA conform HCLS3 nr. 385/05.09.2017

Nume și prenume reprezentant CL desemnat cf. prezentei HCL

18

Grădinița nr.239

Tnțn Mitei

43

Școala Gimnazială nr,95

Lyngu Vitele

...............................

51

Clubul Copiilor Sector 3

Niții Mihiw.

...................................

56

Liceul    Teoretic    Benjamir

Franklin

Nițu Mi hai

...................................

67

Școala Gimnazială Specială nr.5

Mte Mi hai

....................-..............

68

Școala Gimnazială de Arte nr.5

Mte Mîbaî

66

Grădinița Kids Club

Langu Vaste

....................................

■Q y

Școala Primară Just 4 Kids

l,unga Vaste

..............*.....................

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile inițierii unei noi Hotărâri a Consiliului Local, privind modificarea Anexei laH.CJL.S. 3 nr. 385/05.09.2017, în sensul modificării pozițiilor 18, 43, 51, 56, 67, 68, 69 și 95 din Anexa și implicit, desemnarea unor noi reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ menționate, în locul reprezentanților Consiliului Local care au demisionat din funcție.

Director Executiv Adjunct

Mîhaela Nagy-Răducanu


întocmit: Nicoleta Pitulice


'i
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

Șos. Mihal Bravu nr. 428, sector 3, CjO’pS București

WWWrprlmarie3.r0

telefon (004 021) 326 04 27 e-maîl invatismant @ pritm riej.r o


SECTOR 3


țvdSîZ 10T01


Către:

Cabinet Primar


CABINET PRIMAR!

I........Jg........... i

1 Da,,..^SAIIoîg j


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâre:

1). privind modificarea Anexei ia H.C.L.S. 3 nr, 385/05.09.2017privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 ai Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

2). privind modificarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 386/05.09.2017 privind desemnarea reprezentanțiior Consiliului Local Sector 3 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 ai Municipiului București

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Director Executiv Adjunct, Mihaela Nagy-Răducanu

Șef Serviciu

Angelița Radu

,\v

A>'întocmit: Nîcoleta Pitulice

Datele dumneavoastră personale sânt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
PROCES-VERBAL încheiat astăzi 11.01.2018,

în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3

Privind rezultatul votului la modificarea Anexei la HCLS 3 nr. 385/05.09.2017--referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București

Au fost tăcute .....d?.............. propuneri, iar în urma numărării voturilor exprimate au

rezultat următoarele:

Nr.

Pozidei

Denumirea unității de învățământ

Număr de consilieri Locali

Nume și prenume reprezentant consiliul local (propuneri)

DA

NU

ANULATE

18

Grădinița nr. 239

1

ÎLa O    O ;V X {-A A/ f i

2 V

C2

43

Școala Gimnazială nr. 95

1

Ele" A47 k v FC    V

-O

51

Clubul Copiilor Sector 3

i

CO/V jj pp-v u A/

n

O

56

Liceul Teoretic "Benjamin Franklin'

1

0

D

U

67

Școala Gimnazială Specială nr. 5

î

0

O

68

Școala Gimnazială de Arte nr. 5

1

pM Z> u' C    G 4 v?{p

n

o

0

69

Grădinița "Kids Club"

1

o

o

95

Școala Primară "Just 4 Kids"

*4

o

o

COMISIA DE VALIDARE:

1.    DOBRE ALEXANDRU - PREȘEDINTE
2.    POPESCU ROMEO - SECRETAR

3.    ENE STELIAN BOGDAN

4.    FĂTU ADRIAN

5.    ENĂCHESCU MARIAN DANIEL