Hotărârea nr. 280/2018

HCLS3 nr. 280 din 03.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință care va conduce ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 03.07.2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 03.07.2018

țț    7

Având în vedere:

Cererea nr, 9/02.07.2018 a doamnei consilier local Văduva Iuliana; HCLS 3 nr. 262/26.06.2018 privind alegerea președintelui de ședință;

în conformitate cu prevederile:

Art. 41 și 47 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Articol unic - Se alege în funcția de președinte de ședință domnul consilier VOICU ALIN IONUȚ pentru a conduce ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 03.07.2018 și pentru a semna hotărârile adoptate în această ședință.    /

^J^DINTE DE ȘEDINȚĂ AfȚN IONUTNR. 280 DIN 03.07.2018Ut.


Subject: Ședință Consiliu Local

From: lulîana Văduvă <iuliana.vaduva@yahoo.com>

Date: 29.06.2018 17:57

To: Serviciul Relații Consiliul Local <consiliu@primarie3.ro>, luliana Văduvă <iuliana.vaduva@yahoo.com>

Bună ziua. Stimată doamnă, menționez că în perioada 01.07.2018-07.07.2018, perioadă în care coincide și Ședința Extraordinară a Consiliului Local, nu pot participa, deoarece sunt plecată din țară. Cu stimă

Consilier Văduva luliana

Trimis din Yahoo MCuail pe Android

lofl

02.07.2018 09:27