Proces verbal din 31.07.2018

Proces verbal sedinta ordinara 31.07.2018


O 6. AUG. 2018

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr.14 (lin 31.07.2018

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31 Iulie 2018, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 2553/25.07.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5

2.    Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționalc “Administrație” din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 8/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, începând cu dala de 1 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.    Proiect dc hotărâre privind aprobarea închirierii pentru o perioadă de 12 luni, a spațiului situat la parterul imobilului din București, sector 1, Calea Dorobanților nr. 187, în suprafață de 214,75 mp, anexele de la subsol, respectiv boxa nr. 1, nr. 2 și nr. 8 și pivnița nr. 1 din aceeași construcție și suprafața de teren aferentă spațiului, respectiv 83,45 mp .(cota de 1/3 din

suprafața construită la sol de 250,34 mp) - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general

centralizat pe anul 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30.06.2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.    Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr.222564, conform Cărții funciare nr. 222564 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Sală de sport la Școala Gimnazială nr. 170 - Geo Bogza , Str. Barbu Lăutaru nr. 4 Sector 1, București” - - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.    Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr.221630, conform Cărții funciare nr. 221630 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Sală de sport la”Școala Gimnazială nr. 171 - Petre Ispirescu, str. Vasile Gherghel nr. 2 Sector 1, București” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.    Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 220999, conform Cărții funciare nr. 220999 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Bazin de înot Didactic la Școala Gimnazială ,Sfântul Nicolae (Fostă nr. 175), str. Lainici, nr. 4-8, Sector 1, București” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.    Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 217925, conform Cărții funciare nr. 217925 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Bazin de înot Didactic la Școala Gimnazială nr. 178, Str Dridu nr. 2 Sector 1, București” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

11.    Proiect de hotărâre privind acordarea în continuare; a unui ajutor financiar, în suma de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 1 iulie 2018, în scopul achitării conțțavajofii chiției, pentru

doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de prelungire a contractelor - cadru de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

13.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Muncipiului București cu privire la dezmembrarea imobilului situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

14.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți necesar autovehiculelor ce deservesc Sectorul 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

15.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Ance Europe, în vederea organizării proiectului cultural ”100 de ani de gândire filosofică românească”, desfășurat în perioada 1 octombrie - 5 decembrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevului Ciprian-Mircea Bonciocat de la Colegiul Național de Informatică ’Tudor Vianu”, unitate de învățământ preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care a obținut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO), desfășurată la Cluj-Napoca, în perioada 3-14 iulie 2018 - Grupul de consilieri USR

17.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 cu modificările și completările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea investiției “Sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1”-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cristești nr. 13, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Dărmănești nr. 32, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Drumul Lăpuș nr.75-77, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Iani Buzoiani nr. 2, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Iezeru nr. 3OB-3OC, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jandarmeriei nr. 3G (fostă Str. Jandarmeriei nr. 3D, lot 1), sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jandarmeriei nr. 3D (fostă Str. Jandarmeriei nr. 3D, lot 2), sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jiului nr. 5, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Libelulei nr. 18, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mușetești nr.24, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru Rareș nr. 15, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Renașterii nr. 56, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grațioasă nr.13, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) B-dul Iancu de Hunedoara nr.8A, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Șiret nr.87, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Modestiei nr.77A, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Limpejoarei nr.13, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Athanasie Enescu nr.37, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Liniștei nr.67, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificare Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr.75-83, sector 1 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Diverse:

1.    Curtea de Conturi a României - Decizia nr. 167/8/04.06.2018 și Decizia nr.30/5/04.06.2018

2.    Curtea de Conturi a României - Decizia nr. 12/2/07.06.2018

3.    S.C. Ambasador S.A. - Plângere administrative prealabilă

4.    Teodorescu Marius - adresa nr.22840/11.06.2018

5.    Asociația de părinți a Colegiului German Goethe - adresa nr.23797/15.06.2018, adresa nr.23798/15.06.2018, adresa nr.23799/15.06.2018

6.    Pencu Laurentiu - adresa nr.25376/28.06.2018, . adresa nr.25375/28.06.2018, adresa 25378/28.06.2018

7.    lonuț Mircea - adresa nr.23877/18.06.2018    r t (    \

8.    Nițu Andreiana, Horodincă Mircea, Horodincă Lia și Guiu Mioara Ketty - adresa nr.24018/19.06.2018

9.    Locuitori ai sectorului 1, str. Turbinei - adresa nr.23848/18.06.2018

10.    Raportul trimestrial al Subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, întocmit la data de 05.07.2018

11.    Curtea de Conturi a României - Raportul de audit "Eficacitatea procesului de informatizare a activității curente la instituțiile publice

12.    Agenția Națională pentru Achiziții Publice - adresă referitoare la consiliere metodologică cu privire la modul de aplicare a prevederilor legale în materia achizițiilor publice

13.    Vanea Cristina - memoriu referitor la problemele cu care se confruntă cetățenii cartierului Floreasca

14.    Popa Nausica-Annelise-Kristine - Plângere prealabilă - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 135/31.08.2016 - PUD Str.Epurești nr.l bis, sector 1

15.    Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi București -

5

Decizia nr.l00/2/10.07.2018

16.    Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi București -

5

Decizia nr.95/12.07.2018

17.    Mihai Silviu Damian Pintea - adresa nr.28030/13.07.2018

18.    Instituția Prefectului - intenție participare ședință

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 -respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 25.07.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

în data de 31.07.2018, în aceleași condiții mai sus menționate, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară.



Ordine de zi suplimentară

1.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de modificare a Hotărârii nr. 292/2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privirea la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului local Sector 1, cu excepția clădirilor

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

5

3.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația Română Anti - SIDA, în vederea reintegrării sociale și profesionale a persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe raza sectorului 1 al Municipiului București

4.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și SC Rivigintio Production S.R.L., în vederea organizării proiectului cultural artistic "Balkanic Amnesia”, în perioada 5-7 octombrie 2018

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/12.07.2018 privind cooperarea intre Sectorul 1 Al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 si Clubul Sportului Studențesc în vederea fmantarii si derulării in comun a proiectului “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanta - punte către viitor! “

6.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București, în vederea organizării proiectului sportiv "Familie, Educație, Fotbal”, în perioada octombrie-decembrie 2018

7.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin Asociației Culturale Metropolis, în vederea desfășurării proiectului "Bucharest World Music Festival”, în perioada 7-9 septembrie, în cadrul căruia se va pune la dispoziția Sectorului 1 al Municipiului București un număr de 300 de invitații

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului

"EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" pentru elevii din'. învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1    / ?/

î p, wii    .3 / tu:npisl- =!

DIVERSE ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA

1.    Asociația Cartier Aviației - Petiție în temeiul Ordonanței Guvernului nr.

27/2002

2.    Demisia domnului Cristian Laurențiu Bulfon din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, conform Legii nr.550/2002, conform adresei nr.30028/25.07.2018

3.    Festivalul Internațional Majura de Duo Pianistic

4.    Solicitare Asociația Club Sportiv Noblesse Oblige nr.27451/10.07.2018 Solicitări participare la ședința cu referire la proiecte de pe ordinea de zi si de

pe ordinea de zi suplimentara.

La deschiderea ședinței, conform prevederilor art.34 alin.(l) lit. c) coroborate cu art.36 alin. (1) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 cu modificările și completările ulterioare, și-au înregistrat prezența în registrul special de evidență 24 consilieri locali.

Au absentat: doamna Dorina Luminița Bănisor, domnul Marian Cristian Neagu și domnul Mihail Teodor Purcărea

De asemenea, la ședință au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua, vă rog să luați loc. Bună ziua bine ați venit la ședința ordinară din data de 31 Iulie 2018, având în vedere că în sală avem o prezență de 24 de consilieri în funcție, consider că există

A

cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe în conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea nr. 215/2001, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12 Iulie 2018. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea acestuia? Cine este "pentru”?

Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost aprobat și descărcat. înainte de a-i da cuvântul domnului președinte, doamna Comănici s-a înscris la cuvânt, o să-i dau cuvântul!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Bună ziua, înaintea aprobării ordinii de zi pentru această ședință, am să fac și eu ... avem un punct de vedere referitor la proiectul privind aprobarea actului adițional de prelungire a contractelor cadru de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în strada Munții Tatra, pentru că este pe ordinea de zi. Am primit noi, consilierii, anumite amendamente din partea colegilor de la USR, bănuiesc că le-am primit cu toții, de la doamna consilier Armând și de la doamna consilier Bănișor, și aș vrea în două cuvinte să vă supun atenției următoarele lucruri: la o simplă căutare pe net, pe Legis, am verificat ceea ce ne-a transmis doamna consilier Armând, anume, că în Legea 114, legea locuințelor sociale, la articolul 19, alineat punct, alineatul 1, punctul ț) ^e prevăd anumite

lucruri, de asemenea la articolul 14, articolul 20 și așa mai departe. Am căutat Legea 114 și cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare a fost în 2017 și vă anunț următorul lucru, doamnă consilier, nici articolul 14, nici articolul 19 nu a fost modificat și nu are absolut nicio legătură cu proiectul supus ordinii de zi. Mai mult decât atât articolul 20 a fost abrogat în 2017! Asta apropos de propunerile doamnei consilier Armând! In ceea ce privește propunerile doamnei consilier Bănișor și anume, se propun amendamente privind prelungirea acestor contracte până la 30 noiembrie sau 31 noiembrie 2018, cu alte cuvinte, în decembrie acești oameni, în cazul în care nu se aprobă această prelungire vor fi pe străzi cu bagaje. Fac de asemenea următoarea precizare, căutând tot în legislație există o prevedere foarte clară în Codul Civil care spune foarte clar, că nu se fac evacuări în perioada decembrie - martie. Acesta este un aspect! După care, spuneți că nu mai au dreptul să locuiască acolo, pentru că au 35de ani, de asemenea, legislația în vigoare prevede foarte clar că vârsta de 35 de ani este criteriu pentru atribuire și nu pentru reziliere. Dacă dumneavoastră ați căutat sau ați găsit în legislație, undeva unde spune foarte clar că la, la depășirea vârstei de 35 de ani trebuie reziliate contractele, vă rog frumos să o spuneți! De asemenea mai vreau să mai fac următoarele precizări, care sunt mai mult pentru noi, ca să știți situația familiilor din Munții Tatra. Nu știu dacă știți dar sunt 58 de garsoniere în care locuiesc 94 de persoane, stimați colegi de la USR! Sunt familii monoparentale, sunt familii care au în întreținere copiii minori, sunt familii, 34 de familii singure și de asemenea sunt persoane cu încadrare în grad de handicap. Dacă dumneavoastră considerați că este normal să-i dați pe acești oameni afară este fix problema dumneavoastră! Rugămintea mea mare este următoarea: există toate șansele ca acest proiect să nu treacă, există șansele ca acest proiect sau să treacă, așa cum îl doriți dumneavoastră astfel încât oamenii care vă anunț că sunt foarte mulți în partea dreaptă să fie pe străzi. Atât am vrut să vă spun, domnule Primar, mulțumesc!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc, domnul Primar.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Două secunde, treizeci de secunde am, după cum văd reprezentanții PMP-ului nu sunt în sală și mi se pare normal ca la un astfel de proiect să fie toate partidele și să-și asume fiecare reprezentant acest proiect, eu aș propune retragerea proiectului de pe ordinea de zi și venim cu el undeva pe 7 august când vom avea ședința de consiliu, aproximativ 7 august.

Doamna Ancnța-Sorina Comunici: Da, eu zic că este o procedură normală pentru că știm sigur că, ceilalți colegi, colegii de la USR nu votează și nu vom întruni două treimi necesare pentru trecerea acestui proiect. Mulțumesc!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc doamna consilier! Prin dispoziția. Vă rog doamna consilier Armând!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Da, noi ce urmărim, nu este niciun caz să dăm afară familii, în niciun caz. Sunt foarte multe familii îni Sectorul 1 care au

V '    ' ■ ■

9    V

nevoie de ajutor și le datorăm transparență și corectitudinea. Nbi ce vrem este să se aplice legea care spune că o inspecție pe an trebuie să aibă loc, ca să verifcăm că întradevăr oamenii care au beneficiat de o locuință întradevăr locuiesc acolo, nu subînchiriază, și nu mai sunt proprietari. Noi vrem doar să fim corecți, doar să se aplice legea, oamenii care locuiesc acolo cu toate actele în regulă, bineînțeles că vor putea în continuare să locuiască acolo. Data trecută am vorbit și cu doamna viceprimar Daniela Popa, inspecția nu a avut loc, nu s-a făcut, conform legii, noi cerem un pic de timp, ca această inspecție să aibe loc ca persoane care locuiesc acolo în mod abuziv, adică care nu locuiesc acolo să elibereze garsoniera ca să putem să o alocăm la o familie care are nevoie de ea. Atâta tot cerem!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc, doamna consilier, vă rog, doamna consilier Ilinca Macarie!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ... fără utilizarea instalației de sonorizare ....

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Intrăm într-o polemică care nu o să se mai sfârșească, vă rog doamna Macarie!

Doamna Ilinca Macarie: Mulțumesc, eu vroiam cu totul alt subiect, vroiam din nou să spun că proiectele depuse de USR nu au fost puse pe ordinea de zi nici a ședinței de astăzi deși unele au fost depuse aproape de cinci luni de zile și considerăm că Primăria Sectorului 1 astfel obstrucționează activitatea noastră. Mulțumesc!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Deci pe 7, pe 7 august, v-am anunțat va fi o ședință. Cu siguranță vor fi toate.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Numai puțin ca să închei eu, vă rog! Doamna consilier Armând, aveți perfectă dreptate, și noi vrem să se respecte legea dar vă aduc la cunoștință, iarăși un lucru de care cred că nu stiti. Stiti că la nivelul Primăriei Sectorului 1 funcționează două comisii pentru legea 1 14, există o comisie și care verifică situația domnilor, asta este unul. Doi: noi aprobăm un acord, un act adițional cadru pentru prelungirea a trei ani, nu aprobăm nominal pentru fiecare locatar în parte, deci pe o logică normală din punct de vedere juridic, că eu sunt jurist, ele vor fi verificate, cine nu mai întrunește condițiile dar, încă o dată, nu de vârstă, ci, cele din 114, adică au dobândit un domiciliu și așa mai departe automat nu li se vor mai prelungi, este normal că legea o respectă toată lumea! Și doi, eu spun mereu, noi suntem consilieri, doamna Armând, în fiecare zi, 24 din 24, și v-aș întreba: știți situația locativă a unor familii din Munții Tatra? Ați fost? V-ați interesat? Că putem și noi să facem lucrul ăsta, nu trebuie să stăm neapărat la dispoziția comisiilor! Mulțumesc.

3

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Am o mare rugăminte! Proiectul s-a retras, cred că este suficient timp să discutăm toate aceste probleme. Prin dispoziția numărul 2553 din 25 iulie 2018 se convoacă Consiliul Local al Sectorului 1 în ședință ordinară în data de 31 iulie, ora 14.0'" )rdinea\de zi avem


..u.cpoviy

38 de proiecte, din aceste 38 de proiecte sunt două retrase, e vorba de proiectul numărul 12 care face referire la Munții Tatra 18-20 și mai există un proiect PUD, proiectul numărul 30 care este retras de pe ordinea de zi.

Și mai avem punctul Diverse, 18 puncte la diverse. Deci repet...

.... probleme la instalația de sonorizare, da, nu merge, s-a rezolvat, nu s-a rezolvat nimic....

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: ... nu merge (instalația de sonorizare)

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Cred că s-a rezolvat, dar nu se aude complet diferit (instalația de sonorizare). Nu se aude bine. Da? Supun Consiliului Local aprobarea ordinii de zi. Cine este "pentru”, vă rog? Avem unanimitate, 24 de consilieri prezenți. Avem Ordine de zi Suplimentară, sunt 8 puncte pe ordinea de zi suplimentară și avem și pe Ordinea de zi Suplimentară punctul Diverse, pe ordinea suplimentară se retrag proiectul numărul 2, proiectul numărul 7 și proiectul numărul 8. Proiectul numărul 2 se referă la înființarea societății pe acțiuni, Compania de Investiții și Dezvoltarea în Sănătate și Domenii de Interes Public Privat, proiectul numărul 7 privind acordarea unui sprijin Asociației Culturale Metropolis în vederea desfășurării proiectului Bucharest World Music Festival, și proiectul numărul 8, "proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului Educație pentru Viață”, deci trei proiecte retrase de pe Ordinea Suplimentară.

Supun Consiliului Local aprobarea Ordinii Suplimentare. Domnul consilier, da, scuzați-mă. Cine este "pentru”, vă rog? 17 voturi pentru. Cine se abține? Abțineri? 7 abțineri! Ordinea suplimentară a trecut.

Trecem la Ordinea de Zi.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Domnul președinte?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Știu că s-a retars proiectul cu Munții Tatra dar ca să terminăm discuția, v-aș ruga până data viitoare să ne trimiteți, adică Primăria să ne trimită raportul de inspecție ca să putem să înțelegem care este situația. O să ne ducem și pe teren, deja ne-am dus, o să ne ducem și pe teren dar vrem și acest raport de inspecție anual. Mulțumesc mult!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnul președinte, dacă tot a vorbit doamna Clotilde, hai să vorbim. ... (probleme la instalația de sonorizare)... dar mie nu, a, uite acum, deci, ceea ce și-a dorit doamna Clotilde, astăzi, nu ce a cerut doamna Clotilde o lună de zile, în fiecare, la fiecare ședință, deci astăzi a cerut o-situație, (probleme la instalația de sonorizare)    ți ,    (    j

Proiectul numărul 1

Domnilor consilieri, deci suntem la proiectul numărul 1: "privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman”. Cine este ”pentru” acest proiect? Avem unanimitate! Vă mulțumesc! 24 dc voturi ”pcntru”.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul numărul 2: "hotărâre pentru completarea anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Loca! al Sectorului 1 nr.5 din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei operaționale "administrație" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman. înainte de a supune Consiliului Local spre vot, vă rog cei prezenți pentru proiectul Munții Tatra să părăsească sala!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: De ce ați cerut numele domnilor, doamna Clotilde, întreabă domnii de la Tatra de ce le-ați luat numărul de telefon, de ce le cereți numărul de telefon?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnilor consilieri, domnul consilier Goncea? Domnul consilier Goncea? Domnul consilier Goncea? Aveți un avertisment. Domnul Consilier Goncea, vă rog lăsați-ne să continuăm ședința, polemica o lăsați în comisii!

Proiectul numărul 2 îi dau citire, vă rog luați loc, "hotărâre pentru completarea anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.5 din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei operaționale "administrație" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman”. Cine este "pentru”, vă rog? Constatăm unanimitate, 24 de consilieri prezenți, vă mulțumesc!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Avem Proiectul nr.3 "hotărâre pentru modificarea anexei nr.l !a hotărârea Consiliului Loca! al Sectorului 1 nr.8 din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și f uncțiile de natură contractuală din cadrul familiei operaționale "administrație" din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare" . Cine este "pentru”, vă rog? Avem unanimitate, 24 de voturi.


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Suntem la Proiectul nr.4 "hotărâre privind aprobarea închirierii pentru o perioadă de 12 luni, a spațiului situat la parterul imobilului din București, sector 1, Calea Dorobanților nr.184, în suprafață de 214,75 mp, anexele de la subsol, respectiv boxa nr.l, nr.2, nr.8, și pivnița nr.l din aceeași construcție și suprafața de teren aferentă spațiului, respectiv 83,45 mp, o citesc imediat, avem o notă de îndreptare materială. Da, deci în titlul hotărârii și în articolul 1 al acesteia sintagma "aprobarea închirierii pentru o perioadă de 12 luni” se va înlocui cu sintagma "aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 12 luni a duratei de valabilitate a contractului de închiriere a”, si așa mai departe. Vreau să știu dacă există interpelări, dacă doriți să puneți întrebări, vă rog, doamna consilier.

Doamna Manuela Mureșan: Bună ziua, la centrul "Un pas împreună” eu am făcut voluntariat și o să mai fac când o să rezolv cu actele legale, aș vrea să spun că este un centru unde lucrează oameni extraordinari, se ocupă foarte bine de beneficiari, și aș propune ca o dată cu prelungirea acestui contract să se facă și o igienizare, o zugrăvire, măcar, dacă nu, chiar geamurile sunt vai de mama lor, și schimbarea mobilierului și personalul și beneficiarii sunt de o calitate excepțională și aș vrea să sprijinim acest Centru, pentru că este chiar un centru care pe mine mă impresionează foarte tare. Nu cred că în cadrul acestei hotărâri de Consiliu dar aș vrea ca cei care sunt în conducerea Direcției să aibă în vedere acest lucru, igienizarea și modernizarea Centrului, mai ales că mai stă un an acolo. Mulțumesc!

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Vă mulțumesc! Dacă mai sunt interpelări? Supun spre aprobare Consiliului Local proiectul nr. 4. Cine este "pentru”, vă rog? Avem unanimitate, 24 de voturi "pentru”.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Proiectul nr.5: "proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului centralizat pe anul 2018” Vă rog, doamna consilier”!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Da, am văzut că în această, în acest proiect de rectificare se prevede alocarea unei sume de osutăcincizecide mii de lei din fondul de rezervă bugetară pentru a ajuta, satul Bordeasca Veche din comuna Tătăreanu, Tătăranu scuze. Eu aș dori ca acest ajutor să fie separat, separat.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Adică vă traduc eu, votăm acest ajutor, dar nu votăm rectificarea, traduc eu ce spuneți, nu?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Atunci, ăsta e primul lucru pe care voiam să-l spun și al doilea lucru e faptul că aș dori înainte db a vota o rectificare bugetară care are un impact important, adică mai mare de un milion de leij, pe lista investițiilor care sunt făcute la nivel de Primăria Sectorului 1, aș dori să am o listă , lista actualizată cu situația actualizată a investițiilor din Sectorul 1. Sunt' niște

3    »    3

investiții care nu mai primesc fonduri, nu știm care este situația lor, dacă sunt începute, dacă sunt blocate, deodată vedem că s-a mutat bugetul și nu mai au buget. Sunt alte investiții care nu știam că s-au început și deodată primesc un buget foarte mare, e foarte greu pentru noi, să votăm un orb fără să știm care e situația actualizată a investițiilor care se doresc a fi făcute. Avem nevoie, am cerut deja acest lucru de mai multe ori, era domnul Munteanu aici, am cerut de mai multe ori situația actualizată a investițiilor din Primăria Sectorului 1. Nu avem nimic si ni se cere un

3    3

vot fără să știm care este situația, e foarte greu de a vota în condițiile respective, niciun, niciun responsabil de investiții n-ar vota să alocăm niște bugete dacă nu știm situația investițiilor. Din acest motiv aș dori să votăm separat aceste două puncte. Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnule Primar, domnul Primar, o secundă.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Ați fost la comisia de buget unde sunteți membră?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnule Primar, domnule Primar, domnule Primar, mă iertați, doamna este membră a comisiei economice, când o să vină vreodată la comisia economică o să facă această cerere către doamna de la buget, dar trebuie să vină acolo, că nu poți face acest tip de cerere în Consiliu, vii la comisie și îi spun: ”doamna Frone dă-mi și mie această listă”, și o va primi! Este membră a comisiei! Dar trebuie să vină acolo, dacă nu vine, cine să i-o dea?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Domnul Goncea?

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Mulțumesc.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Aș dori să se schimbe Președintele Comisiei, asta am cerut, și asta pentru că domnul Goncea în mod voit și fac o acuzație foarte gravă, în mod voit programează această comisie exact când sunteți în România, se întâmplă două zile pe săptămână, sunt încă trei zile pe săptămână, în fiecare săptămână unde pot să fiu la comisie și domnul Goncea face o obstrucție la prezența mea în această comisie.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Adică noi suntem proști în România, sau nu înțeleg? Ce a vrut să spună? Nu, nu, ce ați vrut să spuneți? Că noi suntem proști în România sau cum? Păi dacă dumneata nu vii, doamnă cum să-ți dea femeia aia ceva? Vino la comisie! A venit doamna Bănișor, a venit doamna ... pe oricine în jurul dumitale l-ai trimis la comisie, dacă nu vii eu cum să-ți dau?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu atunci nu m-am exprimat clar, pentru că nu s-a înțeles. Domnul Gocea convoacă comisia exact în ziua în care nu sunt în București, îmi cere mai întâi să știu, să știe când sunt în București și apoi folosește informația pentru a convoca comisia, exact când nu sunt în București. Este nedemn si este ...

5    > Jl •. '

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: E ciudat să crezi că eu vă urmăresc pe dumneavoastră.    ILJ ’■

i i 06. AUG. 2B18

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu e ciudat, văd că râdeți..

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamnă la vârsta mea nu va mai urmăresc eu pe dumneavoastră.

Doamna Grigorescu luliana Cristina; Dacă îmi permiteți...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Uitați-vă la mine, nu am cum să vă urmăresc!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Mă urmăriți, ... mă dați în judecată, mă urmăriți.

3

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Pun pe Olteanu! Olteanu vrei să o urmărești? Nu știu!

5

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Domnul președinte, dacă îmi permiteți.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog doamna consilier, vă rog.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Haideți să lăsăm comisia de buget deoparte, să-și rezolve problemele la comisia de buget, nu știu care sunt acelea, dar sincer vă spun, oamenii așteaptă, noi avem o ordine de zi, să revenim la ea totuși. Nu cred că interesează când se țin ședințele la comisia de buget, cine vine și cine nu vine! Nu este problema noastră în momentul de față, să revenim totuși la consiliu. Domnule președinte ce faceți?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Eu cred că e de mare interes doamna consilier!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Deci doamna Clotilde vă repet, haideți să revenim la consiliu că nu mă interesează pe unde vă deplasați dumneavoastră și unde sunteti!

3

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: E de mare interes, dacă nu pot să servesc cum trebuie primăria pentru că nu am acces la informații, este o problemă. Si nici dumneavoastră nu stiti care este lista investițiilor, nu vă interesează? Votati

5    3    3    3    2    1

așa fără să știți despre ce vorbiți?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Ia stați un pic, doamna consilier!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Chiar dacă eu nu am obținut lista respectivă, ar trebui să o obțineți dumneavoastră!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Doamna Armând! Fiecare are dreptul să citească cât își dorește! Cred că dumneavoastră nu sunteți în măsură să mă trageți de urechi sau să-mi spuneți cât citesc sau cât nu citesc! Eu față de dumneavoastră după cum se pare sunt prezentă la toate ședințele de comisie și am lipsit în doi ani de zile la două ședințe de consiliu!

3    3

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu! Am rugămintea să nu mai ... Doamna Armând!


Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Doamnă, rezultatul contează! Puteți să fiți la toate comisiile pe care vreți, dacă nu știți ce votați la ce vă ajută?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier Armând!

Doamna Grigoreseu Iuliana Cristina: Vorbiți în numele dumneavoastră și haideți să revenim la ordinea de zi, doamna Clotilde!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc! Doamna Clotilde Armând aveți amendament depus?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu am amendament depus!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Nu stați un pic, stați un pic.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu! Supun ...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Dar mie mi-a plăcut, stați un pic, mie mi-a plăcut ce a spus doamna Armând! Vreau să ne de-a amendamentul că poate îl votăm doamna Armând! încă o dată! Nu vreți să luăm bani de la fondul de rezervă, unde-i scris?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; Doamna consilier.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Exact invers doamna Comănici.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier am rugămintea să nu mai intrăm în polemică.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Aș dori să ajutăm acest sat.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier ...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu aș dori să fim luați ostateci pentru a vota tot.

Doamna Grigoreseu Iuliana Cristina: Doamna Armând să știți că aici nu sunteți președinte USR Sector 1, sunteți membru în Consiliu și aveți un președinte pe care trebuie să-l respectați care prezidează această ședință.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc.

Doamna Grigoreseu Iuliana Cristina: Vă rog eu tare mult să revenim la ordinea de zi!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc! Supun spre aprobare proiectul nr.5. Cine este "pentru”, vă rog? Proiectul nr.5, 17 voturi "pentru”, abțineri? 7 abțineri!. împotrivă? Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI

Supun spre aprobare Proiectul nr 6: ”proiect de hotărâre, privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ teritoriale Sectorul 1 în data de 30 iunie 2018” Dacă există interpelări? Vă rog, doamna consilier!

Doamna Porumb Raniona: Domnule primar o să profit de faptul că sunteți alături de noi în ședință, să vă adresez o întrebare, și anume, dacă v-ați uitat pe ceea ce înseamnă execuție bugetară, dacă ne puteți spune care este motivul pentru care la sfârșitul lunii iunie, vorbim doar de 9 și 22, 9,22 procente de, pentru secțiunea de dezvoltare, adică vorbim de 9,22 la sută investiții în Sectorul 1, la jumătatea anului 2018. Nu avem , nu suntem capabili , nu avem proiecte, Sectorul 1 e atât de bine dezvoltat încât nu tre să mai investim nimica. Dacă ați identificat motivul.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Hai că vă spun eu. Blochează USR-ul toate proiectele! Nu mai mergeți mai departe! Știți foarte bine că toate proiectele ...

Doamna Porumb Raniona: Nu cred că este doar din cauza USR-ului, cu siguranță domnul Primar are și alte explicații.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Știți foarte bine că toate proiectele sunt blocate, sunt blocate aici, și au demarat foarte târziu! Până și proiectul de la Centenar, noi suntem ultimul Sector, l-au blocat astăzi! Au reușit!

Doamna Porumb Ramona: Haideți să-l lăsăm pe domnul Primar să ne răspundă că este alături de noi în sală!

Domnul Manuel Augustin Vieru: Despre ce vorbiți domnul Goncea? Am impresia că vorbiți în necunostintă de cauză! Cine v-a blocat si ce a blocat? Habar nu aveți

9    3?    3    3

despre ce ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: A reușit domnul Vieru astăzi!

Doamna Porumb Ramona: Domnul Goncea.

Domnul Manuel Augustin Vieru: ...habar nu aveți despre ce vorbiți, mi s-a propus să comit o ilegalitate.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier, dacă doriți să puneți întrebarea.

Doamna Porumb Ramona: Domnule primar, vă rog, deci care este motivul pentru care avem nivelul acesta scăzut de investiții în Sectorul 1 cu cea mai bogată primărie din tară? Mulțumesc!

9    3

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da! As dori scris să-mi

___—__•    3

faceți și o să vă răspund la fel, scris!

Doamna Porumb Ramona: Ăsta este răspunsul unui Primar după doi ani de mandat, că văd că tot se poartă asta cu doi ani de mandat?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Stiti care e? Haideți să

_    ■    -    -    55    5

trecem la ședința de consiliu! Asta e campanie!

Doamna Porumb Ramona: Păi acesta e proiect pe ordinea de zi domnule Primar!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: E adevărat ați început în campanie, e ok, vă aștept!

Doamna Porumb Ramona: Acesta este proiectul pe ordinea pe zi unde avem execuție bugetară 9,22% investiție în Sectorul 1 la sârșitul lunii iunie.

Doamna Comănici Ancuța Sorina: Iți răspund eu dragă Steluța...știi, întrebarea asta...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință:: Doamna consilier vă rog trecem la vot. Cine este pentru proiectul nr. 6, doamna consilier.....

Doamna Comănici Ancuța Sorina: Numai puțin.. ..demonstrează-mi și mie....doamna consilier nu știe că nu votăm articole. Ar fi trebuit să știm investitile, măi Steluta. Noi ca si consilieri, că noi .. cam ... votăm aici indicațiile....deci...le

3    3    3    3

știm noi...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier vă rog lasați-mă să conduc ședința, vă rog frumos. Vă mulțumesc. Supun la vot...

Doamna Porumb Ramona: Să stăm să ne gândim, vorbim de 0 blocuri reabilitate în 2 ani de mandat, dacă putem să discutam. Astea sunt investiții care nu se fac în sectorul 1 momentan...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier...supun spre aprobare proiectul....Cine este pentru? Suntem ...avem unanimitate, 24 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Proiectul nr. 7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr.222564, conform Cărții funciare nr. 222564 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Sală de sport la Școala Gimnazială nr. 170 - Geo Bogza, Str. Barbu Lăutarii nr. 4 Sector 1, București”. Există interpelări? Nu. Supun spre aprobare. Cine este pentru, vă rog? Proiectul nr. 7, da? Avem unanimitate, 24 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

t (

Vin;"

Proiectul nr. 8. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr.221630, conform Cărții funciare nr. 221630 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Sală de sport la”Școala Gimnazială nr. 171 - Petre Ispirescu, str. Vasile Gherghel nr. 2 Sector 1, București” - Sunt interpelări? Nu? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate. 24 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Suntem la Proiectul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 220999, conform Cărții funciare nr. 220999 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Bazin de înot Didactic la Școala Gimnazială ,Sfântul Nicolae (Fostă nr. 175), str. Lainici, nr. 4-8, Sector 1, București” - Există interpelări? nu. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate, 24 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Suntem al Proiectul nr. 10. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 217925, conform Cărții funciare nr. 217925 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - „Bazin de înot Didactic la Școala Gimnazială nr. 178, Str Dridu nr. 2 Sector 1, București” - Avem interpelări? Nu? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate, 24 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Suntem la Proiectul nr. 11. Proiect de hotărâre privind acordarea în continuare, a unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 1 iulie 2018, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale - Cine este pentru acest proiect, vă rog? Unanimitate, 24 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITAȚE

Cum v-am spus, proiectul nr. 12 este retras.

Suntem la Proiectul nr.13 - Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului

Consiliului General al Muncipiului București cu privire la dezmembrarea imobilului situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1 - Interpelări? Nu? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Constatăm unanimitate, 24 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Trecem la Proiectul nr. 14 - Proiect de hotărâre pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți necesar autovehiculelor ce deservesc Sectorul 1 al Municipiului București - Dacă avem interpelări?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnule Păiuși eu am.....

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog doamna consilier... Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vă rog, domnul Păiuși...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Aveți cuvântul.....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnule consilier dacă îmi permiteți, domnule Goncea eram înscrisă la cuvânt...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: La proiectul anterior nu am votat, că am interese în zonă...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu ați votat proiectul? Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: -Nu am votat pentru că locuiesc pe strada asta

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: înainte de a supune, și înainte de comentarii facem o rectificare la proiectul nr...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: -23..

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: -13...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: 13...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: -Deci avem 23 de voturi pentru. V-ați abținut sau ați votat împotrivă?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Abținere, pentru că nu știu despre ce este vorba...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Deci domnule Goncea Liviu , colegul nostru, s-a abținut. Vă mulțumesc.



fir

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Locuiesc pe această stradă. Vă rog doamna consilieră.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: La punctul 14 dacă este cineva care ne poate da detalii cât au avut înainte ca și cantitate la combustibil pe mașină, pe lună.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Dacă închideți microfonul, pentru că avem o problemă de sonorizare, ca să răspundă. în mod normal ar trebui să răspundă directorul ...aa..vă rog. Domnul Director ....

Domnul Laurentiu Ciobanu: Dacă vreți să mai repetați....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Ce cantitate era pe fiecare mașină înainte, pe lună. Asta mă interesa. 125. Și acum cereți 200? Ok.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 125 de litri pe lună, era cantitatea și în prezent sunt 200, în proiect. Deci sunt 75 de litri de fiecare automobil.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Pot să vă întreb dacă persoanele pleacă cu mașina, se deplasează cu mașina până acasă și înapoi? Dacă există GPS montat pe mașină? Sisteme GPS montate pe mașini există? Pe aceste mașini pe care dvs ne cereți suplimentarea, aproape dublarea...și cine le conduce, dacă ne puteți spune. Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Bun. Supun spre aprobare ...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnul președinte am adresat niște întrebări, aștept niște răpsunsuri, vă rog eu mult să nu supuneți încă la vot dacă se poate, încă 2 minute să primim și noi niște răspunsuri. Mulțumim.

Domnul Laurentiu Ciobanu: în momentul de față nu sunt montate sisteme GPS de monitorizare dar...urmează a le monta în perioada următoare și de a face...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Cine conduce aceste mașini, v-am întrebat dacă se deplasează cu ele la domiciliu și înapoi pentru că mi se pare o creștere incredibil de mare, unde sunt peste noapte aceste mașini parcate?

Domnul Laurentiu Ciobanu: Nu...nu deci ele raman în ...la primărie, nu merg acasă, să se deplaseze acasă decât în interes de serviciu...pe timpul programului de lucru.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Poftim?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Ne permite...nu e problema că nu ne permite legea. Erau niște întrebări ca să vedem care este situația, și dacă dvs aveți GPS montat, dacă au existat nu știu...aaa....neclarități sau chesti care nu s-au legat între...sau nu știu sau....

5

Domnul Laurentiu Ciobanu: Nu, deci nu au fost montate GPS, urmează să montam aceste sisteme de monitorizare a autovehiculelor. Deci urmează să montam sistemele de monitorizare a autovehiculelor, momentan nu sunt rnontate...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: In primul rând trebuie să puneți pe mașina primarului GPS să vedem și noi unde se duce. Că unde se duce, când vine, că vrea doamna....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Mulțumesc frumos.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare proiectul nr. 14. Cine este pentru. Avem o prezență de 23 . Cine este pentru? 16 voturi pentru. Cine este împotrivă? împotrivă, vă rog? 7 împotrivă. Abțineri? Nu sunt. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU ȘI 7 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr. 15 Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Ance Europe, în vederea organizării proiectului cultural ”100 de ani de gândire filosofică românească”, desfășurat în perioada 1 octombrie - 5 decembrie 2018- Sunt întrebări, interpelări din partea consilierilor? Nu. Supun spre aprobare proiectul nr. 15. Cine este pentru? Avem 24 de consilieri prezenți. 11 voturi pentru. Cine este împotrivă? Nu avem voturi împotrivă. Abțineri vă rog? 13 abțineri. Proiectul nu a trecut. Deci proiectul nu a trecut, nr. 15.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; Proiectul nr. 16. Proiect de

hotărâre privind aprobarea premierii elevului Ciprian-Mircea Bonciocat de la Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, unitate de învățământ preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care a obținut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO), desfășurată la Cluj-Napoca, în perioada 3-14 iulie 2018 - Dacă sunt interpelări. Nu. Supun spre aprobare acest proiect, nr. 16. Cine este pentru? Avem unanimitate, 24 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; Suntem la proiectul nr. 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1    nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de /activitate și

componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Rectorului ,1 cu modificările și completările ulterioare - Ne aduceți ... doamna .consilier? /Sunt

Crr

O 6. AUS. 2018

interpelări? Perfect. Supun spre aprobare consiliului Local. Gine este pentru? 18 voturi pentru. împotrivă vă rog? Abțineri? 6 abițineri. 18 voturi pentru , voturi împotrivă O, 6 abțineri, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI

Domnul Oliver-Lcon Păiuși - Președinte dc ședință: Suntem la proiectul nr. 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea investiției “Sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului

5    3

1” - Interpelări vă rog doamnul consilier.

Domnul Cristian Bulfon: - Proiectul văd că are o derulare de 36 de luni pentru realizare, cu o valoare de destul de consistentă. De ce mergem cu proiectul în integralitatea lui și nu încercăm un proiect pilot, mai ales că nu știm care vor fi rezultatele. Și spun asta deoarece experiențele de același gen de la alte sectoare, și mă refer aici la Sectorul 3, sunt total nesatisfacătoare. Containerele care sunt montate în sectorul 3 sunt vandalizate frecvent, se întâmplă cu ele exact ceea ce se întâmplă cu clopotele, sunt forțate, deschise, se iau materialele reciclabile care sunt valorificate de diverse persoane particulare. Citind proiectul văd că anvergura este mare și include foarte multă tehnică. în primul rând de monitorizare , de contorizare , de cântărire, sunt chiar și stații de compostare care se vrea a se monta în gospodăriile individuale, care permit ca spațiul amplasarea lor. De aceea repet, de ce nu facem un proiect pilot care să cuprindă toate aceste componente propuse aprobării pentru gospodăriile individuale, pentru asociațiile de locatari, astfel încât să putem să ne dam seama că este un proiect viabil care are viitor și care poate fi folosit cu succes. Mulțumesc.

î

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință: Vă ....

Domnul Cristian Tudose: Voi căuta să spun cât mai succint domnului consilier. Acest proiect este urmarea proiectului pe care l-am votat în 2017 în luna aprilie, strategia de salubritate a sectorului 1. în urma votului nostru, în unaimitate menționez, în 2017, s-a făcut un studiu de fezabilitate care prevede implementarea acesttui proiect. Acest proiect este un proiect care se aplică deja la nivelul uniunii europene, tind să vă menționez, că Bucureștiul alături de Brașov și Iași, sunt orașele care sunt supuse infigmentului pentru calitate aerului și pentru probleme de mediu, una din problemele de mediu constituie exact colectarea selectivă, o să vă rog să țineți cont de faptul că anterior ați ridicat de foarte multe ori problema deșeurilor colectate selectiv, ce se întâmplă cu ele? Cu acest proiect, ne dorim ca aceste deșeuri să poată să fie valorificate de către Primăria Sectorului 1, să putem avea un control asupra cantităților care se ridică la nivelul Sectorului 1, lucru care nu se întâmplă în prezent. Să putem să avem un control asupra modului în care este gestionată această materie primă, în fond, și să reducem cantitatea de deșeuri depozitată la groapă. Pentru cei care nu știu, a fost și o emisiune a domnului primar în cursul zilei de astăzi, există probleme foarte grave în nordul Capitalei generate de depozitele de deșeuri. Ne dorim ca acest aspect să înceteze și am dori stâ încurajăm 'colectarea selectivă la nivelul Sectorului 1. Implementarea pilot ar Întâr&îa punerea în aplicare la nivelul întregului sector a acestui proiect. Nu văd de ce vă opuneți. înțeleg, dacă nu-și va atinge scopul, el este și în alte orașe din România, este și în Arad, există locuri în care el a fost deja implementat. L-ați votat, l-ați aprobat, ați fost de acord cu el, iar acum, nu știu, probabil că din alte motive electorale sau altceva, nu doriți să-l mai susțineți. Mulțumesc!

5    5    5

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnul Tudose, ați avut coerență până ați dat-o cu politica. Dacă nu spuneați dumneavoastră cu motivele electorale nu vă simțeați bine.

5    5

Domnul Cristian Adrian Tudose: Imaginile de pe groapa...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Dați-mi voie, eu nu v-am întrerupt, aveți minima decență să mă ascultați. Nu mă împotrivesc, dar mă împotrivesc, eu personal vorbind, la această variantă de generalizare a implementării. Nu avem nicio dovadă și nicio siguranță că o investiție de aproape 160 de milioane de lei va da rezultatele scontate. Ați spus mai devreme ”dacă nu va da rezultate”, ce vom face? Vom cheltui niște bani, îi vom arunca și pe ei la gunoi fără măcar a-i recicla. Deci, este vorba în primul rând de creșterea gradului de educare a populației pentru a folosi aceste sisteme. Este vorba, în primul rând, de a conștientiza populația că o asemenea operațiune este mai mult decât necesară, lăsând la o parte cerințele Uniunii Europene. Noi, ca și nație, trebuie să ne educăm în a recicla și a folosi cât mai mult aceste sisteme. Or, dacă noi venim, le implementăm și le lăsăm în voia sorții că cetățenii peste noapte se vor trezi responsabili și le vor folosi, cred că avem o problemă și ne înșelăm un pic. De aceea, uitați-vă și la rezultatele campaniei începute cu reciclarea pe proiectul pilot și la case și la blocuri. Locuiesc în zona de case, a fost un dezastru. Cel puțin la mine în cartier nu a dat niciun rezultat. Mașinile de gunoi vin, iau pungile cu materialele puse selectiv și le aruncă peste celelalte în benă, în timpul săptămânii. Când vin mașinile special destinate materialelor reciclabile se întâmplă o dată la două săptămâni în zona de case. Cât spațiu să aibă un cetățean încât să-și permită să-l ocupe cu sacii cu materiale reciclabile? Asta vorbesc despre proiectul care a fost anul trecut început în luna octombrie. Dumneavastră vreți să treceți direct la faza finală: implementăm proiectul, cheltuim banii, punem aceste containere, totul este frumos, ne facem niște poze și dăm o declarație de presă. Și rezultatele? Și nu este electoral ceea ce spun, domnule Tudose!

Domnul Cristian Adrian Tudose: Bun!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Stați, că are dreptate domnul Bulfon, are dreptate. La dânsul în cartier unde stă, acolo, dacă au reușit să dea un consilier ca dânsul, vă dați seama cât de educați sunt în zona respectivă.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Lăsând spiritul de glumă.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ei n-au cum să înțeleagă că în sectorul ăsta sunt oameni care pot face.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Domnul Goncea, nu, nu nu,

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vă rog mult de tot, haideți să trecem la vot, nu mai vreau discuții.

9

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mai aveți ceva de spus?

Domnul Cristian Adrian Tudose: Mai doresc o secundă să-i răspund.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnu, vă rog! Hai să trecem la vot.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă ascult, domnule consilier! Mai aveți? Nu. Supun Consiliului Local spre aprobare proiectul numărul 18. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? 7 abțineri. Proiectul a trecut. Avem o serie de PUD-uri și două interpelări.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU SI 7 ABȚINERI

9    9

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnul Tudose, îmi cer scuze, să vedem rezultatele peste doi ani.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr. 19 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu din Str. Cristești nr. 13. Vă informez că are aviz favorabil al Comisiei de Urbanism. Cine este pentru? Avem unanimitate: 24 de consilieri.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vreau să știu și eu CUT-ul, dacă se poate. CUT-ul, dacă se poate. Sau suntem în procedură de vot, la următorul, haideți.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr. 20 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu din Str.Dărmănești nr. 32, sector 1.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doresc să știu și eu CUT-ul și vreau să știu coeficientul de însorire la 21, la solstitiu.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Studiul de însorire?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Da, studiul de însorire.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Toate PUD-urile au obligatoriu studii de însorire. Nu pot să aibă avizul Arhitectului Șef al Sectorului 1 fără aviz.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: V-am întrebat: aveți idee de CUT? Cât este CUT-ul la acest proiect?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu vă înțeleg!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Sunteți președintele comisiei.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu, sunt secretarul comisiei. Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Cine este președintele comisiei?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: O secundă. Vă mulțumesc, doamna prefect, pentru prezență!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vă mulțumim! Bună ziua! Deci, vreau să știu și eu CUT-ul la acest proiect, dacă se poate.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: O să vin dacă mă invitați. O să vin. Eu vin că îmi face mare plăcere. Dar, de câte ori întreb în oraș la cine să mă duc, toată lumea mă trimite la Doamna Macaric. A ajuns Doamna Macarie în momentul acesta să-mi spună mie care sunt CUT-urile, care sunt coeficientele de însorire. Deci, Doamna Macarie, cât este CUT-ul aici? Că dumneavoastră trebuie să stiti. Că la dumneavoastră vin toti arhitectii. Cât e CUT-ul aici? Vin toti! Ei, cum nu stiti? Că

5    5    9    7    9    9

vin la dumneavoastră la birou acolo. Vreți să stau cum stă dânsul cu telefonul să mă

5

filmeze? Vreți să stau o săptămână să vă spun câți au intrat prin biroul ăla? Dar stau și o să vă văd! Nu mă mai filma, te rog eu mult de tot! Pune-1 jos! Ei, fă un gest frumos pentru mine! Uite, te iubesc dacă faci asta! Te iubesc! Jur că te iubesc după aia!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare proiectul numărul 20. Cine este pentru, vă rog? Suntem în procedură de vot, proiectul nr. 20.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Deci, nu-mi spune nimeni CUT-ul?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Avem unanimitate! 24 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnule primar, nu-mi spune nimeni CUT-ul? Nimeni nu-mi spune un CUT aici.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 23 de voturi pentru.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: E stat în stat, nu am înțeles! Comisia de ...eu nu mai înțeleg nimic. Nu-mi spune nimeni un CUT. Sunteți președintele comisiei, nu?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnule consilier, domnule consilier Goncea!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Și un studiu de însorire, corect? Pe cuvânt? Nu votati fără! Bine, dă-i drumul atunci!

5    7

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnule consilier Goncea, suntem la proiectul nr. 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str.Drumul Lăpuș nr.75-77.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vreau să se consemneze că nu mi-ați spun nimeni până acum CUT-ul și nici coeficientul de însorire.


Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnule consilier Goncea!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vreau să se precizeze în acte.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnule consilier Goncea, întrebați-mă pe mine, suntem la proiectul cu nr. 21 - Str. Drumul Lăpuș nr. 75-77. îl supun spre aprobare Consiliului Local. Are cineva vreo întrebare de pus asupra acestui proiect? Nu! Cine este pentru, vă rog? Unanimitate: 24 de consilieri prezenți, 24 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr. 22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu din Str. Iani Buzoiani nr. 2. Cine este pentru? 23 de voturi pentru. Suntem 23 prezenți, unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: La proiectul nr. 23 se

dorește o interpelare. Aș vrea să știu dacă este prezent Domnul Alexandru Bogdan? Deci, vorbim de PUD Strada Iezeru nr. 30B-30C. Domnul Alexandrescu Bogdan, sunteți aici în sală? Vă rog, domnule! Este vorba despre punctul nr. 23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu din Strada Iezeru nr. 30B-30C. Vă rog, vă ascultăm!

Domnul Bogdan Alexandrescu: Bună ziua! Nu e vorba neapărat de o interpelare. Voiam să mă asigur că se va vota, și vă mulțumesc că l-ați supus și că sunteți prezenți în sală pentru a-1 vota astăzi pentru că a mai fost pus pe ordinea de zi și nu s-a mai votat din lipsă de cvorum.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc! Supun spre aprobare Proiectul nr. 23. Cine este pentru, vă rog? 23 prezenți, unanimitate. Vă mulțumesc! Proiectul a trecut.

3

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la Proiectul nr. 24 -

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu din Str. Jandarmeriei nr. 3G, fostă Str. Jandarmeriei nr. 3D, lot 1. Interpelări? Nu. Supun spre aprobare: cine este pentru, vă rog? Avem unanimitate. 24 prezenți.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr. 25 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu din Str. Jandarmeriei nr. 3D, fostă Str. Jandarmeriei nr. 3D, lot 2 de data aceasta. Cine este pentru, vă, rog? Avem unanimitate: 24 prezenți.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE (23 pentru)

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Numai o secundă, vă rog. Uitați-vă la mine! Ei construiesc...Domnul Păiuși! Domnul Păiuși, uitați-vă un pic la mine! Ei construiesc pe partea dreaptă sau pe partea stângă când ne ducem încolo? Pe partea dreaptă nu e pădure? întreb. Sunt serios acum!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință: Sunt niște loturi. Lucrurile au fost clare acolo, noi am prezentat obiecțiuni. Acum două luni de zile cred ca a fost adus în discuție prima dată în atenția comisiei. Obiecțiunile au fost satisfăcute și, pur și simplu, am dat aviz favorabil comisiei.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu asta este întrebarea. în pădure sau pe partea cu satul sau ce este acolo? E ciudată zona. E zona cu Țiriac, care se ceartă Țiriac cu toată lumea. Pentru că este în comisia respectivă dânsul, e din comisie, e singurul care știe. Pe Macarie nu o întreb că îmi cere bani. Auzi, pe Macarie nu o întreb că îmi cere bani.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Avem o rectificare: la proiectul nr. 25 am avut 23 de voturi pentru. Deci, este o rectificare aici.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul nr. 26 -Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu din Str. Jiului nr. 5, sector 1. Suntem prezenți 21 de consilieri. Cine este pentru, vă rog? Unanimitate - 21 de voturi pentru la proiectul nr. 26.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul nr. 27 -Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu din Str. Libelulei nr. 18, sector 1. Nu avem interpelări. Cine este pentru? Unanimitate, 21 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr. 28 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu din Str. Mușetești nr.24. cine este pentru, vă rog? 21 prezenți, unanimitate, 21 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: La proiectul nr. 29 avem o interpelare și aș vrea să știu dacă este în sală prezent Domnul Moldoveanu Remus Alexandru. Deci, dumneavoastră sunteți beneficiara proiectului, da? Ce doriți să ne spuneți? La acest proiect trebuie să vă spun câteva lucruri: Comisia de Urbanism a

aprobat favorabil, deci are aviz favorabil. Există, însă, opoziția puternică a vecinilor, este dreptul dânșilor, prin urmare, votați după cum...

Doamna Ion Camelia reprezentant: Referitor la opoziția vecinilor, este dreptul dumnealor să-și exprime poziția, dar și dreptul nostru de a ne spune și a ne susține poziția.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Foarte corect!

Doamna Ion Camelia reprezentant: Din punctul nostru de vedere, neregulile sesizate de vecini pleacă, în primul rând, de la încadrarea greșită a terenului în Planul Urbanistic General. Se susține de către Asociația din strada Nicolae Titulescu

9    9

faptul că acest teren este situat în subzona LI. Mai mult decât înscrisurile aflate la baza proiectului, ce pot eu să vă spun este că această încadrare este eronată. De ce? Pentru că în decembrie 2017 autoritatea executivă de la nivelul Sectorului 1, si aici mă refer la Domnul primar al Sectorului 1, a emis un certificat de urbanism. Ce spune acest act de informare? Unde este încadrat terenul din Petru Rareș nr. 15 ? Este încadrat în subzona mixtă M2. Deci, toate susținerile vecinilor referitoare la eventuale nereguli pleacă de la încadrarea greșită a acestui teren. Repet : terenul este situat în subzona M2, nu pentru că o spun eu, ci pentru că este emis un act administrativ, certificatul de urbanism, unde se prevede încadrarea acestui teren în zona M2. Există aprobat de către Consiliul Local în anul 2017 un PUD pentru un teren aflat la două numere poștale diferența și aici mă refer la terenul din Petru Rareș nr. 13. Și mai mult, planul urbanistic general prevede că acest teren este inclus în suzona M2. Va rog să aveți în vedere faptul că proiectul a fost modificat cum au solicitat consilierii din comisia tehnică, astfel încât fată de terenul care se află în vecinat, Petru Rareș 19-21, corpul de clădirea va avea o configurație P + 1. Deci, 7,5m. la fel că clădirea învecinată. A fost efectuat un studiu de însorire. Ce rezultă din acest studiu de însorire ? Că nu sunt încălcate prevederile Ordinului 119/2014. Toate.....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea să veniți să va luăm la noi pe listă... .la... va spun eu care este adresa partidului nostru, pentru că îmi place ceea ce vorbiți, dar acum nu mai este cazul, doamnă. Acum se votează. 2 am, am... clarificat de comisie....

Doamna.......- Referitor la poziția vecinilor am simțit nevoia să punctez....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Comisia ... comisia a clarificat cu bine....

Doamna - Exact, are avizul comisiei.....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea :- Că va judecați dumneavoastră cu....

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Doamna architect, va mulțumesc ! Supun spre aprobarea Consiliului Local proiectul nr. 29, Stradă Pentru

r 7/

29    V

Rareș nr. 15. Cine este pentru, va rog ? Suntem 21 prezenți și avem .... Deci, trebuie să numărați bine, va rog. Deci, încă o dată, cine este pentru acest proiect ? Este și doamna Macarie. Deci, avem 14 voturi pentru. Cine se... cine votează împotrivă? Cine este împotrivă ? Nu avem voturi împotrivă. Abțineri ? 6 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI (rectificarea votului s-a menționat la proiectul nr. 35)

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Proiectul nr. 30 este retras.

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Proiect de hotărâre nr.31

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grațioasă nr.13, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București - proiect pentru aprobarea planului urbanisitic de detaliu din stradă Grațioasă nr. 13. Are aviz favorabil al comisiei de urbanism. Cine este pentru, va rog ? Pentru stradă Grațioasă ? 21 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Proiect de hotărâre nr. 32

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) B-dul Iancu de Hunedoara nr.8A, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București - Proiect de hotărâre pentru aporbarea planului urbanistic de detaliu din bulevardul Iancu Hunedoara... Iancu de Hunedoara nr. 8A. Cine este pentru acest proiect ? Pentru acest proiect ? 21 de voturi pentru. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Proiectul nr. 33 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Șiret nr.87, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București - Aviz favorabil de la comisie. Supun spre aprobare. Stradă Șiret nr. 87. Bun. Supun spre aprobare. Cine este pentru, va rog ? Vorbim de stradă Șiret nr. 87. 21 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Proiectul nr. 34 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Modestiei

xvc.HA, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București - Nu avem interpelări. Cine este pentru ? Proiectul a trecut. 21 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Proiectul nr. 35. La

proiectul nr 29 facem o rectificare. Avem 15 pentru și 6 abțineri. Oricum, proiectul a trecut, dar trebuie făcută această rectificare pentru a fi în procesul verbal. Suntem 21

de... a plecat domnul Goncea. 20 prezenți.....Deci proiectul nr. 34, îi dau citire din

nou - privind aprobarea planului urbanistic de detaliu din stradă Modestiei nr, 77 A. Cine este pentru, va rog? Avem 20 de voturi pentru. 21. A intrat domnul Goncea. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Paius — Președinte de ședință:- Proiectul nr 35 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Limpejoarei nr. 13, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București - aviz favorabil din partea comisiei de urbanism. Cine este pentru, va rog ? 21 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Proiectul nr 36 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Athanasie Enescu nr.37, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București - Aviz favorabil. Cine este pentru, va rog ? Cu domnul Goncea avem 21 de voturi pentru. Unanimitate... Este, este, îl văd.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Paius — Președinte de ședință:- Proiectul nr. 37 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Liniștei nr.67, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București - Aviz favorabil din partea comisiei. Cine este pentru, va rog ? 20 de voturi pentru. 20 de consilier prezenți în sala.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Proiectul nr. 38 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificare Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr.75-83, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București - are aviz favorabil din partea comisiei. Este rectificare pentru că am cerut câteva din partea comisiei s-au cerut intrări, ieșiri la?nr mare de mașini care există acolo. Cine este pentru acest proiect, va rog ? Unanimitate. 20 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de sedință:Avem punct “ Diverse”. Sunt 18... Am o rugăminte , înainte de asta sunt câteva persoane care doresc să ia cuvântul aici. Concret, sunteti de acord să facem asa ? La ordinea de zi avem punctual “ Diverse”. Ce spun ceilalți colegi ? Bine... Ordinea suplimentară a ședinței ordinare din 31 iulie 2018. Am avut 8 puncte din care s-au retras 3 puncte, respectiv punctul 2, punctul 7 și punctul 8, sunt retrase de pe ordinea de zi. Dau citire primului punct.

Domnul Oliver-Leon Paius — Președinte de ședință:- Proiectul nr.39 (2 pe

orinea de zi suplimentară). Proiect de Hotărâre pentru solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de modificare a Hotărârii nr. 292 din 2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, având că scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor k2-307. Asta bănuiesc că e un cod. Avem interpelări ? Nu ? Supun spre aprobare proiectul nr 1. Cine este pentru, va rog ? Deci, 21 prezenți. Număr de voturi pentru ? 14 voturi pentru. Voturi împotriva ? Voturi împotriva? Doamna consilier Mureșan... 7 voturi împotrivă. Proiectul a trecut. Da. Deci proiectul nr. 1 a trecut, 14 voturi pentru. Nu avem abțineri... 7 voturi împotrivă...

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon Nu era cu două treimi ? întreb și eu...

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Vorbim de împuternicire aici. Proiectul nr.40, Proiect de Hotărâre.... Domnul consilier.....

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Proiectul nr. 40 (3 pe

Ordinea de zi suplimentară) - Proiect de Hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația Română Anti Sida, în vederea reintegrării sociale și profesionale a persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe raza Sectorului 1 al Municipiului București. Avem interpelări ? Nu! Supun spre aprobare Consiliului Local proiectul nr.3. Cine este pentru? Avem unanimitate. 21 prezenți. Deci 21 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Suntem la proiectul nr.41 (4 pe ordinea de zi suplimentară). Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și SC Rivigintio Production S.R.L., în vederea organizării proiectului cultural artistic ”Balkanic Amnesia”, în perioada 5-7 octombrie 2018. Acest proiect de câte ori a fost introdus? Numai puțin ... de câte ori a fost introdus? Vă rog doamna consilier.

Doamna Manuela Mureșan: Bună ziua! Este aici organizatorul? Și astăzi?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu. Organizatorul, lăsați-1. Nu. Puneți întrebări, doamnă consilier. Puneți întrebări conform legii, președinților de comisie sau aparatului de specialitate.

Doamna Manuela Mureșan: Este a șasea oară când intră acest proiect.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Avem proiectul ăsta cred că de șapte ori a fost introdus sau de șase ori.

Doamna Manuela Mureșan: Sau a șaptea oară.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Din aparatul de specialitate sau din președinții comisiilor, este cineva care poate să ne răspundă ceva?

Doamna Manuela Mureșan: Nu este nimeni. Bun. Pot să cer, vă rog, vot nominal? Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Da.

Doamna Manuela Mureșan: Deci, solicit vot nominal, pentru că sunt 200.000 euro date „artistei Lulu”. Reclama la Antena 1 și pe Youtube este cu Lulu care organizează festivalul "Balkanic Amnesia”. Om fi noi amnezici, dar totuși este a sasea oară când intă la vot. Nici măcar Catedrala Mântuirii Neamului nu a fost băgată de șase ori până a trecut. Astăzi va trece. Cu votul PSD, va trece ... și UNPR ... sunt sigură că sunt 11 și va trece. Dar aș vrea să rețineți că este a șasea oară când este băgat la vot și că cea care va primi acești bani este “artista Lulu” care a spus la Antena 1 că este organizatoarea festivalului și care își face reclamă pe Youtube, vă rog să vă uitați, v-am trimis filmarea cum arată reclama unui festival susținut de sectorul 1. Mulțumesc. Vă rog, vot nominal.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier.

Domnul Luis Lazarus: Dar pot să am și eu un punct de vedere aici?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Dar...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Este împuternicire acum, deci nu vad...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Stimate

domn. \ ă rog să luați


loc în sală.


Doamna Ancuța Sorina Comănici: Numai puțin. Dacă îmi dați voie.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Am rugămintea să luați loc în sală. Doamna consilier. Numai puțin. Vă rog să luați loc în sală.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Domnul consilier, stați un pic, că nu sunteți dumneavoastră aici de serviciu ... sunt cetățeni ... noi propunem ... poate îi dau eu cuvântul domnului Lazarus.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu puteți să îi dați cuvântul domnului Lazarus. Nu puteți să îi dați. Aveți ceva ... aveți de pus întrebări, vă rog. Aveți de pus întrebări?

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Da ...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Puneți întrebările, vă rog. Vă ascultăm. Vă rog.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Da ...am de spus următorul lucru. Să vă anunț încă o dată și poate vă intră în cap odata pentru totdeauna, este., votăm doar împutenicire, solicităm împuternicire către Consiliul General. După care ...

Doamna Manuela Mureșan: Bine. Aveți majoritate, deci va trece cu siguranță, se întoarce aici, iar veți fi 11 dummneavostră si 10 noi si va trece.. Eu nu sunt de acord

Domnul Luis Lazarus: Da de ce vă deranjează doamnă pe dumneavoastră?

Doamna Manuela Mureșan: ... să dăm 200.000 euro artistei Lulu..

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier...

Doamna Manuela Mureșan: Am văzut la Antena 1 ...

Domnul Luis Lazarus: Dar nu înțeleg de ce vă deranjează? Nu doriți să aibă loc în acest sector un proiect de anvergură? Doriți să aibă loc numai proiectul dumneavoastră, al domnului Mitulescu sau ...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog să-l evacuați ...

Domnul Luis Lazarus: Să mă evacuați pe mine? Păi dumneavoastră vorbiți despre mine. Orice judecător ascultă ambele părți când judecă., nu?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Este incredibil.

Domnul Luis Lazarus: Păi am solicitat și eu să am un punct de vedere.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog frumos luați loc în sală. Supun spre aprobare proiectul cu nr.4.

Doamna Manuela Mureșan: Rog vot nominal.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Cu vot nominal...

Domnul Daniel Tudorache-Primarul Sectorului 1: .. Supuneți la Vpt. /

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Bun. Supunem la vot, pentru vot nominal. Cine este pentru vot nominal asupra acestui proiect.

Domnul Daniel Tudorache-Primarul Sectorului 1: Domnul Goncea, treceți în sală.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vot nominal asupra proiectului nr.4. Cine este pentru? 7 voturi pentru, cine este împotriva votului nominal? Abțineri? Bun. Deci supun spre aprobare proiectul nr. 4. Cine este pentru proiectul nr.4? Vă rog, votați. 11 voturi pentru. Cine este împotrivă? Doamna consilier, vă rog. Cine este împotrivă? 7 voturi împotrivă? Cine se abține? 3 voturi împotrivăț?]... Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc. Stimate domn, vă rog. Nu... Proiectul nr. 42 (5 pe ordinea de zi suplimentara) “proiect de

hotărâre pentru modificarea .......... doamna consilier vă rog, doamna consilier vă

rog frumos, sunt la proiectul nr. 5, doamna consilier, în ședință, da. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr.197 doamna consilier, vă rog, nr. 197 din 12.07.2018 privind cooperarea

între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportului Studențesc în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță - punte către viitor!“. Avem interpelări? Nu. Supun spre aprobare proiectul nr. 5. Cine este pentru, vă rog! 15 voturi pentru. împotrivă? Abțineri? 7 abțineri. Proiectul a trecut. Deci proiectul nr. 5. HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI

(rectificarea se face la punctul nr. 7)

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul nr. 43 (6 pe ordinea de zi suplimentara), proiect de hotărâre prin care se solicită

Consiliului General al Municipiului București împuternicirea .................doamnelor

consilieri, vă rog frumos, ............ce se întâmplă, spuneți-mi doamna consilier? Deci

proiectul nr. 6, proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București, în vederea organizării proiectului sportiv "Familie, Educație, Fotbal”, în perioada octombrie-decembrie 2018. Avem interpelări? Nu. Supun Consiliului Local spre vot, cine este pentru? 14, doamna Porumb sunteți pentru? Că nu am....Nu. 13 voturi pentru. încă o dată. Câte voturi sunt? Vă rog frumos, încă o dată, cine este pentru? Că nu ne dăm seama. Pentru, mâna sus. 13 voturi pentru. împotrivă? împotrivă? 7 voturi împotrivă. Abțineri? O abținere. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr......doamna

consilier, vă rog, ...da la obiect, la acest proiect.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu, nu, la 7, vorbesc despre 7,.......

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr. 7 este scos de pe ordinea de zi.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Despre asta aș dori să vorbesc.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: O secundă..doamna consilier, numai o secundă...o rectificare la proiectul 5, avem 14 pentru, 7 abțineri. Deci proiectul nr. 5, spun lucrul ăsta ca să apară în procesul verbal al ședinței. Da. Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Despre proiectul ...

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul a trecut oricum. Proiectul nr. 7 a fost scos de pe ordinea de zi.

Doamna Clotilde-Maiie-Brigitte Armând: Da, aș dori să înțeleg ce s-a întâmplat

cu acest proiect.......Festivalul Balcanic, care a fost aprobat de Consiliul Local data

trecută, a fost votat, a fost... a trecut și înțeleg că au încă nevoie de sprijin și de fapt nu vor putea să primească sprijinul care a fost votat. Aș dori să știu de ce?

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr. 7, care a fost retras.... Ar trebui să fie aici în sală directorul....Centrului Cultural.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Este, este...directorul Centrului Cultural și aș dori să înțeleg de ce votul de la Consiliul Local al Sectorului 1 este respectat, nu se poate oferi acest sprijin, la acest proiect, așa cum ...așa cum a fost ....votat de noi.

Domnul Bogdan Mihăilescu - director Centru Cultural : îmi cer scuze, puteți să mai repetați odată?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Festivalul Balcanic și eu înțeleg că ultima posibilitate sau o posibilitate de a sprijini .... era acest proiect de hotărâre nr. 7 care a fost retras, nici nu înțeleg de ce era nevoie de acest proiect de hotărâre, când data trecută am votat acest sprijin....

Domnul Bogdan Mihăilescu - director Centru Cultural: Vă răspund acum. Proiectul, inițiatorul proiectului, Festivalul World Music Balcanic, domnul Daniel Mintulescu a făcut doar o solicitare prin care să retragă acest proiect și ne-a făcut o nouă solicitare pentru noua formă, pentru că nu mai avea timp să parcurgă toate etapele de vot și începea Festivalul Balcanic. Deci a fost opțiunea dânsului.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Da nu a fost votat deja?

Domnul Bogdan Mihăilescu: Ba da. Da, mi-a făcut solicitare că-1 retrage, ce s-a votat data trecută. Că retrage proiectul.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: El are nevoie de sprijinul Sectorului 1, pentru că acest festival?

Domnul Bogdan Mihăilescu: Are nevoie...Da, da, da ...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Ok. Vom putea să oferim sprijin ... Domnul Bogdan Mihăilescu: Da cu siguranță....

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Vom putea să oferim sprijin ... Domnul Bogdan Mihăilescu: Da cu siguranță. Pe data de 07 o să revenim cu proiectul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc domnule director. Proiectul nt. 7 și proiectul nr. 8 sunt retrase de pe ordinea suplimentară. Revenim la punctele diverse. Vă rog

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: înainte de a trece la punctul diverse. Vroiam să profit de prezența domnului primar, dar probabil că a avut treabă și a trebuit să plece. Am să mă adresez doamnei secretar. Doamna secretar. Săptămâna trecută, in ședința de Consiliu General de pe data de 26 a fost adoptată o hotărâre prin care Consiliul General al municipiului București solicita preluarea în administrare a clubului copiilor nr. 1 - Cireșarii. Acest subiect probabil că este pe agenda dumneavoastră pentru că l-ați moștenit încă din legislaturile precedente, este un obiectiv extrem de important in sectorul 1, este un club al copilor și o bază sportivă. Dorința atât a primăriei că s-a manifestat prin acțiuni care au fost derulate in decursul aniilor trecuți cât și în decursul aniilor 2016-2017 au ca scop preluarea în administrarea sectorului 1 a acestui club. El momentan este in administrarea Ministerului învățământului, face parte din domeniul public al statului și așa cum sunt și unitățiile de învățământ care pe le administrăm prin AUIPUSP așa se poate prelua in administrare și acest club al copiilor. Am rugămintea să faceți toate diligențele, toate demersurile necesare ca acest lucru să nu ajungă la Consilul General al Municipiului București, pentru a fi transformat în bază sportivă pentru Clubul Sportiv Municipal așa cum se dorește. Este un club destinat copiilor din Sectorul 1, care trebuie sa rămână in folosința copiilor. Mai mult decât atât trebuie deschis și parcul care este acolo pentru folosința tuturor locuitorilor din sector. Vă comunic că voi sprijini în continuare toate acțiunile pe care Primăria Sectorului 1 le va face pentru acest deziderat și mai mult decât atât voi solicita și plângere în contencios administrativ împotriva hotărârii de săptămâna trecută de la Consiulul General. Vă mulțumesc!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc. Avem. Vă rog doamna consilier.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Păi să vă spun eu cum e dar cred ca ar fi trebuit să știți dumneavoastră. Nu, deci a fost un proiect de hotărâre inițiat de Primar prin care se solicită Guvernului României ca parcul Cireșarii să vina in proprietatea Municipiului București și administrarea Consilului General astfel ca acest parc sa treacă ulterior la sector 1, adică la noi, adică ca să putem face investiții și facem acolo lucruri pe care le-am dori să le facem. Primarul vrea să le facă și nu poate din punct de vedere legal. Știu deasemenea, că a plecat Cristi Tudose. A avut o întâlnire

\    I    1

y’CynQV1!

! i f1 b, :    i.J ; J

1

cu dumneavoastră, parcă știu eu imediat după proiect, după ședință de Consiliu General stați un pic că eu vă spun ce știu. Că am ințeles că ați fost așa un pic nelămuriți și a venit si v-a explicat lucrul acesta. De asemena pot să vă spun că solicitările ca să vină parcul Cireșari, zona Cireșarii in administrarea sector 1, ca să putem investi că este pe raza teritoriului a sectorului 1. Au fost făcute deasemenea solicitări către Ministerul Educației care nu ne-a răspuns. Există un memorandum. Știți. Noi acuma încercăm prin Primarul General, încearcă Primarul General și cu aprobarea consilierilor generali, toți, mai puțin colegii dumneavoastră de la USR, consilierii generali nu au votat. Știu că m-a rugat domnul primar să fiu atentă la proiect că il interesează că vorbise cu doamna primar. Nu să forțăm, să mergem spre ... spre guvern cu propunerea, cu solicitarea ca să grăbim oarecum luarea acestei hotărâri. Deci noi ne dorim, primarul hotărăște și dorește. Și primarul general a fost de acord. Și consiliul va fi probabil de acord. Că în momentul in care primim in administrare consiliul general - parcul Cireșarii să fie dat in administrare sectorului 1, adică să ne ocupăm noi de el. Știm ce există acolo, au fost discuții. Deci eu zic că este calea spre calea cea bună. Suntem pe calea cea bună si eu zic că dumneavoastră ca și consilieri USR puteti să susțineți dacă mă întrebați pe mine această / acest proiect. Numai in cazul in care nu doriți să vină la sectorul 1. Dacă nu il dorim in sectorul 1 atuncea....

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Doamna consilier. Drumul spre Iad este pavat cu bune intenții. Cred că sunt in măsură să știu destul de multe despre acest subiect mai ales că îl urmăresc inainte de a intra in consiliu și il voi urmări și după ce nu voi mai fi in consiliu. Ceea ce s-a votat săptămâna trecută este reluarea unui proiect al PNL-ului din ianuarie 2016, iar varianta propusă joia trecută este aproape copia unu la unu. Mai mult decât atât faptul că îmi spuneți că procedura prevede că intâi trebuie preluat la Primăria Generală și după aceea se va transfera la sectorul lmă duce cu gândul la experiența anului trecut când Teatrul Masca a pățit aceeași situație a fost luata la Consiliul General .... Lăsați-mă să termin. A fost data Teatrului Excesior, după care s-a transmis la sectorul 1 plin de datorii. Mulțumim nu - această varianta. Mai mult decât atât uitându-mă pe documentele care au fost la hotărârea de săptămâna trecută se spune clar la un moment dat - în administrarea Consiliului General al municipiului București - Clubul Sportiv Municipal București - despre ce transfer, despre ce transfer, despre ce transfer la sectorul 1?

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Ce cititi? De unde cititi?

—    -    -    5    5

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: In expunerea de motive a hotărârii de săptămâna trecută.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Vă rog sa citiți proiectul. Domnul consilier vedeți, fiți atenti.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Cu dumneavoastră și nu am ....

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Cu respectul pe care-1 am față de dumneavoastră știți bine ca noi votăm proiectul de hotărâre nu ceea ce este în spate. Dacă mie imi arătați un articol din hotărâre unde scrie că va fi .....numai puțin

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Eu mă uit la toate documentele care însoțesc

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Stați să vă explic. Numai puțin. Nici măcar legal nu putem dintr-o dată să-l transferăm. Chiar la o subordonată de la Consiliul General sau chiar la o unitate administrativ teritorială, respectiv sector decât Consilul General hotărăște. Nu se putea printr-o hotărâre de consiliu prin care solicităm ..să treacă în domeniul .... Domnul, vă rog.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Au mai fost hotărâri care au avut această formă...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul ... de când este noua administrație la Consiliul General, la Primăria municipiului București ...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: S-au schimbat legile.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Vă mărturisesc, nu cred s-a schimbat legea, dar pot să vă asigur că se respectă.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Doamnă ... Dacă se dorea din start ceea ce dumneavoastră îmi spuneți, ceea ce dumneavoastră îmi spuneți și pe dumneavoastră chiar vă cred dar, dar... știu că nu tine de dumneavoastră in totalitate. Dacă se doreau lucrurile acestea să ajungă la sector 1 era trecute în titlul, în titlul, hotărârii. Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul consilier.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Doamna. Nu.....nuu

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Aveți juriști? Aveți pe undeva....

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Haideți să nu facem..

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Hai să întrebăm secretarul, care este legea? Nu se poate ...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Doamnă ...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Păi ...dar nu ... trebuia să o faceți înainte nu acum.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Doamnă ... Eu nu vreau să ne lungim cu discuția pe acest subiect. Haideți să vedem ce se va întâmpla și după aceea vom vedea dacă dumneavoastră ați avut dreptate sau eu. Vă mulțumesc. Doamna secretar, vă rog să țineți cont de ceea ce am spus.Vă mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc. Suntem la punctul diverse. La punctul diverse doresc .. sunt avem două doamne care doresc o intervenție legate de punctele ... de punctele de pe ordinea de zi, diverse, vorbim de domna Murgu Țarina Maria. Este aicea? Păi asta. Ce doriți să ne spuneți, vă rog. Doamna Murgu Țarina Maria Păi am depus cred, in ultimii doi ani mai multe sesizări la Poliția Locală și acum și aici la Primărie legate de funcționarea unei local de noapte - clubul Eden al căror firme ce-1 administrează se tot schimbă și care deranjează o stradă întreagă la ore... la 3 noaptea se aud râsete, sticle ciocnite zac sub balcoanele noastre. Se fumează. Nu putem aerisi... Mă rog, am scris in sesizare cam toate punctele locatarilor rezidenți ai străzii, semnat, cu parafa, ștampila asociațiilor de proprietari și nu știm ce să facem pentru că Poliția Locală nu poate

decât să-i amendeze? Mai departe ei funcționând sub geamurile noastre noapte de noapte.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte ele ședință: Ne mai spuneți odată adresa la care faceți referire?

J

Doamna Murgu Țarina Maria Calea... Clubul are adresa Calea Victoriei 107. Calea Victoriei 107.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Calea Victoriei 107. Deci vorbim de ....

Doamna Murgu Țarina Maria Clubul Eden.

Domnul Oliver-Leon Păiuși — Președinte de ședință: Dumneavoastră ați depus numeroase sesizări la care nu vi s-au răspuns, sau s-a răspuns parțial și sau nu ... Doamna Murgu Țarina Maria Am primit mai multe răspunsuri la ultima cea din mai nu am primit nici un răspuns am mai depus una săptămâna asta. Săptămână trecută. Inclusiv am aflat Primăria adică una dintre răspunsuri spunea că Primăria nu a emis...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Aviz?

Doamna Murgu Țarina Maria Aviz de funcționare. Dar, totuși clubul funcționează si Poliția Locală doar îi poate amenda. Adică.. ..Mi-au spus asta. E tot ce putem face. Nu putem să-i închidem.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Bun. O să discutăm toate lucrurile astea în comisiile, eventual în comisia de urbanism cu colegul meu. Și cu colega, colegii pe care ii avem aici și vom discuta puctual și vom face interpelare fie către Politie, disciplina în . Poliția bănuiesc că este este vorba. Aici avem probleme. Doamna Murgu Țarina Maria Da, subiectul, subiectul. Adică imaginați-vă că sub geamurile dumneavoastră sunt unii, nu pun muzică e adevărat, dar la 3 noaptea râd, vorbesc, beau bere, fumează și Poliția Locală spune ”da, dar e un club”. Ei nu fac gălăgie. Adică e... fiind club li se pare normal pare să fie lume strânsă sub geamurile noastre. Da. Clubul nici măcar nu are aviz de funcționare.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Bun, verificăm, o să solicităm ...

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Vom verifica, vom verifica adresa si dacă avem ... are vreo autorizație din partea Primăriei Sectorului 1 acest club și puteți veni în comisia de urbanism, împreună cu colegii noștri, să mai discutăm acolo să vedem exact ce se impune, la ce distanță de geamuri se află acest club și alte chestii.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: O să vă invităm și la comisia de urbanism. Am să vă trimit, trebuie sa-mi lăsați încă odată adresa, numărul, am o parte aici și o să vă invit la comisia de urbanism să discutăm amănuntul ăsta. Doamna Murgu Țarina Maria: Bine, o să las o adresă de email, e cel mai bine. Mulțumesc!

J

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: O avem pe doamna Angelica Botnar care ar dori să vorbească referitor la punctul 6. Punctul 6 de pe ordinea de zi se referă la o adresă a domnului Pencu Laurențiu. Are Legătură cu dânsul?

Doamna Angelica Botnar: Nu, domnule Președinte, la punctul 5.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Punctul 5, este vorba de asociația de părinți a Colegiului German Goethe.

Doamna Angelica Botnar: Da, domnule Președinte!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Deci au greșit aici. Ce doriți să ne spuneți?

Doamna Angelica Botnar - Asociația de părinți a Colegiului German Goethe:

Bună ziua domnule Președinte, bună ziua domnilor și doamnelor consilieri, vin din nou în fața dumneavoastră, noi am mai fost și anul trecut cu privire la situația educațională a elevilor Colegiului Goethe. Ca să vă reamintesc pe scurt, în cursul anului trecut a fost vorba despre spațiul suplimentar din str. Cristian Teii, care a aparținut Colegiului Goethe pentru o perioadă de 3 ani, anul trecut prin Hotărârea Consiliului Local dat în aceeași data 31 iulie, a fost atribuit către Școala nr. 11 datorită nevoilor de reparație ale Școlii nr. 11. Situația educațională de la Colegiului Goethe nu s-a schimbat, suntem aproximativ 2000 de copii înghesuiți într-un spațiu impropriu, cei de la clasele 0, funcționând de la nivelul anului 2012 când clasele pregătitoare au trecut din cadrul grădinițelor în cadrul școlii în spații improprii de anul trecut într-un subsol, iar ceilalți elevi ai Colegiului Goethe și mă refer la copii de 10 -13 ani, funcționează într-un program aberant, nefîind școală de proximitate acești copii au un program de aproximativ 10 ore pe zi. Constanți demersurilor făcute în cursul anului trecut, am venit cu o nouă rugăminte către dumneavoastră, am identificat în imediata proximitate a Colegiului Goethe respectiv la vreo 30 de m de intrarea din spate a colegiului o clădire pusă în vânzare de societatea Astra, societate aflată în insolvență, acest imobil spunem noi că ar fi apt să respecte cerințele legale pentru a se desfășura activitatea educațională, dar evident că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a analiza această oportunitate și-a decide cu privire la atribuirea acestui imobil către, în vederea desfășurări de activități educațioanale.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Ați trimis către o direcție ?

Doamna Angelica Botnar: - Asociația de părinți a Colegiului German Goethe:

Am trimis către (AUIPUSPS1) Sector 1 din 27 octombrie, dar probabil schimbarea de directori de acolo a făcut ca cererea noastră să rămână undeva în neant, am trimis către Direcția de Urbanism, am trimis către Comisia de învățământ din cadrul Consiliului Local și evident către Consiliul Local.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Trebuie să facem același lucru să vă invităm în comisia de urbanism din nou ca să fim prezenți toți cei din comisie. Doamna consilier, vă rog.

Doamna llinca Macarie: Vreau și eu să spun ceva, vreau să spun că grupul consilierilor USR este dispus să vă ajute și putem să lucrăm împreună pe un proiect de Hotărâre de Consiliu Local, putem să ne întâlnim și să ne gândim cum să procedăm.

Doamna Angelica Botnar: — Asociația de părinți a Colegiului German Goetlie:

Sigur noi am vrut să se respecte toți pași legali de aceea am venit cu o solicitare către dumneavoastră pentru că AUIPUSPS, un aparat de specialitate al instituției, evident că va lucra direct la ordinele Consiliului Local, n-au făcut nimic timp de aproape 1 an de zile, orice minut pierdut spunem noi că aduce atingere unor generații întregi de copii, deci nu numai copiilor mei, ca să înțelegeți de ce am un interes personal, ci tuturor generațiilor de copii care sunt supuși în mod nejustificat spunem noi la un stil de educație care nu cred că trebuie să ne reprezinte.

Domnul Oliver-Leon Păiuși — Președinte de ședință: Noi o să avem comisie de urbanism înainte de ședința ordinară din data de 07 august.

Doamna Angelica Botnar: - Asociația de părinți a Colegiului German Goethe:

Cu mare drag participăm și...........

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Și vă invităm să mai discutăm atunci în comisie. Da?

Doamna Angelica Botnar: - Asociația de părinți a Colegiului German Goethe:

Sigur, avem date de contact lăsate în măsura în care...........

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Da, trebuie să ne lăsați datele de contact și vă invităm și vom ține legătura pe problema asta.

Doamna Angelica Botnar: - Asociația de părinți a Colegiului German Goethe:

Sigur. Mulțumim foarte mult.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc.

Doamna Angelica Botnar: - Asociația de părinți a Colegiului German Goethe:

Sperăm, pentru că dacă întradevăr acel spațiu a fost necesar Școlii nr. 11, nu suntem blocați în ideea de-a avea noi ceva ci de-a ne rezolva o problema educațională și dacă există o soluție și aici foarte pe scurt vreau să vă reamintesc că la nivelul anilor 2014 s-a făcut un proiect la nivelul Primăriei Sectorului 1 de construire a.unui corp de clădire în cadrul colegiului, proiect care presupunea dărâmarea școlii de sport, deci efectiv era o problemă logistică să muți întregul colegiu pentru 4 4 5 ani să

O li

edifici ceva, proiectul avea o valoare imensă 12 milioane de euro, iar clădirea scoasă acum la vânzare probabil că cu tot cu investițiile care trebuie făcute în amenajarea spațiului nu cred că depășesc suma de 3 milioane. Cu alte cuvinte e o soluție mult mai ieftină la o problemă educațională cumplită în ceea ce ne privește ca părinți spunem în primul rând acest lucru pentru că copii noștri pleacă la 10.00 dimineața de acasă și vin la 20.00 sau la 21.00 în funcție de câte ore au într-o zi. Pentru noi ca părinți este cumplit să-ți vezi copilul la 10 ani că are un program al unui adult, nici noi știți foarte bine nu rezistăm unui program de 12 ore, 10 ore pe zi și în plus nu ne cere nimeni să fim de nota 10, noi le cerem copiilor noștrii în afara faptului de-a avea un program monstruos, să fie și de 10 în fiecare zi. Cred că mai mult decât atât nu am ce să spun.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc.

Doamna Angelica Botnar: - Asociația de părinți a Colegiului German Goethe:

Mulțumim foarte mult pentru suport.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc și vă aștept în comisie.

Doamna Angelica Botnar: — Asociația de părinți a Colegiului German Goethe:

Mulțumim.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna Nausica Popa, vreau să știu dacă este, este ultima interpelare care o avem la punctul diverse.

Doamna Nausica-Annelise-Kristine: Bună ziua, numele meu este Nausica Popa și mă aflu astăzi în fața dumneavoastră penru că acum 2 ani s-a aprobat un PUD care mă prejudiciază în mod direct și mă afectează, îmi afectează viața de atunci, de fapt de când s-a început construcția respectivului proiect. Este vorba despre Hotărârea nr. 135/31.08.2016 a Consiliului Local prin care în anexa 1 poziția 5 s-a aprobat PUD-ul pentru str. Epurești nr. IBis, beneficiarul respectivului PUD, care a obținut respectivul PUD de fapt pe numele altui beneficiar, dar, mă rog, au existat nenumărate încălcări ale Legii, au existat nenumărate sesizări și există în continuare nenumărate nereguli, pe care eu le-am sesizat și la care această instituție a făcut..le-a omis sau mă rog, nu a luat niciun fel de hotărâre care să-i facă pe cei care au astfel de compartimente să existe, să numai aibă astfel de comportamente și mă refer aici la faptul că pentru un imobil care s-a construit în neregulă, există un proces verbal de recepție pentru care însuși cel care a controlat, polițistul care a semnat acel proces verbal de recepție, deși nu trebuia să fie un domn polițist care semnază acest proces verbal de recepție, chiar dumnealui a spus că din păcate în momentul în care s-a semnat și există scris un răspuns oficial evident, atunci când s-a semnat acest procps verbal nu era construcția terminată. Ulterior același domn polițist i-a semnat și certificatul de atestare, ceea ce este în primul rând aberant, în momentul în care eu am făcut sesizări în acest sens ghiciți cui i-a fost atribuită soluționarea acestor sesizări ale mele? Domnului polițist, evident. Pe lângă faptul că Poliția Locală nu este capacitată să facă altceva decât să constate, că da, întra-devăr se face mizerie, da, întra-devăr este foarte mult zgomot, da, întra-devăr, atâtea și atâtea chestiuni, eu mă văd direct prejudiciată și ca atare mă văd obligată să dau în judecată Consiliul Local pentru că prin aprobarea acestui PUD mă prejudiciază.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc.

Doamna Nausica-Annelise-Kristine: Și eu vă mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Avem punctul diverse, dau doar citire titlurilor și încheiem ședința. La diverse avem:

1.    Curtea de Conturi a României - Decizia nr. 167/8/04.06.2018 și Decizia nr.30/5/04.06.2018

2.    Curtea de Conturi a României - Decizia nr. 12/2/07.06.2018

3.    S.C. Ambasador S.A. - Plângere administrative prealabilă

4.    Teodorescu Marius - adresa nr.22840/11.06.2018

5.    Asociația de părinți a Colegiului German Goethe - adresa nr.23797/15.06.2018, adresa nr.23798/15.06.2018, adresa nr.23799/15.06.2018

6.    Pencu Laurențiu - adresa nr.25376/28.06.2018, adresa nr.25375/28.06.2018, adresa 25378/28.06.2018

7.    Ionut Mircea - adresa nr.23877/18.06.2018

5

8.    Nițu Andreiana, Horodincă Mircea, Horodincă Lia și Guiu Mioara Ketty - adresa nr.24018/19.06.2018

9.    Locuitori ai sectorului 1, str. Turbinei - adresa nr.23848/18.06.2018

10.    Raportul trimestrial al Subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, întocmit la data de 05.07.2018

11.    Curtea de Conturi a României - Raportul de audit "Eficacitatea procesului de informatizare a activității curente la instituțiile publice”

12.    Agenția Națională pentru Achiziții Publice - adresă referitoare la consiliere metodologică cu privire la modul de aplicare a prevederilor legale în materia achizițiilor publice

13.    Vanea Cristina - memoriu referitor la problemele cu care se confruntă cetățenii cartierului Floreasca

14.    Popa Nausica-Annelise-Kristine - Plângere prealabilă - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 135/31.08.2016 - PUD Str.Epurești nr. 1 bis, sector 1

15.    Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi București - Decizia nr. 100/2/10.07.201 8

16.    Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi București - Decizia nr.95/12.07.2018

17.    Mihai Silviu Damian Pintea- adresa nr.28030/13.07.2018

18.    Instituția Prefectului - intenție participare ședință.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Și la punctul diverse de pe ordinea suplimentară avem:

1.    Asociația Cartier Aviației - Petitie în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 27/2002

3    3    3    3

2.    Demisia domnului Cristian Laurențiu Bulfon din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, conform Legii nr.550/2002, conform adresei nr.30028/25.07.2018

3.    Festivalul Internațional Majura de Duo Pianistic

4.Solicitare Asociația Club Sportiv Noblesse Oblige nr.27451/10.07.2018 5.Solicitări participare la ședința cu referire la proiecte de pe ordinea de zi si de pe ordinea de zi suplimentara

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc, declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Oliver-Leon Păii



Marin Mirea lulia Aruncutean Mădălin Paralese Octavian Popa Cristian Culca Andrea Kutiyk

Alina Mărunțelu (yțj Mariana Sorescu Cristina Dima


Georget» ka|wffitru



45