Proces verbal din 07.08.2018

Proces verbal sedinta ordinara 07.08.2018


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 07 August 2018, ora 11.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 2623/01.08.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 pentru ședința ordinară din data de 07.08.2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de prelungire a contractelor - cadru de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al

Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București, în vederea organizării proiectului sportiv "Familie, Educație, Fotbal”, în perioada octombrie-decembrie 2018    - Primarul Sectorului 1 al

Municipiului București


6.


Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului vjenerai ai

Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Ance Europe, în vederea organizării proiectului cultural ”100 de ani de gândire filosofica romaneasca”, desfasurat in

perioada 1 octombrie - 5 decembrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al

Municipiului București

7.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și SC Raccourci SRL, în vederea desfășurării Proiectului "Memoria Marelui Război si a Marii Uniri in București”, ce se va desfășura în perioada 01.10.2018-15.12.2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5

8.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea de Creație Interpretativa a Muzicienilor din Romania, în vederea desfășurării Proiectului „100 de ani in 100 de concerte”, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018 - aprilie 2019 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Calea Victoriei 2007, în vederea organizării proiectului cultural - artistic "Caravana Centenar”, desfasurat in perioada octombrie - decembrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5

10.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație Teofor, în vederea desfășurării Proiectului „Destinul European al României”, ce se va desfășura în perioada 01.10.2018-15.12.2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5

11.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al

■ f ® Af/S 2018    ]

Sectorului 1, și Fundația Lowendal, în vederea organizării proiectului cultural ”Romania 100: Scenografie. Pictura. Costum”, desfasurat in perioada septembrie 2018 - februarie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Asociația StartEvo, în vederea desfășurării Proiectului „Kidibot Time Travel-Misiunea 1918”, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie - 10 decembrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5

13.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Universitatea din București, în vederea desfășurării Proiectului „Elevi si Studenti în Anul Centenarului”, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018 - 30 noiembrie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

14.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Salonul de Proiecte, în vederea desfășurării Proiectului „Arhiva fotografică și istoria în transformare”, ce se va desfășura în perioada octombrie 2018 - noiembrie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

15.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Art Conservation Support, în vederea organizării proiectului cultural ”Pași către renașterea Muzeului Teatrului Românesc”, desfășurat în perioada 01.10.2018 -30.09.2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

16.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din imobilul situat în Piața Amzei nr. 13 către Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor, Protoeria Sector 1 Capitală, pentru o perioadă de trei ani - Primarul Sectorului 1 al, Municipiului București

17.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din imobilul situat în Piața Amzei nr.13 către Uniunea Artiștilor Plastici din România, pentru o perioadă de trei ani - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

18.    Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Sectorului 1 al Municipiului București, să semneze, cu S.C. Magellan Trips S.R.L. până la data de 28.02.2019, contractul de locatiune ce are ca obiect folosirea spațiului siuat în cinematograful Patria, aflat în Municipiul București, Bdul. Magheru nr. 12-14, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului "Educație pentru viață” pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

20.    Proiect de hotărâre privind gratuitatea copiilor și tinerilor la toate sporturile desfășurate pe raza Sectorului 1 - domnul Cristian Neagu, consilier local.

21.    Proiect de hotărâre privind necesitatea amplasării de panouri informative imprimate, în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1 - doamna Ilinca Macarie și domnul Cristian Laurențiu Bulfon, consilieri locali.

22.    Proiect de hotărâre privind alocarea spațiului clădirii situate în curtea Grădiniței nr. 222, din strada Arad nr. 38, Sector 1, pentru a fi folosit în organizarea unui program de tipul "Școala după Școală”, care să deservească Școala Gimnazială nr. 179 București - domnul Cristian

9    9

Laurențiu Bulfon, consilier local.

23.    Proiect de hotărâre privind procedura de achiziții de servicii de proiectare in domeniul amenajării teritoriului si urbanismului, al arhitecturii cu privire la construirea, amenajarea, restaurarea și extinderea de clădiri sau amenajări spațiale exterioare publice - doamna Ilinca Macarie, consilier local.

24.    Proiect de hotărâre privind folosirea Sălii Consiliului Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București de către cetățenii, Asociațiile cetățenești, Asociațiile cultural-educative, Grupurile de inițiativă civică, ONG-urile, din Sectorul 1 - domnul Cristian Laurențiu Bulfon, consilier local.

25.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Clubul Sportiv Școlar nr. 1 în vederea finanțării de către Consiliul Local a unor cheltuieli
prilejuite de implementarea proiectului comun "Viitori campioni ai atletismului” - doamna Cristina Munteanu și domnul Manuel Augustin Vieru, consilieri locali.

26.


Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor necesare reorganizării structurilor organizatorice ale Primăriei sector 1 a municipiului București în vederea înființării la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 a unui Serviciu de Strategii, Proiecte și Programe de Dezvoltare Durabilă - doamna Dorina Bănișor, consilier local.

Diverse

1. Hotărârea civilă nr. 4873/16.07.2018 pronunțată de tribunalul București în dosarul nr. 11199/3/2009.

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 -respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 01.08.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

în data de 07.08.2018, în aceleași condiții mai sus menționate, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară.

Ordine de zi suplimentară

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare si funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Administrația Piețelor Sector 1 de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării prevederilor Anexei nr.

1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/28.02.2013 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile preslale de Administrația Piețelor

09. AsiK 7fiW

•    J J

Ic

Sector 1 în piețele aflate în administrarea acesteia- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

La deschiderea ședinței, conform prevederilor art.34 alin.(l) lit. c) coroborate cu art.36 alin. (1) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 cu modificările și completările ulterioare, și-au înregistrat prezența în registrul special de evidență 23 consilieri locali.

Au absentat: doamna Steluța Todea, doamna Raluca Gabriela Suditu, domnul Virgil Mădălin Olteanu și domnul Florea Iordan care a intrat în sala la punctul 2 de pe Ordinea de zi.

De asemenea, la ședință au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară din data de 07 august 2018, având în vedere că în sală avem o prezență de 23 de consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe în conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea nr. 215/2001, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31 Iulie 2018. Dacă sunt observații pe marginea procesului verbal? Cine este ”pentru”? Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost aprobat și descărcat. De asemenea se constată că a expirat mandatul președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București ales în ședința ordinară din 4 mai 2018, iar potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 117 din 04.05.2018, drept pentru care în conformitate cu prevederile articolului 35, alineatul 1 din Legea 215/2001 coroborate cu prevederile articolului 9 din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 solicit propunerile în vederea alegerii noului președinte de ședință. Și aici am să fac o precizare, domnul Primar-inițiatorul propunerii, solicit alegerea președintelui pentru un mandat de 3 luni. Confirmați?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, pentru un mandat de 3 luni.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Și să se

consemneze, a fost într-adevăr trimisă propunerea pentru o ședință, însă alegerea se va face pentru un mandat de 3 luni. S-a înțeles de către toți consilierii locali? Supun la vot alegerea președintelui de ședință, în urma propunerilor înaintate de către dumneavoastră! Vă solicit propunerile!

Doamna Porumb Raniona: Grupul PNL îl propune pe Adrian Suvac.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Alte propuneri? Mulțumesc! Supun la vot pe domnul Adrian Suvac președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni. Cine este "pentru”? Cu unanimitate de voturi domnul Adrian Suvac a fost ales președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni. Vă mulțumesc!

3

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI (23 pentru)

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: înainte de toate aș vrea să-l felicit pe domnul Păiuși pentru felul în care a condus în ultimele 3 luni, domnul Primar! Domnul Primar, aș dori să ascultați! Aș dori să-l felicit pe domnul Păiuși pentru felul în care a condus ședințele! Asa ar trebui să fie conduse ședințele! Domnul

5    5    5    5    5

Suvac are ce învăța de la dumneavoastră! Nu glumesc!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Mulțumesc frumos pentru tot!

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: înainte... A mai venit un consilier, avem o prezență de 24 de consilieri prezenți! Domnule președinte vă dau cuvântul pentru aprobarea ordinii de zi și ordinii suplimentare, dar înainte...

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun. Mulțumesc frumos doamna secretar! Avem vre-un punct retras de pe ordinea de zi?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, avem puncte retrase.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: OK

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; După aprobarea ordinii de zi o să precizăm.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, stimați colegi vă supun la vot ordinea de zi de pe ședința ordinară. Cine este ”pentru”? Abțineri? și "împotrivă?”

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Avem așa, proiect retras de către doamna Munteanu și domnul Vieru, da, proiectul numărul 25 de pe ordinea de zi, proiect retras numărul 26 de către doamna Bănișor și proiect retras de către inițiator Primarul Sectorului 1 prin Administrația Piețelor, cel de pe Ordinea Suplimentară proiectul numărul 3.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, întâi se supune la vot ordinea de zi, apoi le retragem.

Primit rasfws ! coingatrra

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Numai puțin, numai puțin, numai puțin, domnul Neagu spune că își retrage și dânsul proiectul nr.20, da? Da!

Doamna Porumb Ramona: Doamna secretar!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Doamna consilier, vă rog!

Doamna Porumb Ramona: Dacă îmi permite-ți în legătură cu proiectul nr.3 de pe ordinea de zi, din câte îmi amintesc data trecută, domnul Primar, noi am cerut solicitare către Primăria Capitalei să modifice hotărârea pe care ei au dat-o anterior, aveam acolo precizare cu excepția clădirilor și consider că nu putem să luăm în considerare acest proiect până când nu ne vine acea aprobare.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, așteptăm, așteptăm punctul de vedere al Primăriei Capitalei, aveți dreptate.

Doamna Porumb Ramona: Vă propun scoaterea de pe ordinea de zi.

__    _ ____    A

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: II scoatem si vom intra

-    5

cu el după ce primim acordul Primăriei Capitalei.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Recapitulăm, punctul 3 de pe ordinea de zi se retrage, punctul 20 de pe ordinea de zi, punctul 25,26 se retrag și de pe ordinea suplimentară punctul 3.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, revenim la vot! Cine este ”pentru” ordinea de zi cu punctele menționate de doamna secretar retrase? Voturi "pentru”? împotrivă? Abțineri” Mulțumesc frumos! Voturi pentru ordinea de zi suplimentară? Cine este "pentru”? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos!

5

Avem unanimitate, 23 de consilieri prezenți.

Ordinea suplimentară a trecut.

Trecem la Ordinea de Zi.

Și vom începe cu punctul 2 de pe ordinea de zi!

"Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de prelungire a contractelor cadru de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în strada Munții Tatra nr. 18-20, sector 1, construite din fonduri proprii.”. Dacă sunt luări de poziții? Vă rog doamna consilier!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Eu am făcut niște amendamente la acest punct și aș vrea să vă explic pe scurt în ce, de ce am făcut aceste amendamente și de ce consider eu că sunt necesare! Munții Tatra 18-20 a fost, nu sunt, nu, acolo nu sunt locuințe sociale! Sunt locuințe construite din fonduri proprii și care au fost dedicate unui program pentru tineri în anul 2005, mă rog. De atunci s-au încheiat niște contracte iar cei care locuiesc acolo, au fost selectați pe baza unor criterii, care au fost stabilite prin două HCL-uri, unul în 2005-2006, altul în 2009 și care nu au fost niciodată abrogate! Ele practic sunt în vigoare și acum. Deci acel HCL 293 din 2009 care spune că la fiecare prelungire de contract care se face pentru 3 ani, criteriile trebuie reverificate, sunt în vigoare! Având în vedere aceste lucruri am propus niște amendamente, care nu fac decât să prelungească puțin, deci să ne dea, să ne ofere un timp în care noi să putem să verificăm fiecare caz în parte, o dată, iar doi, să venim cu o propunere de proiect care să nu fie contradictorie! Adică să nu existe două HCL-uri contradictorii, cum consider eu că există la această oră, și dacă veți citi HCL-ul pe care ni-1 propune acum și HCL-ul din 2009.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Aveți numărul doamnă? Aveți cumva numărul la HCL?

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: 293/2009, deci este un HCL în vigoare și este menționat chiar în actualul HCL că el rămâne în vigoare așa cum este, da? Deci, ceea ce propun este o prelungire pentru toată lumea, pentru următoarele 2-3 luni, nici nu știu cât sunt, pentru a putea pune de acord, și încă o dată nu exclud posibilitatea ca acest consiliu să hotărască să încheie acest program pentru tineri și să-l transforme în locuințe sociale sau orice veți crede de cuviință! Deci având în vedere, de... astea au fost, astea au fost motivele pentru care eu propun următoarele amendamentele, da? Și acum dacă îmi permiteți voi da citire amendamentelor?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Doamna Comănici vrea să spună ceva, după aia citiți amendamentul. Ok, dați-i citire, vă rog! Doamna Comănici, după aia domnul Goncea, vă rog, citiți amendamentele!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Deci încă o dată, amendamentele care le am în mână sună așa, am renumerotat articolul, punctele de la articolul 2, notând articolul 2.1 ”se aprobă prelungirea contractelor cadru de închiriere pentru chiriașii actuali ai locuințelor din imobilul situat în strada Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1 până la data de 1 decembrie 2018, începând cu data de 05.09.2018 și terminând cu data de 30.11.2018, prin încheierea unui act adițional la contractul cadru de închiriere conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. Deci este primul amendament care propune această prelungire a contractului pe o perioadă limitată care să ne permită o ... o soluționare corectă a acestei situații.

j 09. AUG. 2018

nune

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, băi aveți ceva?

Doamna Dorina-Luminita Bănisor: Nu, sunt si următoarele.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cititi-le!

- --—    i

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Dați-le citire și după aia le comentăm.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Să le citesc pe toate ziceți, bine! Articolul 2.2 ”în termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărârii de Consiliu se vor elabora criteriile pentru repartizarea locuințelor construite din fondurile Primăriei Sectorului 1 pentru tinerii în vârstă de până la 35 de ani în regim de închiriere,,.

Articolul 2.3. "criteriile așa cum au fost denumite la punctul 2 vor fi supuse aprobării Consiliului Local ca anexă la un proiect de hotărâre de Consiliul Local până cel târziu la data de 30 septembrie 2018”.

Șase, articolul 6 ”se înlocuiește afirmația fără a depăși termenul de 3 ani, respectiv 05, 9, astea sunt tehnice, cu fără a depăși termenul de 1 decembrie 2018” și la articolul 3 se modifică astfel: ”se completează finalul articolului, rămân nemodificate devenind, rămân nemodificate cu excepția prevederilor contrare Legii 305/2006 și a prezentei hotărârii care se abrogă”. Deci asta v-am explicat că modificările, trebuie modificate articolele care contravin unei legi și prezentei hotărâri, mă rog.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, doamna Comănici aveați ceva de spus!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci, ca să ... invers ... data trecută, la ședința la care nu ați fost eu am vorbit despre amendamentele dumneavoastră, am spus despre ele, și la fiecare în parte am făcut niște observații, argumente, pe baza legilor care există și am transmis și am vorbit aici, de ce nu putem vota aceste amendamente! II iau doar pe primul acela prin care propuneți prelungirea contractelor doar pentru, până la data de 1 decembrie! In primul și în primul rând există și un Cod Civil că noi nu mergem doar după o singură lege și le coroborăm, în care se spune foarte clar că în lunile noiembrie - martie nu se fac evacuări! Sub nicio formă! Deci, o dată, numai puțin ... lăsați-mă să vă explic eu! Doi, ați spus că nu mai sunt, că au fost locuințe pentru tineri, să le transformăm în sociale, că, criteriile ați spus bine, că se îndeplinesc și acum, da? Dacă faceți referire la criteriul în ceea ce privește vârsta de 35 de ani, cu toate că este până la 36 de ani, dacă țin eu bine minte și colegii de la spațiul locativ de la direcție, că spune ceva de nu știu câte luni după 35 de ani, am spus și data trecută și spun acum, a fost criteriul dc atribuire. Dacă dumneavoastră undeva în legislație găsiți un articol în care spune că după împlinirea vârstei de 35 de ani,

0 9. AUG. 2013

I '•. ? - ' . r / -rrm'nHr-, «Al’. •    1 -    • w I1 Eiif.'iJI J I LEil

I SflfflnȘtwâ <te    .........

oamenii respectivi, nu mai îndeplinesc criteriu și pe baza vârstei va fi dat afară, vă spun eu că nu! Vă spun și de ce, care este logica normală, sau o luăm invers, dacă are 34 de ani sau 34 de ani si 11 luni, îi atribuiti?

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Da, conform legii , da.

_    __    r    A

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Numai puțin, despre asta e vorba! încă o dată, criteriul de vârstă este doar la atribuire, nu la reziliere și nici la încetare de contract! Doi, vorbiți de niște criterii pe baza cărora se vor face verificările, o dată când s-au aprobat și când li s-a dat aceste locuințe și o dată acum la prelungire. Mai fac următorul, următoarea referire și aș vrea să ne gândim, să lăsăm un pic partea politică, să ne uităm și la oamenii din dreapta, că au împrumuturi, oamenii ăștia nu își mai pot face contractele cu RENEL-ul pentru că nu mai au contractele respective, ei trebuie să și le înnoiască, nu au contract,

A

nu-ți face nimeni contract pe utilități pentru două luni sau trei luni. In momentul în care, comisia de specialitate care există la nivelul Primăriei, se duc și fac verificări, vă spun că, criteriul de vârstă nu mai există, v-am spus și de ce, că nu este eliminatoriu, în schimb rămân celelalte, și dacă este doamna director Senteș, chiar o rog frumos să mă completeze sau să mă corecteze, să nu fi avut locuință în proprietate, dacă unul dintre domnii din dreapta, nu sunt toți probabil de pe Munții Tatra, mai sunt și alții, în perioada contractului au dobândit o locuință este absolut clar că nu o vor mai putea folosi pe aceasta, nu? Și încă câteva criterii pe care dacă le doriți și nu le știți o putem ruga pe doamna director să le

A

spună. încă o dată, dacă astăzi nu se votează și nu trec nici astăzi, aceste prelungiri de acte adiționale nu au absolut nieio legătură nici cu legislația și nici cu corectitudinea, ci pur și simplu politic! Politic cu „P” mare! Oamenii sunt aici, încă o dată, v-ati dus să vorbiți, v-ati dus acolo să le vedeți cazurile? Noi am vorbit, noi acuma pe hol am vorbit, sunt cu copiii, nu-și pot înscrie copiii la școală, pentru că nu au domiciliu. Le prelungim până la 1 decembrie și după aia doamna Bănisor ce facem? îi dăm afară? Deci, încă o dată si cu asta închei, vă rog foarte frumos să lăsăm un pic politica deoparte și să votăm, sunt cazuri sociale, pentru că dumnealor îndeplinesc criteriile legii 114!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Stați puțin, dacă dumneavoastră ...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Mulțumesc!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Dumneavoastră spuneți că nu îndeplinesc niște criterii legale, nu considerați o hotărâre de Consiliu un act normativ perfect legal și care este, sigur pe primul nivel, da totuși o lege, nu, un act normativ? Actul normativ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Știți cât de ușor îl abrogăm 293?

Doamna Dorina-Luminița Bănisor: Am înțeles, dar nu am făcut asta!

O9. AUG. 2B

F riruit/con.pLiCfc $unnf.țțwâ primire................

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Dar știți cât de ușor îl abrogăm prin vot? Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Am înțeles domnul Goncea.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea; Eu achiesez la ceea ce spune doamna. Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Ideea este...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Colega mea...

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Ideea este...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dar știți cât de ușor îl abrogăm?

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Știu, ideea este...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Astăzi dacă vreți, mulțumesc

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Domnul Goncea dacă îmi permiteți, că la o, acum la acest moment, acest HCL este în vigoare, iar noi aprobăm unul perfect contradictoriu!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Peste 10 minute nu mai este în vigoare doamnă!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Păi nu, nu, nu s-au făcut documentele.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Păi tocmai asta vă spun.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Nu ne-a fost prezentat un proiect.

Domnul Glieorghiță-Liviu Goncea: Dacă doriți..

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Ceea ce eu am cerut, această..

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dacă doriți dumneavoastră îl abrogăm!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Am cerut această amânare tocmai pentru a avea timp să facem lucrurile cum trebuie și în mod corect, da? Iar dacă...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Noi vă spunem că tehnic nu există amânare pentru acești oameni, asta v-a spus! V-a explicat frumos.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: De ce?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun haideți să vorbim pe rând! Domnul Goncea!

O 9. AUG. 2DW

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Pentru că tehnic vine iaftla, copiii trebuie să se ducă la scoală.

5

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Nu vine, nu vine nicio iarnă pentru că mai avem la dispoziție

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Doamna Bănișor, domnul Goncea, dacă aveți ceva de spus, vă rog să spuneți acuma!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: încă o dată, numai puțin,

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Am achiesat la ce a spus doamna.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Și chiar nu mai vorbesc pe subiectul ăsta că, mie nu îmi place, noi suntem într-un fel construiți, pe situații de genul ăsta, poate unii dintre noi nu știu ce înseamnă să nu aibe casă, să nu aibe bani, și așa mai departe. Pe mine lucrurile astea mă supără! Doamnă Bănișor, și vă spun ceva, și chiar că închei, dacă țineți și spuneți că totul e legal sau ce ați spus dumneavoastră de o hotărâre de Consiliu, unde este azi pe ordinea de zi abrogarea? Dacă o știați? Eu v-am venit cu argumentele mele pe care le puteți verifica! Unde este, grupul dumneavoastră USR, abrogarea hotărârii de Consiliu? Iar eu vă spun că noi nu stăm după hotărârea de Consiliu, dar dacă era așa și ați fi vrut să votați acum, cu asta începeam! Propuneați grupul dumneavoastră abrogarea hotărârii de Consiliu și ați fi votat actele adiționale! Dar nu le votați pentru că nu vreți și probabil oamenii ăștia nu vă reprezintă! Sau invers! Nu îi reprezentați dumneavoastră! Mulțumesc!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, mulțumim frumos doamna Comănici! Haideți să trecem la vot! O să supunem la vot amendamentele doamnei Bănișor.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Eu am făcut ce amendament am crezut.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Doamna Bănișor dacă îmi permiteți, bun, mulțumesc frumos! Avem modificarea a două articole, și o să supun amendamentul nr. 1 la vot care modifică articolul nr.2. Cine este ”pentru”? Bun! Abțineri? împotrivă? Mulțumesc frumos! Supun la vot amendamentul nr.2 care modifică articolul nr.3. Cine este „pentru”? Abțineri? împotrivă? Bun Au fost 15 la 8, parcă!. 8 pentru și 15 împotrivă la ambele, la ambele voturi!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Să fiu mai exact, grupul USR "pentru” și noi toți ceilalți "împotrivă”.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Da, bun, voi supune la vot, două secunde, bun. Amendamentele au fost respinsei Supunem la vot proiectul în integralitatea lui!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Stați, da, deci nu, nu, concluziile astea care sunt perfect neadevărate, deci noi, am, am propus o prelungire, nu suntem împotriva acestor...

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Doamna Bănișor, vă rog frumos au fost dezbateri!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: N-am ajuns la prelungire doamnă, suntem încă la amendamente!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Domnul Goncea, dacă îmi permiteți! Vreau să vă menționez, vreau să vă menționez..

Doamna Ilinca Macarie: ... fără utilizarea instalației de sonorizare ...

i i ii.    9

Domnul Virgil-Adrian Suvac — Președinte de ședință: Hai spuneți!

Doamna Ilinca Macarie: Scuzați-mă, vroiam doar să spun că, deși amendamentele nu au trecut, grupul USR vede care este problema umană, de fond aici, și vom vota "pentru”.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, mulțumim frumos! Vreau să vă menționez că este vot cu majoritate calificată! Da? Bun! Voi citi iar proiectul.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Ce vreau să spun este că următoarele amendamente le retrag pentru că nu au sens, dacă primele două nu au fost admise, următoarele nu au sens!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Am înțeles, bun, mulțumim frumos! Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de prelungire a contractelor cadru de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în strada Munții Tatra nr. 18-20 construite din fonduri proprii”. Cine

A

este "pentru”? împotrivă? Bun, mulțumesc frumos, trecem la punctul numărul 4! Proiectul a trecut în unanimitate de voturi!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNAN1M1TA TE DE VOTURI (24 pentru) Proiectul numărul 3 a fost retras de pe Ordinea de Zi

Proiectul numărul 4 pe ordinea de zi.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Numai o secundă! Domnilor, domnilor din Munții Tatra vă mulțumim pentru sprijin, dar acuma am încheiat cu subiectul dumneavoastră, vă mulțumim! Să treacă copiii pe aici să fac și eu o poză, da? Deci, vă mulțumim! Vă mulțumim domnilor!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Facem pauză, 10 secunde să iasă domnii.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Cei mai înalți prin spatele USR-ului, ca să pară și ei mai măricei! Bun, mulțumesc frumos!

Proiectul numărul 4 pe ordinea de zi.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, mulțumesc frumos! Să trecem la punctul 4! Punctul 4 pe ordinea de zi, doamna Bănișor dacă îmi permiteți! ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018”. Dacă sunt luări de poziții? Bun! Cine este "pentru”? Ați numărat? 12 voturi pentru. Abțineri? împotrivă? 12 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut!

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 12 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Doamna consilier proiectul numărul 3 a fost retras.

Trecem la Proiectul numărul 5 ”Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliul General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea închirierii unui protocol între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București în vederea organizării proiectului sportiv 'familie, educație, fotbal” în perioada octombrie-decembrie 2018” Luări de poziții? Cine este "pentru”? Abțineri? 3 abțineri! împotrivă?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință:rog haideți să reluam votul că avem o problemă de numărare. Domnul Goncea vă rog....

Secretarul Sectorului l-doamna Daniela Nicoleta Cefalan: Domnul Neagu și domnul Purcarea. Ați ridicat mâna de 2 ori. Și la votul pentru și la împotrivă.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Haideți că reluam votul, da?

Secretarul Sectorului l-doamna Daniela Nicoleta Cefalan: Reluam votul.

Domnul Daniel Tudorache Primarul Sectorului 1: Să vină și Goncea în sală!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, reluam votul da? Doamna secretar vă rog să numărați consilierii din sală. Bun. Câți consilieri avem doamna secretar, în sală?

Secretarul Sectorului l-doamna Daniela Nicoleta Cefalan: Stați puțin să vină. și doamna viceprimar că n-a anunțat. Am transmis o notă vă rog foarte mult să anunțați la secretar ieșirea din sală. Vă rog foarte mult.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, mulțumesc frumos! Reluam votul. Cine este pentru? Abțineri? 2 abțineri. Și voturi împotrivă vă rog? 8. Proiectul a trecut cu 14 voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 8 VOTURI

ÎMPOTRIVĂ SI 2 ABȚINERI , »

Proiectul numărul 6 pe ordinea de zi. "Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Ance Europe, în vederea organizării proiectului cultural ”100 de ani de gândire filosofica romaneasca”, desfasurat in perioada 1 octombrie - 5 decembrie 2018” Luări de poziție? Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă.

Secretarul Sectorului l-doamna Daniela Nicoleta Cefalan: ...scuze...îmi cer scuze...

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Am numărat eu voturile. Avem 14 voturi pentru. Proiectul a trecut.

Secretarul Sectorului l-doamna Daniela Nicoleta Cefalan: să ducem până la capăt....

Domnul Virgil-Adrian Suvac — Președinte de ședință: A scuze...

Secretarul Sectorului l-doamna Daniela Nicoleta Cefalan: Voturi împotrivă?

Doamna Manuela Mureșan:Vă rog spuneți la fiecare vot. 8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 7 abțineri...așa trebuie. Să se consemneze.Vă mulțumesc frumos!

Secretarul Sectorului l-doamna Daniela Nicoleta Cefalan: Păi așa facem.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Ok. Avem, am avut 14 pentru, 2 abțineri și acum împotrivă. Vă spun, ca sunt 8 voturi împotrivă.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 2 AB ȚINERI

Proiectul cu număr 7 pe ordinea de zi. Vă rog să numărați consilierii care sunt în sală. Avem 23 de consilieri în sală în acest, moment. Vă rog domnule consilier.

cîcîowl 1 al Municipiului București registratură generală

Primit răspuns /completare petijie Nota SSGA: Prezenți în sală 22 de consilieri. Au părăsit sala dc ședință......

doamna Ancuta Comănici si domnul Cristian Adrian Tudose.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Aș vrea să știu dacă este cineva în sală pentru a susține proiectul numărul 7.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, putem trece mai departe?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Nu, nu vă rog sa consemnați ca e vorba de 108 mii. Ei au cerut aproximativ 108 mii de euro pentru acest proiect, este trecut faptul....Vă rog, mă ascultați?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Vă ascult...

Domnul Manuel Augustin Vieru: In material spune, este trecut faptul că nu obține profit din acest proiect dar el este făcut de un SRL. Există o suspiciune că deja materialul pe care el ni-1 propune este făcut prin finanțare PMB pentru că e propus prin asociația Teofor, condusă întâmplător de aceeași persoană, către PMB și a fost aprobată ”Memoria cinematografică a Marelui Război și Marii Uniri”. Dacă vă uitați, titlul este aproape identic.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Domnule Vieru, mă lăsați să citesc proiectul și după aia, comentăm pe marginea lui? Mulțumesc.

„Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și SC Raccourci SRL, în vederea desfășurării Proiectului "Memoria Marelui Război si a Marii Uniri in București", ce se va desfășura în perioada 01.10.2018-15.12.2018."

Vă rog...

Domnul Manuel Augustin Vieru: După cum spuneam există suspiciunea ca să fie vorba despre același proiect, pe care ni-1 vinde acum și nouă. De aia am vrut să vorbesc cu cineva care reprezintă proiectul...

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Presupun că domnul director de la Centrul Cultural, dacă este în sală. Sau dacă este cineva de la Centrul Cultural care ne poate povesti ceva despre acest proiect.

Doamna Diana Truscă: Bună ziua. Proiectul este întradevar, depus pe un SRL pe care nu se va obține profit, vor fi documente justificative pe baza cărora se vor vedea cheltuielile. Referitor la proiectul depus la Primăria Capitalei nu știu dacă este la fel sau ...

Domnul Manuel Augustin Vicru: Titlu este aproape identic Llupă ctim puteți vedea.

Doamna Diana Trușcă: Păi titlul, da titlurile pot fi identice, dar....conținutul să difere.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Este o societate administrată tot de către domnul Visinescu.

5

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Aaa, puteți să vă prezentați vă rog frumos?

Doamna Diana Truscă: Diana Truscă sunt.

—    3

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Vă mulțumesc frumos. Domnu Vieru dacă mai aveți întrebări sau...

3

Domnul Manuel Augustin Vieru: Deci din punctul meu de vedere există suspiciuni foarte mari că e vorba de o fraudă. Eu recomand să nu. De altfel, în comisia de cultură a primit aviz nefavorabil.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere.

Doamna Diana Trușcă: Acest proiect, să nu uităm, că a trecut printr-o comisie care l-a evaluat.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Mulțumim frumos. Mai sunt întrebări pentru Centrul Cultural. Dacă nu mai sunt voi supune la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Sunteți ciudați domnilor...

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Imediat ....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Colegi sunteți ciudați, în comisia respectivă...

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Vă rog, voturi împotrivă?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: A fost Steluța de la dumneavoastră și domnul Vieru. Si au dat note maxime.

3

Domnul Manuel Augustin Vieru: Eu nu am dat notă maximă acestui proiect. Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Pleacă la capitală, vine înapoi...

G 9. AUS. 20

Domnul Manuel Augustin Vieru: Nu știu cum de a ajuns să aibă notă maximă?'

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Da, dar sunteți ciudați. Deci ați dat notă maximă...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Deci nu am dat notă maximă....

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Avem 9 voturi pentru, 2 abțineri.

J

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ați chemat omul încoace și îl respingeți.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Și 7 împotrivă.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ca el să nu mai aibă timp să facă niciodată acest proiect...

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: 8 împotrivă ... Proiectul nu a trecut.

Proiectul nr. 8 pe ordinea de zi. Proiect privind...

Doamna Daniela Popa: Nu se respectă hotărârea inițială....Deci proiectele trebuie să meargă la capitală pentru avizul de principiu și se întorc când vor fi bugetate, și atunci puteți să le puneți întrebări participanților.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Din experiență știm că ce ajunge la capitală...

Doamna Daniela Popa: Exact.. .se vor întoarce luna vitoare...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Se întoarce și este votat, așa că...

Doamna Daniela Popa: Se vor întoarce luna viitoare la noi și le veți pune întrebări, că oamenii vor fi prezenți în sală....

Domnul Manuel Augustin Vieru: Mai bine îl oprim de acum.

Doamna Daniela Popa: Trebuie să respectăm hotărârea.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Mai ales că nu a venit nimeni să îl susțină. Adică mi se pare asta...

Doamna Daniela Popa: Păi tocmai asta e legea...

Domnul Manuel Augustin Vieru: ...dezinteres, bătaie de joc.

Doamna Daniela Popa; Asta este legea. Așa am votat-o.

0 9. AUS. 2018

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Haideți că suntem la proiectul nr. 8...

Doamna Daniela Popa: Asta este hotărârea.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Grupul PNL și-a exprimat votul la proiectul trecut?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Voi sunteți ciudați. Voi PNL-ul sunteți ciudați. Păi voi ați votat pentru și acum votați împotrivă.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Nu, nu au votat deloc. Doamna Secretar care este procedura?

Domnul Viorel-DanielChirvasă: Domnul Președinte mă scuzați. Cel mai bine

__ ———— i    7    i

ar fi să reluați votul, vă rog frumos.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: O întrebăm pe doamna secretar dacă se poate.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Oricum, 3 ...nu ați votat. De-asta spun. Au fost 9 voturi pentru, 2 abțineri, 8 voturi împotrivă, iar 3 nu au votat.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Și care este procedura? Dacă nu au votat. Rămâne asa?

3

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Rămâne așa, sau....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Propun reluarea votului doamna, domnul președinte.

Domnul Virgil-Adrian Suvac — Președinte de ședință: Cu aprobarea dumneavoastră voi relua votul. Dacă sunteți de acord? Cine este pentru...

...nu aveți...

3

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: ... reluarea votului proiectului cu numărul 7. Cine este pentru?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte, voi ataca pe procedură dacă reluați votul. Vă spun sincer.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Ok...

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Eu zic să rămână asa cum a fost votat.

-    3


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Conform spuselo le

doamna secretar se poate relua votul.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Avem procedură de vot pentru asta, cu scuzele de rigoare domnule Păiuș. Avem procedură.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnule Președinte, dacă îmi permiteți. Pe procedură. Grupul PNL nu a votat. Deci dacă se poate...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: ... nu, nu s-a votat, deci...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu ne-am exprimat votul , nu înseamnă că mai votam o dată. Grupul PNL nu a votat, este foarte simplu.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun. Doamna consilier vă mulțumesc frumos. Eram la procedura de vot pentru reluarea votului și eram... vă rog frumos să îmi spuneți cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos, vom relua votul de la punctul numărul 7. Cine este pentru? 14 pentru. Abțineri? Voturi împotrivă? 8 voturi împotrivă. Și 2 abțineri am văzut acolo, da? Bun. Domnul Purcărea și domnul Damian ați votat pentru sau...pentru. Aaa ... 14 voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Vă rog să consemnați că această procedură o voi ataca la Prefect. Da? Deci să stiti de lucrul asta.

5    5

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Am înțeles domnul Păius.

3

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Păiuși, au fost 3 de la PNL, din grupul PNL, care nu au anunțat că nu votează.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, deci puteți ataca și o să vedem ce se va întâmpla. Mulțumesc frumos.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Trecem la

Proiectul numărul 8 “Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, în vederea desfășurării Proiectului „100 de ani în 100 de concerte”, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018 - aprilie 2019 “ Dacă sunt luări de poziții. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE DE VOTURI (22 pentru)

Doamna Daniela Popa: Stimați colegi, o scurtă adăugare. Toate cele 10 proiecte de pe ordinea de zi de astăzi sunt din programul Centenar, sunt proiectele câștigătoare. Când se vor întoarce le votați și pe buget, da?

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, mulțumim frumos!

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Și așa cum ni s-a spus la demararea... Și așa cum ni s-a spus și cum am convenit la demararea programului Centenar, avizul din comisia Centenar nu stabilește și finanțarea pentru ele. Votul final pe finanțare este al consiliului. Mulțumesc.

5    5

Doamna Daniela Popa: Corect, al consiliului, dar, când se întorc în consiliu pentru bugetare, Domnule Bulfon.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, putem trece mai departe.

Proiectul numărul 9 pe ordinea de zi, „prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Calea Victoriei 2007, în vederea organizării proiectului cultural - artistic ”Caravana Centenar”, desfășurat în perioada octombrie - decembrie 2018 Dacă sunt luări de poziție. Dacă nu sunt, cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE DE VOTURI (22 pentru) Proiectul numărul 10 pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație Teofor, în vederea desfășurării Proiectului „Destinul European a! României”, ce se va desfășura în perioada 01.10.2018-15.12.2018” Luări de poziții? Vă rog, Domnul Vieru.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Costurile de producție sunt supraevaluate de 3 ori. Din câte am cercetat eu piață, la momentul actual, un film documentar, de genul asta, trebuie să coste sub 1.000 euro pe minut, ori costurile în cazul de față ajung la 3.300-3.400 euro, ceea ce în mod evident mie mi se pare iarăși o tentativă de fraudă.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun, mulțumesc frumos! Dacă mai sunt și alte opinii...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Da! Domnul Vieru are niște întrebări, dânsul este., se pricepe. Este de meserie. Are niște întrebări... dar ce rugăminte am la dumnevoastră, hai să le punem atunci când le dăm banii. Nu le dăm banii. Va rog eu mult de tot, hai să le dăm drumul. Nu am făcut nimic pe Centenar...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Eu am înțeles ce vreți să spuneți, dar, din experiență...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Aveți cuvântul meu de onoare, eu voi vota cu dumneavoastră. La întoarcere...

Domnul Manuel Augustin Vieru: La întoarcere, când, am făcut compromisul ăsta cu altă ocazie...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Nu îl faceți cu mine. Aveți cuvântul meu de onoare că noi 3, uitați-ne, grupul nostru, vom vota așa cum veți vota dumneavoastră, dar haideți să le dăm drumul astăzi, măcar să avem ce vota. Dacă nu le dăm drumul, nu avem ce vota, Domnule Vieru.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Am înțeles, deja a trecut un proiect....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: încă o dată, aveți cuvântul meu de onoare că voi vota asa cum veți vota dumneavoastră. Si stiti că nu mint.

5    3    3    3    5

Domnul Virgil-Adrian Suvac — Președinte de ședință: Bun, mulțumim frumos ! Domnule Vieru, mai aveți de adăugat ceva? Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? 10 voturi pentru. Abțineri? O abținere. împotrivă? 11 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut!

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 10 VOTURI PENTRU, 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 1 ABȚINERE

Domnul Manuel Augustin Vieru: Domnule Goncea....

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Domnule Goncea, dacă vreți să spuneți ceva. Domnule Goncea ? Domnule Goncea, vorbiți în microfon, va rog .

Domnul Manuel Augustin Vieru: Domnule Goncea, ascultați-mă o secundă, dacă vreți să vă lămuresc. Sunt o mulțime de alte proiecte la fel de bune care așteaptă pe lista.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Domnule Vieru, Domnule Goncea, am trecut la proiectul 11. Vă rog! Bun, voi da citire Proiectului numărul 11.

Proiectul numărul 11

„Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Lowendal, în vederea organizării proiectului cultural "România 100: Scenografie. Pictură. Costum”, desfășurat în perioada septembrie 2018 -februarie 2019” Dacă sunt luări de poziție. Cine este pentru? Unanimitate. HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI(22 pentru)

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea:

-----40:00-40:12 „ Fără a utiliza instalația de sonorizare „ —

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Domnule Goncea, să vă reamintim că liberalii au făcut marea unire ? Asa că nu urâm Centenarul. Nu mai atacati fără a

5    5

avea argumente, vă rog eu tare mult. Dacă aveți ceva personal cu noi, putem discuta după ședința. Haideți să continuăm ordinea de zi.

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Mulțumesc frumos!

Trecem la Proiectul numărul 12 "Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația StartEvo, în vederea desfășurării Proiectului „Kidibot Time Travel-Misiunea 1918”, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie - 10 decembrie 2018“. Dacă sunt luări de poziții. Domnule Vieru ?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Vă promit că e ultima intervenție. Aici este vorba despre un joc. Acest Kidibot este un joc pe computer, să ne înțelegem. Eu doar vă atrag atenție, după fiecare votează cum cum crede el de cuviință. Acest joc există deja, el practic va fi doar adaptat pentru proiectul Centenarului. E un joc cu întrebări și răspunsuri, un joc destul de simplu în esență. Problema e că 470.000 ron... eu am întrebat nu unul, ci 10 it-iști, 10 programatori și mi-au spus că este mult supraevaluat, aproape de 10 ori. Eu atât am avut de spus.

Mulțumesc frumos!


Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință:

Dacă mai sunt alte luări de poziție? Dacă nu, trecem la vot. 10 voturi pentru. Abțineri ? împotriva ?

Cine este pentruDomnul Gheorghiță Li viu Goii cea: Ați reușit să rupeți și proiectul asta....

-----41:55-42:00 „ Fără a utiliza instalația de sonorizare „ —

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: 14 voturi împotriva. Proiectul nu a trecut. 12 împotriva, îmi cer scuze ! Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 10 VOTURI PENTRU ȘI 12 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Proiectul numărul 13 pe ordinea de zi....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Nu știu dacă v-a spus cineva că din lista respectivă nu mai intră alt proiect. Acestea 11 sunt, și dumneavoastră știți. Domnul Manuel Augustin Vieru: Ați înțeles greșit, sunt pe lista de așteptare. Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Acestea au avut 100 de puncte.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Sunt pe lista de așteptare...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Nu există această lista de așteptare. Acestea sunt! Dumneavoastră le-ați dați 100 de puncte, acestor 11 proiecte. Dumneavoastră și cu Doamna Todea.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Nu le-am dat 100 de puncte niciunuia dintre ele. Nu este adevărat! Dimpotrivă, la proiect....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Uitați-vă pe ele, nu intră altele. Vă repet...

Domnul Manuel Augustin Vieru: In cazul acestor proiecte pe care le-am și contestat...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Domnule, îmi permiteți să vă desecretizez? îmi permiteți să desecretizăm semnătură dumneavoastră? Să înțelegeți, altele nu vor intră. Nu le dăm drumul, nu vor mai fi și vă mulțumesc mult pentru ce ați făcut pentru Sectorul 1!

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Mulțumesc frumos, Domnule Goncea. Trecem la proiectul nr. 13....

Doamna Clotilde Mărie Brigitte Armând: Domnule Goncea, dacă erați așa atașat de aceste proiecte, de ce nu ați luat feedback-ul cetățenilor,, când vi se spune că este de 10 ori mai scump?...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: M-ai spuneți o dată că nu înțeleg!' i

Doamna Clotilde Mărie Brigitte Armând: De ce nu ați luat același proiect, îi puneți un buget corespunzător, puneți și alte proiecte și le votăm...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Ei au votat 11, doamna, ei! Domnul și cu doamna!

Doamna Clotilde Mărie Brigitte Armând: Domnule Goncea, și noi vrei să votăm proiecte, dar nu putem să ne permitem să votăm un proiect care este supraevaluat de 10 ori...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Nu ați fost aici, vă repet eu. A fost o comisie mare formată din 6 specialiști, 4 consilieri. Această comisie a dat 100 de puncte. 11 proiecte au intrat pe această lista...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Nu este adevărat, Domnule Goncea! Nu are 100 de puncte.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: .... a fost semnătură Doamnei Todea și semnătură Domnului Vieru. Celelalte...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Nu are 100 de puncte...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: .... proiectul 12 avea 99 de puncte...

Domnul Manuel Augustin Vieru:... și fiecare a semnat pe câte i s-au dat...

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Domnilor, vorbiți pe rând, vă rog.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Nu am semnat pe toate punctele pe care le-au dat fiecare consilier...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Mi-e milă de voi...

Doamna Daniela Popa: Domnule Vieru, s-a făcut media celor 11....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Veți fi șterși din istorie...

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Haideți să trecem mai departe că nu vom termină această discuție...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Eu nu o să rămân, o să rămâi tu...

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință: Trecem la

Proiectul numărul 13 pe ordinea de zi...
Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Dacă ai reușit până la vârstă asta să rămâi, rămâi si de acum....

5

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: ... bă., da chiar nu puteți să faceți nimic pentru Sectorul ăsta..

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință; „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Universitatea din București, în vederea desfășurării Proiectului „Elevi și Studenți în Anul Centenarului”, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018 - 30 noiembrie 2019” Dacă sunt luări de poziții. Cine este pentru? 14 voturi pentru. Abțineri? 8 abțineri. Și împotriva., nu mai avem ce să iasă...Bun. Mulțumesc frumos. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU ȘI 8 ABȚINERI

Domnul Virgil-Adrian Suvac - Președinte de ședință:

Proiectul numărul 14 pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Salonul de Proiecte, în vederea desfășurării Proiectului „Arhivă fotografică și istoria în transformare”, ce se va desfășura în perioada octombrie 2018 - noiembrie 2019”. Luări de poziții. Cine este pentru? Unanimitate!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI(22 pentru) Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință:

Proiectul numărul 15 pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultura! al Sectorului 1, și Asociația Art Conservation Support, în vederea organizării proiectului cultural ”Pași către renașterea Muzeului Teatrului Românesc”, desfășurat în perioada 01.10.2018 -30.09.2019”.

Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE DE VOTURI(22 pentru)

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință:

Proiectul numărul 16 “Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din imobilul situat în Piața Amzei nr.13 către Patriarhia Romănă-Arhiepiscopia Bucureștilor, Protoeria Sector 1 Capitală, pentru o perioadă de trei ani”.

Cine este pentru? 14 voturi pentru. Abțineri? 8 abțineri. Scuze, scuze .... 10 abțineri. Haideți să reluăm votul. Cine este pentru? 11 voturi pentru? ...12... Abțineri, vă rog? 10, 10 abțineri. Proiectul nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 10 ABȚINERI

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință:

Proiectul numărul 17 “Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din imobilul situat în Piața Amzei nr.13 către Uniunea Artiștilor Plastici din România, pentru o perioadă de trei ani. ”

Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE DE VOTURI(22 pentru) Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință:

Proiectul numărul 18 “Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Sectorului 1 al Municipiului București, să semneze, cu S.C. Magellan Trips S.R.L. până la data de 28.02.2019, contractul de locuțiune ce are ca obiect folosirea spațiului siuat în cinematograful Patria, aflat în Municipiul București, Bdul. Magheru nr. 12-14, sector 1”.

Luări de poziție? Cine este pentru? 14 voturi pentru. Abțineri. împotrivă? 8 voturi împotrivă.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 14 VOTURI PENTRU ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dacă îmi permiteți. Având în vedere că proiectul nu a trecut întrebarea mea este, noi din acest moment vom demara procedură de evacuare a celor care sunt în acest moment în spațiul identificat de către noi prin preluarea spațiului .. cinematografului Patria.

Vrem să vă spunem că în momentul în care am intrat ca să facem dezinsecție, să eliberăm ce avem acolo în incinta cinematrografului Patria am constatat că există

un spațiu comercial care deține un contract valabil cu RADEFF-ul. Conform Codului Civil avem obligația, mergem pe același principiu cu preluarea cinematografului, de a-i menține contractul pe perioada de valabilitate. Deci practic, în acest moment, dacă proiectul nu a trecut, noi va trebui să mergem pe procedura de evacuare.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Păi dacă spuneți că era un contract valabil și exista obligativitatea ca el să rămână în executare până la finalizare ce rost mai avea să punți pe ordinea de zi acest proiect?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Fiind vorba de patrimoniu noi, ... exact ..., am mers pe același principiu cu preluarea cinematografelor. Noi trebuie, Consiliul trebuie să-l împuternicească pe Primar să semneze contractul de închiriere. Exact același principiu ca la munții Tatra....Ba da! Domnul Bulfon, păi cum!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Atunci vă rog să se consemneze că eu Liviu Goncea am fost de acord. Vă rog să consemnați.

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință: S-a consemnat. Mulțumim frumos.

5

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vă rog, cine mai dorește să fie consemnat în procesul verbal, ca cel de acolo să știe cu cine trebuie să se judece. Vă rog, spuneți la microfon cine a fost de acord.

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință: Nu a fost vot nominal așa că nu vom spune.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; Nu, deci practic nu, nu este prelungire. Noi nu prelungim....că practic noi înlocuim RADEFF - ul cu Consiliul Local al Sectorului 1. Mergem pe același principiu. Am preluat cinematograful, am împuternicit Primarul ca să semneze contractul de închiriere.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamna secretară vă rog să ne dați posibilitatea să ne spunem, ca cei care am fost de acord să ne spunem numele. Vă rog încă o dată.

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință: Spuneți domnul Goncea.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Am vrut să aduc la cunoștiință. Da ... consecințele juridice ale neadoptării acestui proiect.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Pentru pretențiile lor juridice nu pentru altceva.

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință: Mai spuneți o dată că nu s-a auzit.

Domnul Florea Iordan : Am fost de acord cu proiectul.

............Spune cum te cheamă.......

Domnul Florea Iordan : Iordan Florin.

Domnul Florian Mișu Crișu : La fel Crișu Florin.

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință: Domnul Iordan vă rog închideți microfonul. Si domnul Goncea.

5    5

Domnul Damian George: Damian George.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: ...... Păi, înțeleg că se aplică procedura

votului nominal.

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință: .....Nu, nu, nu dânșii

vor să .. .exprime

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: S-a votat proiectul nu a trecut, nu mai putem să reluăm procedura votului nominal.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Vă rog să respectăm procedura. Dacă nouă ni s-a impus vot pe respectarea votului nominal data trecută, vă rog și acum să fie făcut la fel.

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință: Domnul Bulfon. A fost vot simplu. Dânșii vor să fie consemnați în procesul verbal al ședinței.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: .......Exact asta am cerut și noi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: S-a consemnat, s-a consemnat prin înregistrare.

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință: Bun. Haide-ți să nu exagerăm!

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: .......Deci vă rog frumos, nu mai judecați

cu dublă măsură.

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință: Da, nu judecăm cu dublă măsură.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: .......Dacă la noi nu s-a putut, de ce se

poate acum?

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință: Da nu este vot nominal. Nu se anunță rezultatul votului.

î

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință: Păi nu este consemnarea votului.

.....Este consemnarea votului.....

.....Este dreptul la liberă exprimare. Domnul Bulfon......Domnul Bulfon......

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Este tot o formă de vot nominal. Consemnarea individuală a votului fiecărui consilier.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da nu s-a

consemnat nimic. S-a inregistrat pur și simplu această ședință.

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință: Haideți să trecem mai departe. Vă rog!

Domnul Mihail Teodor Purcărea: Considerati-o laudă. Si PMP-ul tot asa a

-    5    ?    5

votat.

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință: Haideți.... Trecem la punctul numărul 19.

Proiectul numărul 19

“Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului ”Educație pentru viață”pentru elevii din învățământulpreuniversitar de stat din Sectorul 1.”

Dacă sunt luări de poziție? Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI(22 pentru)

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință:

Proiectul numărul 20 a fost retras

Proiectul numărul 21 “Proiect de hotărâre privind O întrebare. Mai intrați în sală sau plecați acasă?Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință: Doamna secretar, vă rog să numărați consilierii din sală.

în acest moment nu mai avem cvorum. Suntem.... 12 în sală. Mai stăm 5 minute. Dacă colegii noștri nu intră va trebui să închid ședința. Pauză cinci minute, vă rog.

Domnul Virgil Adrian Suvac - Președinte de ședință: Domnilor consilieri având în vedere cvorum, că nu mai, avem declar ședința închisă.Mădălin Paralescu Octavian PopaVerificat Mariana Sorescu32