MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

 

 

      PROCESUL VERBAL

al şedinţei extraordinare a Consiliului Local sector 3

din data de 16.12.2008

 

 

            Şedinţa a început sub conducerea doamnei consilier Dinu Maria Mirela. Au participat doamnele şi domnii consilieri, dl. Viceprimar, dl.Stroe Virgiliu – Sef Serviciu Juridic contencios, dl. Director Dobranici Vasile –  Directia Juridica si Patrimoniu, d-na Director Ioniţă Mirela - Direcţia Economică, dl. Dumitrascu Stefan – Arhitect Sef, dl. Director Tarna Gheorghe – Directia Invăţământ Cultură, Dl. Clinci Aurel - Directia Impozite şi Taxe Locale, d-na Moisescu Angelica – reprezentant Prefectură.

La sedinta a participat un numar de 26 consilieri  din numarul total de 27.

 

D-na  Presedinte

 

Buna ziua doamnelor si d-lor consilieri, declar deschisă şedinţa extraordinară a consiliului local de astăzi. Prezenţi in sală avem 25 consilieri. Vă supun la vot, spre aprobare,  ordinea de zi. Dacă sunt propuneri?

 

                        Dl. Consilier Ciudomirov Mihai

 

            Propun ca pe ordinea de zi sa fie adăugate 2 puncte, primul „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Sector 3 in Consiliile de Administratie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar  aflate in administrarea sectorului 3”, iar al doilea „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local Sector 3 in Comisiile de evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei in unităţile de învăţământ  preuniversitar aflate in administrarea Sectorului 3”.

 

                                   D-na Preşedinte

 

            Mulţumesc d-le consilier. Am o rugăminte la d-voastră, a primit fiecare materialul pentru aceste puncte suplimentare, vă rog să stabiliti fiecare din ce consiliu de administraţie vreţi sa faceţi parte, vom lua o pauză, un sfert de oră, le vom completa.

            Vă supun la vot ordinea de zi cu aceste 2 puncte suplimentare. V-aş ruga sa votaţi.

            24        voturi pentru

           

                                   Dl. Viceprimar

 

            Bună ziua! Am o rugăminte, ideea mea e, pentru a fi mult mai simplu, să nu stăm mult, aş propune ca un set din anexa celor doua hotărâri să circule pe la d-voastră şi fiecare să scrie  acolo unde doreşte. Dacă sunt mai multe opţiuni pentru aceeaşi şcoală, în pauza pe care o vom face, să se discute numai acele locuri. Atunci eu zic să trecem hârtia dintr-o parte in alta.

 

                                   D-na Preşedinte

 

            Punctul 1 de pe ordinea de zi, „Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 12.11.2008”. Dacă sunt propuneri, obiecţiuni? Votaţi, vă rog!

            15        voturi pentru

            Proiectul de la punctul 2, „Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei nr. 3 din HCLS3 nr. 59/2008 referitoare la constituirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 3”. Vă rog să fiţi atenţi si să votaţi. Propuneri, obiecţiuni?

 

                                   Dl. Consilier Pârvan Ioan

 

            După cum ştiţi, noi suntem în proces pentru o ilegalitate făcută de d-voastră, deci consider că la treaba asta nu trebuie să votăm şi e, din principiu, cel care pleacă din comisia respectivă va fi înlocuit de acelaşi partid, ca să rămână  aceeaşi structură, deci nu avem ce să votăm, mai ales că s-a facut şedinţa de comisie şi chiar s-a făcut şi alegerea.

 

                                   D-na Preşedinte

 

            Votaţi, vă rog!

            19        voturi pentru

            6          voturi impotrivă

            Proiectul de la punctul 3 „Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009  al Direcţiei  Impozite şi Taxe Locale sector 3.” Propuneri, obiecţiuni? Votaţi, vă rog!

            24        voturi pentru

            Proiectul de la punctul 4 „Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009  al Direcţiei de Evidenţa Persoanelor  sector 3.” Propuneri, obiecţiuni? Votaţi, vă rog!

            25        voturi pentru

            Proiectul de la punctul 5 „Proiect de hotărâre privind  modificarea hotărârii de aprobare a înfiinţării Centrului de primire in regim de urgenţă pentru copiii străzii”. Propuneri, obiecţiuni?  Votaţi, vă rog!

            24        voturi pentru

            Proiectul de la punctul 6 „Proiect de hotărâre privind  aprobarea costului  mediu lunar al cheltuielilor in centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 3.” Propuneri, obiecţiuni?  Votaţi, vă rog!

            23        voturi pentru

            Proiectul de la punctul 7, ‚Proiect de hotărâre privind  aprobarea costului  mediu lunar de întreţinere  pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecţie socială la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 3”. Propuneri, obiecţiuni?  Votaţi, vă rog!

            23        voturi pentru

            Proiectul de hotărâre de la punctul 8 „Proiect de hotarare privind aprobarea unor ajutoare sociale veteranilor de război şi văduvelor acestora.” Propuneri , obiecţiuni?

 

                                   Dl. Consilier Edu Mihail

 

            Intrucât este o problemă militară şi mă interesează şi pe mine şi mă pricep foarte bine la aşa ceva, vă rog sa-mi permiteţi să fac unele remarci, văd că numărul veteranilor de război şi al soţiilor acestora, care incă mai trăiesc, sunt in număr de 4350. Lista e de 238 persoane, dacă lista asta de 238 persoane a fost găsită aşa cum a fost găsită, deci nu trebuie aprobată pentru că intr-adevăr dl. Director Stefan Vasile a procedat legal din punctul dânsului de vedere, dar vina e a noastră sau a altcuiva că nu s-a stabilit un plafon. Aici văd că se arată, că se incadrează  in venitul minim garantat, se incadrează unii, dar alţii nu se incadrează deloc  şi astora trebuie să le dăm, trebuia stabilită o sumă, de 6 milioane de exemplu. Am şi eu un exemplu, in sectorul 3 e o doamnă  căreia i-a căzut tavanul la casă, eu am ajutat-o, am fugit la Piteşti cu dosarul, are şi ea o pensie amărâtă de câteva sute de mii. Nu este pe listă deloc, are domiciliul in sectorul 3.

 

                                   D-na Preşedinte

 

            D-le Director , vă rog!

 

                                   Dl. Director Florin Stefan Vasile

 

            Dacă imi permiteţi d-na preşedinte, d-lor consilieri, din totalul precizat de noi de 4350 acest număr de 236, pentru că am schimbat cele 2 familii  care acumulau venituri de peste 10 milioane, au fost scoase si cu aprobarea d-nei preşedinte. Am inlocuit tabelul fiindcă acelea nu se incadrau şi e vorba de persoane cu un plafon intre 5 şi 10 milioane, am stabilit un cuantum  mediu de 3 milioane. Sunt persoane care chiar dacă au un venit din pensie şi din ajutorul de veteran de război sau de văduvă de veteran de război  au probleme medicale, stare de sănătate precară, lipsa altor susţinători legali şi trebuie să se intreţină singuri. De aceea sunt doar 236, la propunerea d-lui general Stoleru, preşedintele Asociaţiei Veteranilor de Război, iar direcţia noastră nu a făcut decât să verifice, să facă anchete sociale, să constate temeinicia acordării acestor ajutoare de urgenţă.

 

                                   D-na Preşedinte

 

            Multumim d-le director. După consiliu, d-le consilier luaţi legătura cu dl. director şi vedeţi ce se întâmplă cu doamna şi de ce nu se află  pe tabel. Supun spre aprobare proiectul de la punctul 8. Votati!

            25        voturi pentru

            Proiectul de hotărâre de la punctul 9 „Proiect de hotarare privind acordarea unor prestaţii sociale cuplurilor de persoane vârstnice domiciliate pe raza sectorului 3 care aniversează cel puţin 50 de ani de căsătorie”. Propuneri, obiecţiuni?  Votaţi, vă rog!

            25        voturi pentru

            Proiectul de hotărâre de la punctul 10 „Proiect de hotarare privind acceptarea unei succesiuni.”  Propuneri, obiecţiuni?  Votaţi, vă rog!

            23        voturi pentru

            Proiectul de hotărâre de la punctul 11 „Proiect de hotarare privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu  pe raza sectorului 3”. Propuneri, obiecţiuni?

 

                                   Dl. Consilier Pârvan Ioan

 

            Având în vedere că din nou avem o singură listă care nu ştim nimic din ce reprezintă, avem doar niste date seci, nu avem nicio bază orientativă din care să ne dăm seama dacă e necesar sau nu e necesar să ne ocupe, sa intre intr-o şedinţă extraordinară sau cei care au solicitat certificat de urbanism sunt atât de grăbiţi  încât să facem o şedinţă extraordinară, datorită faptului că nu avem nici avizul comisiei de specialitate care văd că a inceput să existe o practică, să facem şedinţe extraordinare pentru ca să nu primim avizele comisiei.

 

                                   D-na Preşedinte

 

            In primul rănd e şedinţă extraoridnară pentru că ,aşa cum bine stiţi, avem proces, asta e o altă discuţie, avize  nu avem, aveţi un reprezentant  in comisia de urbanism  care participă  şi vă poate informa cu privire la fiecare poziţie. Acum vă răspund ca preşedinte al comisiei de urbanism. Ca şi consilier puteţi participa  la orice comisie, dacă doriţi si sunteţi atât de curios să vizionaţi planşele, sunteţi invitatul meu. Orice consilier din această sală  poate participa  la orice comisie fără drept de vot, atât cât il interesează. Alte propuneri sau obiecţiuni mai sunt?

 

                                   Dl. Consilier Munteanu Ion

 

            Aş propune să le votăm în bloc tinând cont că sunt pe proprietăţi private.

 

                                   D-na Preşedinte

 

            Supun la vot propunerea d-lui consilier Munteanu.

            19        voturi pentru

            6          voturi impotrivă

            Supun la vot proiectul de la punctul 11. Vă rog să votaţi!

            17        voturi pentru

            6          voturi impotrivă

            Intre timp a mai venit un domn consilier, domnul Petcu.

 Proiectul de hotărâre de la punctul 12 „Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2008”. Propuneri, obiecţiuni?

            26         voturi pentru

            Propun o scurtă pauză pentru consultările cu proiectele de la punctele suplimentare.

 

-P A U Z A-

 

                                   D-na Preşedinte

           

            Supun la vot proiectul de hotărâre suplimentar, punctul 13, „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor  Consiliului Local Sector 3 in Consiliile de Administratie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar  aflate in administrarea sectorului 3„. Votaţi vă rog!

            25        voturi pentru

            1           vot impotrivă

            Proiectul de hotărâre de la punctul 14 „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentaţilor  Consiliului Local Sector 3 in Comisiile de evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei in unităţile de învăţământ  preuniversitar aflate in administrarea Sectorului 3”, cu aceleaşi persoane de la punctul 13. Cine este pentru? Votaţi, vă rog!

            25        voturi pentru

            1          vot impotrivă

            Declar inchisă şedinţa şi vă doresc sărbători fericite.

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           

 

                                   PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR,