Proces verbal din 07.09.2018

010 Proces verbal sedinta de indata 07.09.2018


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


191S-2OT8 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


PROCES - VERBAL

încheiat în ședința de îndată a Consiliului Local Sector 2 din data de 07.09.2018


Lucrările ședinței încep la orele 14:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

  • - Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Domnul Popescu Dan Cristian -Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Doamna Niță Elena - Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția nr .805/28.03.2016 emisă de Primarul Sectorului 2;

  • - Domnul consilier local Pușcașu Marian - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretar al Sectorului 2, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 18 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Lipsesc motivat: domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin, domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin, domnul consilier local Boblea Ion, domnul consilier local Alexandru Adrian și domnul consilier local Militam Marian Cătălin, lipsesc nemotivat: doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela, doamna consilier local Bughiu Iolanda Luminița, domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu și domnul consilier local Radu Gheorghe. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Convocatorul înregistrat sub nr. 4131/06.09.2018 a fost adus la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI CUPRINDE

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr.251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/ elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018-2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.


Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Buna ziua, la ședința de îndată de astăzi sunt prezenți un număr de 18 consilieri locali. Lipesesc motivat domnul Mihăilă, domnul Șerpescu, domnul Boblea, domnul Alexandru și domnul Militaru, șendința poate continua în condiții de legalitate.

Domnul consilier local Pușcașu Marian- președinte de ședință: Mulțumim doamna secretar, putem începe ședința, de fapt avem un singur punct pe ordinea de zi.

Este prezentat punctul nr.l, Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr.251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/ elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018-2019;

Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr.251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/ elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018-2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU-0, ABȚ-1, NU VOTEAZA - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Pușcașu Marian, Dinu Alexandru, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Alexandru Robert Andrei, Metehău Andrei George, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Neagu Anda Cristina;

NU VOTEAZĂ: - MicleaNiculina.

Domnul consilier local Pușcașu Marian- președinte de ședință: Nu înțeleg de ce se abține....vă mulțumim, weekend plăcut vă dorim!


SNA/lex


VIZAT x ~ spre neschimbate, SECRCTAR,

SAPL- PVSCHCLS2