Hotărârea nr. 242/2018

HCLS3 nr. 242 din 18.06.2018 priv aprob indic tehn-ec afer unor obiect de inves priv reamenaj peisagist si intretin la 9 unit de invat din Sect 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind reamenajare peisagistică și întreținere la 9 unități de învățământ din Sectorul 3

5

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali^

întrunit în ședință extraordinară, azi 18.06.2018

9    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.l 11287/CP/18.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr.ll 1118/15.06.2018 al Direcției Investiții

A

si Achiziții si a Direcției învățământ;

-    Adresa nr.l 11143/15.06.2018 a Direcției Investiții si Achiziții.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii educației naționale nr. 1 /2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții privind reamenajare peisagistică și întreținere la 9 unități de învățământ din Sectorul 3, conform anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și

A

Direcția învățământ, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.CONTRASEM SEC MARIUS

2818

M NEACSB


NR. 242 DIN 18.06.2018

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenti obiectivului de investiții

•p    5

„Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a unităților de învățământ -Grădinița nr. 70”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA):

759.782,62 LEI

163.043,48

EURO

din care: C+M:

572.414,11 LEI

122.835,64

EURO

EURO: 4.66 lei din data 15.06.2018

2. Eșalonarea investiției (C+M) Anul I

572.414,11 LEI 572.414,11 LEI

122.835,64

122.835,64

EURO

EURO

3. Capacitati:

•    Suprafața incinta:

•    Suprafața liberă de construcții:

40683 mp

30426 mp

Lucrările propuse constau in: refacerea pavimentului din incinta, reamenajarea locurilor de joaca, gazonarea si dotarea spațiului verde cu sistem de irigații, delimitarea spatiilor verzi cu borduri, plantarea de vegetație ornamentala si completarea vegetației înalte, semnalizarea spatiilor de activitati prin amplasarea de panouri informative, dotarea cu elemente noi de mobilier urban, repararea/inlocuirea gardului existent si reconfigurarea accesului.

4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, LucrarhPublice„Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a unităților de învățământ -Grădinița nr. 24”

9

1. Valoarea totala (inclusiv TVA):

900.490,10 LEI

193.238,21 EURO

din care: C+M:

678.665,50 LEI

145.636,38 EURO

EURO: 4.66 lei din data 15.06.2018

2. Eșalonarea investiției (C+M) Anul I

678.665,50 LEI 678.665,50 LEI

145.636,38 EURO 145.636,38 EURO

3. Capacitati:

•    Suprafața incinta:

•    Suprafața liberă de construcții:

3829.56 mp

2986.81 mp

Lucrările propuse constau in: refacerea pavimentului

din incinta, reamenajarea

locurilor de joaca, gazonarea si dotarea spațiului verde cu sistem de irigații, delimitarea spatiilor verzi cu borduri, plantarea de vegetație ornamentala si completarea vegetației înalte, semnalizarea spatiilor de activitati prin amplasarea de panouri informative, dotarea cu elemente noi de mobilier urban, repararea/inlocuirea gardului existent si reconfigurarea accesului.

4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

9

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrași Publice„Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a unităților de învățământ -Grădinița nr. 68”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 875.743,76 LEI

187.927,85 EURO


din care: C+M:


659.745,80 LEI


141.576,35 EURO


EURO: 4.66 lei din data 15.06.2018

659.745,80 LEI 659.745,80 LEI


141.576,35 EURO 141.576,35 EURO


2. Eșalonarea investiției (C+M) Anul I

3. Capacitati:

•    Suprafața incinta:    4794.41 mp

•    Suprafața liberă de construcții: 3814.06 mp

Lucrările propuse constau in: refacerea pavimentului din incinta, reamenajarea locurilor de joaca, gazonarea si dotarea spațiului verde cu sistem de irigații, delimitarea spatiilor verzi cu borduri, plantarea de vegetație ornamentala si completarea vegetației inalte, semnalizarea spatiilor de activitati prin amplasarea de panouri informative, dotarea cu elemente noi de mobilier urban, repararea/inlocuirea gardului existent si reconfigurarea accesului.

4. Durata de realizare a investiției: 90 zile


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrartfpublice

Șef Serviciu I Radu Angelica Daniela

Anexa nr. 4 - HCLS, nr...Tri' _..T

dinXC&M

„Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a unităților de învățământ -Grădinița nr. 69”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA):

985.778,02 LEI

211.540,35 EURO

din care: C+M:

742.895,37 LEI

159.419,60 EURO

EURO: 4.66 lei din data 15.06.2018

2. Eșalonarea investiției (C+M) Anul I

742.895,37 LEI 742.895,37 LEI

159.419,60 EURO 159.419,60 EURO

3. Capacitati:

•    Suprafața incinta:

•    Suprafața liberă de construcții:

4033.78 mp 3057.64 mp

Lucrările propuse constau in: refacerea pavimentului

din incinta, reamenajarea

locurilor de joaca, gazonarea si dotarea spațiului verde cu sistem de irigații, delimitarea spatiilor verzi cu borduri, plantarea de vegetație ornamentala si completarea vegetației înalte, semnalizarea spatiilor de activitati prin amplasarea de panouri informative, dotarea cu elemente noi de mobilier urban, repararea/inlocuirea gardului existent si reconfigurarea accesului.

4. Durata de realizare a investiției: 90 zile


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

Șef Serviciu Marius Popescu


Șef Serviciu f Radu Angelica Daniela

Anexa nr. 5 - HCLS din ..

„Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a unităților de învățământ -Grădinița nr. 71 - A”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 752.231,66 LEI

161.423,10 EURO


din care: C+M:


567.226,06 LEI


121.722,33 EURO


EURO: 4.66 lei din data 15.06.2018

567.226,06 LEI 567.226,06 LEI


121.722,33 EURO 121.722,33 EURO


2. Eșalonarea investiției (C+M) Anul I

3. Capacitati:

•    Suprafața incinta:    2275.08 mp

•    Suprafața liberă de construcții:    1705.75 mp

Lucrările propuse constau in: refacerea pavimentului din incinta, reamenajarea locurilor de joaca, gazonarea si dotarea spațiului verde cu sistem de irigații, delimitarea spatiilor verzi cu borduri, plantarea de vegetație ornamentala si completarea vegetației inalte, semnalizarea spatiilor de activitati prin amplasarea de panouri informative, dotarea cu elemente noi de mobilier urban, repararea/inlocuirea gardului existent si reconfigurarea accesului.

4. Durata de realizare a investiției: 90 zileDIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări PubliceȘef Serviciu Radu Angelica Dai/iel


Anexa nr.6-HCLS    „


„Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a unităților de învățământ -Grădinița nr. 71 - B”


1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 657.248,95 LEI


din care: C+M:


495.787,38 LEI


141.040,55 EURO

106.392,15 EURO


EURO: 4.66 lei din data 15.06.2018


2. Eșalonarea investiției (C+M) AnulI


495.787,38 LEI 495.787,38 LEI


106.392,15 EURO 106.392,15 EURO


3. Capacitate


•    Suprafața incinta:

•    Suprafața liberă de construcții


1790.58 mp 1392.08 mp


Lucrările propuse constau in: refacerea pavimentului din incinta, reamenajarea locurilor de joaca, gazonarea si dotarea spațiului verde cu sistem de irigații, delimitarea spatiilor verzi cu borduri, plantarea de vegetație ornamentala si completarea vegetației înalte, semnalizarea spatiilor de activitati prin amplasarea de panouri informative, dotarea cu elemente noi de mobilier urban, repararea/inlocuirea gardului existent si reconfigurarea accesului.


4. Durata de realizare a investiției: 90 zile


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări J’ublice

Șef Serviciu    V

Marius Popescu K 'XAnexa nr. 7 - HCLS

din

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a unităților de învățământ -Școala gimnazială nr. 20”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 982.271,38 LEI

210.787,85 EURO


din care: C+M:


740.048,12 LEI


158.808,61 EURO


EURO: 4.66 lei din data 15.06.2018


2. Eșalonarea investiției (C+M) AnulI


740.048,12 LEI 740.048,12 LEI


158.808,61 EURO 158.808,61 EURO


3. Capacitati:


•    Suprafața incinta:

•    Suprafața liberă de construcții:


10025.56 mp 7109.17 mp


Lucrările propuse constau in: refacerea pavimentului din incinta, reamenajarea terenurilor de sport, gazonarea si dotarea spațiului verde cu sistem de irigații, delimitarea spatiilor verzi cu borduri, plantarea de vegetație ornamentala si completarea vegetației înalte, semnalizarea spatiilor de activitati prin amplasarea de panouri informative, dotarea cu elemente noi de mobilier urban, repararea/inlocuirea gardului existent si reconfigurarea accesului.


4. Durata de realizare a investiției: 90 zile


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚIIAnexa nr. 8 - HCLS nr...r£î.6r...

din ..«QQjr.

„Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a unităților de învățământ -Școala gimnazială Mexic (nr. 22)”

4. Durata de realizare a investiției: 90 zile
gyg

ww


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări Publice


DIRECȚIA INVATAMANT Serviciul Administrare Unitati de Invatamant


1. Valoarea totala (inclusiv TVA):

967.530,55 LEI

207.624,58 EURO

din care: C+M:

728.991,14 LEI

156.435,87 EURO

EURO: 4.66 lei din data 15.06.2018

2. Eșalonarea investiției (C+M) Anul I

728.991,14 LEI 728.991,14 LEI

156.435,87 EURO 156.435,87 EURO

3. Capacitati:

•    Suprafața incinta:

•    Suprafața liberă de construcții:

8986.14 mp

7147.00 mp

Lucrările propuse constau in: refacerea pavimentului

din incinta, reamenajarea

terenurilor de sport, gazonarea si dotarea spațiului verde cu sistem de irigații, delimitarea spatiilor verzi cu borduri, plantarea de vegetație ornamentala si completarea vegetației inalte, semnalizarea spatiilor de activitati prin amplasarea de panouri informative, dotarea cu elemente noi de mobilier urban, repararea/inlocuirea gardului existent si reconfîgurarea accesului.

Șef Serviciu Radu Angelica Dahiela

Anexa nr. 9 - HCLS nr...c.rt

din ...

„Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a unităților de învățământ -Școala gimnazială Mihai Botez (nr. 87)”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 993.310,43 LEI

213.156,75 EURO


din care: C+M:


748.198,75 LEI


160.557,67 EURO


EURO: 4.66 lei din data 15.06.2018


2. Eșalonarea investiției (C+M) Anul I


748.198,75 LEI 748.198,75 LEI


160.557,67 EURO 160.557,67 EURO


3. Capacitati:


•    Suprafața incinta:    10634.28 mp

•    Suprafața liberă de construcții: 8540.33 mp

Lucrările propuse constau in: refacerea pavimentului din incinta, reamenajarea terenurilor de sport, gazonarea si dotarea spațiului verde cu sistem de irigații, delimitarea spatiilor verzi cu borduri, plantarea de vegetație ornamentala si completarea vegetației inalte, semnalizarea spatiilor de activitati prin amplasarea de panouri informative, dotarea cu elemente noi de mobilier urban, repararea/inlocuirea gardului existent si reconfigurarea accesului.


4. Durata de realizare a investiției: 90 zileDIRECȚIA INVESTIȚII SțACHIZITD Serviciul Investiții, LucraryPublice


Șef Serviciu Marius Popescu


Șef Serviciu Radu Angelica Dai ie]
Calea Dudești nr. î$i, sector 3,    .................... ..........

031084 București www.pdra3ne3.ro

telefon {004 021) 3iS 03 23 - 28 fex (004 021) 318 03 04 e-raail cablnetprinrargBprimarîsj.ro

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind rea menaja re peisagistică și întreținere la 9 unități de învățământ din Sectorul 3

în prezent, spațiile verzi aferente unităților de învățământ din Sectorul 3 sunt constituite din zone de pământ deteriorat și neîngrijit, plantații de arbori și arbuști crescuți haotic care conferă spațiului un aspect deformat, fără componente atractive.

Investițiile în reamenajarea peisagistică și întreținere a unităților de învățământ din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de studiu al elevilor și a îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul elevilor, părinților și a locuitorilor din zonă.

Prin lucrări de terasament și modelare a terenului, plantații, alei și irigații vor fi create zone distincte în care copiii își pot găsi locul de relaxare, joacă, plimbare sau liniște dorit.

Una din prioritățile Primăriei Sectorului 3 este creșterea suprafeței spațiilor verzi și îngrijirea celor existente plecând de la principiul ca un oraș mai verde înseamnă un oraș care arată mai bine și, cel mai important, un oraș cu oameni mai sănătoși.

Având în vedere cele menționate anterior, precum și Raportul de specialitate nr. 111118/15.06.2018 al Direcției Achiziții Investiții, am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind reamenajare peisagistică și întreținere la 9 unități de învățământ din Sectorul 3, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3DIRECȚIA INVESTIȚII Ș» ACHIZIȚII


Calea Dudcșîi nr. î^i, sector3, 031084 8ucorestî www.prircwkt3.r0

t'fr. // W/iToț, Ao ,<f


telefon (CO4 ostî j jîS 03 23-28 fex(oO4 <tttj 51S 03 04 e-mail Invesrfrffachf2jrfj@prifnaric3.f0

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici aferenți unor obiective de investiții privind

reamenajare peisagistică și întreținere a 9 unități de învățământ din Sectorul 3

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unitățile de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unui număr de 9 obiective.

Motivarea realizării obiectivelor de investiții este dată de necesitatea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a unităților de învățământ în deplină conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 3. Aceste investiții sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților în cadrul unităților de învățământ, cât și pentru desfășurarea altor activități culturale și recreative în afara orelor de curs.

Pentru realizarea acestor deziderate a fost întocmită documentația tehnico-economică, faza ”Studiu de Fezabilitate” privind reamenajare peisagistică și întreținere a unităților de învățământ din Sectorul 3.

Din datele furnizate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 3 reiese că în perimetrul analizat funcționează un total de 68 de unități de învățământ de stat.

A

In Sectorul 3 funcționează 21 unități de învățământ preșcolar, 31 de școli primare și gimnaziale de stat (din care o școală specială și un gimnaziu de arte), 14 licee de stat si colegii, un club sportiv și un club al copiilor.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

Spațiile verzi și curțile din unele unități de învățământ din Sectorul 3, la momentul actual, se află într-o stare medie de degradare și pot constitui un risc pentru sănătatea și siguranța copiilor care le utilizează. Suprafețele de joc sunt deteriorate și pot reprezenta un pericol fizic pentru copiii care se joacă. Nu există suficiente bănci. De asemenea, coșurile de gunoi sunt insuficiente pentru a menține un mediu salubru.

Aceste curți ale unităților de învățământ din Sectorul 3 au început să prezinte deteriorări, imaginea globală apare neîngrijită din cauza arborilor și arbuștilor întreținuți cu dificultate, solurile sunt degradate din cauza lipsei unor sisteme de irigații și a lipsei întreținerii constante, iluminatul nocturn este insuficient.

In momentul de față, spațiile nu beneficiază de un sistem de iluminat corespunzător, acestea fiind luminate de corpurile de iluminat public aflate în apropiere. Lipsa unei protecții adecvate și a iluminatului corespunzător pe timpul nopții a dus la vandalizarea spațiilor. O iluminare insuficientă poate determina creșterea numărului de vandalizări pe timpul nopții.

Având în vedere cele de mai sus se recomandă realizarea lucrărilor de modelare volumetrică a spațiilor atât prin intermediul vegetației, cât și prin intermediul unei serii de elemente ambientale și o modelare funcțională care să permită activitățile specifice de relaxare în aer liber, spații verzi, alei și spații de odihnă pentru elevi.

în concordanță cu elementele expuse se consideră că reabilitarea incintei școlilor, să pornească de la următoarele principii funcționale și estetice, fără a se limita la acestea, cum ar fi:

•    Refacerea pavimentului din incinta școlii, astfel încât să se creeze zone diferențiate cu diverse utilități (alee acces profesori, alee acces elevi, zona de loisir, etc.)

•    Reamenajarea terenurilor de sport cu paviment elastic tip “Tartan” turnat, pentru a evita fragmentarea acestuia de-a lungul timpului,

•    Gazonarea și dotarea spațiului verde cu un sistem de irigații funcțional, care să mențină echilibrul hidric necesar vieții plantelor și întreg spațiului verde ce formează peisajul pe acest teren.

•    Delimitarea spațiilor verzi cu borduri și gard viu care să ajute la susținerea pământului și să prevină scurgerea noroiului pe alei, în cazul unor ploi abundente.

•    Plantarea de vegetație ornamentală și crearea de spații verzi decorative în zonele de acces în clădiri.

•    Completarea vegetației înalte.

•    Semnalizarea spațiilor de activități prin amplasarea de panouri informative în apropierea accesului, care să anunțe reguli și condiții de utilizare.

•    Dotarea cu elemente noi de mobilier (bănci, coșuri de gunoi, suporți de biciclete, mese de șah și mese pentru tenis de masa la școli și licee, zone de odihna cu pergola pentru elevi și profesori), care să participe la creearea unei imagini unitare a spațiului.


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

•    Amenajarea de locuri dejoacă și foișoare pentru unitățile de învățământ preșcolar.

•    Realizarea de împrejmuiri perimetrale terenurilor de sport.

•    Recondiționarea gardului existent al incintei, refacerea/înlocuirea lui, după caz, în locurile degradate.

•    Reconfigurarea accesului.

în vederea atingerii principiilor expuse, pentru lucrările de reamenajare a incintelor grădinițelor, se vor realiza, în funcție de necesități, și lucrări din cadrul celor descrise mai jos:

•    înlocuirea sau completarea aparatelor dejoacă ale copiilor.

•    Repararea sau înlocuirea suprafeței de joaca cu pavement elastic turnat care să nu prezinte riscuri de accidentare, precum rănire sau lovire în condiții normale de utilizare.

•    Repararea sau realizarea unor amenajari pentru însoțitorii copiilor preșcolari și pentru organizarea unor festivități specifice (foișor, scena în aer liber, pergola care să marcheze accesele în incintă.)

•    Recondiționarea sau refacerea închiderilor perimetrale incintei astfel încât să respecte prevederile normativului NP 011-1997 „Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii”, punctul 4.2.5:

>    Gardurile perimetrale incintei vor fi dublate de garduri vii;

>    Accesele în incintă vor fi asigurate cu sisteme special de închidere și luminate pe timp de noapte;

•    Repararea sau realizarea unor puncte de colectare și evacuare a gunoaielor dotate cu containere manevrabile și guri de apă pentru spălat, conform ANEXA nr. III „Tema program pentru grădinițe de copii”, punctul TP4 din „ Normativul privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii” (NP 011-1997)

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru aprobarea

3


DIRECȚIA INVESTIȚII Și ACHIZIȚII


indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții privind „Reamenajareapeisagistică și întreținere a unităților de învățământ din Sectorul 3”.


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII


DIRECȚIA INVATAMANT


Serviciul Investiții, Lucrări Publice


Serviciul Administrare Unitati de Invatamant


Șef Serviciu

Marius PopescuSef Serviciu


Radu Angelica Daniela

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

Calea Dudcșît nr. 191, sector 3, 031084 București vwAv.pnmarie3.ro

telefon (004 021} 318 03 23-2$ fex{004 021} 31$ 03 04 email jnvestWjadîÎ2jtit^pdtnarie3,ro

Domnule Primar


yVr.Având în vedere că pentru unele unități de învățământ din Sectorul 3 a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiție privind reamenajare peisagistică și întreținere a unităților de învățământ din Sectorul 3 să fie aprobați.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

9    9-9    S

Serviciul Investiții, Lucrări Publice

MARIUS POPESCU    /


1