Proces verbal din 06.02.2018

proces verbal sedinta extraordinara 06.02.2018.pdf


ROMÂNLA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

PROCES- VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 06.02.2018

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-    Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul Dan Cristian Popescu - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului

București;

-    Doamna Duinea Corina Iosefina - Director Executiv al Direcției Administrație Publică Locală - delegat Secretar al Sectorului 2 al Municipiului București prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018;

-    Domnul consilier local Metehău Andrei George - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Duinea Corina Iosefina face prezența consilierilor. Au fost prezenți 25 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Lipsesc domnul consilier local Mihăilă Dumitru Cătălin, și domnul consilier local Militaru Marian Cătălin.

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Convocatorul înregistrat sub nr. 305/ 02.02.2018 a fost adus la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/ site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

J VIZAT f SECRETAR,__

ORDINEA DE ZI CUPRINDE:

1.    Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 09.01.2018;

2.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de trecere în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a spațiului în care a funcționat Biroul Evidență Persoane nr. 2, din incinta Secției 7 Poliție, str. Teiul Doamnei nr. 3, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 50/2017, H.C.L.Sector 2 nr. 120/2017 și H.C.L.Sector 2 nr. 223/2017;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 -2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei în anul Centenarului”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

7.    Proiect de hotărâre privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în str. Caroteni nr.21-23, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

VIZAT

spre noscfîitîțbaă ©j

secretar,

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIE1AI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,, Amenajare sediu administrativ Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - Șos. Morarilor nr. 6 (fosta Piață Morarilor)”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea "Propunerii Consiliului Local al Sectorului 2” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2.

Inițiator: ALEXANDRU ADRIAN - grup consilieri locali USR

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Bună ziua, declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului Local Sector 2.

Este prezentat punctul nr. 1 Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 09.01.2018;

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 09.01.2018 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu

3    VIZAT

spre neschimbate,

SECRETAR,

Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Propun să votăm ordinea de zi în formula pe care o aveți în fața dumneavoastră! înainte de a trece la ordinea de zi, vă rog ca la această ședință să nu se mai întâmple ce s-a petrecut data trecută, și tot ce înseamnă interpelare să le facem la finalul ședinței

Se supune la vot Ordinea de zi nr. 305/02.02.2018 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 2 Proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de trecere în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a spațiului în care a funcționat Biroul Evidență Persoane nr. 2, din incinta Secției 7 Poliție, str. Teiul Doamnei nr. 3, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de privind solicitarea către Guvernul României de trecere în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a spațiului în care a funcționat Biroul Evidență Persoane nr. 2, din incinta Secției 7 Poliție, str. Teiul Doamnei nr. 3, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2, cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu

neschimbate,

' -crweTAR,

Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -ABȚINERE: -

Este prezentat punctul nr. 3 Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 50/2017, H.C.L.Sector 2 nr. 120/2017 și H.C.L.Sector 2 nr. 223/2017;

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ - aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 50/2017, H.C.L.Sector 2 nr. 120/2017 și H.C.L.Sector 2 nr. 223/2017, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Este prezentat punctul nr. 4 Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019;

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ - aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență - aviz favorabil


Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- O, ABȚ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Este prezentat punctul nr. 5 Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017;

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Comisia de Protecție-Socială -aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Este prezentat punctul nr. 6 Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei în anul Centenarului”;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisis Buget-Finanțe - aviz favorabil, 5 voturi la 1!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Avem și un amendament. în numele consilierilor USR s-a propus următorul amendament: bugetul local în proporție de 50% din suma bugetată, capitol 59.12 - susținerea cultelor, restul de 50% urmând să fie achitat de Protoieria Sector 2, buget total 100.000 RON.

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Argumentație pentru amendament, bugetul proiectului este disproporționat în raport cu scopul acestuia, numai pe materialele promoționale s-au cheltuit 25% din bugetul alocat. Fără a putea măsura îndeplinirea rezultatelor așteptate și împlicit nu s-a asigurat o gestionare eficientă a resurselor financiare. în consecință considerăm că ar trebui redus la 100.000 de RON bugetul, din care Protoieria Sectorului 2 ar trebui să suporte cel puțin 50%. Argumentul pentru care aceasta din urmă trebuie să contribuie la efortul bugetar, este ca în fapt acest proiect se subscrie celor de susținerea a cultelor religioase, în particular al celui ortodox. Ceea ce impune o contribuție financiară a acestuia, astfel alocarea sumei se va face din capitolul 59.12 Cultură, Recreere și Religie, nu din capitolul 67.02 Cultură Recreere și Religie susținerea Centrelor Culturale.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog să votați acest amendament!

Se supune la vot Amendamentul nr. 12684/06.02.2018, formulat de domnul consilier Alexandru Adrian, la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei în anul Centenarului”, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA — 7, NU- 7, ABȚ-11.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Bughiu Iolanda Luminița, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Amendamentul nu a trecut, vă rog să votați proiectul în forma inițială!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dacă îmi permiteți o intervenție, având în vedere că acest eveniment a fost trecut în proiect, este o suita de evenimente desfășurate în cinstea Centenarului. Am făcut un apel la Comisia de Cultură și fac un apel și acum, cu această ocazie să se facă o adresă către Protoieria Sector 2 astfel încât,cu acestă ocazie să fie pomeniți preoții care au venit la 01 Decembrie 1918 cu Actul Unirii în Parlamentul României și l-au înmânat într-o solemnitate Regelui,(dar după 1945 au sfârșit la canal; în plus cei 150 de preoți ortodoxi care au sfârșit în inchisorile comuniste doar din vina că l-au slujit pe Hristos). Am rugămintea să se depună o adresă către Protoierie cu ocazia acestui eveniment sub forma unui acatist.

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei în anul Centenarului”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU-4, ABȚ- 1, NU VOTEAZA -1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Stanciu Ion, Neagu Anda Cristina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Feroiu Dumitru Silviu

NU VOTEAZĂ: Radu Gheorghe

Este prezentat punctul nr. 7 Proiectul de hotărâre privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în str. Caroteni nr.21-23, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în str. Caroteni nr.21-23, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta

spre neschimbare, SECRETAR,

Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -ABȚINERE: -

Este prezentat punctul nr. 8 Proiectul de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere;

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Avem un amendament propus de grupul USR, am să-i dau citire: art.2 se completează cu alin.3 după cum urmează:,, aprobarea achiziției la tariful rezultat din noul proces de negociere va face obiectul unei hotărâri disctinte a Consiliului Local Sector 2”.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dumnevostră puteți să aprobați sau nu acest amendament, este un amendament caduc, fără nici-o relevanță, nu este vorba de tariff, va fi un preț și nu are nici-o justificare având în vedere că orice achiziție se face cu aprobarea Consiliului Local, cu atât mai mult că este vorba de parimoniu și vom avea nevoie de 2/3 din voturi pentru aprobarea prețului, nu vad rostul, decât să mai băgăm un articol în plus...!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Doriți să mențineți acest amendament?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ultima oară când am avut discuția de un amendament, tot așa se introducea un element caduc, cum spuneți dumneavoastră, a fost vorba când s-a votat Comisia de la Direcția Socială când au fost retrași colegii noștri consilierii. Am vrut să punem atunci amendament să fim informați când se vor ține ședințele de la Direcția respective, iar în săptămâna următoare s-a ținut o ședință și nu a fost nimeni. Dacă puneam acel amendament eram și noi invitați să participăm!!!!! așa că nu se întâmlă nimic dacă punem astfel de elemente în hotărâri, este mai bine să fie trecute..!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: : Ședința Comisiei a fost în aceeași săptămână cu ședința de Consiliu Local nu a a fost ulterioară, iar după aceea a fost doar constituirea Comisiei în conformitate cu noile prevederi legislative....veți fi invitați la Comisia de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Aș vrea să adaug ceva, vrea să mulțumesc domnului Director Interimar de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, care ne-a prezentat raportul de activitate, fiecare consilier îl are și îl poate studia, la fel ne poate prezenta ce se va face în viitor...

9    j VÎZAX

‘spre neschimbare,

’    SECRETAR,

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Și noi l-am cerut la Comisia de la Buget, îi mulțumim domnului director pentru deschidere!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Supun la vot amendamentul domnului consilier local Alexandru Adrian.

Se supune la vot Amendamentul nr. 12689/06.02.2018, formulat de domnul consilier Alexandru Adrian, la proiectul de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU- 6, ABȚ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru

ÎMPOTRIVĂ: Neculai Dan, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George

ABȚINERE: Bughiu Iolanda Luminița, Radu Gheorghe Domnul consilier local Alexandru Adrian: Trebuie să votăm membrii Comisiei!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule președinte susțineți la vot propunerile, cei doi membri din Consiliul Local care vor face parte din Comisie.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: înțeleg că sunt 3 membri, 2 din partea Consiliului Local și unul numit prin Dispoziție de Primar. Propuneri pentru cei doi membrii ai Consiliului Local vă rog...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: îl propun pe președintele Comisiei de Buget, pe domnul Costache Jean care are experiență și pe Legea 550.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Altă propunere!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: îl propun pe domnul Neculai Dan

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Altă propunere mai este?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: O propun pe doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela.    _

io


spre neschimbate, SECRETAR,

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Supun la vot propunerea pentru domnul Costache Jean

Domnul consilier local Costache Jean: precizez că eu nu votez

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Alexandru Adrian cu privire la desemnarea ca membru în comisia de negociere în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov, a domnului consilier local Costache Jean.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ - 1

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Costache Jean

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Supun la vot propunerea pentru domnul Dan Neculai.

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Șerpescu Cătălin Constantin, cu privire la desemnarea ca membru în comisia de negociere în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov, a domnului consilier local Neculai Dan.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel: DA - 14, NU - 1, ABȚ - 9, NU VOTEAZĂ: 1

PENTRU: Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Popescu Dan-Cristian

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru

NU VOTEAZĂ: Neculai Dan

ii    VlZM

spre neschimbare,

SECRETAR,

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: supun la vot propunerea pentru doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Zaharia Răzvan Cristian cu privire la desemnarea ca membru în comisia de negociere în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov, a doamnei consilier local Lăzăroiu Ioana Gela.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel: DA - 22, NU - 1, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ: 2

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Boblea Ion

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela, Bughiu Iolanda Luminița

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Cele două opțiuni ale Consiliului Local sectorul 2 sunt: doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela și domnul consilier local Costache Jean.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Acum supun la vot proiectul în întregime cu amendamentul și cu componența Comisiei.

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere, cu amendament și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU- 1, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ: 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Neculai Dan

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița


Este prezentat punctul nr. 9 Proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Comisia Juridică? Comisia Buget- Finanțe? Comisia Transparență?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia Juridică - Aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget Finanțe - Aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia Transparență - Aviz favorabil!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Aici avem și un amendament, tot de la domnul Alexandru, sau de la USR, se adaugă la articolul 8.4.1, utilizatori externi, primul punct de procedură, următorul text „cererile pot fi depuse și online”, se adaugă la articolul 8.4.1, utilizatori externi, după al doilea punct de procedură, următorul text,, documentele pot fi depuse și online la cererea utilizatorului, credențialele pot fi primite și online”, se adaugă la articolul 8.4.2 utilizatori externi, punctul 1 din procedură, următorul text „cererile pot fi depuse și online” , se adaugă la articolulș8.4.1, punctul 2 din procedură, următorul text „documentele pot fi depuse și online la cererea utilizatorului credențialele pot fi primate și online”, motivația dacă vreți să o citiți dumneavoastră....

Domnul consilier local Alexandru Adrian: De data aceasta o să țin cont de rugămintea colegului meu, domnul Iliescu să îl ascultăm pe domnul director, am și transmis pe mail, tot dialogul care l-am avut cu dânsul pe acest subiect!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog domnule director!

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv D.V.B.L. Sector 2: Bună ziua, deși propunerea domnului consilier este benefică și o susținem în totalitate, din păcate din punct de vedere al prevederilor legale, în acest moment este imposibil, nu am ajunge decât să ne stabilim o regulă, pe care să o încălcăm tot noi, spre deosebire de celelalte mecanisme care există și pe baza cărora am discutat cu domnul consilier, ghișeul.ro, sistemul de la sectorul 4 sau spațiul virtual al ANAF, această platformă pusă la dispoziție de Sectorul 2 al Municipiului București, permite nu atât plata, cât și depunerea declarațiilor, primirea certificatelor fiscale, primirea deciziilor de impunere, a somațiilor, deci practic, ofer independență sută la sută a contribuabilului, față de Administrația Publică Locală. Este evident că în acest circuit, este foarte important momentul în care se identifică contribuabilul, ca fiind cel care va solicita acel certificate fiscal pentru vânzarea unei proprietăți, care va primi somația, care va primi titlu executoriu sau decizia de

13    | VSZAX    '

Șspre neschimbate I    SECRETAR,

impunere, în momentul în care această identificare s-ar face on-line, ar fi imposibil pentru noi, ca autoritate în momentul de față să verificăm identitatea contribuabilului. Pe lângă faptul că pot fi identificați pe baza unor conturi de e-mail, yahoo, gmail, cu nume sau formate, nu știu,, pantera roz “, la fel de bine există și posibilitatea unei fraude, în care cineva să își creeze un cont asemănător cu numele contribuabilului, să facă rost de o copie a buletinului și să solicite acces la această platformă. Deci, încă o dată, alte sisteme pentru gișeu.ro realizează identificarea contribuabilului prin introducerea datelor contribuabilului, cât și verificarea cu datele de pe cârdul bancar, ori D.V.B.L. și Sectorul 2 nu are acces la aceste informații din sistemul bancar, ca să poată face eliberarea credențialelor on-line. Este o oportunitate, în măsura în care, la un moment dat, legislația va permite acest lucru, evident că ne vom îndrepta spre această variantă, însă în momentul de față a introduce o prevedere, o posibilitate de a crea credențiale on-line, așa cum am spus ne creem o regulă, pe care din start nu putem să o respectăm.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Sunt de acord cu ce a spus domnul director, singura problemă este că am avut timp prea scurt, dacă am fi avut mai mult timp la dispoziție, am fi încercat să dăm exemple pe alte platforme, pe care se practică în acest moment, sunt proceduri standard de identificare on-line a celor care doresc diferite servicii și am fi putut pune la dispoziție aceste proceduri care sunt standard în acest moment, subliniez sunt standard!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: O întrebare scurtă pentru domnul director, sunt foarte interesată să știu dacă declarația 230 de 2 %, va trebui depusă la fel, mers la gișeu de fiecare persoană în parte cu declarația?

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv D.V.B.L. Sector 2: Cu părere de rău vă informez că acest lucru este gestionat de Ministerul Finanțelor Publice și nu de D.V.B.L.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Aceasta va însemna moartea ONG-urilor mici!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Domnule consilier Alexandru, vă mențineți amendamentul?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Mențin amendamentul!

Se supune la vot Amendamentul nr. 12486/05.02.2018, formulat de domnul consilier local Alexandru Adrian, la proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2 și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 5, NU- 6, ABȚ- 13, NU VOTEAZA -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

ÎMPOTRIVĂ: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța,

ABȚINERE: Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

NU VOTEAZĂ: Bughiu Iolanda Luminița

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Amendamentul nu a trecut, supunem la vot proiectul de hotărâre în forma lui inițială!

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA — 25, NU - 0, ABȚ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Este prezentat punctul nr. 10 Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,, Amenajare sediu administrativ Direcția Venituri Buget Local Sector 2 - Șos. Morarilor nr. 6 (fosta Piață Morarilor)

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Comisia de Buget Finanțe?

Domnul consilier local Costache Jean: Aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,, Amenajare sediu administrativ Direcția Venituri Buget Local Sector 2 — Șos.

Morarilor nr. 6 (fosta Piață Morarilor) ”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - O, ABȚ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Pușcașu Marian, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Este prezentat punctul nr. 11 Proiectul de hotărâre privind aprobarea” Propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 ” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule peședinte îmi permiteți o declarație politică, în numele colegilor!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Am stabilit că la final, dacă sunteți de accord!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Am rugămintea să citiți titlul proiectului! Considerăm că evaluarea este pur formală, fără a avea în vedere performanța doamnei Secretar, ca și în anii trecuți are calificative maxime la toate categoriile fără aspecte de înmbunătățiri, ceea" ce ne determină să ne abținem de la acest vot, dat fiind că doar se îndeplinește o procedură, fără a se va avea în vedere o eventuală evaluare reală și constructivă, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Există un punctaj care i se dă doamnei Secretar, în momentul în care nu i-a trecut evaluarea respectivă, îi scade din salariu? îi dăm o sancțiune? Ce-i facem?...eu nu înțeleg!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu nu înțeleg de ce să aprobăm noi o evaluare a domnului Primar? Eu asta nu înțeleg, este un non-sens și la fel ca și anul trecut, aici scrie „proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului Local”.... am aflat acum 3 zile de acest proiect, mi se pare logic ca acest lucru să îl fi discutat frumos înainte!

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind aprobarea "Propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 ” referitoare la evaluarea performanțelor

ie    vSâT~

spre neschimbare

_______secretar, ’

profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 9, NU- 3, ABȚ -13.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Neculai Dan, Șerpescu Cătălin Constantin, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George

ÎMPOTRIVĂ: Pușcașu Marian, Feroiu Dumitru Silviu, Miclea Niculina

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu Iolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr. 12 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Am înțeles că este vorba și de o modificare de ultim moment la propunerea inițială pe care o aveam toți, sau este informația greșită! La ROF, să-mi spuneți dacă mai este o modificare adusă astăzi?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: V-am trimis la prima oră, am trimis proiectul pe e-mail la toți consilierii!

Doamna Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală: Dacă îmi permiteți, data trecută acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi, în aceeași formă l-am preluat și noi. în această ședință, ulterior, după verificările pe care le-ați făcut dumneavoastră, ulterior postării, ne-ați comunicat astăzi încă o dată Anexa la acest proiect. Toți consilierii au în față mail-ul prin care ați spus că ați ținut cont de anumite recomandări din rapoartele de specialitate, respectiv, al direcției pe care o conduc (Direcția Administrație Publică Locală) împreună cu direcția juridică. Eu personal a trebuit să iau fiecare articol în parte ca să înțeleg unde ați modificat, surpriza mea a fost că nu ați modificat ceea ce v-am recomandat noi, ci v-ați modificat propriile propuneri!!!! Dacă dumneavoastră, care sunteți inițiatorul, considerați că puteți acum puncta efectiv, față de proiectul pe care l-ați depus luna trecută, pe care îl aveți afișat, care sunt acele modificări transmise astăzi pe mail, puteți să-le prezentați Consiliului Local punctual. Eu am remarcat doar atât, că de la 29 de file s-a ajuns la 36 de file, și sincer nu am regăsit modificările pe care vi le-am propus și pentru care am dat aviz negativ.. ..dacă dumneavoastră puteți acum, eu am ambele forme, ne putem uita, avem tot timpul din lume și ne uităm punctual!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: V-am spus, dumneavoastră decideți....în afara faptului că, proiectul are grave lacune de formă și de fond...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Care sunt domnule Primar, punctați vă rog concret, articol și subiect!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Unul din proiecte pe care nici dumneavoastră la momentul actual la ora 17, nu îl știți bine.... dacă ați inițiat acest proiect, colegii dumneavoastră nu îl știu. Ați spus că ați transmis de dimineață, nu știu, au primit n-au primit, au avut timp să se uite pe el... din start sunteți primul care vă încălcați propriul proiect. Nu are nici-o legătură modul în care dumneavoastră îl inițiați și îl supuneți dezbaterii Consiliului Local în ședință, cu ceea ce ați redactat în conținutul proiectului.. .nu are absolut nici o legătură!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Primar, sunt niște banale erori materiale, pe care le-au semnalat colegii!

Doamna Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală: Domnule consilier, haideți să vă spun eu concret!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Doamna Duinea ce vă deranjează la acest proiect?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Colegii dumneavoastră pot să îl voteze sau nu.... vă spun de la formă și fond sunt anumite articole, alienate care frizează abuzul!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Concret, care sunt?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu stau acum să port a o polemică...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ați făcut acum o afirmație, vă rog să o probați!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Normal că o să probez, în momentul în care va fi nevoie, nu stau acum să i-au toate cele 113 articole ale acestui proiect..

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule Primar, vreau să rețineți un aspect, noi vrem să vă fim parteneri și acest ROF (care nu există de 15 ani), în acest Consiliu, ne ajută să vă fim parteneri reali, să fim respectați. Cerem de un an și jumătate, acest lucru, atât și nimic mai mult și în plus acest ROF, poate fi îmbunătățit din practică, din 2 în 2 luni, sau la 3 luni!

’ vizAr

spre neschimbare,

SECRETAR,

Doamna Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală: Domnule consilier, iertați-mă, vă răspund eu, în ideea în care am și studiat acest proiect pe care dumneavoastră ni l-ați comunicat, vă spun punctual...și aici o să stabiliți dumneavoastră dacă este un interes al administrației, sau chiar propriul interes, așa cum spunea și domnul Primar, art. 19, în forma în care ați transmis-o astăzi, la orele 10,30-11,00 spune așa ...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: La prima oră!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: La ora 8,48 l-am primit!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu l-am depus la ora 8, când începe programul!

Doamna Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală: Da am înțeles, suntem la program!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dumneavoastră ați dat proiecte și cu o jumătate de oră înainte!

Doamna Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală: Haideți să vă spun punctual 2 articole, dar sunt foarte multe și le veți regăsi.. ..mă gândeam la principiul de ales local: uitați ce spuneți dumneavoastră în art. 19 alin.(3), în caz de absență la ședința comisiei de bază, la comisia Consiliului, consilierului în cauză, nu-I se acordă indemnizația, perfect legal.... dacă absențele continuă fără a fi motivate, președintele comisiei poate aplica sancțiuni, prevăzute în competența sa.... vă întreb, eu cu minimele cunoștințe de ales local, să zicem, credeți că aleșii locali sunt unii mai buni decât ceilalți, adică dumneavoastră, toți cei 27 nu ați fost aleși de același electorat, puteți să creați între dumneavoastră o ierarhie mai presus de lege, astfel încât să vă sancționați între dumneavoastră numai ca idee a unei funcții într-o comisie de consiliu ??? acesta este un articol; iar al 2-lea, care mi se pare iarăși grav din punct de vedere pecuniar, aceea actualizare mi se pare absurd! Dumneavoastră acum după Legea 153 a salarizării îmi mențineți aici o prevedere, și anume indemnizația consilierului este 5 % din indemnizația primarului, iertați-mă, de un an de zile s-a modificat la 10% !!! Astea sunt cele 2 articole pe care eu le consider foarte grave, în ideea în care legislația pe salarizare se poate modifica oricând, inclusiv acum. Dacă dumneavoastră considerați că trebuie să spuneți mai mult decât legea nu este nici o problemă! Oricum în calitatea pe care o am astăzi la ședință, având în vedere și raportul de specialitate pe care l-am creionat, eu vă spun că opinia mea va fi motivată, în sensul neavizării acestei hotărâri în cazul în care o veți vota.. ..este să zicem obligația mea legală să vă spun acest lucru!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Deci dumneavoastră vreți să spuneți prin acest regulament am speriat colegii, vor încasa mai puțin decât cele 3 indemnizații de ședință, asta vreți să sugerați? Ce ați vrut să sugerați dumneavoastră?

Doamna Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală: Eu am citit din proiectul dumneavoastră și vă mulțumesc mult de tot!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ce ați vrut să sugerați dumneavoastră! Că ați citit cu totul altceva.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu, că în proiect ai trecut 5%, indemnizația consilierilor, prin lege este de 10 % din indemnizația Primarului.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Nu poți să treci sub nivelul trecut în lege, stimate colegă, de aceea de fiecare dată....

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Depuneți un amendament acum

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Două secunde stimate coleg, am spus....

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dacă este o eroare material, în acest moment se depune un amendament și se corectează, dacă este această eroare, vă mulțumim pentru această observație, doamna director!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Consider că este o bătaie de joc, așa de fiecare dată!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Părerea dumneavoastră o cunosc, de fiecare dată în consiliu nu v-am văzut să dezbateți acest proiect și....

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Când am fost invitat anul trecut și am deschis această procedură împreună cu dumneavoastră, v-am specificat că vă acord tot sprijinul, de atunci tot băgăm acest amendament de ROF, dar nu ne întâlnim niciodată concret, cu dată și oră fixată!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: îmi pare rău, s-a trimis invitație către toți consilierii, colegii dumneavoastră au venit!!! Doamna Duinea putem să depunem un amendament pentru a corecta această eroare materială, de la 5 % la 10 %?

Doamna Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală: Nu știu, eu exced la această ședință și eu vă recomand să consultați toți colegii...

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Dumneavoastră aveți de acordat suport juridic!

Doamna Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală: M-ați întrebat, vă rog să mă lăsați să vă răspund!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Putem acum să depunem amendament, sunteți de acord?

_    VlZÂî"”' "

20

spre neschimbate, SECRETAR,

Doamna Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală: Dumneavoastră puteți să faceți orice, până în momentul votului!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: S-a semnalat o eroare și vă mulțumesc pentru acest lucru, amendament de la 5 % la 10 %.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Sunt mai multe erori!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule președinte, dacă îmi permiteți, propun amânarea acestui proiect!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu mai amânăm, important este capitolul 4 - funcționarea Consiliului Local!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule consilier, după ce lege funcționează un Consiliu Local?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Stimate coleg, ROF-ul executivului 1-am aprobat de trei ori până acum, repet, de 15 ani noi nu avem un ROF, dacă acest ROF, mai are mici erori, peste 2 luni de zile putem corecta, important este să găsim ...

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Stimate coleg, Consiliile Locale din toată țara asta, din România, funcționează după o anumită Lege, Legea are numărul 215 republicată, iar ROF-ul dumneavoastră dacă vă uitați la unele articole încalcă flagrant Legea 215!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Care sunt acele articole?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Referitor la prezența colegilor noștrii în comisiile de specialitate, scrie foarte clar în lege, la cel puțin 2.... este obligat să vină la 2 ședințe de comisii de specialitate. Dacă vine la 10 este treaba lui, dacă să țin 10.... dacă vine la 2, este super legal, dacă lipsește la o ședință i se dă indemnizație doar pentru o ședință, deci nu putem noi să îl sancționăm, eu în calitate de președinte sau oricare coleg al nostru pe un alt coleg că nu a venit la ședința de lucru!

Domnul consilier local Metehău Andrei George președinte de ședință: Domnule Iliescu, acest proiect a fost la Comisia Juridică?......De ce nu a fost?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnul Președinte, eu i-aș citi colegului nostru, un articol din acest R.O.F., și anume:„Inițiatorul unui proiect de hotărâre depune proiectul, o adresă de înaintare, însoțite sau nu, de-o expunere de motive, la Secretarul Sectorului 2.” întrebarea mea este: dacă nu dau o expunere de motive la un proiect, care e oportunitatea?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ați depus până acum vreun proiect, stimate coleg?

" vlz/vr

21    spre nescfclimbare,

SECRETAR,

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnul, nu-mi răspundeți prin întrebări! Vă rog răspundeți dumneavoastră!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ce proiect ați depus până acum ca să vedeți?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Stimate coleg, v-am citit proiectul de R.O.F. care l-ați transmis azi dimineață și în care nu ați luat în calcul și n-ați făcut modificările conform recomandărilor.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Respect părerea dumneavoastră!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Vreau să spun și eu ceva: R.O.F. ul este interesul nostru! Nu înțeleg discuțiile! Ne putem întâlni și să corectăm! Ajunge, gata! Până aici că altfel intervin eu!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Fixați o întâlnire, de azi într-o săptămână ne întâlnim și dezbatem R.O.F. ul, articol cu articol!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Stimați colegi, ne întâlnim de mai bine de un an; eu nu-1 înțeleg pe domnul Iliescu care este consilier din 1991 cum spunea, și din 2001 - 2002 trebuia să se lupte să avem un nou R.O.F., din 2002 dumneavoastră trebuia să-l schimbați!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul Alexandru, sunteți de acord să ne întâlnim peste o săptămână?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vreau să supunem la vot proiectul!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Atunci supun la vot proiectul dar în forma în care a fost pus pe site!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Avem un amendament. Sunt de accord să punem o eroare material, 5% cu 10%, sunteți de acord doamna director? Punem ca amendament că e o eroare materială?

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul consilier, eu n-am să supun la vot modificările care au fost transmise azi că n-au nici un temei! Supun la vot doar ce a fost până acum! Modificările pe care astăzi le-ați transmis, eu n-am să le supun la vot! Supun la vot proiectul în forma lui inițială cum a fost până ieri.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Președinte, orice proiect se poate depune, mai ales că avem o ședință extraordinară!

VIZAT

spre neschin

SECRETA

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Am înțeles că nu există nici un fel de modificări. Doamna Duinea, lămuriți-mă încă o data, există modificările acelea, există un amendament la forma inițială?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnul Alexandru, eu vă propun altceva: să ne întâlnim în aceeași formulă, de 27 de consilieri, cum nu ne-am întâlnit niciodată, să discutăm punct cu punct R.O.F. ul acesta. Asta e propunerea, nu știu dacă sunteți de acord! Asta voiam să vă propun, să ne întâlnim cei 27 de colegi, că nici unul nu este mai breaz decât celălalt și să discutăm fiecare amendament, fiecare propunere la acest R.O.F., mi se pare cel mai corect așa!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: O planificare pe care o faceți dumneavoastră. Hai să stabilim concret, frumos. Peste două săptămâni, în ziua X începem să dezbatem R.O.F. ul. Deci mai multă deschidere...ce pot să mai spun?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Cum poți să scrii acolo că eu în calitate de președinte pot să sancționez un coleg dacă a venit la două ședințe de comisie și n-a venit la a treia! La a treia nu-i obligat să mai vină!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Eu zic să le rezolvăm întâlnindu-ne și gata!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Președinte vă informez că domna Niță mi-a confirmat primirea proiectului dimineață la prima oră, cu modificările materiale semnalate și era un articol care era ia dublu și în același timp l-am trimis și la colegi.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Da domnul consilier, dar ați întrebat colegii câți au citit acel material pe care zice domnul Alexandru că l-a transmis azi dimineață?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: îl supuneți la vot, materialul care l-au primit colegii!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Ce material dacă noi nu știm de el?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: L-au primit colegii și a fost înregistrat la doamna Secretar.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul Alexandru, ați făcut o verificare dacă au primit colegii, aveți vreo informație în sensul ăsta?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Să întrebăm colegii, câți l-au

citit?

VîZAȚ

spre nsschiimbîsr©


ECF


Domnul consilier local Alexandru Adrian: Vedem în urma votului!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Câți l-au citit să vadă aberațiile care sunt în acest R.O.F. !!!

Doamna consilier local Neagu Anda Cristina: Nouă când ni se pune sub nas cu o jumătate de oră înainte de începerea ședinței, cam cum este? Avem timp sau n-avem timp să citim?

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Președinte, țin să vă aduc în atenție faptul că propunerea de R.O.F. care e înaintată nu respectă recomandările Direcției Juridice.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Ăsta e punctul dumneavoastră de vedere!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Nu, asta v-a transmis și Direcția Juridică prin Raportul de Specialitate. Ca să nu mai spun că nu respectă legea, că vă trebuie un nou Raport de Specialitate!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu respectă legea și ne dăm în cap unul la altul!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Mă scuzați dar R.O.F.-ului i se pot aduce îmbunătățiri. îl votăm într-o variantă și se pot aduce îmbunătățiri! Nu sunt bătute în cuie! Nu înțeleg discuțiile și scandalul!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: întrerup ședința cinci minute și rog liderii de grup să ne întâlnim puțin!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Colegul notru vrea să ne dea 5% și legea ne dă 10% , după ce că e puțin, ne mai taie!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu în R.O.F. se stabilește cât primesc consilierii!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: 10% din indemnizația domnului Primar!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: îl rog pe domnul Viceprimar să ia cuvântul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Referitor la propunerea pentru regulamentul consiliului: sigur, demersul este foarte bun, e bine să avem un regulament. Pe de altă parte înțeleg că sunt și anumite inadvertențe și anumite lucruri care ar trebui corectate, dar ce nu este perfectibil în țara și în lumea asta, eu zic să-l votăm, cu amendamentul că anumite prevederi nu se vor putea aplica datorită legii, cum ar fi sancțiuni pentru colegii consilieri, sancțiuni pentru

i viSf“ "

!sore neschimbare, SECRETAR,

executiv, nu pot fi cerute acele hârtii, rapoarte. R.O.F.-ul vreau să-l votăm mai ales pentru R.O.F.-ul intern, pentru lucrurile care reglementează relațiile dintre consilieri în timpul consiliului, în comisii, lucruri de care avem nevoie. Deci votăm acest regulament cu mențiunea că-1 vom amenda ori de câte ori este cazul și slavă Domnului, e loc de mai bine întotdeauna! Mulțumesc! Dar voiam să stea lumea liniștită, si executivul și consilierii că anumite prevederi care sunt acolo cu un anumit scop, bine intenționat, nu vor fi și nu pot fi aplicate! Deci nu vă gândiți la sancțiuni!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Din punctul meu de vedere este clar ca legea e lege, R.O.F.-ul Consiliului Local nu are titlul de lege! Poate oricând să fie amendat, poate fi, ca orice lucru în țara asta, îmbunătățit, deci nu asta e problema! Problema e că trebuia discutat cu cei 27 de colegi, că nu sunt unii consilieri mai consilieri decât ceilalți! Toți suntem colegi, toți consilierii am fost aleși de către populația sectorului 2 și eu consider că toți avem aceleași drepturi egale de consilieri, nu că unul e mai cu mot chiar daca e președinte sau secretar de comisie, toți avem aceleași drepturi! Și trebuia să discutăm acest R.O.F. cu toții 27, nu doar cinci persoane sau zece persoane, sau pe la o comisie! Ăsta e punctual meu de vedere! Dacă discutam toți 27 de colegi consileri, era ok!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa este, dar invit toți consilierii să formuleze amendamente penru că sunt convins că nimeni nu va avea ceva împotriva unui amendament benefic!

Doamna Corina losefina Duinea, Director D.A.P.L.: Dacă-mi permiteți, vreau să mă înțelegeți mai mult din punct de vedere juridic: dumneavoastră aici puteți vota absolut orice! Pe lângă faptul că nu s-ar aplica, problema este dacă ceea ce votați acum, contravine legii și eu vă spun cu mâna pe inimă că acest R.O.F. contravine legii. O lege este o lege organică - statutul consilierului local. V-aș întreba ce alte sancțiuni puteți dumneavoastră să stabiliți?... aveți abilitatea să stabiliți aceste sancțiuni. în al doliea rând, gândiți-vă, acest regulament nu se va aplica numai dumneavoastră sau aparatului de specialitate al primarului, va veni petentul, cetățeanul, care-1 citește și care n-are informații juridice și care vă solicită dumneavoastră în acest R.O.F. ceva ce ați votat! Să vedem cum explicați ulterior, ceea ce ați votat dumneavoastră și contravine legii și n-o să-i răspundeți acelui cetățean! Din punctual meu de vedere, acesta trebuie reanalizat de către dumneavoastră așa cum împreună, domnul Adrian Alexandru și doamna Secretar, au facut-o încă de anul trecut. Așa cum am transmis astăzi rapoarte de specialitate și nu s-a ținut cont de aceste recomandări, nu cred că vreți să răspundeți, și vă spun la modul serios, nu o luați ca pe o amenințare, luați-o ca o părere juridică, să răspundeți pentru un vot pe care îl dați în Consiliul Local împotriva legii care este suverană!!! Dumneavoastră puteți să votați absolut orice! Eu personal, având în vedere ceea ce am scris și mi-am asumat prin semnătură (raportul de specialitate întocmit și afișat pe site) voi avea o opinie motivată fără surprize, nu vă fac surprize, chiar așa voi semna, în sensul că nu consider că este legal acest regulament. El poate fi întocmit! Nu este nici o problemă! Putem să

VIZAT

spre neschimbate SECRETAR

punem retroproiector, aveți laptop, așa cum a cerut domnul Alexandru, puteți să stabiliți dumneavoastră ore la care să aveți comisii, să nu vă suprapuneți, dar lucrurile esențiale: plată, ierarhie între dumneavoastră, trebuie să țineți cont de ce aveți acum în vigoare nu ce o să fie și votăm numai ca să facem pe placul cuiva și după aia nu se aplică! Dumneavoastră sunteți practic un mic legiuitor. Știți de ce sunteți aici! Votați un act administrativ care este obligatoriu și pentru dumneavoastră și pentru ceilalți! Acum hotărâți, aveți drept de vot; eu vă spun părerea mea în calitatea pe care o am în această ședință. Atât! Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul consilier, vă mai întreb o dată dacă sunteți de acord ca săptămâna viitoare să avem o întâlnire cu toți consilierii și să punem la punct acest regulament!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnul Președinte, așa cum am discutat în pauză vă rog să supuneți la vot, proiectul depus, trimis de dimineață.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Am înțeles! înainte de a supune la vot o să fac un scurt rezumat pentru că așa mi se pare normal! Nu există un aviz de la Comisia Juridică, nu s-a discutat; există un raport negativ din partea Direcției Juridice; nu avem materialul de azi dimineață, majoritatea dintre noi nu l-a văzut. Acestea sunt principalele puncte pe care aș vrea să vi le amintesc înainte de vot!

Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU- 5, ABȚ - 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Puscasu Marian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan-Cristian, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Neagu Anda Cristina, Riesch Antheia Aleksandra,

ÎMPOTRIVĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, Metehău Andrei George.

ABȚINERE: Neculai Dan, Șerpescu Cătălin Constantin, Bughiu Iolanda Luminița, Andrei Robert Alexandru.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Mulțumesc pentru vot! Interpelări... Domnul Feroiu?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Stimați colegi, domnule Viceprimar, domnul Primar ne-a părăsit, am primit astăzi la mape și aș dori să fiți puțin atenți, o infonnare din partea A.D.P.ului, o adresă cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice și la Centrul Mihai Eminescu. Ideea se pune în felul următor: am avut o discuție la Comisia de Buget Finanțe, despre inegalitatea salariilor care există la această

26    r——___

VIZAT , i

spre neschîFsobK SECRETAR

primărie. Aparatul Primarului, deși au aceleași încadrări, pe aceleași studii, au anumite salarii, iar aceste două subunități care sunt atașate Consiliului Local, au niște salarii mult mai mici. în mare, nu voi da citire acestei foarte bune documentări pe care am primit-o la mape, o să citesc decât finalul care mi s-a părut destul de relevant și este boldat pentru toată lumea, aș dori să supun atenției și să găsim o soluție înainte să aprobăm bugetul, pentru a reuși să egalizăm salariile, pentru că unii sunt mai oameni iar alții sunt mai oameni, cum înainte vorbeam că unii sunt mai consilieri decât alți consiglieri. Unii sunt mai bine plătiți iar alții mai prost plătiți, iar calitatea muncii de la cei foarte bine plătiți nu știu dacă este la fel de bună ca și calitatea muncii de la cei foarte prost plătiți, pentru că aceia foarte prost plătiți au majoritatea interacțiune cu cetățeanul și-l vede zi de zi și uneori tot pe ei îi certăm, sunt niște oameni care, nici nu știu cum să spun, ne uităm pe salariile lor - le avem la mape și ne întrebăm dacă noi din privat am putea să mergem la familiile noastre acasă cu salariul lor! Citesc decât o scurtă parte din finalul expunerii primită de la cele două instituții: „Considerăm că este necesară o egalizare a salariilor de bază pe principiile menționate anterior “ și aici avem atașat la Anexe niște Hotărâri ale Consiliului LocalSsector 1 și Sector 4 unde s-a putut face acest lucru - la noi nu s-a putut face, întâmplător, presupun!!!,, îndreptarea inechităților care pot fi interpretate ca având un caracter discriminatoriu, egalizare ce se poate realiza prin aplicarea urgentă a măsurii de corelare a salariilor plătite pentru cele două categorii de salariați cu activități similar, funcționar public și personal contractual, angajați ai tuturor compartimentelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, precum și în celelalte instituții subordonate Consiliului Local Sector 2, această măsură constituindu-se ca responsabilitate morală pentru noi toți”. Nu zic că este o responsabilitate morală, cât necesară! Până la urmă moralitatea nu ne ține de foame! Eu vă mulțumesc și aș dori să ne gândim foarte bine de unde și cum, și să inițiem o hotărâre astfel încât să reușim să egalizăm salariile în aceste două instituții! Dacă sunt și alte comentarii pe baza acestui material.... vă rog să-l citiți și nu doar să-l aruncați deoparte. După ce se termină acest subiect, domnul Președinte, o să mai am o mică interpelare.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Mulțumesc domnule consilier! Altcineva?

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Eu susțin ce a prezentat colegul nostru, domnul Feroiu! La votul anterior votarea R.O.F.-ului Consiliului Local Sector 2) n-ați citit rezultatul votului, referitor la ce ați spus dumneavoastră, ați întrebat dacă are aviz proiectul vă reamintesc că este o ședință extraordinară, n-are nevoie de aviz, aceste proiecte n-au nevoie de aviz!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Au trecut câteva luni de când dezbatem, de aceea am întrebat dacă a existat vreodată un aviz.

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Avem avize de la alte comisii, sunt și dacă tot s-au menționat avize de la Comisia Juridică la această ședință, sunt curios când

VSZM

e neschiwibare,

secretar,

s-a ținut Comisia Juridică, că s-au prezentat niște avize pentru anumite proiecte din ședința aceasta! Puteți să întrebați când s-a ținut Comisia Juridică?

Domnul consilier local Costache Jean: Domnul Președinte, îmi permiteți?

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă rog domnul consilier!

Domnul consilier local Costache Jean: S-a întrerupt puțin situația cu ce ne-a dat de la A.D.P. și de la Centrul Eminescu și e făcută o adresă și pentru Comisia de Buget Finanțe și în atenția președintelui Jean Costache! Ce rugăminte am: vreau să menționăm și e foarte bine, săptămâna asta, rog foarte mult Direcția Juridică și Direcția Resurse Umane, o să stabilesc mâine și eventual o să intre și dânșii în posesia acestei informări. Vrem la Comisia de Buget să avem o mică ședință. Deci vă rog mult de tot, mîine voi stabili în comisie ce zi vom stabili pentru lucrul ăsta cu egalizarea acestor salarii. Si eu la fel consider că e o necessitate si atunci vă rog majoritatea consilierilor să luăm în considerație acest lucru și să studiem bine ceea ce ne-a trimis de la A.D.P., Centrul Eminescu și mai avem aici încă o direcție.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Am înțeles domnule consilier, mulțumesc! Doamna Popescu?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: V-aș propune, stimate coleg, căci degeaba chemăm noi directorul de la Juridic și Personal din primărie, ar trebui să ne întâlnim cu toți directorii de Personal și Juridic de la toate direcțiile din subordinea Consiliului Local și să ne prezinte de sus până jos, salariile din direcțiile respective, începând de la directorul general până la femeia de serviciu! Numai așa putem să ne dăm seama și putem să facem o egalizare între directorul din interiorul Primăriei Sector 2, directorul de la Casa de Cultură Mihai Eminescu, directorul de la A.D.P. și așa mai departe. Altfel, niciodată n-o să ajungem la nici o concluzie! Muțumesc!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Mulțumesc!

Domnul consilier local Costache Jean: Dacă mai îmi permiteți, la această comisie, la buget, o să invit și liderii grupurilor de consiliu și plus președinții de comisii, să fim absolut toți acolo și să hotărâm aceste lucruri și ideea doamnei consilier Popescu este foarte bună, în sensul că putem invita și celelalte departamente din direcțiile respective și anume Resurse Umane și Juridic. Vă mulțumesc mult de tot!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Și v-aș ruga să se comunice nu săptămâna aceasta, săptămâna aceasta să facă ei această documentare, adică să ne prezinte și să ne întâlnim săptămâna viitoare. Poate domnul director de la A.D.P.,nu este. Și a doua problemă, am primit un raport de activitate al Direcției de Protecție și Asistență Socială, toată lumea are raportul. Eu în calitate de fost membru al comitetului director, am solicitat de nenumărate ori raportul de audit! Vreau să o întreb pe doamna director, a

plecat, am înțeles că s-a finalizat raportul de audit. Vreau să fie atașat, în calitate de membru, fost membru al comitetului director, l-am cerut și în comitetul director, nu mi 1-a dat nici până acum! L-au cerut și colegii noștri în Consiliul Local, nu ni l-a pus la dispoziție! Aș ruga ca alături de acest raport, eu nu vreau să răspund pentru tot ce s-a întâmplat acolo, fiind în comitetul director și în mandatul trecut, eu vorbesc în calitatea mea de fost membru al comitetului director la această direcție. Am fost și în mandatul trecut patru ani, ne-am întâlnit decât de două ori, dacă ne-am întâlnit în comitetul director cu doamna director Hurjui. în urma raportului de audit, am înțeles că s-au găsit foarte multe nereguli. Acum, în mandatul acesta, am cerut în comitetul director anul trecut, să ni se prezinte raportul de audit. Nu s-a prezentat! Eu aș dori să nu fiu răspunzătoare cu nimic și să vedem acel raport de audit, în afară de raportul de activitate! Mulțumesc!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Susțin punctul dumneavoastră de vedere!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul Alexandru, vă rog, era domnul Feroiu!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Nu, o completare la cee ace a spus doamna Popescu referitor la raportul de audit! Vă aduc aminte că anul trecut în aprilie când am aprobat bugetul pe 2017, mi s-a promis acest raport de audit că o să fie pus în următoarele zile! A trecut un an și nu l-am primit! Doi, vreau s-o informez pe doamna Popescu, susțin referitor la ce ați spus dumneavoastră, la comisia de buget chiar s-a stabilit acest lucru, toate direcțiile să prezinte partea de salarizare, pentru că sunt două grile diferite care se bat cap în cap.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Domnul Feroiu și după, doamna Bughiu!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am trimis săptămâna trecută un e-mail care desigur a fost transmis direcțiilor, în care a fost o hotărâre a Comisiei Buget -Finanțe și bineînțeles, o cerere de-a mea în vechea ședință, în care am cerut un raport de activitate, dar detaliat, pentru că dacă mă uit în acest raport de activitate care este într-adevăr, felicitări domnului director că e prima instituție care a adus așa ceva, nu văd nici o sumă! Pot să vă spun că s-au îndeplinit obiective: Cenaclul literar cu grad de realizare 90%, câți bani a costat? Eu am cerut la nivel de buget finanțe, inclusiv contractele așa cum ne vin pe notele de fundamentare, în dreapta lor să ne arate și contractua aferent așa cum o să-l cer de acum înainte la toate direcțiile, pentru că se bugetează ceva la alte servicii, o sumă mare, care este pentru o enumerare de obiective și la final vedem că s-au îndeplinit, nimic de spus, dar nu știu cîți bani! Stimați colegi, încă o dată revin, până la aprobarea ședinței de buget să se vină cu acest raport exact cum l-am trimis ca model pe e-mail: câți bani și contractul aferent, ca și link de pe site, astfel încât consilierii pot să studieze prețurile cost - calitate, etc! La final de an fiecare instituție este obligată să vină să-ți dea un raport de activitate pe banii care i-a cheltuit și cum i-a cheltuit! Mulțumesc!

’ VIZAT

spre neschlrnbare, SECRETAR,

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Doamna Bughiu!

Doamna consilier Bughiu Iolanda Luminița: Eu am aflat recent o situație care m-a pus puțin pe gânduri! E o situația care mă privește direct pe mine personal și pe colegii mei din U.N.P.R. care am primit nenumărate înjurături, vis-â-vis de situația pe care o voi prezenta! Este vorba despre complexul “Sfântul Pantelimon” și cred că nenumărați alți colegi și-au luat bobârnace fără număr pentru situația creată acolo. Toată lumea știe, mai mult sau mai puțin faptul că la un moment dat activitățile care se desfășurau acolo, la acest complex “Sfântul Pantelimon” , au fost stopate datorită unor probleme care au fost date în vileag mai mult sau mai puțin.... dar apropo de audituri, habar n-avem care au fost ele nici până la momentul prezent! Surprinzător dincolo de “Gina Fitness” și alte situații, eu știu că au fost mult mai multe! Inițial când au fost stopate activitățile de acolo, toată lumea a căzut de comun acord și s-a așteptat să se reia acele activități, care erau activități dedicate copiilor. în locație copii desfășurau activități extrașcolare. Aflu cu stupoare ieri fapul că acolo s-au mutat și s-au amenajat birouri ale D.G.A.S.P.C.-ului. De ce? sau cine poate să ne spună și nouă? vad că nu este nimeni de la D.G.A.S.P.C. prezent acum. Cum noi avem rabdare și stăm până la sfârșitul ședinței, ar trebui să aibe răbdare și domnii directori să stea alături de noi ca să ne dea răspunsuri. De ce a trebuit să se mute acolo birourile D.G.A.S.P.C.? de ce a trebuit să se mute acolo Ambulanța Socială? toată parcarea am înțeles că este plină de ambulanțe! Nu am reușit să ajung personal, dar promit că mâine ma voi duce să vad personal aceste lucruri, în condițiile în care acel spațiu era foarte, foarte bun pentru activități dedicate strict copiilor și persoanelor vârstnice, dar în primul rând copiilor! Eu cred că se putea împărți spațiul cumva ca să se întâmple în continuare ceaa ce s-a întâmplat până acum. Adică nu văd de ce trebuie să renunțăm la lucrurile bune care au fost făcute la un moment dat? Cred că întrebarea este retorică sau întrebările pe care le-am adresat, pentru că nimeni nu este prezent aici care să-mi poată da un răspuns. Poate îl voi primi cumva cândva!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Mulțumesc! Vreau să fac un anunț înainte de a închide ședința, că specifica domnul Alexandru numărul de voturi la R.O.R.-ul Consiliului Local, vreau să vă anunț conform ordonanței 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de Organizare și Funcționare al Consiliilor Locale:,, Pe baza prevederilor Regulamentului - cadru, prevăzut la art.l, Consiliile Locale vor adopta Regulamente proprii de organizare și funcționare adaptate specificului unității administrativ teritoriale, în termen de cel mult de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia; regulamentele proprii se adoptă cu cel puțin două treimi din numărul consilierilor locali.” Au fost 16 voturi PENTRU, 5 ÎMPOTRIVĂ și 4 ABȚINERI! Proiectul nu a fost adoptat!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: De asta v-am și rugat să citiți rezultatul votului. Ăsta a fost motivul să citiți rezultatul votului!

! VIZAT " ■ spre neschimbare,

SECRETAR,

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Nu l-am citi la nici un proiect!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Așa facem întotdeauna și se precizează -proiectul a trecut sau nu a trecut, ca să fie înregistrat! Asta e procedura pe care am respectat-o întotdeauna! Dar ne plac glumele, micile chichițe juridice.

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Am precizat că a trecut pentru că nu am știut. Acum am avut precizarea!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Domnule Președinte, totuși aș deschide căile de comunicare ca domnul Alexandru să ia în calcul de săptămâna viitoare, sau de când dorește dumnealui, să stabilească clar o zi din săptămână cu oră precizată, cu loc de desfășurare, pe aceeași procedură, mail sau sms, să ne găsim cu toții, să discutăm articol cu articol acest R.O.F., să nu mai existe probleme! De anul trecut v-am precizat că vă semnez și sunt de acord cu acest R.O.F.și nu m-am retras niciodată! Dar nu pot să aprob unele mici probeme din R.O.F.! Le aveți în mapa dumneavoastră!

Domnul consilier local Alexandru Adrian: Domnule coleg, de 15 ani vă rog să veniți cu un R.O.F., eu mi-am tăcut datoria. De acum înainte vă invit să vă aprobați ce R.O.F. doriți dumneavoastră și dați un exemplu de cum se respect legea în Consiliul Local! Vă invit să depuneți dumneavoastră ce R.O.F. doriți, de acum înainte!

Domnul consilier local Metehău Andrei George, președinte de ședință: Vă mulțumesc. Declar ședința închisă! O seară plăcută tuturor!


PREȘEDINTE DE ȘE, METEHĂU ANDREPG

SNA/lex


31