Hotărârea nr. 187/2018

Hotararea nr. 187 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti


PENTRU CONSULTAREA H.C.L. SECTOR 2

NR. 187/2018 PRIVIND APROBAREA

INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVE DE INVESTIȚII ȘI LUCRĂRI DE INTERVENȚII LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ACCESAȚI URMĂTORUL LINK https://bit.ly/2lDUbJQ