Hotărârea nr. 34/2018

Hotararea nr. 34 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39
HOTĂRÂRE

pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 24863/06.03.2018 prezentat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca doamna consilier local Popescu Lenuța fie desemnată președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost consemnat în procesul - verbal al ședinței;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având îxuyedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului nr.

A<>/


aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a ;, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 673/2002;

In temeiul art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în


urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se alege doamna consilier local Popescu Lenuța președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: aprilie, mai și iunie 2018.

Art. 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.