MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

 

       PROCESUL VERBAL

al şedinţei extraordinare a Consiliului Local sector 3

din data de 07.10.2008

 

 

         Şedinţa a început sub conducerea domnului Primar.Au participat doamnele şi domnii consilieri, dl. Primar, dl. Secretar,d-na director Ionita Mirela – Directia Economica, d-na Moisescu Angelica reprezentant Prefectura Municipiului Bucuresti.

La sedinta a participat un numar de 25 consilieri  din numarul total de 26.

 

Dl. Presedinte

Buna ziua doamnelor si d-lor consilieri, declar deschisă şedinţa extraordinară de astăzi a consiliului local .La şedinţa de astăzi sunt prezenţi 25 consilieri. Putem începe lucrările şedinţei.  Pentru început toată lumea a citit ordinea de zi?Trecem la votul ordinei de zi.

Pentru 24

Cu 24 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi. Trecem la punctul numărul 2, proiect de hotărâre  privind rectificarea  bugetului pe anul 2008. Aveţi intrebări?

Dl. Consilier Pârvan Ioan

Aş dori să ştiu dacă există raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe cu un punct de vedere.

D. Preşedinte

Având în vedere că este şedinţă extraordinară nu este nevoie de avizul comisiei, dar proiectul a fost la comisie si comisia a fost de acord cu rectificarea.

Dl. Primar

         D-le Pârvan , d-voastră cui aţi adresat această întrebare?

Dl. Consilier Pârvan Ioan

Având în vedere că există preşedinte de şedinţă am considerat că dânsul e în măsură să ne răspundă.Aş mai avea o întrebare, să ne lămurim de ce la art. 1 se majorează bugetul consiliului local cu 844 mii lei şi la paragraful 2 se specifică că bugetul  local rămâne acelaşi.

Dna Director Ioniţă Mirela

         Dacă imi permiteţi d-le consilier, totul este corect, bugetul rămâne acelaşi pentru că se echilibrează la capitole.

Dl. Consilier Pârvan Ioan

         Aş mai avea o rugăminte, dacă se poate, când se prezintă bugetul să se întocmească  un opis pe capitole  bugetare şi număr  de pagină pentru a fi mai uşor  de urmărit.

Dl. Preşedinte

Vă mulţumesc. Mai doreşte cineva să ia cuvântul? Nu, atunci supun la vot acest proiect.

Pentru 18

Impotrivă 5

Cu 18 voturi s-a aprobat şi acest proiect. S-ar părea că am scăpat ceva, punctul 1, aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului  Local Sector 3 din data de 30.09.2008. Supun la vot acest punct.

Pentru 25

Cu 25 voturi pentru a fost aprobat şi acest punct. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Consiliul Local Sector 3  a finanţării cheltuielilor privind lucrările de execuţie ce revin în sarcina asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea  termică a 2 (două) clădiri de locuit multietajate cuprinse în Programul anual de reabilitare termică. Dacă aveţi întrebări?

D-na Consilier Savu Ileana

Vreau să precizez de la început că grupul P.S.D.  va vota acest proiect deoarece este o măsură socială dar solicităm programul anual de reabilitare şi convenţiile cu asociaţiile de proprietari şi avizul comisiei de specialitate.

Dl. Preşedinte

Vă mulţumesc. Mai doreşte cineva să ia cuvântul?  Nu, atunci supun la vot acest proiect.

Pentru 25

Cu 25 voturi pentru a fost aprobat si acest proiect. Domnilor consilieri vă mulţumesc pentru participare, declar şedinţa închisă.

 

 

PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR,