Proces verbal din 26.04.2018

Proces verbal sedinta ordinara 26.04.2018


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr.7din 26.04.2018


PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26 aprilie 2018, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 1432/20.04.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

2.    Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Lixandru Ionel Florian - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

3.    Hotărâre privind validarea mandatului de consilier 1 al doamnei Raluca Gabriela SUDITU în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general centralizat pe anul 2018— Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale instituției publice Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 -subordonată Consiliului Local Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 3/31.01.2018 a salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administrație” ale Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 - subordonata Consiliului Local Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

9.    Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții, al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

11.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 7/31.01.2018 a salariilor de bază brute pentru angajații Poliției Locale a Sectorului 1 conform Legii nr. 153/2017 (stabilirea, începând cu data de 1

ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Poliției Locale Sector 1) -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

13.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.73/21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

14.    Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al

Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1    nr.505/10.12.2009 și ale Hotărârii Consiliului Local al

Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009, cu modificările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

15.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.99/28.04.2017 privind aprobarea prețului pentru operațiunea de neutralizare deșeuri uscate în adrul Nazarcea Grup - Atelierul Neutralizare Deșeuri Infecțioase, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.162/30.06.2017 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

16.    Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a spațiilor libere din imobilul situat în Piața Amzei nr. 13 către Federația Română de Natație și Pentatlon, pentru o perioada de 3 ani - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de inventariere cu străzile aparținând domeniului public al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 1 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

18.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 165/30.10.2014 privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieței Herăstrău - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Afluentului nr. 3 A, sector 1, - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 103, sector 1, - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București-Târgoviște nr. 11A, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Echipaj ului nr. 5, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Miron Costin nr. 4-6,sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mușetești nr.24, sector 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nicolae G. Caramfil nr. 74A, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru Rareș nr. 15, sector 1-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vestei nr. 2, sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Diverse

1.    Chemarea în judecată a Primarului Sectorului 1 și a Sectorului 1 București prin Primar formulata de Uniunea Salvați România și de domnul Cristian Laurențiu Bulfon, cu privire la punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local nr. 51 si 52 din 2017.

2.    Comunicarea Deciziei Curții de Conturi a României nr. 20/04.04.2018.

3.    Comunicarea Deciziei Curții de Conturi a României nr. 23/03.04.2018 pentru prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 23 din 12.01.2018

4.    Solicitare Politia Sectorului 1 referitoare la punerea în executare a Sentinței Civile nr 9990/2014

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 20.04.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

în data de 26.04.2018, în aceleași condiții mai sus menționate, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară.

Ordine de zi suplimentară

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31.03.2018 - Primarul Sectorului lai Municipiului București

2.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unor străzi principale aflate în proprietatea publică a Municipiului București în vederea reabilitării și modernizării

3.    Proiect de hotărâre pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți necesar autovehiculelor ce deservesc Sectorul 1 al Municipiului București

4.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Federația Română de Design Vestimentar și Accesorii, în vederea organizării evenimentului Kids Fashion Week, în perioada 01 - 03.06.2018-Centrul Cultural al Sectorului 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

5.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubului Sportul Studențesc în vederea acordării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui sprijin financiar pentru implementarea proiectului sportiv “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță - punte către viitor!“, în perioada iunie-noiembrie 2018

6.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația 1001 Arte, în vederea organizării proiectului cultural artistic

„Calea Victoriei 91-93”

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Mulțifuncțional Caraiman

8.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în administrare de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații libere, situate la parterul imobilul situat în str. Piața Amzei nr. 13 către Poliția Locală Sector 1

9.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și SC Rivigintio Production S.R.L., în vederea organizării evenimentului cultural artistic Balkan Fest Bucharest, în perioada 5-7 octombrie 2018

10.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019

11.    Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor “România Film”București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București a Cinematografului PATRIA, situat în bd. Gh. Magheru nr. 12 -14, sector 1 - București; Cinematografului EXCELSIOR situat în bd. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 - București; Cinematografului COTROCENI situat în șos. Cotroceni nr. 6, sector 6 - București; Terenului aferent cinematografului GRĂDINA PARC situat în bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 - București; Cinematografului Giulești, situat în municipiul București, Calea Giulești nr. 56A, sector 6-București și a bunurilor mobile înscrise în inventarul imobilelor enumerate, care au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

12.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind înscrierea imobilelor “Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, “Cinematograful Cotroceni” și a “Cinematografului Grădina Parc” în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

13.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de modificarea a Hotărârii nr. 213/2015 și transmiterea imobilului “Cinematograful Giulești” din Cal. Giulești nr. 56A, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

14.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 439/18.12.2017 privind transmiterea în administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a imobilului situat în str. Minervei nr. 3IA, sector 1, București, compus din construcții (CI, C2, C3, C4, C5) și teren în suprafață de 2.863 mp, aflat în prezent în proprietatea publică a Sectorului 1 București și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, înscris în Cartea funciară cu nr. 210016, având număr cadastral 210016, în vederea intrării acestuia în folosința Școlii Gimnaziale "Alexandru Costescu”, situată în str. Aminitirii nr. 26, sector 1, București

15.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare interinstituțională între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului comun ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”

16.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București - „ASE 105”, în perioada 16-21 Aprilie 2018

Diverse:

Solicitări ale doamnei Cristina Pascu - transmise e-mail Solicitare a doamnei Dona Adriana - transmisă e-mail

Ultimul proiect de pe ordinea de zi suplimentară fiind pregătit la solicitarea grupurilor de consilieri în ziua ședinței, a fost transmis consilierilor, în sală, înainte de începerea ședinței -Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1

La deschiderea ședinței, conform prevederilor art.34 alin.(l) lit. c) coroborate cu art.36 alin. (1) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 și-au înregistrat prezența în registrul special de evidență 24 consilieri locali, domnul Florin Ionel Lixandru demisionând în data de 11.04.2018. Au absentat doamna Clotilde Mărie Brigitte Armând care a anunțat secretariatul prin sms în data de 24.04.2018, de imposibilitatea participării la ședință, întrucât „nu este în România” și domnul Mădălin Virgil Olteanu.

De asemenea, au participat: directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului L Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară din data de 26 Aprilie 2018, având în vedere că în sală avem o prezență de 24 de consilieri în funcție, considerăm că există cvorum, drept pentru care deschidem lucările ședinței.

înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29 Martie 2018. Am luat act de obiecțiunile formulate de către domnul Vieru și le vom consemna, dacă mai sunt și alte obiecțiuni pe marginea procesului-verbal, vă rugăm să le formulați. Supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 29 martie 2018. Cine este pentru? Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâinile! 15 voturi...Cine se abține? Nu ies voturile...trebuie să avem 24 de voturi. Reiau. Descărcăm procesul-verbal din 29 martie. Cine este pentru? 12 voturi.. (Doamna Cristina Grigorescu, doamna Steluța Todea, domnul Virgil Adrian Suvac au votat prima dată, la reluarea votului nu mai voteaza pentru)

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna secretar, avem o problema legată de descărcarea procesului verbal., ne referim exclusiv la faptul că toți consilierii prezenți la acea ședință, nu au auzit, din păcate, ceea ce dumneavoastră ne-ați comunicat, respectiv la alegerea președintelui pentru ședința respectivă, în condițiile în care, în..pe ordinea de zi, președintele era ales pentru trei luni de zile.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Da, și ce propuneți cu privire la descărcarea procesului verbal, că așa cum știm, hotărârea privind alegerea președintelui de ședință este un act constatator care nu produce efecte juridice și nu poate fi atacat în instanță, potrivit prevederilor Legii 215. Care este propunerea prin nedescărcarea acestui proces verbal, și de asemenea vreau să fac mențiune ca la primul vot, doamna Grigore.. și doamna Steluța ați ridicat mâna...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Problema este ca până acum, sunt.. , doi ani de zile..

Doamna Grigorescu Tuliana Cristina: îmi datorați un miel, Grigorescu, mă numesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: ... pana acum, sunt.. , doi ani de zile, în care noi nu auzeam ce se vorbește în acestă sală de consiliu, pur și simplu., este un viciu de procedură. Acum văd că s-a reușit rezolvarea acestei probleme și ne auzim destul de bine...

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Da, avem 12 voturi pentru, 12 împotrivă. Totodată, va solicit să luați act de MINUTA întâlnirii membrilor Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 10 Aprilie 2018, ora 15.00, prin care s-a constat că nu a existat cvorum , drept pentru care nu s-a susținut ședința. Deasemenea, se constată că a expirat mandatul președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 1 al Municipiului București, ales în ședința ordinara din 29 martie 2018, potrivit hotărârii Consiliului Local nr.77/2018, drept pentru care, în conformitate cu prevederile art. 35 alin.l din legea 215/2001 coroborate cu prevederile art.9 din Ordonanța Guvernului nr.35 solicit formularea propunerilor în vederea alegerii noului președinte de ședință, pentru o perioada de 3 luni... ca să se audă, cu toate ca menționez ca și la ședința din 29 martie cum rezultă din înregistrare se aude în mod clar că a fost pentru o ședință. Doamna Ilinca Macarie: în scris, scuzați-ma, eu votez pe ceva, un document scris, n-aș vota, dacă aș fi auzit chestia asta n-aș fi votat pentru o zi. Se voteaza pe documentul scris pe care-1 avem Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : A fost o practică de a fi formulat

în stadiul de proiect cu termenul maxim prevăzut de lege, de până la trei luni. Nu......propunerile,

aștepăm propunerile..

Doamna Ramona Porumb: Doamna secretar, aș dori să va întreb cum, care este proiectul care ne-a venit pe mail data trecută la ședința ordinară de luna trecută, sub ce formă și cum a venit și pe ordinea de zi, că noi practic, votăm ce avem pe ordinea de zi, nu ceea ce ne transmiteți dumneavoastră verbal în ședință..

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Eu transmit, supun alegerea, după cum știți ordinea de zi, se voteaza după ce este ales președintele de ședință. Este un draft de proiect. Dumeneavoastră nu aveați o ordine de zi adoptată, atâta timp cât nu aveam președinte de ședință. Președintele de ședință este cel care supune ordinea de zi spre aprobare dumneavoastră... Doamna Ramona Porumb: Vorbiți despre proiectul care a venit. Vorbim de proiectul nr.l care a venit pe mail, transmis de dumneavoastră în varianta cu trei luni. Noi nu votăm ceea ce spuneți dumneavoastră verbal, ci ceea ce avem scriptic.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Eu spun ce spune inițiatorul. Inițiatorul este cel ce supune aprobării.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnul președinte, domnule președinte de ședință vă rog să dați cuvântul, de aceea sunteți președinte.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Vă rog să formulați propunerile Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Goncea..

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vă rog, vă rog să luați act că l-am propus pe domnul Deaconu, sa fie noul președinte de ședință. Mulțumesc mult.

Doamna Grigorescu Tuliana Cristina: Doamna secretar, dacă îmi permiteți și mie, eu îmi amintesc, înainte de ședința ordinară din martie, cu 5 zile înainte ne-a fost transmis convocatorul cu toate materialele, corect? Da sau nu? Va rog frumos să-mi răspundeți!

Doamna Daniela-Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1 : Da

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Va rog frumos să-mi răspundeți ca să pot continua. Doamna secretar, îmi răspundeți vă rog frumos.

Doamna Daniela-Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1 : Am răspuns. Da

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Ok. Bun

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Eu știu foarte bine ce am semnat. Doamna Grigorescu luliana Cristina: Bun. în mapa respectivă, figurează la primul proiect de pe ordinea de zi alegerea președintelui pentru trei luni. Ne-ați spus dumneavoastră mai devreme, că dumneavoastră vorbiți în numele inițiatorului. Eu din câte îmi amintesc, pe convocator, domnul Primar a semnat pentru trei luni. Dumneavoastră în calitate de ce, modificați proiecte de hcl pentru că eu sincer vă spun, nu-mi dau seama în calitate de ce? Dacă puteți să ne răspundeți. Noi am votat proiectele ...pentru care, ...pe care ne-au fost transmise pe mail, nu ce observații faceți dumneavoastră prin ... nu știu pe unde le-ați făcut pentru că eu sincer vă spun, nu am auzit. Noi am votat un anumit proiect care a fost transmis prin convocator semnat de către domnul Primar. Expres, da? Este semnat convocator cu cinci zile înainte, pentru trei luni. Punct. Nu modificați dumneavoastră, nu aveți nici o calitate să modificați proiecte sau convocatoare făcute și semnate de către domnul Primar.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Așa cum am spus în convocator.. Doamna Grigorescu luliana Cristina: Vă depășiți atribuțiile și am închis subiectul. Mulțumesc mult.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Vă rog să., da. Aveți.... puteți să ..da, puteți să mă dați în judecată..

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Dacă îmi dați voie. Ca să trecem de acest moment avem la îndemână acțiuni în instanță, în contecios. Dacă doamna Secretar a greșit sau oricine altcineva, nu avem decât să ne ducem în instanță, să atacăm hotărârea și așa mai departe, drept pentru care domnul Președinte vă rog să trecem la ordinea de zi a ședinței de azi, vă rog...

Doamna Daniela-Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1 : Da, dar aș vrea să precizez, că proiectul până să fie transmis la Prefectură a fost semnat de către domnul Președinte.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Vă repet că faceți un pic mai mult decât aveți în atribuții, ceea ce nu este ok. Modificați niște hotărâri ale Consiliului după bunul plac, nu este ok..

Doamna Daniela-Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului: .. am explicat că nu am modificat nici o ...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: și se crează un obicei periculos, ca să nu zic penal doamna Secretar. Mulțumesc mult.

Doamna Ramona Porumb: Doamna Secretar, doua secunde, doamna consilier, aș dori doar să ne lămuriți un singur lucru, care este articolul din lege care prevede că dumneavoastră, că noi trebuie să votăm ceea ce dumneavoastră spuneți verbal și nu ceea ce primim scriptic ca și proiecte.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului: Aș vrea să-mi răspundeți dumneavoastră, prin mandatul de consilier local...

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Nu, nu, numai puțin....Vă rog să trecem mai departe..

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului: Dar în momentul acesta nu avem președinte de ședință. Tocmai am spus nu avem președinte de ședință.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci nu avem președinte de ședință. ... Dragii mei colegi,

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Avem președinte de ședință votat în data de 26, 27 dacă nu mă înșel, martie pentru trei luni și punct. Nu înțeleg de ce doamna Secretar modifică documente oficiale aprobate de către toți consilierii cu majoritate, deci nu este posibil așa ceva, se crează un precedent foarte periculos.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Aveți dreptate....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Noi nu putem accepta așa ceva.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Exact, aveți la îndemână acțiune penală pentru abuz în serviciu sau ce vreți dumneavoastră, drept pentru care având în vedere că nu avem.... președinte de ședință.....

Doamna Cristina Grigorescu: Nu putem trece mai departe, pentru că dacă trecem mai departe înseamnă că girăm cu prezența noastră aici, doamna Comănici...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Vă rog să trecem mai departe., la ordinea de zi...dacă nu, vă rog să suspendați ședința....

Doamna Dorina Bănișor: Eu îl propun pe domnul Oliver Paiuși..

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Nu puteți să faceți propuneri domnilor... Despre ce vorbim??

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului: Trecem la .. trecem la procedura de vot.

Doamna Ramona Porumb: Pentru acest punct grupul PNL părăsește sala..

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului: Trecem la la procedura de vot. Cine este pentru domnul Deaconu?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Cine este pentru domnul Deaconu?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vă rog să constatați lipsa consilierilor PNL.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului: 12, Câți sunt?

12 pentru, împotrivă? Cine este împotrivă?.....Cine este împotrivă?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Avem cvorum, Doamna Președintă?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului: Nu..

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Am avut cvorum în momentul ăsta? E clar.

.......Fără microfon.....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: S-au retras din lucrări., asta este altă problemă..

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Vă rugăm să faceți prezența

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului: Având în vedere că nu am întrunit majoritatea pentru desemnarea alegerea președintelui de ședință, declar închisă ședința.


Domnul Florea Iordan: Mulțui întocmit

Georgeta Raportar” Mariana Sorescu


8