Proces verbal din 26.06.2018

Proces verbal sedinta extraordinara 26.06.2018


Sectorul 1 al Municipiului București RECISTRATURĂ GENtHALĂ

2 9. IUN. 2018

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primit răspuns / completare peîijie Semnătură de nrf.nTr^........................


Nr.12 din 26.06.2018

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului I din data de 26.06. 2018, ora 12.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 2123/22.06.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (4), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre pentru instituirea obligativității elaborării unui plan urbanistic de detaliu pentru toate tipurile de investiții ce se vor edifica pc raza Sectorului 1, cu excepția locuințelor individuale - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 94/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1, precum și a unui supleant în Consiliul pentru Dezvoltarea Regională Bucurcști-Ilfov, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.35/28.02.2017 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Ordinea de zi suplimentară:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 175/11.06.2018 privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii unităților de învățământ aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, care au obținut premii la Concursul de robotică RoboTech -Junior, ediția I, din 12 mai 2018 Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

Potrivit prevederilor art. 39 alin,(3) din Legea nr, 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului Sectorului 1, respectiv de către Serviciul Secretariat General, Audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 3 zile înainte, în data de 22.06.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pc ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali. Au lipsit următorii consilieri locali: domnii Marian Cristian Neagu, Cristian Adrian Tudose și Augustin Manuel Vieru.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și următorii cetățeni: Baiu David, Baiu Iuliana, Croitoru Andreea, Anghelescu Cristina, Stănescu Lucia și Croitoru Florin.

Doamna Daniela-Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua bine ați venit la ședința extraordinară din data de 26 iunie 2018. Având în vedere că în sală avem o prezență de 24 de consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea nr. 215/2001, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței... Liniște... Domnule Bulfon, a început ședința... al ședinței extraordinare din data de 11 iunie 2018. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea procesului verbal?!?! Nu. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11 iunie 2018. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost aprobat și descărcat. X

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Doamna Daniela-Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Vă mulțumesc. Domnule președinte, vă dau cuvântul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Bună ziua. Am fost informat că punctul 2 de pe ordinea de zi care se referă, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 94/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1, precum și unui supleant în Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București-Ilfov, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 35/28.02.2017 este retras de pe ordinea de zi. Deci vom avea punctul unu și de pe ordinea de zi suplimentară, la fel, un singur punct.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare ordinea de zi care cuprinde un singur punct. Cine este pentru, vă rog ? Unanimitate. Mulțumesc.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI ORDINEA DE ZI.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun la vot ordinea de zi suplimentară. Are un singur proiect de hotărâre, punctul unu. Cine este pentru ? Vă mulțumesc, unanimitate.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: După ce dăm citire celor două proiecte de hotărâri, o vom lăsa pe doamna reprezentant - doamna Ramona Claudia Florescu să ne expună câteva cuvinte despre parcul Kiseleff. Dau citire proiectului.

1. Proiect de hotărâre pentru instituirea obligativității elaborării unui plan urbanistic de detaliu pentru toate tipurile de investiții ce se vor edifica pe raza Sectorului 1, cu excepția locuințelor individuale

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Aș vrea să știu dacă sunt interpelări în sală. Nu? Atunci aș vrea să vă expun, într-un minut, în calitate de membru al Comisiei de Urbanism. Am citit cu mare atenție acest proiect și pot să afirm că încalcă prevederile legale. Deci, din punctul meu de vedere, ca membru al Comisiei de Urbanism, acest proiect este nelegal. Motivele sunt foarte simple și pot să vi le exprim scurt.

Domnul Glicorghiță-Liviu Goncea: Da, nu mă interesează. Vreau să știu dacă este oportun sau nu este oportun. Pe mine nu mă interesează dacă este legal sau ilegal, pentru că asta este treaba Prefectului. Este oportun sau nu este oportun să creștem între case un bloc de patru etaje, asta mă interesează pe mine.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Legalitatea este treaba Prefecturii încă odată. Nu-i treaba mea, domnule Păiuși, și nici a dumneavoastră.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnule consilier, este...

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: încă o dată, vă repet nu este treaba mea, nu este treaba dumneavoastră. Treaba mea este să știu: crește un bloc cu patru etaje între case, sunt eu de acord cu chestia asta ?

Doamna llinca Macarie: Nu are legătură, e exact efectul... va fi...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință: Este cu totul altceva.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu sunt de acord, cum nu am fost de acord nici cu Charlie Hebdo, e cineva în sală de la Charlie Hebdo să ne spună și nouă ce a vrut să spună cu fiare vechi?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Imediat domnul consilier, doamna Arhitect Șef.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Din punct de vedere legal nu am fost de acord nici acolo.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Vă rog, doamna Arhitect Șef!

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Din punct de vedere al oportunității, oportunitate!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul consilier, am dat cuvântul doamnei arhitect.

Fără utilizarea instalației de sonorizare.......

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna arhitect este aici, poate să ne explice.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Deci încă o dată, ca și oportunitate, nu vreau legal, nu vreau să știu legal nimic, nu vreau să iau act.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc, doamna arhitect vă rog!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamna arhitect, aceeași opinie o am, dacă aveți ceva de spus pe oportunitatea acestui proiect, spuneți. Din punct de vedere al legalității nu mă interesează. Eu nu vreau să-mi crească între case blocuri, eu vreau să crească blocuri aici unde sunt blocuri.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Domnule președinte, dacă îmi permiteți înainte să vorbească...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog, doamnă!

Doamna Olivia Oprescu Ciobanu - Arhitect Șef: Dacă îmi dați voie, având în vedere nenumăratele sugestii, observații...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Doamnă, două secunde, două secunde...

Doamna Olivia Oprescu Ciobanu - Arhitect Șef: Am fost întrebată și dați-mi voie, foarte scurt vă spun.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Deci vreau să știu!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dar chiar întreb cineva de la...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnule Goncea, domnule Goncea, am o rugăminte... Doamna arhitect șef a luat cuvântul.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dacă erai normal, dădeai un bună ziua când ai intrat în sală, de doi ani de zile aștept un bună ziua de la dumneavoastră...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna arhitect, vă rog frumos!

Fără utilizarea instalației de sonorizare.......

Domnul Daniel Tudorachc - Primarul Sectorului 1: Domnule Goncea! Domnule Goncea!

Fără utilizarea instalației de sonorizare.......

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: E cineva de la Charlie Hebdo în sală, că am și eu un punct de vedere. Nu e nimeni?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamna arhitect, aveți cuvântul!

Doamna Olivia Oprescu Ciobanu - Arhitect Șef: îmi cer scuze, o să vorbesc foarte scurt, bună ziua. Nu știu dacă la mine se referea domnul consilier. Având în vedere nenumăratele observații și reclamații, și faptul că documentația PUD este un studiu, constituie un studiu. Așa cum spune legislația în vigoare am considerat că este necesar să luăm această măsură, în vederea stabilirii de fapt a disfuncționalităților...

Doamna Clotilde-Maiie-Brigitte Armând: Un pic de respect, domnule Goncea. Sau plecați din consiliu?

Doamna Olivia Oprescu Ciobanu - Arhitect Șef: ...a disfuncționalităților pe care le pot crea sau nu.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna arhitect, un pic mai aproape ca să vă auzim, vă rog!

Doamna Olivia Oprescu Ciobanu - Arhitect Șef: Mai aproape de cine? Da, probabil că nu funcționează... nu știu... Da?... Nu?... Da? Funcționează! Deci, având în vedere că avem nenumărate sesizări de la vecini, de la cetățenii Sectorului 1 și pentru că documentația PUD, așa cum legea o definește în momentul acesta, reprezintă un studiu, am găsit de cuviință că este necesar ca pentru anumite tipuri de investiții să se facă acest studiu, tocmai pentru a lămuri dacă ele aduc disfuncționalități, investițiile respective, în teritoriu sau nu. Evident că documentațiile PUD își urmează cursul firesc, conform legislației, și acelea vor trece prin aprobarea plenului Consiliului Local, unde veți stabili chiar dumneavoastră, domnilor consilieri, oportunitatea investiției.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Aici ne referim la toate tipurile de investiții, exceptând locuințele individuale. Deci, cu alte cuvinte, atât în Comisia de urbanism, cât și în acest consiliu, putem să avem și 200-300 de PUD-uri, la urma urmei, pe lună. E o problemă asta. Plus de asta, știți bine că nu poți să obligi pe cineva care respectă regulamentul de urbanism, nu poți să-l obligi să obțină PUD dacă el are, dacă el respectă CUT-ul, POT-ul, deci toate elementele principale.

Doamna Olivia Opresc» Ciobanu - Arhitect Șef: Oricum, prin documentație PUD nu pot fi modificate CUT-ul și POT-ul. Acest lucru este foarte clar specificat în legislație. Această documentație PUD nu stabilește decât amplasarea obiectului în raport cu vecinătățile, deci practic acest studiu se face tocmai pentru a ancora această investiție nouă în raport cu vecinătățile.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog, doamna consilier!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna arhitectă, ne-ați menționat mai devreme că dumneavoastră, datorită presiunilor și contestațiilor din partea cetățenilor și a anumitor ONG-uri, ați solicitat acordul Consiliului. Vreau să știu punctul dumneavoastră personal, ca și specialist, pentru că aici în Consiliu nu toți suntem specialiști. Care este exact, conform legii, vreau să-mi spuneți. Care este punctul dumneavoastră de vedere. Și dacă este legal, dacă se încadrează în condițiile legii, dacă este la limita legii sau dacă este ilegal, asta mă interesează! Și dacă trebuie modificat, unde trebuie modificat ca să intre în legalitate, asta vreau să știm cu toți, să explicați și să știm, pentru că nu suntem toți specialiști, vrem să respectăm legea.

Doamna Olivia Oprescu Ciobanu - Arhitect Șef: Vă asigur că niciodată nu am înaintat proiecte de hotărâre care să fie ilegale. De acest lucru vă asigur. Nicăieri legislația nu specifică concret acest lucru, însă, în legislația în baza căreia care noi funcționăm îmi spune că pentru natura investiției se poate solicita documentație PUD. Și pentru a nu ajunge în situația că de ce unora li se cere PUD și altora nu, pentru că legea nu distinge dacă pentru parcele cu o anumită suprafață sau dacă pentru parcele cu o anumite deschideri sau pentru parcele în care în vecinătate avem P+l deși zona este într-o zonă mixtă care presupune clădiri înalte și cetățenii cumpără în baza unui certificat de urbanism de informare un teren pe care ei se așteaptă să facă o clădire înaltă, după care vin în ședință, în plenul Consiliului și, știți foarte bine că am avut situații nenumărate în care documentațiile au fost respinse, consider că este necesar ca de la bun început să știe acest lucru și să-și asume acest lucru.

Doamna Porumb Ramona: Doamna arhitect, da, de exemplu, un cetățean sau, în fine, cine vrea să-și construiască, am înțeles că vorbim doar de investiții noi, de construcții noi, așa cum este proiectul, și respectă practic regulamentul de urbanism și nu ar mai avea nevoie, nu vrea acele derogări necesare, care trebuie făcute prin PUD. De ce să vin eu să-l oblig să mai facă încă un pas, alte termene, probabil... bănuiesc că și alte cheltuieli.

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși - Președinte dc ședință: Imediat, domnule Goncea!

Doamna Porumb Ramona: ...și așa mai departe, prin PUD. Adică, ce rezolv atât pentru el, dar și pentru vecini, că înțeleg aici practic încercăm să aducem o rezolvare.

Doamna Olivia Oprescu Ciobanu - Arhitect Șef: La faza de documentație PUD se fac anumite studii și studii de rețele prin care putem ști dacă într-adevăr rețeaua respectivă suportă gabaritul pe care îl propun, se iau avize de circulație și la fel putem ști dacă se rezolvă parcarea în incintă, în parcela proprie, așa cum spune regulamentul Hotărârii 66/2006. Sunt anumite lucruri care printr-un studiu se pot demonstra, dacă se pot face sau este necesară reducerea numărului de apartamente al construcției respective.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnule Goncea, vă rog!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Pentru cei care nu au locuit în București sau nu sunt nativi, doamna Bănișor, doamna Bănișor, vreau să spun și eu ceva. Deci, pentru cei care nu, ei nu au de unde să-și aducă aminte că noi am avut aici satul Străulești, am avut aici satul Herăstrău, am avut aici satul Băneasa. Cei care au stat în București își aduc aminte. Noi în momentul ăsta, în satele respective, care au fost case, am început prin, după opinia mea printr-o nemernicie, să dăm drumul să construiască oamenii blocuri de patru etaje, cinci etaje, zece etaje, putem să le dăm și de 20. Eu vin și spun altceva, domnule primar. Eu vin și spun așa: cetățenii fostului sat respectiv, care sunt și înrudiți între ei, vin la mine, consilierul lor, și îmi spun așa: ”Băi Goncea, noi te-am ales pe tine, pentru că nu vrem în centrul cartierului nostru de case să-și construiască unul un bloc”. Eu vin și spun: ”Păi, îmi spune USR-ul că e legal să-și construiască un bloc”. El îmi spune : ”0 fi legal, poate e legal, noi nu avem de unde să știm că legea spune că e legal, poate e legal, dar este oportun?”. îmi spune cetățeanul respectiv: „Este oportun ca tu consilierul pe care l-am ales eu, și care mi-ai promis în campanie că nu dai voie, ba mi-ai promis în campanie că îmi refaci casa și de aia te-am votat, dar nu mi-ai promis în campanie că îmi construiești un bloc de 4, 5, 6, 10 etaje în mijlocul satului meu, satul domnule, că sunteți de aici și știți despre ce vorbesc.” Deci satul ... și atunci eu vin și spun: ”Da, s-ar putea ca legal, legal să fie, cum spune domnul Păiuși”, nu l-am contrazis niciodată și îi zic domnul pentru că e președinte de ședință, nu, da, tot nu dă bună ziua, deci nu l-am contrazis niciodată, s-ar putea să fie legal, dar oportun este pentru mine să nu-mi ascult cetățeanul?

Domnul Olivci -Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc. Doamna consilier Macarie. Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu am terminat, domnule!

Doamna Ilinca Macarie: Pot să vă răspund.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vi se pare am terminat?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dacă îmi permiteți...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Ținem o dizertație?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vi se pare că am terminat?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnule consilier, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, vreți să ținem o dizertație? Ținem o dizertație.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu, punctul meu de vedere este acela pe care vi l-am spus. Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Am înțeles cu toții foarte bine, cu toții...

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea; Dacă este cineva de la Charlie Hebdo ca să poată să-mi răspundă și mie ceva. Nu e? Mulțumesc! Poate doamna Clotilde îmi răspunde.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier Macarie, vă rog aveți cuvântul!

Doamna Grigorcscu Iuliana Cristina: Eram

Doamna Ilinca Macarie: O să, o să încerc!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Era dânsa... imediat.

Doamna Ilinca Macarie: Eu o să vă răspund pe oportunitate, dacă îmi dați voie. Deci, oportunitate... pot să...mă lăsați? Deci, în primul rând este un abuz să le ceri, să le ceri oamenilor să plătească în plus cel puțin o mie de euro, să-și ia un PUD, să mai aștepte nu știu câte luni și PUD-ul... să nu uităm că majoritatea abuzurilor care au fost făcute, au fost făcute prin PUD, prin PUD-ul care duce la abuzuri pentru că ...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Și PUZ.

Doamna Ilinca Macarie: Invită la derogări, dacă tu ceri un PUD, tu dintr-o dată ai plătit niște bani în plus și ce ai vrea?

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Sunteți ultracunoscută în lumea PUD-urilor.

Doamna Ilinca Macarie: Și vei vrea, da, da...

Domnul Gheoi»hiță-Liviu Goncea: Nu pot să vă ascult, vă repret, ultracunoscută.

Doamna Ilinca Macarie: Puteți să mă lăsați să spun.

Doamna Clotilde-Maiie-Brigitte Armând: Domnule Goncea, cineva vă cheamă afară, nu puteți să vă duceți, ca să putem să discutăm în pace?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dumneavoastră îmi spuneți mie de PUD-uri? Sunteți o stea în creștere.

Doamna Ilinca Macarie: Deci dumneavoastră invitând, obligând oamenii să facă PUD-uri... Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Domnule consilier Goncea...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Unde vreți să ajungeți, nu știu!

Doamna Ilinca Macarie: Oameni care să facă PUD-uri îi invitați la derogări.

Domnul Cristian-Laurcnțiu Bulfon: Domnul Goncea, măcar aveți decența respectați opinia altora.

Doamna Ilinca Macarie: Ați cerut să vi se răspundă pe oportunitate, acuma nu...

......Fără utilizarea instalației de sonorizare.......

Doamna Ilinca Macarie: Dar nu mă interesează ce ziceți dumneavoastră, eu acuma am cuvântul, da? Deci, este inoportun! Absolut din toate punctele de vedere acest... și nici nu se intră, nici nu intrăm pe legalitate, este inoportun să le ceri oamenilor să plătească în plus și să aștepte mai mult pentru niște... pentru niște documente pe care le pot obține mult mai simplu și care în urma acestui, acestor bani în plus îi vor invita să facă derogări și se va ajunge la abuzuri.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc! Doamna consilier, vă rog!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dacă îmi permiteți, stimați colegi, noi aici votăm oportunitate, însă profesia mea mă obligă să mă uit un pic și la legalitate. Eu personal mă aflu în situația în care nu mă pot pronunța. Sincer vă spun. Prin urmare, vă solicit ca să îl punem pe ordinea de zi de data viitoare, să ne mai consultăm și noi, pentru că eu vă spun sincer voi mai întreba și în alte părți ce ține de legalitate și tot ce... toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească orice proiect în care ni se solicită PUD. Deci, vă spun sincer, eu personal aș dori să se retragă de pe ordinea de zi, dacă se poate și inițiatorul dorește, vă mulțumesc frumos.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da. Pot să spun și eu două cuvinte? Mă ascultați? într-adevăr, pe strada Amintirii s-a construit un bloc de P+3+4 retras. Eu nu sunt de acord. Eu, ca Primar, mă ascultați și pe mine, domnule Goncea? Eu, ca și primar, nu sunt de acord să fim obligați să dăm, să semnăm aceea autorizație pentru astfel de construcții și pe strada Amintirii și pe celelalte străzi. Putem limita deci. Când zic putem mă refer în primul rând la Consiliu, să limităm aceste construcții. Eu zic că în acea zonă un P+2 ar fi maxim. Nu P+4! Dacă ați trece măcar o dată prin acea zonă, să vedeți cum arată acel bloc.

Doamna Ilinca Macarie: Am o întrebare.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Două secunde mă lăsați și după aceea puteți vorbi. Eu...

Fără utilizarea instalației de sonorizare.......

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Poftim?

Fără utilizarea instalației de sonorizare.......

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Ăsta cu PUD, da, dar PUD-ul a fost aprobat înainte să ajungem noi. Deci, noi am fost în momentul de față, mă refer la executiv, am fost obligați să eliberăm acea autorizație. Nu vreau, mă ascultați? Domnule Goncea, ascultați-mă și după puteți face ce vreți, că este dreptul dumneavoastră să votați. Deci, am rugămintea la dumneavoastră, domnii consilieri, nu ne puneți pe noi, pe Primar și pe executiv în... ne obligați de fapt să semnăm astfel de autorizații, care nu își au rostul și care nu își au locul în acel moment. Deci, dacă ați sta dumneavoastră să fiți vecinul cu unul din dreapta și din stânga, cred că ați fi făcut scandal. Deci, hai să nu îi condamnăm pe acei oameni care stau pe strada Amintirii să construiască astfel de blocuri, atâta. Rugămintea mea, votați acest proiect și nu îi mai lăsăm pe constructori să își bată joc de acei oameni.

Doamna Porumb Raniona: Domnule Primar, dar prin ce anume vă constrângem sau vă obligăm sau obligăm executivul să aprobe aceste PUD-uri? Vă rog frumos să ne lămuriți.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, prin PUG, până se modifică PUG-ul ești obligat, dar poate prin PUD rezolvăm această problemă. Știți care e problema? Vă convine dumneavoastră să fiu eu obligat să dau P+4 acolo, ca după aceea să spuneți: ”Uitați, Tudorache dă P+4, dă blocuri între case!”

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna Armând, vă rog!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Da, eu cred că este o mare problemă. Dumneavoastră, domnule Primar sunteți prost sfătuit sau nu înțelegeți procesul. PUD-ul permite abuzuri, și dumneavoastră cereți să fie mai multe PUD-uri.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu, cred că dumneavoastră...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: PUD-ul permite să nu respecți legea.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu înțelegeți.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Dacă sunt PUD-uri o să puteți să construiți blocuri exact așa. Așa este în PUD, asta e în PUD și asta ne cereți acuma să facem.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, doamnă ... e un PUG dacă înțelegeți. Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Domnul Primar, nu înțelegeți ce votați?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Care a fost făcut în 2000! Vă bateți joc de acei oameni dacă nu votați! Vă bateți joc, să știți!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Dumneavoastră faceți! PUD-urile sunt abuzuri, abuzurile vin din PUD-uri. în campanie, în campania electorală toată lumea îmi spunea ”Doamnă, vă rog să opriți PUD-urile, PUD-urile permit derogări, derogările sunt permise de PUD-uri.” Și ne cereți acuma ca să nu fie.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, eu vă cer acuma să nu mai putem construi blocuri între case!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Toate autorizările de construire să fie PUD-uri.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Asta vreți acuma! Să lăsăm în continuare să fie construite blocuri.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Domnule primar, îi mințiți pe oameni, mințiți, problema este faptul că PUD-urile sunt o problemă. Asta este adevărul.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Cred că nu înțelegeți. Nu înțelegeți, doamna Clotilde!

Fără utilizarea instalației de sonorizare.......

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Păi tocmai din cauza asta nu las să fie P+4!

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Vă mulțumesc, cred că, concluziile... Doamna consilier, vă rog...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Stimați colegi!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier, vă rog!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: îmi cer scuze, îmi cer scuze, haideți un pic să...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dacă îmi permiteți și mie, vă rog frumos! Domnule președinte, să gestionați ședința! Mi-ați dat cuvântul și aș dori să îmi exprim cuvântul....Haideți ca să ne mai consultăm și să o punem pe următoarea ședință, pe ordinea de zi.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna arhitect, doriți să mai interveniți?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: în stilul acesta nu vom ajunge nicăieri.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna arhitect, doriți să mai interveniți?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Este o problemă foarte sensibilă, nu sensibilă, de ambele părți, indiferent care. Haideți să nu luăm o decizie pripită și să ne mai gândim un pic, să mai întrebăm și noi, vă rugăm frumos.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Dar care a fost urgența?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina; Să retrageți de pe ordinea de zi.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Noi suntem aici.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina; Și să puneți într-o ședință ordinară.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Am fost...

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Doamna Armând!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna Clotilde nu v-am întrerup, îmi pare rău!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Două zile pentru o urgență, care este urgența? Acuma cereți să avem mai mult timp, da e o bătaie de joc, domnule primar. De ce am venit aici ca să discutăm ceva, ne-ați convocat în două zile pentru a discuta ceva și acuma cereți amânarea. De ce am venit?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: încheiem dezbaterile.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Pentru că ați fost aleasă doamnă.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; Domnule Goncea !

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea; Și puteți veni și de la Charlic Hcbdo până aici pc jos.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna Clotilde, la ședință vin pentru că sunt convocată, nu spuneți când să vin la ședință, pe bune acuma!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Că ați fost aleasă, sunteți româncă.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu așa rezolvăm problemele cetățenilor.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: La televizor ați spus că sunteți româncă.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Am rugămintea...

Doamna Clotilde-Marie-Biigitte Armând: Venim aici ca niște marionete.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dacă sunteți româncă, stați cu mine aici.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Stimați consilieri, doamna Armând, vă rog. Domnule Goncea... Supun spre aprobare ”Proiect de hotărâre pentru instituirea obligativității elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru toate tipurile de investiții ce se vor edifica pe raza Sectorului 1 cu excepția locuințelor individuale”. Cine este pentru? 15 voturi pentru. Cine este împotrivă? 7 voturi împotrivă. Câți consilieri suntem prezenți? 24 dc consilieri prezenți. Proiectul a trecut!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Stați un pic, domnule președinte, mai suntem și abțineri.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Am o întrebare. Cum va rezolva, cum va rezolva acest proiect problema, problema oamenilor de pe Amintirii, domnule Primar?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Scuzați-mă, cine este, domnul consilier, o secundă domnul consilier, numai puțin, cine se abține? Cine se abține?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Am o întrebare, vă rog, cum va rezolva acest proiect problema oamenilor de pe Amintirii?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 3 abțineri.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnul președinte aș dori să-mi explic votul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Eu personal am votat abținere pentru că nu sunt specialistă, nu cunosc și doream...

Doamna Steluța Todea: Nici măcar nu a întrebat cine se abține, nu s-a terminat procedura de vot. Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Ba da s-a votat, a întrebat.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: De ce au votat pentru, asta vreau să știu, nu de ce v-ați abținut.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina; Doamna Clotilde!

Doamna Clotildc-Maric-Brigittc Armând: Ați spus deja asta, colegii dumneavoastră...De ce?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu cred că, eu nu vă permit să țipați la mine, îmi cer scuze...

Doamna Clotildc-Maric-Brigittc Armând: De ce? Asta vreau să cercetați.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu știu la dumneavoastră la partid cum țipați, dar la mine, vă rog eu tare mult să încetați cu țipetele! Mulțumesc frumos! Deci eu vreau să-mi explic votul, domnule președinte.

Doamna Clotildc-Maric-Brigittc Armând: De 12 ani ce s-a întâmplat în Sectorul 1.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu sunt specialistă și doream...

Doamna Clotilde-Maric-Brigittc Armând: Derogări după derogări, asta se va întâmpla în continuare. Mulțumesc mult PNL-ului, PSD-ului ... îi știm.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Stimați consilieri, da, stimați consilieri, avem 14 voturi pentru, 7 împotrivă, 3 abțineri, proiectul a trecut.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

14 voturi pentru;

7 voturi împotrivă; 3 abțineri.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Aș dori și eu să-mi explic votul dacă se poate...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Da, vă rog, doamna consilier, vă ascultăm! Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Și să mă lase și pe mine colegii să-mi explic votul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă ascultăm!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Personal am votat abținere pentru că nu sunt specialistă și doream mai multe puncte de vedere. Nu țin partea nimănui doar era chestiune de legalitate, să fie îndeplinite condițiile și atât. Mulțumesc mult!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc! Trecem la punctul unu de pe ordinea de zi suplimentară, îi dau citire:

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1, nr.175 din 11 iunie 2018, privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii unităților de învățământ aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță Robotică al Colegiului Tehnic Dinicu Golescu care au obținut premii la concursul de robotică Robotech Junior ediția unu din 12 mai 2018.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Cine este pentru, vă rog?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnule președinte, dacă îmi permiteți.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință: Da, vă rog.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Având în vedere că vorbim de niște copii, care au niște dotări excepționale, propun, dacă sunt și colegii de acord, să dublăm aceste sume și doamna de la economic dacă ne poate..., nu cred că ar fi o problemă pentru bugetul Sectorului 1 să dublăm aceste sume..

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna.

.........fără utilizarea instalației de sonorizare........

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: îl fac, amendamentul, acum pe loc. Acuma a venit. Este ordine suplimentară. Nu am avut unde să fac amendamentul, domnul președinte, dacă îmi permiteți, acuma a venit direct în ședință. Voi face amendamentul în scris, dacă colegii mei susțin dublarea tuturor sumelor, vorbim de niște beneficii a unor .... beneficii financiare stimulente pentru niște elevi, din niște unități învățământ unde au avut...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnule director Clinciu!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ...niște merite pe care eu consider că dacă le dăm douăsute de lei mi se pare că nu este de ajuns. Iertați-mă dar asta consider. Dacă v-ați uitat pe Anexa 1 și Anexa 2 ... Este doar strict părerea mea personală, dacă...

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Domnule Clinciu...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ...mă lăsați un minut să scriu amendamentul. Mulțumesc mult.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Puteți să ne explicați situația, vă rog. Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Țin amendamentul doamnei să știți...

Domnul Director AUIPUSP - Romeo Clinciu: Bună ziua!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vorbim de sursa financiară, dacă...

Domnul Director AUIPUSP - Romeo Clinciu: Bună ziua! Deci, în primul rând aș dori să vă explic de ce a ajuns atât de târziu proiectul pe ordinea de zi.

.........fără utilizarea instalației de sonorizare........

Domnul Director AUIPUSP - Romeo Clinciu: Dacă se poate suplimenta premiul? în principiu, da.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog, doamna consilier.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Nu spune nimeni, că banii sunt puțini și că nu ar trebui mai mult. Dar la orice propunere, mai ales în ceea ce privește propunere din buget, trebuie să știm impactul bugetar, și dacă există bani. Vă amintesc că au mai fost făcute niște amendamente la ultimul rectificat de buget și am ajuns într-o situație nu taman ok. Propunerea mea este următoarea: să votăm acum așa și data viitoare în funcție de bugetul care există, dacă există buget putem veni să le majorăm. Eu nu pot să votez nu putem vota sume mai mari acuma atâta timp cât nu știm dacă există în buget. Ca să votăm e ușor să punem de exemplu de la douăsute de lei la o mie de lei, dar sunt bani? Ce înseamnă asta? Trebuie să se intre cu un rectificativ deci oricum nu facem nimic. încă o dată propun să votăm așa, iar la următoarea ședință în funcție de buget să venim să le dublăm sau majorăm, cum o fi.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință; Este și corect.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Păi, dați-ne o pauză de cinci minute, domnul Primar!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dacă îmi permite-ți...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; Pauză pentru ce, domnul Goncea?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ... Eu voi face amendamentul. Dacă ... vă spun sincer, acuma am primit ordinea de zi suplimentară. Nu aveam cum să fac amendamente nicăieri. Propun să fac acest amendament. Ideea este următoarea, vorbim de 24 de copiii care au niște premii la niște concursuri internaționale dacă nu mă înșel și eu cred că în bugetul Sectorului 1, care este cel mai mare după Primăria Capitalei se poate găsi o sumă să se mute dintr-o parte în alta încât să putem da la 24 de copiii și un profesor care i-a coordonat și i-a învățat această sumă.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Clinciu, aveți banii prevăzuți pentru astfel de suplimentare?

Domnul Director AUIPUSP - Romeo Clinciu: Pe sumele propuse da, dar nu știu pe sumele propuse în amendament dacă există sau nu banii.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Bun, și nu este mai corect să aprobăm așa cum este acum hotărârea de consiliul local și...

Domnul Director AUIPUSP - Romeo Clinciu: ... Modificarea...

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: ...ulterior în ședință ordinară să revenim cu o modificare?

Domnul Director AUIPUSP - Romeo Clinciu: Modificarea pe care am adus-o acum hotărârii de consiliu constă doar în numărul premiilor acordate, întrucât a fost o eroare de transmitere a listei de către liceu. Au fost omise și mențiunile. Atât, asta. Mențiunile și premiul pentru profesorul coordonator, iar concursul nu este de nivel internațional.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Eu îmi voi redacta amendamentul! Și, domnul președinte, aș dori să-l supuneți la vot dacă se poate, mulțumesc mult.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: ... Analizează și domnul Clinciu la unitățile de învățământ dacă avem bani vine și doamna Frone, că nu putem să supunem la vot un amendament...

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Doamna secretar, doamna secretar, domnul Președinte!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Supuneți sau nu amendamentul?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Poftim?

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Pomnul președinte supuneți sau nu amendamentul?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Amendamentul, care este amendamentul dacă nu ai sursa financiară? Deci ar trebui doamna Frone să ne explice dacă este posibil acest lucru.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Cristina, hai să ne ... pentru data .... păi nu mă obliga să nu-1 votez că eu chiar aș vrea să votez cu amendamentele tale, dar nu există rectificat, nu-1 putem pune în practică.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul director Clinciu!

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Am să vă explic, dacă amendamentul trece și în situația în care sursa bugetară nu există la nivelul administrației, atunci proiectul nu se poate pune în aplicare întrucât domnul director trebuie să vină în următoarea ședință, să facă rectificare de buget și de atunci hotărârea să-și producă efectele juridice. Deci practic am bloca această situație verificată de acest amendament. Adică am fi în aceeași situație, nu spune nimeni dacă fundamentăm, și doamna consilier merge la unitățile de învățământ și identifică sursa financiară să vină cu proiect de ...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: ... doamna secretar, mulțumesc frumos. Dacă s-ar putea nu știu ... cât îmi redactez eu proiectul, dacă domnul director poate suna la economic și doamna Frone ne poate sugera sursa financiară?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Eu cred că în cinci minute am închide ședința.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Deci, amendamentul .... amendamentul formulat de dumneavoastră și fundamentarea .... Să știți că toată această activitate trebuie să o faceți dumneavoastră în calitate de consilier. Să mergeți la unitatea de învățământ, să formulați o cerere să identificați această sursă de finanțare.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Eu îmi voi propune amendamentul acum în ședință și mi-ar plăcea ca domnul președinte să-l susțină, să-l propună la vot. Mulțumesc mult, acum îl redactez.

Domnul Oliver-Leon Păiu.și - Președinte de ședință: Doamna Frone este aici? Doamna director Frone, doamna Frone, vă rog să ne explicați într-un minut dacă este posibil să propunem spre vot acest amendament, acum.

Doamna Ortansa Frone - Director Economic: Bună ziua! Deci întregul proiect, înseamnă șaptemiiosută de lei, șaptemii de lei, nu șapte milioane de lei! Șaptemii de lei! Indiferent care este decizia dumneavoastră această sumă este prevăzută în buget. Nu este posibil să fie făcut... Eu am discutat cu partea economică de la AUIPUSP. Ei mi-au spus dacă pot să facă acest proiect? Și am spus da, proiectul este sustenabil, bugetul vă permite să alocați acestui proiect suma de șaptemii de lei. Aste este! De șaptemiiosută de lei. Singura problemă, care este incertă în momentul de față, este .... plăcuțele, ... cum se numesc? ...plachetele. Plachetele pentru care nu au fost încă angajate. Suma de anul trecut a fost de opt lei. Eu am propus, pentru că încă nu este finalizat costul acestei plăcuțe, zece lei, adică osutădemii de lei vechi este. Și tot proiectul înseamnă șaptemiiosută de lei, în lei noi. Deci este perfect sustenabil, suma există în buget.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Doamna director, întrebarea era dacă se poate dubla suma?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna director numai puțin..

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință:rog, domnul...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna director, numai puțin...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ... a venit o propunere pentru dublare. Există sumele pentru dublare? Asta era întrebarea? Mă scuzați, eu nu am înțeles-o.

Doamna Ortansa Frone - Director Economic: Și pentru dublare, problema este următoarea, proiectul inițial era pentru opt persoane care ar fi fost, deci nu este o problemă de bani, chiar dacă se dublează cuantumul acestor premii, proiectul este sustenabil.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Am înțeles asta. întrebarea era, a doamnei consilier(Ancuța-Sorina Comănici) și a mea, dacă putem dubla suma conform solicitării doamnei consilier (Grigorescu luliana Cristina)? Adică dacă putem în ...

Doamna Ortansa Frone - Director Economic: Nu. Deci, în momentul de față nu, pentru că proiectul este....

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință: Acesta era răspunsul, deci nu se poate acum, da?

Doamna Ortansa Frone - Director Economic: Nu acuma. Deci proiectul ar trebui din punctul meu de vedere aprobat...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Am înțeles.

Doamna Ortansa Frone - Director Economic: ... în propunerea actuală.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamnă, vă mai întreb...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință: Doamna director, am înțeles.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ... numai puțin ...

Domnul Oliver-Leon Păin.si - Președinte de ședință: Doamna consilier!

Doamna Ancuța-Sorina Comunici: ....numai puțin...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog, vă rog!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Mai spuneți-mi și mie o dată, că poate n-am înțeles, întrebarea mea a fost următoarea ...

Doamna Ortansa Fronc - Director Economic: ... Dacă se poate dubla suma care este propusă în momentul de față?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Exact, acuma prin amendament.

Doamna Ortansa Frone - Director Economic: Eu zic că nu pentru că, ... adică se poate, ... adică bugetul ar putea susține. Dar eu cred că proiectul este sustenabil așa.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier, problema noastră e următoarea, așa cum a afirmat și doamna director Frone, putem bloca întregul proiect.

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Deci, doamna Frone, dacă îmi permiteți, eu mi-am redactat amendamentul. Dumneavoastră mi-ați spus că este sustenabil și cu dublare, prin urmare nu înțeleg de ce am putea amâna și ne-ați sugerat să votăm în forma inițială, dacă bugetul permite și este posibil, eu propun prin amendament dublarea sumelor financiare, stimulentele financiare de la Proiectul nr.l de pe ordinea de zi suplimentară. Din Anexa nr.l, vorbim, da? Sumele care apar în Anexa nr. 1, dacă se poate nota. Mulțumesc mult.

Domnul Purcărea Mihail Teodor: Auziți, dar nu se poate reface la secretariat acuma, noi luăm o pauză, se reface proiectul, că totuși este într-un word, se reprintează cu sumele duble?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul consilier, este foarte simplu ... școala nu ...

Domnul Purcărea Mihail Teodor: Revotăm ordinea suplimentară!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul consilier!

Domnul Purcărea Mihail Teodor: Și votăm!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Sunt bani alocați unei școli, și în momentul ăsta nu se știe dacă școala respectivă își poate permite dublarea sumei. Este foarte simplu, da? Și noi, trebuie înainte de a aduce spre vot acest lucru trebuie să se verifice dacă bugetul școlii ... în bugetul școlii există suma prevăzută, atâta tot, e o procedură.

Doamna Steluța Todea: Domnule președinte, doamna Frone tocmai v-a spus că există suma prevăzută și că bugetul poate susține acest proiect.

Doamna Ortansa Frone - Director Economic: La ordonatorul secundar! Nu la școală !

... fără utilizarea instalației de sonorizare...

Doamna Steluța Todea: Doamna Frone, vă rog să vă asumați tot ce spuneți pentru că ați spus că există suma necesară, și apoi ați spus că e mai bine să-l votăm așa. Păi, nu ne jucăm de-a grădinița aici!

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: înainte de a supune, Domnul Președinte amendamentul la vot, am să spun că nu îndeplinește condițiile de formă și de fond, acest amendament dc tehnică legislativă. în articolul ... în primul tabel unde trebuie redat exact articolul hotărârii de consiliu ce urmează să fie modificat se scrie dublarea stimulentelor financiare, deci ceea ce nu....

Doamna Grigoreseu luliana Cristina: Conform Anexei 1.... Din Anexa nr.l. Acolo figurează , Doamna secretar, eu nu înțeleg, de ce nu veniți în sprijinul nostru, ca să dublăm aceste merite ale unor copiii care au reprezentat cu cinste Sectorul 1 și școala din care fac parte?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, eu îmi fac datoria. Compartimentele de specialitate au refuzat.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte dc ședință: Supun. Da, vă rog domnul Primar.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, două secunde. Sunt convins .... mă ascultați? Mă ascultați și PNL? Sunt convins că toate partidele doresc acest lucru, ... dacă putem și să-l triplăm, dar haideți să găsim formula să-i ajutăm pe acești copiii, că dacă noi îi blocăm acum, nu primesc nici măcar banii aceștia. Deci eu sunt convins că și USR-ul e de acord și bănuiesc că e de acord și PNL-ul și PNL-ul, dar hai să găsim forma legală să o facem.

Fără utilizarea instalației de sonorizare.......

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: .. păi atunci, dacă e facem o pauză de o oră ca să facă actele, dacă sunteți de acord

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnul Primar, putem să aprobăm acum și să facem o ședință de îndată peste cinci minute și să aprobăm un nou proiect dacă dorim să ajutăm acești copiii. Soluții există. Eu așa spun.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Luăm o pauză de cinci minute ca să lămurim situația asta. Vă rog frumos.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Am rugămintea cât durează toată procedura de punere în forma legală a acestui amendament să dăm cuvântul doamnei Florescu, care vrea să ne spună câte cuvinte despre parcul Kiseleff. Este o problemă a comunității și cred că niciunul dintre consilieri nu se va opune să o asculte pe doamna. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna Florescu, vă rog, ... până când analizăm situația dată.

Doamna Ramona-Claudia Florescu - cetățean: Stimate domnule primar.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Deci atâta timp cât mai devreme s-a vorbit foarte mult de oportunitate și mai puțin de legalitate, noi considerăm că este oportun acest amendament și să se găsească forma în care să poată fi pus în legalitate de către aparatul Primarului, punct.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna Florescu, vă rog.

Doamna Ramona-Claudia Florescu - cetățean: Mulțumesc, stimate domnule primar, stimați domni și doamne consilieri, vă mulțumesc în primul rând pentru acceptul dat în timp foarte scurt cererii noastre de a participa la această ședință. Numele meu este Claudia Florescu și doresc să aduc la cunoștință dumneavoastră o situație cu care ne-am confruntat în ultima perioadă în cartierul în care locuim, mai precis legată de parcul Kiseleff de la Vrancea. In acest sens, împreună cu mai mulți vecini și cetățeni, ne-am constituit pentru moment, într-un grup informai care are ca scop principal îmbunătățirea situației parcului Kiseleff din mai multe puncte de vedere. Curățenia, am considerat, am constatat în ultima perioadă că gradul de curățenie a parcului a scăzut foarte mult în ultimii ani. Locurile de joacă sunt din ce în ce mai degradate fără a se lua măsuri de înlocuire și igienizare. Amplasarea de ornamente florale și udarea lor, inclusiv tunsul ierbii sunt mult mai sărăcăcioase decât în anii precedență Evenimentele cu caracter cultural sunt dc foarte slabă calitate, de exemplu Festivalul Amintirii din Copilărie organizat de Teatrul Ion Creangă, pe care bănuiesc că și dumneavoastră îl cunoașteți și-a mutat locul în Sectorul 4 și în locul lui a apărut un târg de weekend cu câteva tarabe cu produse agroalimentare, cu mâncare gătită în condiții improprii, și cu muzică foarte zgomotoasă. Ideea este că acest târg se află foarte aproape de locul de joacă și se vinde și alcool. Surpriză! Calitatea aleeilor care colectează apă după fiecare ploaie este o altă problemă, și de asemenea lipsa limitatoarelor de viteză pe strada Barbu Delavrancea. Menționez de asemenea, că aceste probleme au fost sesizate de mai mulți membrii ai grupului mai sus menționat, individual sau în comun, pe tot parcursul ultimului an. în plus, a fost organizat și un eveniment de curățare a parcului de către noi. Din păcate, există situații în care dacă am încerca anumite soluționări, ar putea fi considerate ca riscante sau chiar ilegale, de exemplu, dacă am vrea să reparăm noi leagănele, sau complexele de joacă. Suntem părinți, suntem mulți, începem să ne organizăm, suntem ochii și urechile dumnevoastră în parcul Kiseleff. Dorim să purtăm un dialog cu autoritățile, propunerea noastră concretă este alcătuirea unui mod eficient de colaborare, de exemplu, un grup de lucru între cetățenii interesați de aceste subiecte, atât de semnalarea lor cât și de identificarea posibilelor soluții și factorii decidenți din cadrul Primăriei Sectorului 1 și a structurilor subordonate. La fața locului au fost identificate activități din partea acestora, din partea ADP, respectiv APA NOVA, se face ... se face uneori curat, sau schimbat unele coșuri de gunoi, s-a pus apă în fântâni, bazinul de apă vis a vis de Școala Heliade Rădulescu a fost umplut cu apă și curățat. Urmare a prezentei informări, vă transmitem, de asemenea, că în perioada următoare, din partea grupului nostru vor continua să sosească mai multe cereri de soluționare a problemelor apărute, cereri de audiență și considerăm că ar putea fi foarte bine soluționate ... și în mod eficient împreună. Dorința noastră este să avem un dialog constructiv într-o rezolvare a aspectelor care ne îngrijorează. Știm că sunteți subdimensionați, știm că sunt probleme mult mai grave în acest Sector, numai că suntem, realmente .... îngrijorați de ceea ce se întâmplă în parcul nostru. Spre exemplu, ... spre exemplu, copilul meu a luat herpangina zilele astea din parc, mână-gură-picior, rujeolă, nu pot să vă spun câte astfel de afecțiuni sunt prezente în ultima perioadă din cauză că parcul nu este igienizat corespunzător. Vă rog să ne ajutați să continuăm demersul acesta împreună. Vă mulțumesc, veți găsi în noi, cetățeni cu implicare, cetățeni cu bunăvoință și cu dorință de dialog, chiar vrem să ajutăm împreună. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință:mulțumesc.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Dragi colegi consilieri, vă mulțumesc pentru totala lipsă de interes pe care foarte mulți dintre dumneavoastră ați arătat-o. Sincer v-aș pune să dați un extemporal rapid ca să scrieți ce ați înțeles. Sunt convins că mulți dintre voi habar nu aveți ce s-a vorbit. Vă mulțumesc.

Doamna Steluța Todea: Domnule consilier!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Contează că am fost eu atent domnule Păiuși, domnul Bulfon.

Doamna Steluta Todea: Domnule consilier dar haideți cu o soluție dumneavoastră că sunteți consilier și dumneavoastră la fel ca și noi, dacă ne atacați și ne certați în Consiliul ...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: .... fără utilizarea instalației de sonorizare....

Doamna Steluța Todea: Păi haideți cu o soluție, eu am ascultat...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Stimată doamna Ramona Claudia ... Doamna Steluta Todea: ...absolut tot, dar haideți cu o soluție.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: ... vă recomand să faceți o adresă și către comisiile de urbanism, eventual și alte comisii pentru a lua act cum trebuie de declarația dumneavoastră.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte rle ședință: Vă rog doamna consilier.

Doamna llinca Macaric: Am și eu de făcut o scurtă interpelare, o scurtă interpelare.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier, vă rog.

Doamna llinca Macarie: Mai ales adresată doamnei secretar Raportam, am depus acum două luni un proiect de hotărâre de consiliu referitor la panotare în parcuri și până acuma nu a intrat încă pe ordinea de zi a ședinței. Mi s-a spus că a existat o greșeală în raportul de specialitate de la ... de la

ADP, și nu a fost corectat dar, au trecut deja foarte mult timp și vroiam să vă rog să ... să-l puneți data viitoare, da?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Veți fi informată. Da, vi se v-a comunica.

Doamna Ilinca Macarie: Deja au trecut peste două luni, mersi.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Imediat să-l semneze aparatul de specialitate, deci suntem la proiectul 1 și dau citire amendamentului de pe ordinea de zi suplimentară, deci, amendamente, autor apartenență politică asta o să scriem noi PNL, articolul 2, articolul 2: ”de la cincimiioptsute de lei se aprobă acordarea de stimulente financiare până la valoare de unsprezecemiișasesute de lei pentru elevi și pentru profesori de la omiecincisute de lei se aprobă acordarea unui stimulent financiar de treimii de lei”. Supun spre aprobare amendamentul colegei noastre. Cine este ”pentru”? Avem unanimitate. Amendamentul a trecut. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în integralitatea lui. Cine este "pentru”? Avem unainimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

18