Hotărârea nr. 290/2018

HCLS3 nr. 290 din 17.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Complexului Educațional Lauder-Reut în ”Complexul Educațional Laude-Reutf începând cu anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința extraordinară, azi 17.07.2018

3    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 128989/CP/l 3.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 128603/12.07.2018 al Direcției învățământ -Serviciul administrare unităti de învățământ si relații cu unitățile de cult;

5    9    9    9    9    7

-    Adresa nr. 790/29.06.2018, prin care se aduce la cunoștință că domnul Ambasador Ronald S. Lauder, în calitatea sa de fondator principal, a acordat independența Complexului Educațional Lauder-Reut, manifestându-și dorința de a schimba numele complexului;

-    Scrisoareadomnului -Ambasador Ronald S. Lauder, transmisă eu ocazia evenimentului din 16 martie 2018, când s-a acordat independență școlii;

-    Copia procesului-verbal a ședinței Consiliului de Administrație a Complexului Educațional Lauder-Reut, din data de 22.06.2018;

-    HCLS3 nr. 23/29.01.2018 privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019;

-    Adresa nr.128599/12.07.2018 a Direcției învățământ - Serviciul administrare, unităti de învățământ si relații cu unitățile de cult;

9    9    9    9    9    7

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 5 din Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirii unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă modificarea denumirii unității de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, Complexul Educațional Lauder-Reut cu adresa în strada Iuliu Barasch nr. 15, Sector 3, în „Complexul Educațional Laude-Reuf\ având aceeași adresă.

Art.2. Anexa II la HCLS 3 nr. 23/29.01.2018 privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, se modifică în mod corespunzător și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre va produce efecte după obținerea Avizului Inspectoratului școlar al Municipiului București.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ, și unitatea de învățământ menționată vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


<TE DE ȘEDINȚA VĂDUVACONTRASEMNEAZĂ SECRETAR /

MARIUS MIEEATTA

CO NF. D i SfO zii A 3U1/20\8AP

FLORENTINA «Si!

NR. 290 DIN 17.07.2018

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR DE PE RAZA SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

NR.

CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

SECTOR 3

1

GRĂDINIȚA " KIDS CLUB”

PRE

STR VULCAN JUDEȚUL NR 13

2

GRĂDINIȚA "CROCODIL DAND1”

PRE

STR EREMIA GRIGORESCU nt. 18

3

GRĂDINIȚA DE COPII „ÎNGERAȘUL MEU"

PRE

STR COGALNICNR 30

4

GRĂDINIȚA „SFINȚII ÎMPĂRAȚI

CONSTANTIN ȘI ELENA"

PRE

STR. LABIRINT NR 137 B

5

GRĂDINIȚA ”NOEL”

PRE

STR TRIFOI NR 10,

6

GRĂDINIȚA

„LUMEA COPIILOR ȘI A POVEȘTILOR"

PRE

STR DILIGENTEI,NR 16

7

GRĂDINIȚĂ „RĂSĂRIT 2"

PRE. .

STR FOIȘORULUI NR 121

8

GRĂDINIȚA „HAPPYTREE”

PRE

ALEEA CALISTRAT HOGAȘ NR 28 A

9 .

GRĂDINIȚA CASTELUL FERMECAT G&B

PRE

STR DRUMUL MURGULUI .NR 32

10

GRĂDINIȚA BAMBI

PRE

STRGHE DEMTEODORESCU,NK16BIS

11

GRĂDINIȚA .„FUN-TASTIC KIDS"

PRE

STR ION CIOPLEANU ,NR 13

12

GRĂDINIȚA „PUIUL PUFOS”

..PRE

STR EMANOIL MARIUS BUTEICAJ4R 30

13

GRĂDINIȚA „SINCRON”

PRE

CALEA VITAN NR206-208    .    .

14

GRĂDINIȚA "ABC DINO"

PRE

SLR. CHIPAROSULUI, NR31,

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „MELE”

ERE

STR VLAD DRACUL NR 43

16

GRĂDINIȚA "BOB DE GRÂU”

PRE

STR POPA NAN, NR 84

17

GRĂDINIȚACU PROGRAM PRELUNGIT "FAMILY KIDS”

PRE

STR MUGUR MUGUREL NR2Î    f

18

ABROGATA PRIN ART. 1 DIN HCLS3 NR 232/12.06.2017    1    1

19

GRĂDINIȚA "PITICUL CURAJOS”

PRE

STR COPACENINR64

20

GRĂDINIȚA "PALATUL COPIILOR"

PRE

STR MORILOR NR 19

21

ABROGATA PRIN ĂRT. 1 DIN HCLS3 NR 101/ 29.03.2017

22

GRĂDINIȚA "ARLECHINO & FRIENDS

PRE

STR CEZAR BQLLIAC, NR 22-24

23

GRĂDINIȚA „SMART STEPS”

PRE

STR DRISTORULUI NR 91-95

24

GRĂDINIȚĂ "MARIPOSA KIDS”

PRE

STR LABIRINT NR 99

25

GRĂDINIȚĂ ”ERA KINDERLAND”

PRE

STR DRISTORULUI NR 67

26

GRĂDINIȚĂ "AURORA”

PRE

STR MOISE NICOARĂ NR 11

27

GRĂDINIȚĂ ”PLUȘICA”

PRE

INTRAREA BRATEȘ NR 14

28

GRĂDINIȚĂ "ȘTRUMFIȘOR”

PRE

BD. NICOLAE GRIGORESCU NR 105-109

29

ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM (CU PERSONALITATE JURIDICĂ)

PRE, PRI

STR BALTA ALBINA NR 9

ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM (STRUCTURĂ ARONDATĂ)

PRE, PRI

ȘOSEAUA COLENTINA NR 64B, SECTOR 2

30

ȘCOALA PRIMARĂ .JUST 4 KIDS"

PRE, PRI

ȘOS. MIHAIBRAVU, NR 428

PRE, PRI

STR VÂNTULUI, NR. 27

31

ȘCOALA PRIMARĂ „IN ASCHOOL"

PRE, PRI

STR COLTEINR19

32

ȘCOALA PRIMARĂ

"CASTELUL FERMECAT OLIMPIA"

PRE, PRI

STR MURESANA, NR. 26

33

ȘCOALA PRIMARĂ "ARLECHINO & FRIENDS

PRI

STR CEZAR BOLLIAC, NR 22-24

34

ȘCOALA PRIMARĂ "CĂPȘUNIK"

PRE

STR CONSTANTIN NOTTARA, NR 27

35

ȘCOALA PRIMARA "SINCRON”

PRI

CALEA VITAN NR206-208

36

ȘCOALA PRIMARĂ ”ANA LUGOJANA ”

PRE PRI

STR ILIOARA NR 16, (INCLUDE GRĂDINIȚA ANA

LUGOJANA 2-STR POSTĂVARUL NR 20 A;

GRĂDINIȚA ANA LUGOJANA - STR ILIOARA NR 16)

37

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTESSANO "

PRE, PRI

STR PARFUMULUI NR 9

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEP BY STEP

PRI, GIM

STR CEZAR BOLLIAC, NR 42

NR.

CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESĂ

39

ȘCOALA GIMNAZIALA METROPOLITANĂ "ARC1

PRI.GIM

STR EȘARFEI NR63-71

40

COMP1EX FDUCA'J'IONAJ, LAUDE-REUT'

PRE, PRI, GIM, IJC TEO

STR. IUI,IU BARASCH NR 15

41

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE

INFORMATICĂ BUCUREȘTI ’

(CU PERSONALITATE JURIDICĂ)

GIM, LIC TEO

STR BALTA ALBINA NR 9

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE

INFORMATICĂ BUCUREȘTI (STRUCTURĂ ARONDATĂ)

GIM, LIC

ȘOSEAUA COLENTINA NR 64B, SECTOR 2

42

LICEUL "PROFESIA”

LICTEH

STR ILIQARA,NR 16

43

LICEUL TEORETIC "HYPERION"

LIC TEO

SOS. MIHAIBRAVU NR 288 C

44

LICEUL TEORETIC "MIHAIIONESCU"

PRE, PRI, GIM, LIC . TEO

STR CAUZAȘI NR 43

45

LICEUL ” TRAIAN LALESCU”

LICTEH

BD. ENERGETTCIENILOR NR 9 -11

46

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SFÂNTUL IOAN”

POS

STR ILIOARA ,NR 16

47

ȘCOALA TEHNICĂ POSTEUCEALĂ DE ARTĂ

TEATREALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ BUCUREȘTI

POS

STR MATEI BASARAB NR 32

48

COLEGIUL UNIVERSITAR "SPIRU HARET’

. POSTLICEAL

BD. BASARABIEI NR 256

49

GRĂDINIȚA "FECIOARA MARIA 2"

PRE

STR EUFROSINA POPESCU, NR 30

50

GRĂDINIȚĂ "FANTASTICĂ”

PRE

STRADA MOISE NICOARĂNR 7

51

GRĂDINIȚĂ "RIȚA VEVERIȚA”

PRE

INTRAREA HORBOTEI NR 12

52

COLEGIUL UNIVERSITĂȚII "HYPERION”

( NIVEL ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL)

POS

CALEA CĂLĂRAȘILOR NR 169.

53

GRĂDINIȚĂ "LITTEE OAKS ACADEMY”

PRE

ȘOSEAUA MIHAI BRAVU NR 286 C.

54

GRĂDINIȚĂ "WONDERLAND 2”

PRE

CALEA VITAN NR 164


întocmit: Dan Vasiie

PRIMĂRIA

‘ii®

SECTORULUI

i,.

BUCUREȘTI


CA8INET PRIMARTELEFOH {0Q4 02g jî8 cn 33 - 28 FAX (004 021) yî> cj 04 E-MAIL cabmespfimar^primariepo Calea Dude&ti rr. 192, sector 3, 021084, București www.prinariem.

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

/£W Th7oi2p^


Nr....

Data,


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Complexului Educațional Lauder-Reut în "Complexul Educațional Laude-Reut", începând cu anul școlar 2018-2019

Având în vedere:

-    Adresa primită din partea unității de învățământ preuniversitar particular Complexul Educațional Lauder-Reut prin care se solicita schimbarea numelui complexului în "Complexul Educațional Laude-Reut"

-    Dorința domnului Ambasador Ronald S. Lauder de a schimba numele complexului

-    Acordul Consiliului de Administrație al Complexului Educațional Lauder- Reut privind schimbarea numelui complexului în "Complexul Educațional Laude-Reut",

-    raportul de specialitate al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de" Cult

consider că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Complexului Educațional Lauder-Reut în "Complexul Educațional Laude-Reut", începând cu anul școlar 2018-2019, cât și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. li la HCLS 3 nr. 23/29.01.2018 privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, care se va înlocui cu Anexa de ia prezenta hotărâre, proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 hi conformitate cu Regula meu tui Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atributul or tegaie. Datele pot li dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat, Vâ puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3


«...

• ■.©?

’•©TELEFON (004021) 326 04 27 FAX (004 oii) 318 03 04 E-MAIL in vata mărit® prim ari 63, ro Șoseaua Mihai Bravu fir. 428, sector 3, 030328, București, www.primane3.r0


ROMANIA

1913-2018 Ș SĂRBĂTORIM împreună


Raport de specialitate

privind schimbarea denumirii Complexului Educațional Lauder-Reut în ”Complexul Educațional Laude-Reut’\ începând cu anul școlar 2018-2019

Luând în considerare:

- Prevederile art. 5 din Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr. 6564/ 13 decembrie 2011, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirii unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar: „Procedura de atribuire a unui nume unității de învățământ preuniversitar de stat și particular se realizează după cum urmează: a) pe parcursul anului școlar, consiliul de administrație al unității de învățământ stabilește denumirea unității de învățământ, începând cu anul școlar următor și înaintează solicitarea, însoțită de fundamentarea necesară, spre aprobare, administrației locale sau județene, după caz, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea șau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.”

-" Adresă tir. 790/29.06.2018, înregistrată ia Primăria Sectorului 3 -Direcția Comunicare cu nr. 121362/02.07.2018, prin care se aduce la cunoștință că dl. Ambasador Ronald S. Lauder, în calitatea sa de fondator principal, a acordat independența Complexului Educațional Lauder-Reut, manifestându-și dorința de a schimba numele complexului.

-    Scrisoarea domnului Ambasador Ronald S. Lauder, transmisă cu ocazia evenimentului din 16 martie 2018, când s-a acordat independență școlii

-    Copia Procesului Verbal a ședinței Consiliului de Administrație a Complexului Educațional Lauder-Reut, din data de 22.06.2018, care conține Acordul Consiliului de Administrație pentru schimbarea denumirii Complexului Educațional Lauder-Reut în

„Complexul Educațional Laude-Reutw.

Având în vedere adresele menționate mai sus, atașate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind:

Schimbarea denumirii Complexului Educațional Lauder-Reut în „Complexul Educațional Laude-Reut”, începând cu anul școlar 2018-2019. Celelalte date despre unitatea de învățământ particular: adresa, nivel de învățământ și date de contact nu se modifică.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ft dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

Modificarea corespunzătoare a poziției nr. 40 - Complexul Educațional Lauder- Reut din Anexa nr. II la HCLS 3 nr. 23/29.01.2018 privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, care se va înlocui cu Anexa de la prezenta hotărâre, care va conține un număr de 54 poziții - 52 unități de învățământ (pozițiile nr. 18 și 21 fiind abrogate).


Șef Servicii Angelica Daniela Radu

rr

N !
Widi the support of the Israeli Ministry of Education Senior Division for Externai Relations and UNESCO

Nr <£& oQ

Către Primăria sectorului 3, București - Direcția învățământ, Serviciul Administrare Unități de învățământ

Prin prezenta, Conducerea Complexului Educațional Lauder-Reut vă solicită schimbarea denumirii unității noastre școlare din Complexul Educațional Lauder-Reut în Complexul Educațional Laude-Reut.

Cu ocazia evenimentului din 16 martie 2016, când Domnul Ambasador Ronald S. Lauder, în calitatea sa de fondator principal al instituției noastre, ne-a acordat independența, dânsul și-a manifestat și dorința de a schimba numele școlii.

Cu toate acestea, păstrăm profesionalismul echipei educaționale și de conducere care dirijează permanent această instituție de învățământ spre excelență în educație, în spiritul viziunii șî misiunii transmise de fondatorul său.

Unitatea de învățământ

Liceal teoretic

Numele

Complexul Educațional Laude-Reut

-Localitatea—------------------- -..........- .................—

București, sector 3------------- ---------

Nivel școlarizat

Preșcolar/primar/gimnazial/liceal

Adresă/ telefon/ e-mail

Strada luliu Barasch nr. 15, sector 3 0722506845, 0722201705 tova.bennun.cherbîs@lauder-reut

Anexăm copie după Acordul Consiliîui de Administrație al Complexului Educațional Lauder-Reut și motivul schimbării denumirii și anume, scrisoarea Ambasadorului Ronaid S. Lauder din februarie 2016, prin cpre"acordă independența Complexului Educațional Lauder-Reut.5 [titiu Baniseh St.. Bueharest. Remania. +40722506845. +40722201705: tova.bennun.cherbistf/ziauder-reut.ro. wwvi.lauder-reul.n

-k

-jK

ESC


World Zionist Organizat ion Department of Education Emissary unii Teaching Fax: 00972-2-6202568 Tel: 00972-2-6202012 oritav@ wzo. org. i 1


The Jewish Communîties

Federai ion Remania

9-11 Sf. Vineri St.. District 3,

BueharesL Romania

Tel: 0213131782

ceb@comunitateaevreilor.ro

RoNAZL» S. LaTTDER

Suite 4*200 767 Fifth Avenue New Yoek 10153

New York, February, 2016

Dear friends,

When change swept Eastem Europe in the late 1980's, I sensed a great opportunity. Since World War H, the Jewish population had disappeared in this region. But I had a dream ... to revitalize those Jewish communities in the cities and towns of a region that, for centuries, were synonymous with Jewish life. Due to the twin forces of Nazism, and then Communism, they were physically and spiritually decimated.

So I operted Jewish schools and assumed responsibility for supporting them, even for guaranteeing their existenee. In Budapest and Warsaw, Prague and Moscow, young Jews began to learn âbout the glories of their past, and the promise of their future.

One of the most important principles in Jewish life is the assumption of responsibility. Fully mature individuala and communities are those who take responsibility for themselves and, when necessary, for others. Recognizing this is what led me to create my Foundation and open my schools.

But therein also lay a chaîlenge. How could 1 teach the importance of assuming responsibility in schools that were dependent not on themselves and their own communities, but on me and on other people halfway around the world?

It was then that I realized that my Foundation needed to aim, not only to graduate children from schools, but graduate the schools from my Foundation, When a „cnmmunity„developed the.values . and the ability to care for itself and for its schools, then my vision would be fulfilled.

Twenty-eight years after creating my Foundation, I am so proud to witness the graduation of a school from our Foundation. The Reut School in Bucharest is now ready - the first of our schools to fully grow up and stand on its own feet

This day is so important to me, not only because it fulfills my vision of teaching Jews to assume responsibility for themselves and for the important things in their lives and the lives of their communities, but because it frees resources that can now be appîied to support other schools, in other cities. AII those in Bucharest, who have made this day possibîe, share in the merit of the next school we will support and nur ture. This fulfills another important edict of our people - Jews taking care of other Jews and helping them.

I therefore thank everyone who has assumed responsibility for this beautiful school, and wish them much continued success.

Sincerely,


/


n


AOu &£$ fș^&y

^><4 /o
JL
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ

)    J

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULTTELEFON (604 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 63 04 E-MAIL mvatamant@primarie3.r0 Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro


ROMANIA

191 s-201 s f sărbătorim Împreuna


MW


Către:

Cabinet Primar

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sectopropunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului p

1) privind schimbarea denumirii Complexului Educațional Lauder-Reut în „Complexul Educațional Laude-Reut”, începând cu anul școlar 2018-2019

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre


Anexe: Anexă la HCL - Rețeaua unităților de învățământ preuniversitâr privat de pe raza sectorului 3 al Municipiului București Adrese, copia PV al ședinței CA.
Șef Servii:: Angelica DaniDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ii dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1