• Hotărârea 41/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 041 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu privire la împuternicirea Consiliului Local Sector 2 pentru promovarea unei decizii în plan local, cu aplicabilitate pe raza sectorului 2, de majorare a taxei anuale pentru utilizarea unui loc într-o parcare de reşedinţă
 • Hotărârea 40/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 040 - pentru acordarea Avizului consultativ în scopul atribuirii titlului de Colegiu Naţional unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 39/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 039 - pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu ,,Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea staţiei de metrou Pipera
 • Hotărârea 38/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 038 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru transmiterea imobilului - spaţiu subsol - Hala Terminal Obor situat în str. Ziduri Moşi nr. 4 sector 2, Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2, în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării şi amenajării punctului de comandă de protecţie civilă pentru conducerea activităţilor şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
 • Hotărârea 37/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 037 - pentru aprobarea unor măsuri privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și femeilor însărcinate, la centrele de relații cu publicul din cadrul serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 și al Primăriei Sector 2 București
 • Hotărârea 36/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 036 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intrarea Mieilor nr. 2-4, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 35/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 035 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Recreerii nr. 5 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 34/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 034 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Educației nr. 16, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 33/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 033 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Rahmaninov nr. 2E Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 32/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 032 - privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 31/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 031 - privind acordarea unui sprijin pentru participare unor elevi la o competiție internațională
 • Hotărârea 30/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 030 - privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Merpa Import Export S.R.L
 • Hotărârea 29/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 029 - privind aprobarea ,,Propunerii Consiliului local Sector 2” referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului Executiv al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 28/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 028 - privind aprobarea  proiectului  cultural „Albume cu imagini și istorii reprezentative despre Sectorul 2”
 • Hotărârea 27/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 027 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a  Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin  H.C.L. Sector 2  nr. 221/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 399/2018
 • Hotărârea 26/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 026 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 324/2018 şi H.C.L. Sector 2 nr. 331/2018
 • Hotărârea 25/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 025 - privind aprobarea proiectului „Primăvara începe cu un mărţişor”
 • Hotărârea 24/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 024 - pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 392/2018 privind aprobarea Regulamentului de încasare şi administrare a taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 395/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare, pentru anul 2019, în Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 23/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 023 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București imobilul reprezentând terenul liber de construcţii situat în Bucureşti, Sector 2, str. Gheorghe Şerban nr. 6-10 (fost 10-20), precum şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 22/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 022 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafaţă de aproximativ 800 m.p, situat în București, Sector 2, Bd. Basarabia nr. 47, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 21/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 021 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Prelungirea Teslei nr. 11, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 20/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 020 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Geamandurii nr. 27-29, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 19/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 019 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Cremenița nr. 43, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 18/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 018 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Nicolae Apostol nr. 28, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 17/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 017 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5JSectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 16/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 016 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Vaselor nr. 55A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 15/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 015 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc. A, parter, ap. 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 14/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 014 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Fântânica nr. 37H, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 13/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 013 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Icoanei nr. 93, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 12/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 012 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Plugușor nr. 11ASectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 11/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 011 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Fântânica nr. 36, lot 13/2, 17/2, 18/1/1, 18/1/2, NC. 231781 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 10/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 010 - privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc,a tarifelor și a orarului de funcționare
 • Hotărârea 9/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 009 - pentru aprobarea componenței Comisiei de analiză privind oportunitatea achiziției de imobile în vederea extinderii unei unități de învățământ – Colegiul Național ”Cantemir Vodă”
 • Hotărârea 8/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 008 - pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziţia/închirierea  imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 7/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 007 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Construire complex sportiv şcolar la Şcoala Gimnazială nr. 51”
 • Hotărârea 6/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 006 - privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei”
 • Hotărârea 5/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 005 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2019 – 2020
 • Hotărârea 4/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 004 - privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în Intrarea Pâncota nr. 16, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2
 • Hotărârea 3/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 003 - privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2
 • Hotărârea 2/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 2 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 403/2018 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”
 • Hotărârea 1/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 1 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2018 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018