Hotărârea nr. 258/2018

HCLS3 nr.258 din 26.06.2018 priv acord a trei inlesniri la plata, in sens esalon acestora


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea a trei înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.06.2018

5    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 114104/CP/20.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Referatele Comisiei de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată;

-    Raportul de specialitate nr. 113919/20.06.2018 al Direcției Generale Impozite și

Taxe Locale;

-    Adresa de înaintare nr. 113918/20.06.2018 a Direcției Generale Impozite și

Taxe Locale;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 185 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

-    HCLS3 nr. 38/28.02.2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 3;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata diferenței impozit clădiri 2010, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul în folosință, impozitului pe terenul intravilan, impozitului pe mijloacele de transport și utilizarea locurilor publice cu parcare de reședință datorate de d-na Rădulescu Luminița Cătălina, în sensul eșalonării plății sumei de 127.244,19 lei pe o perioadă de 60 de luni, conform

Graficului de eșalonare prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe terenul în folosință datorat de domnul Ilie Laurențiu Theodor, în sensul eșalonării plății sumei de 51.728,12 lei pe o perioadă de 60 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe terenul intravilan, impozitului pe mijloacele de transport si utilizarea locurilor publice cu parcare de reședință datorate de domnul Cocoș Constantin, în sensul eșalonării plății sumei de 19.650 lei pe o perioadă de 48 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile art. 1 se aplică numai în situația în care beneficiarul înlesnirii acordate îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din anexa nr. 1 la HCLS3 nr. 38/28.02.2017.’

Art.3. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR.

DIN 26.06.2018

RĂDULESCU LUMINIȚA CĂTĂLINA

Nr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de plata

Total de plata

a)+a1)+b)+c)

*e)

Observații

a) Debit principal

b)

Accesorii

eșalonate

c) 50%

accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50% diferența

accesorii

amanata

e) Debitele

aferente

perioadei

de

eșalonare

-

-

1

1.478,90

641,84

443,67

443,67

2,00

15.07.2018

2.566,41

2

1.478,90

641,84

438,28

436,28

2,00

15.08.2018

2,559,01

3

1.478,90

641,84

428,88

428,88

3.799,00

15.09.2018

6.348,62

4

1.478,90

641,84

421,49

421,49

2,00

15.10.2018

2.544,22

5

1,478,90

841,84

414,09

414,09

2,00

15.11.2018

2.536,83

6

1.478,90

841,84

406,70

406,70

2,00

15.12.2018

2.529,43

7

1.478,90

641,84

399,30

399,30

2,00-

- 15.01.2019

2.522,04

8

1.478,90

641,84

391,91

391,91

0,00

15.02.2019

2.512,65

9

1.478,90

641,84

384,51

384,51

0,00

15.03.2019

2.505,25

10

1.478,90

641,84

377,12

377, i 2

0,00

15.04.2019

2.497,86

11

1.478,90

641,84

369,73

369,73

0,00

15.05.2019

2.490,46

12

1.478,90

641,84

362,33

362,33

0,00

15.06.2019

2.483,07

13

1.478,90

641,84

354,94

354,94

0.00

15.07.2019

2.475,67

14

1,478,90

641,84

347,54

347,54

0,00

15.08.2019

2.468,28

15

1,478,90

641,84

340,15

340,15

0,00

15.09.2019

2.460,88

18

1.478,90

641,84

332,75

332,75

0,00

15.10.2019

2.453,49

17

1.478,90

641,84

325,36

325,36

0,00

15.11.2019

2.448,09

18

1.478,90

841,84

317,96

317,96

6,00

15.12.2019

2.438,70

19

1.478,90

641,84

310,57

310,57

0,00

15.012020

2.431,31

20

1.478,90

641,84

303,17

303,17

0,00

15.02.2020

2.423,91

21

1.478,90

641,84

295,78

295,78

0,00

15.03.2020

2.416,52

22

1.478,90

641,84

288,39

288,39

6,66

15.04.2020

2.409,12

23

1,478,90

641,84

280,99

280,99

0,00

15.05.2020

2.401,73

24

1.478,90

641,84

273,60

273,60

0,00

15.06.2020

2.394,33

25

1.478,90

641,84

268,20

266,20

0,00

15.07.2020

2.386,94

26

1.478,90

641,84

258,81

258,81

0,00

15.08.2020

2.379,54

27

1.478,90

641,84

251,41

251,41

0,00

15.09.2020

2,372,15

[2fd

28

1.478,90

641,84

244,02

244,02

0,00

15.10.2020

2.364,76

.......

29

1.478,90

641,84

236,62

236,62

0,00

15.112020

2.357,36

30

1478,90

641,84

229,23

229,23

6,66

15.12.2020

2.349,97

W

............X fa

31

1.478,90

641,84

221,84

221,84

0,00

15.01.2021

2.342,57

'^7

32

1.478,90

641,84

214,44

214,44

0,00

15.02.2021

2.335,18

33

1.478,90

641,84

207,05

207,05

0,00

15.03.2021

2.327,78

34

1.478,90

641,84

199,65

199,65

6,66

15.04.2021

2.320,39

35

1.478,90

641,84

192,26

192,26

0,00

15.05.2021

2.312,99

38

1.478,90

641,84

184,86

184,86

0,00

15.06.2021

2.305,60

37

1.478,90

641,84

177,47

177,47

0,00

15.07.2021

2.298,20

38

1478,90

641,84

170,07

170,07

6.66

15.08.2021

2.290,81

39

1.478,90

641,84

162,68

162,68

0,00

15.09.2021

2.283,42

40

1.478,90

641,84

155,28

155,28

0,00

15.10.2021

2.278,02

41

1.478,90

641,84

147,89

147,89

0,00

15.112021

2.268,83

42

1.478,90

641,84

140,50

140,50

0,00

15.12.2021

2.261,23

©m

43

1,478,90

641,84

133,10

133,10

0,00

15.01.2022

2.253,84

44

1.478,90

641,84

125,71

125,71

0,00

15.02,2022

2.246,44

45

1,478,90

641,84

118,31

118,31

0,00

15,03.2022

2.239,05

46

1,478,90

641,84

110,92

110,92

0,00

15.04.2022

2.231,65

47

1.478,90

641,84

103,52

103,52

0,00

15.05.2022

2.224,26

48

1,478,90

641,84

96,13

96,13

0,00

15.06.2022

2.216,87

49

1,478,90

641,84

88,73

88,73

0,00

15.07,2022

2.209,47

50

1.478,90

641,84

81,34

81,34

0,00

15.08.2022

2.202,08

51

1.478,90

641,84

73,95

73,95

0,66

15,09.2022

2.194,68

52

1.478,90

641,84

66,55

66,55

0,00

15.10.2022

2.187,29

53

1,478,90

641,84

59,16

59,16

0,00

15.11.2022

2.179,89

54

1,478,90

641,84

51,76

51,76

0,00

15.12.2022

2.172,50

55

1,478,90

641,84

44,37

44,37

o,bo"

15.01.2023

2.165,10

56

1,478,90

641,84

36,97

36,97

0,00

15.02.2023

2.157,71

57

1,478,90

641,84

29,58

29,58

0,00

15.03.2023

2.150,31

58

1,478,90

641,84

22,18

22,18

0,00

15.04.2023

2.142,92

59

1.478,90

641,84

14,79

14,79

0,00

15.05.2023

2.135,53

60

1,478,90

641,84

7,39

7,39

0,00

15.06.2023

2.128,13

T

88,734,00

38.510,19

13,531,94

13.531,94

3.811,00

144.587,13

Anexa 1 C+ 8MS 3 Hft £5Î /^,p0intoc?

Lacusteanu
Nr.

Rată

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de plată

Total de plată a)+a1)+b)+c)

Observații

a) Debit

principal

b)

Accesorii

eșalonate

c) 50% accesorii perioadă

eșalonare

plată

d) 50% diferență

accesorii

amânată

e) Debitele aferente perioadei

de

eșalonare

-

-

-

1

735,82

128.52

220,69

220,69

0,00

15.07.2018

1.082,82

2

735,82

128,52

217,01

217,01

6,00

15.08.2018

1.079,14

3

735,82

128,52

213,33

213,33

141,00

15.09.2018

1.216,48

4

735,82

128,52

209,65

209,85

0,00

15.10.2018

1.071,79

5

735,62

128,52

205,97

205,97

0,00

15.11.2018

1.088,11

6

735,82

128,52

202,29

202,29

0,00

15.12.2018

1.084,43

7

735,82

128,52

198,82

198,82

0,00

15.01.2019

1.080,75

8

735,82

126,52

194,94

194,94

0.00

15.02.2019

1.057,07

9

735,82

128,52

191,26

191,26

0,00

15.03.2019

1.053,40

10

735,82

128,52

187,58

187,58

0,00

15.04.2019

1.049,72

11

735,82

128,52

183,90

183,90

0,00

15.05.2019

1.046,04

12

735,82

128,52

180,23

180,23

0,00

15.06.2019

1.042,38

13

735,62

126,52

178,55

176,55

0,00

15.07.2019

1.038,68

14

735,82

128,52

172,87

172,87

6,66

15.08.2019

1.035,01

15

735,82

128,52

189,19

189,19

0,00

15.09.2019

1.031,33

18

735,82

128,52

165,51

185,51

0,00

15.10.2019

1.027,85

17

735,82

128,52

181,84

181,84

0,00

15.11.2019

1.023,97

&/

18

735,82

126.52

158,18

158,18

0,00

15.12.2019

1.020,29

IsL

19

735,82

î 26,52

154,48

154,48

6,00

15.01.2020

1.018,81

lS\o

20

735,82

128,52

150,80

150,80

0,00

15.02.2020

1.012,94

r

21

735,82

128,52

147,12

147,12

0,00

15.03.2020

1.009,28

22

735,82

r 126,52

143,45

143,45

0,00

15.04,2020

1,005,58

23

735,82

126,52

139,77

139,77

0,00

15.05.2020

1.001,90

24

735,82

126,52

136,09

138,09

0,00

15.08,2020

998,22

25

735,82

128,52

132,41

132,41

0,00

15.07,2020

994,55

26

735,82

126,52

128,73

128,73

0,00

15.08.2020

990,87

27

735,82

126,52

125,05

125,05

0,00

15.09.2020

987,19

28

735,82

128,52

121,38

121,38

0,00

15.10.2020

983,51

29

735,62

126,52

117,70

117,70

0,00

15.11.2020

979,83

30

735,82

126,52

114,02

114,02

6,66

15.12.2020

978,18

31

735,62

126,52

110,34

110,34

0,00

15.01.2021

972,48

32

735,82

126,52

106,68

108,66

0,00

15.02.2021

988,80

33

735,82

128,52

102,99

102,99

0,00

15.03.2021

985,12

34

735,82

128,52

99,31

99,31

0,00

15.04.2021

981,44

35

735,82

128,52

95,63

95,63

0,00

15.05.2021

957,77

36

735,82

128,52

91,95

91,95

0,00

15.06.2021

954,09

37

735,62

128,52

88,27

88,27

0,00

15.07.2021

950,41

38

735,82

128,52

84,60

84,80

0,00

15.08.2021

948,73

39

735,82

128,52

80,92

80,92

0,00

15.09.2021

943,05

40

735,82

128,52

77,24

77,24

0,00

15.10.2021

939,38

41

735,82

128,52

73,58

73,58

0,00

15.11.2021

935,70

42

735,62

128,52

69,88

89,88

0.00

15.12.2021

932,02

43

735,62

126,52

86,21

88,21

0,00

15.01.2022

928,34

44

735,62

126,52

82,53

82,53

0,00

15.02.2022

924,66

45

735,62

126,52

58,85

58,35

0,00

15.03.2022

920,98

46

735,62

126,52

55,17

55,17

0,00

15.04.2022

917,31

47

735,82

128,52

51,49

51,49

0,00

15,05.2022

913,83

48

735,62

126,52

47,82

47,82

0,00

15.08.2022

909,95

49

735,62

126,52

44,14

44,14

0,00

15.07.2022

906,27

50

735,62

128,52

40,46

40,46

0,00

15.08.2022

902,59

51

735,62

128,52

38,78

36,78

0,00

15.09.2022

898,92

52

735,62

126,52

33,10

33,10

0,00

15.10.2022

895,24

53

735,62

126,52

29,42

29,42

0,00

15.11.2022

891,56

54

735,82

126,52

25,75

25,75

0,00

15.12.2022

887,88

55

735,62

126,52

22,07

22,07

o,6b

15.01.2023

884,20

58

735,62

128,52

18,39

18,39

0,00

15.02.2023

880,53

57

735,62

128,52

14,71

14,71

0,00

15.03.2023

876,85

58

736,82

128,52

11,03

11,03

0,00

15.04.2023

873,17

59

735,62

126,52

7,38

7,36

0,00

15.05.2023

869,49

80

735,82

126,52

3,88

3,88

b,ob

15.06.2023

865,81

Ț

44,137,00

7.591.12

6.730,89

8.730,89

141,00

58,600,01

Anexa3 b ma a,M/^g.og MS


COCOȘ CONSTANTIN

Nr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit curent

Termen de

plata

Total de plata

a)+a1)+b)+

Observații

a) Debit principal

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Debit

principal

amenzi

c) 50% accesorii perioada

eșalonare

plata

d) 50%

diferența

accesorii

amaneta

e) Debitele aferente

perioadei de

eșalonare

-

-

1

221,44

50,31

137,83

53,15

53,15

0,00

15.07.2018

462,52

2

221,44

50,31

137,83

52,04

52,04

0,00

15.08.2018

481,41

3

221,44

50,31

137,83

50,93

50,93

2.939,00

15.09.2018

480,31

4

221,44

50,31

137,83

49,82

49,82

0,00

15.10.2018

3.398,20

5

221,44

50,31

137,83

48,72

48,72

0,00

15.11.2018

458,09

8

221,44

50,31

137,83

47,61

47,61

0,00

15.12.2018

458,98

7

221,44

50,31

137,83

48,50

48,50

0,00

15.01.2019

455,88

8

221,44

50,31

137,83

45,39

45,39

0.00

15,02.2019

454,77

9

221,44

50,31

137,63

44,29

44,29

0,00

15.03.2019

453,66

10

221,44

50,31

137,83

43,18

43,18

0,66

15,04.2019

452,58

11

221,44

50,31

137,83

42,07

42,07

6,00

15.05.2019

451,45

12

221,44

50,31

137,83

40,97

40,97

0,00

15.06.2019

450,34

13

221,44

50,31

137,83

39,86

39,88

o,66

15.07.2019

449,23

14

221,44

50,31

137,83

38,75

38,75

0,00

15.08.2019

448,13

15

221,44

50,31

137,83

37,84

37,84

0,00

15.09.2019

447.02

18

221,44

50,31

137,83

38,54

38,54

0,00

15.10.2019

445,91

Î7

221,44

50,31

137,83

35,43

35,43

0,00

15.11.2019

444,81

18

221,44

50,31

137.6T

34,32

34,32

0,00

15.12.2019

443,70

19

221,44

50,31

137,83

33,22

33.22

0,00

15.01.2020

442,59

20

221,44

50,31

137,83

32,11

32,11

0,00

15.02.2020

441,48

21

221,44

50,31

137,83

31,00

31,00

0,00

15.03.2020

440,38

22

221,44

50,31

137,83

29,89

29,89

0,00

15.04.2020

439,27

'Wi

23

221,44

50,31

137,83

28,79

28,79

0,00

15.05.2020

438,18

24

221,44

50,31

137,83

27,68

27,68

0,00

15.06.2020

437,05

25

221,44

50,31

137,83

28,57

26,57

0,00

15.07.2020

435,95

28

221,44

50,31

137,83

25,47

25,47

0,00

15,08.2020

434,84

"•-A?

27

221,44

50,31

137,83

24,38

24,36

0,00

15.09.2020

433,73

28

221,44

50,31

137,83

23,25

23,25

0,00

15.10.2020

432,83

29

221,44

50,31

137,83

22,14

22,14

0,00

15.11.2020

431,52

30

221,44

50,31

137,83

21,04

21,04

0,00

15.12.2020

430,41

31

221,44

50,31

137,83

19,93

19,93

0,00

15.01.2021

429,30

32

221,44

50,31

137,83

18,82

18,82

0,00

15.02.2021

428,20

33

221,44

50,31

137,83

17,72

17,72

6,66

15.03.2021

427,09

34

221,44

50,31

137,83

18,61

18,81

0,00

15.04.2021

425,98

35

221,44

50,31

137,83

15,50

15,50

0,00

15.05.2021

424,88

38

221,44

50,31

137,83

14,39

14,39

0,00

15.08.2021

423,77

37

221,44

50,31

137,63

13,29

13,29

0,00

15.07.2021

422,68

38

221,44

50,31

137,83

12,18

12,18

0.00

15.08.2021

421,55

39

221,44

50,31

137,83

11,07

11,07

0,00

15.09.2021

420,45

40

221,44

50,31

137,63

9,98

9,96

0,00

15.10.2021

419,34

41

221,44

50,31

137,83

8,86

8,86

0,00

15.11.2021

418,23

42

221,44

50,31

137,83

7,75

7,75

0,00

15.12.2021

417,13

43

221,44

50,31

137,83

8,84

6,84

0,00

15.01.2022

416,Gfe44

221,44]

50,31

137,63

5,54

0,00

15.02.2022

414,91

45

221,441

50,31

137,63

4,43’

4,43

0,00

15.03.2022

413,80

|

46

221,441

50,3?

137,63

3,32

3,32

0,00

15.04.2022

412,70

j

47

221,44]

50,31

137,63

2,21

2,21

0,00

15.05.2022

411,59

|

48

221,44]

50,31

137,63

1,11

1,11

0,00

15.06.2022

410,48

|

T

10,829,001

2,415,00

6.606,00

1.302,05

1.302,05

2.939,00

23.891,05

|

CABINET PRIMAR


Cîîfes Dudi'-î ?îr. iși, sector 3, 031084 Sucureșii

w w w.p ri n»ane3. ro

telefon (004 021} 31S 03 23 * 28 fox (004 O2'i J jîS 03 04 e-maii cabinetprirnar@prsmarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE


SECTOR 3

CABmET PMÂR


N,

Date...^£,.££..£^


la proiectul de hotărâre privind acordarea a trei înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora


Prin Hotărârea nr. 38/28.02.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Metodologia de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al sectorului 3, în temeiul prevederilor art. 185 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

în urma analizării de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, constituită la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale precum și a documentelor depuse de:

1.    D-na. Rădulescu Luminița Cătălina, pentru acordarea de înlesniri la plata diferenței impozit clădiri 2010, impozit clădiri, impozit teren folosință, impozit teren intravilan, impozit pe mijloacele de transport și utilizarea locurilor publice cu parcare de reședință în sensul eșalonării plății sumei de 127.244,19 lei pe o perioadă de 60 de luni.

2.    DL Ilie Laurențiu-Theodor, pentru acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe terenul în folosință în sensul eșalonării plății sumei de 51.728,12 lei pe o perioadă de 60 de luni.

3.    DL Cocoș Constantin, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe terenul intravilan, impozitului pe mijloacele de, transport și utilizarea locurilor publice cu parcare de reședința în sensul eșalonării plății sumei de 19.650 lei pe o perioadă de 48 de luni.

aceasta a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru acordarea de înlesniri la plată a debitelor în sensul eșalonării acestora.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 113919/20.06.2018 al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Sediul een&al Stor. Sfonta Vinari w, 32 sectar > 030205 București

Putict da facnt: Str. Sfenta Vineri ftr.32, Sectar $, 030205 București tdefcn (004 cap 32751 45 ; fox (004 021) 327 51 46


telefon ^004 azi) 32 ? 51 45 fe {004 cat) 327 51 46

frWîă

reltttîs^dîilj.rD

RAPORT DE SPECIALITATE

La solicitarea:

1.    D-nei. Rădulescu Luminița Cătălina privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în diferență impozit clădiri 2010, impozit clădiri, impozit teren folosință, impozit teren intravilan, impozit pe mijloacele de transport și utilizarea locurilor publice cu parcare de reședință.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 92231/21.05.2018, d-na. Rădulescu Luminița Cătălina solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 127.244,19 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1817891/06.06.2018, constând în 88.734 lei debit principal și 38.510,19 lei accesorii.

D-na Rădulescu Luminița Cătălina este înregistată în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu patru bunuri imobile pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 30.09.207 și până ia data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1817891/06.06.2018, In luna martie a anului 2018 inspectorii din cadrul Serviciului Inspecție Fiscală, au constatat că. d-na. Rădulescu Luminița Cătălina nu a depus în termenul legal Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru imobilele cu destinație nerezidențială sau mixtă aflate în proprietate, acestea fiind înregistrate în evidența fiscală ca având destinație rezidențială. In urma. înregistrării acestor imobile ca având destinație mixtă sau nerezidențială s-an recalculat debitele aferente perioadei 01.01.2016-31.12.2018.

In aceste circumstanțe, d-na. Rădulescu Luminița Cătălina, în data de 21.05.2018 depune la. sediul instituției noastre Cererea de acordare a. facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1817891/06.06.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la piață, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentei în prevederile art. 3, pet. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 60 luni.

2.    D-lui. Ilie Laurențiu Theodor privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în impozit clădiri și impozit teren folosință.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 105381/07.06.2018, dl. Ilie Laurențiu Theodor solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 51.728,12 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1819180/12.06.2018, constând în 44.137 lei debit principal și 7.591,12 lei accesorii.fi» (OOf 021} 32751 46 fr'BwS rdati^Sdfti^FO


Purxtde iaca»: Sir. SAnta Vineri nr.32. Sector 5,0502,0519tt*cure£t: tefefcn (004 cop 327 5145; fit» {004.021} 327 5? 46

DL Ilie Lan ren țiu Theodor este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu tri bunuri imobile pentru care figurează eu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 30.06.2016 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1819180/12.06.2018. In luna martie a anului 2018 inspectorii din cadrul Serviciului Inspecție Fiscală au constatat că dl. Ilie Laurenșiu Theodor nu a depus în termenul legal Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru imobilele cu destinație nerezidențială sau mixtă aflate în proprietate, acestea fiind înregistrate în evidența fiscală ca având destinație rezidențială. în urma înregistrării acestor imobile ca având destinație mixtă sau nerezidențială s-au recalculat debitele aferente perioadei 01.01.2016-31.12.2018.

In aceste circumstanțe, dl. Ilie Laurențiu Theodor. în data de 07.06.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1819180/12.06.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017. precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 60 luni.

3. D-lui. Cocoș Constantin privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi, impozit teren intravilan, impozit pe mijloacele de transport și taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcare de reședință.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 105287/07.06.2018, dl. Cocoș Constantin solicită, aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 19.650 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1819184/12.06.2018, constând în 17.235 lei debit principal si 2.415 lei accesorii.

DL Cocoș Constantin este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un număr de 13 de amenzi, un imobil, un mijloace de transport și un loc de parcare pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 30.09.2009 și până ia data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1819184/12.06.2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Cocoș Constantin are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

In aceste circumstanțe, dl. Cocoș Constantin, în data de '    fi7.06.2018 depune la

sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. .1819184/12.06.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită

,11®.

PRIMĂRIA

fj? SECTORULUI

BUCUREȘTI

Sediul central Str. Sfenta Vtowri tu. 52

sector 3,030205 București    Rund de («sat: Str. Sâtms Vhtet nr.32. Sector & o^csos Bwcarestj

www^fef5jro    îetefcrs {004 &&} 327 51 45; fe (004 02Q 327 5145

fa&fai {004 cai) 32 7 51 45 fe (004.021}    4$

s«ro«î

prin Decizia n.r. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări îa plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 48 luni.

Legislația fiscală prevede îa

-    art. 185 alin. 1 din Legea nr. 207/2015, Codul de procedură fiscală, posibilitatea acordării de înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale: “ La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligațiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată:

a)    eșalonări și/sau amânări la plata obligațiilor fiscale, precum și a obligațiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin. (1);

b)    scutiri sau reduceri de majorări de întârziere. “

-    H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017 privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, art. 1 : “ Se aprobă procedura de eșalonare la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, conformă Anexei care face parte integranta din prezenta Hotărâre. ”

In vederea aplicării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, ținând cont de prevederile H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017 privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări îa plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, solicitantii au obligația îndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data aprobării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, a următoarelor condiții:

1)    achitarea obligațiilor de plata principale născute după data eliberării Certificatului de atestare fiscală, a majorărilor de întârziere aferente acestora precum și a majorărilor de întârziere aferente creanțelor bugetare cuprinse în Certificatul de atestare fiscală, calculate pana la data Hotărârii de eșalonare;

2)    achitarea tuturor obligațiilor fiscale curente la termenele scadente stabilite de lege, născute în intervalul supus eșalonării, altele decât cele stabilite în Graficul de eșalonare:

3)    constituirea garanțiilor necesare aprobării înlesnirilor la plată, reprezentând echivalentul a doua rate medii stabilite prin graficul de eșalonare pentru care s-a acordat înlesnirea în termenii și condițiile stabilite prin Hotărârea de eșalonare, în condițiile și limitele prevăzute de Anexa la H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017, respectiv în 30 de zile de îa data comunicării aprobării Hotărârii de Consiliu atâta timp cât acestea respectă dispozițiile


Sediul central Sîr. Sfanta Vineri nr, 32


SSCto? 3,050205. SUCUfest)


telefon (004 021) 52751 45


Punctdeiuery: Sar. Sânte Vineri nr.p, Sector 3,030205 Buatreti telefon (004 02t} 3275? 45 ; fioc (004 021) 3*7 5’4^


fe (004 021) 327 51 46

î»»8


legale în baza cărora au fost constituite, adică prevederile Codului de procedură fiscală și ale art. 9 pct. 10 din H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept necesare adoptării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a. prezentei Hotărârii privind aprobarea acordării de înlesniri la plată.


visai Juridic


S«d«uf een&al $i(, Sîxnfca Vineri m„ 52    ______~m~>.

sector 3, 050205 București    Ame sfe iyc?u: $Sf. S&ntas Vineri fîr.js. Seci»r 3,03020$ Sacurestl

wwwj»tlj.fc    tdew (004021)3275145; fer (004.02it) 3275746

telefon (-004 021) 327 51 45

fes (oaț 027) 33.7 57 4$ w»8 lefeiiigtdtd^s»

REFERAT "A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de dl. Cocoș Constantin, CNF .    , înregistrată la organul fiscal sub nr. 105287/07.06.2018, precum și Certificatul

de atestare fiscală nr. 1819184/12.06.2018, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele; Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la. plată

. -

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată.

Modul de respectare a

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde eu realitatea

w

Da

[]

Nu

b) se afla în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

M

Da

[1

Nu

d) nu se află în procedura insolvențeî, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvențeî, cu modificările și completările ulterioare

[x.l

Da

[J

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

M

Da

El

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvențeî, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură, fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, Iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea, a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

M

Da

El

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

[J

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligapile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[X]

Da.

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

[x]

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D -- Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 48 luni, pentru următoarele obligații fîscale/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

PRIMĂIUÂ

8UCURES*

Sedtol cesfesf Str. Sfersia Vineri nr. 32 sector j>- 030205 picarești

Punct de liK»: Sto S&rttt Vlrteri nr.52, Sector 3, așca&î Sycuresti tefefcra («>4 021} 327 33 4S; fer [004021} 327 $1 46


WWfJît^fB tdefian (004 azi) 32 7 51 45

Sa (0&4 <s2p 32.7 51 4$ e-rrtsaî refatiî^didj.SQ

Nr. ert.

Denumirea obligației fiscale/bugetare

Obligația fiscală/bugetară

Total, din care;

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

I

Amenzi

6.606,00

6.606,00

0,00

2

Impozit teren intravilan

2.760,30

1.767,00

993,30

•”1

J

Impozit pe mijloacele de transport

9.008,85

8.265,00

743,85

4

Utilizare locuri publice cu parcare de- reședință

1.274,85

597,00

677,85

Total general

19.650,00

17.235,00

2.415,00

De asemenea, anexăm Ia prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndepîinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


PRi MÂBiA


l>4f SECTORULUI UBsV    BUCUREȘTI,


DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Ssdîul central Str. Sfttnîa Vineri nt. 32

secfex* ^0.302<0ș gycyrestî    Punctdelacru: 5X $fet& Vineri nr.S2. Sector $,0502.05București

■ wwKJjdjjtt    td«fcfl{004 021) 32751 45 ;fex{oaioat) 327 51 4S

tefefe (004 osii 327 57 45 fof (004 021) p.751 46 e^crsalî

REFERAT "A”

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării Ia plata, ca urmare a cererii depusă de dl, Iiie Laurențiu Theodor CNP '    ; înregistrată la organul fiscal sub nr. 1053 81/07.06.2018, precum și Certificatul de

atestare fiscală nr. 18.19180/12.06,2018, am procedat fa verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor ia plată, și am constatat următoarele: Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a.

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

w

Da

[]

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[x]

Da

[]

Nu

d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

M

Da

[]

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[X]

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

M

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

M

Da

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute ia art. 3 afin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor ia plata

[x]

Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă, nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

M

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibiHta.fi bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - /Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 60 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

Sffl&ul central Str. Sfens Vineri nr. 35 sector 030205 București

Punct de lucru: Str. SS&srtts Vineri îîr.32. Sector 3,030205 8ycu«sti Weifen (004 021} 32751 45 ; fc (004 ozn 327 5* 4§


««wwf^dîifjjro tefes» {004 021) 327 și 45 fee (004 0^327 51 46

«wS

reiatîăgidătj.io

Nr. crt.

Denumirea obligației fi scale/bugetara

Obligația fîseală/bugetară

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale

accesorii

Majorări de întârziere

1

Impozit clădiri

51.711,78

44.121,00

7.590,78

2

■ Impozit teren folosință

16,34

16,00

0,34

Total general

51.728,12

44.137,00

7.591,12

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplmirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


Sediu! ses&sî SI?. Stsnts Vineri nr, £2    ——— —    ______________ _    _

sector3. 050205    furtfdtlo: $tr.Sfefits Vinari nr.ja. Se c«>r 3,039205 București

www/i^re    tde&HT I004 022) 52? 53 45 rfe (004.022} 3275146

teWbn (004 021} 327514.5

fei (004 OSp J-2.7 51 46 e-maiî rebuș^d^.^

REFERAT !!A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de d-na» Rădulescu Luminița Cătălina CNP    înregistrată la organul fiscal sub nr. 92231/21.05.2018, precum și

Certificatul de atestare fiscală nr. 1817891/06.06.2018, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele:

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor ia plată

> r

Condiții de acordare a înlesnirilor la plata

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

[X]

Da

[j

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

n

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[X]

Da

n

Nu

d) nu se află în procedura in solventei, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura, insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

M

Da

[j

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[xj

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

M

Da

n

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

w

Da

n

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02,2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[x]

Da

N

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă    i

M

Da

n

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 60 luni. pentru următoarele obligații fiscale/bugetare

Adress A i.-fis-f.'spondsi'i’K; Se i.Dcs’ailtJ    SKi-orj, 03*503 8uclești

Opera tor de dsie<o -rsostoar perse rsd

Sediul cftrstrai SU. Sfenta Vtoerl nr, 32 sectei > «50205 București www.dW3.re tdefc (004 02?} 32? 51 45 fa (004 -&K) 527 51 4&

Punct de lucru ; Sfcr. 5&fstii Vineri sr,^ $eCK>r 7 ©30205 Sisatresll telefon {004 021) 327 51 45 I (A34 ozp 327 52


«mii rg-îâsl ftij.re

administrate de Direcția Generala Impozite șt Taxe Locale Sector 3:

Nr. crt.

Denumirea obligației fiscale/bugetara

Obligația fiscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

.Majorări de întârziere

3

Diferență impozit clădiri 2010

612,50

245,00

367,50

2

Impozit clădiri

108.231,37

75.015,00

33.216,37

3

Impozit teren folosință

56,54

49,00

7,54

4

Impozit teren intravilan

2.848,78

1.809,00

1.039,78

5

Impozit pe mijloacele de transport

14.830,76

11.120,00

3.710,76

6

Utilizare locuri publice cu parcare de reședință

664,24

496,00

168,24

Total general

127.24449

88.734,00

38.510,19

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndepllnirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor Ia plată.


Adresa ifc coî'«p©^iXrsis; 5U. LjucretUf PatrasMito    secî'-wj, OJOjOț București

Operator dedaîec.u cscucw personal Nf,3©90/37.04,2006

Lp


SECTORULUI <

tiSJ< u R L Ș Vi J&

£& i>€, %)/<r


central Str.Sforia Vineri ar. •$& «xfe»: ojGEâș București wwwufitljjro

Iglefe {004 021)    51 45

fe {004 ffihS) 3^7 51 46


Vianet de to: Str. Sftnta Vineri nr-32, $esw j, cșskș Bws»ti terfefeî (004 si) 32751 45    {004ozr) 3275146


CN-cOTcA

rbW


Dxbc^'


fi

v*H


Către:


CABINET PRIMARîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local sector 3” pentrv Răduiescu Luminița Cătălina, Ilie Laurențiu Theodor și Cocoș Constantin.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3;

-    Proiectul expunerii de motive;

Proiectul de hotărâre și Anexele 1 și 2 ce fac parte integrantă din Proiect.


Șef Serviciu Litigii Fiscale,

riiBJlftimie

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea a trei înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora

Comisia de sțudii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de .....LT..QL.X0E....., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea a trei înlesniri

la plată, în sensul eșalonării acestora, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUF^e^ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea a trei înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordmiipublice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....4    a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea a trei înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

5


SECRETAR, VASILIU MARIANA