Hotărârea nr. 15/2011

Hotararea nr. 15 - privind înregistrarea Sectorului 2 în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.)


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind înregistrarea Sectorului 2 în Sistemul național electronic de plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar (S.N.E.P.)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi. 03.02.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind înregistrarea Sectorului 2 în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar (S.N.E.P.)-

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 5603/31.01.2011 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în Hotărârea Guvernului României nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar;

in temeiid art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,


HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă înregistrarea Sectorului 2 în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar (S.N.E.P.).

Art.2. Comisioanele datorate de utilizarea sistemului de plată a impozitelor și taxelor locale cu ajutorul cârdului bancar prin intermediul internetului vor fi suportate din bugetul general al Sectorului 2.

Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv a Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BOGZIANU FLORIAN CONSTANTIN

Hotărârea nr. 15 București, 03.02.2011Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 02.02.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.