Hotărârea nr. 10/2015

Hotararea nr. 10 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 2 Sector 2


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 2 Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 16.02.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 2 Sector 2;

Analizând:

-Raportul de specialitate nr. 5498/30.01.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Referatul nr. 12878/21.01.2015 prezentat de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Declarația nr. 60/16.01.2015 formulată de Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 2 Sector 2;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădire în cuantum total de 2.948 lei, aferent anului 2015, pentru clădirea situată în București, str. Despot Vodă, nr. 24, sector 2, cu condiția menținerii destinației actuale declarate a acestui bun imobil și anume, „sprijinirea materială, socială și culturală a membrilor Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 2 Sector 2”.

Art 2 Primarul Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Hotărârea nr. 10 București, 16.02.2015

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 16.02.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.