Proces verbal din 12.07.2018

Proces verbal sedinta extraordinara 12.07.2018


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 12 iulie 2018, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 2370/06.07.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 151/04.06.2018 privind achiziționarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1 a unui imobil, în vederea amenajării ca loc dejoacă și parcare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” pentru derularea Proiectului „Centrul de monitorizare Aslan” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei închirierii imobilului în suprafață de circa 1250 mp, situat în str. Baicului nr.82, sector 2, București pentru depozitarea arhivei aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație și Sănătate Mcns Sana, în vederea organizării Proiectului „Rădăcini sănătoase, orizonturi largi", pe parcursul a 22 de zile. în Județul Suceava, localitatea Vicovi.il de Sus - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1. și Asociația Studenților în Economic și Business, în vederea organizării Proiectului cultural artistic Academia de Leadership „Global Europe 2050" Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.    Proiect dc hotărâre privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1. și Asociația Academy Kids. in vederea


finanțării și derulării în comun a Proiectului ”Cupa Intercartiere“ - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația 1001 Arte, în vederea organizării Proiectului cultural-artistic „Calea Victoriei 91-93” -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea Artiștilor Plastici din România, în vederea organizării Proiectului cultural-artistic „Grafica Românească 2018 sub Semnul Unirii” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Sportivă Astra Kids București 2015, în vederea desfășurării Proiectului „Cupa Astra Kids”, ce se va desfășura în perioada 3-5 septembrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Rromsport, în vederea desfășurării Proiectului „Educație prin sport, ediția a Vl-a”, în perioada septembrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

11.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Parohia Sfanțul Vasile-Victoria, în vederea desfășurării evenimentului religios „Calea Sfintei Cruci, Scara către Cer!”, în perioada 07.09.2018-14.09.2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Majura Christ, în vederea organizării Proiectului cultural-artistic "Festivalul Internațional Majura de Duo Pianistic și Lied”, ce se va desfășura în perioada 29.09.2018-07.10.201 8 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

13.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Culturală Metropolis. în vederea acordării, de către Centrul Cultural al Sectorului 1, a unei finanțări în valoare de 347.500 lei pentru organizarea festivalului „Balkanik Bucharest World Music Festival, Ediția a IX-a”, organizat în perioada 7 -9 septembrie 2018. în cadrul căruia cetățenii Sectorului 1 vor avea acces gratuit -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

14.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul

1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Elite Art Club Unesco, în vederea organizării Proiectului cultural-artistic ,, Classics for Pleasure”, ce se va desfășura în perioada 22-23 septembrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

15.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și SC Rivigintio Production S.R.L., în vederea organizării evenimentului cultural artistic Balkan Fest Bucharest-„Balkanic Amnesia”, ce se va desfășura în perioada 5 -7 octombrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

16.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și SC Ridzone Computers SRL, în vederea organizării Proiectului cultural-artistic "Legende Urbane #S1”, ce se va desfășura în cursul anului 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

17.    Proiect de hotărâre privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului „ASE - 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

18.    Proiect de hotărâre privind cooperarea intre Sectorul 1 Al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 si Clubul Sportului Studențesc în vederea finanțării si derulării in comun a proiectului “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanta - punte către viitor! “ - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

19.    Proiect de hotărâre prin care se se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea "înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Municipalitatea Stări Grad - Sarajevo din Bosnia și Herțegovina" - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Pistă de alergare în Parcul Bazilescu. Sector 1, București” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-econmice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare loc de joacă - Bd. Oaspeților - Str. Jandarmeriei” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

23.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 214/18.11.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Administrației Domeniului Public Sector 1 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de prelungire a contractelor - cadru de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20. Sector 1. construite din fonduri proprii - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

25.    Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului în suprafață de 40,32 mp, situat în București, B-dul Petrila, nr.8 - Piața 3 Februarie, Sector 1, din administrarea Poliției Locale Sector 1 în administrarea Administrației Piețelor Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu Fundația Flealth AID România, în vederea derulării parteneriatului „îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundația Health AID România” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

28.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 423/18.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

29.    Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 149/04.06.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în comisia de concurs, respectiv comisia pentru soluționarea contestațiilor, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante director general adjunct protecție socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea relocării Complexului Social de Servicii Sf. losif (serviciu social și bunuri mobile) și stabilirea sediului în imobilul situat în București, sector 1, str. Buziaș nr.23 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

31.    Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

32.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de modificare a Hotărârii nr. 292/2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privirea la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului local Sector 1, cu excepția clădirilor - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului I - respectiv de i către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 3 zile înainte, în data de 06.07.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție Consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului cțoc.ument: în data de 12.07.2018, în aceleași condiții mai sus menționate, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară.

Ordine de zi suplimentară

1.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Muncipiului București transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 237238, în vederea realizării unor obiective sportive ( sală de sport, bazin de înot)

2.    Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 150.000,00 lei din fondul de rezervă bugetară constituit la dispoziția Consiliului Local al Sectorului 1, pentru repararea a două drumuri comunale și a digului de protecție din satul Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, Județul Vrancea

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018

La deschiderea ședinței, conform prevederilor art.34 alin.(l) lit. c) coroborate cu art.36 alin. (1) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 și-au înregistrat prezența în registrul special de evidență 24 consilieri locali. Au absentat doamna Munteanu Cristina Simona, domnul Iordan Florea iar doamna Clotilde Mărie Brigitte Armând și-a înregistrat prezența de la punctul 9 de pe convocator.

De asemenea, la ședință au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Danicla-Nicoleta Cefalati - Secretarul Sectorului 1: Domnilor consilieri, vă rog să luați loc ca să putem face prezența. Bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară din data de 12 Iulie 2018, având în vedere că în sală avem o prezență de 24 de consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe în conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea nr. 215/2001, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 26 Iunie 2018. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea acestui proces verbal? Nu sunt obiecțiuni! Supun la vot procesul verbal al ședinței din 26 iunie 2018. Cine este "pentru”? Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost aprobat și descărcat. Vă mulțumesc! Domnul președinte, vă dau cuvântul!

Domnul Oliver-Lcon Păiu.și - Președinte de ședință: Bună ziua. Supun spre aprobare votului Consiliului Local, dispoziția nr.2370 din 06.07.2018 cu privire la convocarea Consiliului Local al Sectorului 1 în ședință extraordinară în data de 12 iulie ora 14.00. Avem 31 de proiecte, în prezent a fost retras punctul 5 de pe ordinea de zi. deci am avut 32 de proiecte, acum rămân 31 de proiecte. Supun spre aprobare Consiliului Local ordinea de zi. Cine este ” pentru”? Constatăm unanimitate. Vă mulțumesc! Avem ordine de zi suplimentară cu trei proiecte. Supun spre aprobare Consiliului Local ordinea de zi suplimentară. Cine este ” pentru”? Constatăm unanimitate.

ORDINEA DE ZI A FOST ADOPTATĂ CE EANINIMITATE.

înainte de a da spre citire articolelor avem două interpelări, domnul Primar dorește să ne comunice, și doamna consilieră Ilinca Macarie. Vă rog, domnul primar.    t ,

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Bună ziua. După cum bine știți Primăria a făcut demersuri pentru a ne înfrăți cu Primăria orașului New Jersey. New Jersey pste un oraș cu 9 milioane de locuitori. Vreau să vă spun că în ședința de Consiliu general a orașului New Jersey, pe data de 15 august, au ședință de consiliu și vor supune la vot înfrățirea cu Primăria Sectorului 1, deci pe 15 august, după care vom face noi demersurile aici în București, da? Ca să știți, suntem foarte aproape, s-a implicat foarte mult domnul consul general Cătălin Dancu, fiind consul la New York, deci, ne-a ajutat foarte mult și sper ca în câteva luni să putem să ne înfrățim cu un oraș de 9 milioane de locuitori.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc! Doamna consilier Ilinca Macarie, vă rog!

Doamna Ilinca Macarie: Eu vreau să revin la aceeași problemă pe care am pus-o și data trecută, și anume, am depus în numele consilierilor USR în data de 6 martie, un proiect care până acuma nu a intrat pe ordinea de zi. Deci au trecut deja peste 4 luni și nu, și am rugat și data trecută să fie pus pe ordinea de zi și încă nu s-a, nu s-a reușit această chestie.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vă aștept luni după ora 12.00 și ne uităm exact, și mai avem o ședință în această lună și cred că nu va fi nicio problemă.

Doamna Ilinca Macarie: Ok, deci asta vă rog, să se, să se.....

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: deci vă aștept luni după ora 12.00

Doamna Ilinca Macarie: pentru că se invocă faptul că nu există un raport de specialitate sau a fost făcută o greșeală, dar eu știu că ar trebui dat acord tacit..

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: vorbim luni, după 12

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumesc! Dau citire primului proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.151 din 4 iunie 2018 privind achiziționarea de către Consiliul Local a! Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Sector 1 a unui imobil în vederea amenajării ca loc de joacă și parcare. Dacă sunt interpelări asupra acestui proiect? Nu? Supun votului Consiliului Local, cine este "pentru”? Constatăm unanimitate. Vă mulțumesc!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Dau citire proiectului nr.2 „proiect de hotărâre prin care se solicită”, menționăm că avem o prezență de 23 de consilieri din 27. Punctul 2 „proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General a! Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”pentru derularea proiectului „Centrul de monitorizare Aslan”. Dacă sunt interpelări? Da? Vă rog doamna consilieră.

Doamna Porumb Ramona: Bună ziua! Este cineva de la Centrul, de la Aslan, aici? Vă rog, dacă vă pot adresa câteva întrebări?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Numai puțin, îmi cer iertare că vă deranjez, avem prezentă în sală atât pe doamna director de la Centrul Caraiman și cât pe doamna manager a Institutului de Geriatrie și Gerontologie "Ana Aslan”, doamna doctor Ștefan Anca. Cu cine doriți să? Pe cine doriți? Eu zic că, în primul rând..

Doamna Porumb Ramona: cu doamna director am discutat înainte de, de ședință, vroiam să-i adresez, doamnei de la

Doamna Anctija-Sorina Comănici: doamnei manager

Doamna Porumb Ramona: doamnei manager, câteva întrebări

Doamna Ștefan Anca - Manager ”Ana Aslan”: sigur, vă rog

Doamna Porumb Ramona: în proiectul pe care noi l-am primit, ce vroiam să vă întreb, prima dată: unde va avea loc acest screening despre care vorbim? Deci pacienții unde vor trebui să se prezinte?

Doamna Ștefan Anca - Manager ”Ana Aslan”: la centrul din Mănăstirea Căldărușani, la câțiva pași de aici, la sediul ”Ana Aslan”.

Doamna Porumb Ramona: ok, a doua întrebare este: ce legătură are această amenajare a spațiului centrului, calea de acces precum și parcarea centrului, cu oferirea de servicii medicale către pacienții, către cetățenii din Sectorul 1 ?

Doamna Ștefan Anca - Manager ”Ana Aslan”: El va fi un centru de sine stătător, în prezent este o clădire dezafectată care are nevoie de îmbunătățiri pe de o parte și implicit de cale de acces, adică să aibă pacienții într-un fel un mod de a ajunge la acest centru. în același timp centrul oferă servicii medicale de tip homecare, ce este un sistem de monitorizare care în prezent nu există în România, nu există în București, de monitorizare acasă a pacienților. Deci ceea ce facem noi la acest centru este ca acest centru să fie un centru de comandă, astfel încât pacientul vine la noi, beneficiază de un prim screening pentru diversele afecțiuni și un consult medical de specialitate de geriatrie, după care merge acasă cu device-urile pe care noi le punem la dispoziție, iar aceste device-uri transmit în timp real diverși parametrii. Acești parametrii sunt monitorizați în centrul de comandă pe care noi îl amenajăm în cadrul proiectului și în baza lui, în cazul în care să zicem că se generează alerte, în cazul în care sunt spike-uri din acestea, sunt valori diferite, fie ale tensiunii arteriale, să zicem, ale glicemiei, pentru că pacientul care este geriatrie, pacientul geriatrie are fluctuații foarte mari ale glicemiei și ale tensiunii arteriale...

Doamna Porumb Ramona: aceste dispozitive se pun gratuit?

Doamna Ștefan Anca - Manager ”Ana Aslan”: sigur, se vor pune, sunt prinse în proiect. Aceste dispozitive sunt prinse ca și buget în proiect, se pun la dispoziție gratuit pacienților din proiect.

Doamna Porumb Ramona: am înțeles. Doamna director? Mulțumesc mult de tot. Două secunde, vroiam să vă mai întreb ceva pe dumneavoastră? Prin Centrul Caraiman nu putem să realizăm toate aceste, tot acest screening și toată această monitorizare de care vorbește doamna manager?

Doamna Gomes Iuliana Livia - director Caraiman: La momentul acesta, nu. Noi nu dispunem de ceea ce dispune Centrul Aslan. Noi avem cu totul altă platformă. Ceea ce fac dumnealor pe partea de geriatrie, Caraiman nu este dotat la momentul acesta. Mulțumesc frumos.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Am și eu o întrebare dacă se poate,

Doamna Ștefan Anca - Manager ”Ana Aslan”: imediat

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog, doamna consilier

Doamna Ștefan Anca - Manager ”Ana Aslan”: să vin cu o completare vă rog. O să vin cu o completare și insist pe ea. în prezent, în București, deci la nivel de București există singurul spital de geriatrie este Institutul ”Ana Aslan”, mai este o secție de geriatrie la "Sfântul Luca” și o secție de geriatrie la ”Elias”. Deci practic suntem singurii abilitați care putem să avem resursa umană necesară, medicii necesari pentru a face acest screening și pentru a face acest control medical de specialitate.

Doamna Porumb Ramona: mai aveți trecut aici un coordonator de proiect. De ce avem nevoie de un coordonator de proiect pe care să-l plătim cu patrumiioptsute de lei pe lună timp de 12 luni?

Doamna Ștefan Anca - Manager ”Ana Aslan”: este coordonatorul acestui, centru. Sunt patrumiioptsute de lei salariu brut, ceea ce înseamnă la jumătate, dacă-i tăiem taxele șj toate cele, înseamnă douămii de lei.

Doamna Porumb Ramona: și eondueălorul acestui centru în prezent este plătit de unde?

Doamna Ștefan Anca - Manager ”Ana Aslan”: în prezent nu există. în prezent acest centru nu există.

Doamna Porumb Ramona: adică urmează să-l angajăm sau cum...

Doamna Ștefan Anca - Manager ”Ana Aslan”: sigur că da, da

Doamna Porumb Ramona: dar în prezent acest centru își desfășoară activitate în vreun fel anume?

Doamna Ștefan Anca - Manager ”Ana Aslan”: nu, nu, acesta este obiectul unui proiect, acest centru. Acest centru nu există în prezent, este un proiect 100% inovator pe care noi îl creăm acum, într-un spațiu, deci, noi Centrul ”Ana Aslan” venim la dispoziție cu spațiu și cu personalul medical de specialitate, ”Caraiman”, Centrul "Caraiman” vine cu partea financiară, acesta fiind subiectul unui proiect, de sine stătător.

Doamna Porumb Ramona; dezvoltarea sistemului informatic, vorbim aici de dotări și Ia nivel de hardware și soft înțeleg

Doamna Ștefan Anca - Manager "Ana Aslan”: sigur că da, da, bineînțeles

Doamna Porumb Ramona: și dacă luăm, înțeleg că achiziționăm totul, de ce mai am nevoie și de mentenanță, în ideea în care toate vor fi noi. Adică nu vorbesc de niște sisteme învechite.

Doamna Ștefan Anca - Manager ”Ana Aslan”: gândiți-vă, dar nu este vorba de mentenanță în sistemul clasic. Gândiți-vă ce se întâmplă în cazul în care i se strică, i se strică un glucometru unui pacient acasă. Ce face atunci? Pe cine sună? Medicul? Sună asistenta să-i înlocuiască ? Pe cine va suna?

Doamna Porumb Ramona: am reținut, mulțumesc frumos

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: păi fiind noi, mă gândesc că au garanție, nu?

Doamna Ștcl'an Anca - Manager ”Ana Aslan”: poftiți?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: fiind noi, acele aparaturi au garanție.

Doamna Ștefan Anca - Manager ”Ana Aslan”: sigur că da vin în garanție, sigur că da, categoric

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; da, cred că este suficient discuția

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: pun și eu o întrebare, nu mi-am adresat, legat de coordonatorul de proiect..

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: vă rog,

Doamna Ștefan Anca - Manager ”.Ana Aslan”: sigur

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: în organigramă unde va fî, unde va apărea, la Primărie sau la dumneavoastră?

Doamna Ștefan Anca - Manager ”Ana Aslan”: la noi

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: am înțeles, deci noi îl plătim dar va fi la dumneavoastră. Doamna Ștefan Anca - Manager ”Ana Aslan"’: da

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier, vă rog.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: sperând că s-au încheiat aceste discuții despre proiectul respectiv. Eu aș vrea să amintesc așa. Institutul de Geriatrie ”Ana Aslan” este poziționat pe Sectorul 1. Dacă nu știți, legea asigurărilor sociale de sănătate, permite ca, administrațiile de sector locale să investească, să dea bani, să finanțeze spitalele care sunt pe teritoriul Sectorului, chiar dacă nu le avem în administrare sau în coordonare, acest institut este în coordonarea Ministerului Sănătății și eu consider că este de bun augur și mi-aș dori ca toate spitalele din Sectorul 1.chiar

dacă nu sunt în administrarea noastră, să ne solicite sprijin, pentru că, noi, fiind consilieri de Sectorul 1 cunoaștem spitalele, chiar dacă nu vă interesează, dar, intr-un fel sau altul, toți ajungem acolo, de aceea, vă propun să votăm cu celeritate acest proiect, amintindu-vă încă o dată, stimați colegi că nu votăm decât o solicitare de împuternicire de la Consiliul General. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: bun, supun Consiliului Local spre aprobare proiectul numărul 2. Suntem 27 de consilieri prezenți, 24. Cine este "pentru” acest proiect? 12 voturi "pentru”. Cine este "împotrivă”? Nu avem voturi împotrivă! Cine se abține? 12 voturi abținere, proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: am și eu o întrebare, aveți vreo idee de ce nu l-ați trecut?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: exact asta vroiam să întreb. Poate ar fi bine să și argumentați având în vedere că avem managerul institutului care a venit cu toate informațiile pe care le-ați solicitat, încă o dată, mă repet, solicitam doar împuternicire, nu votam nici sume, nici nimic, putea la momentul în care se întorcea proiectul de la Consiliul General cu împuternicirea să negociem, să vorbim, să vă duceți să vedeți, nici nu știți pe unde este sediul. Ați pus întrebări despre sediu, despre servicii, este clar că nu sunteți informați despre toată legea care, se aplică acestui sistem de sănătate, și eu aș fi curioasă, ca și consilier local și coleg al dumneavoastră și parte din sistemul ăsta, să ne spuneți și nouă de ce astăzi, v-ați abținut și trebuie să spunem că abținerea de fapt este vot împotrivă.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: negativ.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: mulțumesc

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: mulțumesc. Supun spre aprobare Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: domnul președinte, dacă îmi permiteți și mie

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: nu, nu, lăsați-o să vorbească, vă rog domnul Păiuși, lăsați-o să spună ce are de spus, chiar dacă e o prostie, pentru că este o prostie indiferent ce spune.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnul consilier.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Cum să te opui? Cum dracu să te opui și la sănătate? Mă. da vă opuneți, la ce dracu mai vreți să vă opuneți?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: domnul consilier dar poate nu este o prostie, poate au argumente legale, numai puțin, că noi vorbim pe lege, mie trebuie să-mi dea un argument așa "conform articolului cutare din legea cutare noi nu putem vota, pentru că se încalcă articolul", nu votăm aici, votăm de ce nu, sau de oportunitate, iacătă.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: accept de la Clotilde Armând că nu înțelege românește să spună nu..

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnul consilier,

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: dar de la grupul PNL aici de față care ani de zile s-a bătut, sănătatea a fost a lor. au avut tot timpul miniștrii la ei, de la ei au fost la sănătate,

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier, vă rog

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: și grupul PNL aici de față, în frunte cu șeful lor ridică mâna împotrivă sau se abține

Doamna Porumb Ramona: domnul Goncea. nu cred

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier, vă rog

Doamna Porumb Ramona: că suntem în măsură să ne tragem la răspundere unul pe celălalt

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: păi da, ce trecem dacă asta nu trecem, ce trecem domnilor prin Consiliul ăsta?

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: domnul Goncea, doriți să aveți un răspuns sau doriți să vorbiți dumneavoastră?

Domnul Ghcor»liiță~Liviu Goncea: deci încă o dată, ce trecem prin Consiliul ăsta dacă asta n-o trecem?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: vă rog, doamna consilieră

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: n-aș vrea să zic ce miniștrii a avut PSD-ul cu domnul Bănicioiu, cu colectiv, haideți să nu dăm exemple de miniștrii, da? Eu aș vrea să-l întreb pe domnul președinte, nu are nicio treabă legat..

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: asta a durut rău de tot, după ședință să-ți povestesc eu de...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ideea este următoarea domn președinte, dumneavoastră ați spus că am avut 12 voturi ”pentru”, 9 "împotrivă” și 6 abțineri. Noi nu suntem 27 în sală!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: nu! 24 suntem în sală! Am precizat, am revenit asupra numărului.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ok, bun Doamna Ancuta-Sorina Comănici: deci, vrem să ascultăm

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: nu s-a înțeles, de asta am rugat frumos dacă se poate să anunțați rezultatul oficial

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: argumentele, pentru care nu ați votat

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; am revenit asupra punctului, am anunțat!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: putem afla și noi argumentele pentru care nu s-au votat și solicităm liderilor consilierilor locali USR, respectiv PNL să ne spună și nouă, poate doamna manager aici de față care se va duce la pacienți să transmită un mesaj. Eu nu cred că ați votat politic, încă o dată, că dacă votăm politic sănătatea, toată lumea vine și spune "sănătatea nu trebuie să fie politică”. Ok, suntem de acord cu toții, spuneți-ne, vă rugăm argumentele.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: eu personal niciodată nu am votat politic, ca să ne înțelegem, m-am uitat pe buget și sunt niște sume imense, atât.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: dar încă o dată, ce s-a încălcat? Nu am votat buget, aici Cristina! Doar o solicitare de împuternicire, vrem să... mie consilier local, colega voastră vreau să-mi spuneți ce s-a încălcat? De ce nu ați votat acest proiect? Și toată lumea din sală care este aici, invitați sau de unde or fi, sunt curioasă, că vor să afle. inclusiv managerul Institutului Național de Geriatrie, avem un manager, un doctor.

Doamna Porumb Ramona: doamna Comănici, în primul rând niciodată nu cred că, e respectuos între noi să ne cerem socoteală de ce am votat și ce nu. Fiecare grup politic, da, votează așa cum a considerat de cuviință. O parte din aceste, o parte din aceste, din acest screening pe care urmează și din toate aceste acțiuni medicale pe care Centrul Aslan urmează sau și-ar dori să le facă, pot fi făcute, o parte repet, și de către Centrul Caraiman în prezent. Da?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: știți cumva dacă sunt decontate?

Doamna Porumb Ramona: dacă îl putem dezvolta și dacă mai putem investi în el așa cum înțeleg că sunt solicitări în acest sens, dar se pare că nu există și interes din partea noastră șî vrem să ne ducem către altă direcție. Și al doilea punct este că suma este una foarte mare și cu siguranță dacă această sumă s-ar investi în Centrul Caraiman, care este funcțional, am putea realiza lucruri

mult mai mari, decât dacă am lua-o de la zero cu un centru care în moment este nefuncțional. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: vă mulțumesc!

Doamna Ancnta-Sorina Comunici: știți cumva dacă aceste servicii medicale sunt

Domnul Oliver-Lcon Păinsi - Președinte tic ședință: doamna consilier lungim foarte mult o problemă pentru care noi ne-am pronunțat.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: este un subiect, care trebuie

Domnul Gheorgliițâ-Liviu Goncea: da, de ce să nu lungim, domnul Păiuși, de ce să nu, PUD-urile le lungim, lăsați să lungim și sănătatea..

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnul consilier, mă lăsați să țin ședința? Domnul Gheorgliită-Liviu Goncea: sănătatea e mai importantă decât PUD-urile voastre!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: îmi dați voie, îmi dați voie să susțin, da? Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: vorbiți doamna,,

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: știți cumva dacă aceste servicii medicale sunt decontate sau nu de Casă? Cunoașteți noțiunea de decontare de Casă? Știți ce, știți reglementările în vigoare? Le cunoașteți?

Doamna Porumb Ramona: doamna Comănici, mai am un pic și mă simt ca la școală, pe bune, adică

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: păi suntem la școală și cetățenii sunt

Doamna Porumb Ramona: nu, nu suntem la școală

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: cei care se uită la noi

Doamna Porumb Ramona: și dumneavoastră nu sunteți în măsură să ne cereți socoteală!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: nu că, nu ați terminat-o dacă o terminați știați că nu suntem la școală! Mă, înțelegeți-vă când sunt, vă opuneți, vă opuneți, dar când vă opuneți în grup la ceva ce e bine..

Doamna Steluța Todea: dacă chiar vreți să știți de ce n-am votat, doamna consilier, întrebați-o pe doamna director de la Caraiman, pentru că și Institutul Caraiman poate să facă acest proiect fără ajutorul..

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: este spital, nu e firmă Steluța!

Doamna Steluța Todea: nu serios acuma, dar exagerezi

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: vedeți, asta. aici. voi vedeți spitalul ca o firmă și totul

comercial, când e vorba de sănătatea oamenilor

Doamna Steluța Todea: dacă vrei să vorbim pe față. Anca

Domnul Gheorghită-Llvlu Goncea: copiii ăștia sunt veniți din toată țara, de unde să știe ei că Ana As lan e spital?

Doamna Steluța Todea: Anca. dacă vrei să purtăm discuția asta , hai, hai să o purtăm serios și să facem pe față tot..

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: au venit din toată țara, i-a adus aici prietenii lor, logodnicii lor, soții lor, i-au pus aici în Consiliu!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnule consilier, vă rog să-mi permiteți să continui ședința!

11    V—

Domnul Ghcorgiiiță-Ltvin Goncea: de unde dracu să știe ei că Ana Aslan e spital?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: proiectul nr.3 "proiect (le hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei închirierii imobilului în suprafață de circa 1250mp situați în strada Baicului nr.82, sector 2, București, pentru depozitarea arhivei aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 7” Aici trebuie fiecare grup..

Domnul Gheorgliiță-Liviu Goncea: în afară de Olteanu,

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: să numească un membru în comisia de negociere. Solicit grupurilor consilierilor să numească consilieri, membri în această comisie, pentru negocierea chiriei, vă rog! Trei membrii avem nevoie.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: propun doar de la USR și PNL că noi suntem cu sănătatea, cu socialul.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: grupul USR nu are nicio propunere.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: grupul PNL, vă rog

Doamna Porumb Ramona: grupul PNL nu are nicio propunere.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Se impune nominalizarea membrilor având în vedere că, în 60 de zile va expira contractul cu arhiva și practic vom fi cu arhiva în stradă. Eu cred că este bine să reanalizăm aceste propuneri!

Domnul P urca rea Mihail-Teodor: grupul PMP nu are nicio propunere!

--------------------Fără utilizarea instalației de sonorizare--------------------------

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Scrie prelungirea, noi asta solicităm prelungirea. Prelungirea se face, nu, negocierea în sensul de a opta pentru prelungire, trebuie să obținem un preț mai mic decât cel negociat până acum, nu negociem în plus, în minus vom negocia.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: vă rog, dau citire încă o dată, articolul 1 spune: ”se aprobă în condițiile legii prelungirea duratei închirierii”, articolul 2: "sumele aferente plății chiriei vor lî suportate din bugetul general”, iar articolul 3: ”se numște comisia pentru negocierea prețului de închiriere". Deci, am rugămintea să numim 3 consilieri în această comisie, vă rog. Deci. vă rog, este foarte important să numim membri în această comisie!

Doamna Doi ina-I.uminita Bănișor: dar poate ar fi interesant să avem la nivel de Secretariat o listă a comisiilor, deci o sta..., unde sunt, care sunt în comisii deja, cât, în câte comisii sunt, poate ne-ar folosi, pentru că atunci am putea face apel direct la consilierii care nu au suficiente comisii.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: o să facem pentru ședința următoare.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: exact

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: nu ni s-a solicitat, o să facem cel puțin în ultimii doi ani care au fost cei ce au participat in comisii Doamna Dorina-Luminița Bănișor: exact

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: haideți, vă rugăm frumos

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: vă rog, fac apel la colegi să numească membrii, vă rog doamna.

Doamna Porumb Ramona: grupul PNL îl propune pe Adrian Suvac

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: vă rog.

Doamna Enache Ecaterina Raluca: grupul PSD propune pe domnul Adrian Tudose, Cristian Adrian Tudose.

Domnul Gheorghița-Liviu Goncea: hai că mă duc și eu ca să facem, câți trebuie să fim? 3? Sunt eu al treilea? Mă duc și eu dacă sunt al treilea.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: vă mulțumim!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: putem merge mai departe? Dăm citire proiect nr.4, „proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația pentru Educație și Sănătate Mensana în vederea organizării proiectului „Rădăcini sănătoase - orizonturi largi” pe parcursul a 22 de zile în județul Suceava, localitatea Vicovu de Sus. Cine este "pentru” acest proiect, vă rog? Cine este "pentru” proiectul nr.4 căruia i-am dat citire? Doamna? Domnul Goncea votați "pentru” da, așa am înțeles? Avem 15 voturi "pentru”. Cine este "împotrivă” vă rog? Nu avem voturi "împotrivă”! Abțineri? 6 abțineri! prezența? 7 abțineri? 7 abțineri!, mă scuzați. 24 prezenți, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Așa cum am menționat la începutul ședinței, proiectul nr. 5 este retras. Confirmați! Proiectul 5 retras, perfect.

Proiectul nr.6: „proiect de hotărâre privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultura! al Sectorului 1 și Asociația Academie Kids, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului „Cupa Intercartiere”. Cine este "pentru”?

Domnul Manuel Augustin Vieru: îmi cer scuze,

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: da, mă scuzați

Domnul Manuel Augustin Vieru: aș vrea, aș vrea o mică lămurire înainte

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: vă rog,

Domnul Manuel Augustin Vieru: potrivit documentelor depuse, proiectul în sine costă optzecide mii, mă rog, optzecișiunul de mii aproximativ, ar mai fi cincizecișicinci de mii pentru promovare și mai apar, deci astea împreună, cele două sume împreună înseamnă osutătreizecișișase de mii, cincisutenouăzecișiunul de lei. Mai apar încă osutăoptzecișitrei de miioptsuteșaizecișișapte care nu au o justificare clară. Scrie în dreptul lor, ceva de genul artiști, management, nimic clar. Deci încă o dată, proiectul în sine, activitățile sportive nu costă decât optzecidemiinouăsuteșaptezecișinouă din treisuteșiceva de mii de lei.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnul director, domnul director Mihăilescu. domnul director Mihăilescu.

Domnul Bogdan Mihăilescu- director Centrul Cultural: este chiar domnul Falemi aici, și o să vă răspundă la întrebare, dar să-i puneți întrebarea concis.

Domnul Manuel Augustin Vieru: vă rog. vă rog.

Domnul Falemi Nana: Bună ziua, numele meu este Falemi Nana și sunt organizatorul acestui eveniment.

Domnul Manuel Augustin Vieru: întrebarea am pus-o! Ce înseamnă acești optzecișitrei. osutăoptzecișitrei de mii, optsuteșaizecișișapte de lei?

Domnul Falemi Nana: parte din eveniment o reprezintă un moment artistic cu. la care vor participa artiști cunoscuți, cum sunt..

Domnul Manuel Augustin Vieru: eu am înțeles, da nu mi se pare, nu știu celorlalți poate li se pară normal, dar mie unul nu mi se pare normal ca momentul artistic să coste mai mult decât tot proiectul la un loc, adică...

Domnul Falemi Nana: deci,

Domnul Manuel Augustin Vieru: proiectul sportiv plus promovarea

Domnul Falemi Nana: deci, o dată, pe lângă momentul artistic avem așa, promovarea pe care o facem cu produse

Domnul Manuel Augustin Vieru: păi promovarea e, în cincizecișicinci de mii de care am vorbim mai înainte

Domnul Falemi Nana: bun, da, managementul proiectului, avem o agenție care se ocupă de creație

Domnul Manuel Augustin Vieru: încă o dată, nu m-ați înțeles, costurile sunt exagerate pentru un moment artistic și tipul ăsta de management artistic, adică nu înțeleg Domnul Falemi Nana: da, nu, nu este vorba

Domnul Manuel Augustin Vieru: e mai mult de jumătate din costul proiectului, din costul total, deci noi n-avem nimic împotriva activităților sportive, chiar costurilor de promovare Doamna Ancuța-Sorina Comănici: fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Manuel Augustin Vieru: nu, aia e altă problemă și oricum cunosc mai mult despre Ana Aslan decât cunoașteți dumneavoastră, stați liniștită,

Domnul Falemi Nana: deci, la un, ideea e în felul următor

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Manuel Augustin Vieru: cu siguranță știu mai mult că eu am fost implicat în treaba aia.

Domnul Falemi Nana: deci sunt, în momentul în care

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Manuel Augustin Vieru: în primul rând știu exact unde se află ceea ce ați spus dumneavoastră că nu știm, da, păi

Domnul Falemi Nana: sunt, deci, noi vorbim aici de patru sau cinci artiști de pe piață, artiști relevanți, dansatori care vor veni să susțină...

Domnul Manuel Augustin Vieru: am înțeles, dar pentru ce acest moment artistic care costă mai mult decât proiectul propriu-zis?

Domnul Falemi Nana: noi dorim să creăm o atmosferă deosebită în, la acest eveniment și la finalul momentului sportiv, publicul, copiii, participanții, familiile lor, să se bucure de un moment artistic, cu dansatori, cu muzică

Domnul Manuel Augustin Vieru: un eveniment care costă mai mult decât activitățile sportive și tot la un loc. și promovarea la un loc Doamna Steluța Todea: haideți să votăm.

Domnul Gheorgliilă-Liviu Goncea: fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Manuel Augustin Vieru: nu vă supărați, eu aș cere vot nominal dacă sunteți de acord cu risipirea banului public, domnul Goncea eu cer vot nominal în cazul ăsta Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Manuel Augustin Vicru: dar nu asta-i problema, ce rost are spectacolul să coste mai mult decât activitatea sportivă propriu-zisă

Domnul Oliver-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: domnule consilier, vă rog

Domnul Ghcorghită-Liviu Goncea: fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Manuel Augustin Vieru: păi noi cum facem? Facem un spectacol susținut de activitate sportivă pe lângă ?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: am rugămintea să nu mai intrăm în polemică, domnul consilier, vă rog

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: domnule Falemi, felicitări pentru activitate și pentru implicare

Domnul Falemi Nana: mulțumesc

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: proiectul este la ediția a noua, a zecea?

Domnul Falemi Nana: a patra

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: da, cât, câte ediții sunt în fiecare an?

Domnul Falemi Nana: anul trecut am făcut două ediții, primăvară și toamnă, anul acesta am făcut două ediții și voi continua. Am făcut o ediție pentru copiii și una pentru cei de la 18 ani în sus și voi continua în toamnă

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: deci înțeleg că până acuma ați derulat deja două ediții ale Cupei Intercartiere, urmează ca acest proiect să se transforme în a treia ediție.

Domnul Falemi Nana: da, pot spune, dar nu în Sectorul 1, niciuna în Sectorul 1.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: da, nu ați făcut în Sectorul 1, știu că ați avut un eveniment pe care l-ați și prezentat foarte frumos acum două zile la matinalul TVR 1, și care s-a derulat în Sectorul 6, sprijinit de Centrul Cultural de la Sectorul 6, în perioada lunii iunie de la început până pe 24 când ați avut finala.

Domnul Falemi Nana: absolut

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: și acum vreți să reluați sau să continuați acest proiect și în Sectorul 1?

Domnul Falemi Nana: da

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: dacă a fost de succes, e normal să

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: vreți

Fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: mă lăsați să continui, vă rog? Deci vreți să faceți în fiecare Sector câte o ediție?

Domnul Falemi Nana: Nu neapărat, pentru că timpul nu permite organizarea în fiecare sector . dar pentru această vară mi-am propus să fac și în Sectorul 1, altfel timpul e foarte scurt

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: și

Domnul Falemi Nana: am nevoie de o lună de promovare și. pentru acest eveniment și n-am timp să merg și în alte sectoare

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: și când, când preconizați să desfașurați evenimentul în Sectorul 1?

Domnul Falemi Nana: la sfârșitul lunii august, weekendul 18. 18 august.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: înțeleg, pentru că în proiectul de hotărâre era modificarea

perioadei undeva în luna iulie

Domnul Falemi Nana: da, însă

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: probabil că

Domnul Falemi Nana: datorită faptului că s-a prelungit acest termen pentru aprobare atunci a trebuit să modificăm.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: proiectul este pentru perioada iulie- august 2018

Domnul Falemi Nana: da, în august da.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulion: am înțeles, vă mulțumesc

Domnul Falemi Numi: pentru august, motivul este că am nevoie de o lună în care să merg în Sectorul 1 cu flyere, cu bannere, aș încât să

Domnul Oliver-beon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier, vă rog și

Domnul Falemi Nana: atragem cât mai mulți participanți, am nevoie să creez un spot video, să-l promovez la televizor și practic e multă muncă de teren.

Domnul Oliver-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: vă mulțumesc

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: și evenimentul în sine se organizează doar cu ceea ce primiți de la Sectorul 1 sau mai sunt sume pe care le primiți și de la alți sponsori?

Domnul Falemi Nana: există și contribuție proprie și sper să reușesc să mai atrag și bani de la sponsori așa cum s-a întâmplat și în alte , la alte ediții.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: pentru că dumneavoastră la fiecare ediție ați avut foarte mulți sponsori și din ceea ce am văzut puternic financiari

Domnul Falemi Nana: da, nu știu dacă puternic financiari că na, unii au venit de exemplu cu produse Zu-zu Bifidus, sau eu știu, au venit cu iaurturi, alții au adus cu băuturi, alții cu apă, unii au venit și cu buget și din treaba asta am reușit să plătim furnizorii

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: numai o secundă, domnul, domnul, numai o secundă. Aveți de gând să votați sau sunt întrebări așa, să ne aflăm în treabă?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: domnul Goncea

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: da sau nu? că dacă sunt întrebări, spuneți-i omului că oricum nu votați

Domnul Cristian-Laurențiu Bulion: domnul Goncea vreau să mă lămuresc

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: domnul Bulfon

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: încă o dată dacă oricum nu votați

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: încă o dată domnul Goncea eu v-am ascultat de fiecare dată dumneavoastră nu aveți măcar răbdarea să auziți ceea ce spun

Domnul Gheorghitâ-Liviu Goncea: dacă oricum nu votați vă aflați în treabă sau, vreți să organizați? Vă spun eu că am organizat unul! Eu am organizat unul!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: ce ați făcut domnul Goncea?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: stimați consilieri

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: am organizat un turneu în alegerile din 2014., și știu cât m-a costat.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: am rugămintea, stimați consilieri

' •- ■ . \

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: deci dacă nu vreți să votați nu mai omorâți omul degeaba!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: am rugămintea să nu mai intrați în polemică,

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: încă o dată, întrebați degeaba, votați sau nu votați?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: stimați consilieri mai sunt interpelări?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulion: domnul Goncea nu sunteți în măsură să-mi cereți socoteală, dar nu vă interesează și niciodată nu vă voi răspunde dumneavoastră, domnule Goncea!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: votați sau nu votați, dacă nu votați ce mai întrebați?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: domnul Bulfon dacă îmi permiteți, sunteți membru în Comisia de Cultură.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: domnul Goncea,

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea instalației de sonorizare Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: domnul Goncea, vă băgați în seamă de pomană Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: domnul Bulfon,

Domnul Falemi Nana: vă răspund cu plăcere

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: vă rog mult rămâneți la locul dumneavoastră domnule Goncea! Și o ultimă întrebare domnule Falemi, fiecare eveniment, fiecare eveniment

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: dacă îmi permiteți, dacă îmi permiteți, l-ați invitat în cadrul comisiei și să puneți toate aceste întrebări în cadrul comisiei și nu în timpul ședinței, având în vedere că sunteți membru?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: doamna secretar, vă mulțumesc pentru intervenția pe care ați, o faceți și chiar mi-ați ridicat-o la fileu! Dacă l-aș fi avut în comisie pe domnul Falemi împreună cu proiectul, fiți sigură că l-aș fi întrebat toate aceste lucruri și aș fi evitat spectacolul dat de domnul Goncea. Din păcate, cu regret nu l-am avut doamnă în comisie.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: păi, păi trebuie dumneavoastră în calitate de membru să solicitați! De asta se fac, de asta sunt constituite comisile, să-i invitați în cadrul comisiilor!

Domnul Manuel Augustin Vierii: Nouă ni s-a explicat, îmi cer scuze,

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: i-ați făcut această invitație și dânsul nu a venit? Vă rog frumos să-mi răspundeți!

Domnul Manuel Augustin Vieru: proiectul în sine nu a intrat în comisia de cultură

Domnul Cristian-Laurențiu Bulion: nu am avut proiectul în comisia noastră doamnă

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: la ce comisie a fost nu vă supărați?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: la buget

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: nu vi-1 impune, în momentul... Domnul Manuel Augustin Vici u: a intrat în comisia de buget

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în momentul în care aceste proiecte, sunteți convocați cu aceste proiecte, dumneavoastră vă puteți sesiza ca ui) anumit project, ca membru în comisie!

Domnul Manuel Augustin Vieru: a intrat doar în comisia de buget, încă o dată yă spun.

Domnul Oliver-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: numai o secundă, doamna consilier, aici avem o problemă de legalitate, dacă

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: doamna secretar iertați-mă o singură remarcă am de făcut, înțeleg prin ceea ce îmi spuneți dumneavoastră că ne sugerați dacă nu ne impuneți să nu mai facem niciun fel de interpelări!

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: nu, nu!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: păi constat, constat că asta spuneți!

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: aceasta, aceasta oricum din start din punct de vedere juridic nu este interpelare, deci nici nu discutăm, da!

Domnul Oliver-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: vă rog, vă rog doamna consilier Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea instalației de sonorizare Doamna Ancuța-Sorina Comănici: numai puțin, domnule președinte

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: domnule Goncea, domnule Goncea aceste întrebări aveau scopul de a ne lămuri, deci terminați cu falsa mânie proletară pe care o afișați de fiecare dată! Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: fără utilizarea instalației de sonorizare

Doamna IVI an uela Murcșan: doamna secretar dar pe domnul Goncea nu-1 vedeți, văd că vă distrați, pe domnul Goncea nu-1 vedeți?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: am rugămintea să nu mai intrăm în polemică, vă rog, vă rog să nu mai intrăm în polemică, sunteți consilieri

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Și terminați cu circul pe care-1 faceți de fiecare dată domnul Goncea că sunteți un om de o anumită vârstă și respectabilitate.

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: încă o dată întrebați-i când vreți să votați, când nu vreți să votați spuneți-i băi domnul fotbalistul, atenție

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: domnul Goncea, vă rog frumos!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: eu nu votez asta, dar sunt curios! Domnul fotbalistul așa va fi, deci, el nu va vota asta dar e curios, și pierdem și timpul și ne pierdem și respectul Domnul Olivcr-Lcon Păiuși - Președinte dc ședința: domnule consilier Goncea!

Domnul Crislian-Laurențiu Bulion: dar e problema noastră cum votăm și n-o să impuneți dumneavoastră modul nostru de vot,

Domnul Oliver-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: stimați consilieri.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: haideți să votăm,

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: am terminat discuția cu dumneavoastră, domnule Goncea

Domnul Olivcr-Leon Păiuși - Președinte tic ședință: constat că o majoritate a proiectelor nu au avizul comisiilor de specialitate. întrebarea mea este următoarea: acest proiect are acest aviz? Doamna Ancuța-Sorina Comănici: doamne ferește, doamne ferește, numai puțin Domnul Olivcr-Leon Păiuși - Președinte de ședință: vă rog, doamna consilier, vă rog

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ridicasem mâna, numai puțin Cristina. Doamne ferește ca o ,. ca un proiect de hotărâre să nu aibă raport al unei comisii că înseamnă că este ilegal deci este obligatoriu ca toate proiectele care vin în ședință sa aibă avizul comisiei de specialitate Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: și acest

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: care este obligatoriu, este consultativ ca și ,

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință: absolut

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: vot, dar obligatoriu ca și documentație.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: și există?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: eu vroiam să vă spun așa

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: există doamna consilier, avem aviz pentru acest proiect?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: la comisia juridică, de asta vă rog să închidem un pic microfonul

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: când a fost trimis?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: vă anunț respectuos, domnul Goncea puțină lecție pe 215

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnul Goncea, numai puțin doamna consilier, domnul Goncea? Domnule director, vă rog frumos discutați afară

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: deci sunt 6 comisii de specialitate sau 6 da? Dacă un proiect nu intră la un, nu un proiect nu trebuie să intre obligatoriu la toate 6, noi consilierii locali de la toate partidele, dar de ce vorbesc? Cine?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: fără utilizarea instalației de sonorizare Doamna Ancuța-Sorina Comănici: puțină liniște, vă rog

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: fără utilizarea instalației de sonorizare Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: aici este sala de ședințe a Consiliului Local, dacă aveți discuții personale vă poftesc afară Doamna Ancuța-Sorina Comănici; vă spuneam

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; vă rog doamna consilier, domnul Goncea să nu ducem în ridicol această ședință, vă rog frumos, vă rog doamna consilier

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: da, să închei, noi consilierii locali de la toate partidele avem reprezentanți în toate cele 6 comisii, domnul consilier Bulfon! Domnul consilier Bulfon, avem toți reprezentanți în comisii! Dacă pe mine care sunt la comisia

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: veți fi uimită dacă vă spun că am citit 215?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: numai puțin, păi cred că nu! Că ați zis că nu ați văzut proiectul, dar l-a văzut vreun alt coleg de-al dumneavoastră din altă comisie? Vă spun eu l-a văzut! A solicitat cineva prezența domnului sau celor inițiatori? Vă spun eu că nu! Acest proiect astăzi a fost la comisia juridică pe care eu ca președinte am ținut-o!

Domnul Manuel Augustin Vieru: astăzi în comisia

Doamna Ancuța-Sorina Comănici; Ați fost aici. nu ați solicitat nici dumneavoastră, nici colegii dumneavoastră prezența inițiatorului să vă explice!

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: în momentul în care comisiile Doamna Ancuța-Sorina Comănici: deci. votați politic, și pe sănătate Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: nu. nu Doamna Ancuța-Sorina Comănici: și pe sport


Domnul Cristian-Laurențiu Bulion: nu răstălmăciți vorbele, în momentul în care comisiile se vor ține cel puțin cu o zi înainte de ședință, atunci probabil că va exista timpul necesar Domnul Oliver-Lcon Pâiu.și - Președinte tic ședință: doamna consilier, vă rog, vă ascult

Domnul Cristian-Laurențiu Bulion: dar în momentul în care ședința de comisie a fost convocată cu o jumătate de oră înaintea începerii ședinței de Consiliu, iar pe ordinea de zi am avut doar două proiecte supuse aprobării, despre ce vorbim?

Doamna Anciita-Soiinn Comunici: să înțeleg că, colegele dumneavoastră de la comisia juridică unde sunt președinte s-au plâns la dumneavoastră că l-am chemat?

Doamna Dorina-Luniinița Bănișor: Cristian mă lași..

Doamna Ancuța-Sorina Comunici: că am ținut-o?

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: doamna Comănici?

Doamna Ancuța-Sorina Comunici: s-au plâns că le-am chemat cu o jumătate de oră? Adică, na, sunt aici!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: doamna Comănici?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: a, deci se poate? Când ai un interes pentru un proiect al unui, al cetățeanului Sectorului 1 vă spun eu că vă ajung 3 minute domnule consilier! Nouă la PSD, așa ne ajung!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulion: doamnă, vă mulțumesc pentru interpretarea artistică și pentru cursul de legislație! Vă mulțumesc!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: doamna Comănici, doamna Comănici

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier, luați cuvântul, vă rog, numai puțin vă rog, luați cuvântul!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: stimați colegi vă spun sincer că nu voi vorbi decât în momentul în care se face liniște totală. Deci, oamenii sc uită la noi...

Fără utilizarea instalației de sonorizare

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: la noi toți, nu este normal ceea ce se întâmplă, sincer vă spun, îmi cer iertare, nu este normal să vorbim unul peste celălalt, avem mierrofon și este ecou. haideți să ne facem înțeleși și să vorbim pe rând. Domnul președinte prezidați ședința corespunzător, iar cine nu are cuvântul să nu mai ia cuvântul. Opriți microfoanele cine nu are cuvântul. Nu este posibil așa ceva. deci nu s-a înțeles absolut nimic timp de 20 de minute! Mulțumesc mult, îmi cer scuze personal, deci nu...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: aș vrea să știu dacă mai sunt interpelări la acest proiect, pentru că vreau să-l supun spre votul Consiliului Local. Mai sunt interpelări?

Domnul Manuel Augustin Vieru: îmi cer scuze, vreau doar

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: nu

Domnul Manuel Augustin Vieru: un cuvânt de final

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință: supun

Domnul Manuel Augustin Vieru: ne-am, ne-am îndepărtat

Domnul Manuel Augustin Vier»: îmi cer scuze

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte Uc ședință: cine este "pentru”, vă rog?

Domnul Manuel Augustin Vieru: îmi cer scuze ne-am îndepărtat de esența problemei, problema este că...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnul consilier suntem în procedură de vot

Domnul Manuel Augustin Vierii: promovarea și activitatea de, activitatea artistică costă de trei ori mai mult decât activitatea sportivă propriu-zisă. Pentru asta aș dori, cer vot nominal, să vedem cine risipește banul public.

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: 14 voturi?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: suntem în procedură de vot, domnul președinte!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 14 voturi "pentru”!

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: tară utilizarea instalației de sonorizare Doamna Daniela-Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: vă rog frumos liniște!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: am rugămintea să stați în spatele birourilor! 14 voturi "pentru”! Cine votează "împotrivă”? Împotrivă? 4? încă o dată Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Steluța ai votat "pentru”!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte tic ședință: voturi "împotrivă”?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: domnul președinte, vă rugăm frumos reluați votul, reluați Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință: voturi "împotrivă”?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; Domnule Goncea, vreți să conduceți dumneavoastră ședința, poftiți aici, da? Deci 14 voturi ”pentru”! Cine este "împotrivă"?

Fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Am înțeles! Voturi?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Schimbăm votul? încălcăm 215?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: am spus să reluați

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: nu vă mai las, gata

Domnul Virgil-Adrian Suvac: doamna Comănici,

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: deci încă o dată. ori suntem duri până la capăt, ori nu! 14

voturi "pentru”! Numai puțin, deci Dana. doamna secretar

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: 18 voturi

Domnul Manuel Augustin Vieru: nicio problemă domnul Goncea, când o să vină scadența o să plătiți diferența.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: numai puțin, când s-a spus cine este "pentru", am fost foarte atentă

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: 14

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: pe partea aceea doar doamna, doar fetele' Cristina și Steluța, ați spus 14 voturi! Nu mai repetăm, acuma urmează cine se abține, cine este împotrivă, nu mai

facem, ori așa, ori așa. Clar! Atac, atacăm hotărârea, deci să, domnul președinte au fost 14 voturi ați și spus, gata

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Da, am înțeles și am întrebat voturi "împotrivă”, nu sunt, abțineri?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: —---------------------fără utilizarea instalației de sonorizare—

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: dar mai vreți explicații suplimentare de ce ne-arn abținut? Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 6 abțineri! Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr. 7: "proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația 1001 arte în vederea organizării proiectului cultural artistic "Calea Victoriei 91-93”. Dacă sunt interpelări aici? Nu avem interpelări! Supun votului Consiliului Local . Cine este ”pentru”, vă rog? 18 voturi "pentru”. Cine este "împotrivă”? Abțineri? 6 abțineri! 7 abțineri! Vă rog să ridicați mâna cine se abține, dar să se vadă, vă rog! Doamna Grigorescu luliana C’iistina: domnul președinte ați spus că sunt 24?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 7 abțineri!

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: ați spus că suntem 24? Eu zic sa mai numărăm o dată voturile pentru că dumneavoastră ați anunțat 18 plus 7 suntem 25, iar dacă mă uit în sală doamna Comănici este ieșită, domnul Neagu este ieșit, vorbim de niște voturi lipsă, deci pe lângă 24 mai scădeți încă 2, așa poate ne dă și socoteala.

Domnul Ghcorghitâ-Liviu Goncea: și Clotilde e sub avion așa mi-a scris mie, ea e sub avion, așa mi-a scris, așa scrie, subt

Doamna Grigorescu luliana Cristina: domnul Goncea, eu ceea ce am sesizat

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna Comănici a fost la ședință, domnul Goncea vă rog.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: dacă Iordache nu este. că lordache este, este, peste avion, pe avion, sub avion cu pe avion sunt două

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: sunt 17 "pentru”, 7 abțineri, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: a trecut..

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr.8: "proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General a! Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centru! Cultural al Sectorului 1 și Uniunea Artiștilor Plastici din România în vederea organizării proiectului cultural "grafica românească 2018 sub semnul Unirii”. Cine este "pentru"? Avem unanimitate. Vă mulțumesc!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr.9: "proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General a! Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol între Sectorul 1” domnule Goncea? Am marea rugăminte lăsați-mă să dau citire acestui proiect după care puteți interveni cu mare plăcere asupra lui. Deci proiectul nr.9: proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol între Sectorul 1 a! Municipiului București prin Centru! Cultura! a! Sectorului 1 și "Asociația Sportivă AstraKids București 2015” în vederea desfășurării proiectului "Cupa AstraKids”, care, ce se va desfășura în perioada 3-5 septembrie 2018. Avem 25 prezenți, a intrat și doamna consilier Clotilde Armând . Cine este "pentru” acest proiect, vă rog? Constatăm unanimitate, vă mulțumesc! Proiectul a, nu, scuze..

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: domnul președinte, vă repet, fiți atent când se votează pentru că mi se pare că aveți 3 oameni lângă dumneavoastră, degeaba!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: deci încă o dată, cine este "pentru” vă rog?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: dacă, dacă v-ați conforma când votați, nu ați spune că stăm degeaba! Degeaba, sunteți dumneavoastră care veniți aici!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: doamna secretar, a întrebat doar cine este "pentru”, nici măcar nu s-a dus procedura de vot la final, așa că vă rog frumos domnul președinte să duceți procedura de vot la final, nu este posibil așa ceva într-o ședință publică să nu duceți procedura de vot la final.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: reluăm procedura, cine este "pentru” acest proiect, vă rog? 19 "pentru”! Cine este "împotrivă”? Abțineri? 6 abțineri! Proiectul a trecut! Vă mulțumesc!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Trecem la proiectul nr.10 : "proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General a! Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol între Sectorul 1 a! Municipiului București prin Centru! Cultural al Sectorului 1 și Asociația Romsport în vederea desfășurării proiectului "educație prin sport, ediția aVI-a în perioada septembrie 2018” Avem interpelări? Nu! vă rog, cine este "pentru acest proiect? 25 prezenți, 19 voturi "pentru”, cine este "împotrivă,, vă rog? Abțineri? 6 abțineri, vă mulțumesc, proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul nr.ll: "proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului Genera! al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului l și parohia Sfântul Vasile-Victoria , în vederea desfășurării evenimentului religios "Calea Sfintei Cruci scara către cer” în perioada 7 septembrie 2018 - 14 septembrie 2018. Cine este "pentru" acest proiect, vă rog? 23 de voturi "pentru" Cine este "împotrivă,,? Abțineri? 3 voturi abțineri! 4? Domnul Goncea? Sunteți pentru abținere? Rectific 22 de voturi "pentru” , 3 abțineri! facem imediat rectificarea, numai puțin! Rectific, deci 20 de voturi "pentru", 5 abțineri. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 20 VOTURI PENTRU ȘI 5 ABȚINERI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Trecem la proiectul nr,.12: ” proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului Genera! al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Majura Christ, în vederea organizării proiectului cultural artistic "Festivalul Internațional Majura de duo pianistic și lied" ce se va desfășura în perioada 29 septembrie - 7 octombrie”. Cine este „pentru” acest proiect, vă rog?

Domnul Manuel Augustin Vieru: îmi cer scuze, îmi cer scuze, niște lămuriri iarăși

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: da, da, vă rog domnul consilier

Domnul Manuel Augustin Vieru: este cineva în sală care ni le poate oferi?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: la proiectul nr.12 poate să intervină domnul Mihăilescu Ion Bogdan

Domnul Manuel Augustin Vieru: nu, nu, nu, a venit, a venit chiar organizatorul sau mă rog

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: din partea organizatorului, foarte bine, da, vă rog

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: Bună ziua

Domnul Manuel Augustin Vieru: toate bune și frumoase, nu înțeleg ce e cu acel videoclip, videoclip de promovare de treizecidemii de euro

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: Bună ziua, Ștefan Doniga mă numesc, fac parte din echipa de organizare a acestui Festival Internațional. Videoclipul respectiv are menirea de a aduce în fața publicului, în fața publicului general, de a atrage atenția foarte mult

Domnul Manuel Augustin Vieru: nu, rostul lui l-am înțeles. De ce costă treizecidemii de euro vă întreb? Cât va dura în primul rând ca să ne lămurim?

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: Videoclipul?

Domnul Manuel Augustin Vieru: da, videoclipul

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: Clipul are trei variante de aproximativ 40 de secunde, un minut și cincisprezece minute

Domnul Manuel Augustin Vieru: așa

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: el este făcut pe muzica Rapsodiei I de George Enescu

Domnul Manuel Augustin Vieru: ok, asta am înțeles

Domnul Ștefan Doniga — organizator eveniment: și respectivul clip în aceste variante va fi difuzat către canalele de televiziune sau canale de youtube și internet.

Domnul Manuel Augustin Vieru: perfect, eu

Domnul Ștefan Doniga - organizai tor eveniment: costuri 1 e

Domnul Manuel Augustin Vieru: vorbesc acum strict de costurile de producție care sunt de treizecidemii de euro

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: da

Domnul Manuel Augustin Vieru: de ce? Cum se justifică?

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: pentru că este un videoclip care va fi produs în condiții de, cele mai înalte condiții profesionale ca un videoclip pe care-1 putem vedea pe orice alt canal

Domnul Manuel Augustin Vieru: nu vă supărați. nu vă supărați

Domnul Ștefan Doniga — organizator eveniment: vă rog

Domnul Manuel Augustin Vieru: dar cunosc bine zona asta a publicității și așa

Domnul Ștefan Doniga — organizator eveniment: da

Domnul Manuel Augustin Vieru: nu, nu se justifică un videoclip atât de mic un preț atât de mare

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: clipul în cele din urmă va avea și durata de cincisprezece minute, așadar editarea video trebuie să acopere cincisprezece minute. Dincolo de lucrul acesta noi am obținut oferte din piață chiar și de o sută de mii de euro pentru un astfel de videoclip.

Domnul Manuel Augustin Vieru: bun, cine face videoclipul?dumneavoastră, personal?

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: nu, nu Domnul Manuel Augustin Vieru: sau e o casă de producție?

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: este o casă de producție Domnul Manuel Augustin Vieru: ne spuneți și nouă care este casa de producție?

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: sigur, My Stage Production Domnul Manuel Augustin Vieru: cum?

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: My Stage

Domnul Manuel .Augustin Vieru: My Stage?

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: da, My Stage sunt cei care se ocupă cam de optzeci la sută de vânzările și promovarea teatrului în București. Festivalul Internațional de Teatru, de pildă din octombrie, realizat în parteneriat cu Teatrul Național a fost promovat și vândut de această Casă de producție care face și ticketing, printre altele, dar fac producție video. De asemenea acest videoclip va fi produs pe Transfagărășan, ceea ce implică probabil aceste costuri pe care le considerați mai ridicate față de un altfel de videoclip. înseamnă transportul a două piane de concert, unul din București, se va filma, se vor filma câteva scene în București, apoi câteva scene în Sibiu, iar aceste două piane vor fi transportate sus pe Transfagărășan, la Bâlea, pe malul lacului va fi montată o scenă, acolo acele două piane se vor întâlni pentru că de fapt asta este menirea, sub titlul acestui Festival este "împreună suntem mai buni”

Domnul Manuel Augustin Vieru: da, da, am văzut asta dar,

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: deci, cam de aici sunt costurile acestea. Vor fi filmate cu trei camere individuale, cu drone

Domnul Manuel Augustin Vieru: ok, în regulă, recunosc pe mine nu m-ați convins, da

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: trebuie să fim la cel mai înalt nivel,

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: puteți interveni doamna consilier, după ce se termină

Doamna Grigorescu luliana Cristina: îmi cer scuze

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: vă rog

Doamna Grigorescu luliana Cristinn: o locație în Sectorul 1, în afară de Transfagărășan nu ați găsit? Nu, vorbesc, c întrebarea foarte serioasă.

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: am înțeles, dorim ca acest festival să aibă o reprezentativitate națională și să întrunească

•»I    V.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: dar noi avem un buget al unui Sector/ n'u. avem buget național    - 'j‘

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: este foarte adevărat, însă face publică, promovează imaginea Sectorului 1 la nivel național și la nivel Internațional

Doamna Grigorescu Iu liana Cristina: păi dumneavoastră, stați un pic, dumneavoastră mi-ați spus că filmarea se va face pe Trasfagărășan, deci filmarea,

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: nu, nu, nu

Doamna Grigorescu luliana Cristina: promovarea și ce va rămâne după acest festival sau ce faceți dumneavoastră va fi doar de pe Transfagărășan?

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: nu, nu, nu, nu, nu, pe Transfagărășan va fi doar finalul videoclipului. Videoclipul începe în București cu scene filmate în București, cu un pianist care începe să cânte

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: și ce treabă are Transfagărășanul cu Sectorul 1 ?

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: ideea de, nu, nu, nu dați-mi voie Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: nu, pe bune, e întrebarea foarte serioasă, adică

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: dați-mi voie să explic, sigur, sigur și mă bucur că puneți aceste întrebări pentru că, vă pot, vă pot exprima în felul acesta tot sinopsisul clipului Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ok, vă ascult

Domnul Ștefan Doniga - organiza tor eveniment: sunt doi pianiști, ideea de a face lucrurile împreună cât mai bine este cea care trebuie să prevaleze, așadar un pianist pornește din București începând tema Rapsodiei de George Enescu în preajma, de fapt, pe fundalul celor mai importante clădiri pentru cultură și pentru reprezentativitatea Sectorului 1, Ateneul Român, Piața Universității și fundalul Teatrului Național. Acolo vor fi câteva scene, acest pianist ulterior pleacă cu pianul pe drum către Transfagărășan, sunt puține scene filmate în drum, pe drum, pe câmp, iar finalul Rapsodiei se petrece sus la Bâlea, unde, unde se va întâlni cu celălalt pianist care pornește din zona Mărginimea Sibiului. Este o întâlnire peste munți, este o întâlnire peste timp. Pianistul care pleacă din București reprezintă momentul modern, reprezintă momentul urban, partea urbană, celălalt pianist pleacă cu un pian dintr-o casă țărănească din zona Mărginimii Sibiului, reprezentând alt....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Pot să vă întreb dacă ați cerut buget și de la Sibiu, având în vedere că persoana, pleacă, cealaltă, de la Sibiu....

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: ... poftiți?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dacă ați cerut buget și de la Sibiu?

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: Nu, nu se va filma în Sibiu, în interiorul Sibiului.. .ci în zona respectivă

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Păi ați spus că pleacă din Sibiu....

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: .....Bun, vă voi spune, va pleca....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu e, vă întreb serios, ca și concept....

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: ...Și eu vă răspund cel mai serios.Va pleca de la Porumbacul de Sus. Este un sat din zona Mărginimea Sibiului. Am spus că va pleca....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Vorbim tot de Sibiu, nu contează că vorbim de oraș...este județul, da?

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncca: Hai să îți traduc eu că poate nu înțelegi întrebarea....dacă pleci din Sibiu, le voteaza ei. dacă pleci din Mărginimea Sibiului nu te voleaza ei. Deci întrebarea e clară...dacă pleci din Sibiu să te votam noi, ca.....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Vreau să știu dacă mai sunt interpelări... .mai sunt interpelări....?

Domnul Gheor»hiță-Liviu Goncea: Sau dacă pleci din Sibiu, noi Ciolos nu te mai votăm.... Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Vă mulțumesc....

Domnul Ghcorghițâ-Liviu Goncea: Asta e întrebarea! De unde pleci....

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință: Mai aveți inteperlări?

Domnul Ghcorghițâ-Liviu Goncea: în sectorul 1 eclar....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Avem o prezență în sală de 22....

Domnul Glicorgliiță-Liviu Goncea: Vă zic plecați din Paris băi....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: 23...perfect....avem o prezență de 23...vă rog doamna consilier, o întrebare punctuală...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Proiectul e superb, colosal, colosal. Dar aici ai întâlnit două fracțiuni care se bat pe Sibiu.. ..înțelegi?

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Vorbim de fracțiuni....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Domnule Goncea....

Domnul Ghcorghițâ-Liviu Goncea: Interesul este mai mare decât....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Stimate consilier Goncea....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Domnule Goncea, numai puțin

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Trebuie să înțelegi situația...dacă ai spune și tu că treci prin...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Domnule consilier Goncea....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Spui și tu că filmezi din Sibiu dar stai și în Sibiu...și atunci o să voteze toți, altfel nu, te-ai dus...ești la revedere....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Bun, mai sunt interpelări vă rog frumos? Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând; domnule Goncea vă rog..,.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: 2 secunde, aș dori dacă se poate domnule președinte, numai puțin...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Am cerut cuvântul....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Numai puțin că nu se aude nimic.... Doamna Grigorescu luliana Cristina; Spuneți doamna Clotilde, se poate?...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: îmi cer scuze....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Vă rog doamna consilier, dacă aveți o întrebare punctuală, nu se aude vă rog....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Să o lăsăm pe dna Clotilde că tocmai vine din avion și poate mai are de prins un avion la 4, și poate vrea să ne spună ceva...

Doamna Clotiklc-Maric-Brigitte Armând: Eu v-aș face o sugestie, dacă proiectul nu trece rog să reveniți cu o propunere de ajutor din partea primăriei sectorului 1, care este mai^mică și corespunde mult mai bine cu ce va beneficia sectorul 1. De exemplu, noi suntem .de acord cu o...un eveniment în parcul bazilescu cu muzică simfonică, e foarte frumos, dar nu putem sa plătim pentru asta 30.000 de euro....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dar nu este în parcul Bazilescu....

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: V-aș.....propune

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu este în Bazilescu, este în parcul Kiseleff dna Clotilde, ați citit proiectele? Nu este în parcul Bazilescu....

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Vă mulțumesc....

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință :Bun, mai sunt alte întrebări, vă rog...?

Doamna Porumb Ramona: O singură recomandare, de fapt o întrebare către domnii organizatori. Pe viitor, pentru astfel de concerte eu v-aș recomanda și liceul nostru de muzică George Enescu, unde cu siguranță avem copii foarte talentați și care ar putea fi promova în astfel de concerte.... Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Plecăm de acolo., .poți să pornești de acolo....?

Doamna Porumb Ramona: Copii pe care putem sî îi invităm la aceste concerte....

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință : Bun, vă mulțumesc. Supun spre aprobare .. .Domnule Goncea doriți să puneți o întrebare.

Domnul Ghenrghiță-Liviu Goncea: Da, dacă poate să plece de la liceul George Enescu. Poți să pleci cu pianul de acolo?Ți-am pus o întrebare corectă.

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: De la liceul George Enescu?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Exact..

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: ...Teoretic....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ce te împiedică?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Stricăm tot proiectul.. .trebuie să plece de la Sibiu... Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: .. .Teoretic....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Treaba cu Sibiul e clarificată. E la voi în curte. Ei tocmai au spus că nu....pas....

Domnul Ștefan Donița - organizator eveniment: ...Teoretic cu pianul se poate pleca de oriunde, însă noi am ales locații care să fie ușor de recunoscut de către oricine...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Mai bine....

Domnul Ștefan Doniga - organizator eveniment: ...De către oricine din țară. Ateneul român este recunoscut de oricine...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Gata, gata, gata mulțumesc. Hai să votăm.

Domnul Păius Oliver Leon - Presedinle de ședință : Mulțumesc. Supun spre aprobare proiectul cu nr. 13. Cine este pentru acest proiect vă rog?...

Secretarul Sectorului 1: Vă rog să ridicați mâinile....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință : Deci cine este pentru proiectul nr. 12? 10 voturi pentru. Cine este împotrivă?Voturi împotrivă, vă rog...2 voturi împotrivă. Abțineri?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Din păcate nu ți-a trecut...nu ai ales bine...

Domnul Păiu.ș Oliver Leon - Președinte de ședință : 12 abțineri...proiectul nu a trecut...câte abțineri.... 13 abțineri.... 13 abțineri...deci 10 pentru. 2 împotrivă și 12 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Păiuș Oliver Lcon - Președinte dc ședință : Suntem la proiectul nr .13. Proiect (le hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural ctl Sectorului 1, și Asociația Culturală Metropolis, în vederea acordării, de către Centrul Cultural a! Sectorului 1, a unei finanțări în valoare de 347.500 lei pentru organizarea festivalului „Balkanik Bucharest World Music Festival, Ediția a IX-a”, organizat în perioada 7-9 septembrie 2018, în cadrul căruia cetățenii Sectorului 1 vor avea acces gratuit - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Supun spre aprobare proiectul cu nr. 13, vă rog cine este pentru acest proiect? Proiectul cu nr. 13 pentru împuternicirea.....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncca: Mai sunt 2, unul de 160 de....

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință : Vă rog cine este pentru? Dle Goncea încercăm să numărăm voturile.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: întrebare este următoarea? Care este?Cel de 160000 sau cel de 80?

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință : Este vorba de 3, împuternicire expresă pentru 347000 de lei. Împuternicire expresă....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: 80000...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință : 18 voturi pentru. Cine este împotrivă vă rog? Abțineri? încă o dată vă rog frumos. Abțineri dacă se poate sa vedem mâinile.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Uite băieții aștia 6...șeful....vorbiți cu șeful lor ca să treacă proiectul...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință : Avem 3 abțineri. Proiectul a trecut. HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 3 ABȚINERI

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Suntem 21 în sală.

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință : Nu, suntem 21 în sală dar....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: 18 voturi pentru și 3 abțineri....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință ;Dar la voturile pentru, cineva nu a votat, pur și simplu... Suntem la proiectul nr. 14, Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului Genera! al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 a! Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Elite Art Club Unesco, în vederea organizării Proiectului cultural-artistic „ Ctassics for Pleasure”, ce se va desfășura în perioada 22-23 septembrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Dacă avem interpelări. Nu? Cine este pentru acest proiect? 10 voturi pentru .Cine este împotriva acestui proiect? 7 împotrivă. Da, e corect. Cine se abține, vă rog? Abțineri? 6 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Suntem la proiectul nr. 15, Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centru! Cultural al Sectorului 1, și SC Rivigintio Production S.R.L., în vederea organizării evenimentului cultural artistic Balkan Fest Bucharest-„Ba!kanic Amnesia”, ce se va desfășura în perioada 5 -7 octombrie 2018 - Primarul Sectorului I al Municipiului București. Vă rog cine este pentru acest proeict? Aveți Interpelări . Vă rog. vă ascult.

Doamna Manuela Mureșan: Bună ziua. Este cineva care organizează evenimentul în sală? Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Veți vota?

Doamna Manuela Mureșan: Bună ziua.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Veți vota doamnă?

Doamna Manuela Mureșan: Bună ziua. Depinde de răspunsuri. Da, voi vota. Sigur ca voi vota. De asta sunt aici ca să votez. Bineînțeles că votez, de aia sunt aici.

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Doamna consilier, vă rog, vă ascult. Puneți întrebările, vă rog.

Doamna Manuela Mureșan: Bună ziua.Vă rog prezentați-vă pentru înregistrare.

Domnul Luis Lazarus : Poftiți?

Doamna Manuela Mureșan: Prezentați-vă vă rog.

Domnul Luis Lazarus : Luis Lazarus.

Doamna Manuela Mureșan: Sunteți organizatorul festivalului?

Domnul Luis Lazarus : Da.

Doamna Manuela Mureșan: Diferă de proiectul de luna trecută acest proiect?

Domnul Luis Lazarus : Sigur că da.

Doamna Manuela Mureșan: Prin ce diferă vă rog?

Domnul Luis Lazarus : Prin faptul că., două parteneritate cu Ministerul Culturii și cu Ministerul de Externe.

Doamna Manuela Mureșan: Deci atât. în rest este la fel.

Domnul Luis Lazarus : Nu, s-au mai adăugat câteva activități și câțiva artiști.

Doamna Manuela Mureșan: Și în rest este la fel. Același organizator din Ilfov.. .aceeași locație și aceeași sumă...da?

Domnul Luis Lazarus : Locația este în parcul Herăstrău, intrarea Charles du Gaulle, este cea mai generoasă locație din București, deci....

Doamna Manuela Mureșan: Cea mai generoasă pentru cine?

Domnul Luis Lazarus : Din punct de vedere al traficului uman.

Doamna Manuela Mureșan :Deci traficul....

Domnul Luis Lazarus : Vrem să facem un festival...

Doamna Manuela Mureșan : Da, am înțeles. .

Domnul Luis Lazarus : Care să aibă trafic mare.

Doamna Manuela Mureșan : Da, deci dvs ați ales un loc,....

Domnul Luis Lazarus : Să fie promovat corespunzător.

Doamna Manuela Mureșan : Domnul Lazarus, ați ales un loc unde deja există trafic, da? Deci, cei 200.000 de oameni care vor trece pe acolo...

Domnul Luis Lazarus : Vă deranjează că există trafic în locul pe care l-am ales eu?

Doamna Manuela Mureșan : Nu. Dvs ați spus că veți asigura un trafic de 200.000 de oameni. Eu


vă invit...

Domnul Luis Lazarus : Da. și vă deranjează acest lucru? Eu credeam că e de bine. nu e de bine

30
Doamna Manuela Mureșan : Ba da e de bine.Tocmai de aceea eu vă invit să faceți evenimentul în Parcul Izvor unde a făcut și Madona. Să aduceți acolo 200.000...

Domnul Luis Lazarus : Da, pot să fac și acolo...

Doamna Manuela Mureșan : Nu la intrarea Charles du Gaulle unde oricum trec 200.000 de oameni...

Domnul Luis Lazarus : Nu, nu trec....

Doamna Manuela Mureșan : Aduceți 200.0000 de oameni.

Domnul Luis Lazarus : Trec maxim 20.000 vara...

Doamna Manuela Mureșan : Trec 20.000 și dvs duceți 180.000....Pe ce studiu vă bazați când spuneți acest lucru?

Domnul Luis Lazarus : Pe capacitatea mea de promovare a proiectului.

Doamna Manuela Mureșan : Ăsta nu e un studiu...

Domnul Luis Lazarus : Ba ba, e un studiu pentru că eu am mai făcut asemenea evenimente. Doamna Manuela Mureșan : Dvs ați prezentat acest lucru...

Domnul Luis Lazarus : în sectorul 4.. .nu mă lăsați... Mă întrebați și nu mă lăsați să vorbesc,.. Doamna Manuela Mureșan : Da, vorbiți ...

Domnul Luis Lazarus : Credeam că îmi permiteți ca o regulă a dialogului. Deci, eu am făcut asemenea evenimente în sectorul 4, la Palatul Copiilor și am avut trafic 182.000 de persoane. într-un loc în care nu se circulă. Deci...

Doamna Manuela Mureșan : Perfect....

Domnul Luis Lazarus : Am capacitatea să promovez corespunzător și să facem acest proiect cu tot ceeea ce trebuie el.

Doamna Manuela Mureșan : Perfect...

Domnul Luis Lazarus : Dar vreau să vă spun ceva ceea ce cred că este important . Noi nu dicutăm aici proiectul în acest moment. Noi dicutăm doar o permisiune pe care primăria sectorului 1 o cere.

Doamna Manuela Mureșan : Deci dvs mă învățați pe mine ce să votez.

Domnul Luis Lazarus : Dați-mi voie să termin. O cere Consiliului General al municipiului București, dacă să discutăm noi acest proiect...

Doamna Manuela Mureșan : Exact....

Domnul Luis Lazarus : Sau nu...

Doamna Manuela Mureșan : Da. exact, dar eu...

Domnul Luis Lazarus : Deci....dacă pe noi... acum discutam proiectul avant la letre, dacă vreți, faptul că discutăm detalii de proiect...

Doamna Manuela Mureșan : Țineți un training pentru consilieri, vă rog să îmi răspundeți? Domnul Luis Lazarus : Nu, pentru dvs.

Doamna Manuela Mureșan : Vă rog să îmi răspundeți direct la întrebările mele...


Domnul Luis Lazarus : Nu, doar pentru dvs doamnă consilier.

Doamna Manuela Mureșan : Puteți să mi-1 țineți în particular.. .da?

Domnul Luis Lazarus : în particular? Am vrut să îl țin în particular dar nu am putut să mă întâlnesc cu cu dvs.

Doamna Manuela Mureșan : Bine, îmi răspundeți la întrebări sau....

Domnul Luis Lazarus : Cred că pentru astfel de proiecte chiar ar fi necesare niște discuții prealabile, pentru ca domnii consilieri să înțeleagă exact despre ce este vorba...

Doamna Manuela Mureșan : Deci dvs învățați domnii consilieri cum să voteze, da?

Domnul Luis Lazarus : Să nu mai blocăm ședințele consiliului local al secotului 1.

Doamna Manuela Mureșan : Deci dvs vă permiteși să vorbiți așa cu consilierii....

Domnul Luis Lazarus : Pe care se vede ca dvs nu le cunoașteți....

Domnul Păiuș Oliver Lcon - Președinte de ședință : Am rugămintea să puneți numai întrebările punctuale. Vă rog. Mai aveți întrebări doamna consilier?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: O las pe doamna Comanici pentru că dorea să vorbească și după aș dori să adresez niște întrebări dacă se poate, domnule președinte. Mulțumesc.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Și apoi aș dori și eu după colega dacă se poate.

Doamna Ancuța Sorina Comanici: în primul rând asta vroiam să intervin imediat după doamna consilier să spun că nu solicităm decât o împuternicire . Ceea ce spun ...și la alte...dar este un lucru bun pentru că un cetățean.. .domnul Lazarus, acum îl cunosc, nu știam de unde să îl iau, adică nu am interacționat. E un cetățean aflat..deci sunt bune dezbaterile noastre, nu domnul Lazarus, nu ne învățați legea. Adică parte de legislație, care uneori noi ne luptăm cu consilierii noștri, nu să o învețe că o știu foarte bine, ci să o citească adică facem apel la memoria dumnealor. Eu sunt bucuroasă și aș dori domnul Lazarus și ceilalți...pe celelalte persoane din public să vină cât mai multă lume la sedintelele noastre de consiliu local că să învețe, să știe și să audă cum se dezbat proiectele la sectorul 1 și cum învățăm noi legea 2015...noi consilierii locali. încă o dată, mai avem în solicitări de împuterniciri la consiliu, pentru consiliul general. Va dau un exemplu: dacă noi votăm, ați votat unele împuterniciri, pe ce considerente, dvs știți, dar dacă la consiliul general, consilierii generali nu votează împuternicirea? Ce facem? Ce se întâmplă după aceea? Deci nu noi, nu, noi trebuie să vedem acum...noi nu putem intră pe o dezbatere, clară, punctuală, de formă, noi acum vedem acum fondul problemei, nu formă...nu buget, nu nimic, doar împuternicim, consiliul general nu da împuternicire decât dacă te duci și spui ce vrei să faci. în momentul în care vine împuternicirea la un proiect noi venim și dicutam pe proiect.Va întâlniți cu initiatortii proiectelor, poate intră o negociere, îl chemați în comisie, poate schimbă ceva. Dvs sunteți întotdeauna împotriva inițierii unui...este ....va mulțumesc.

.....doamna Comanici. Dați-mi și mie exemplu de un singur proiect care a trecut sau care s-a dus

către consiliul general....

Domnul Păiuș Oliver Lcon - Președinte de ședință : Doamna consilier,...

Doamna Ancuța Sorina Comanici: Domnul consilier vă rog frumos...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vă rog să nu o întrerupeți pe doamna Comanici....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Doamna Comanici mai vreți să spuneți

ceva?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna Comanici, a vrut să mulțumească cetățenilor. Domnul Lazarus, mulțumesc frumos că în sfârșit dvs ați înțeles că nu noi aici de fapt votam o solicitare. Ne ducem la consiliul general și spunem că îi rugăm frumos sau să voteze, sa ne împuternicească pe noi să intre următorul, în următoarea ședință sau când o li cu proiectul efectiv al dvs.

Do in nul Luis Lazarus : Dacă îmi permiteți doamna Comanici, vă mulțumesc pentru această precizare și aș vrea să mai fac o prezizare în legătură cu Legea 215 art. 81 alin.2 lit. q...la aliniatul 2 lit. q...

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință :Am o rugăminte

Domnul Luis Lazarus : Se spune că primăria sectorului 1, consiliul local poate să se asocieze cu persoane juridice de orice fel...

Domnul Păiuș Oliver Lcon - Președinte dc ședință :Am rugămintea să discutăm strict asupra

proiectului...vă rog frumos

Domnul Luis l .a/ai ns : Păi asupra proiectului....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte dc ședință :Dacă doriți să discutăm strict asupra... nu nu are legătură cu proiectul ....

Domnul Luis Lazarus : Dați-mi voie să îmi termin ideea....

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncca: Păi voi ați început...

Domnul Luis Lazarus : Dacă doriți să discutăm asupra proiectului...

Domnul Gheorgliită-Liviu Goncea: Omul a început cu întrebări? Voi ați început...

Domnul Luis Lazarus : Dați-mi voie să îmi termin ideea....

Domnul Păiuș Oliver Lcon - Președinte de ședință :Doamna consilier....

Domnul Luis Lazarus : Permiteli-mi din suflet că doar 30 de secunde durează....și un lider PNL mi-a explicat că eu am venit cu acest proiect și că eu solicit bani pentru acest proiect pe lângă bugetul care a fost deja votat de dumneavoastră toți la Centrul Cultural. Eroare! Eu nu cer bani pe lângă , pentru că Centrul cultural nu a cerut o rectificare bugetară, ci el are bani prevăzuți pe legea 215 alin 2 lit q, art 81, și eu mă încadrez, perfect acolo. Altcineva a spus că sunt prea mulți bani. Nu sunt prea mulți bani pentru că sectorul 1 prin Centrul cultural a desemnat acest centru ca să finanțeze acest gen de proiecte. Ca drept dovadă, Centrul de Proiecte are bani destui ca să finanțeze un asemenea proiect care este un proiect grandios și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Doamna consilier vă rog..

Domnul Luis Lazarus : Dacă doriți să mai puneți întrebări cu mare plăcere vă răspund....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Doamna consilier, vă rog...vă rog doamna consilier, vă rog....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci, aș vrea doar să spun că tot ce s-a spus aicia eu cosnider că este fals, noi ce votăm aici , toate proiectele le votăm pe oportunitate, pe oportunitatea proiectului. Chiar dacă este o împuternicire noi trebuie să vedem dacă are sens să cerem acea împuternicire. Astfel nu ne-ați da nici un fel de date asupra proiectului. Ne-ați dat sume...

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință :Mulțumesc...

Domnul Luis Lazarus : V-am dat toatele datele .Poate că la dvs nu a ajuns proiectul...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Mulțumesc, nu...

Domnul Luis Lazarus : Poate vedeți că am dreptate că trebuia să facem o discuție prealabilă înainte de a veni în consiliu...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu ați sesizat că nu interesează domnul Lazarus? N-ați sesizat că n-o interesează...?

Domnul Luis Lazarus : Am înțeles...

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Ati.. .femeia a spus că nu ma interesează...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Vă rog, doamna consilier...

Domnul Lnis Lazarus : E în regulă...

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință :Domnule Goncea,...vă rog

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ce dracu mai vorbim...?

Domnul Luis Lazarus : Eu am pus la dispoziție poiectul...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dacă nu o interesează...degeaba vorbiți domnul Lazarus... Domnul Luis Lazarus : Dacă nu a vrut să îl citească...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: N-o interesează....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte tic ședință :Vă rog doamna consilier...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu-i interesează ce putem face noi pentru centenarul acesta

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Vă rog doamna consilier, luați cuvântul vă rog...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: îi interesează cu totul și cu totul altceva....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Domnu Goncea...vă rog lasați și pe colega noastră să vorbească...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: N-o interesează, n-o interesează....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Vă rog doamna consilier...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Cum dracu să nu te intereseze ce spune un cetățean ...

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință :Dar ce legătură are cu centenarul?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Cum dracu să spui așa ceva...Trebuie să te intereseze orice spune orice om din sala asta...că d-aia ești consilier....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Vă rog doamna consilier...

Doamna Ramona Porumb: Domnule organizator...doamnule Goncea vă rog numai un pic...domnule organizator treaba este în felul următor, chiar dacă centru cultural are acești bani asta nu însemană că cetățenii sectorului 1 sunt de acord ca noi să aprobăm astăzi, deci numai astăzi pe ordinea de zi avem 500.000 de euro, doar pentru concerte. Dacă asta îmbunătățește calitatea vieții cetățenilor din sectorul 1 înseamnă că ne ocupăm în sectorul 1 și nu de a le asigura cetățenilor din sectorul 1 un trai și o viață mai bună...mulțumesc...

Domnul Luis Lazarus : Pot să răspund? Mulțumesc și eu pentru întrebare. Chiar este o întrebare pertinentă și vă mulțumesc dna Ramona Porumb. Problema este în felul următor. Nu este numai un concert. Nu este un simplu concert. Este vorba de un demers cultural. El se încadrează într-o politică a ministerului culturii, care vizează diversitatea. Și puteți găsi în documentele ministerului culturii, care este în parteneriat cu acest proiect, acest lucru. Și anume că, promovează diversitatea culturală, multiculturalismul și ideea că acest proiect este axat exclusiv pe zona balcanilor, s-au mai făcut și alte asemenea proiecte, nu trebuie să fim ostili...

Domnul Vieru Manuel Augustin: Mă scuzați, de când este Armenia în Balcani? Că eu chiar nu am înțeles...

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință :Domnul consiler. am rugămintea., .domnul consilier trebuie să vă întrerup...

Domnul Vieru Manuel Augustin: Armenia era...de când e în Balcani?

li

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Vă rog, doamna consilier, puneți întrebări.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Vă spun domnule președinte că nu voi vorbi decât în momentul în care toți consilierii vor asculta pentru că dacă vorbim unul peste celalalt, nu e normal....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Va rog, vă ascultam...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Aș vrea în primul rând să avem o discuție foarte serioasă pe acest proiect.. .domnilor consilieri, dacă îmi permiteți. Eu doar pe foi lucrez, am luat proiectul lui domnul Lazarus foaie cu foaie și vreau să vă arăt și dvs. Proiectul l-am...aaa....l-am luat și vreau să vi-1 arăt....

Domnul Luis Lazarus : Da doamna, eu le-am dat și liderilor dvs de la PNL

Doamna Grigorescu luliana Cristina Păi nu, noi trebuie să avem toate proiectele, este normal și așa prevede legea cu 5 zile înainte și...

Domnul Luis Lazarus : Da, am dat proiectul și domnului Orban domnului Cristi Bușoi... Doamna Grigorescu luliana Cristina: Și secretariatul general și-a făcut treaba, este în regulă.... Domnul Luis Lazarus : Și tuturor, da....

Doamna Steluța Todca: Nu vă supărați, nu domnul Orban nici domnul Cristi Bușoi nu votează , noi suntem consilieri și noi votăm....

Domnul Luis Lazarus : Sigur, sigur, înțeleg, au fost plăcuți impresionați....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Eu vorbesc doar de acea presiune pe care vreți dvs și o faceți dvs asupra noastra.

Domnul Luis Lazarus ; Eu am dat proiectul tuturor....

Doamna Steluța Todca: Deja aicea exagerați...

Domnul Luis Lazarus : Ce anume...?

Doamna Steluța Todca: Aici, chiar exagerați....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Doamnă aveți ceva, aveți o întrebare de pus? Am o rugăminte, haideți să avem un dialog...dacă doriți...

Domnul Luis Lazarus : Stați că nu v-am auzit....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Domnule președinte aș vrea...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Vă rog să puneți întrebarea punctuală, vă rog...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Nu, nu este, vreau pur și simplu să vorbesc cu dl Lazarus depre proiectul domniei sale. pentu că , conceptul lui este foarte bun, diversitate, noi ca și partid liberal susutinem așa ceva. suntem de acord dar în momentul de față. așa cum a spus și dna Comanici noi cerem o solicitare către consiliul general. Noi în momentul de față când trimitem orice proiect către consiliul general trebuie să vedem și conținutul acestuia. Eu vreau să îl arăt și colegilor mei pt că poate nu au avut toți timp și poate și publicul din sală vrea să îl vadă, pentru că din 500.000 de euro. care. în momentul de față, în această ședință se solicită doar pe concerte 200.000 aproape merg doar la dvs prin acest proiect, dacă va fi aprobat. Acum. intrând în proiect, dvs cerând 200.000, 188, 80 și nu știu cât.

Domnul Luis Lazarus : 180, ziceți...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Deci noi nu facem nici o reclamă la o persoana lizică by Lazarus, iertați-mă dar....bani publici pe persoană fizică nu se poate...

Domnul Luis Lazarus : Nu e vorba, vedeți că brandul festivalului este Balcanic Amnezia...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dar eu vă arăt ce avem pe foaie ce avem luat acum, în secunda aceasta, de la doamna sectretar de la mapă...

Domnul Luis Lazarus : Și eu pot să vă arăt brandul înregistrat la OSIM care este Balcanica Amnezia.. .Nu are nici o legătura...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu, lasați-mă să termin și după aceea discutăm punctual, da? Deci dvs aveți aici....

Domnul Luis Lazarus : Vedeți că era pe pagina 2 brandul festivalului...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Păi da, pagina 2 dar...

Domnul Luis Lazarus : Nu scrie niciunde by Lazarus...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Pot să termin, vă rog frumos? V-am ascultat...

Domnul Luis Lazarus : Da, eu încerc să vă dau explicații în timp real.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci dvs spuneți că pe pagina 2 găsesc.Vă spun sincer că pe pagina 2 din 3 pentru că atât există scris în acest proiect, 3 pagini, și nici acesta complete ci cu scris foarte mare.

Domnul Luis Lazarus : Păi proiectul are un preambul de 30 de pagini, eu constat că unii nu l-au citit nici pe acesta....darămite...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Iertați-mă, eu vă arăt ce avem la mapă...

Domnul Luis Lazarus : Dacă le dădeam un preambul de 30 de pagini în teorie...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnule președinte aș vrea și eu să îmi expun punctul de vedere. Dacă se poate se poate dacă nu se poate atunci va trebuie să retragem proiectul de pe ordinea de zi.

Domnul Luis Lazarus : Mi se pare normal....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Vă rog încercați să puneți întrebări punctuale.

Domnul Luis Lazarus : Se poate, dar era un preambul de 30 de pagini. Eu v-am dat o formula simplificată pt că era vorba să cerem o împuternicire.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci nu vorbim de împuternicire aici, ci vorbim de proiect în sine care nu cred că are o pagină cumulat. Are...

Domnul Luis Lazarus : Ce sa aibă? Cred că nici nu îl aveți pe tot dacă stau să mă gândesc bine...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina; Stați un pic...ați vorbit de niște artiști. Asta este proiectul dvs.

Domnul Luis Lazarus : Eu nu la-m dat așa, credeți-mă...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: L-am luat de la dna secretar.

Domnul Luis Lazarus : L-ați xeroxat dvs de la cineva....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dvs cereți bani pe asa ceva? 200.000 de euro pe niște poze cu nișite artiști din diferite țări? Ăsta este proiectul dvs...

Domnul Luis Lazarus : Vă deranjează că sunt artiști din diferite țări sau ce??

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu știu. nu cunosc...

Domnul Luis Lazarus : Păi sunt artiști în vogă.

’i\“

Domnul Păiuș Oliver Lcon - Președinte de ședință Doamna consilier, dacă puteți pune întrebări punctuale....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ...

Domnul Luis Lazarus : Am văzut...sunt artiști din diferite țări....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Dacă puteți pune întrebări punctuale....am o rugăminte , am o rugăminte va rog foarte frumos...

Domnul Luis Lazarus : Participă anbasade...

Domnul Păiuș Oliver Lcon -- Președinte de ședință : domnul Lazarus am o rugăminte...

Domnul Luis Lazarus : participa ministere...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Am o rugăminte....

Domnul Luis Lazarus : Domnule președinte...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Domnule Lazarus trebuie să purtam un dialog...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: domnule Lazarus unde vroiam să punctez....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Doamna consilier vroia să vă pună o întrebare și dvs să răspundeți cât mai punctual...

Domnul Luis Lazarus : Păi mi-a pus întrebarea....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte tic ședință :Mai aveți de pus vreo întrebare sau supun la vot proiectul...?

Domnul Luis Lazarus : Că așa am propus proiectul, că sunt niște artiști, că nu știu ce....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu, stați puțin..,.

Domnul Luis Lazarus : Da este normal, trebuie să fie niște artiști în vogă....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: domnul Lazarus dvs ați venit aici să cereți niște bani public. Da sau nu? Da! Nu să ne certăm, ci să discutăm. Eu vă propun un dialog.

Domnul Luis Lazarus : Doamnă, vă face impresia că mă cert...?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu. dar nu mă lăsați să termin fraza...

Domnul Luis Lazarus : Eu sunt chiar foarte calm.

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință .Aceste discuții trebuiau să existe în comisie...

Domnul Luis Lazarus : Să înțeleg că votați proiectul doamna ...Iuliana...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci eu vreau să am un dialog cu dvs și dvs mă întrerupeți la fiecare 2 cuvinte. V-am rugat frumos să mă lăsați să termin ca să înțelegeți ce vreau să expun...

Domnul Luis Lazarus : Păi încerc să vă răpund. Da. haideți puneți întrebarea ca să pot să vă răspund...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Păi poate nu vreau să vă pun o întrebare.Poate vreau pur și simplu să îmi expun niște idei...

Domnul Luis Lazarus : A ok.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci vă spun sincer .. .personal, juristă de profesie, nu este ok sa veniți...

, 1

\\

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Deci lungim prea mult această problemă. Doamna consilier, aveți întrebări punctuale, vă rog mult? Că trebuie să supunem proiectul în consiliul local.

Domnul Luis Lazarus : A spus că nu are întrebări, a spus că vrea să își expună poziția...

Domnul Păiuș Oliver Leon — Președinte de ședință :Deci aveți un..

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci, eu vă spun sincer în condițiile în care se fac proiecte pe bani și 200.000 de euro sunt bani foarte mulți, credeți-mă, sunt foarte mulți, poate pentru unii nu....

Domnul Luis Lazarus : Repet, dvs cereți doar o împutrnicire...Vreți să vedeți proiectul în totalitatea lui....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dar eu nu cer pe așa proiect...

Domnul Luis Lazarus : Vi-1 arăt în totalitatea lui, are 30 de pagini numai preambulul teoretic...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Vă repet, secretariatul ne pune la dispoziție proiectul. Asta primim, asta avem, asta votăm. Nu ceea ce aveți dvs în sediu la firmă...

Domnul Luis Lazarus : Eu am cerut în nenumărate rânduri în ultima lună de zile, o întrevedere cu toți consilierii PNL...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: La mine nu a ajuns nici o solicitare...

Domnul Luis Lazarus : Care nu știu de ce nu a avut loc...Tocmai pentru a prezenta proiectul și a evita acum chiar și un dialog în contradictoriu...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: La noi nu a ajuns.

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Vă mulțumesc,,.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Este o discuție destul de serioasă....

Domnul Luis Lazarus : Atunci...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Este suficientă dezbaterea

Domnul Luis Lazarus : Deci îmi pare bine că dvs ați remarcat...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :D1 Lazarus....vă...

Domnul Luis Lazarus : Faptul că proiectul ar fi superficial...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Vă mulțumesc...

Domnul Luis Lazarus : îmi pare foarte bine.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Eu nu contest conceptul dvs., ci contest proiectul dvs redactat în forma aceasta. Pentru că ăsta e un...sunt genul care lucrez pe foi și mă uit să văd exact ce este. Nu se poate domnul Lazarul...

Domnul Luis Lazarus : Este curios că nu aveți chiar pagina cu brandul proiectului...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dar nu este vorba doar de pagina cu brandul proiectului .. Domnul Luis Lazarus : Mi se pare ciudat...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Mă interesează proiectul în sine....

Domnul Luis Lazarus : Păi nu, mi-ați tăcut o critică cu referire la faptul că scrie ac.oJo marca by Lazarus...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Eu nu tac critici

1    ' V

Domnul Luis Lazarus : Aia nu are nici o legătură cu promovarea în sine...    j

t k 1 i / i-

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință :Intrăm în polemică...domnule director vă rog frumos. Intrăm într-o polemică. Eu voi supune acum votului consiliului local. Este cineva care dorește să filmeze mai bine.Poate să vină și aici nu este nici o problemă...

Doamna Grigorescu liiliann Cristina: Deci nu există nimic...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Deci nu este nici o problemă...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnule președinte aș dori să termin dacă se poate...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Vă rog puneți o întrebare...doamna consilier.. .doamna consilier...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dar când am luat proiectul...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Doamna consilier...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu am avut cu ce,..

Domnul Luis Lazarus : Vă spun unde este...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Mai aveți întrebări punctuale dacă nu supun...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Mulțumesc frumos.

Domnul Luis Lazarus : Deci..

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Cu tot respectul, credeți-mă...

Domnul Luis Lazarus : îmi pare rău că nu este aici șeful dvs de la...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Bun, deci supun votului proiectul consiliului local proiectul nr. 15...vă mulțumesc....am avut suficiente interpelări, ne-am făcut o părere asupra proiectului. Vă mulțumesc. Câți suntem prezenți?Avem o prezență de 23 consilieri. Cine este pentru acest proiect vă rog? Este proiectul nr 15. încă o dată vă rog mâinile sus ca să putem...să numărăm corect. 10 voturi pentru. Cine este împotriva acestui proiect? împotriva acestui proiect, cine este? 6 voturi împotrivă. Cine se abține? 7 abțineri.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Sunt 23 prezenți în sală, da...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Lipsește doamna Bănișor.. .Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Păiuș Oliver Leon — Președinte de ședință: Revenim la proiectul nr.....deci. revenim

la proiectul nr. 3. da?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: cu 24 de voturi, 24 de voturi, domnul Adrian Suvac, domnul Cristian Tudor si domnul Goncea Liviu. sunt în comisia respectivă care am stabilit-o...dacă să spunem...Adrian Suvac. Cristi Tudose și Goncea Liviu și vă mulțumesc că nu m-ați tăiat cu toate ca domnul Bulfon a zis că mă așteaptă afară. Deci nu m-ai taiat...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Vă mulțumesc. Supun votului consiliului local proiectul nr. 3. Cine este pentru vă rog? 3, 3...pentru comisia în vederea negocierii chiriei...avem unanimitate.Vă mulțumesc. 23 de voturi pentru.

....24...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Rectificare. 24 de voturi pentru:

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU

ț u.

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Suntem la proiectul nr. 16, Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural a! Sectorului 1, și SC Ridzone Computers SRL, în vederea organizării Proiectului cultural-artistic "Legende Urbane #S1”, ce se va desfășura în cursul anului 2018 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Există interpelări aici? Nu. Supun spre aprobare acest proiect, proiectul nr. 16.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Mă scuzați. Și aici avem costuri de difuzare. Nu se specifică unde... 116 mii nu 56. 116.366. Adică practic o treime din întregul proiect este...pentru difuzare...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Dacă domnul director Mihailescu dorește să ia cuvântul să ne lămurească sau inițiatorul proiectului...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Există cineva în sală care ne poate lămuri? Cum vă numiți, sunteți reprezentantul societății?

Domnul Alexandru Zamfirescu; Da, sunt reprezentantul societății, Alexandru Zamfirescu. Domnul Manuel Augustin Vieru: Mai aproape de microfon...

Domnul Alexandru Zamfirescu: Mersi frumos.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Mai aproape de microfon.

Domnul Alexandru Zamfirescu: Sunt reprezentantul societății, Alexandru Zamfirescu este numele meu.

Domnul Manuel Augustin Vieru: A ok, ok.

Domnul Alexandru Zamfirescu: Sunt costuri de difuzare pe o televiziune de știri. Pe oricare dintre ele costurile sunt cam aceleași.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Mai este o problemă. Dvs spuneți că pentru 2 minute cât durează fiecare...spot practic...că nu puteam să le spunem documentare...

Domnul Alexandru Zamfirescu: Este un filmuleț de prezentare, mai mult.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Nu putem să îi spunem documentar la 2 minute dar în fine....se cheltuie aproximativ 5000 de euro...

Domnul Alexandru Zamfirescu: Exact...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Din câte știu eu. prețul unui documentar mediu, prețul mediu al unui documentar de producție, că dvs îl produceți cap- coadă...

Domnul Alexandru Zamfirescu: Nu. nu...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Că nu folosiți imagini din arhivă, este în jur de 1000 de euro...

Domnul Alexandru Zamfirescu: Este unul din multele proiecte pe care îl facem și este un preț chiar în piață...astea sunt costurile...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Așa...

Domnul Alexandru Zamfirescu: Nu este primul proiect de acest gen pe care îl facem...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Și mai e un lucru, mă rog, poate nu este semnificativ-dar poate mă lămuriți și pe mine. Firma se numește Ridzone Computer. Văd că are alt obiectde activitate?.. Domnul Alexandru Zamfirescu: Are și acest obiect de activitate...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Aaa bun...deci nu m-ați lămurit cu difuzarea, deci o treime din buget e pe difuzare...

Domnul Alexandru Zamfirescu: Pentru că dacă tot îl producem și promovăm sectorul ar fi bine să...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Ok dar nu specificați unde, adică...unde se duc acești bani pe difuzare...

Domnul Alexandru Zamfirescu: V-am spus mai devreme. Pe o stație de știri...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Unde?

Domnul Alexandru Zamfirescu: Pe o stație de știri. Pe o televiziune de știri...

Domnul lYlnnnel Augustin Vieru: îmi cer scuze, chiar nu se aude.. .aaa... .îmi puteți spune și care este și acest post?

Domnul Alexandru Zamfirescu: Vom selecționa dacă reușim să...costurile sunt aceleași pentru...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Eu înțeleg dar dvs aveți trecut deja costul fără să fi făcut deja selecția sau să aveți niște oferte în sensul îsta.

Domnul Alexandru Zamfirescu: A, noi avem deja oferte în sensul ăsta. Noi ne bazăm pe niște prețuri pe care...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Și ăsta e prețul mediu per ofertă sau ce să înțeleg?

Domnul Alexandru Zamfirescu: Exact.

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință : Bun. întrebări punctuale vă rog...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Mie mi se pare...mă rog....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință : întrebări punctuale mai sunt? Nu!

Domnul Manuel Augustin Vieru: Numai ...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință :Supun spre aprobare proiectul nr. 16. Avem o prezență de 22 de persoane. Domnul Olteanu, rămâneți pentru vot, da? Perfect. Cine este pentru acest proiect? Cine este pentru acest proiect? Proiectul nr. 16. Avem 9 voturi pentru. Da. Cine este împotrivă? Deci 9 voturi pentru. Cine este împotrivă? 12 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință Suntem la proiectul nr. 17 Proiect de hotărâre privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului „ASE -105 ANI DE PERFORMANȚA ACADEMICA” - Primarul Sectorului 7 al Municipiului București - proiect de hotărâre privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “ASE -105 ani de performanță academică”. Există interpelări ? Nu ! Supun spre vot. Cine este pentru acest proiect ? Proiectul nr. 17 ? 15 voturi pentru. Cine este împotrivă ? Nu avem voturi împotrivă. Cine este împotrivă, vă rog. Nu avem voturi împotrivă. Cine se abține ? Abținere, 7 voturi abținere. Proiectul a trecut. 22 prezenți. 22 de consilieri prezenți.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Proiectul nr. 18 Proiect de hotărâre privind cooperarea între Sectorul 1 Al Municipiului București prinCentru! Culturii! al Sectorului 1 și Clubul Sportului Studențesc în vederea finanțării și derulării în comup a

r;

proiectului “Cupa Sectorului 1 - Un Secol de performanță - punte către viitor! “ - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București- Sunt interpelări ? Nu ! Vă rog....

Domnul Virgil Adrian Suvac : - aaaaaa, în anexă, anexă nr. 1, la cheltuieli de promovare, scrie 573.840, cred că e eroare materială, dacă ne poate spune cineva ?

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Nu, la proiectul respectiv există o anexă ilizibilă, dar valoarea întradevar este de 573.000.

Domnul Virgil Adrian Suvac : - Aia este valoarea totală, dar, mai apare la cheltuieli de promovare tot 573, la ce ne-a venit nouă pe mail.

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Avem un reprezentant. Vă rog, doamnă.

Doamna de la Sportul Studențesc - , bună ziua tuturor. Mă bucur că mă regăsesc astăzi cumva printre dvs.. Administrația Publică Locală este cea mai importantă, din punctul meu de vedere. Reprezint Clubul Sportul Stundentesc, deși sunt președintele de onoare al Federației Române de Baschet, și am pus 50 de panouri din venituri proprii, tocmai pentru a desfășură în Sectorul 1. Și trebuie să vă mai spun un lucru deosebit de important....

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Vă rog !

Reprezentant Sportul Studențesc Am văzut astăzi aici ceva ceea ce înseamnă pentru sportul românesc lupta de 20 de ani. Ați aprobat proiecte sportive pentru comunitate, este foarte adevărat că este partea educației, este foarte adevărat că este partea integrării sociale, dar și a înțelegerii și bunăvoinței dumneavoastră. Am fost fericită să văd că proiectele sunt pe agenda de lucru a Consiliului Local Sector 1. în ceea ce privește Clubul Sportul Studențesc este puțin atipic. instituție publică care are 100 de ani de existența, care s-a bătut pentru cele 7 hectare din Herăstrău 7 ani în instanța pentru a., din domeniul public al statului să ajungă la Primăria Capitalei. Știm foarte bine procesul. Un club de 100 de ani care vrea astăzi, acum în față dvs., să își aducă modelele, modelele în Sectorul 1. Deci, principalul obiectiv și oportunitatea este crearea de modele. Sportivii clubului Sportul Studențesc, campioni olimpici, campioni mondiali, vicecampioni mondiali ( cum sunt eu ), vor să vină în Sectorul 1, să lucreze cu elevii, timp de 4 luni de zile. Creăm modele, sunt oameni care au dovedit în viață și nu numai în sport. Dacă mă întrebați despre cheltuielile de promovare, valoarea este de 68.000 lei. Reprezintă cheltuieli grafice 3000 lei . 3000 de lei înseamnă un concurs de grafică cu Universitatea de Arhitectură, pentru a crea împreună cu copii un logo. Academia olimpică are acest proiect. Dacă ne referim la celelalte cheltuieli, website-ul înseamnă un forum de discuții cu ani de liceu, tot pentru copii, să ne spună cât de important este, cât de importantă este întâlnirea cu un campion olimpic sau cu un campion mondial, dar antrenorii și jucătorii , sportivii sunt în campionat. Un efort extraordinar și bunăvoința lor. Trebuie să va spun că am luptat mult, de a veni să lucreze în școli și in licee cu copii, este remarcabilă. Remarcabil că luni de zile să vină sportivi să fie, și nu vorbesc mai de la, și am scos partea de nautice. Să vină să lucreze cu cei care vor asigure viitorul acestei țări. Nu pledez, nu vorbesc despre bani veți vedea că au numai echipament. Cei care vin să lucreze au un trening și... un ...și ceilalți copii au tricouri si. Dacă vă referiți la alte cheltuieli de promovare vă stau la dispoziție. Este o eroare materială. A fost îndreptată. Noi am depus-o la Centrul Cultural. A fost îndreptată eroarea materială. A fost absolut..

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Și care este suma finală?

Reprezentant Sportul Studențesc 68.000 de lei. Este suma pentru cheltuieli de promovare și reprezintă grafică flayere, afișe. Dar, câte un afiș la fiecare școala. Se lucrează în 40 - 44 unități de învățământ. De la grădințe până la liceu.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: în proiect apărea 570.000 de lei    -Cv}

Reprezentant Sportul Studențesc Valoarea totală a proiectului cpfe inseamiîă4ț;cțori. cinci lectori pe fiecare secție sunt nouă secții sportive. Deci nouă ramuri de sport vorJucra îp toate

școlile in grădinițe si licee. Va fi un proiect foarte frumos in an cențchapcii cu 400 eFejani ai

: \ . V /    //

Sportului Studențesc care este in Sectorul 1. Deci este are in Moxa clădirea veche din Moxa de 100 de ani acolo este Sportul Studențesc. Secția de fotbal nu este inclusă. Nu este inclusa secția de fotbal din nefericire încă dar au fost proiecte. Vă rog ... Poftiți!?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mulțumim frumos !

Reprezentant Sportul Studențesc Mulțumesc foarte mult.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna secretar dacă puteți rectifica în anexă suma respectivă. Mulțumesc frumos.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun votului Consiliului Local. Cine este pentru acest proiect? 17 voturi pentru. Cine este împotrivă? Abțineri? 7 abțineri. Proiectul a trecut. HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CV 17 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre prin care se se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea "înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Municipalitatea Stări Grad - Sarajevo din Bosnia și Herțegovina” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Pentru proiectul numărul 19 vă supun votului Consiliului Local. Pentru proiectul numărul 19? Cine este pentru acest proiect? 15 voturi pentru. Cine este împotrivă? Vă rog! împotrivă Abțineri? Abțineri? Domnul Goncea ati votat pentru sau abținere? Deci incăodată. Abțineri ? Stimați colegi din grupul P.N.L. nu ați votat nici pentru nici împotrivă.

Domnul Virgil Adrian Suvac: Am votat pentru.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu ați votat pentru, nu ați ridicat mâna suntem totuși aici patru persoane care număram.

Domnul Virgil Adrian Suvac: Domnul.......Reluati votul

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte <Jc ședință: Au fost 15 voturi pentru. Nu a votat nimeni împotrivă. Si ar trebui sa avem sa avem restul la abțineri. Dintre abțineri doar domnul Goncea și-a manifestat această dorință. Deci domnul Goncea s-a abținut. Restul?

Domnul Virgil Adrian Suvac: Domnul..............Domnul Președinte reluați votul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: O să reluăm votul. Deci, încă odată vă rog frumos. Cine este pentru? Avem un cvorum de 25 de personae. Da! Consilieri prezenți. Pentru ? Avem unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Suntem la proiectul nr. 20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții a! Administrației Domeniului Public Sector 1 -Primarul Sectorului 1 a! Municipiului București - proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții a! Administrației Domeniului Public Sectorul 1. Cine este pentru acest ... Dacă sunt interpelări ? Nu sunt. Cine este pentru acest proiect ? Să numărați va rog. Deci, pentru da... 15 voturi pentru. Cine este împotriva ? nu avem împotriva. Cine se abține, va rog ? Deci abțineri... 7 abțineri . Oricum nu este numărul exact pentru că cineva nu a votat. Da ... Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 15 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:-Suntem la proiectul nr. 21 Proiect (le hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Pistă de alergare în Parcul Bazilescu, Sector 1, București” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București — proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice și a indicatorilor tehnicoeconomice, investiții pistă de alergare în parcul Bazilescu Sector 1 București. Interpelări ? Vă rog, domnul consilier. Vă ascult. Imediat...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon Văd că este la inițiativa primarului. ... propunerea de proiect și aș dori să solicit retragerea lui de pe ordinea de zi în această formă, pentru că sunt multe elemente neclare și aș vrea să fie adus în formă în care să putem fi siguri că ceea ce se propune este exact ceea ce se dorește a se construi.... Mulțumesc domnul Goncea! Deci ceea ce se propune a se construi este exact ceea ce am cerut să se facă în parcul Bazilescu, care așa cum știm este o zona protejată. Deci, solicit, solicit retragerea de pe oridnea de zi în formă această și va și argumentez dacă doriți care este motivul acestei solicitări. Vă rog domnul consilier, va rog.

Domnul Cristian Adrian Tudose In legătură cu acest proiect țin să aduc la cunoștință consiliului că există o solicitare din partea grupului de inițiative civică Bucureștii Noi, în care ne atrage atenția că această pistă care este, bineînțeles, un obiectiv de interes pentru locuitorii Sectorului 1, să nu creeze problem cu persoanele varsnice și cu copii din zona. Pentru acest lucru și că să fim siguri că vom crea un obiectiv pe care toți cetățenii îl doresc în unanimitate, aș prefera să existe o dezbatere sau o discuție un pic mai adâncită cu cetățenii din zonă, să fim siguri că ceea ce își doresc să facă în zonă, să nu creăm ceva care să ne creeze două tabere, să punem cetățeni contra cetățeni cap în cap.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon:- M-aș fi așteptat că dezbaterea să fie propusă din start de către inițiator și ar fi fost un lucru absolut normal și benefic pentru găsirea formulei optime de construcție și trebuie să ținem cont de faptul că primul document care condiționează construcția acestei lucrări este avizul Ministerului Culturii. Nu se pomenește aboslut nimic în toată documentația pe care am parcurs-o, despre așa ceva, mai mult decât atât, la un momentdat proiectantul spune că nu ar fi necesar. Există foarte mari îndoieli și totodată și susținere legală asupra contrariului celor afirmate în această documentație. Așadar îmi mențin solicitarea de retragere a acestui proiect.

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Domnule consilier Goncea, vă rog!

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Deci ne răpiți viitorul, domnule Bufon. Sincer, ne răpiți viitorul. .

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon în special dumneavoastră care sunteți......

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea :- Domnule, hotărâți-vă. Domnul Chirvase și cu mine...

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Imediat, domnule director.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea :- Domnul Chirvase și cu mine hotarasem împreună că în fiecare dimineață să alergăm pe această pistă. Deci ....

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Domnule Goncea, vă însoțesc în fiecare dimineață pe amândoi, dar pe trotinetă.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Deci, încă o dată, ne răpiți viitorul, și nouă și tuturor copiilor din zonă.

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Domnul Bulfon...

b L I

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea încă o dată și tuturor copiilor din zonă'.

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:- Domnule Tudose, vă rog.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Așa că....

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Nu domnule Goncea, lăsând la o parte umorul de care dați dovadă de fiecare dată în fiecare intervenție, proiectul este dorit, proiectul este benefic pentru comunitate, dar trebuie construit în formă optimă.

Domnul Cristian Adrian Tudose Domnul, domnul Bulfon, problema avizului Ministerului Culturii este necesară în cazul în care nu știu exact traseul, dar în cazul în care pistă se trasează pe alte trasee decât aleile existente. In momentul în care există aleile existente, iar din aleile existente există un spațiu în care se poate face această...ok... Nu se face intervenție. O secundă, asta nu e considerate intervenție. Dacă considerați intervenție, aș fi foarte interesat de opinia dumneavoastră legată de ordinal arhitecților care au afișat pe Patria. E plină Patria de afișe cu ordinul arhitecților...

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședintă:-Domnul Goncea ?

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Domnule Tudose, domnule Tudose, domnule Tudose, domnule Tudose.....

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Domnul Tudose, nici măcar nu se specifică în documentație că traseul pistei va urmări traseul aleilor, nu se specifică...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Avem o promisiune fermă a domnului Bufon. Domnul Tudose, ascultați că...hai să extragem ce avem de extras. Avem o promisiune fermă a domnului Bufon că dacă dânșii vor veni cu o, cu un proiect și,nu vin... vin dânșii cu un proiect și spun “alergăm așa. Nu alergăm așa”, noi vom fi deacrod cu dansul.....

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Domnule Goncea

Domnul Glicorghiță Liviu Goncea Lăsăți-mă să termin. Noi vom fi deacord cu dansul și dânșii vor vota. Deci ce avem noi de făcut astăzi este sa îl rugăm pe domnul Bufon, să o roage pe doamna Macarie că împreună cu toată trupa aia de arhitecți care sunt în spatele dânsei, să facă proiectul. Nu?

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Domnule Goncea...

Doamna llinca Macarie Nu de proiect e vorba, de avizul.....

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Domnule Goncea, nu faceți, nu faceți scenarii...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Dar ce fac ?

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Eu am spus următorul lucru....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Păi dacă nici atunci nu votați ...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Proiectul... proiectul...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Veți vota atunci ? Veți vota atunci ?

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Domnule Goncea. va las doar pe dumneavoastră atunci, eu

sunt inițiatorul studiului de fezabilitate, proiectului de fezabilitate......

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Păi și atunci hai să votăm...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Proiectului de fezabilitate....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Ce doriți atunci ?

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Și mai mult decât dumneavoastră, cu siguranță....

......... * ..........< »-

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Ce doriți să facem astăzi că să nu împinge pe mâine ? Ce facem noi astăzi, îl retragem de pe ordiena de zi ?

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-F.u am cerut retragerea, văd că dvs. perorați inutil....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Ce vreți să facem ? ce trebuie să facem ?....

Domnul Cristian Laurențiu Bulion :-Am cerut retragerea.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Ce trebuie să facem că sa îl punem înapoi ? Ce trebuie să adugam, asta e întrebarea mea, că dumneavoastră sa îl votați, să ceri retragerea că să retragi nu este o soluție pentru România și nici pentru București. Propun... spuneți-mi... îl retragem ?

Domnul Cristian Laurențiu Bulion :-Domnule Goncea, vreți sa va opriți un pic cu, cu toate tumbele verbale pe care le faceți de fiecare dată și să ascultați ceea ce am spus încă de la început?....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Da, vă rog...

Domnul Cristian Laurențiu Bulion :-Mă lăsați, vă rog ?

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Da, vă rog .

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Deci, am spus retragerea pentru a putea fi adus în formă în care această construcție va întruni toate cerințele legale pentru a fi amplasat în parcul Bazilescu. Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Să îl aducă cine, în ce formă, domnu Bufon ?

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Păi exis....păi ați citit proiectul ?

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea încă o dată, ce ne spuneți,...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Domnule, ați citit proiectul eu va întreb ?

Domnul Gheorghiță Liviu (ioncea Spuneți cu gurița dumneavoastră.....

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Nu. eu va întreb dacă ați citit proiectul ?....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Cu gurița dumneavoastră, vreau că Gigei....

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Domnule Goncea, vă pun o întrebare simplă.... Sunteți în stare să răspundeți la ea.....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Vreau că Gigei să îmi reconstruiască.,..

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Ați citit proiectul ?....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea încă o dată și eu vă repet....

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-încă o dată vă repet, ați citit proiectul ?

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Măi, măi, măi copii, măi copii....

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Domnule Goncea, domnule Goncea,.,,

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Puneți voi ceva la loc când demolați. Când demolați puneți ceva în loc. Ce pui în loc ?

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Păi exact asta vreau să fac...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Păi pune ceva în loc

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Păi asta vreau sa fac. dar dvs. Nu faceți decât să împroscati cu vorbe....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Pune ceva în loc. Ce pui în loc ?

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Ce spuneți ?

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Pui în loc....

Secretar Daniela-Nicoleta Cefalan - Va rog să respectați .... Ședinței...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Un proiect care poate fi făcut...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Bravo, pune-1...

Domnul Cristian Laurentiu Bulfon :-un proiect., dar nu eu îl fac...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Dar cine îl face ?

Domnul Cristian Laurentiu Bulfon :-cel care a făcut...

Secretar Daniela-Nicoleta Cefalan :-Va rog să respectați solemnitatea ședinței, dacă credeți că se impune....

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:-Aveli vreo întrebare de pus.... Stimați colegi ?

Domnul Cristian Laurentiu Bulfon :-Nici măcar nu citiți documentația, domnule Goncea...

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:-Bun, aveți de pus vreo întrebare de pus domnului director Alin Vieru? Este prezent. Va rog doamna...

Secretar Daniela-Nicoleta Cefalan :-Acest proiect putea să fie discutat în comisie. încă o dată.....

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de șetlință:-el trebuia să fie discutat în comisii. Comisiile trebuiau să existe....

Domnul Alexandru Ștefan Dcaconu Are avizul comisiei de buget proiectul.

Domnul Oliver-Leon Paius — Președinte de ședințăz-Inaintea de depunerea proiectului... Domnul Cristian Laurentiu Bulfon :-se pare că rescriem legislația doamna.

Doamna Dorina Luminița Banisor încă o dată...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea în ce comisie ..

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:-Doamna consilier, dacă aveți ceva de pus, întrebări, domnului director. Va rog..

Doamna Dorina Luminița Banisor Domnule director, vroiam să va....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Nu, în afară de asta că ți-am dat-o

Doamna Dorina Luminița Banisor Domnule director Vieru...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Păi și atunci ce vor ei ?

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședintă:-Va rog, doamna consilier, puneți întrebarea. Doamna consilier, puneți întrebarea domnului director Alin Vieru Doamna Dorina Luminița Banisor Domnule Vieru....

Domnul Cristian Laurentiu Bulfon :-Ați înțeles proiectul, domnule director ? l-ați citit, da ?

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:-Domnilor consilieri... puneți întrebarea, vă rog.

Doamna Dorina Luminița Banisor Chiar așa, nu pot să pun întrebarea....

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de .ședințâ:-Puneți întrebarea...

Doamna Dorina Luminița Banisor Domnule Vieru, având în vedere experiență cu amplasamentul pentru statuia fluturi, în care am discutat aceste aspecte, s-a spus este într-un parc monument, este obligatoriu, obligatoriu, avizul Ministerului Culturii". Nu 1 ați avut atunci pentru amplasament. înțeleg că există și o acțiune în instanță pe asta motiv, iar acum ăl doilea parc monument instoric, în care repetați aceiași poveste și nu înțeleg de ce;    ' •''

Director ADI* Alin Vieru Dacă îmi dați... Bună ziua în primul rând....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea pune întrebarea...

Director ADP Alin Vieru Dacă îmi dați voie, cum aș putea să merg eu în față comisiei de culture, sa cer un aviz, atâta timp cât noi suntem la momentul aprobării indicatorilor ?

Doamna Dorina Luminița Banisor Domnul.., Ministerul Culturii ....

Director ADP Alin Vieru Da

Doamna Dorina Luminița Banisor trebuie să aprobe.....

Director ADP Alin Vieru Da...

Doamna Dorina Luminița Banisor Să dea un aviz...

Director ADP ALin Vieru Da

Doamna Dorina Luminița Banisor Pentru orice intervenție...

Director ADP ALin Vieru Da

Doamna Dorina Luminița Banisor Și orice intervenție, chiar citat din lege, da ? care se întâmplă într-un parc monument....

Director ADP Alin Vieru Qk, și dacă eu.... Dacă eu....

Doamna Dorina Luminița Banisor - Dumneavoastră înainte.....

Director ADP Alin Vieru Păi proiectul îl aveți în documentația care a fost propusă...

Doamna Dorina Luminița Banisor Dar proiectul.,.

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de șcdințăî-proiectul trebuie aprobat...

Doamna Dorina Luminița Banisor exact, deci nu poate exista o intervenție, un proiect... Director ADP Alin Vieru după ce....

Doamna Dorina Luminița Banisor fără avizul acesta trebuie să fie la mapă, avizul de la Ministerul Culturii

Director ADP Alin Vieru doamnă

...este, este prea devreme să solicităm comisiei de cultură un aviz....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Domnule Vieru, consilul îți cere aviz de la Ministerul Culturii. Ce n-ai înțeles ?

Director ADP Alin Vieru Domnul consilier cu...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Asta este situația.,,

Director ADP Alin Vieru Cu oamenii pe care îi am nu am cum să trimit pe cineva să stea la comisia de cultură să ia avizul astăzi...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Adu la mine avizul de la Ministerul Culturii și reluăm discuția

Director ADP Alin Vieru Deci eu nu am astăzi inspector care să îmi verifice activitatea punctuală, nu am cum să trimit 2 oameni să stea după o comisie de cultură 5 luni. O să o facem treptat, trec indicatorii, începem procedura de licitație privind executarea și în perioada aia se vor scoate și avizele și autorizațiile de construire, certificatele de urbanism. Sunt 30 și ceva de avize care vin în spate....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea Eu zic. eu zic să începi... Auzi domnu Vieru ?

... i oA '

Director ADP Alin Vieru Banii nu s-au contractat astăzi.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea eu, eu.....când Ie dau dreptate, le dau dreptate și azi le dau

dreptate. Deci, vino dumneata cu aviz de la minister, adu-1 aici și să îi văd pe ei că spun nu...dumneavoastră ce spuneți...

Director ADP Alin Vieru Deci dacă vrem să tergiversăm mergem cu aviz la minister. Am făcut un studio de fezabilitate să împrejumiesc locurile de joacă, studiu de fezabilitate...dacă îmi permiteți un minut...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea .....închideți că vorbim degeaba

Director ADP Alin Vieru dați-mi și mie voie o secundă. Studiul de fezabilitate cu imprejumuirea locurilor de joacă a fost respins de către domnul consilier Paius pc motiv că a fost estimat greșit de către operatorul respectiv. Acuma eu nu sunt de specialitate, probabil că dvs. sunteți. Am cerut operatorului să refacă. “ fa-1 tată de 500.000 că așa a considerat domnul consilier”. Ok. Ați propus dvs pistă de alergare. A venit operatorul, a câștigat licitația, au făcut-o. Iar nu e bine, s-a blcoat proiectul. La fluturi pe facebook ați anunțat că eu sunt de vină că nu s-a pus fluturele, fiindcă eu am participat la concursul de proiecte din 2008, probabil, când eram anul I de facultate, așa, și în momentul de față nu am reușit să il pun în opera și a expirat autorizația de construire tot din cauza mea, fiindcă eu singur m-am chemat în comisia de... la senat... cum se cheamă., comisia de..

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea disciplină..

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-păi nu, dumneavoastră ne-ați chemat...

Director ADP ALin Vieru Blocați lucrurile treptat...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea nu, Sidler l-a chemat

Director ADP Alin Vieru :- și la sfârșit eu sunt de vină...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea :- ba da...

Director ADP Alin Vieru :- păi asta este...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea :- Sidler, asta., alt...

Director ADP Alin Vieru Decembrie., și o să vină decembrie și o să mă întrebați sa va aduc bilanțul cu ce am lucrat anul asta. Păi vă arăt proiecte blocate

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședintă:-Domnule director, va mulțumesc

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-domnule director, haideți să o luăm punctual.

Domnul Mihail Teodor Purcarctt am și eu o întrebare, am o întrebare domnul Bulfon. Domnul Bulfon am o întrebare

Domnul Oliver-Leon Paius - Președinte de ședință:-va rog domnul consilier, puneți întrebarea.

Domnul Mihail Teodor Purcarea ați întrebat pe domnul Goncea dacă a citit proiectul și dacă a înțeles sau dacă nu, nu știu. Bun. Eu nu sunt de specialitate, se pare că acolo e o armata întreagă de oameni care se pricep. Eu nu mă pricep. Dacă ar fi după specialiatea mea ar trebuie să nu votez aproape tot asta pentru că eu mă pricep la altceva față de ce e aici. Atunci, de ce votăm .. votăm numai dacă suntem specialist sau nu înțeleg. Eu acuma nu trebuie să votez pentru că nu știu ce e aici....

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Noi votăm...


Domnul Mihail Teodor Purcarea Eu votez doar dacă oportunitatea sau dacă Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-noi votăm în primul rând un buget;. .

Domnul Mihail Teodor Purcarea Eu consider, că copilul meu care face atletism trebuie sa il facă la 23 august pentru că în sectorul 1 toate sunt distruse. Nu ? Nu., eu va întreb., pe mine nu mă interesează dacă trebuie sau nu, nu e treaba mea...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-știu...

Domnul Mihail Teodor Purcarea Nu e treaba mea, eu nu mă pricep la așa ceva

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-In primul rând este o contradicție in termeni. Proiectul de studiu de fezabilitate este pentru o pistă de alergare, pe când studiul făcut de acea firma care se ocupă dc proiectare este pentru o pistă de atletism. Adică sunt două noțiuni total diferite. Iar al doilea lucru cel mai important noi votăm un buget pentru construirea acestei piste. IJn buget substanțial pe care nu îl comentez pentru că nu mă pricep, dar eu întreb un singur lucru, dacă ați citit, chiar nepricepandu-va asupra indicatorilor tehnico economici și asupra cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească o pistă de alergare. Ați văzut undeva în proiectul acela care va fi înălțimea pistei ? Cum se va face îmbinarea cu aleile ? Vor există obstacole în circulația pietonală sau în circulația celor care vor alerga pe pistă ? Există vreo secțiune transversala acestei piste, astfel încât să., nu există abolsut nimic domnule director. Arătați-mi mie în documentele pe care ni le-ați trimis.....

Director ADP Alin Vieru Va aștept mâine dimineață să ne uităm pe ele...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-deci nu există absolut nimic...

Director ADP Alin Vieru există un biblioraft care a fost depus în urmă procedurii...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-se spune că există un releveu fotografic, nu există nimic. Proiectul este făcut din bucățele, este făcut din, din colaje de alte documente. Sunt primul care sunt pentru construirea acestui proiect...

Domnul Ghcorghiță Liviu Goncca Eu zic să rămânem pe, pe, pe....

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-dar să fie într-o formă care trebuie...

Domnul Ghcorghiță Liviu Goncca domnule Vieru, gata. Gata. Trage-1 afară,trage-1, vino cu avizul și începem ulterior să îl facem...

Domnul Oliver-Leon Paiusi - Președinte de ședința:— supun...

Domnul Glieorghiță Liviu Goncca pierdem la ...

Domnul Oliver-Leon Paiusi - Președinte de șcdintă:-Domnule consilier... Domnule director, va mulțumesc.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea îl votăm, hai să trecem la vot că nu avem cum să I lretragem.

Domnul Oliver-Leon Paiusi - Președinte de sedință:-Trecem la vot, da. Proiectul 21. Supun spre aprobare Consilului Local proiectul 21. Cine este pentru ?

Domnul Gheorghiță Liviu Goncca pentru o pistă de alergare. Nici pe asta nu o treci. Nici pe asta..

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon :-Propun să se întrunească cumva., bravo domnul meu. felicitări...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea :- Băi fratele meu, fratele meu, dacă te-ai fi născut în București ai fi văzut că dacă vrei să faci...

Domnul Oliver-Leon Paiusi - Președinte de ședință:-! 2 voturi pentru. ...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea pipi pe un gard și e monument istoric...

■ ■    ' Q'',;

Domnul Oliver-Leon Paiusi - Președinte de ședință:-Cine este împotriva acestui proiect ?

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea dar nu te-ai născut, de unde să ști.

Domnul Oliver-Leon Paiusi - Președinte de ședință:-înipotriva acestui proiect cine este ? va rog. 7 voturi împotriva. Cine se abține ? Abțineri ? 6 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Oliver-Leon Paiusi - Președinte de ședință:-Suntem la proiectul nr. 22 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-econmice și a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiției „Amenajare loc de joacă - Bd. Oaspeților - Str. Jandarmeriei” — Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureșți - proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice și a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiției „Amenajare loc de joacă - Bd. Oaspeților - Str. Jandarmeriei”. Dacă sunt interpelări asupra proiect. Nu. Supun spre aprobare Consiliului Local. Cine este pentru acest proiect ? Pentru acest proiect, proiectul nr 22.

Domnul Oliver-Leon Paius- Președinte de ședință:-Avem unanimitate. Proiectul a trecut. HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiuși — Președinte de ședință: Proiectul numărul 23 - Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 214/18.11.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Administrației Domeniului Public Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Sunt interpelări? Vă rog doamna consilier Comănici?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Am și eu o întrebare către doamna Secretar. Este obligatoriu ca noi Consiliul Local să votăm acest proiect adică în sensul că noi stabilim consumul lunar de carburant pentru direcțiile din subordinea sau coordonarea Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Ccfnlan - Secretarul Sectorului 1: Da, da. Consiliul Local adoptă. Se reglementează adoptarea in cadrul Consiliului Local. Am intrat și noi dacă știți acum două luni sau trei luni și pe cel de la nivelul aparatului de specialitate. Nu l-ați adoptat!

Doamna Porumb Ramona: Și există in lege specificat cantitatea minimă maximă conform legii? Așa votăm și noi. Nu. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Pâinși- Președinte de ședință: Vă rog, doamna consilier.

Doamna Porumb Ramona: Domnule director? O singură întrebare aș avea. Legea, hotărârea de consiliu inițială, cea din 2016 practic aveam 7 autoturisme in cadrul A.D.P. Până la 20 cred că sunt cele pe care le-ați primit de la Poliția Locală. Vroiam să vă intreb daca există bugetat, sunt bugetate aceste cheltuieli. Pentru că noi putem să votam acest lucruri doar dacă dumneavoastră aveți încadrate aceste cheltuieli. Bugetate pe anul acesta. Această cheltuială cu carburant.

Domnul Alin Vieru - Administrația Domeniului Public Sector 1 Sunt bugetate. Da.

Doamna Porumb Ramona: Mulțumesc!

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare Consiliului Local. Cine este pentru? Vă rog. Deci, încă odată, cine este pentru acest proiect?

Doamna Grigorescu Tuliana Cristina: Stați un pic, domnule președinte.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Stau.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Noi am mai avut acest proiect pe ordinea de zi’șj's-a-discutat la momentul respectiv pentru ce perioadă se aplică? Pentru că dacă se aplică pe o perioadă din 2016. Colegilor! Dragi colegi, nu putem să vă votăm ceva din 2016. Asta încerc să vă sptțri.

Pentru ce perioadă se aplică, Legea 215 spune foarte clar că doar din momentul în care a fost aprobată o hotătâre.

Doamna Daniela Nicolcta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Așa se aplică. Așa se aplică.

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Vorbim de o perioadă, doamna Secretar, stați un pic, două secunde deci vorbim de o hotarare a unei anexe din 2016.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Se modifică hotărârea care a fost adoptată în 2016 deci practic hotărârea acesta iși va produce efectele după ce este adoptată și comunicată Instuției Prefectului.

Doamna Porumb Ramona O singură întrebare ?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu se aplică retroactiv. Se modifică Hotărârea din 2016.

Doamna Porumb Ramona: Numai un pic... știu că suntem in procedura si nu e normal. Vorbim de 150 de litri lunar. Ce faceți cu 150 de litri lunar că asta e de fapt problema până la urmă că totuși e o cantitate mare?

Domnul Alin Vieru - Administrația Domeniului Public Sector 1 : Păi..Autovehicolele care au fost luate vor merge la Serviciul inspecție si control si vrem să verificăm toată partea de intervenții in carosabil din care foarte multe gropi pe raza Sectorului 1 care se datorează în urma intervențiilor deținătorilor de utilități, cum sunt Apa Nova, District Gaz ... Poftim!

Doamna Porumb Ramona: Nu îi obligați să-și... Dumneavoastră

Domnul Alin Vieru - Administrația Domeniului Public Sector 1 : Păi da da ei...

Doamna Porumb Ramona: Dumneavoastră?

Domnul Alin Vieru:Ei de obicei sunt nepăsători și merg pe avizul pe 48 de ore pe care-1 obțin de la Primăria Capitalei, nu vin să Ii se predea amplasamentul, iar noi nu aflam despre ele decât după ce ne sesizează cetățenii. ...Și ar fi normal, conform legislației în vigoare și conform R.O.F.-ului ca Adminstrația Domeniului Public să asigure starea de viabilitate a celor 1.160 de străzi. Asta ne cere legea. Ca, Doamne ferește să se întâmple vreun accident cu vreo persoană care cade in vreo surpare sau care ....

Doamna Porumb Ramona: Câți inspectori aveți. Că noi avem aici 20 de autoturisme?

Domnul Alin Vieru — Administrația Domeniului Public Sector 1 : Păi, în momentul de față la ... inspecție sunt 11 inspectori care vor merge pe teren, dar în cadrul instituției se vor face niște norme interne și autoturismele astea vor rămâne garate în sediul A.D.P.-ului cu condiția ca fiecare când ia mașina să-și noteze unde va pleca și la ce oră se va întoarce. O să punem și G.P.R.S. pe ele la fel ca celorlalte care au deja montat astfel încât să se vadă în timp real și locația și consumul. Doamna Porumb Ramona: Când veți monta GPRS-urile pe ele?

Domnul Alin Vieru — Administrația Domeniului Public Sector 1 : Probabil în două săptămâni. Maxim.

Doamna Porumb Ramona: Adică după ce se începe deja să se meargă cu ele.

Domnul Alin Vieru - Administrația Domeniului Public Sector 1 : Nu, fiindcă ele acum fiind luate la Poliția Locală și nefiind servisate până în momentul de față acum li se schimbă uleiurile și toate consumabilele. După ce vor veni din service o să le facem si procedura pentru G.P.R.S. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Reluăm procedura de vot. Supun spre aprobare Consiliului Local proiectul numărul 23. încă odată vă rog cine este pentru acest proiect?

52

17 voturi pentru. Cine votează împotrivă vă rog? Nu voturi împotrivă. Abțineri. 7 Abțineri. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 24.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnule președinte, aș avea o rugăminte către domnii directori. Nu știu, nu mi se pare normal ca noi consilierii să aprobăm în fiecare ședință ba protocoale nu știu de care acuma făcând o paranteaza așa și o gluma carburanți și tot ce mai e nevoie totul se face prin buget la începutul anului deci nu mi se pare normal fiecare să avem nu știu, niște sume din astea așa pe ici pe colo, deci nu c normal.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamna vrea predictibilitate. Ca să ne înțelegem. Da. Este foarte normal și predictibil. Cee ace este normal. Dorim predictibilitate..

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Avem un buget aprobat la începutul anului haideți să-l respectăm pentru că la sfârșitul anului de când suntem noi consilieri de fiecare an s-au dat bani înapoi că nu au fost bani investiți sau cheltuiți. Deci haideți macar sa respectăm ce avem în buget

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: Da, este o întrebare pertinentă pe puteți să o adresați către direcțiile de specialitate.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ei care sunt campionii atacurilor la C.C.R. vor predictibilitate. Da, nu le e rușine.

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 24. Proiect (le hotărâre privind aprobarea actului adițional de prelungire a contractelor - cadru de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii . Sunt interpelări doamna consilier?

Doamna Dorina-Luminițu Bănișor: în primul rând aș vrea să o întreb pe doamna secretar dacă există posibilitatea de a fi retras un proiect, în această ședință? Să propun asta sau să nu-mi pierd timpul cu această propunere.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Inițiatorului, directorul care a inițiat împreună cu doamna viceprimar care este înlocuitorul domnului primar.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Adică, puteți propune acest lucru.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dacă este inițiat.

Doamna Dorina-Luminița Bănisor: Dacă cele două sunt de a acord este propunea mea și o să explic pe scurt este vorba despre un bloc cu niște garsoniere construite cândva prin 2005-2006 pentru tineri. Da! Pentru tineri. Tinerii fiind definiți prin lege persoanele intre 14 si 35 de ani. Ulterior, aceste contracte de ele să zicem că au fost închiriate în 2006 cu acest scop pentru a ajuta tinerii, ulterior nu știu când, ca nu avem toată documentația la îndemână și de aceea solicit retragerea proiectului pentru a analiza mai bine, cel mai bine ce se întâmplă, s-a prelungit vârsta tinerilor la 40 de ani ceea ce in sine este ilegal, pentru că ceea ce înseamnă tineri este definit prin lege - 35 de ani. Asta o problemă. Da. Pai nu mai sunt deși există o hotărâre de Consiliu Local prin care vârsta s-a prelungit la 40 de ani. Deci, e o situație care trebuie analizată. Am discutat și înainte de ședință și cu doamna viceprimar și cu doamna director, domnul Goncea președinte al Comisiei de Buget care a auzit și a făcut niște propuneri și in mare vă propunem să retragem proiectul și să îl analizăm cu mai multă seriozitate pentru că realmente nu realmente nu am avut toate documentele necesare pentru a analiza...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul consilier Tudose.

Doamna Dorina-Luminita Bănișor: această situație

*    ‘    1    3    "s V **

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog.

--- V U

V - 1 ‘Â f

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Bănișor, în mandatul 2008-2012 am fost in consiliul și m-am ocupat de problema locuințelor sociale. Avem in continuare o problemă cu locuințele sociale la nivelul Sectorului 1. Dacă acești tineri, aveți perfectă dreptate, așa este au depășit vârsta de 35 de ani ce facem le retragem contractele ii scoatem afară și mai avem încă un număr de solicitări pe care oricum nu le-am rezolvat pe cele din spate. Cred că ar fi cazul să armonizăm lucrurile astfel încât măcar cei care incă au un domiciliu să și-l mențină măcar până când găsim o soluție la care să le atribuim o altă locuință. Nu-i problemă de zonă. Nu-i problemă de nimic altceva. Nu generăm alte cazuri înainte să le rezolvăm pe cele care le avem deja.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Da, exact asta, aveți dreptate domnu Tudose și și exact asta vă și propuneam să-l retragem pentru a analiza în primul rând cu toate documentele pe masă pentru că nu le-am avut la dispoziție pentru a analiza aceasta situație si pentru a găsi de comun acord niște soluții, evident ținând de drepturile lor si protejând....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Profit ca nu putem să-l retragem. Profit de ocazie. Nu putem să-l retragem. Hai să-l trecem la vot. Pentru că nu putem să-l retragem. Nu avem cum.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Se refuză retragerea. în cazul acesta. Domnul Ghcorghitâ-Liviu Goncea: Deci. Haideți să trecem la vot.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Perfect.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Domnul Goncea, acum am întrebat, mi s-a spus că domnișoara viceprimar și doamna director sunt de acord, poate fi retras Sunteți de acord?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință; Nu, nu sunt de acord. E clară. Supun spre aprobare Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: îainte de vot aș dori să fac o precizare. Acest proiect se va vota cu 45 cu (3), cu două treimi, având în vedere că se modifică și mergem pe analogie cu prima hotarare - fiind vorba de patrimoniu.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Și avem nevoie de 18 voturi. Doamna consilier vă rog.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna director vă rog am și eu o întrebare? Când expiră contractele avem termne la ele?

Doamna Liliana Senteș - Direcția Utilități Publice: Contractele expira în 04 septembrie. în 04 septembrie, expiră contractele.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Avem, avem timp să le...Uitându-mă aicea. Nu m-am uitat pe proiect mărturisec. Noi astăzi votăm aprobarea unui a unui act de adițional pentru prelungirea contractelor deja încheiate nu vârsta, nu altul care intradevar au fost incheiate în urma unor criterii având și vârsta. Dacă noi nu încheim, nu aprobăm astăzi, nu trece de votul nostru aceasta acest hotărâre acest proiect spuneți-ne și nouă care este riscul. Adică, noi știm riscul. Nemaifiind contractele în vigoare oamenii ăia trebuie să părăsească.

Doamna Liliana Senteș - Direcția Utilități Publice: Exact. Da

Doamna Ancuța-Sorina Comănici:: Avem ce să le dăm în schimb?

Doamna Liliana Senteș — Direcția Utilități Publice Nu. Nu avem.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Nu avem. Exact.

Doamna Liliana Senteș - Direcția Utilități Publice Acest proiect este.....

x 1-Or ? />

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Care ar fi. Scuzați-mă. Care ar fi procedura care' noi putea să intrăm în legalitate spunând doamna consilier că este ilegal. Pentru că oamenii aiâ nu putem să le dăm varsta inapoi, deci in orice variantă am face cei care au 40 nu putem să-i ducem fa 35 de ani.

' ■ " Via

Ori că votăm astăzi actul adițional de prelungire a contractului ori că ne vedem in două trei zile tot aici vom ajunge. Neschimbând, nici măcar noi contracte nu putem să facem. Pentru că dacă ne ducem pe noi contracte ne ducem probabil pe legea nouă în temeiul, în temeiul căruia s-au încheiat aceste contracte și ne ducem la vârsta respectivă. Deci înțeleg că acest proiect este o cale de mijloc până le vom găsi celor care stau in locuințele acestea o altă alternativă. Și dacă țin minte au mai fost cazuri de genul acesta în sectorul 6 în locuințele acelea blocurile A.N.L. Brâncuși, care asa au și fost făcute dacă țin eu bine.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Doamna Comănici dacă vă uitați pe proiect vedeți că propunerea de prelungire a contractului este pe 3 ani. Ori chiar nu se pune problema să-l ...înainte

Doamna Ancuța-Sorina Comănici Numai puțin. Orice contract. Poate chiar dacă pe termen pe 3 ani el poate fi încheiat și-n termenul acela, poate fi reziliat sau suspendat sau...și-n termenul celor 3 ani.

Doamna Dorina-Luminita Bănișor: Nu are rost. Putem propune un amendament dacă vreți, dacă ... asta

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Eu nu vreau să propun nimic. Noi suntem de acord ... pentru a le prelungi până la sfârșitul anului.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: De ce să le prelungim ?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Sunt convins doamna Bănișor. Numai o secundă. Sunt convins, sunt convins că exista o clauză de prelugire automată. Eu sunt convins.

Domnul Oliver-Leon Păinși - Președinte de ședință: Vă rog, doamna Clotilde. Puteți interveni.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Sunt convins. Sunt convins. De aceea, vă repet hai trecem la vot.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Imediat. Doamna Clotilde vă rog.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Am o întrebare? Către doamna viceprimar Daniela Popa. Ați reevaluat situația oamenilor care stau acolo? Pentru că eu știu că o problemă cu ăăă cu locuințe sociale e faptul că, odată cum s-au dat, nu mai reevăluam situația celor care ocupă acest locuințe și lista se acumulează... oameni care cer, care este situația oamenilor care stau acolo. Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog doamna. Vă mulțumesc. Vă rog.

Doamna Liliana Senteș - Direcția Utilități Publice; Urmează să fie evaluată situația. Deci, dacă îmi permiteți.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Haideți să vă traduc eu. Să vă traduc eu. Discuția de astăzi. De astăzi....

Doamna Liliana Sentes - Direcția Utilități Publice: Urmează să facem verificări.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: în discuția de astăzi cu doamna Senteș că dânsa are o problemă in discuția de astăz,i că astăzi s-a luat act in urma sesizării doamnei Bănișor, in urma discuției cu doamna Senteș se va face o comisie de evaluare, dar la propunerea doamnei Bănișor, de .... de de ... de evaluare cine mai stă. cine nu stă înăuntru pentru că după atâția ani de zile cu siguranță au plecat multi oameni... Vorbesc eu.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna director, vă mulțumesc. Domnul consilier.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Vreau și eu să vorbesc cu doamna cu Daniela să văd situația pentru că știu că mulți oameni vin la mine cu cereri și știu că sunt oameni care au primit acum de ani de zile o locuință socială și acum nu mai îndeplinesc criteriile, acuma iși câștigă banii si au.    Z

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncca: Doamna consilier. Doamna consilier.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna consilier. Da, este o obligație a părții din contract. Contractul este încheiat între persoana respectivă și cine? Numai puțin. Doamna. Haideți să vorbim. Dacă vorbim despre administrație că de asta și între Primărie sau cei din administrație au obligația să verifice deci, in momentul in care contractul nu mai e in vigoare, au primit o altă locuință, direcția de specialitate parte in contract verifică, deci probabil cei care sunt acolo nu .... au primit altă locuință.

Doamna Liliana Senteș - Direcția Utilități Publice: Deci, dacă imi permiteți.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Vă rog

Doamna Liliana Senteș - Direcția Utilități Publice: Deci, dacă imi permiteți. Acest proiect este prelungirea contractelor de închiriere. Deci, nicidecum de o noua atribuire. Clauzele contractuale sunt foarte stricte la aceasta prelungire. Ei nu trebuie sa aibă debite, nu trebuie să aibă proprietăți în decursul acestor trei ani. Deci vor fi, va fi un set de documente care va fi solicitat chiriașului înainte de încheirea acestui act adițional. Și atunci nu putem să-i dăm afară pentru că am încalca clauzele contractuale. Nu au nici un motiv cei care locuiesc, de buna credința si iși plătesc toate datoriile la zi. Am crea cazuri sociale scoțând acești chiriași.

Doamna Dorina-Luminita Bănișor: De ce vorbiți despre dat afară. Am vorbit despre o comisie în care să veniți cu toate documentele, toate contractele pe care le aveți și în care să discutăm această problemă.

Doamna Liliana Senteș - Direcția Utilități Publice: La fiecare prelungire anterioară, mă scuzați, la fiecare prelungire anterioară, înainte de incheirea contractelor sau a actelor adiționale a fost formată o comisie care a verificat starea actuală a chiriașilor din punct de vedere locativ și apoi s-au încheiat acelea .... Și acum

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: E în regulă asta vrem să facem și de acum înainte de încheia contractul pentru 3 ani.

Doamna Liliana Senteș - Direcția Utilități Publice: Dar, există la nivelul Consilului Local o comisie deja formată care va merge și va verifica.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Numai puțin, doamna consilier există o comisie ați spus din care faceți parte, aceeași comisie in momentul în care ... Numai puțin. Stați un pic. Haideți pe bune. Hai să facem și lucruri constructive. Deci există o comisie in momentul in care se votează si urmează să se incheie aceste acte adiționale toate contractele respective vor fi reverificate de aceeași comisie. Mai facem incă una?!

Doamna Dorina - Luminița Bănișor: Nu, doamna Comănici, comisia din care eu fac parte, este o comisie pentru locuințe sociale, asta este pentru tineri, n-am văzut Hotărârea de Consiliu Local,

n-am înțeles ce este cu acest lucru, deci nu este......nu sunt pentru ......au alte criterii de

atribuire....

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Există vreo comisie, doamna........în ce comisie.......

Doamna Liliana Senteș - Director Direcția Utilități Publice: Există o comisie de verificare a conformității locative a locuințelor sociale și pentru tineri și.....numai știu cum o cheamă.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Cine face parte din comisia care ar trebui să verifice dosarele acestea?

Doamna Liliana Senteș - Director Direcția Utilități Publice: Sunt membri din comisia de atribuire a locuințelor sunt din aparatul de specialitate de la Fondul Localtiv și de la Poli țhr Locală. Doamna Ancuța - Sorina Comănici: Mu 1 țumim,

Domnul Cristian - Adrian Tudose: Doamna Bănișor, doamna Bănișor, am o rugăminte.....dacă

tot se discută atât de intens despre problema aceasta, grupul USR, este de acord cu cumpărarea de pe piața liberă de locuințe sociale, până la rezolvarea tuturor cazurilor sociale care le avem ?

Doamna Dorina - Luminița Bănișor: După câte îmi aduc eu aminte chiar am votat pentru, da...am fost....

Domnul Cristian - Adrian Tudose: Bun, atunci în următoarea ședință vom discuta cu domnul Primar, identificarea de pe piața liberă de locuințe sociale, mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul Director Fleacă, vă rog, dacă doriți să interveniți........

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Domnul Președinte, domnul Președinte, am o propunere.......pentru că oricum nu putem s-o scoatem de pe ordinea de zi, aș propune ca în loc de

3    ani, cât se specifică în document, să facem o prelungire de 6 luni, pentru că oamenii care stau în

locuințele respective, nu putem să-i scoatem afară în pragul iernii, dacă vrem să-i scoatem, sau dacă dorim să-i scoatem afară, atunci le dăm un 6 luni termen, în care ei să-și rezolve problemele, adică......să-și găsească o locuință mai mare sau să demonstreze că au dreptul încă să stea acolo.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Deci, doriți să interveniți cu un amendament, pe care trebuie să-l supunem votului Consiliului Local...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Amendamentul care îl propun eu, în loc de 3 ani, deci

dacă.......deci, știm clar că nu vom vota 3 ani.........atunci, nu putem face nimic doamnă, votăm

și gata.

Doamna Aneuța-Sorina Comănici: Domnul doctor Fleacă. domnul director Fleacă, vă rog... Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul director, vă rog.

Domnul Dănuț - Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului: Dacă-mi permiteți, Consiliul Local, are în administrare prin Primărie și prin Direcția de Asistență Socială, apartamentele din Munții Tatra și încă 753 de apartamente pe care le administrăm noi, pentru toate acestea contractele se fac pe secvențe de 5 ani, din păcate, începând cu anul 2004 de când s-a pus problema acestor locuințe sociale niciodată nu s-a reglementat cât vor sta beneficiarii locuințelor cu destinație socială în aceste locuințe sociale. Acuma, asta este fondul, pentru toate apartamentele pe care noi le avem, cu privire la Munții Tatra contractele expiră în septembrie, nu există timpul material de acum și până în septembrie ca să se reglementeze de fond acestă problemă, și atunci rugămintea ar fi să lăsăm să se dea această prelungire de contracte pentru 3 ani, pentru că, dacă se iese din contract și contractele au expirat pe

4    septembrie, ele nu se mai pot reînoi, pentru că acele locuințe au fost pentru tineri până în 35 de

ani, foarte probabil, mulți numai au 35 de ani și vor ieși în stradă, deci nu rezolvă de fond problema......

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul director, domnul consilier Goncea propune o prelungire pentru 6 luni...

Domnul Dănuț - Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului: Este prea puțin, este prea puțin......intrăm........de acum în 6 luni, intrăm în

ianuarie....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Scuze, am înțeles că nu este legal......mi-a spus Fleacă, că

nu este legal.....

Domnul Dănuț - Ioan Fleacă - Director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului: Nu se pot face evacuări până în 15 aprilie pe perioada de iarnă și în momentul în care, în iarnă ar expira contractele, nu ai temeiul legal să le reînoiești și ne creem probleme sociale, deci e nevoie de o comisie de fond, care să analizeze situația tuturor celor 753. plus 100 de apartamente din Munții Tatra și să stabilească cât timp se dă apartament cu destinație socială. 5 ani. :10 ani, 15

ani, pentru că în momentul de față cele 753 care le administrăm noi, au o chestiune de principiu, după 5 ani de zile, dacă nu se întâmplă nimic și omul își plătește toate dările și nu-i evacuăm noi pentru diverse, se reînnoiesc pentru alte secvențe de 5 ani, cu sau fără acordul consiliului local. Se reînnoiesc automat, secvențe de 5 ani. Deci, dacă pentru 753 de apartamente avem un regim juridic de reînnoire automată, nu putem crea alt regim juridic pentru cele 100 din Munții Tatra... sau 58, câte sunt. Nu știu...știam că sunt mai multe.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Mulțumim frumos.

Doamna Dorina-Luminița Bănisor: Eu cred că putem, domnule Fleacă... pentru că o să cerem... Domnul Dănuț-loan Fleacă: Doamna consilier, eu v-ara spus problema socială, din punctul meu de vedere.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Am înțeles.

Domnul Dănuț-loan Fleacă: Dumneavoastră țineți cont sau nu țineți.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Am înțeles. Eu zic că în momentul în care vom avea lista și ocupațiile și perioadele, vârstele... toate datele...vom avea niște surprize...

Domnul Gheorgliiță-Liviu Goncea: Cereți și buletinul, doamnă...cereți buletinul.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: .. .și vom vedea...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ...cereți neapărat buletinul și CNP-ul.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Vom avea niște surprize.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Cereți neapărat buletinul. Cereți-le ca să ne bage ăștia în pușcărie.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: ... și vom fi în măsură să luăm niște decizii în cunoștință de cauză și corecte pentru tot ce înseamnă social în sectorul 1.

Domnul Dănuț-loan Fleacă: Doamna consilier...

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Deocamdată există această suspiciune că aceste închirieri sunt complet incorecte. Haideți să lămurim această situație. O să cerem, dacă vreți, deci dacă cumva se votează 3 ani, eu personal o să cer ca toate contractele și numele persoanelor să fie afișate public.

Domnul Dânut-loan Fleacă: Sigur.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Este un abuz evident.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna consilier, dumneavoastră știți că există o comisie la nivelul consiliului local, al nivelul primăriei, cu membrii din consiliul local, conform Legii 114, care verifică dosar cu dosar, pe legea locuințelor sociale?

Doamna Clotilde-Maria-Brigitte Armând: Doamna Comănici, nu sunt verificate aceste dosare. Nu sunt.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Adică dumneavoastră...

Doamna Clotilde-Maria-Brigitte Armând: La ora actuală nu sunt. Și acolo vă promit că sunt persoane care locuiesc și care nu au veniturile care sunt prin lege...care ar trebui să beneficieze de o locuință socială.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici; Dumneavoastră spuneți cu subiect și predicat... Eu nu sunt în comisie și nici nu am informații, dar spuneți cu subiect și predicat, ce vreți să spuneți? Că se dau ilegal? Sau ce?

Doamna Clotilde-Maria-Brigitte Armantl: eu ce spun este că, într-adevăr, vin din piață, vin din stradă informații cum acolo nu sunt neapărat oameni cu necesități sociale și că este de datoria noastră să verificăm acest lucru. Și dumneavoastră spuneți că, într-adevăr, ar trebui să existe, dar vă spun că nu s-au făcut aceste verificări, pur și simplu.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Eu vă întreb. Poate aveți dreptate, dar vă întreb, ca și consilier local, dumneavoastră ați verificat? Ați fost acolo să vedeți cine locuiește?

Doamna Clotilde-Maria-Brigitte Armând: Eu nu pot să le spun oamenilor care îmi pun problema pe stradă...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna consilier...    ’■

Doamna Clotilde-Maria-Brigitte Armând: ...că am verificat dacă persoahele care locuiesc acolo

îndeplinesc, într-adevăr, criteriile...


Doamna Ancuța-Sorina Comănici: îmi pare rău, doamnei consilier... doamna consilier, vă anunț oficial că este informare publică, doamna consilier.

Doamna Clotilde-Maria-Brigitte Armând: ... și nu cred că acolo sunt locuințe sociale...

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Mai bine, știți cum e...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Stau pe centură, doamnă! V-ați muta dumneavoastră pe centură? V-ați muta dumneavoastră pe centură? Acolo este blocul.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Eu propun să votăm și dacă nu va trece acest proiect.. Domnul Ghcorghită-Liviu Goncea: Nu s-ar muta pe centură, ai văzut?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ...probabil...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nimeni dintre dumneavoastră nu s-ar muta pe centură. Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Putem găsi foarte multe soluții .

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ...dacă nu trece acest proiect va fi cel de-al doilea proiect de succes astăzi, după Ana Aslan, după Institut.

Domnul Oliver Leon Păiuși- Președinte de ședință: Intrăm într-o polemică fără rost...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Urmează știrea numărul 2 - bombă: consilierii din opoziție sau de la putere sau de unde sunteți dumneavoastră, vor da afară, câți, doamna director?...

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Doamna Comănici, nu mai manipulați!

Doamna Clotilde-Maria-Brigitte Armând: Știți câte persoane sunt pe lista de așteptare, doamna Comănici? Și, într-adevăr, au nevoie de ele?

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Niște tineri de 45 de ani.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Vă propun să votăm și să-i dăm afară.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Niște tineri de 45 de ani.

Doamna Ilinca Macarie: Nu să-i dăm afară. Sunt alții care au mai mult nevoie.

Domnul Oliver Leon Păiuși- Președinte de ședință: Doamna consilier, avem 20 prezenți. Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Dumneavoastră manipulați când spuneți cu datul afară, doamna Comănici. Se pot găsi soluții care să fie echitabile pentru toată lumea.

Domnul Oliver Leon Păiuși- Președinte de ședință: Este suficient...doamna consilier, este suficient... să trecem la vot.

Domnul Oliver Leon Păiuși— Președinte de ședință: ...22...23 de consilieri... Avem o prezență de 24 de consilieri. Supun spre aprobare proiectul numărul 24. Cine este pentru, vă rog? 17 voturi pentru. Cine este împotrivă, vă rog? 7 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut. Avem nevoie de 2/3. Avem nevoie de 18 voturi pentru, conform legii. E vorba de patrimoniu.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Oliver Leon Păiuși- Președinte de ședință:Deci, avem proiectul nr. 25, proiect (le hotărâre privind transmiterea imobilului în suprafață de 40,32 mp, situat în București, B-dul Petrila, nr.8 - Piața 3 Februarie, Sector 1, din administrarea Poliției Locale Sector 1 în administrarea Administrației Piețelor Sector I, cine este pentru proiectul nr. 25 căruia i-am dat citire, vă rog? Cine este pentru? Avem ununimitate? Stimați consilieri, cine este pentru proiectul nr. 25? Avem unanimitate, vă mulțumesc, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver Leon Păiuși- Președinte de sedintă:Proiectul nr. 26, proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. cine este pentru, vă rog? Avem unanimitate, proiectul a trecut, vă mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Olivcr Leon Păiuși- Președinte de ședință rProiectul nr. 27, proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local a! Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu Fundația Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundația Health AID România”. Cine este pentru acest proiect, vă rog? Avem unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver Lcon Păiuși- Președinte de ședință:Proiect de hotărâre, proiectul nr. 28, proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Loca! al Sectorului 1 al municipiului București nr. 423/18.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, proiectul nr. 28, deci cine este pentru, vă rog? Avem unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Olivcr Lcon Păiuși- Președinte de ședință:Proiectul nr. 29, proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 149 din 04.iunie 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în comisia de concurs, respectiv comisia pentru soluționarea contestațiilor, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante director general adjunct protecție socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Nu avem interpelări, cine este pentru acest proiect? Unanimitate, vă mulțumesc, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver Leon Păiuși- Președinte de sedință:Proiectul numărul....numai puțin, nu avem

proiectul ...... o prezență de 23 avem acum. Deci, avem proiectul nr.30, Proiect de hotărâre

privind aprobarea relocării Complexului Social de Servicii Sf losif (serviciu social și bunuri mobile) și stabilirea sediului în imobilul situat în București, sector 1, str. Buziaș nr.23 . Cine este pentru, vă rog. Avem unanimitate, vă mulțumesc, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver Leon Păiuși- Președinte de ședință: Suntem la proiectul nr.31, Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 a! municipiului București pentru anul 2018-2019. 24 prezenți. Cine este pentru? Unanimitate, proiectul a trecut. Vă mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver Leon Păiuși Președinte de ședință: Proiectul nr.32, Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de modificare a Hotărârii nr. 292/2016 privind împuternicirea Consiliului Local a! Sectorului 1 de a hotărî cu privirea la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului local Sector 1, cu excepția clădirilor. Interpelări la

i acest proiect? Nu ayejpuiiler^tșlări. ă rog, încă o dală mâini le „susCvîrie


Supun spre aprobare Consiliului Local. Cine este pentru? Vă este pentru acest proiect, ca să putem număra corect. 11 voturi pentru. Cine este împotriva acestui proiect? 12 voturi împotrivă. Abțineri, abțineri, - o abținere.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Cristian Adrian Tudosc: Domnul Președinte!

Domnul Oliver Leon Păiuși- Președinte de ședință: Vă rog!

Donnml Cristian Adrian Tudosc: Am și eu următoarea întrebare către colegii care nu au votat acest proiect. Cum doriți și cum vedeți, reabilitarea obiectivelor pentru care ne-am bătut atâta să le luăm la Sectorul 1, respectiv, Teatrul Excelsior, fost teatrul Masca, dacă noi nu avem posibilitatea să facem aceste lucrări. Este foarte important de ținut cont că atâta timp cât nu vom avea cu cine să facem aceste lucrări, aceste obiective nu vor fi redate către Sectorul 1, către cetățeni. Mulțumesc.

Doamna Dorina Luminița Bănișor: De ce? Nu mai există achiziții pe servicii? Pe ..? De ce., nu putem?

Domnul Cristian Adrian Tudose: Cred că cheltuirea banului public se poate face mult mai eficient din punct de vedere al supravegherii cheltuielii banului public, în momentul în care este o instituție de stat, față de o instituție privată.

Doamna Dorina Luminița Bănișor: Da, înțeleg ... ăsta este punctul dumneavoastră de vedere, iar noi, punctul nostru de vedere, este că noi deocamdată, noi susținem inițiativa privată și piața liberă. Nu formulele de stat.

Domnul Oliver Lcon Pâiuși- Președinte de ședință: Vă mulțumesc! Avem ordinea de zi suplimentară. Dau citire primului proiect de hotărâre. Ce prezență avem acum? 22? Avem o prezență de 22 de consilieri. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului Generat al Muncipiului București transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 237238, în vederea realizării unor obiective sportive ( sală de sport, bazin de înot). Cine este pentru, vă rog? Vă rog domnul consilier!

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Vă rog să ne lămuriți, văd că este doamna Haidemak, de ce este nevoie de acest proiect din moment ce există două proiecte încă din 2006, unul de la Consiliul General prin care ni se dă această suprafață de teren în administrare și al doilea tot din 2006 prin care Consiliul Local accepta acest teren. Mai mult decât atât există și un protocol încheiat între școala, între liceul Nicolae Iorga și Consiliul Local al Sectorului 1.

Doamna Mădălinn Veronica Haidemak - Director Direcția Cadastru, Fond Funciar,

Patrimoniu și Evidentă Electorală: Buna ziua! Așa cum ați putut vedea în Raportul de Specialitate a avut termen un an de zile de la data emiterii hotărârii să punem ... să facem investiții, lucru care nu s-a întâmplat și atunci revenim.

Domnul Oliver Leon Păiusi- Președinte de ședință: Vă mulțumesc! Supun ... mai aveți întrebări? Nu! Supun spre aprobare Consiliului Local proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi suplimentară. Unanimitate constatăm. Proiectul a trecut, mulțumesc!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE.

Domnul Oliver Leon Păi ti și— Președinte de ședință: Dau citire proiectului numărul 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 150.000,00 lei din fondul de rezervă bugetară constituit la dispoziția Consiliului Loca! al Sectorului 1, pentru repararea a două drumuri comunale și a digului de protecție din satul Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, Județul Vrancea. Interpelări? Nu! Cine este pentru acest proiect. Avem o prezență de 23 de consilieri. Unanimitate! Proiectul a trecut! Mulțumesc!


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITA TE.

Domnul Olivei- Leon Păiuși- Președinte de ședință: Ultimul proiect de pe ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 a! Municipiului București, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018. Cine este pentru acest proiect? Constatăm unanimitate. Proiectul a trecut, mulțumesc!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATA CU UNANIMITATE.

Domnul Oliver Leon Păiuși- Președinte de ședință: Declar ședința închisă!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Oliver Leon Păiuși
întocmit, Marin Mirea Iulia Aruncutean Mădălin Paralescu Octavian Popa Cristian Culea Daniela Anton Andrea Kutiyk Alina Mărunțelu Mariana Sorescu62