Hotărârea nr. 22/2018

HCLS3 nr.22 din 29.01.2018 privind completarea anexei la HCLS 3 nr. 333 27.07.2017 referitoare la reorganiz retelei unit de invatamant preuniv de stat si privat de pe raza Sect 3 al Municipi Bucuresti pentru anul scolar 2017-2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei la HCLS 3 nr. 333/ 27.07.2017 referitoare la reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2017 — 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 375/CP/19.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 7618/17.01.2018 al Direcției învățământ -Serviciul Administrare Unități învățământ;

-    HCLS 3 nr. 333/27.07.2017 privind modificarea și completarea anexei II la HCLS 3 nr. 15/26.01.2017;

-    Adresele nr. 61/13.09.2017 (Grădinița Little Oaks Academy), nr. 18/25.10.2017 (Grădinița Wonderland 2) și nr. 3877/18.09.2017 (Școala Primară Just 4 Kids);

-    Adresele Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr: 22883/11.12.2017 (nr. 116787/PS3/18.12.2017) și 23253, 27284/04.01.2018 (nr. 5642/PS3/12.01.2018);

-    Adresa nr. 9463/19.01.2018 a Direcției învățământ — Serviciul Administrare Unități învățământ, înregistrată cu nr. 365/CP/19.01.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 61 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport si tineret;

5    7

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

3

Art.l. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 333/27.07.2017, se completează după cum urmează:

1.    La poziția nr. 30 - Școala Primară ”Just 4 Kids” cu sediul în strada Vântului nr. 17, Sector 3, se va completa cu nivel școlarizat PRI;

2.    Se introduce o poziție nouă, poziția nr. 52 - Grădinița ”Little Oaks Academy” cu sediul în Șoseaua Mihai Bravu nr. 286 C, Sector 3, cu nivel școlarizat PRE;

3.    Se introduce o poziție nouă, poziția nr. 53 - Grădinița ”Wonderland 2” cu sediul în Calea Vitan nr. 164, Sector 3, cu nivel școlarizat PRE;

- celelalte unități de învățământ preuniversitar particular rămânând neschimbate.

Art.2. Anexa la Hotărârea nr. 333/27.07.2017 a Consiliului Local Sector 3, se înlocuiește cu anexa de la prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 22

DIN 29.01.2018

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar privat din sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2017 - 2018

NR.

CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

SECTOR3

1

GRĂDINIȚA ” KIDS CLUB”

PRE

STR. VULCAN JUDEȚUL NR. 13

2

GRĂDINIȚA "CROCODIL DANDI”

PRE

STR EREMIA GRIGORESCU nr. 18

3

GRĂDINIȚA DE COPII „ÎNGERAȘUL MEU”

PRE

STR COGALNIC NR. 30

4

GRĂDINIȚA „SFINȚII ÎMPĂRAȚI

CONSTANTIN ȘI ELENA”

PRE

STR. LABIRINT NR 137 B

5

GRĂDINIȚA "NOEL”

PRE

STR TRIFOI NR. 10,

6

GRĂDINIȚA

„LUMEA COPIILOR ȘI A POVEȘTILOR”

PRE

STR. DHJGENTEUNR. 16

7

GRĂDINIȚA „RĂSĂRIT 2”

PRE

STR. FOIȘORULUI NR. 121

8

GRĂDINIȚA J-iAPPYTREE”

PRE

ALEEA CALISTRAT HOGAȘ NR. 28 A

9

GRĂDINIȚA CASTELUL FERMECAT G&B

PRE

STR DRUMUL MURGULUI NR 32

10

GRĂDINIȚA BAMBI

PRE

STR. GHE. DEMTEODORESCU,NR16 BIS

11

GRĂDINIȚA „FUN-TASTIC KIDS”

PRE

STR. ION CIOPLEANU ,NR 13

12

GRĂDINIȚA „PUIUȚUL PUFOS”

PRE

STR. EMANOIL MARIUS BUTEICA.NR. 30

13

GRĂDINIȚA „SINCRON”

PRE

CALEA VITAN NR206-208

14

GRĂDINIȚA ”ABC DINO”

PRE

STR CHIPAROSULUI, NR31,

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „MELL”

PRE

STR. VLAD DRACUL NR. 43

16

GRĂDINIȚA ”BOB DE GRÂU”

PRE

STR. POPA NAN, NR 84

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FAMILY KIDS”

PRE

STR. MUGUR MUGUREL NR21

18

ABROGATĂ PRIN ART. 1 DIN HCLS 3 NR. 232/2017

19

GRĂDINIȚA "PITICUL CURAJOS”

PRE

STR. COPACEN1 NR.64

20

GRĂDINIȚA "PALATUL COPIILOR"

PRE

STR MORILOR, NR. 19

21

ABROGATĂ PRIN ART. 1 DIN HCLS 3 NR. 101/2017

22

GRĂDINIȚA "ARLECHINO & FRIENDS

PRE

STR. CEZAR BOLLIAC, NR 22-24

23

GRĂDINIȚA „SMARTSTEPS”

PRE

STR DRISTORULUI NR 91-95

24

GRĂDINIȚĂ ”MARIPOSA KIDS”

PRE

STR LABIRINT NR 99    ’

.............. /rA/Q XE/N. 7

25

GRĂDINIȚĂ "ERA KINDERLAND”

PRE

STR DRISTORULUI NR 67    | V:

I î \ ^, \LiU V . 3

26

GRĂDINIȚĂ "AURORA”

PRE

STR. MOISE NICOARĂ NR 11    \    '■

< o i s

27

GRĂDINIȚĂ "PLUȘICA”

PRE

INTRAREA BRATEȘ NR. 14

28

GRĂDINIȚĂ ”ȘTRUMFIȘOR”

PRE

BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 105-109

29

ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM (CU PERSONALITATE JURIDICĂ)

PRE, PRI

STR. BALTA ALBINA NR 9

ȘCOALA PRIMARĂ SPECTRUM

(STRUCTURĂ ARONDATĂ)

PRE, PRI

ȘOSEAUA COLENUNA NR 64B, SECTOR 2

30

A PPIM AP A p    4 KTP<5

PRE, PRI

ȘOS. MIHAI BIÎAVU, NR 428

PRI-, PRI

STR VÂNTULUI ,NR..27

31

ȘCOALA PRIMARĂ „INASCHOOL”

PRE, PRI

STR. COLTE1 NR.19

32

ȘCOALA PRIMARĂ

"CASTELUL FERMECAT OLIMPIA”

PRE, PRI

STR MURESANA, NR. 26

33

ȘCOALA PRIMARĂ "ARLECHINO & FRIENDS

PRI

STR. CEZAR BOLLIAC, NR. 22-24

34

ȘCOALA PRIMARĂ "CĂPȘUNIK"

PRE

STR. CONSTANTIN NOTTARA, NR. 27

35

ȘCOALA PRIMARA "SINCRON”

PRI

CALEA VITAN NR206-208

NR.

CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

36

ȘCOALA PRIMARĂ "ANA LUGOJANA ”

PRE. PRI

STR. ILIOARA NR. 16

(Include Grădinița Ana Lugojana 2 - Str. Postăvarul 20 A și Grădinița Ana Lugojana - Str. Ilioara nr. 16))

37

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTESSANO ”

PRE, PRI

STR. PARFUMULUI NR. 9

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEP BY STEP

PRI, GIM

STR. CEZAR BOLLIAC, NR. 42

39

ȘCOALA GIMNAZIALA METROPOLITANĂ "ARC"

PRI, GIM

STR. EȘARFEI NR.63-71

40

COMPLEX EDUCAȚIONAL "LAUDER-REUT”

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR. 1ULIU BARASCH NR.l 5

41

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI (CU PERSONALITATE JURIDICĂ)

GIM, LIC TEO

STR BALTA ALBINA NR. 9

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI (STRUCTURĂ ARONDATĂ)

GIM, LIC

ȘOSEAUA COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

42

LICEUL "PROFESIA”

LICTEH

STRILIOARAȚ4R16

43

LICEU!. TEORETIC "HYPERION"

LIC TEO

SOS. MIHAI BRAVU NR 288 C

44

LICEUL TEORETIC "MULAI IONESCU”

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR. CAUZAȘI NR 43

45

UCEUL ” TRAIAN LALESCU”

LIC.TEH

BD. ENERGETICIENILOR NR. 9 -11

46

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SFÂNTUL IOAN”

POS

STR. ILIOARA J4R 16

47

ȘCOALA TEHNICĂ POSTLUCEALĂ DE ARTĂ TEATREALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ BUCUREȘTI

POS

STR. MATEI BASARAB NR. 32

48

COLEGIUL UNIVERSITAR "SPLRU HARET”

POSTLICEAL

BD. BASARABIEI NR. 256

49

GRĂDINIȚA "FECIOARA MĂRIA 2"

PRE

STR EUFROSINA POPESCU, NR 30

50

GRĂDINIȚA "FANTASTICĂ”

PRE

STRADA MOISE NICOARĂ NR. 7

51

GRĂDINIȚA ”RIȚA VEVERIȚA"

PRE

INTRAREA HORBOTEI NR. 12

52

GRĂDINIȚA ”LITTLE OAKS ACADEMY ”

PRIi

ȘOSEAUA MIHAI BRAVU NR. 286 C

53

GRĂDINIȚA "WONDERI.ĂND 2 ”

PRE

CALEA VITAN NR. 164

Director Executiv Adjunct, MIHAELA NAGY RĂDUCANU


Șef Serviciu

ANGELICA DANIELA RADU


întocmit: Dan Vasile

CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 333/27.07.2017telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fox (004 Q2i) 318 03 04 e-maii cabinetprirnar@prim3rie3.ro

După emiterea H.C.L.S. 3 nr. 333/27.07.2017 privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L.S.3 nr. 15/ 26.01.2017 referitoare la reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2017-2018, am primit noi solicitări de introducere în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular, din partea Grădiniței "Little Oaks Academy" și a Grădiniței "Wonderland 2", precum și de întroducere a nivelului de învățământ "primar" din partea Școlii Primare "Just 4 Kids" pentru sediul din strada Vântului nr. 27, sector 3.

Având în vedere:

-    Ordinele: MEN nr. 4638/17.08.2017 și MENCȘ nr. 6179/22.12.2016 privind autorizarea de funcționare provizorie pentru Grădinițele: "Little Oaks Academy" cu sediul în Șoseaua Mihai Bravu nr. 286 C și "Wonderland 2", cu sediul în Calea Vitan nr. 164,

Hotărârea ARACIP nr. 20/17.07.2017 privind solicitarea de actualizare a rețelei unităților de învățământ particular prin introducerea nivelului de învățământ "primari' pentru Școala Primară "Just 4 Kids" din strada Vântului nr. 27, sector 3,

-    "Avizul Conform" 1SMB nr: 22883/11.12.2017 privind introducerea Grădiniței "Little Oaks Academy" cu sediul în Șoseaua Mihai Bravu nr. 286 C, sector 3 și "Avizul Conform" nr. 23253, 27284/04.01.2018 privind introducerea Grădiniței "Wonderland 2"cu sediul în strada Calea Vitan nr. 164, sector 3 și introducerea nivelului de învățământ "primar" pentru Școala Primară "Just 4 Kids" din strada Vântului nr. 27, sector 3, în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular,

și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției învățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


PRIMĂRIA

IM/ SECTORULUI

BUCUREȘTI

Șos. Mihai Bravu nr, 428, sector 3,


030328 București www.primarie3.r0telefon (004 021} 326 04 27 e*mail invatamant@primarie3.r0

Raport de specialitate

privind completarea Anexei Ia H.C.L.S. 3 nr. 333/27.07.2017

După emiterea H.C.L.S. 3 nr. 333/27.07.2017 privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L.S.3 nr. 15/ 26.01.2017 referitoare la reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2017-2018, am primit noi solicitări de modificare a rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular, după cum urmează:

Grădinițele: "Littie Oaks Academy” cu sediul în Șoseaua Mihai Bravu nr. 286 C, sector 3 și "Wonderland 2” cu sediul în Calea Vitan nr. 164, sector 3, solicită introducerea în rețeaua școlara de învățământ preuniversitar particular de pe raza sectorului 3.

Școala Primară ”Just 4 Kids” solicită introducerea nivelului de învățământ "primar" pentru sediul din strada Vântului nr. 27, sector 3.

Asociația Centrul Educațional Oaks Academy, prin adresa nr. 61/13.09.2017 ne comunică acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Littie Oaks Academy”, cu sediul în Municipiul București, Șoseaua Mihai Bravu nr. 286 C, sector 3, nivel de învățământ "preșcolar”, limba de predare ”română”, program "normal” și program "prelungit”, conform Ordinului MEN nr. 4638/17.08.2017.

S.C. Grand Business Consulting SRL, prin adresa nr. 18/25.10.2017 ne comunică acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Wonderland 2”, cu sediul în Municipiul București, Calea Vitan nr. 164, sector 3, pentru nivelul de învățământ "preșcolar", limba de predare "română", program "normal ” și program "prelungit”, conform Ordinului MENCȘ nr. 6179/22.12.2016.

Școala Primară "Just 4 Kids”, prin adresa nr. 3877/18.09.2017 ne solicită actualizarea rețelei unităților de învățământ particular prin introducerea nivelului de învățământ "primar” pentru sediul din strada Vântului nr. 27, sector 3, conform Hotărârii ARACIP nr. 20/17.07.2017, transmisă cu adresa ARACIP având nr. ieșire: 2853 din 14.09.2017.

Luând în considerare prevederile:

•Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, respectiv “Art. 61 alin. (1): Rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu și alin. (2): Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

conform al inspectoratelor școlare. Pentru învățământul special liceal și special postliceal, rețeaua școlară se organizează de către consiliul județean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. ” și

•    Ordinul M.E.N. nr. 5556/27.10.2015, privind aprobarea “Metodologiei pentru

fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, cuprinderea

efectivelor de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular și confesional, precum

și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ

preuniversitar pentru anul școlar 2016-2017” , care prevede la Art. 20, Aliniatul (4): Avizul conform se acordă de Inspectoratul Școlar/ Ministerul Educației și Cercetării Științifice în baza unei solicitări însoțită de un raport argumentativ privind organizarea/reorganizarea rețelei școlare, formulată de autoritățile administrație publice locale/județene; la Art. 20, aliniatul (5): Obținerea avizului conform este obligatorie. Asemenea avize sunt expres prevăzute de lege, iar lipsa lor atrage nulitatea actului administrativ de autoritate. ” și la Art. 21, alin. (1): ” Organizarea, reorganizarea unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică implică operațiuni juridice și se realizează, prin acte administrative (hotărâri, dispoziții etc) emise de către autoritățile administrației publice locale/județene, după caz, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.”

•    Analizând documentele justificative anexate :

Solicitarea Asociației Centrului Educațional Oaks Academy pentru introducerea în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular a Grădiniței "Little Oaks Academy”, transmisă cu adresa nr. 61/13.09.2017

-    Ordinul MEN nr. 4638/17.08.2017 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației '"Centrul educațional ”Little Oaks Academy” din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și prelungit ”Little Oaks Academy” din municipiul București

-    "Avizul conform” ale ISM București nr. 22883/11.12.2017 în vederea modificării rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular din sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2017-2018. în sensul introducerii în rețeaua unităților de învățământ particular a Grădiniței ”Little Oaks Academy ” cu sediul în Șoseaua Mihai Bravu nr. 286 C , sector 3.

Solicitarea S.C. Grand Business Consulting SRL pentru introducerea în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular a Grădiniței ”Wonderland 2”, transmisă cu adresa nr. 18/25.10.2017.

-    Ordinul MEN nr. 6179/22.12.2016 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. Grand Business Consulting SRL din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit ”Wonderland 2” din municipiul București

-    „Avizul conform” ale ISM București nr. 23253, 27284 din 04.01.2018, în vederea modificării rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular din sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2017-2018, în sensul introducerii în rețeaua unităților de învățământ particular a Grădiniței „Wonderland 2” cu sediul în Calea Vitan nr. 164, sector 3.

Solicitarea Școlii Primare „Just 4 Kids” pentru actualizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular prin introducerea nivelului de învățământ „primar” pentru sediul din strada Vântului nr. 27, sector 3, transmisă cu adresa nr. 3877/18.09.2017.

Hotărârea ARACIP nr. 20/17.07.2017, transmisă Școlii Primare „Just 4 Kids” cu adresa ARACIP având nr. ieșire: 2853 din 14.09.2017.

-    „Avizul conform” ale ISM București nr. 23253, 27284 din 04.01.2018, în vederea modificării rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular din sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2017-2018, în sensul introducerii nivelului de învățământ „primar” pentru sediul din strada Vântului nr. 27, sector 3.

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind completarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sect. 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2017 - 2018, după cum urmează:

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 pentru anul școlar 2017-2018 rămâne neschimbată, conține 68 de unități, așa cum sunt enumerate în Anexa I a H.C.L.S. 3 nr. 15 din data 26.01.2017.

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar privat din Sectorul 3 în anul 2017-2018, se completează, prin introducerea nivelului de învățământ „primar” pentru Școala Primară „Just 4 Kids” cu sediul în strada Vântului nr. 27, sector 3 la poziția 30 și prin introducerea unor noi poziții: 52 și 53 în Anexa la prezenta hotărâre; poziția 52: Grădinița „Little Oaks Academy”, cu sediul în Șoseaua Mihai Bravu nr. 286 C, sector 3 și poziția nr. 53: Grădinița „Wonderland 2”, cu sediul în Calea Vitan nr. 164, sector 3.

Toate celelalte unități de învățământ preuniversitar privat rămân neschimbate iar după modificare, rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de pe raza sectorului 3 al Municipiului București va conține 53 de poziții (51 de unități; poziția 18 și 21 fiind abrogate cf. HCLS 3 nr. 232/2017 și HCLS 3 nr. 101/29.03.2017), așa cum sunt enumerate în Anexa la prezentul proiect de hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3.

Director executiv adjunct, M i ha e Iîa; Nagy Răci u ca n u

Șef Serviciu Angelica Daniela


întocmit: Dan Vasile    *


A?,?

' LI-

ASOCIAȚIA CENTRUL EDUCAȚIONAL

OAKS ACADEMY


CIF: 37551220

Tel: 0766.572.126/127

E-mail; contact@oaksacademy.ro

www.littleoaksacademy.ro

Sos. Mihai Bravu 286C

Sector 3, București

Nr. inreg. (Ieșire) 61/13.09.2017

CĂTRE; PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL - DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT Calea Dudești nr. 191, București, Sector 3

Subscrisa ASOCIAȚIA CENTRUL EDUCAȚIONAL OAKS ACADEMY, finanțator al unității de învățământ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Șl PROGRAM PRELUNGIT LITTLE OAKS ACADEMY, autorizată prin Ordinul ministrului nr. 4638/17.08.2017 - autorizație de funcționare provizorie, vă solicităm prin prezenta să luați unitatea noastră de învățământ în evidența dvs. și să o introduceți în rețeaua școlara a Sectorului 3 începând cu anul școlar 2017-2018.

Anexăm la prezenta ordinul privind acordarea autorizației de funcționare provizorie.

Vă mulțumimI

î

Aneta Calaigiu,

Director

ORDIN

privind acordarea autorizării de funcționare provizorie Asociației „Centrul Educațional Little Oaks Academy” din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit

„Little Oaks Academy” din municipiul București

Având în vedere prevederile art. 24 alin, (3) pct. e) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7/10.08.2017, privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 20 aprilie - 9 august 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE emite prezentul ordin:

Art. 1. Se acordă autorizarea de funcționare provizorie Asociației „Centrul Educațional Little Oaks Academy” din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Little Oaks Academy”, cu sediul în municipiul București, Șoseaua Mihai Bravu nr. 286C, sector 3, pentru nivelul de învățământ „preșcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”, începând cu anul școlar 2017-2018.

Art. 2. (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Little Oaks Academy” din municipiul București este persoană juridică de drept privat și de interes public, cu capacitate de exercițiu restrânsă și face parte din rețeaua națională de învățământ.

(2) Autorizarea de funcționare provizorie constituie actul de înființare a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Little Oaks Academy” din municipiul București și îi acordă acesteia dreptul de organizare și funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ menționat anterior.

Art. 3. Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Little Oaks Academy” din municipiul București are obligația de a solicita acreditarea în termen de maxim doi ani de zile de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, dar nu mai târziu de anul școlar 2021-2022, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie.

Art. 4, Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Little Oaks Academy” din municipiul București este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației Naționale, ARACIP și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea verificării respectării standardelor care au stat Ia baza acordării autorizației de funcționare provizorie.

Str. General Berthelot nr. 28-30. Sector 1.010168. București Tel: +40 (0121 405 62 70 Fax: +40 (0121 312 01 40 www.edu.ro

Art. 5. Direcția Generală Evaluare și Monitorizare învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Management Preuniversitar din Ministerul Educației Naționale, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița eu program normai și program prelungit „Little Oaks Academy” din municipiul București, Inspectoratul Școlar al Municipiul București și Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

București

Nr. 46    „

Data /7--QT-


LiyilA]


SC GRAND SUSiNESS CONSULTING SRL

Str. Cetatea de Balta nr. 11-39, bl 31, sc 1, ap 10, sector 6 Punct de lucru: Calea Vitan nr. 164, sector 3, BucureștiAdresanr 18/25.10.2017

Către Direcția învatamant sector 3

in atentia doamnei Director

Subsemnata, Brotac Andreea, CNP nr. 2840818250958, domiciliata in Popești Leordeni, Str. Drumul Fermei nr. 107 O, unic administrator al societății Sc Grand Business Consulting Srl, CUI RO25316638, 140/3748/2003 pentru unitatea de învatamant preuniversitar particular Grădiniță cu program normat si program prelungit Wonderiand 2, cu sediul in mlnîdpîul București, str. Calea Vitan nr. 164, sector 3, pentru nivelul de învatamant "preșcolar", doresc sa va aduc la cunoștința faptul ca unitatea noastra s-a autorizat începând cu data de 22.1Z2016 (anexam ordinul Ministrului Educației) pentru anul școlar 2017-2018 si totodată avem rugămintea sa ne introduceți In reteau școlara.

Data

£)C> ' to -


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE și Cercetării științifice 'C? O VÂVOSTAts TAf

—GGvLmoM

LfAKS

ORBÎN

privind acordarea autorizării de funcționare provizorie S.C, Grund Business Consulting S.ÎLL. din municipiul București pentru unitatea de învățământ pmmiversiiar particular Grădinița cu program normai șî program prelungit „Wonderland T' din municipiul București

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională m vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr, 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9/3 LI 0.2016, privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat șî particular evaluate în perioada 22 august - 30 septembrie 2016,

îs temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

emite prezentul ordin:

ArL L Se acordă autorizarea de funcționare provizorie 8.C- Grund Business Consulting SJLL. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Wonderland 2”, cu sediul în municipiul București, Calea VLan nr. Î64, sector 3, pentru nivelul de învățământ „preșcolar”, limba de predare „română”, program „normal” și program „prelungit”, începând cu anul școlar 2017 - 2018.

ArL 2. (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Wonderland 2” din municipiul București este persoană juridică de drept privat și de interes public, cu capacitate de exercițiu restrânsă și face parte din rețeaua națională de învățământ, începând cu anu’i școlar 2017-2018.

(2) Autorizarea de funcționare provizorie constituie actul de înființare a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Wonderland 2” din municipiul București și îi acordă acesteia dreptul de organizare și funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ menționat anterior.

Art 3. Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit ..Wonderland 2” din municipiul București are obligația de a solicita acreditarea în termen de maxim doi ani de zile de ia absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, dar nu mai târziu de anul școlar 2021-2022, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie.

ArL 4. Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Wonderland 2” din municipiul București este monitorizată și controlată periodic de Ministere! Educației Naționale și Cercetării Științifice, ARACI? și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.

Su. General Berthelot nr. 2S-30. Sector 1.010168. București Tel: +40 (0)21 405 62 70 Fax: +40 (0)21 312 01 40 www.edu.ro

ministerul educației Naționale

și cercetării Științifice '

ArL 5. Direcția Generală învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Management și Resurse Umane din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Wonderland 2™ din municipiul București, Inspectoratul Școlar al Municipiul București și Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinim prevederile prezentului ordin.

Mlrș^tBUMITKU

/«Șnistr», ■


Nr. 3877 /18.09.2017

Către,


PRIMĂRIA SECTORULUI 3 - BUCUREȘTI Direcția de invatamant

Școala Primara “Just 4 Kids”, unitate de invatamant particular acreditata pentru nivelul preșcolar, cu sediul in București, Str.Vântului, Nr. 27, Sector 3,

Cod fiscal 36711535, reprezentata legal prin Staicu Florin Ștefan, in calitate de Președinte al Consiliului de Coordonare,

In urma Hotărârii ARACIP nr. 20/17.07.2017 privind vizita de monitorizare si control ia unitatea de invatamant preuniversitar particular Școala Primara Just 4 Kids,Consiliu! ARACIP a aprobat Raportul de monitorizare si control,astfel vor actualiza Registrul național al unităților de invatamant preuniversitar autorizate sa funcționeze provizoriu,in sensul menționării sediului din str.Vântului nr.27,sector 3,București,cu nivel primar.

Va rugam sa dispuneți actualizarea rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar particular cu sediul Scolii Primare Just 4 Kids,nivelul primar,in str.Vantului nr.27,sector 3,București.

Cu stima,

Președintele Consiliului de Coordonare,
AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL


PREUNÎVERSITAR


N .00Către Școala Primară “Just 4 Kids” din municipiul București In atenția doamnei Z domnului director    ;

Prin prezenta, vă comunicăm următoarele;

în baza Hotărârii ARACIP nr. 20/17.07.2017, s-a derulat o vizită de monitorizare și control la unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Just 4 Kids"din municipiul București, pentru sediul din Str. Vântului nr. 27,Sector 3, municipiul București.

în urma derulării vizitei de monitorizare și control enunțate anterior, Consiliul ARACIP, întrunit în ședință ordinară în data de 10.08.2017, a aprobat Raportul de monitorizare și control întocmit și a constatat respectarea standardelor naționale de evaluare, aprobate prin HG nr. 21/2007 pentru sediul unității dvs de învățământ preuniversitar particular, din Str. Vântului nr. 27,Sector 3, municipiul București (v.anexa la prezenta).

în aceste condiții, având în vedere cele sus-menționate, vă aducem la cunoștință că ARACIP va proceda la actualizarea Registrului național al unităților de învățământ preuniversitar autorizate să funcționeze provizoriu, în sensul menționării sediului din Str. Vântului nr. 27,Sector 3, municipiul București pentru unitatea dvs de învățământ.

De asemenea, vă rugăm sa comunicați Consiliului local și Inspectoratului Școlar al municipiului București prevederile prezentei, în vederea actualizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar particular.


.. Preșe    RACIP,

Constantin - §    1OSIFESCU

Consilier juridic,

Alina - Aura RâpăNr. 22883/11.12.2017

CĂTRE

Primăria Sectorului 3, București

Direcția învățământ

Serviciul Administrare Unități de învățământ Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, București


PPdMĂÎUÂ SECTORULUI 3 DiRECTsA COMUiCME

SERViCîUL ---r-uJU T -^uiîUMAR


/ îi?iKCAnalizând adresa dumneavoastră nr.) 76422/18.09.2017, înregistrată la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 22883/19.09.2017, prin care solicitați emiterea „avizului conform" pentru modificarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 3 pentru anul școlar 2017-2018 prin introducerea Grădiniței cu program normal și program prelungit „Little Oaks Academy" cu sediul în Șoseaua Mihai Bravu nr. 286C, Sector 3;

Având în vedere prevederile art. 61, alin. (1J și (2} din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018, aprobată prin OMENCS nr. 5777/22.11.2016;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar al Municipiului București din data de 02.11.2017 și de adresa Ministerului Educației Naționale, Direcția Generală învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția Generală Educație Timpurie, învățământ Primar și Gimnazial nr. 41495/22.11.2017, înregistrată la Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 2993 2/08.12.2017;

Inspectoratul Școlar al Municipiului București emite prezentul:

AVIZ CONFORM

în vederea modificării rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2017-2018, astfel cum a fost solicitat prin adresa mai sus menționată.

Inspector    \
Ionel

u

U , . -J 5 ■ ■■ ;

insp. șc. înv. par'DciUaAșralternatîve educaționale Rețea ȘcolarăCĂTRE

Primăria Sectorului 3, București

Direcția învățământ

Serviciul Administrare Unități de învățământ Sos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, București


Nr. 23253, 27284/04.01.2018


PRÎMARiA SECTORULUI 3 DIRECȚIA COMUNICARE SERVICIUL CONSILIERE SI ÎNDRUMARE INTRARE / IEȘIRE

.....


Analizând adresele dumneavoastră nr./78257/22.09.2017 și ^96443/01.11.2017, înregistrate la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 23253/22.09.2017 și 27284/06.11.2017, prin care solicitați emiterea „avizului conform" pentru modificarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 3 pentru anul școlar 2017-2018 prin introducerea în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular a Grădiniței cu program normal și program prelungit „Wonderîand 2” cu sediul în Calea Vitan nr. 164, Sector 3 și a Școlii Primare „Just 4 Kids" cu sediui în Str. Vântului nr. 27, Sector 3 pentru nivelul de învățământ primar;

Având în vedere prevederile art. 61, alin. (1) și (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018, aprobată prin OMENCS nr. 5777/22.11.2016;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar al Municipiului București din data de 09.11.2017 și de adresa Ministerului Educației Naționale, Direcția Generală învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția Generală Educație Timpurie, învățământ Primar și Gimnazial nr. 42256/27.12.2017, înregistrată la Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 31034/28.12.2017;

Inspectoratul Școlar al Municipiului București emite prezentul:


AVIZ CONFORM


în vederea modificării rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular din


Sectorul 3 al Municipiului București pentru anul șcq prin adresele mai sus menționate.


Serviciu JuridiInspector Ș Ionel Flori /'

8, astfel cum a fost solicitat


Insp. șc. înv. particular șl alternative educaționale Rețea Școlară


Municipiul București

Nr.

Crt.

Denumirea unității de învățământ

ies

CLi «

3 *o

U

2 £

35

w

Denumirea persoanei juridice inițiatoare

Adresa unității de învățământ, tel./ fax, e-mail

Nivel de învățământ

Profilul/

domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

CC

*0

<y

l-

CL

V

fi

-O

£

« c

F 51 £1

CJ

TJ

u

« ’«

« S « e $ w S «y u c

22 ~

O

Respectare

standarde

1

Grădinița cu PP „Tom Sawycr”

5>

s

O

o

0$

S.C.

”Tom

Garden”S.R.L.

Str. Brațului nr. 14, Sector 2,

Tel/fax: 0722/529958

Preșcolar

-

-

-

>fi

£3

s

o

ai

fSk<

O

Respectă

standardele

2

Grădinița cu PN și PP

„Livada cu copii”

s

S

o

t>

o

ts

Fundația „Zâmbet”

Str. Toamnei nr. 78, Sector 2,

Tel.: 0721/204642

Preșcolar

-

-

-

a

£

o

&

&

&<

2

(X.

Ifi

Nu respectă standardele

3

Grădinița IBOO

ț>

o

(N

£

5

c4

Asociația

"Mignon”

B-dul Expoziției nr. 2,

Sector 1,

Tel.: 0773/975780, oftlce(®.iboo.ro

Preșcolar

-

-

-

>35

a

<fi

£

o

&

Q.

’w-

2

Cu

a?

rr

Respectă

standardele

4

Școala primară „Just 4 Kids”

r-

o

S

o

!>

5

«s

_

Fundația „Just 4 Kids”

Str. Vântului nr. 27, Sector 3;

Tel: 0729/085141

Primar

-

-

£

o

35

joi

fi

>

49

3

O

/

/

;-4-

/

Respectă

standardele

FL6-7.5-1DIRECȚIA INVAȚAMANT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂTI ÎNVĂȚĂMÂNT

BqI


Șos. Mîhai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 326 04 27 e-mail invatamant@primarie3.r0


SECTOR 3


Către:

Cabinet Primar


CABINET PRIMAR

Nr................SJff.?...........

Data..........Î1.P1...2O/?


In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâre:

1)    privind modificarea H. C.L.S. 3 nr. 521/31.10.2017privind aprobarea numărului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ

9    9    9

preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul 1 al anului școlar 2017-2018

9

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Anexă: Tabel cu situația burselor acordate în sem. I - an școlar 2017-2018

2)    privind completarea Anexei la H.C.L.S. 3 nr. 333/27.07.2017

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Anexă: Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular

3)    privind reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2018 -2019

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive Proiectul de hotărâre

Anexe: Adrese ISMB nr.: 29771, 30249/15.12.2017 și 31010/16.01.2018

întocmit:


Director executiv adjunct, Mihaela NagyRăducanuȘef Serviciu Angelica Daniela RanuDalele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, prinîr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind completarea anexei la HCLS 3 nr. 333/ 27.07.2017 referitoare la reorganizarea rețelei unităților de învățământ

preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2017 - 2018

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de    ........., a analizat proiectul de hotărâre privind completarea anexei la

HCLS 3 nr. 333/ 27.07.2017 referitoare la reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 aî Municipiului București pentru anul școlar 2017 - 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia dejnvățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEJAVCfRABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEA INOCENȚIUIOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN IONELComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind completarea anexei Ia HCLS 3 nr. 333/ 27.07.2017 referitoare Ia reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru

anul școlar 2017 - 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a

analizat proiectul de hotărâre privind completarea anexei la HCLS 3 nr. 333/27.07.2017 referitoare la reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul școlar 2017 — 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEF-A VORABJL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


Îa.


VO1NEAINOCENTIU-IOAN

$