Hotărârea nr. 9/2011

Hotararea nr. 9 - privind anularea creanţelor restante aflate în sold la nivelul Primăriei Sectorului 2 la data de 31 decembrie 2010, mai mici sau egale cu 10 RON


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel: +(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind anularea creanțelor restante aflate în sold la nivelul Primăriei Sectorului 2 la data de 31 decembrie 2010, mai mici sau egale cu 10 RON

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi. 03.02.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind anularea creanțelor restante aflate în sold la nivelul Primăriei Sectorului 2 la data de 31 decembrie 2010, mai mici sau egale cu 10 RON;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 1618/11.01.2011 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 2095/13.01.2011 întocmit de către Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 178 alin. (1) - (3) din Ordonanța Guvernului României nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiid art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă anularea creanțelor restante aflate în sold la nivelul Primăriei Sectorului 2 la data de 31 decembrie 2010, mai mici sau egale cu 10 R.ON.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Economice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 9

București, 03.02.2011

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 a! Municipiului București in ședința ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.