Hotărârea nr. 89/2018

Hotararea nr. 89 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTÂfiÂJtE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019’,

Analizând :

-    Nota de fundamentare nr. 41552/19.04.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 41950/20.04.2018 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul conform nr. 42605/14.12.2017 emis de Ministerul Educației Naționale privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și special postliceal pentru anul școlar 2018-2019;

-    Avizul conform nr. 29448/15.12.2017 emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin care s-a avizat rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 pentru anul școlar 2018-2019;

-    Avizul nr. 01/16.02.2018 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a

București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 2192/30.11.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

-    Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/13.12.2011, actualizat, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar;

-    Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr.564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București;

-    Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018 - 2019;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2018 pentru rectificarea Anexei nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată prin FICL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017, HCL Sector 2 nr. 223/2017 și HCL Sector 2 nr. 3/2018

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 40/2018 privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat, fără personalitate juridică, care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 -2019.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,


HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) Se modifică și se completează anexa nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, conform anexei ce conține 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se modifică și se completează anexa nr. 2 la H.C.L Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, conform anexei ce conține 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, rămân aplicabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Relații Comunitare, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.04.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA NR. 1 LA HCL Sector 2 NR. 2â..../.Afe.J.C.S‘ ‘2C ( £

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 2 al Municipiului București în anul școlar 2018 - 2019

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

1

GRĂDINIȚA NR. 7

STR. MAICA DOMNULUI NR. 61 - 63

2

PRE

2

GRĂDINIȚA "LICURICI"

BD. DACLA NR. 134

2

PRE

STR SĂGEȚII NR. 11

5

GRĂDINIȚA "AUBINUȚA"

STR DINU LIPATTI NR. 1

2

PRE

STR SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV NR. 25

4

GRĂDINIȚA "LUMINIȚA"

SOS. LANCULUI NR 4A

2

PRE

5

GRĂDINIȚA NR. 23

STR. RĂDUȚĂ GHEORGHE NR. 1

2

PRE

6

GRĂDINIȚA NR. 133

STR. AUREL VLAICU NR. 30 - 32

2

PRE

STR. DRAGOȘ VODĂ NR. 25

7

GRĂDINIȚA NR. 135

STR MAȘINA DE PÂINE NR. 61

2

PRE

8

GRĂDINIȚA NR. 137

STR. PLUMBUITA NR. 5

2

PRE

9

GRĂDINIȚA NR. 138

STR. TUNARI NR. 52 - 54

2

PRE

10

GRĂDINIȚA "CASTEL"

BD. PIERRE DE COUBERTIN NR. 1

2

PRE

11

GRĂDINIȚA NR. 189

ȘOS. VERGULUI NR. 12

2

PRE

12

GRĂDINIȚA "CLOPOȚEL"

STR. DRIDU GEORGESCU NR. 2

2

PRE

13

GRĂDINIȚA NR. 233

STR. PETRE ANTONESCU NR. 20

2

PRE

14

GRĂDINIȚA NR. 234

STR. INTRAREA PONTONULUI NR. 1 - 5

2

PRE

15

GRĂDINIȚA NR. 236

ALEEA ILIA NR. 1

2

PRE

16

GRĂDINIȚA NR. 256

STR. ATANASIE IONESCU NR 25

2

PRE

17

GRĂDINIȚA "ALICE"

STR. ALEXANDRU DONICI NR. 23

9

PRE

STR ARMENEASCĂ NR. 27

18

GRĂDINIȚA NR. 276

STR CORABIA NR. 57

2

PRE

19

GRĂDINIȚA "STELUȚA"

SOS. VERGULUI NR. 14

2

PRE

20

GRĂDINIȚA NR. 280

STR. COCOSTÎRCULUI NR. 2

2

PRE

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

STR. HERȚA NR. 14A

2

PRI, GIM

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIA ROSETTI"

STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR. 3

2

PRI, GLM

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TUDOR ARGHEZI"

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 46 - 50

2

PRI, GIM

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. SILVESTRU"

STR. OLTARULUI NR. 11

2

PRI, GDI

STR. PĂRINTELE GALERIU NR. 1

PRE

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24

STR. TUNARI NR. 52 - 54

2

PRI, GLM

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25

STR. SILVLA NR. 54

2

PRI, GIM

ALEEA SINAIA NR 2A

PRE

STR. CALLIMACHI NR S

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27

STR. MAȘINA DE PÂINE NR. 65

2

PRI, GIM

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28

ALEEA CIRCULUI NR. 1

O

PRI, GIM

STR. DOGARILOR NR. 34

PRE

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORIE GHICA VOIEVOD"

STR. LĂPTARI TEI NR 23

2

PRI, GLM

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31

BD LACUL TEI NR 116

2

PRI, GIM

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 32

STR. SPORTULUI NR 21

2

PRE, PRI, GIM

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39

SOS. COLENTINA NR. 91

2

PRI, GIM, GIM-SP

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40

STR. PERIȘ NR 27

9

PRI, GIM

STR. PERIȘ NR. 12

PRE

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41

STR. NICOLAE APOSTOL NR. 2

2

PRE, PRI, GIM

35

ȘCOALA GIMNAZLALĂ NR. 46

STR. STĂNESCU GHEORGHE NR. 2-18

2

PRI, GIM

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49

STR. VATRA LUMINOASĂ NR. 99

2

PRI, GIM

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAICA DOMNULUI"

STR. ION MAIORESCU NR. 32

9

PRE, PRI, GIM

INTRAREA COBILIȚEI NR 8

PRE, GIM

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51

STR. HERȚA NR. 1

2

PRI, GIM

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IANCULUI"

BD. PACHE PROTOPOPESCU NR. 50

9

PRI, GIM

BD. FERDINAND I NR. 23

PRE

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56

BD. PACHE PROTOPOPESCU NR. 109.A

2

PRI, GIM

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE GHELMEZ”

STR PESCĂRUȘULUI NR. 124

2

PRI, GIM

BD. BASARABLA NR. 50

PRE

BD. BASARABLA NR. 160

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 62

STR POTÂRNICHII NR. 3

2

PRI, GIM; GIM-SPEI

STR ȘTIUCII NR. 54

PRE

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FERDINAND I"

BD. GĂRII OBOR NR 16

2

PRI, GIM

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 66

STR. LOGOFĂT DAN NR 1

2

PRI, GIM

45

ȘCOALA GIMNAZLALĂ NR. 71

CALEA MOȘILOR NR 148

9

PRI, GIM

BD. FERDINAND NR 128

PRE

46

ȘCOALA GIMNAZLALĂ NR. 77

ȘOS. PANTELIMON NR. 289

2

PRI, GIM

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 85

STR. INTR. MEDIC ZLĂTESCU NR 7A

2

PRI, GIM

STR. POPA NAN NR. 47B

STR TRALAN NR. 160

48

ȘCOALA GIMNAZLALĂ NR. 145

STR. HELLADE ÎNTRE VII NR 36

9

PRE, PRI, GIM

STR. HELLADE ÎNTRE VII NR 26

PRE

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 307

STR. LUNCȘOARA NR 17

2    )    PRI, GIMNR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

50

ȘCOALA CENTRALĂ

STR. ICOANEI NR. 3 - 5

2

PRI, GIM, LIC TEO

51

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL”

BD. PACHE PROTOPOPESCU NR. 62

2

LIC TEO

52

COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODĂ"

STR. VIITORULUI NR. 60

2

GIM, LIC TEO

53

COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET"

STR. ITALIANĂ NR. 17

2

GIM, LIC TEO

54

COLEGIUL NAȚIONAL ’TULIA HAȘDEU"

BD. FERDINAND I NR. 91

2

LIC TEO

55

COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITĂ"

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 169

2

PRI, PRI-SP, GIM, GLM-SP, LIC TEO, LIC VOC

56

COLEGIUL NAȚIONAL "VICTOR BABEȘ"

ȘOS. FUNDENI NR. 252 - 254

2

GIM, LIC TEO

57

COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV "GEORGE COȘBUC"

STR. OLARI NR. 29 - 31

2

GIM, LIC TEO

58

LICEUL TEORETIC "C. A. ROSETTI"

STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR. 11

2

LIC TEO

59

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU"

STR. POPA LAZAR NR. 8A

2

LIC TEO

60

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

ȘOS. PANTELIMON NR. 355

2

PRI, GIM, LIC TEO

61

LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN"

BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 3

2

PRI, GIM, LIC TEO

,-

62

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"

BD FERDINAND I NR. 89

2

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

63

LICEUL TEORETIC “WALDORF”

STR. SLD. SAVU MARIN NR. 29

2

PRI, GIM, LIC TEO

STR. POPA NAN NR. 47

PRE

64

1

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

STR. LUIGI GALVANI NR. 20

2

GIM-SP, LIC TEO, LIC THE, LIC VOC

65

COLEGIUL ECONOMIC "A. D. XENOPOL"

STR. TRAIAN NR. 165

2

LIC TEH, POS

66

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES"

CALEA MOȘILOR NR. 152

2

LIC THE, POS

67

COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU"

BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 3

2

PROF, LIC TEH, LIC VOC, POS

68

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

BD. BASARABLA NR. 47

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

69

1

1

LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL PANTELIMON"

STR. HAMBARULUI NR. 12A

2

GIM-SP, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC

70

LICEUL TEHNOLOGIC "NIKOLA TESLA"

i

ȘOS. PANTELIMON NR. 25

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS
NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

71

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"

BD. DIMITRIE POMPEIU NR. 1

2

LIC TEH, POS

72

LICEUL TEHNOLOGIC "ION I. C. BRĂTIANU"

STR POPA LAZĂR NR. 8A

2

PROF, LIC TEH

73

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "FUNDENI"

ȘOS. FUNDENI NR. 252 - 254

2

POS

74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1

STR. POPA RUSU NR. 13

2

PRI, GIM/SPE

75

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

STR. POPA PETRE NR. 31

9

PRI, GIM/SPE

STR. CORABLA NR 57 - 59

76

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE

STR. AUSTRULUI NR 33

2

PRE, PRI, GIM/SPE

77

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "REGINA ELISABETA"

STR VATRA LUMINOASĂ NR 108

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS/SPE

78

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3

STR. AUSTRULUI NR. 37

2

PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, PROF/SPE

79

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 2

ȘOS. PANTELIMON NR. 299

2

PROF/SPE

80

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 3

STR. LANCU MARCEL NR 7

2

PROF/SPE

81

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 2

BD. FERDINAND I NR. 128

2

GIM/AR

82

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 4

STR. MAICA DOMNULUI NR. 61-63

2

GIM/AR

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat fără personalitate juridică - structuri arondate - din Municipiul București în anul școlar 2018 - 2019

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ - STRUCTURĂ ARONDATĂ

ADRESA

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

1

CENTRULPILOT DE PEDAGOGIE CURATIVĂ ȘI TERAPIE SOCIALĂ "CORABIA" structură arondată la ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

STR. CORABLA NR 57 - 59

2

PRI, GIM/SPE

2

CENTRUL DE EDUCAȚIE SPECIALĂ - structură arondată la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3

STR. AUSTRULUI NR. 37

2

PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, PROF/SPE
Ql~s


■WJ
ANEXA NR. 2 LA HCL Sector 2 NR.    ț §


REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular din SECTORul 2 al Municipiului București în anul școlar 2018 - 2019


NR.

CRT.

SECTOR

DENUMIREA UNITĂȚII DE INVAȚAMANT CONF. ORDINULUI NR. 6.564/2011 modificat și completat prin

<    ORDINUL NR: 3.283/2012

ADRESĂ

NnVFITTT

ȘCOLARIZAT

1

Grădinița "Cartea cu Povești"

STR. AUREL VLAICU NR 127A

2

PRE

2

Grădinița"Magică"

STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU NR 33

2

PRE

3

Grădinița "Angel’s Academy"

STR. MĂGURA VULTURULUI NR. 38

2

PRE

4

Grădinița "Diana"

>

STR ARHITECT ALEXANDRU SĂVULESCU NR. 28

2

PRE

5

Grădinița "Kids Club - Tei"

STR. ZAMBILELOR NR 88 - 92

2

PRE

6

Grădinița "Mica Academie de Arte"

INTRAREA ION VOICU NR. 4

2

PRE

7

Grădinița "Pink Lemon"

STR COMĂNIȚA NR. 7

2

PRE

8

Grădinița "Simsala Grimm"

STR. ORZARI NR. 74B

2

PRE

9

Grădinița "Șotron"

STR GHERGHIȚEI NR 7

2

PRE

10

Grădinița cu program prelungit „International Kindergarten &Nursery”

STR CLAUDIU NR 26

2

PRE

11

Grădinița "Don Castor"

>

STR GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI NR 17

2

PRE

12

Grădinița "Căsuța cu Pitici Mari și Mici"

STR. TEOFIL NR. 27

2

PRE

13

Grădinița "Castelul Copiilor"

STR SEANȚA TREIME NR 28

2

PRE

14

Grădinița "Bell"

STR. FĂINARI NR 43

2

PRE

15

Grădinița "Vise"

STR VASILE CRIESTESCU NR 26

2

PRE

16

Grădinița "Coccinelle"

STR. ION BERINDEI NR 33

2

PRE

17

Grădinița "Suflet de Copil"

ȘOS. FUNDENI NR 254

2

PRE

18

Grădinița "Kids First"

STR SICĂ ALEXANDRESCU NR 20

2

PRE

19

Grădinița „La Tum”

ȘOS. MORARILOR NR. 1, CLĂDIREA 02

2

PRENR. - ’ CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CONT. ORDINULUI NR. 6364/2011 modificat și completat prin ORDINUL NR: 3.283/2012

ADRESĂ

' 2- . • - " - . . • '* ' ‘ '

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

20

Grădinița „Olga Gudynn International School”

STR. BĂNEASA ANCUȚA NR 8

2

PRE

21

Grădinița cu program normal și program prelungit „Zuppy”

STR. OTEȘANI NR 69

2

PRE

22

Grădinița cu program normal și program prelungit „Springfîeld”

STR SFÂNTA ANA NR 9

2

PRE

23

Grădinița cu program prelungit „Rio”

STR. LUIGI GALVANI NR 13

2

PRE

24

Grădinița cu program normal și program prelungit „Veverița Jucăușă”

STR. LITOVOI VOIEVOD NR. 38

2

PRE

25

Grădinița cu program normal și program prelungit „First Steps”

STR. POMPILIU MANOLIU NR 7

2

PRE

26

Grădinița „Primii Pași”

STR. VLADISLAV VOIEVOD NR 13

2

PRE

27

Grădinița cu program normal și program prelungit „Castelino Baby”

STR ION RUSU NR 21

2

PRE

28

Grădinița cu program prelungit „Tom Sawyer”

STR. BRAȚULUI NR 14

2

PRE

29

Școala Primară Montessori MSB - MKB

STR. AGRICULTORI NR 79

2

PRI

30

Școala Primară "Montessori " București

STR ȚEPEȘ VODĂ NR 79

2

PRE, PRI

31

Școala Gimnazială "Zeppelin Schule"

STR ICOANEI NR 17A

2

PRE, PRI, GIM

32

Școala Primară "Monterra"

STR ARHITECT GHEORGHE MANDREA NR 6

2

PRE, PRI

STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 7

STR. RĂSPÂNTIILOR NR 15

33

Școala Primară “Luca”

STR SÂNMEDRU NR. 25

2

PRE, PRI

34

Școala Primară “Coccinelle”

STR ION BERINDEI NR. 33

2

PRI

35

Liceul Teoretic "New Generation School"

STR AGRICULTORILOR NR 87

2

PRI, GIM, LIC.TEO

36

Liceul Teoretic "Victoria"

ȘOS. PANTELIMON NR. 355

2

LIC.TEO

37

Liceul Teoretic “Dr. Mioara Mincu”1

STR VTTORULUI NR 161 - 163

2

LIC.TEO

38

Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu"

STR. TRALAN NR 160

2

PRE, PRI, GIM, LIC.VOC

STR POPA NAN NR 47B

STR ION HELLADE RĂDULESCU NR 18
NIL

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CONF. ORDINULUI NIL 6364/2011 modificat și completat prin ORDINUL NR:3.283/2012

ADRESĂ

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

39

Școala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare"

STR. GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI NR. 26 A

2

POS

40

Școala Postliceală Sanitară “Domnița Ruxandra”

ȘOS. PANTELIMON NR. 25

2

POS

41

Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila"

STR. VIITORULUI NR 161 -163

2

POS

1 Liceul Teoretic “Dr. Mioara Mincu” - activitate suspendata pentru anul școlar 2018 - 2019

RETEWA

>

unităților de învățământ preuniversitar particular fără personalitate juridică - structuri arondate - din Municipiul București în anul școlar 2018 - 2019


nr:

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ

ADRESA

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

PERSONALITATE JURIDICĂ - STRUCTURĂ '. ARONDATĂ

1

Școala Primară “Spectrum”

ȘOS. COLENTINA NR. 64B

2

PRE, PRI

2

Liceul Teoretic Internațional de Informatică din

București

ȘOS. COLENTINA NR 64B

2

GIM, LIC.TEO