Hotărârea nr. 23/2018

HCLS3 nr.23 din 29.01.2018 privind reorganizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru anul scolar 2018 – 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 373/CP/19.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

A

-    Raportul de specialitate nr. 9465/19.01.2018 al Direcției învățământ -Serviciul Administrare Unități învățământ;

-    Avizele conforme transmise de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu adresele nr. 29771,30249/15.12.2017 și nr.31010/16.01.2018;

-    Adresa nr. 9463/19.01.2018 a Direcției învățământ, înregistrată cu nr. 365/CP/19.01.2018.

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 61 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 5472/ 07.11.2017;’

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport si tineret;

3    Z

A.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republiată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019, conform anexelor nr. I și II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONTR MNEAZA LR

MARÎUSMSAITA

NR. 23 DIN 29.01.2018

ANEXA I la HCL S3 nr.

PROPUNERE - REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Nr.

crt.

Unitatea de invatamant

Nivel școlarizat

Adresa unitatii de invatamant

Nr. Telefon

1

GRĂDINIȚA NR. 3

PRE

STR.PLT.NEDELCU ION NR.31

021.346.41.12

2

GRĂDINIȚA NR. 24

PRE

STR.NICOLAE PASCU NR.12

021.344.17.60

3

GRĂDINIȚĂ "FLOARE DE COLȚ"

PRE

STR. SCHITULUI NR.1D

021.346.48.99

4

GRĂDINIȚA NR. 68

PRE

STR. GURA IALOM1ȚEI, NR. 20

021.345.00.30

5

GRĂDINIȚA NR. 69

PRE

B-DUL.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR.14 B-DUL PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR.12

021.324,00.00

6

GRĂDINIȚA NR. 70

PRE

STR.LUCRETIU PATRASCANU NR. 12

021.340.02.28

7

GRĂDINIȚA NR. 71

PRE

ALEEA FUIORULUI NR.9

STR. FIRIDEI NR. 2

021.348.08.94

8

GRĂDINIȚA NR. 154

PRE

ALEEA BARAJUL UZULUI NR.9

021.340.01.30

9

GRĂDINIȚA NR.160

PRE

ALEEA PERISORU NR.9

021.345.36.50

10

GRĂDINIȚA "BRÂNDUȘA"

PRE

STR.BRANDUSELOR NR.37-43

031.425.08.35

11

GRĂDINIȚA NR. 187

PRE

STR.MAGNETULUI NR.1

SOS.GARIl CATELU NR.50

021.256.00.38

12

GRĂDINIȚA NR. 191

PRE

STR.COZLA NR.1

021.340.10.59

13

GRĂDINIȚA NR. 196

PRE

STR. PLT. PETRE IONESCU NR.76

021.345.06.36

14

GRĂDINIȚA NR. 211

PRE

STR.TRAPEZULUI NR.1A

021.345.11.65

15

GRĂDINIȚA NR. 216    Z®/ 7    ; \

C\ pre

STR.BARAJ ROVINARI NR.10

021.340.03.95

16

GRĂDINIȚA NR. 231    (

ul PRE

STR.CODRII NEAMȚULUI NR.68

STR. COZLA NR.1

021.345.11.10

031,437,07,42

17

GRĂDINIȚA NR. 232

isj pre

STR.PATRIOTILOR NR.3

021.348.24.97

18

GRĂDINIȚA NR. 239    \< ^4/L.?

PRE

STR.DRISTOR NR.102

STR. PICTOR ION TUCULESCU NR.38

021.324.54.90

19

GRĂDINIȚA NR. 240    ’X'77>;

PRE

STR.ROTUNDA NR.1

STR. FILDEȘULUI NR.1A

021.348.65.91

20

GRĂDINIȚA "PEȘTIȘORUL DE AUR"

PRE

STR.ROTUNDA NR.19

STR.PATULULUI NR.2

021.348.29.10

21

GRĂDINIȚA NR. 255

PRE

B-DUL. ENERGETICIENILOR NR.3

021.346.29.94

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 'VOIEVOD

NEAGOE BASARAB"

PRE, PRI, GIM

INTR. CONSTANTIN BRANCUSI NR.7

021.340.33.13

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 20

PRI, GIM

STR.PREVEDERll NR.19

021.345.24.85

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ" LIVIU REBREANU"

PRI, GIM

STR.BARAJUL ROVINARI NR.1

021.340.18.45

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MEXIC”

PRI, GIM

BLD.1 DECEMBRIE 1918 NR.34

021.340.11.24

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 47

PRE,PRI, GIM

SOS.GARIl CATELU NR.130

021.256.15.12

27

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR. 54

PRI, GIM

STR.ISTRIEI NR.19

021.346.51.43

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 55

PRE, PRI, GIM

SOS.INDUSTRIILOR NR.46

B-DUL BASARABIA NR.256

021.256.10.66

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 67

PRI, GIM

STR. MAGNETULUI NR.1-3

021.256.00.40

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEZAR BOLLIAC

PRI, GIM

STR.TIGLINA NR.37

021.322.25.24

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BARBU

DELAVRANCEA"

PRI, GIM

STR.MATEI BASARAB NR.28-30

STR. PARFUMULUI NR. 31

021.323.73.90

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LEONARDO DA VINCI"

PRI, GIM

STR.GHEORGHE PETRASCU NR.55

031.405.01.47 021,324,86,76

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 78

PRI, GIM

SOS.GARIl CATELU NR.50

021.256.32.61

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 80

PRI, GIM

CALEA DUDESTI NR.191

021.321.42.56

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 81

PRE.PRI, GIM

STR.NERVATRAIAN NR.33

STR. OCTAVIAN GOGA NR.8

STR. OCTAVIAN GOGA NR. 10

021.326.32.20

Nr.

crt.

Unitatea de invatamant

Nivei școlarizat

Adresa unitatii de invatamant

Nr. Telefon

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 82

PRI, GIM

STR.JEAN STERIADI NR.17

021.345.09.62

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 84

PRE.PRI, GIM

CALEA VITAN NR.135

021.321.63.91

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 86

PRE, PRI, GIM

INTR.RECONSTRUCTIEI NR.6A

STR. ION TUCULESCU NR.42

021.324.79.90 031,425,47,45

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI BOTEZ"

PRI, GIM

STR.RAMN1CU VALCEA NR.32

021.346.23.61

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 88

PRE, PRI, GIM

STR.ODOBESTl NR.3

STR. ODOBESTI NR.1A

021.348.04.45

021,348,22,16

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE LABIȘ"

PRI, GIM

STR.FIRIDEI NR.2

021.348.62.71

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 92

PRI, GIM

ALEEA VLAHITA NR. 1A

021.348.03.75

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 95

PRI, GIM

STR.FOISORULUI NR.111-113

021.323.51.85

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 112

PRI, GIM

STR.PATULULUI NR.2

021.348.33.31

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR, 116

PRI, GIM

STR.GURA IALOM1TEI NR.20

021.345.01.02

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 149

PRI, GIM

ALEEA PERISORU NR.4

021.345.19.85

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 195

PRI, GIM

STR. LUNCA BRADULUI NR.2

021.340.45.55

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FEDERICO GARCIA LORCA"

PRI, GIM

STR.COZLA NR.1

021.340.37.10

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU lOAN

CUZA"

PRI, GIM

B-DUL.NICOLAE GRIGORESCU NR.14

021.324.39.70

50

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 200

PRI, GIM

STR.POSTAVARUL NR.13

021.345.31.19

031.804.66.35

51

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.5

PRE, PRI, GIM, SPE

STR.TURTURELELOR NR.13

021.323.25.22

52

CLUBUL COPIILOR SECTOR 3

PRI, GIM, LIC

STR. ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR.5

021.340.49.22

53

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.4

PRI, GIM

ALEEA BUCHETULUI NR.5

021.340.12.29

54

ȘCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR.5

GIM/AR

STR.GHEORGHE PETRASCU NR.55

021.324.30.70

55

COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB"

LIC

STR. MATE! BASARAB NR. 30-32

021.321.66.40

56

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA"

LIC

STR.BARAJUL DUNĂRII NR.5

021.340.48.11

57

LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHERl"

PRIM, GIM, LIC

ALEEA FUIORULUI NR.9

021.348.19.50

58

LICEUL TEORETIC "DECEBAL"

PRIM, GIM, LIC

B-DUL.ENERGETICIENILOR NR.9-11

021.346.92.33

59

LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN"

LIC

STR.PICTOR GH.TATTARASCU NR.1

021.324.48.90

60

ȘCOALA SUPERIOARA COMERCIALA "NICOLAE KRETZULESCU"

LIC

STR.HRISTOVBOTEV NR.17

021.313.90.82

61

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D.NENITESCU"

LIC

B-DUL.THEODOR PALLADY NR.26

021.345.09.20

62

LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU"

PRI, GIM, LIC

STR.LUCRETIU PATRASCANU NR. 12

021.340.04.40

63

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY'

LIC

B-DUL.NICOLAE GRIGORESCU NR.12

021.340.26.54

64

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU"

LIC

SOS.MIHAI BRAVU NR.428

STR. PICTOR ION TUCULESCU NR. 42

021.321.76.99

65

LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU"

LIC

B-DUL.ENERGETICIENILOR NR.5

021.346.60.40

66

LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU"

LIC

B-DUL.BASARABIA NR.256

021.256.00.83

67

LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY

LIC

B-DUL THEODOR PALLADY NR.250

STR. ZBORULUI NR.7-9

021.345.30.80

68

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "LOGOS"

LIC

B-DUL.THEODOR PALLADY NR.26

021.345.10.72

ANEXA II la HCL S3 nr.

PROPUNERE - REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR DE PE RAZA SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

NR.

CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

SECTOR3

1

GRĂDINIȚA ” KIDS CLUB”

PRE

STR. VULCAN JUDEȚUL NR. 13

2

GRĂDINIȚA "CROCODIL DANDI”

PRE

STR EREMIA GRIGORESCU ni. 18

3

GRĂDINIȚA DE COPII „ÎNGERAȘUL MEU”

PRE

STR. COGALNIC NR 30

4

GRĂDINIȚA „SFINȚII ÎMPĂRAȚI

CONSTANTIN ȘI ELENA”

PRE

STR. LABIRINT NR 137 B

5

GRĂDINIȚA "NOEL”

PRE

STR TRIFOI NR. 10,

6

GRĂDINIȚA

„LUMEA COPIILOR ȘI A POVEȘTILOR”

PRE

STR. DILIGENIEIȚFR. 16

7

GRĂDINIȚA „RĂSĂRIT 2”

PRE

STR. FOIȘORULUI NR 121

8

GRĂDINIȚA ,,1-lAPP Y TREE”

PRE

ALEEA CAUSTRAT HOGAȘ NR. 28 A

9

GRĂDINIȚA CASTELUL FERMECAT G&B

PRE

STR DRUMUL MURGULUI NR. 32

10

GRĂDINIȚA BAMBI

PRE

STR. GHE. DEM TEODORESCUȚIR16 BIS

11

GRĂDINIȚA „FUN-TASTIC KIDS"

PRE

STR. ION CIOPLEANU ,NR 13

12

GRĂDINIȚA „PUIUL PUFOS”

PRE

STR EMANOIL MAR1US BUTEICA,NR. 30

13

GRĂDINIȚA „SINCRON”

PRE

CALEA VITAN NR206-208

14

GRĂDINIȚA ”ABC DINO”

PRE

STR. CHIPAROSULUI, NR31,

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „MELL”

PRE

STR VLAD DRACUL NR 43

16

GRĂDINIȚA "BOB DE GRÂU”

PRE

STR POPA NAN , NR 84

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"FAMILY KIDS”

PRE

STR. MUGUR MUGUREL NR.21

18

ABROGATA PRIN ART. 1 DIN HCLS3 NR 232/12.06.2017

19

GRĂDINIȚA "PITICUL CURAJOS”

PRE

STR COPACENINR64

20

GRĂDINIȚA "PALATUL COPIILOR"

PRE

STR, MORILOR, NR. 19

21

ABROGATA PRIN ART. 1 DIN HCLS3 NR. 101/ 29.03.2017

22

GRĂDINIȚA "ARLECHINO & FRIENDS

PRE

STR CEZAR BOLLIAC, NR. 22-24

ÎC

23

GRĂDINIȚA „SMARTSTEPS”

PRE

STR DRISTORULUI NR, 91-95

24

GRĂDINIȚĂ ”MARIPOSA KIDS"

PRE

STR. LABIRINT NR. 99

25

GRĂDINIȚĂ "ERA KINDERLAND"

PRE

STR DRISTORULUI NR 67

26

GRĂDINIȚĂ "AURORA”

PRE

STR MOISE N1COARĂ NR 11    î fo /W'    J

27

GRĂDINIȚĂ "PLUȘICA”

PRE

INTRAREABRATEȘ NR. 14    V"

28

GRĂDINIȚĂ "ȘTRUMFIȘOR”

PRE

'VȚV '"''-■iȚ

BD. NICOLAE GRIGORESCU NR 105-109 XjXaL X V XX

29

ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM

(CU PERSONALITATE JURIDICĂ)

PRE, PIU

STR BALTA ALBINA NR 9

ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM (STRUCTURĂ ARONDATĂ)

PRE, PRI

ȘOSEAUA COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

30

ȘCOALA PRIMARĂ JI IST 4 KIDS”

PRE, PRI

SOS. MIHAI BRAVU, NR 428

PRE, PIU

STR VÂNTULUI, NR. 27

31

ȘCOALA PRIMARĂ „1NASCHOOL"

PRE, PIU

STR COLTEI NR19

32

ȘCOALA PRIMARĂ

"CASTELUL FERMECAT OLIMPIA"

PRE, PRI

STR. MURESANA, NR 26

33

ȘCOALA PRIMARĂ "ARLECHINO & FRIENDS

PRI

STR CEZAR BOLLIAC, NR. 22-24

34

ȘCOALA PRIMARĂ "CĂPȘUN1K"

PRE

STR. CONSTANTIN NOTTARA, NR. 27

35

ȘCOALA PRIMARA "SINCRON”

PRI

CALEA VITAN NR206-208

36

ȘCOALA PRIMARĂ "ANA LUGOJANA ”

PRE? PRI    J

STR ILIOARA NR. 16, (INCLUDE: GRĂDINIȚA ANA

LUGOJANA 2- STR. POSTĂVARUL NR 20 A;

SRĂDINIȚA ANA LUGOJANA - STR. ILIOARA NR. 16)

37

ȘCOALA PRIMARĂ ”MONTESSANO ”

PRE, PRI

STR PARFUMULUI NR 9

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEP BY STEP

PRI, GIM

ÎTR CEZAR BOLLIAC, NR. 42

NR.

CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

39

ȘCOALA GIMNAZIALA METROPOLITANĂ ”ARC"

PRI, GIM

STR. EȘARFEI NR.63-71

40

COMPLEX EDUCAȚIONAL’LAUDER-REUT"

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STIC IULIU BARASCH NR15

41

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE

INFORMATICĂ BUCUREȘTI (CU PERSONALITATE JURIDICĂ)

GIM, LIC TEO

STR. BALTA ALBINA NR. 9

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE

INFORMATICĂ BUCUREȘTI (STRUCTURĂ ARONDATĂ)

GIM, LIC

ȘOSEAUA COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

42

LICEUL "PROFESIA”

LICTEH

STR. ILIOARA,NR 16

43

LICEUL TEORETIC "HYPERION”

LIC TEO

SOS. MIHAI BRAVU NR 288 C

44

LICEUL TEORETIC "MIHAIIONESCU”

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR CAUZAȘI NR 43

45

LICEUL ” TRAIAN LALESCU”

LIC-TEH

BD. ENERGETICIENILOR NR 9 -11

46

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SFÂNTULIOAN”

POS

STR ILIOARA ,NR 16

47

ȘCOALA TEHNICĂ POSILUCEALĂ DE ARTĂ

TEATREALĂ Șl CINEMATOGRAFICĂ BUCUREȘTI

POS

STR. MATEI BASARAB NR. 32

48

COLEGIUL UNIVERSITAR "SPIRU HARET’

POSTUCEAL

BD. BASARABIEI NR 256

49

GRĂDINIȚA "FECIOARA MARLA 2"

PRE

STR' EUFROSJN A POPESCU, NR 30

50

GRĂDINIȚĂ "FANTASTICĂ”

PRE

STRADA MOISE N1COARĂ NR 7

51

GRĂDINIȚĂ ”RIȚA VEVERIȚA"

PRE

INTRAREA HORBOTEI NR 12

52

COLEGIUL UNIVERSITĂȚII "HYPERION”

( NIVEL ÎNVĂȚĂMÂNT POSTUCEAL)

POS

CALEA CĂLĂRAȘILOR NR. 169

53

GRĂDINIȚĂ "LITTLE OARS ACADEMY"

PRE

ȘOSEAUA MIHAI BRAVU NR. 286 C

54

GRĂDINIȚĂ "WONDERLAND 2”

PRE

CALEA VITAN NR 164

Director Executiv Adjunct, MiHAELANAGYRĂDlJeANU
întocmit: Dan Vasiie


Calea Dudești nr. 191 ( sector 3, 031084 București www.primarie3.rn

telefon {004 021) 31S 03 23 - 28 fox (004 021} 318 03 04 e-mai! csbînetprim2r@pr1marie3.ro


SECTOR 3

j CABINET PRIMAR

| Nr...............3. £3.---------

I oa,.............

EXPUNERE DE MOTIVE

ta proiectul de hotărâre privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privatde pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019

Având în vedere listele unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat, transmise cu adresele ISM București nr: 29771, 30249/15.12.2017 și 31010/16.01.2018, pentru care se acordă "avizul conform" al ISM București pentru reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, consider că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019, după cum urmează:

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 în anul 2018-2019, va conține un număr de 68 de unități, așa cum sunt enumerate în Anexa nr. I la prezentul proiect de hotărâre a consiliului local al sectorului 3.

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar privat din Sectorul 3 în anul 2018-2019, va conține un număr de 52 de unități, așa cum sunt enumerate în Anexa II Ia prezentul proiect de hotărâre a consiliului local al sectorului 3.

în consecință, având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției învățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


întocmit: Dan VasîleSos. Mîhaî Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București www.primarie3.ro

telefon (004021) 326 0427 e-maîl invatamant@primarie3.r0

Raport de specialitate

privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019

Luând în considerare:

• Legea Educației Naționale Nr. 1/2011, respectiv ‘Art. 61 (1) Rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu și Art. 61 (2) Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare. Pentru învățământul special liceal și special postliceal, rețeaua școlară se organizează de către consiliul județean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. ”

• Ordinul M.E.N. nr. 5472/ 07.11.2017, privind aprobarea ‘Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019” care prevede la Art. 22 alin.(l), ” Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, cu avizul conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale, după caz ”; la alin. (2), ”Obținerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului județean prin care este aprobată rețeaua școlară”; la alin. (3), ”Organizarea rețelei școlare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape: a) realizarea proiectului de rețea școlara de către consiliul local/consiliul județean; b) transmiterea proiectului de rețea școlară de către consiliul local/consiliul județean, de către primar/președinte al consiliului județean, către inspectoratul școlar/Ministerul Educației Naționale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale; c) realizarea activităților de monitorizare și control al spațiilor de învățământ în care unitățile de învățământ rezultate în urma procesului de reorganizare urmează să funcționeze de către inspectoratele școlar, în colaborare cu ARACIP; d) transmiterea către autoritățile administrației publice locale (primarul și consiliul local, respectiv președintele consiliului județean și consiliul județean) a listei unităților de învățământ pentru care se acordă avizul

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

conform, precum și a listei unităților de învățământ pentru care nu se acordă aviz conform

(însoțită de un raport care conține motivele neacordării avizului conform și propuneri privind organizarea /reorganizarea acestora); e) aprobarea prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, a rețelei școlare pe baza avizului conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale ”,

•    Adresa Direcției învățământ nr. 111734/07.12.2017 către ISMB, prin care se solicită „Avizul conform" pentru reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019.

•    Adresa ISM București nr. 29771, 30249/15.12.2017, prin care s-a transmis Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat pentru care se acordă aviz conform pentru reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019.

•    Adresa ISM București nr. 30498/15.12.2017 prin care s-a transmis Lista unităților de învățământ preuniversitar pentru care nu se acordă aviz conform, însoțită de raportul argumentativ referitor la unitățile de învățământ preuniversitar din sectorul 3 al Municipiului București care nu a au primit aviz conform pentru anul școlar 2018-2019.

•    Adresa Direcției învățământ nr. 119310/22.12.2017 către ISMB, însoțită de Raportul argumentativ referitor la funcționarea unităților de învățământ: Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea”, Școala „Mexic” și Liceul Teologic Baptist „Logos” în anul școlar 2018-2019 ca unități de învățământ cu personalitate juridică, adresă prin care se solicită „Avizul conform” ca aceste unități de învățământ să funcționeze sub efectivele stabilite prin lege și să fie incluse în propunerea de organizare/reorganizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat pentru anul școlar 2018-2019.

• Adresa ISM București nr. 31010/16.01.2018 prin care s-a transmis Avizul conform pentru ca : Școala Gimnazială „Mexic”, Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea” și Liceul Teologic Baptist „Logos”, să fie incluse în proiectul de organizare/reorganizare a rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019.

Având în vedere adresele Direcției învățământ și adresele ISM București având nr: 29771, 30249/15.12.2017 și 31010/16.01.2018, anexate, care includ listele unităților de

îm/ofornOT'f ’rvr'Ai îmvAroi+or    ci    nnn+m noro    o o,    doat/Iq O’tr'îrz

xij. v o.ycij.iicilj.v pivwui v ojl uXx    uv oxCîl Șx    privui j^vxxixvt vCtlv    ov    o,vUi vid txvlzj    UmxxxUxxIx țji/XXU-U-

reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, considerăm că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019, după cum urmează:

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 în anul 2018-2019, va conține un număr de 68 de unități, așa cum simt enumerate in Anexa nr. I.

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar privat din Sectorul 3 in anul 2018-2019, va conține un număr de 52 de unități, așa cum sunt enumerate în Anexa II la prezentul proiect de hotărâre a consiliului local al sectorului 3.


Șef Serviciu Angelica Daniela Radu
Nr. 29771, 30249/15.12.2017

CĂTRE

Primăria Sectorului 3, București

Direcția învățământ

Șos. Mihai Bravii nr, 428, Sector 3, București

Analizând adresele dumneavoastră nr. 111734/07.12.2017 și 114193/12,12.2017, înregistrate la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 29771/07.12.2017 și 30249/12.12.2017, privind propunerea de organizare/reorganizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2018-2019;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar al Municipiului București din data de 15.12.2017;

Având în vedere prevederile art. 19 și art. 61, alin. (1) și (2} din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5472/07.11.2017;

în conformitate cu prevederile art 22, alin. (1) și alin. (3), lit. d] din OMEN nr. 5472/07.11.2017 se acordă avizul conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar


Anexă la adresa ISMB nr. 29771, 30249/15.12.2017

REȚEAUA

*

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 3 al Municipiului București care au primit aviz conform pentru anul școlar 2018-2019

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

1

GRĂDINIȚA NR 3

PRE

STR. PLT. NEDELCU ION NR. 31

0213464112

2

GRĂDINIȚA NR 24

PRE

STR. NICOLAE PASCU NR 12

0213441760

3

GRĂDINIȚA „FLOARE DE COLȚ”

PRE

STR. SCHITULUI NR. 1D

0213464899

4

GRĂDINIȚA NR 68

PRE

STR. GURA IALOMITEI NR. 20

0213450030

5

GRĂDINIȚA NR 69

PRE

B-DUL PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR. 14 B-DUL PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR. 12

0213240000

6

GRĂDINIȚA NR. 70

PRE

STR. LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU NR. 12

0213400228

7

GRĂDINIȚA NR 71

PRE

ALEEA FUIORULUI NR. 9

0213480894

8

GRĂDINIȚA NR. 154

PRE

ALEEA BARAJUL UZULUI NR. 9

SR. FIRIDEI NR. 2

0213400130

9

GRĂDINIȚA NR. 160

PRE

ALEEA PERISORU NR. 9

0213453650

10

GRĂDINIȚA „BRÂNDUȘA”

PRE

STR. BRÂNDUȘELOR NR, 37-43

0314250835

11

GRĂDINIȚA NR. 187

PRE

STR MAGNETULUI NR. 1

ȘOS. GĂRII CĂȚELU NR. 50

0212560038

12

GRĂDINIȚA NR. 191

PRE

STR. COZLA NR. 1

0213401059

GRĂDINIȚA NR. 196

PRE

STR. PLT. PETRE IONESCU NR. 76

0213450636

1T

GRĂDINIȚA NR 211

PRE

STR. TRAPEZULUI NR ÎA

0213451165

15

GRĂDINIȚA NR. 216

PRE

STR. BARAJUL ROVINARI NR. 10

0213400395

16

GRĂDINIȚA NR. 231

PRE

STR. CODRII NEAMȚULUI NR 68

STR. COZLA NR 1

0213451110

17

GRĂDINIȚA NR. 232

PRE

STR. PATRIOȚILOR NR. 3

0213482497

18

GRĂDINIȚA NR. 239

PRE

STR. DRISTOR NR. 102

STR. PICTOR ION ȚUCULESCU NR. 38

0213245490

19

GRĂDINIȚA NR. 240

PRE

STR. ROTUNDA NR. 1

STR. FILDEȘULUI NR IA

0213481520

20

GRĂDINIȚA „PEȘTIȘORUL DE AUR”

PRE

STR. ROTUNDA NR. 19

STR PATULULUI NR. 2

0213482910

21

GRĂDINIȚA NR. 255

PRE

B-DUL. ENERGETICIENILOR NR. 3

0213462994

22

ȘCOALA GIMNAZLALÂ „VOIEVOD NEAGOE BASARAB”

PRE, PRI, GIM

INTRAREA CONSTANTIN BRÂNCUȘI NR. 7

0213403313

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 20

PRI, GIM

STR PREVEDERII NR 19

0213452485

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU”

PRI, GIM

ALEEA BARAJUL ROVINARI NR. 1

0213401845

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 47

PRE, PRI, GIM

ȘOS. GĂRII CĂȚELU NR. 130

0212564666

0212561512

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 54

PRI, GIM

STR, ISTRIEI NR. 19

0213465143

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 55

PRE, PRI, GIM

ȘOS. INDUSTRIILOR NR. 46

B-DUL BASARABIA NR. 256

0212561066

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 67

PRI, GIM

STR. MAGNETULUI NR. 1-3

0212560040

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEZAR BOLLIAC

PRI, GIM

STR. TIGLINA NR 37

0213222524

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LEONARDO DA VINCI"

PRI, GIM

STR GHEORGHE PETRAȘCU NR. 55

0213248676

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 78

PRI, GIM

ȘOS. GĂRII CĂȚELU NR. 50

0212563261

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 80

PRI, GIM

CALEA DUDEȘTI NR 191

0213214256

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 81

PRE, PRI, GIM

STR NERVA TRAIAN NR 33

STR OCTAVIAN GOGA NR 8

STR. OCTAVIAN GOGA NR 10

0213263220

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 82

■ PRI, GIM

STR. JEAN STERIADI NR. 17

0213450962

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 84

PRE, PRI, GIM

CALEA VITAN NR. 135

0213216391

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 86

PRE, PRI, GIM

INTR-VREA RECONSTRUCȚIEI NR. 6A

S'TR. ION ȚUCULESCU NR. 42

0314250608

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI BOTEZ”

PRI, GIM

STR. RĂMNICU VÂLCEA NR 32

0213462361

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 88

PRE, PRI, GIM

STR. ODOBEȘTI NR. 3

STR. ODOBEȘTI NR. IA

0213480445

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE LABIȘ”

PRI, GIM

STR FIRIDEI NR. 2

0213486271

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 92

PRI, GIM

ALEEA VLĂHIȚA NR. IA

0213480375

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 95

PRI, GIM

STR. FOIȘORULUI NR 111-113    77"T/”-

0213235185

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 112

PRI, GIM

STR. PĂTULULUI NR. 2    "

0213483331

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 116

PRI, GIM

STR GURA IALOMIȚEI    V

-'■\0213450102

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 149

PRI, GIM

ALEEA PERISORU NR 4 / 57^

' {1213451985

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 195

PRI, GIM

STR LUNCA BRADULUI N^U2 £    1

| ,^(13 74464067 j

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FEDERICO GARCIA LORCA”

PRI, GIM

STR COZLA NR.1

7/0213403710

Q t    f

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”

PRI, GIM

B-DUL NICOLAE GRIGORE\gO&M4

-—V    V <

^/0213243'970 j

NR.

CRT.

»

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 200

PRI, GIM

STR. POSTĂVARUL NR. 13

0213453119

49

COLEGIUL NAȚIONAL „MATEI BASARAB”

LICTEO

STR. MATEI BASARAB NR. 32

0213216640

50

LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CU ZA”

LICTEO

ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR. 5

0213404811

51

LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI”

PRI, GIM,LICTEO

ALEEA FUIORULUI NR. 9

0213481950

52

LICEUL TEORETIC „BENJAMIN FRANKLIN”

LICTEO, LIC VOC

STR. PICTOR GH. TA'ITARASCU NR 1

0213244890

53

LICEUL TEORETIC „NICHITA STĂNESCU”

PRI, GIM, LIC TEO

STR. LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU NR. 12

0213400440

0213402330

54

LICEUL TEORETIC „DECEBAL”

PRI, GIM, LICTEO

B-DUL. ENERGETICIENILORNR. 9-11

0213469233

55

ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE

KRETZULESCU”

LICTEH, POS

STR. HRISTO BOTEV NR. 17

0213139082

56

COLEGIUL TEHNIC „COSTTN D. NENIȚESCU”

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

B-DUL THEODOR PALLADY NR. 26

0213450920

0213453865

57

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”

PROF, LK TEH, LIC VOC, POS

B-DUL. NICOLAE GRIGORESCU NR. 12

0213402654

58

COLEGIUL TEHNIC „MIHAIBRAVU”

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 428

STR. PICTOR ION ȚUCULESCU NR. 42

0213217699

59

LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU”

PROF, LIC TEH, POS

B-DUL. BASARABIA NR. 256

0212560083

60

LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU”

PROF, LIC TEH, LIC VOC

B-DUL. ENERGETICIENILOR NR. 5

0213466040

61

LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY

PROF, LICTEH, LIC TEO, POS

B-DUL THEODOR PALLADY NR. 250

STR. ZBORULUI NR. 7-9

0213453080

Jliâk

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 5

PRE, PRI, GIM/SPE

STR. TURTURELELOR NR. 13, SECTOR 3

0213232522

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 5

GIM/AR

STR. CHEORCHE PETRAȘCU NR. 55, SECTOR 3

0213243070

REȚEAUA
cluburilor sportive școlare și a unităților de învățământ pentru activități extrașcolare din Sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018-2019

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

1

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 4

LIC/SP

ALEEA BUCHETULUI NR. 5, SECTOR 3

0213401229

2

CLUBUL COPIILOR SECTOR 3

GIM

STR. BARAJUL DUNĂRII NR. 5

0213404922

REȚEAUA
unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 3 al Municipiului București care au primit aviz conform pentru anul școlar 2018-2019

NR.

w

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

1

Grădinița „Kids Club”

PRE

STR. VULCAN JUDEȚUL NR. 13

0724282282

2

Grădinița „Crocodil Dandi”

PRE

STREREMIA GRIGORESCU NR. 18

0740145974

3

Grădinița de copii „îngerașul meu”

PRE

STR. COGALNIC NR. 30

0213265903

4

Grădinița „Sfinții împărați Constantin și Elena”

PRE

STR. LABIRINT NR. 137 B

0213261361

5

Grădinița „Noeî”

PRE

STR. TRIFOI NR 10

0213270232

6

GRĂDINIȚA „LUMEA COPIILOR ȘI A POVEȘTILOR”

PRE

STR. DILIGENTEI NR. 16

0213208099

7

Grădinița „Răsărit nr. 2”

PRE

STR. FOIȘORULUI NR. 121

0213232924

8

Grădinița „Happy Tree”

PRE

ALEEA CALISTRAT HOGAȘ NR 28 A

0213401308

9

Grădiniță „Castelul Fermecat G&B”

PRE

STR. DRUMUL MURGULUI NR. 32

0213240370

10

Grădinița „Banibi”

PRE

STR. GHE. DEM TEODORESCUNR 16 BIS

0213273256

11

Grădinița „FUN-TASTIC KIDS”

PRE

STR. ION CIOPLEANU NR. 13

0722838357

12

Grădinița „Puiuțul Pufos”

PRE

STR. EMANOIL MARIUS BUTEICA NR. 30

0213440010

13

Grădinița „Sincron”

PRE

CALEA VITAN NR 206-208

0722243877

14

Grădinița „ABC Dino”

PRE

STR. CHIPAROSULUI NR. 31

0213231070

15

Grădinița cu Program Normal „Meii”

PRE

STR. VLAD DRACUL NR. 43

0722958683

16

Grădinița „Bob de Grâu”

PRE

STR.POPA NAN NR. 84

0720446942

0314170837

17

Grădinița cu Program Prelungit „Family Kids”

PRE

-'xV"

STR.MUGUR MUGUREL

0722565657

\ 0723281551

18

Grădinița „Piticul Curajos”

PRE

STR. COPACENI NR 64 / H7

*    0213240124

19

Grădinița „Palatul Copiilor"

PRE

STR. MORILOR NR. 19 țCțS

0314251635

20

Grădinița „Fecioara Maria 2”    J    PRE

STR.EUFROSINA POPES&6 îM^O

/ 0721670600

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

21

Grădinița „Fantastică”

PRE

STR MO1SE NICOARĂ NR. 7

0213065370

0723337393

22

Grădinița „Rița Veverița”

PRE

STR. INTRAREA HORBOTEI NR. 12

0723573905

0734854026

23

Grădinița „ȘtrumSșor”

PRE

BD. NICOLAE GRIGORESCU NR 105-109

0744709237

24

Grădinița „Arlechine! & Friends”

PRE

STRCEZAR BOLLIAC NR. 22-24

0213260584

25

GRĂDINIȚA „SMART STEPS”

PRE

STR.DRISTORULUI NR. 91-95

0314381248

0733965133

26

Grădinița „MARIPOSA KIDS”

PRE

STR. BUZESTI NR. 14-18

0729518193

27

Grădinița „Era Kînderland”

PRE

STRDRISTORULUI NR. 67

0213207697

0728850073

28

Grădinița „Aurora”

PRE

STR.MOISE NICOARA NR.ll

0213224168

0744317320

29

Grădinița „Plușica”

PRE

INTRAREA BRAȚEȘ NR.14

0762187663

0768596856

30

Grădinița cu program normal și program prelungit „Little Oaka Academy”

PRE

ȘOSEAUA MIHAI BRAVU NR. 286C

0766572127

31

Grădinița cu program normal și program prelungit „Wonderland 2”

PRE

CALEA VITAN NR 164

0731738788

32

Școala Primară „Spectrum”

PRE, PRI

STR. BALTA ALBINA NR 9

ȘOSEAUA COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

0213443344

£

Școala Primară „just 4 Kids”

PRE, PRI

ȘOS. MIHAI BRAVU NR 428

0721885465

PRE, PRI

STR VÂNTULUI NR 27

ȚȚ

Școala Primară „INASCHOOL”

PRE, PRI

STR. COLTE1 NR 19

0721272989

35

Școala Primară „Castelul Fermecat Olimpia”

PRE, PRI

STR MURESANA NR. 26

0747770001

36

Școala Primara „Arlechino & Friends”

PRI

STR. CEZAR BOLLIAC NR 22-24

0213260584

37

Școala Primară „Cipșunik”

PRE

STR. CONSTANTIN NOTTARA NR. 27

0765516162

38

Școala Primară „Sincron”

PRI

CALEA VITAN NR. 206-208

0722243877

39

Școala Primară „Ana Lugojana”

PRE, PRI

STR ILIOARA NR 16

STR.POSTĂVARUL NR 20 A

0746018629

0314381135

41)

Școala Primară „MONTESSANO”

PRE,PRI

STR.PARFUMULUI NR.9

0771593165

0766577740

41

Școala Gimnazială „Step by Step”

PRI, GIM

STR. CEZAR BOLLIAC NR. 42

0744203828

42

Școala Gimnazială Metropolitană „ARC”

PRI, GIM

STR EȘARFEI NR. 63-71

0314254343

43

Complexul Educațional „Lauder Reut”

PRE, PRI, GIM, LICTEO

STR IULIU BARASCH NR. 15

0318055772

44

Liceul Teoretic Internațional de Informatică București

GIM, LICTEO

STR. BALTA ALBINA NR. 9

ȘOSEAUA COLENTINA NR 64B, SECTOR 2

0213275443

45

Liceul „Profesia”

LICTEH

STR. ILIOARA NR 16,etaj 2

0213486638

46

liceul Teoretic LHypedon”

LICTEO

SOS. MIHAI BRAVU NR. 288 C

0311032803

47

Liceul Teoretic „Mihai lonescu”

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR.CAUZASI NR. 43

0213235495

Liceul „Traian Lalescu”

LIC TEH

BD. ENERGETICIENILOR NR. 9 -11

0213467975

Școala Postliceală Sanitară „Sfântul loan”

POS

STR. ILIOARA NR. 16

0213486638

50

Școala Tehnică Postliceală de Artă Teatrală și Cinematografică București

POS

STR. MATEI BASARAB NȘZ^< R

0371384102

51

Colegiul Universitar „Spiru Lfaret”

POS

BD.BASARABIFd NR.^^'x^'’"    '\

0213140075

52

Colegiul Universității „Hyperion”

POS

GVLEA CĂLĂR4Șm®£wI169.ĂWlivx,    1

0213235583

0722775605Nr. 31010/16.01.2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 3, București

Direcția învățământ

Șos. Mihaî Bravu nr. 428, Sector 3, București

Analizând adresa dumneavoastră nr. 119310/22.12.2017, înregistrată îa Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 31010/22,12.2017, privind propunerea de organizare/reorganizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2018-2019;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar al Municipiului București din data de 16.01.2018;

Având în vedere prevederile art. 19 și art. 61, alin. (1} și (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5472/07.11.2017;

în conformitate cu prevederile art. 22, alin. (1) și alin. (3}, lit. d) din OMEN nr, 5472/07.11.2017 se acordă avizul conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar


Anexa la adresa ISMB nr. 31010/36.01.2018

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 3 al Municipiului București care au primit aviz conform pentm anul școlar 2018-2019

NR.

CKT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

-WRESA    | telefon

1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MEXIC”

PRI, GIM; GIM-SP

B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 NIL 34    l 0213401124

......J- ..

2

ȘCOALA GIMNAZIALA J3ARBU DELAVRANCEA”

PRI, GIM

STR. MATEI BASARAB NR. 28-30

STR. PARFUMULUI NR. 31

0213237390

3

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „LOGOS”

LIC VOC

B-DUL THEODOR PALLA^L^L^L -----

0213451072

(ta,    ’    o- , ** \

f O'X?    ~^'.o\

foi?    Fi

vlfefeXLî


Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București

www.primarie3.ro

telefon (004 021) 326 04 27 e-mail invatamant@prim3rie3.ro


Către:

Cabinet Primar


DlRECTIA ÎN VĂTAMANT

,    I

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

MM

jSECTOR3 ™    1

CABINET PRIMAR

.....................

Data..........

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâre:

1)    privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 521/31.10.2017privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2017 - 2018

9

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Anexă: Tabel cu situația burselor acordate în sem. I - an școlar 2017-2018

2)    privind completarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 333/27.07.2017

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Anexă: Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular

3)    privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive Proiectul de hotărâre

Anexe: Adrese ISMB nr.: 29771, 30249/15.12.2017 și 31010/16.01.2018


Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de    ........., a analizat proiectul de hotărâre privind reorganizarea rețelei

unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de Învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVQRABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-S1MA ELENA - DANIELA VOINEA INOCENȚIU IOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....v^d2Z./x$/^?...., a analizat proiectul de hotărâre privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 - 2019, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:    //

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-IOAN