Nr.

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURE

SSluorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ


16. APR. 2018

Primit răspuns / completare petiție hliiiliirâ de primire........................


MINUTA

întâlnirii membrilor Consiliului Local al Sectorn din data de 10 Aprilie 2018, ora 15.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, prin Dispoziția nr. 1270/05.04.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncțional Caraiman - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

3.    Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice de către Poliția Locală Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale instituției publice Administrația LTnităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 - subordonată Consiliului Local Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 3/31.01.2018 a salariilor dc baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administrație” ale Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unitarilor Sanitare Publice Sector 1 subordonata Consiliului Local Sector - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Potrivit prevederilor art.. 39 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 -respectiv de către Serviciul Secretariat General, Audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 3 zile înainte, în data de 05.04.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind atașată în Anexa nr. 1 la prezentul document.

în data de 05.04.2018, Ordinea de zi a ședinței si materialele aferente au fost postate pe site-ul instituției, fiind aduse la cunoștință publică a cetățenilor Sectorului 1 al Municipiului București conform prevederilor art. 39 alin.(6) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dovada fiind atașată în Anexa nr. 2 la prezentul document.

La deschiderea ședinței, conform prevederilor art.34 alin.(l) lit. c) coroborate cu art.36 alin. (1) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 și-au înregistrat prezența în registrul special de evidență 12 consilieri locali din numărul total de 27.    ,{j

Au lipsit:

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ


Doamna Armând Clotilde-Marie-Brigitte Doamna Bănișor Dorina Luminița Domnul Bulfon Cristian-Laurențiu Domnul Chirvasă Viorel-Daniel Doamna Grigorescu Iuliana-Cristina Doamna Macarie Ilinca Doamna Munteanu Cristina-Simona Doamna Mureșan Manuela Domnul Neagu Marian Cristian Domnul Olteanu Virgil-Mădălin Domnul Păiuși Oliver-Leon Doamna Porumb Ramona Domnul Suvac Virgil Adrian Doamna Todea Steluța Domnul Vieru Augustin Manuel

16. APR. 2018


Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


De asemenea, au participat: Viceprimarul Sectorului 1, înlocuitorul de drept al Primarului Sectorului 1, doamna Daniela Popa, Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București, doamna Daniela-Nicoleta Cefalan, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1, directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară din data de 10 Aprilie 2018, având în vedere că în sală avem o prezență de 12 de consilieri în funcție, considerăm că nu există cvorum, drept pentru care nu putem susține ședința.

Vă mulțumesc, bună ziua.

5    ?

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
2