Proces verbal din 05.12.2018

Proces verbal sedinta ordinara 05.12.2018


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. 21 din 10.12.2018

|      10. L:C. J

PROCES VERBAL [ '

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 05 decembrie 2018, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 4243/29.11.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 • 1. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea subprogramului de investiții “Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București” parte a programului local pentru creșterea performanței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC CET GRIVIȚA SRL - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 3572 lei , pentru participarea unei persoane cu handicap și a unui însoțitor al acesteia, la competiția sportivă OPENUL INTERNAȚIONAL ROMÂNIA 100, ALB IULIA 12-18 NOIEMBRIE 2018, ca măsură de prevenire raarginaȚzării1, sociale - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului, Local...al

i                   w .-**-*--*■      11 1

Sectorului 1 nr. 379 /28.11.2017 privind acordarea unei SOme în valoare de 1000 lei și a unei diplome aniversare familiilor domiciliate în Sectorul 1 care au împlinit 50 de ani de căsătorie- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 8. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții al Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 14.   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița "Căsuța Piticilor” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 15.   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala gimnazială "Genesis” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 16.   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație [la Școala primară

’ I r:~-

”Smart Kids” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 17.   Proiect de hotărâre privind modificarea și complețaifea Afiexei nr.2 a ! Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140rQ4:Q5.2018 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociația “Alternativa 2003” și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5

 • 19.   Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru stabilirea termenilor și condițiilor privind preluarea în regim de închiriere, a unor bunuri imobile ce fac parte din domeniului privat al Companiei Naționale de Căi Ferate “CFR”- SA. - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 20.   Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.l00/28.07.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 21.   Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5

 • 22.   Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă de încheiere a unui Protocol privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizarea în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

!■'■ ■ ■ ■ •

 • 23.   Proiect de hotărâre privind încheierea "înțelegerii ide cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Municipal itqtea1 §tari Grad -Sarajevo din Bosnia și Herțegovina” - Primarul,. Sectorului 1 al Municipiului București

 • 24.   Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului "PREGĂTESTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul

5

Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” în anul școlar 2018-2019-

5

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, în vederea finanțării proiectului cultural ”100 de ani în 100 de concerte”, desfășurat în perioada 1 octombrie 2018 - aprilie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 27.   Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 28.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor elaborate la nivelul Comisiei de apărare a Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 29.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Maria Hagi Moscu nr.ll - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 30.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Panait Istrati nr.2 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5

 • 31.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Navigației nr.l - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5

 • 32.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Sold. Pripu Gheorghe nr.16-18 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 33.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Dornei nr. 52 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

s


 • 34.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului (PUD) - Str. Fabrica de Cărămidă nr.7R - Pri Municipiului București

  Urbanistic de Detaliu [năruij Rectorului 1 al

  L_ '

  Priliiill.

  Urbanistic de Detaliu


 • 35.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

(PUD) - Șoseaua București-Târgoviște nr.35 - Primarul Sectorului 1 al

Municipiului București

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Jiului nr. 157 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului

București

3

 • 37.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Drumul Cavnic nr.31 (fost Șoseaua București-Târgoviște nr.HA) - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 38.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Maria Hagi Moscu nr.13 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 39.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șos. Chitilei nr.297 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3

 • 40.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șos. Chitilei nr.327 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3

 • 41.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Renașterii nr.93 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3

 • 42.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Gârlei nr.35 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului

București

3

 • 43.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șos. Chitilei nr.171 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3

 • 44.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Dej nr.llA - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3

 • 45.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Clăbucet nr.3-5 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3

 • 46.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Zeletin nr.9 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 47.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

(PUD) - Str. Sfântul Gheorghe nr. 76 - Primarul Sectorului ~1 al Municipiului București                             / /                    /

 • 48.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului/Urbami&tîc^^Detaliu (PUD) - Intrarea Victor Daimaca nr.4 - Primarul Secțp.țuluL 1 al Municipiului București

 • 49.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Intrarea Cașului nr.4 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5

 • 50.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Razelor nr.19 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5

 • 51.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Valea Merilor nr. 50-52 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 52.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Drumul Regimentului nr.36, lot 2 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 53.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Lt. col. Răducu Durbac nr.94B - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Diverse:

 • 1. Petiție nr.42986/12.10.2018 - Neagu Elena - Certificat de urbanism Str.Tărmului

5

 • 2. Petiție nr.45718/30.10.2018 - Coman Pavel - Refuz participare ședință

 • 3. Petitie nr.45404/29.10.2018 - Alina Roman - PUD Str.Fluviului

J

 • 4. Solicitare Ilinca Macarie informații referitor raport negativ proiect regenerare urbană

 • 5. Răspuns nr.k/3017/09.11.2018 - Poliția Locală - str. Lița, nr.20

 • 6. Adresa nr. 1223/06.11.2018-Ministerul mediului - Decizia civilă 2832-18.09.2018

 • 7. Plângere prealabila nr.48092/14.11.2018 - hcl 146-27.08.2015-PUD str.Amintirii nr. 1 IA

 • 8. Petiție nr.48357/15.1 1.2018 - Berechet Mariana-asociația de proprietari

 • 9. Petitie nr. 48359/15.11.2018 - Onofrei Ghiocel-asociatia de locatari

| -

 • 10. Adresa nr.48673/19.11.2018 - Direcția de Patrimoniu 1 0,    2078

 • 11. Adresa nr. 1299/20.11.2018 - Ministerul Culturii —'imobil h monument

t'1- ft l'rii::iro„^,.„.........j

istoric - str. Christian Teii, nr.l 1, sector 1

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 -respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 29.11.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

în data de 05.12.2018, în aceleași condiții mai sus menționate, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară.

Ordine de zi suplimentară

 • 1. Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu Asociația Română Anti-SIDA, în cadrul proiectului "Reintegrarea socială și profesională a persoanelor vulnerabile de pe raza sectorului 1 București”, în vederea reintegrării sociale și profesionale a persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe raza sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 66/28.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calității de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliu/reședința în Sectorul 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

1

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Amplasare monument de for public statuie nobil dac” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de Credit pentru Investiții nr. 0044/2014 încheiat cu Raiffeisen Bank SA - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Diverse - ordinea de zi suplimentară

1. Petiție școala Gimnazială Liberă Waldorf prin consilier local Manuela Muresan

3                                                                                                                                                                                                                                        I v .                    * 1 ■       - ■" 1 i

I | C li fi A» l U Kfe* * "*•' *

La deschiderea ședinței au fost prezenți 26 consilieri locali q rj^ 2013

A lipsit: doamna Iuliana Cristina Grigorescu.

.-rLain*.; u:s /co;,., fcbrs I- .        ■      _ “ '           ; ]t v..........

De asemenea, au participat: doamna Speranța Cliseru - Prefectul Municipiului București, domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1, directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local și cetățenii înscriși pentru luarea cuvântului la capitolul diverse.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua! Buna ziua! Bine ati venit la ședința ordinară din 5 decembrie 2018. Domnilor consilieri, vă rog sa luați loc. De asemenea, îi spunem bine ați venit doamnei Prefect. Domnul Vieru, vă rog să luați loc. In urma apelului nominal și prezenței realizate se constată că există cvorum de 26 de consilieri prezenți, consilieri în funcție, drept pentru care deschidem lucrările ședinței. Așa cum v-am transmis pe mail, astăzi vom descărca 3 procese verbale: Procesul Verbal al ședinței ordinare din 12 octombrie 2018, Procesul Verbal al ședinței din 30 octombrie 2018 si minuta din 29 noiembrie 2018.

3                3                                                                                         3

Am revenit prin actul 146 transmis pe email, la îndreptarea erorii materiale făcută de către Secretariatul General, eroare pe care ne-am asumat-o la momentul respectiv în condițiile date de atacul cibernetic, drept pentru care, înainte de a supune Procesul Verbal la vot o să vă rog să ascultăm din nou extrasul din ședința din 12 octombrie 2018, pentru votul final al societății. Vă rog liniște! Liniște!

**în sistemul audio-video din sala de consiliu este redat fragmentul din înregistrarea ședinței din 12 octombrie 2018**

3                  5

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Asa cum rezultă din _________________________----------------------------------— ! —-------------------------- 3

extrasul din 12 10, extras al ședinței pe care noi nu am putut să-1 urmărim având în vedere atacul cibernetic constatat prin ordonanța DIICOT-ului, rezultă în mod clar că acest Proces Verbal trebuie descărcat cu 18 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 2 abțineri, drept pentru care am să supun la vot întrucât...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna Secretar!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1:...întrucât, potrivit prevederilor art. 42 alin. (3) și (4), veridicitatea datelor consemnate din timpul ședinței este atributul meu, al Secretarului si al Președintelui de ședință.

3               3                                                                     7                                                      9                         3                                           9                3

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna Secretar!Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului consilierii în timpul ședinței nu-și pot contesta decât propriile rog.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna Secretar! Nu este numărat un consilier. Deci dacă urmăriți atentă această înregistrare.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnule Păiuși! Ați fost și dumneavoastră Președinte. Ceea ce văd eu de aici este clar că este ceea ce s-a spus și s-a exprimat și de către domnul Președinte în timpul ședinței.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Asa este!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vorbim de înființarea unei societăți cu scop unic realizarea unui spital de nivel european, spitale care nu s-au realizat de peste 30 de ani în România. Vă rog foarte mult, supun la vot procesul verbal al ședinței din 12 octombrie 2018, cu modificările survenite.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: împotrivă!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine este pentru? 14 voturi pentru. împotrivă? 7 voturi împotrivă. Abțineri? 5 voturi abțineri. Procesul verbal a fost descărcat și aprobat cu modificările survenite. De asemenea, trec la descărcarea procesului verbal din 30 octombrie 2018. Cine este pentru? 30 octombrie 2018. 30 octombrie 2018, procesul verbal. Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost decarcat și aprobat. Supun la vot descărcarea minutei din 29.11.2018, cu modificarea făcută în urma sesizării domnului Bulfon, am îndreptat din 10 în 11 prezenți. Cine este pentru? Minuta din 29.11 prin care s-a constatat că nu a existat cvorum pentru ședința ordinară din noiembrie. Cine este pentru?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Păi? încă odata, doamna Secretar, vorbim de ședința în care nu au fost prezenți colegii noștri de la celelalte partide.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, și se descarcă și acea minută.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Dar acești colegi, unii ditre ei au fost prezenți și au fost trecuți motivați, au fost aici, nu în sală ci în clădire.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu, în timpul ședinței nu au fost prezenți și au motivat așa cum au transmis pe email. Da! Cine este pentru? 14 voturi pentru. împotrivă? 7 voturi împotrivă. Abțineri? 5 voturi pentru abținere. De asemenea constatăm că a expirat mandatul președintelui de ședință drept pentru care, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea 215/2001 coroborate cu art. 9 din Regulament vă solicit să înaintați propuneri, să formulați propuneri pentru alegerea Președintelui de ședință pentru un mandat de 3 luni. Da!

Doamna Ilinca Macarie: îl propun pe domnul Oliver Păiuși.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Gupul PSD îl propune pe domnul Cristian Neagu.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnul Cristian Neagu.

Domnul Mihail Teodor Purcărea: Cristian Neagu.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Alte propuneri? Nu, mulțumesc!

5

Doamna Porumb Ramona: Grupul PNL nu are nici o propunere.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, mulțumesc! Supun la vot pe domnul Oliver Păiuși. Cine este pentru? 12 voturi pentru, împotrivă? 14 voturi împotrivă. Și abțineri, scuze! Scuze, abțineri? Nu, că sunt 26, cvorumul, nu mai e nevoie. Supun la vot pe domnul Cristian Neagu pentru Președinte de ședință pe un mandat de 3 luni. Cine este pentru? 14 voturi pentru. Cine este împotrivă? 9 împotrivă. Abțineri? 3 abțineri. Având în vedere că a fost ales cu 14 voturi din numărul consilierilor în funcție considerăm că a existat cvorum, drept pentru care vă invităm la prezidiu, domnule Președinte, și vă dăm cuvântul pentru desfășurarea lucrărilor. Vă mulțumesc! Cuvântul domnului Tudose.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Buna ziua, stimați colegi! Profit de prezența doamnei Prefect și am rugămintea, în numele cetățenilor din zona cartierelor Bucureștii Noi, Dămăroaia, Chitila, să reluați demersurile privitoare la școlile de șoferi, mutate temporar pe raza sectorului 1. Vorbim de 41 de școli de șoferi, este o problemă extrem de delicată și dificilă a traficului și nu numai a traficului, în toată zona Bucureștii Noi. în timp ce veneam spre ședința de consiliu am numărat 37 de mașini de școală pe sensul de venire dinspre Chitila spre Banu Manta. Rugămintea noastră este să se revină la situația dinainte, cu atât mai mult cu cât lucrările subterane de la metroul de la Drumul Taberei s-au finalizat și dacă se poate și avem sprijinul dumneavoastră să reducem măcar substanțial, numărul acestor școli de șoferi pe raza sectorului 1. Asta-i prima problemă. Și a doua problemă, rugămintea ca în măsura în care vă permite activitatea și timpul să relum discuțiile extrem de bine fundamentate și fructoase, pe care le-am avut în lunile iulie și august privitoare la depozitul de deșeuri Iridex, discuții care s-au concretizat prin niște măsuri constructive, noi aflându-ne în continuare în instanță cu cei de la IRIDEX și cei de la PMB. Ei continua depozitări masive în zona gropii Iridex pe groapa Iridex, rugămintea o să fie se reluam acele întâniri care au fost foarte bine primite și de cetățeni si de autorități. Vă mulțumesc mult de tot!

i                5                                                ,                                      5

Doamna Speranța Cliseru - Prefctul Municipiului București: Buna ziua! Mulțumesc pentru interpelarea dumneavoastră, vreau să informez consiliul, membrii consiliului local al Sectorului 1 și pe domnul Primar, că încă de acum 2 luni am avut o ședință la minister referitoare la această situație de care am fost informată de către

5                   5                                                                                                                                                            ’

domnul Primar, ni s-au promis începând cu anul viitor minim 3 locații în București vor fi aprobate pentru a se limita și deasemeni și cei care fac școală din alte județe, cum ar fi din județul Ilfov, vor avea o altă, o a patra locație, ca să spun așa. Eu o să revin și în scris zilele acestea, în sprijinul acestui demers și am să vă informez cu toți pașii și sunt convinsă că vom reuși pentru că am găsit foarte multă înțelegere de la conducere și sunt convinsă că vor rezolva această problemă. în ceea ce privește situația din jurul depozitului Iridex, am avut între timp și câteva întâlniri, inclusiv cu conducerea acestei, acestui depozit, am, deja am organizat niște, cpntppgțle și în ^onă, deci am vorbit și cu domnul Primar săptămâna trecută să eliminăm și alte potențiale surse nu numai pe dânșii, deci vom verifica pe toată lumea pentru că așa este normal și cred că imediat după sărbători o să, practic o să începem aceste demersuri împreună și cu dumneavoastră și cu toate organele cu care ne-am întâlnit, de control și anume garda de mediu, toate organismele. Măsurători vor fi făcute sistematic și vom monitoriza permanent. Deasemeni, am cerut lămuriri cu privire la procesul tehnologic întrucât specialiștii ne-au spus că dacă nu se face continuu eliberarea de gaze, colectarea gazelor, de acolo sunt aceste scurgeri care afectează o mare zonă de locuire și nu numai. Deci imediat după anul nou o să începem demersurile și o să invit și din partea dumneavoastră, autoritățile. Mulțumesc!

Domnul Cristian Adrian Tudose: Mulțumim mult! Aștept invitația dumneavoastră. Mulțumim!

5

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da, mulțumesc! Doamna Prefect, vă mulțumim pentru interesul acordat în cartierul Bucureștii Noi, referitor la școlile de șoferi, am rugămintea atât către dumneavoastră cât și către Poliția Locală, să intervină asupra mașinilor parcate pe axul bulevardului Bucureștii Noi. Sunt câteva mii de mașini. Nu ar fi o problemă dacă aceste mașini ar respecta cât de cât regulile minime de circulație dar pun mașinile inclusiv pe trecerea de pietoni. Am văzut cazuri când salvările au trebuit să intre pe sens, pe celălalt sens, pentru că nu mai aveau pe unde A

să treacă. Mă refer la bulevardul Bucureștii Noi între Laminorului si înfrățirea.

1                                                                                                              5                            5

Acolo este problema și am rugămintea dacă se poate interveni și asupra acestui aspect. Vă mulțumesc mult!

Doamna Speranța Cliseru - Prefectul Municipiului București: Această zonă încă are acea linie de tramvai care încă nu a fost dezafectată și este un proiect care s-a făcut pentru a se continua cu zona spațiu verde, scuarul acesta de pe mijloc, până la Jiului cred că este și probabil că până în primăvară va fi această lucrare însă până atunci o să am grijă să anunț toate organele și Poliția Rutieră și Poliția Locală trebuie să ajute, deci să se poată interveni asupra mașinilor parcate în locuri necorespunzătoare....

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Sunt autocare, sunt tiruri parcate, deci s-a trecut........s-a exagerat....

Doamna Speranța Cliseru - Prefectul Municipiului București: Sunt gabarite mari care împiedică parctic buna circulație și aveți dreptate........

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Și vizibilitatea la trecerile de pietoni, acolo e cea mai mare problemă.

Doamna Speranța Cliseru - Prefectul Municipiului București: Și nu numai, sunt multe zone și am observant și eu și nu numai la dumneavoastră în sector, în care aceste mașini sunt parcate și când se intervine, de exemplu pe.......vă dau exemplu

pe Șoseaua Pantelimon, unde toată lumea parca pe prima bandă sau chiar în dublă și după ce a intervenit Poliția Rutieră cu Poliția Locală Sector 2, toate mașinile au găsit unde să parcheze, în spatele blocului, dar vroiau să mai ocolescă și înțelegeți s-a ales calea facilă. Deci într-un fel se poate probabil organiza nefiind o zonă atât de densă

ca în alte părți, adică dacă s-a putut acolo unde-s numai blocuri, cred că aicea va fi mai ușor. Mulțumesc.                                            1     ..

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamna Prefect, vreau să intervirf^fâl la; acest punct. Acolo unde sunt ilegal parcate, dânsul a spus, pe trecerile de pietoni,-pentru că altfel creem un moment neplăcut, pentru noi toți care locuim în zonă. Deci unde sunt ilegal parcate, este foarte bine, unde sunt parcate docamdată pe linia de tramvai.....

Doamna Speranța Cliseru - Prefectul Municipiului București: Păi acolo sigur nicăieri nu e legal, unde spune dânsul....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la ordinea de zi. Supunem spre aprobare ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Unanimitate. Supunem la vot ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Unanimitate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea subprogramului de investiții “Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București” parte a programului local pentru creșterea performanței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București .

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul Președinte o scurtă interpelare dacă se poate și dorim din partea aparatului de specialitate să ne comunice câteva lucruri dacă se poate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Răzvan Munteanu.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Aș dori o singură întrebare. M-am uitat pe listă, sunt 900 de lifturi, am făcut și noi câteva verificări printre colegii care locuiesc în aceste blocuri și i-am întrebat cum sunt lifturile, dacă sunt sau nu sunt reabilitate. Vreau să vă spun că aproape 20 de persoane ne-au comunicat că lifturile din blocurile unde locuiesc și care se regăsesc pe acea listă de aproape 900 de blocuri sunt reabilitate sau sunt noi.

Domnul Răzvan Munteanu - Inspector de Specialitate I A: Bună ziua.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Aveți vreun exemplu domnul Păiuși? Ia spuneți.

Doamna Manuela Mureșan: Știrbei Vodă, 154.

Domnul Răzvan Munteanu - Inspector de Specialitate I A: Dacă-mi permiteți domnul consilier și domnilor consilieri, vă voi da răspuns la toate întrebările pe care ni le adresați. Programul de modernizare al ascensoarelor este un program de măsuri complementare aferent măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice, respectiv programului de reabilitare termică a blocurilor. Am inventariat absolut toate lifturile din blocurile reabilitate termic și din cele care urmează să intre în reabilitare termică și am constatat următoarele lucruri: am găsit un lift complet schimbat (complet nou), am găsit înjur de 50 de lifturi care au beneficiat de anumite soluții de modernizare, respectiv: li s-a cosmetizat cabina, sau au fost schimbate motoarele sau au fost schimbate anumite tablouri de comandă. După inventarierea celor 901 lifturi din 834 de scări, din studiul de fezabilitate pe care l-am realizat, am propus un pachet dd 3 soluții. O primă soluție care cuprinde componente electronice, electrice,’: cele de schimbare a motorului, un alt pachet de soluții care se referă la îmbunătățirea,’ la schimbarea de fapt a cabinei și-a panoului de comandă, un al 3-lea pachet de soluții care se referă la schimbarea ușilor de acces, uși automate sau semiautomate. Așadar pentru cele 55 de lifturi care au beneficiat de soluții parțiale de modernizare, noi vom interveni cu una din cele 3 soluții dacă este cazul. Toate celelalte lifturi au nevoie de soluții complete de modernizare.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: La toate lifturile în schimb sunt adunate cele 3 soluții a + b + c, deci indiferent că este reabilitat sau nu este reabilitat liftul, soluția finală, totalul final este a+b+c.

Domnul Răzvan Munteanu - Inspector de Specialitate I A: Dacă vă veți uita în centralizatorul pe care îl menționați așa este a+b+c, dar avem și câteva poziții în care nu există.......soluția 3 nu este cuprinsă sau soluția 2 nu este cuprinsă și atunci este

suma a două din cele 3 soluții, la majoritatea dintre ele la aproximativ 90% dintre lifturi sunt adunate toate cele 3 soluții pentru că este nevoie de o modernizare completă.

Doamna Manuela Mureșan: Am și eu o întrebare, pe Știrbei Vodă blocurile de pe Știrbei Vodă, între Plevnei și Berzei, le știți da? Care este situația lor? Că eu cunosc foarte bine blocurile acelea.

Domnul Răzvan Munteanu - Inspector de Specialitate I A: Avem un centralizator care cuprinde absolut toate cele 901 din lifturi.......cu lifturile

inventariate.

Doamna Manuela Mureșan: Deci lifturile acelea, sunt în perfecta stare, toate. Toate blocurile și pe stânga și pe dreapta, sunt câteva blocuri peste 10, care au câteva scări fiecare și sunt în perfecta stare.

Domnul Răzvan Munteanu - Inspector de Specialitate I A: Este o veste foarte bună. Dacă 10% din lifturile existente în Sectorul 1, nu au nevoie de modernizare, nu vom face moderizare pentru ele.

Doamna Manuela Mureșan:   Dar aceste blocuri se regăsec în tabelul

dumneavoastră.

Domnul Răzvan Munteanu - Inspector de Specialitate I A: Stimată doamnă, următorul pas după aprobarea indicatorilor tehnico-ecomici, este acela de a face o licitație pentru proiectare. Prin proiectare se vor identifica nevoile pentru fiecare lift în parte, pentru a face această licitație este nevoie de Hotărârea Generală a Asociațiilor de Proprietari. Dacă Asociațiile de Proprietari decid să nu intre în acest program, nu vor intra. Este foarte bine că există și exemple de bună practică cum sunt blocurile de pe Știrbei Vodă.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Mureșan, doamna Mureșan...o secundă.

Doamna Ilinca Macarie: Și dacă Asociațiile de Bloc decid că un lift nou trebuie reabilitat, noi suntem de acord să plătim dublu pentru acel lift nou. De ce să nu decidă rațiunea și să decidă Asociațiile de Bloc.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Macarie, Doamna Mureșan, am și eu o rugăminte.....a avut loc o discuție împreună cu domnul Răzvan Munteanu, pe

■■                  1 ‘«Bfflwrc;,1

10-QEC.M II această temă la care au fost invitați să ia parte toți consilierii care sunt interesați de acest subiect. Ne răpiți din timpul nostru ca să dezbați problemele care le puteați dezbate împreună cu domnul Munteanu în ședință extinsă strict pe această problemă, în ședința de consiliu la care stăm toți și privim cum puneți dumneavoastră întrebările pe care trebuia să le puneți în comisia la care nu ați venit. Am rugămintea, haide-ți să dăm, dacă tot dăm atenție tuturor problemelor și e binevenit, să o facem în mod conștient și rațional. Atunci când suntem invitați la o problemă care n-e privește, întrebările dumneavoastră sunt pertinente, nu le consider inadecvate, dar puteau fi explicate foarte bine în ședința pe care am avut-o cu domnul Munteanu. Am fost doar 2 sau 3 consilieri prezenți din toți cei 27. îmi pare foarte rău, știți cum e, aici avem pe Doamna Prefect, avem toată lumea adunată, stăm să dezbatem ce ar fi trebuit să facem în ședința respectivă.

Doamna Manuela Mureșan: Cât ați vorbit dumneavoastră, n-am vorbit nici eu și Ilinca împreună. Da, deci n-ați rezolvat nimic.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Bun, trecem la vot? Haideți să trecem la vot.

Doamna Ramona Porumb: Domnule Președinte, înainte de a trece la vot aș dori să vă supun atenției un amendament la acest proiect. Aș dor să fac un amendament doamna Secretar, dacă se poate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamnă. Doamna Ramona Porumb: La contractul de mandat la capitolul III, articolul 4, unde sunt precizate obligațiile membrilor asociației de proprietari.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă rog să-l formulați în scris. Așa cum am spus amendamentul......

Doamna Ramona Porumb: Vi-1 formulez și-n scris și doriți ca după, să-1 și prezint verbal ?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da.

Doamna Ramona Porumb: Ok, Mulțumesc frumos.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Să-l formulați ca să fie avizat și de către compartimentele de specialitate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, spuneți doamna consilier.

Doamna Steluța Todea: Am și eu o întrebare penteru domnul Fodoroiu, dacă se poate? Știu că ați reușit sau cel puțin o să reușiți în următoarea perioadă să terminați procedurile de licitație pentru cele 180-200 de blocuri, dar din câte știu.......păi are

pentru că e același.........face parte din programul de reabilitare domnul Goncea, și au

rămas 50 de blocuri care au contracte de mandat și nu s-a întâmplat absolut nimic și vroiam să întreb ce se întâmplă cu restul blocurilor. Până o să scrie doamna Secretar amendamentul, poate și domnul Cosmin să ne răspundă.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu, dumneavoastră îl scrieți.

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu - Director Direcția Investiții: Dacă vă referiți la blocurile care au contract de mandat și n-au proiectarea încă făcută, urmează să intre în procedură de proiectare.

Doamna Steluța Todea: Când?

' '     ‘ 0. r>rr , A' ‘

Domnul Cosmin Marius Fodoroin - Director Direcția Investiții: La începutul anului viitor.                                                          ' i/

Doamna Steluța Todea: Am înțeles. Dar n-o să dureze 2 ani la fel ca la și Celelalte 180 de blocuri.

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu - Director Direcția Investiții: Nu, că e vorba de o procedură de proiectare dar ele sunt prinse în acordul cadru de execuție. Deci în execuție sunt prinse, numai că nu avem încă proiectare la ele.

Doamna Steluța Todea: Asta vroiam să știu, domnul Goncea. Pentru că nu am timp.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna consilier.

Doamna Ilinca Macarie: Vreau să propun ca lista de lifturi să fie actualizată, să se facă o verificare pe teren, ca ea să fie actualizată și proiectul să-l votăm după ce avem lista actualizată cu lifturile care trebuie reabilitate cu adevărat.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnul Președinte, propun să supuneți la vot proiectul.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Eu consider că odată......nu aicea mai e o

problemă, cred că nu s-a înțeles foarte bine. Nu se acordă niciun ban până când nu avem un rezultat al proiectării. Am o rugăminte, haideți să încercăm măcar să......acum în sală, să ascultăm ce spune domnul Munteanu. Actualizarea listei se

face prin acea proiectare, noi votăm acum, nu discriminăm niciun imobil, prindem toate lifturile care sunt, proiectarea ne va spune ce este necesar pentru fiecare lift în parte, nu știu ce e atât de greu de înțeles.

Domnul Răzvan Munteanu - Inspector de Specialitate I A: Legea menționează foarte clar, se vor face lucrări pe baza unui raport tehnic de specialitate, acest raport tehnic de specialitate va fi elaborat de către proiectant. Dacă în cazul blocurilor de pe Știrbei Vodă, nu sunt necesare lucrări de intervenție, nu se vor face intervenție, dacă asociația decide să nu intre în program nu va intra în program.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnule Președinte, vă rog încă odată, noi știm că USR- ul sabotează orice proiect interesant pentru comunitate, vă rog să supuneți la vot.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Așteptăm amendamentul.

Doamna Ramona Porumb: Doamna Secretar, pot să-l citesc acum? e ok?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, doamnă.

Doamna Ramona Porumb: Amendamentul așa cum ați spus la articolul 4, unde sunt precizate obligațiile membrilor asociației de proprietari, litera g.)

„După implementarea soluțiilor de modernizare concomitent cu perioada de garanție Asociațiile de Proprietari trebuie să se asigure că lifturile modernizate fac obiectul unor contracte de mentenanță ce se vor încheia cu societățile care au executat lucrările de modernizare sau cu firme acreditate de producătorul echipamentelor și ISCIR Mulțumesc.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Mi se pare că.............

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă rog să mai spuneți încă odată, ce modificați ? ce introduceți ?

Doamna Ramona Porumb: în loc de a....„vor încheia obligatoriu ”,...

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: La ce articol?

Doamna Ramona Porumb: g), litera g), articolul 4 din contractul de mandat.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Din contractul de mandat......da....așa......

Doamna Ramona Porumb: Nu sunt de acord cu a obliga Asociațiile de Proprietari să încheie contracte de mentenanță cu firmele care........doar cu firmele care au

făcut lucările de modernizare ci să le lăsăm opțiunea să încheie aceste contracte și cu firme care au acreditare de la producătorul echipamentelor și de la ISCIR.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, deci practic îl modificați și-l completați.

Doamna Ramona Porumb: Da.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Supuneți la vot domnul Președinte.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot amendamentul grupului PNL.

Domnul Răzvan Munteanu - Inspector de Specialitate I A: Dacă-mi permiteți, este ok și din punctul nostru de vedere. Nu avem nicio problemă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate.

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Și acum supunem la vot proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Goncea, avem un amendament.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Avem și aici un amendament.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Formulat în scris? Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți domnul.....

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: A fost verificat de doamna Frone? Și avizat?

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Negativ, dar avizat.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Frone, amendamentul formulat de doamna Armând? A fost........

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Este negativ.

r»r

__                       __ ' r.                       , w • u

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu este avizat. Da......spuneți motivele, de ce nu a fost avizat?

Doamna Ortansa Borcea Frone- Director Direcția Management Economic: Nu este motivat, nu este indicată baza legală, articolul care se modifică efectiv.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Deci nu întrunește condițiile legale, ca să numai avem problema de data trecută când s-a blocat bugetul, da..

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Nu citim amendamentul înainte să discutăm despre amendament, nu-1 citim?

Doamna Steluța Todea: Doamna Frone, nu cred că puteți să ne obligați pe noi cei care nu am votat acum o lună firma, să votăm capitalul social pentru firmă, este absurd.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu vă obligă nimeni, doamnă.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Este vorba de o firmă care nu este înființată.

Doamna Clotilde-Maric-Brigitte Armând: Eu propun să citesc amendamentul ca toată lumea să știe despre ce vorbim.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Amendamentul nu există. Deci, neavând.....nu

votați.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Explic despre ce este vorba, domnul Goncea aveți un amendament, am văzut acum, nici nu l-ați depus în comisia de buget, nici nu am putut să-1 discutăm, este vorba de cel pe care l-am primit acum aici.....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ați plecat de la o premisă greșită, premisa pe care ați utilizat-o dumneavoastră, a fost că au fost 17 voturi, ele au fost 18. Am închis-o pe asta.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu, eu vă propun ceva. Eu vorbesc de amendamentul meu, dacă dumneavoastră aveți un amendament îl discutați, da......mă lăsați pe mine liberă, să spun ce vreau la microfon. Ok?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Goncea, citiți amendamentul......păi citiți-1 dumneavoastră........

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: începeți.....începeți........

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Vreau să vă aduc aminte, că am votat data trecută cu toții, să ajutăm Federația Română de Rugby, să demoleze. In sensul acesta avem un amendament. Adică în speță, din Capitolul 70.02 - locuințe, de servicii și alte dezvoltare publică, subcapitolul 70.02.03.01, mergem la...... se diminuează cu

1.070,00 mii lei, devenind 12.473,00 mii lei. Total secțiune de dezvoltare devine 12.608.00 mii lei. Trecem la Art. 2.1, Cap. 87.02 - Alte acțiuni economice subcapitolul 87.02.05 - Proiecte de dezvoltare multifuncțională, deci despre acesta vorbim, despre demolare 1.070,00 mii lei, art. 55.01.13 - 1.070, 00 mii lei.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: $i avem avizul doamnei director Frone?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu vă aud. Nu vă aud.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Avem avizul Direcției Economice?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, aveți semnat, aveți și dumneavoastră domnule Păiuși amendamentul în față și este vizat. Aveți amendamentul în față? A fost distribuit în sală. Este vizat de către doamna Frone.

I

|_   ; 0. "tC. 2013

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, doamna consilier. Doamna Steluța Todea: Vroiam să-l întreb pe domnul Goncea........

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Hotărârea de Consiliu Local a fost.......ca să

știți......328/30.10.2018 și ați votat și dumneavoastră. întrebați-mă altceva.

Doamna Steluța Todea: Eu vreau să vă întreb, dacă având în vedere că am avut 2 comisii de buget astăzi și săptămâna trecută, de ce nu ați discutat și cu noi acest amendament?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Da, asta am discutat data trecută.

Doamna Steluța Todea: Nu am discutat, eu nu știam că dumneavoastră faceți un amendament.

Doamna Steluța Todea: Nu am discutat noi

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Asta am discutat

Doamna Steiuta Todea: Eu nu știam că dumneavoastră

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Noi asta am discutat data trecută

Doamna Clotilde Armând : Domnul Goncea eram și eu acolo în comisia de buget, despre rectificare bugetară n-am discutat niciun amendament depus de dumneavoastră și acuma ne trezim în consiliu cu ceva pe care nu l-am putut să-l studiem. Ne pare rău.

Doamna Steluța Todea: îmi pare rău, nu am discutat

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Supun la vot amendamentul domnului Goncea. Cine este pentru? 14 voturi pentru, împotrivă? 12 voturi împotrivă, abțineri? Proiectul a trecut.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Amendamentul Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință amendamentul a trecut. Și amendamentul doamnei Armând?

AMENDAMENTUL A FOST A PROBA T CU 14 VOTURI PENTR U ȘI 12 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Doamna Clotilde Armând : Da. Este vorba de a capitaliza firma creată de primărie, propusă de primărie, atunci despre ce e vorba? Aici este vorba despre capitolul 84.02.50 alte cheltuieli, în domeniul transporturilor. Noi ce propunem este să nu să se rectifice bugetul actual, adică să nu fie nicio rectificare bugetară. De ce propunem asta? Pentru că din punctul nostru de vedere compania de investiții și dezvoltare în sănătate și domenii de interes public privat sector 1, nu a fost înființată, și în consecință considerăm că nu e corect să trecem, să rectificăm bugetul pentru a capitaliza această firmă.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Tocmai ați aflat că s-a înființat Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Goncea sunteți într-o mare

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Tocmai ați aflat că s-a înființat. Astăzi ați aflat că firma era înființată. încă de atunci

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vreau și eu să ....Domnul președinte! Un proiect este valabil, da, în momentul în care este adus la cunoștința publicului. Acest proiect nu

II !aFî-?<î'i8 I s-a adus la cunoștința publicului. Nu știm dacă are avizul Instituției Prefectului, nu/ știm dacă s-a ajuns în registrul...

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Proiectul‘ă~fost ! comunicat în termen legal la Prefectură.

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Prefectul a fost de față... Domnul Oliver-Leon Păiuși: Bun, a fost adus la cunoștința publicului conform legii?

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnul Păiuși, dar noi suntem reprezentanții cetățenilor aicea.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci noi vorbim de legalitate aicea

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Ce vorbim aicea, vreți să mergem cu proiectul în brațe pe stradă să.....Deci încercați să înțelegeți rolul dumneavoastră de consilier

în consiliu. Sunteți trimiși prin votul unor cetățeni, să repezentați interesul acestor cetățeni.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 : Este afișat și la sediu și pe site. Și a fost transmis în termenul legal la Prefectură.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci este pe site-ul Primăriei acest proiect?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 :Da, domnule Păiuși.

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Domnilor, am înțeles. Doamna Clotilde Armând se pregătește pentru europarlamentare, o avea sau n-o avea probleme nu-i treaba mea....

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Facem corturi și pentru proiectul asta......

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1 Proiectul care a avut ca unic scop, unic obiect realizarea și construirea de spitale, amendament formulat de către grupul PNL,

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Deci, am înțeles,

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnul Păiuși,

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:..............europarlamentare..............

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnul Păiuși,

Doamna Clotilde Armând : Am uitat să spun că acest amendament este propus de mine și semnat și de colega noastră din comisia de buget, Steluța Todea, care....Steluța voiai și tu să menționezi ceva referitor la acest proiect.

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Am o ....am o.....

Doamna Steluța Todea: Eu vreau să ...eu voiam să menționez ce am spus și doamnei Frone, că eu personal care nu am votat firma nu pot să votez capitalul social al acestei firme. Pentru că nu mi se pare corect.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dumneavoastră personal.

Doamna Steluța Todea: Sunt alte puncte în rectificarea bugetară pe care aș vrea să le susțin.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamnă, dumneavoastră personal, nu eu. Doamna Steluța Todea:Domnul Goncea! Vă rog să mă lăsați să vorbesc! Sunt alte puncte pe care aș vrea să le susțin din rectificarea bugetară dar nu pot pentru că ați băgat capitalul social pentru firmă. Iar grupul PNL, dacă amendamentul doamnei Clotilde și al meu nu o să treacă, grupul PNL nu o să susțină rectificarea bugetară. Și

în plus față de asta mai am o întrebare pentru domnul Fodoroiu, din nou, perlru^; acum dumneavoastră ați întrebat, am pus bani la Dridu. Domnul Fodoroiu mi-a zis că este ok și o să înceapă să se construiască, deși licitația s-a făcut știindu-se că există țevi sub pământ, acuma scoatem bani de la Dridu, care e logica că nu înțeleg?

a o lună când am avut, când am avut ultima ședință dumneavoastră,


Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: Același lucru vi l-am spus și data trecută doamna consilier.

Doamna Steluța Todea:Același lucru mi l-ați spus, am fost de acord, să punem bani la Dridu și acuma îi scoateți din nou

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: Este una din lucrările pe care le ... încercăm să le demarăm, dar în același timp, atâta timp cât avem lucrarea în derulare practic, putem lua și muta bugetul de acolo.

Doamna Steluța Todea:Există contract, domnul Fodoroiu, din câte știu eu există un contract acolo.

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: Există un contract, dar Doamna Steluța Todea:Cum ați făcut contractul dacă sunt țevile acolo nu înțeleg?

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu — Director Investiții: Problema este cu RADETUL doamna consilier! Contractul este de execuție nu este pentru ce este sub pământ.

Doamna Steluța Todea: Și asta înseamnă că o să continuați la fiecare rectificare bugetară să puneți bani la Dridu, să luați bani de la Dridu și tot așa? Pentru că nu sunteți capabil să-i țineți și să-i investiți.

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: Nu are nicio legătură, este doar un mecanism bugetar, doamna consilier. Și dumneavostră trebuie să știți foarte bine pentru că sunteți chiar în comisia de specialitate și știți...

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Gata, domnul director. Supun la vot amendamentul doamnei Clotilde. Cine este pentru? Câți sunt? 12 voturi pentru. împotrivă? 14 voturi împotrivă. Câte sunt? 13 împotrivă? Și abțineri? ...Reluăm votul, cine este pentru? 12 voturi pentru. împotrivă? 9 voturi împotrivă și abțineri? 3 abțineri...4, 4 abțineri. Nu a trecut amendamentul doamnei Clotilde.

Supunem , supunem la vot proiectul în integralitatea lui cu amendamentul domnului Goncea. Cine este pentru? 14 voturi pentru. împotrivă? 7 voturi împotrivă. Abțineri? 5 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 5 ABȚINERI

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC CET GRIVIȚA SRL, cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATA CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 5 -

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al


Sectorului 1 nr. 137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econdmici aferenți obiectivului de investiții “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”, aici avem...., cine vrea să ia cuvântul?

Doamna Manuela Mureșan: Aș vrea...aș da deci ați primit un material din partea mea. L-ați citit? Atuncea sunt obligată să vi-1 amintesc. Nu am încotro. Bine, nu-1 citiți, îl ascultați. Atunci puteți să ieșitți afară. Deci acest bazin în primul rând, nu poate....este un proiect din 2007 și acest bazin nu poate fi construit niciodată în acel loc.

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna Mureșan, doamna Mureșan, Doamna Manuela Mureșan: Al doilea , al doilea.....Da..

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Am citit, am citit materialul dumnmeavoastră și în numele grupului PSD vă răspund. Deci, problema cu care dumneavoastră vă implicați acum este această situație a persoanelor din acel cămin. Trebuie lămurit foarte clar și vorbesc în baza faptului că în mandatul 2008  2012 m-am ocupat strict

de persoanele fără adăpost. Deci de locuințele sociale. Nu am avut niciun fel de contestare din partea tuturor celor cu care am lucrat timp de patru ani de zile, referitor la acordarea locuințelor sociale, sau la justețea cu care s-a făcut acest fapt. Recunosc, fără niciun fel de teamă că această situație este o situație care ne vine din trecut. Intr-adevăr, așa cum ați menționat și așa cum bme se știe, este o situație care datează din anii 90. Faptul că dumneavoastră interpretați electoral, orice fel de problemă a cetățenilor, în a bloca anumite proiecte, este cu totul altceva. Nu am nimic împotrivă dacă ați fi venit cu varianta cumpărării de pe piața liberă a locuințelor, a unor locuințe în vederea rezolvării acestor probleme. Sectorul 1 în mandatul 2008-2012 a rezolvat din 2600 - 2200, domnul primar Tudorache, era în acel moment viceprimar, și s-a ocupat de această problemă, a rezolvat circa 2000 de solicitări aflate pe listele sectorului 1 cu vechime de 12-13-14 ani. Mai avem în continuare, un număr probabil de 600-800 de solicitări, între care binențeles sunt și

A

acești, acești cetățeni. Ii susțin cu toată deschiderea așa cum am facut-o și în mandatul anterior, față de toți cetățenii am trecut printr-o evacuare și știu ce înseamnă. Din acest punct de vedere, varianta nu este să blocăm un proiect de construcție, varianta este să cumpărăm de pe piața liberă locuințe și mi-aș dori să găsesc unanimitate între toți colegii consilieri, să identificăm cu prioritate niște locuințe, nu în centrul capitalei, nu de ultra lux, niște locuințe care să deservească necesitățile acestor persoane, fără ca să mai blocăm proiectele pe care le are Sectorul 1. încă odată, acest bazin de înot, nu, repet, nu sunt familiarizat cu problema și n-aș vrea să spun nici că-1 susțin în totalitate, dar nici proliferarea acestei situații care datează din anii 90, cu persoane care locuiesc în cadrul unei unități de învățământ nu este neapărat normală. Am avut personal cu dumneavoastră o discuție și ați văzut foarte clar că și când ne-am pus problema să fi luat în calcul acea clădire pe care am cedat-o din partea DGAS-ului, nici acolo nu era o variantă pentru că era tot într-o unitate de învățământ. Haideți să rezolvăm problemele, odată pentru totdeauna și eficient. Mă aștept ca să veniți cu o propunere și să susțineți o propunere de cumpărare și achiziționare dc pc piața liberă de locuințe ca să închidem pentru totdeauna problema locuințelor sociale în sectorul 1. Și vă mulțumesc.


Doamna Manuela Mureșan: Și eu vă mulțumesc

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședința: Dau cuvântul domnului primar

Doamna Manuela Mureșan: Și eu vă mulțumesc, vă amintesc că totuși sunteți la putere. Deci dacă

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință:Am dat cuvântul domnului primar....

Doamna Manuela Mureșan:Deci dacă doriți ...am început să vorbesc sunt o doamnă. Da? Dacă doriți să rezolvați problema asta nu aveți nevoie de opoziție. In rest sunt de acord cu dumneavoastră sută la sută, haideți să rezolvăm întâi problema acestor cetățeni și după aia ne întoarcem la problema bazinului, care oricum nu poate fi construit acolo. Deci sunt două probleme diferite. Hai s-o rezolvăm pe prima, cea a cetățenilor, după care o rezolvăm și pe cea a bazinului, găsim un spațiu pentru bazin.

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Adică hai s-o amânăm până în 2025 și în 2025 o să o facem.

Doamna Manuela Mureșan: Deci, dacă evacuați niște cetățeni în decembrie 2018 sau în martie 2019, tot nu construiți niciun bazin acolo. Nu construiți absolut nimic. De acum până în martie. Haideți să le rezolvăm locuințele oamenilor și apoi nu aveți decât să faceți bazin. Peste......

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnul Primar!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Două secunde....Deci dacă sunt...a...terminați... Deci vreau să vă ...este cineva de la liceul ....de la Liceul Media? Deci, vă garantez, eu nu va fi evacuat nimeni, sau dacă vom găsi alternative pentru acei cetățeni care au dreptul, deci când zic care au dreptul, care au domiciliul în sectorul 1, care au buletin. Sunt câteva persoane care nu au buletin în sectorul 1, nu știu cum vom rezolva acea problemă, pentru că legal nu avem soluții. Dar cu siguranță puteți să le comunicați, Primăria Sectorului 1 nu îi va evacua până nu le va găsi altă soluție de locuit.

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamna Macarie.

Doamna llinca Macarie: Am și eu o întrebare către domnul Fodoroiu. Spuneți-mi și mie care este destinația terenului unde va urma să fie bazinul conform planului urbanistic general? în ce zonă se încadrează conform PUG?

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: în ce zonă urbanistică? Trebuie să întrebăm pe cineva de la Urbanism, dar am avut discuția, se poate lua autorizație, se poate autoriza fără nicio problemă.

Doamna llinca Macarie: Este în V5. Deci conform PUG.

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu — Director Investiții: Se poate autoriza cu siguranță.

Doamna llinca Macarie: Se poate autoriza? Absolut cu siguranță nu se poate! Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: Mergem împreună la... Doamna llinca Macarie: Este spațiu verde

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: . la arhitect...Mergem împreună la doamna arhitect și discutăm, la Arhitect Șef am ....propunerea, că trebuie înaintată către Urbanism, deci se poate.

Doamna Ilinca Macarie: Este zonă verde de protecție față de infrastructura tehnică. Conform legii, în V5, se interzic orice amenajări care să atragă ...să atragă locuitorii în spațiile de protecție față de infrastructura tehnică reprezentată de circulații majore și de rețele de transport a energiei electrice, petrolului și a gazelor. Conform legii în momentul ăsta nu se poate construi acolo nimic. Va trebui schimbată destinația terenului printr-un PUZ.

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: Doamna Macarie dacă....

Doamna Ilinca Macarie:Nu avem de ce...deci noi acuma este

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: Dacă este necesar un PUZ

Doamna Ilinca Macarie: Nu este un proiect real

- ____

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: ...II vom iniția, în momentul de față suntem...

Doamna Ilinca Macarie: Noi până nu avem PUZ nu putem să votăm, sunt niște valori de investiții. Imposibil! Deci trebuie să avem mai întâi...

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: Doamna Macarie, dumneavostră știți foarte bine

Doamna Ilinca Macarie: Legislația care să putem să construim acolo ceva

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: Doamna Macarie, dumneavostră știți foarte bine că pentru a obține un eventual PUZ, avem nevoie de un proiect. Pentru a putea face acel proiect

Doamna Ilinca Macarie: Nu vă trebuie, nu vă trebuie proiect pentru PUZ, îmi pare rău, nu vă trebuie proiect cu coeficienții tehnico-economici. Nu.

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: Păi ca să ajung să pot prezenta ceva

Doamna Ilinca Macarie:Nu vă trebuie

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: Acolo eu am nevoie de un

Doamna Ilinca Macarie : Le dați niște date despre volumetrie și despre ce vreți Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Hai să chemăm pe cineva de la Urbanism Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: Și datele acelea ...

Domnul Gheorgliiță-Liviu Goncea: Domnul Fodoroiu, hai să chemăm pe cineva de la Urbanism, trecem la următorul punct...

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: Doamna Macarie....., dar

nu are legătură domnul consilier, nu are legătură cu urbanismul aicea, e vorba de cine face de ceea ce spune doamna Macarie. Trebuie să existe un specialist, un arhitect care să poată să ne facă PUZ-ul acela. Dacă dumneavoastră spuneți, dar eu vă spun că nu am nevoie de PUZ pentru amplasamentul acela.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Spuneți că doamna minte? Prin omisiune...

Domnul Cosmin-Marius Fodoroiu - Director Investiții: Doamna, nu știu dacă...nu pot să spun cu așa ceva. Pot spune că pentru a obține acel PUZ, Primăria Sectorului 1, are nevoie de un personal tehnic specializat. Acel personal tehnic

13. DEC. 2018 specializat nu poate fi obținut decât în urma unei licitații. Pentru a ajunge la licitație am făcut refacerea indicatorilor tehnico-economici asupra unui proiect care .așa;.cum.-spunea doamna consilier....

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Domn director, a venit doamna arhitect șef

Doamna Olivia Ana Ciobanu Oprescu - Arhitect Șef: Buna ziua, am auzit afirmațiile pe care le-a făcut doamna consilier. Vreau să vă spun că nu sunt adevărate, există PUZ, Petrom City, probabil cu toții ați auzit de această documentație, s-a construit în baza lui destul de mult în zonă și terenul este în CB1. Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Adică minte?

Doamna Ilinca Macarie:Deci, deci zona, stați puțin că e

Doamna Olivia Ana Ciobanu Oprescu - Arhitect Șef: Cred că nu e informată corect

Doamna Ilinca Macarie: Terenul nu e în V5?

Doamna Olivia Ana Ciobanu Oprescu - Arhitect Șef: Nu, e în CB1

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Adică minte?

Doamna Ilinca Macarie: Puteți să ne arătați și nouă planurile de amplasament că nu le-am primit.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Se putea solicita în termenul de cinci zile, de când am transmis materialele, aceste documente.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu cred că minte! Cineva de la USR, nu-mi vine să cred asta.

Doamna Olivia Ana Ciobanu Oprescu - Arhitect Șef: Eu, nu cred că am spus lucrul acesta, cred că nu a fost informată, dar nu e nicio problemă, putem să lămurim acest lucru. Rugămintea să nu mai facem afirmații așa de tranșante, pentru că lucrurile nu stau chiar așa.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Rog pe domnul să stea jos, domnul mare de acolo, să-l așeze cineva jos

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință:Supun la vot aprobarea proiectului

Doamna Olivia Ana Ciobanu Oprescu - Arhitect Șef: Și mai mult de atât Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Gata, suntem în procedură de vot.

Doamna Manuela Mureșan: S-a înscris cineva la cuvânt, a făcut cerere.

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Nu s-a înscris nimeni Doamna Manuela Mureșan: Cum nu v-am dat eu cererea?

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Nu s-a înscris.

Doamna Manuela Mureșan: E la punctul ăsta nu se poate așa ceva. V-am dat o cerere pentru punctul 5.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vine cineva de la pază? Să vedem ce vrea... Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Trebuie să votăm, pentru a da cuvântul domnului.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Chemați pe cineva de la pază.

Doamna Manuela Mureșan: Domnul trebuie să aibă cuvântul.

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm pentru a da cuvântul domnului. Cine este pentru?                           .

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Să vină cineva.

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Să vină cineva de la pază, e un domn în centrul sălii noastre. Păi să vină de la Poliția Comunitară

Doamna Manuela Mureșan: Dar s-a înscris la cuvânt..S-a înscris înainte de ședință la cuvânt. Este reprezentantul oamenilor de acolo.

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Supun la vot

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: S-a înscris la cuvânt, a intrat

Doamna Manuela Mureșan: Este reprezentantul oamenilor..de acolo

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Suntem în procedură de vot, supune la vot.... Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Stai un pic, supunem la vot, supunem la vot

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Am avut 5 zile

Doamna Ramona Porumb: Domnule Primar, în afară de a evacua sau nu acest cetățean, mai sunt alte aspecte care ar trebui luate în considerare și nu cred că deranjează pe cineva din această sală, dacă aflăm cu exactitate ce se întâmplă acolo, că am înțeles că sunt aspecte care ar trebui să ni se aducă la cunoștință. Atâta timp cât domnul s-a înscris la cuvânt, cred că putem vota dacă îi dăm voie.

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședințărLa sfârșitul ședinței.

Doamna Ramona Porumb: Nu cred că am luat-o razna, haideți să-i dăm cuvântul să aflăm exact.

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință:La sfârșitul ședinței se dă cuvântul

Doamna Ramona Porumb: Nu, pentru că are legătură cu proiectul respectiv și e bine să facem acest lucru înainte de vot.

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință:Suntem în procedură de vot. Cine este pentru? Pentru proiect.

Doamna Steluța Todea: Dar nu putem vota pentru că mai sunt oameni care au ceva de zis, eu vreau să motivez votul ca să știe toată lumea de ce votez sau de ce nu votez.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna consilier, înaintea oricărui vot, dacă cineva vrea să ia cuvântul trebuie să știm înainte. Avem puncte pentru declarații. Doamna Ramona Porumb: Există o cerere depusă.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Numai puțin. Numai puțin, hai să nu ...hai să nu mai facem, hai să nu ...trecem de politică că de o oră facem numai politică. Ne interesează proiectul, da? Și pe cine a interesat, s-a uitat pe site, l-a dezbătut, a fost în comisii. Ce facem noi aici, facem ca de fiecare dată circ! Circ pe bani sau fără bani. Ați avut timp, veniți cu PUD-uri, veniți mereu aici, duceți-vă înainte dacă vă interesează. Pe noi ne-a interesat, de aceea vrem să supuneți odată la vot domnule președinte, pentru că noi știm, s-a vorbit cu școala, s-a vorbit cu direcția. Această școală este în subordinea unei administrații, care ce să vedeți? E a Consiliului Local. Ați vorbit cu directorul din subordinea căruia este această școală? Va întreb? Știți cum se numește administrația?

Domnul Marian-Cristian Neagu - Președinte de ședință: Doamiia consilier, supunem la vot proiectul nr. 5. Cine este pentru?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Să terminăm cu politica

Doamna Steluța Todea: Doamna consilier nu face nimeni politică aici.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici:Dacă ...ba da, cu tot respectul

Doamna Steluța Todea:Ba nu, pentru că noi votăm pe oportunitate și eu vreau să vă spun că nu am cum să votez.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici : Perfect.....Ați întrebat....

Doamna Steluța Todea: Un bazin de șapte și ceva milioane de euro, dumnezeule mare.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici : Ați vorbit la Administrația Școlilor? Ați vorbit cu domnul director de investiții pe care îl tututim în timpul, după ședință, avem și telefoanele mobile...

Doamna Steluța Todea: Dar mă ascultați

Doamna Ancuța-Sorina Comănici : Hai să trecem de politică și vă rog domnule președinte să supunem la vot, că între noi după ce se termină ședința, ce să vedeți suntem prieteni cu toții. Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Suntem în procedură de vot.

Doamna Steluța Todea: Da, doamna consilier, dumneavoastră votați un bazin de 7 milioane de euro, în cazul în care ați citit, să știți și dumneavoastră ce votați. Un bazin de 7 milioane de euro, unde am mai pomenit așa ceva?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna consilier, tocmai ați greșit. Oportunitate nu înseamnă că mă interesează valoarea, că nu răspund eu. Este oportun să se facă? Da.

Doamna Ramona Porumb: Dar nu poate să vă intereseze că vor fi persoane date afară, doamna consilier? E oportun atunci pentru acei cetățeni?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Cine face evaluarea?

Doamna Ramona Porumb: .. .ba da, le-au fost tăiate utilitățile săpămâna trecută.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Gata. Haideți să terminăm, haideți să terminăm cu circul.

Doamna Ramona Porumb: Si noi ne trezim în iarnă să scoatem oamenii afară. De

—  _                                                    5

acord e un proiect bun pentru Sectorul 1, dar nu în condițiile în care le prezentați dumneavoastră.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? 14 voturi pentru. împotrivă? 9 voturi împotrivă, 10 voturi împotrivă. Abțineri? 2 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU,

10 VOTURI ÎMPOTRIVĂ și 2 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 6.

Proiect de hotărâre privind acordarea, de către Consiliul Local al Sectorului 1prin Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 3572 lei, pentru participarea unei persoane cu handicap și a unui însoțitor al acesteia, la competiția sportivă OPENUL INTERNAȚIONAL ROMÂNIA 100 ALBA IULIA 12-18 NOIEMBRIE 2018, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale - Primarul Sectorului 1.

Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -

26 de consilieriprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 7.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379 /28.11.2017 privind acordarea unei sume în valoare de 1000 lei și a unei diplome aniversare familiilor domiciliate în Sectorul 1 care au împlinit 50 de ani de căsătorie- Primarul Sectorului 1

Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI - 26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 8.

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman - Primarul Sectorului 1.

Domnul Oliver Leon-Păiuși: Domnul președinte, am și eu o rugăminte, iertați-mă, este zgomot în sală, nu înțelegem ce spuneți. Am rugămintea dacă se poate face liniște acolo în spate, totuși suntem într-o sală de consiliu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan-Secretarul Sectorului 1: Liniște, vă rog frumos.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI - 26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1. Cineva vrea să ia cuvântul?

Doamna Ecaterina-Raluca Condurachi: Eu, Condurachi Ecatedna4$aluca,?8z£eau

1 :!

să mă abțin de la acest vot. Proiectul numărul 9 de pe Ordinea 'de Zi, privind -Statul de funcții al Politiei Locale.

5                                  9

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am luat la cunoștință. Mai vrea să spună cineva, ceva? Supunem la vot, proiectul numărul 9. Cine este pentru? 25 de voturi pentru și 1 abținere. Sau e ..

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU,

Și 1 ABȚINERE

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului l.Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE DE VOTURI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiect de hotărâre privind aprobarea Ștatului de funcții al aparatului de specialitate ...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Dar, ne mai spuneți și nou din când în când, măcar, care este numărul proiectului, totuși...că treceți așa peste ..

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

i

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1. Cine' este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-

26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița "Căsuța Piticilor”. Propuneri pentru un reprezentant?

Domnul Oliver Leon-Păiuși: Grupul USR, propune pe domnul Manuel Vieru în Consiliul de administrație.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Alte propuneri? Nu mai sunt propuneri. Da. îl lăsăm deoparte. Trecem la Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala gimnazială ”Genesis”. Din nou avem, nevoie de un reprezentant. Spuneți doamna consilier.

Doamna Ramona Porumb: Grupul PNL îl propune pe domnul Daniel Chirvasă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Din nou mergem mai departe, îl lăsăm pe-ăsta. Trecem la Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala primară ”Smart Kids”. Propuneri din partea partidelor? N-avem nici o propunere?

Doamna Ancuța Sorina Comănici: O propun pe doamna Raluca Condurachi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare- Primarul Sectorului 1. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE DE VOTURI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociația “Alternativa 2003” și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială 'și Protecția! Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1. Cine este pentru? Unanimitate: Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru stabilirea termenilor și condițiilor privind preluarea în regim de închiriere, a unor bunuri imobile ce fac parte din domeniul privat al Companiei Naționale de Căi Ferate “CFR”- SA. 5 propuneri avem.

Domnul Oliver Leon-Păiuși: Grupul USR, propune pe doamna Ilinca Macarie. Doamna Steluța Todea: Am si eu o întrebare.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamnă.

Doamna Steluța Todea: Adresez. Care sunt aceste imobile și terenuri, că nu știm. Poftim?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Haidemak este în sală? Haideți să o chemăm pe doamna Haidemak, și să facem propunerile până vine doamna.

Doamna Ramona Porumb: Grupul PNL îl propune pe Mădălin Olteanu.

Domnul George Damian: Grupul PMP îl propune pe Purcărea Mihail.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Grupul PSD îl propune pe domnul consilier Iordan Florea.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Și mai trebuie un membru, Alde? Alexandru? Nu propuneți nici un membru în comisie?

A

Domnul Alexandru Ștefan Deaconu: II propun pe domnul consilier Zamfir Victor.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem mai departe. Aș vrea să faceți puțină liniște în sală. Vă rog frumos. A venit doamna Haidemak. Doamna consilier? Cine a chemat-o pe doamna Haidemak? Cine a solicitat-o? Doamna Steluta?

J

Doamna Steluța Todea: ... care sunt terenurile, dar mi-au zis colegii mei. Poate ne spuneți și dumneavoastră să afle ..., na, nu știu ... mi-au spus colegii, poate ceilalți știu.

3

A

Doamna Mădălina Haidemak; Bună ziua! îmi cer scuze. Este vorba de un cartier pe care l-am identificat recent, în procedura aceasta de delimitare, de fixare a granițelor de hotar ale sectorului. Am fost acolo, împreună cu colegii mei, am văzut că sunt în jur de aproximativ o sută - o sută și ceva de persoane, cetățeni care trăiesc zi de zi pe raza sectorului 1, fără să aibă acces la o stradă pe sectorul 1, au de fapt la o stradă mică, dar accesul principal este la Calea Giulești și fără să aibă acces'la ' salubritate și la condiții normale de viață și prin urmare am încercat aceasta, am început de fapt, negocieri cu CFR-ul, așa cum ați văzut în documentația anexată. Am fost acolo, am încercat să descoperim ce se întâmplă cu terenul pe care sunt amplasate aceste blocuri și case, de fapt e un bloc și case. Este domeniul lor privat, în momentul acesta nu-1 putem achiziționa, dar se poate închiria. La situația aceasta suntem, încercând să le facem drumuri. Acei oameni care locuiesc pe sectorul 1, în fiecare iarnă sau de câte ori ninge sau când plouă nu vă mai spun ce se întâmplă, dar când ninge sunt nevoiți, la lopată să dea cam 2 km de stradă, ca să poată să iasă cu copii, cu de toate de acolo. în afara acestui fapt, nu știu când ați mai fost dar ați văzut ce acces este și ce imagine este când intri în gara de Nord și vezi Sectorul 1 în partea dreaptă. Este deplorabil. Pe lângă faptul că acești cetățeni trăiesc într-o stare nefirească de insalubritate.

Doamna Steluța Todea: Dar acești cetățeni, practic, au cumpărat de la CFR sau dacă e proprietea lor ...

Doamna Mădălina Haidemak: Da. Majoritatea sunt proprietarii locuințelor, nu și a terenurilor de sub construcție, pe care le au în folosință de la CFR, CFR-Infrastructură. Am făcut multe săpături ca să vedem ce se întâmplă cu lucrul acesta, la care dintre CFR-uri este și așa mai departe. Dacă mai aveți întrebări?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți domnul Bulfon. Doamna Steluța Todea: Mulțumim.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: închirierea este singura modalitate de a putea intra în acel minicartier și a asigura rețelele? Nu mai există altă cale?

Doamna Mădălina Haidemak: Intr-o primă fază este singura, fiind domeniul privat al CFR-ului, am verific un pic situația juridică a terenului, ar fi totul în regulă. Ulterior se va încerca achiziționarea si altfel, dar în acest moment nu avem alte variante. Nici dumnealor nu au.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Vă întreb pentru că mai sunt situații, pe teritoriul Sectorului 1 care au ca obiect terenuri ce sunt ori în administrarea ori în proprietatea CFR-ului, și tocmai de aceea întrebam dacă este singura modalitate. Doamna Mădălina Haidemak: Depinde dacă este pe domeniul privat sau public al CFR-ului. Depinde mult de acest lucru.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Da, știți probabil este vorba de propunerea aceea de drum aproape de centură, de zona de centură care se află tot pe un teren care este, nu știu care e statutul. Dar este...

7

__                             ,

Doamna Mădălina Haidemak: Tot domeniul privat. încercăm și acolo soluții, dar am luat-o și noi pas cu pas. Deocamdată vorbim de acest cartier.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Bun. Mulțumesc.

Doamna Mădălina Haidemak: Și eu mulțumesc. Mai sunt întrebări?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai are cine ceva de spus? Trecem la vot. A ... Ne intoarcem la ... Proiectul numărul 20. Proiect de" hotărâre privind modificarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.l00/28.07.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare . Pentru Ion Neculce 2 reprezentanți.

Domnul Oliver Leon-Păiuși: Rămâne, din partea grupului USR, tot domnul Manuel Vieru.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Și încă o propunere pentru Ion Neculce.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: O propunem pe doamna Condurachi Raluca. Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Pentru Nicolae Iorga doua propuneri.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Da, dacă nu o face nimeni o fac eu, sunt în consiliul de administrație de la Iorga și doresc să rămân acolo.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: îl propun eu pe domnul Bulfon. Da, îl propun pe domnul Bulfon.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Grupul PSD îl propune pe domnul Fodoroiu. Cosmin Fodoroiu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Pentru Harnaj încă o propunere. Tot la proiectul 20. In momentul de față sunt domnul Purcărea și domnul Goncea.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Grupul PSD o propune pe doamna Suditu Raluca.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Păi trebuie să rămână unul din ei doi nu? Asa am înțeles eu. Dacă ei sunt de accord. îi dăm afară asa? A le-

5                          3                                                                                                                                                          5

a expirat mandatul! Se retrage doamna consilier Raluca Suditu și rămâne domnul consilier Purcărea.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 21. Puțină liniște în sală, vă rog frumos. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive - Primarul Sectorului 1. Da, domnul consilier!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Acest proiect nu a primit aviz pozitiv din partea Comisiei de buget. Considerăm că nu este respectată Legea 69/2000 - Legea privind finanțarea proiectelor de sport. Până în momentul în care vom avea un regulament de finanțare a proiectelor de sport, eu zic să amânăm acest proiect.

11 î 0. “FC 2078

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Propun amânarea acestui proiect, scoaterea de pe ordinea de zi până vom avea acel regulament. 1       ■

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Acest punct se retrage de pe ordinea de zi.

PROIECTUL NR. 21A FOST RETRAS

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 22: Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă de încheiere a unui Protocol privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizarea în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public - Primarul Sectorului 1. Cine este pentru? 14 voturi pentru. 15 voturi. 17 voturi pentru. Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă. Abțineri?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu există protocol, nu am văzut protocolul. Nu este anexat protocolul. Votăm ceva pe care nu l-am văzut.

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Reluăm votul. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Pentru Biserică.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Ai văzut protocolul?

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: 18 voturi pentru. Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă. Abțineri? 6 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU, l VOT ÎMPOTRIVĂ SI 6 ABȚINERI

» >

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 23: Proiect de hotărâre privind încheierea "înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Municipalitatea Stări Grad - Sarajevo din Bosnia și Herțegovina”. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 24: Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu” - Primarul Sectorului 1. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.


Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nrJ 25: Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu” în anul școlar 2018-2019. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 26: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, în vederea finanțării proiectului cultural ”100 de ani în 100 de concerte”, desfășurat în perioada 1 octombrie 2018 — aprilie 2019. Spuneți, doamna consilier!

Doamna Steluța Todea: Am și eu o întrebare: nu mai sunt sigură, însă, acest proiect nu a fost cumva în programul Centenarului? Deci, acest proiect a fost în programul Centenarului și nu înțeleg: dacă atunci nu a fost votat, de ce mai intră acum pe ordinea de zi?

Doamna Daniela Popa, Viceprimarul Sectorului 1: A fost votat.

Doamna Steluța Todea: Ok, și atunci de ce intră acum pe ordinea de zi? Acum se întoarce de la Capitală? Ok. Deci, acesta este votat de noi în Centenar. Am înțeles.

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-

26 de consilieri prezenți

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință:Proiectul cu nr. 27: Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință:Proiectul nr. 28 este retras.

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință:Proiectul nr. 29: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Maria Hagi Moscu nr. 11. Cine este pentru?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Există aviz nefavorabil din partea comisiei, da?

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Cine este peiitru?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Suntem în procedură de vot?

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Da, suntem în procedură de vot. Cine este pentru?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Damian, cum votati?

J

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, împotrivă? 7 voturi împotrivă. Abțineri? 6 abțineri. Proiectul nu a trecut. Da, spuneți!

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Am și eu o rugăminte: ca înaintea oricăror PUD-uri supuse spre aprobarea ordinii de zi - imi cer iertare că n-am facut-o, n-am fost atentă înaintea primului PUD - aș vrea să rog pe cineva de la Arhitectul Șef, dacă este cineva în sală, aș vrea să întreb și eu, vă rog! Cineva de la Urbanism? Am să vă rog să ne spuneți dacă PUD-urile care sunt pe ordinea de zi au vreo problemă în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare, dacă sunt avizate, aprobate conform legii și dacă există vreo problemă la vreunul dintre ele.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Păi, dacă te iei după Macarie, trebuie să fie pe invers.

Doamna Raluca Epifan: Toate PUD-urile respectă legislația în vigoare, din punctul nostru de vedere. Noi ne-am exprimat punctul de vedere prin avizul Arhitectului Șef.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci, din punctul dvs. de vedere, respectă toate reglementările, da?

Doamna Raluca Epifan: Absolut toate reglementările.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Mulțumesc!

— --- - - — »

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Din punct de vedere tehnic, toate respectă că n-au cum să ajungă aici, dacă nu respectă. Proiectul nr. 30: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Panait Istrati nr.2.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz favorabil din partea comisiei.

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Are aviz favorabil. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 31: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Navigației nr. 1.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz favorabil.

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -

26 de consilieriprezenți

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 32: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Sold. Pripu Gheorghe nr.16-18.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da, are aviz favorabil.

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRA REA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE DE VOTURI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Fabrica de Cărămidă nr.7R. Proiectul nr. 33. Am sărit un punct. Scuze! Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Dornei nr. 52.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da, există aviz favorabil.

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Fabrica de Cărămidă nr.7R.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz favorabil din partea comisiei.

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

P io.r-c.2^ i,

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 35 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.UD) . -Șoseaua București-Târgoviște nr.35 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

5

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu are aviz. Am solicitat câteva modificări. Nu au venit cu modificări. A rămas tot pentru nu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru ? Eu A

am votat pentru. întrebați.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Pentru că avem... Vreau și eu o mică dezbatere. Mai e cineva de la urbanism, să ne expună și nouă care... de ce este această diferența... de ce unii colegi din comisia respectivă au considerat că nu e bun PUZ-ul și au votat împotriva și de ce dumneavoastră, direcția de specialitate, ați avizat considerând că e o ... Deci, vorbim stric pe oportunitate, iar din partea cosilierilor, colegilor noștri de la USR, poate ar fi bine să vorbească cineva de specialitate, zic eu. Cu toate că în ceea ce privește oportunitatea nu trebuie să fii neapărat de specialitate, dar chiar vreau și eu o dezbatere să înțeleg și eu de ce până acum

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Macarie ?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Numai puțin... Am întrebat-o și pe urmă puteți să ne spuneți dumneavoastră. Mulțumesc !

Doamna Raluca Epifan : Deci, rezoluția comisiei CULPAT a fost de densificare nejustificată. S-au făcut niște recomandări să fie o retragere laterală de 4 metri, incluzând si balcoanele. Distantă laterală fiind de 3 metri, la balcon. Deci balocnul fiind la 3 metri distanță laterală. Este într-o zona M3.1 se permite înălțimea de P + 4, cu 5 retras. Bulevardul are un prospect foarte mare. Deci, din punct de vedere legal, părerea mea este că este în regulă.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Mulțumesc ! Și că să închei, eu nu am fost pe teren, nu știu despre ce este vorba. Eu întreb specialistul și de a explică se pare că nu este nici o problema. Acum, dumneavoastră puteți să va expuneți punctul de vedere. Mulțumesc !

5

Doamna Iii nea Macarie: Deci, ideea e următoarea: comisia tehnică și doamna specialist, ei sunt tehnocrații, ei decid pe partea legală și tehnică și într-adevăr, din punct de vedere legal, se poate aprobă așa ceva. Va răspund dumneavoastră, doamnă.... Tocmai pentru că se cere o derogare de la lege. Deci, acest proiect nu ar putea să treacă în mod normal pentru că încalcă planul urbanistic general. Ni se cere nouă o excepție. Acum vine la noi la consilieri, care nu suntem de specialitate, dar reprezentăm cetățenii și noi decidem. Este oportun să facem o excepție de la lege sau nu este oportun ? Și atunci, dacă noi vedem că se cere o aprobare pentru un bloc între case “parter”, cu distanță foarte mici, de 3 metri, între o casă “parter” și un bloc de 5 etaje, noi considerăm, reprezentând și toate vecinătățile, că nu este oportun. De aici această discrepanța între tehnic și oportunitate.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: De acum aș vrea să fiu și eu puțin atentă. Știți că eu am o problema cu PUD-urile. Aș vrea și eu de acum să știu și eu care sunt toate excepțiile pe care le votați dumneavoastră de la USR, așa în general.

Doamna Ilinca Macarie: Va spun în general, distanțe foarte mici la limita terenului nejustificate față de înălțimea....                                             ■ ■ • .................'

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Dar votați excepții ?

Doamna Ilinca Macarie: Păi normal, dacă le considerăm oportune., dar ce e așa de greu ? E foarte clar ce spun. Este vorba de oportunitate. Unele excceptii sunt oportune. Unele excepții nu sunt oportune.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamnă... Doamnă ...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Este foarte clar ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamnă, liniștiți-vă ! Mie ... au dat unuia un PUD., da la peste la mine în casă, în acvariu....

Doamna Ilinca Macarie: Nu trebuie să arătați la toată lumea că nu ați înțeles nimic. Lăsati, nu vă faceți de râs.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ... da la peste la mine în casă... și i l-au dat... Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna de la urbanism, mai aveți ceva de... Domnul Cristian Adrian Tudose: Atâta timp...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna Raluca, aveți ceva de spus că este o excepție?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Gata ! Haideți sî trecem la vot. Gata doamnă....

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Macarie, am o singură întrebare. Am ascultat cu atenție ceea ce ați spus și dumneavoastră și colegă de la biroul de urbanism. Spuneți-mi, din punct de vedere legal, ați precizat că din punct de vedere legal este ok. Dacă noi consiliul ne opunem la aces PUD și cetățeanul ne acționează în instanța... Nu știu, nu cunosc... Nu mai sunt în comisia de urbanism, n-am cunoștință de dosare, dar dacă cetățeanul ne acționează în instanță pe baza nerespectării legalității dreptului lui de a face o., de a edifica o construcție, cum procedăm ?

Doamna Ilinca Macarie: Exclus ! Deci... este legea în acest caz, spune foarte clar că decizia este la noi pe oportunitate. Deci, e la fel de legal... Lăsăți-mă să termin! E la fel de legal să spunem “da” și e la fel de legal să spunem “nu”, dacă considerăm... Deci cetățeanul nu are cum să ne dea în judecată pentru că nu i-am dat o aprobare pe o excepție. Nu are cum !

Domnul Cristian Adrian Tudose: Dar avem situații...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamna Comănici, numai o secundă! Că să înțelegeți cu cine vorbiți, că să înțelegeți cu cine vorbiți. Să știți că PUD-ul nu este o derogare, este o detaliere! Dacă...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Gata domnule Goncea, haideți să trecem la vot.

9

Doamna Ilinca Macarie: Organizăm niște cursuri de urbanism că să înțelegem și noi cum stăm.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Să vorbească specialistul și eu deja am înțeles, dar eu la fiecare ședința când sunt PUD-uri, eu înțeleg, știu. Numai puțin ! Că să rămână înregistrat. Doamna de la urbanism, va rog să încheiați și gata.

Doamna Raluca Epifan : Vroiam să spun că legalitatea este respectată, votul este de oportunitate. Deci, votul este pentru oportunitate, dar legalitatea este respectată la absolut toate PUD-urile. Cum a spus și domnul Goncea, PUD-uf detaliază nu derogă.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Va mulțumim, doamnă ! Spuneți domnule Paiuși.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ... iar oportunitatea este așa., depinde de... de ce o depinde oportunitatea asta ne va rasunde așa...

Domnul Oliver-Leon Paiuși: îmi dați voie? Numai puțin ! Domnule președinte, o secundă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule Paiuși !

Domnul Oliver-Leon Păiuși: : In ce condiții, conform legii, adică a planului urbanistic general, se aprobă PUD-urile ? Care sunt cele 3 condiții ? Terenul greu de fundare, interesul cetățeanului. Da? Este adevărat ce spun ? Și ce mai avem acolo ? Terenul are alte forme față de cele standard. Adică nu este un triunghi, este un trapez. Deci astea sunt cele 3 condiții pentru care ai voie să vii pentru PUD! Da ? Nu distanțe, nu alte povești. Restul sunt povești.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Am înțeles sprijinul dumneavoastră pentru cetățeni.

5

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Numărul 35 pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șoseaua București-Târgoviște nr.35 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ? 16 voturi pentru. împotriva ? 17. împotriva ? 7 voturi împotriva. Abțineri ? O abținere. Proiectul a trecut. Lipsește doamna Steluta Todea din sală.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU, 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 1 ABȚINERE

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Numărul 36 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Jiului nr. 157 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ? Domnule Păiuși ? 17 voturi pentru. împotriva ? Un vot împotriva. Abțineri ? 6 abțineri.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: 17 cu 6 cu 1, 24. Nu mai suntem 26 ?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Abțineri ? Repetăm votul ! Cine este pentru ?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: A trecut de comisie. Eu am o problema aici, legat de faptul că persoana care a primit și va primi autorizația respectivă și-a mandatat ... s-a mandatat. Aici este o problema. Nu știu dacă din punct de vedere legal ai voie să mandatezi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnule Păiuși, suntem în procedura de vot.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnule consilier, mi se ridică tensiunea! Dumneavoastră veniți aici, eu nu votez pentru că eu nu știu sigur dacă e legal să fie

mandatat, dar dumneavoastră când veniți aici și va jucați .cu niște aprobări că documentațiile astea costă bani...                                / ;    1 0.20)3

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Este alegerea mea, doamna consilier...        .....«J.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: V-ați dus domnule consilier.:, deci eu înebunesc...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu mă puteți forță să votez pentru sau împotriva ! Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnule consilier...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Ascultați-mă puțin ! Cine a bătut ? Lasă-mă să termin !

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: După, la următorul punct.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Numai puțin ! Nu, aici că a zis că la votul asta nu știe dacă este legal cu mandate sau nu. Dar nu vi se pare normal ? Păi eu propun așa, să luăm o pauză de 5 minute, să vedeți legislația.

Doamna Ilinca Macarie: Dumneavoastră 1-ati întrebat de ce votează cum votează.

—-----------------------------)

Deja întrebarea asta e o exagerare. Poate să voteze cum vrea el.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci până la sfârșitul mandatului o să pun o întrebare apropos de PUD-urile astea.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Reluăm votul.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Mă abțin cu greu !

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Numărul 36 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Jiului nr. 157- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ? 21 de

A

voturi pentru. împotriva ? Abțineri ? 5 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 21 VOTURI PENTRU ȘI 5

ABȚINERI

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: 21 cu 4, 25.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Păi 26. Sunt....

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: A spus 21 pentru și 4 abțineri.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 5 abțineri

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: 5 abțineri a spus, e foarte bine.

_                                                               A

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: In regulă !

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 37.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) -Drumul Cavnic nr.31 (fost Șoseaua București-Târgoviște nr.llA)- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Este Cavnic numărul 37. Cavnic 31, da.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, 31, da. Unanimitate. Proiectul a trecut.

I                                     i .                             ■■■■!'                 1

1                           i ;                • 'i \ i

- -  - —i

H 11DEC.201B H

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATA CU UN AN IMIT A TE DE VOTURI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 38 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Maria Hagi Moscu nr.13 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da, are aviz favorabil.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru ? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -

26 de consilieriprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 39 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șos. Chitilei nr.297 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Măcar din când în când mai spuneți și numărul proiectului.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: 39

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am spus, 39. Cine este pentru ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-

26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Numărul 40 : Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) — Șos. Chitilei nr.327 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Unanimitate . Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Mai stați jumătate de ora doamna. Spuneți doamna consilier!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-

26 de consilieri prezenți

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Este vorba de un PUD. La proiectul numărul 29 avem un PUD Stradă Maria Hagi Moscu numărul 11. Care nu l-ați votat, dumneavoastră consilierii de la USR, comisie, nu știu ce. Iar la 39, pe care l-ați votat. Nu, la 38, pe care l-ați votat, Stradă Maria Hagi Moscu numărul 12. Puteți să-mi spuneți și mie diferența?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Diferența dintre o locuința colectivă și una individuală. Asta e diferența.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci una e oportună că nu e colectivă, alta că....

Domnul Oliver-Leon Păiuși: O locuința individuală nu are impact asupra... Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Individuală nu e oportună sau colepțjivă ț?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Adică cu un etaj, doamnă. Parter plus un etaj. Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci care nu e oportună ?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Hadeți gata! Proiectul numărul 41 : Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Renașterii nr.93 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ? Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-

26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Gârlei nr.35 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: 42.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 42 am zis.

Doamna Porumb Ramona: Domnule președinte, punctul 40 l-am sărit.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Strada Gârlei numărul

35.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Proiectul 42.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru ? Unanimitate. N-am sărit nimic. Am sărit 40?

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șos. Chitilei nr.171 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz nefavorabil din partea comisiei.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 18 voturi pentru, împotriva? 5 voturi împotriva. Abțineri ? Doamnă... 3 și doamna. Se abțin., și doamna. 3 abțineri. Proiectul a trecut, da. 18 pentru, 5 împotriva și 3 abțineri.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU, 5 ÎMPOTRIVĂ ȘI 3 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Dej nr.HA- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DF^VOT.URI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Clăbucet nr.3-5 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Zeletin nr.9 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ? Zeletin numărul 9. Cine este pentru ? Unanimitate. Lipsește din sala domnul Deaconu și domnul Purcarea.. nu, e aici.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -

 • 25 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Sfântul Gheorghe nr. 76 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-

 • 26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) -Intrarea Victor Daimaca nr.4 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) -Intrarea Cașului nr.4 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-

26 de consilieri prezenți

I SEC. 21)11 I Domiiul Cristian Marian Neagu - Președinte <lc ședință: Proiectai numărul 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Razelor nr. 19- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru? Numărul 19 am zis. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -

26 de consilieriprezenți

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Am rugămintea să clarificăm. Este strada Razelor numărul 19.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, exact.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Valea Merilor nr. 50-52 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-

26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) -Drumul Regimentului nr.36, lot 2 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Lt. col. Răducu Durbac nr.94B - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Acum poți să vorbești. Revenim la comisia de validare.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Domnule președinte...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la Ordinea de zi suplimentară. Proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

I I ÎO. ULJUS i

Copilului Sector 1, cu Asociația Română Anti-SIDA, în cadrul proiectului "Reintegrarea socială și profesională a persoanelor vulnerabile de pe rază sectorului-

 • 1 București”, în vederea reintegrării sociale și profesionale a persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe rază sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru ? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 66/28.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calității de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliu/reședința în Sectorul 1 al Municipiului București aprobat prin- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

Doamna Porumb Ramona: Domnule președinte, dacă e cineva în sala care ne poate lamuri ce anume modificăm aici, va rog !

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna de la Poliția Locală.

Doamna Andra Câmpeanu-Poliția Locala Sector 1 : A intrat în vigoare legea 196 pe 20 octombrie 2018. S-a modificat că și formulare. Era prevăzut în regulamentul respectiv anexa 1 de la hotărârea din 2011, numai că s-a modificat ca și formulare, în nouă lege are formularea ... la articolul d) alin.(l) litera g, '"Cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nici o condamnare”. Noi aveam în hotărârea din 2011 cazierul judiciar, formular cazierul judiciar în original și în termen de valabilitate. Pe noua legislație în 196, formularul este cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nici o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Sunt 3.

Doamna Porumb Ramona: E ceva legat de procedura sau doar la nivel de modificări?

Doamna Andra Câmpeanu-Poliția Locala Sector 1 : Nu, pur și simplu la articolul

 • 2 alin. (1) s-a adăugat litera k), pentru că nu avea prevăzut cazierul fiscal. în rest sunt doar reformulări, dar aceleași documente sunt și s-a modificat articolul 292 pentru că în Codul Penal nu mai este de mult prevăzut la 292 falsul în declarații pe 326.

Doamna Porumb Ramona: Qk, mulțumesc !

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul. Cine este pentru ? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE DE VOTURI -

26 de consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

Sectorul 1 al Municipiului București registratură generala

1 a DEC. 2018 monument de for public statuie nobil dac”. Cine este pentru ?                   petiție

Macarie.                                                                             |semnălurâ de primire..........................

Doamna Ilinca Macarie: Deci aș vrea să spun că se cere o investiție de 510.000 lei doar pentru soclu, pentru un soclu pe care va sta o statuie pe care am primit-o gratis și noi considerăm că este mult supraevaluat acest preț, pentru un soclu și propunem diminuarea indicativelor tehnico-economice la 200.000 lei. Asta ni s-ar părea rezonabil, dar la...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea :Ati văzut soclul respectiv ?

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Macarie...

Doamna Ilinca Macarie: Nu contează, poate să fie de aur, nu avem nevoie de soclu de aur. Avem alte probleme în București, nu putem lua un soclu...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: L-ați văzut ? întrebare pe oportunitate. L-ați văzut soclul ? Da sau nu ? Păi dacă nu l-ați văzut, despre ce vorbiți ? Uitați-va la el! Doamna Ilinca Macarie: Nu ne trebuie un soclu așa scump. Poate să fie din aur.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Doamna consilier, haideți să îl lăsăm pe domnul director să ne spună.

Doamna Ilinca Macarie: Avem cartiere care nu au apă, nu au gaz, copiii se duc pe jos la școală. Nu putem să dăm 110.000 euro pe un soclu de piatră.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Lăsati copiii...

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Macarie..

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:... dumneavoastră sunteți cu cățeii.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Macarie, nu v-a ieșit prima dată, când era domnul Primar în delegație, și ați chemat televiziunile să faceți același tam-tam tot pentru statuia asta. Da? Bun! Dacă .. Păi orice statuie se pune pe un soclu. Da? Bun! Veniți dumneavoastră cu soclu de unde știți, nu avem nici o problema, și noi îl folosim. Dar, din păcate, nu a venit nimeni cu o propunere constructivă. Toată lumea a venit....

Doamna Ilinca Macarie: V-am zis acum să facem un soclu de 200.000 lei, propunere constructivă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să îl lăsăm pe domnul director să ne explice despre ce este vorba.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Deci, doamna Macarie, spuneti-ne și nouă...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Suntem în procedura de vot...

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Macarie, lucrarea care a fost donată.... Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea:.... nu au văzut soclul respectiv, haideți să intrăm în procedura de vot.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să vorbim cu domnul director puțin.

Doamna Ilinca Macarie: Ba da!                              - n

Domnul Cristian Adrian Tudose: Nu, nu e la fel.

Doamna Ilinca Macarie: 110.000 euro e soclul, 120.000 statuia. Deci avem de fapt un soclu cât statuia de scump. Deci nu mi se pare normal.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Cum analizați? Cântăriți sau cum? Dacă mergem... să știți că e tot din piatră, nu e nici un fel de problema.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnule consilier, haideți să îl lăsăm pe domnul director să ne spună despre ce e vorba.

Domnul Alin Vieru-ADP Sector 1: Bună ziua ! Studiul de fezabilitate care s-a făcut în legătură cu amplasarea acestui monument de for public, s-a făcut cu sprijinul unui domn arhitect care lucrează cu Administrația Monumentelor la nivelul Municipiului București. Dumnealui ne-a făcut propunerea asta. Soclul va fi făcut din piatră naturală, va fi cioplit, se va amplasa. Lucrările se vor întinde, din câte am înțeles, pe o perioada de 2 ani. Acum, din punct de vedere al oportunității, dumneavoastră în calitate de consilieri locali veți aproba sau nu amplasarea acestui monument de for public. Va mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnule director. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru ? 17 voturi pentru. împotriva ? Abțineri? 7 abțineri. Abțineri? Cine s-a abtinut? 7 cu Steluta. Proiectul a trecut.

5    3»       3       5

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 7

ABȚINERI

Domnul Alin Vieru-ADP Sector 1: Va mulțumesc !

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de Credit pentru Investiții nr. 0044/2014 încheiat cu Raiffeisen Bank SA - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Spuneți doamna Clotilde.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand:Am o întrebare pentru doamna Frone, dacă este aici. Doamna Frone, puteți să confirmați dacă sunt penalități de plătiți pentru faptul că tragem numai 51.000 000 în loc de 56 ? Va rog să confirmați pentru toată lumea.

Doamna Frone Borcea: Nu, nu este vorba de nici un fel de penalitate. Creditul a fost aprobat inițial în 2014 pentru 56.000 000. S-au tras 51.000.000 pentru că suma era până la 56.000.000. Mai mult decât atât, marja a scăzut de la 2,5 la 1,45, marja de dobânda, care este dobânda., marja pentru creditul., pentru dobânda fixă, conform Băncii Naționale. Deci, rezultă o economie, practic, în cheltuielile administrației piețelor. Eșalonarea înseamnă un... o facilitate, practic, căreia i-a fost aprobată Administrației Piețelor, pentru a suporta din bugetul propriu, după cum știți sunt finanțați integral din venituri proprii, aceste rate. Eu cred că este o soluție foarte bună, pentru că în momentul în care scade marja, cheltuielie se micșorează.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Să trecem la vot. Cine este pentru ? Unanimitate. Trecem la Diverse pe ordinea de zi. Haideți să terminăm cu membru din consilii.

10.EEC.2018

Doamna Munteanu Cristina Simona: Referitor la punctul 14 de pe ordinea de zi, desemnarea reprezentatului Consiliului Local în consiliul de administrație" la grădiniță „Căsuța piticilor”. Au fost prezenți 16 consilieri locali. S-au exprimat 16 voturi. Manuel Vieru 16 voturi pentru.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Cine este pentru ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Doamna Munteanu Cristina Simona: Referitor la punctul 15 de pe ordinea de zi, desemnarea reprezentatului Consiliului Local în consiliul de administrație al școlii gimnaziale Genesis. 16 consilieri locali prezenți. Pardon, 26 consilieri locali prezenți. 26 voturi valabile. Rezultatul : Daniel Chirvasa 19 voturi pentru. Fac o rectificare materială, deși la punctul 14 au fost 26 de consilieri locali, 26 de voturi valabile... Și la punctul 15 aceiași rectificare, 26 consilieri locali și 26 de voturi valabil exprimate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITA TE - 26 consilieri prezenți

Doamna Munteanu Cristina Simona: Referitor la punctul 16 de pe ordinea de zi, desemnare reprezentantului Consiliului Local în consiliul de administrație al școlii primare Smart Kids, 26 consilieri locali prezenți, 26 voturi valabil exprimate. Raluca Condurachi 20 de voturi pentru.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru ? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 26 consilieri prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul numărul 19.

Doamna Munteanu Cristina Simona: Proiectul nr. 19 de pe ordinea de zi. Desemnarea membrilor comisiei pentru stabilirea termenilor și condițiilor privind preluarea în regim de închiriere a unor bunuri imobile ce fac parte din domeniul privat al companiei naționale de căi ferate CFR SA. 26 consilieri locali prezenți, 26 de voturi valabile exprimate, rezultatul este următorul: Ilinca Macaric 15 voturi pentru. Deci Ilinca Macarie 15 voturi pentru, 6 voturi împotrivă, și aici au fost 5 buletine de vot anulate. Da. Mădălin Olteanu 18 voturi pentru , 2 voturi împotriva, Purcarea Mihai 18 voturi pentru, 3 împotriva, Iordan Florea 17 voturi pentru, 4 împotriva, Victor Zamfir 18 voturi pentru, 3 împotriva.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1:?..-.Spuneți că buletinele au fost anulate, da?                                  ......

Doamna Munteanu Cristina Simona: Diferența de voturi au fost anulate....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Până la 26....

Doamna Munteanu Cristina Simona: Există buletinele de vot anulate.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1:.. ..de vot anulate. Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: : Cine este pentru? Unanimitate.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; Unanimitate. Nu plecați.... Și încă unul. 20. 20 acum. 20.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 de consilieri prezenți

Doamna Munteanu Cristina Simona: Acum se fac numărători. Referitor la punctul 20 de pe ordinea de zi, da? Desemnare reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație la Colegiul Național Neculce, la Liceul Teoretic Nicolae Iorga și colegiul Tehnologic Veaslav Harnaj. Au fost prezenți 26 de consilieri locali, s-au exprimat 26 de voturi valabile, rezultatul este următorul. Pentru colegiul Național Ion Neculce: Manuel Vieru 18 voturi pentru, 4 împotriva, 4 anulate, Raluca Condurachi 18 voturi pentru, 2 împotriva, 6 anulate. Pentru Liceul Tepretic Nicolae Iorga: Bulfon Cristian 13 voturi pentru, 9 împotrivă, 4 anulate. Fodoroiu Cosmin 18 voturi pentru, 2 impotrivă, 6 anulate. Pentru Colegiul Tenologic Veaceslav Harnaj: Purcarea Mihail 20 de voturi pentru, 2 împotriva, 4 anulate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 de consilieri prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1;....Unanimitate

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Și acum trecem la Diverse.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului k... .Nu, diversele... .da, deci....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 1 pe ordinea de zi la diverse, petiție nr. 42986 din 12.10.2018. Neagu Elena, certificat de urbanism, str. Țărmului. Punctul nr. 2...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Domnule Președinte, puteți întreba dacă dorește să susțină petiția sau nu? Dacă este cazul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Este cineva în sală care vrea să susțină ...la punctul 1? Nu este.

Trecem la punctul 2. Petiție nr. 45718 din 30.10.2018, Coman Pavel, refuz participare ședință. Este cineva în sală? Vă rog să luați cuvântul domnul Pavel. Apăsați pe buton.

I H La. 2GiL

Domnul Coman Pavel: Aaa. Nu știu dacă aveți mapa cu materialele; Petiția mea; ea a fost scrisă sub impulsul unei dezamăgiri, sau a unei nemulțumiri, prin faptul..că deși făcusem o solicitare așa cum cere primăria, nu mi s-a dat voie să intru la ședință, mi s-a refuzat accesul pe motiv că nu mă regăsesc pe o anumită lista. Vă spun am rămas foarte uimit, având în vedere că suntem aproape la 3 decenii de când ne-am despărțit de o odioasă dictatură și am pornit așa în marș pe drumul democrației. Este un derapaj major de la regulile democrației să refuzi participarea la un for democratic cum este consiliul local. Am făcut o petiție, am...și mi s-a și răspuns, aaa, numai că răspunsul confirmă, se spune ceva de genul, nu este permisă participarea persoanelor conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 52/2003, întrucât nu sunt locuri disponibile în sala de sedință.Eu nu cred că există vreo reglementare în legislația românească care interzice participarea unui cetățean la ședințele unui consiliu local, ba din contra, legea organică a administrației publice locale, Legea 215, spune foarte sec că ședințele consiliului local sunt ședințe publice. Ceea ce face Legea 52 a transparenței decizionale, vine și adaugă modul cum s-ar putea împărți locurile în momentul în care nu sunt suficiente. Deși este un caz particular. Ori de la acest caz particular, primăria l-a generalizat și nu permite persoanelor să participe la ședința. întrucât Legea 52 face referire la un responsabil cu societatea civilă, pentru material și pentru tot ce se întâmplă în consiliul local, consider că această persoană ar putea să gestioneze mai bine aceste locuri despre care nu știe nimeni câte sunt. Se spune doar atât că nu sunt suficiente. Dar câte sunt? Dacă sunt 30, 10 să le ia reprezentații asociațiilor care sunt interesați de proiectele ce sunt pe ordinea pe zi. Știu eu, un număr de la mass media, dar cred că se găsesc și 5 locuri pentru persoane fără interes major, dar care vor să vină la ședința. Nu cred că dumneavoastră vreți să vă întâlniți cu un votant de-al dumneavoastră care vrea să vină si să vă vadă si să

5                                                                                                                                                                                            5                                              5

primească acest răspuns că nu i se permite, că nu e pe lista.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Cine v-a refuzat accesul? Cine v-a refuzat accesul?

Domnul Coman Pavel: La intrare există o persoană, un adevărat cerber care nu știe decât să spună, aaa, nu sunt locuri, aa..nu, ia să vedem sunteți pe lista, v-a invitat cineva? I-am zis, a nu, eu m-am conformat și am făcut o solicitare. Găsiți solicitarea în baza dumneavoastră de date de la registratură. Și m-am legitimat să vadă, nu nici măcar ....este o persoană....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog sa ne spuneți care este problema ca să o putem să o rezolvam, adică...

Domnul Coman Pavel: Deci problema, cum o vad eu rezolvată.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Ce doriți adică? Ca să putem să...

Domnul Coman Pavel: Deci aș vrea să nu se mai repete acest lucru...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Probabil a fost o greșeala și sigur nu o să sc mai repete.

Domnul Coman Pavel: Da. Consider că, consiliul local, că autoriatte deliberativă poate să introducă în regulamentul de funcționare al consiliului local, o modificare sau o completare în care să stabilească modul în care se face gestionarea acestor locuri puține care sunt.

I / îa-vjj

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: O șă ținem cont de parerea dumneavoastră și vă mulțumim că ne-ați semnalat lucrul acesta.

Domnul Coinan Pavel: Și aș vrea încă 2 minute să vă spun de unde rezultă acest interes. Pentru că pare curios de ce trebuie să vin eu la ședința. Nu este ceva pentru distracție sau...vin la ședința pentru că tot printr-o hotărâre a consliliului local, ați hotărât să ...persoanele din căminele Străulești, din Odăi și din Delavrancea, să fie toate relocate într-un singur loc. De atunci, toată tevatura asta a neliniștit foarte mult aceste persoane, sunt persoane vârstnice și cu nevoi speciale...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Condițiile or să fie mult mai bune în locul cel nou decât unde sunt acum....

Domnul Coman Pavel: Presupus mult mai bine dar gândiți-vă, în același timp ați hotărât să înființați o comisie care să achiziționeze de pe piața liberă așa ceva.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da....

Domnul Coman Pavel: Dar gânditi-ya cine construiește o singură clădire, un bloc, să zicem că e vorba de câteva sute de persoane care să întrunească condițiile de persoane pentru două categorii, pentru că nu sunt, sunt persoane cu nevoi speciale, sunt persoane vârstnice.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Fiți sigur că așa o sa fie, o să îndeplinească cele 2 condiții.

Domnul Coman Pavel: Tocmai de aceea vin și urmăresc tot ce se întâmplă pentru că....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Altfel nu se poate achiziționa clădirea, dacă nu îndeplinește condițiile, nu se poate...

Domnul Coman Pavel: Da, va fi foarte greu. In același timp oamenii sunt foarte neliniștiți. Am și eu o ruda, o persoană vârstnică și care mi-a împărtășit această neliniște pentru că nu li se spune nimic...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos. Nu o să își piardă nimeni locul din cămin. O să fie doar transferați în altă parte în condiții mai bune.

9

Domnul Coman Pavel: Dar ei nu știu nimic, nu li s-a spus nimic. Doar li s-a spus doar că vor fi mutați. Dar unde? Nu ne spune nimeni nimic, va rog frumos. Trebuie să iau program de anti-stres. Nu s-a întâmplat treaba asta...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mă scuzați puțin, domnul consilier vrea să ia cuvântul.

Doamna Porumb Ramona; Noi întradevar am votat acest proiect, pentru că domnul Fleaca, directorul de la DGASPC ne-a asigurat că o să construiască un alt cămin, care, cum spune și colegul meu, o să întrunească...o să aibă condiții mult mai bune. Cred că ține de dumneavoastră să mergeți la dânsul sau să faceți o solicitare să îl întrebați despre ce este vorba. Pentru că el știe mai multe, el are mai multe informații...

5

Domnul Coman Pavel: Ar fi ideal așa, să se construiască un cămin, că sunt standard, sunt la nivel European, e o țară europeană, pe care trebuie să le respectăm și bine înțeles, dacă îl construiești de la început ții cont de toate aceste aspecte....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Și domnul consilier vrea să vă spună ceva.

1 3. ;Tu 2B Domnul Cristian Adrian Tudose: Da. Bună ziua, Cristian Tudose liderul de grup din partea PSD-ului. Sunt în comisia care se va ocupă de acest subiect. Țin să vă asigur, în mod cert, că nu se va face niciun fel de demers fără a vă fi adus la cunoștință dumneavoastră și persoanelor interesate, suntem în anul 2018 și în Uniunea Europeană, orice fel de cămin se va construi, se va achiziționa, va respecta toate normele de funcționare, de toate avizele necesare.... Domnul Coman Pavel: De securiatate e foarte important...

Domnul Cristian Adrian Tudose: Exact. ISU de Securitate si mai mult decât atâta, pentru faptul că suntem un sector care beneficiem de un suport financiar din partea cetățeniilor majori, vom caută să asigurăm pentru persoanele vârstnice, care ne sunt părinții noștrii ajunși acum, ei să aibă nevoie de sprijinul nostru, să le asigurăm toate condițiile astfel încât să se afle într-o situație mai bună decât se află în prezent. în mod cert vor există toate facilitățile care există într-un asemenea centru din occident.

5

Comisia nu va face nici un fel de demers de achiziție, de construcție, de orice fel de gen, fără a va fi adusă la cunoștință și fără a fi perfect informați. Am rugămintea prin intermediul dumneavoastră, să înștiințați toate persoanele că nu se întâmplă nimic negativ, avem toți consilierii care ne aflăm aici, avem părinți în vârstă, suntem conștienți de ceea ce înseamnă chestia asta și încercăm să asigurăm respectul care li se cuvine părinților nostrii si cetățenilor în vârstă ai sectorului 1. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc frumos pentru....

Domnul Coman Pavel: Vă mulțumesc frumos. Numai un cuvânt as mai vrea să vă —...                                                                  —.                      5                                                                                                       9

mai spun. In același context pe care l-ați expus dumneavoastră mai devreme. Știu că de obicei Primăria sectorului 1, în prag de sărbători, vine întotdeauna și se ocupă foarte mult de aceste persoane. în cazul în care vă duceți și duceți pachete cu orice credeți dumneavoastră de cuviință, să le spuneți și o vorba bună, așteaptă un mesaj să știe ce se întâmplă cu ei. Ziua de mâine unde îi va duce. într-o locație mai bună, vor sta 5 în camera, ei...astea sunt întrebările lor.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos. Fiți sigur ca o să se.. .o sa fie mult mai bine.

Domnul Coman Pavel: Mulțumesc frumos! Punctul nr. 3. Petitia nr. 45404 din 29.10.2018, Alina Roman, PUD Stra Fluviului. Spuneți.

Domnul Selea Mares : Mă numesc Selea Mareș și sunt reprezentantul doamnei Alina Roman. In sustinearea acestei plângeri prealabile, formulată potrivită art.7 din Legea 554/2004, am să încep cu solicitarea pe care noi am formulat-o și ar fi aceea de revocare a acelei hotărâri în ceeea ce privește refuzul aprobării PUD-ului pentru Fluviului nr. 7, și practic ceea ce ar tinde și efectul ar fi la soluționarea favorabilă a acelui PUD pentru Fluviului nr. 7. La momentul respectiv erau întreprinse toate condițiile de legalitate și avizele date de comisiile de specialitate în ceea ce....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Când a fost pe ordinea de zi? Scuzati-mă...

Domnul Selea Mares : A fost în ordinea de zi din data de 12.10.2018.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Și a primit aviz nefavorabil?

Domnul Selea Mares : A prins...exact. La acel moment .. .la momentul respectiv s-a invocat de către un consilier faptul că nu ar fi respectat practic, un regim de înălțime fată de clădirile monument istoric, aaa....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Puteti face o plângere prealabilă împotriva celor care au votat împotrivă. Domnul Paiuși aveți cuvântul. Spuneți doamna....

Doamna I linca M a carie: Deci eu aș vrea să va spun un lucru. Acel proiect prin autorizație directă nu ar fi putut fi aprobat. Deci el nu respectă planul urbanistic general și regulamentul zonei. De aceea s-a intrat la PUD. Pentru a primi o excepție, pentru a fi făcută o expectie de la lege și a fi aprobat, el având cu 3 etaje mai mult decât vecinătățile și nu are voie să aibă 3 etaje mai mult conform ... față de ... din ca.... Noi am făcut o sugestie să revină cu alt proiect, cu un etaj mai jos, care nu a fost luată în seama, și noi pe oprtunitate nu putem să dăm aprobare pe această excepție. Deci nu suntm obligați să aprobăm excepții de la lege.

Domnul Selea Mares : Dacă îmi permiteți...

Doamna Ilinca Macarie: Nu...da, sigur sigur că va permit, această este explicație. Noi nu putem fi obligați să dăm excepții. Noi le dăm dacă le considerăm oportune. Asta trebuie să înțeleagă dna. proprietar.

Domnul Selea Mareș : Dacă vreți să ascultați și argumentarea noastră în ceeea ce privește faptul, că susținerea dvs, despre acel regim de înălțime, că nu se permite construirea cu peste 3 etaje peste clădirile alăturate respective de la nr. 7, aa, nr. 5 și 9, nu este întemeiată, și să va explic de ce. Pentru că, pe de-o parte se aplică PUG-ul, nu RG-ul așa cum ați susținut în ședința de la acel moment. Pe de altă parte, prin PUG se stabilește faptul că înălțimea maximă admisibilă nu se raportează la clădirile învecinate, ci se raportează la aliniament, aa, la distanță, la ...

Doamna Ilinca Macarie: Nu este adevărat. Sunt monumente instorice si ati încălcat

!                         ___ ___ 7             3

și ...aaaa....mai era o problemă că v-ați dus cu caldirea la limita...la 3 metrii de limita terenului. Și acolo trebuie să fiți la jumate din cornișă. Deci erau foarte multe probleme. Dincolo de asta v-am mai spus odată ca să încerc să mă fac foarte bine înțeleasă. Noi discutăm aici pe oportunitate.

Domnul Selea Mareș : Dacă îmi permiteți nu discutați pe oportunitate ci trebuie să discutați pe legalitate....

Doamna Ilinca Macarie: De asta ajunge la noi decidem că este oprtun sau nu....și am considerat că nu este oportun.

Domnul Selea Mareș : Trebuie să discutăm pe legalitate și nu este încălcată nici o prevedere legală. Dumneavoastră pe atunci, dacă dumneavoastră spuneți că sunt încălcate prevederi legale, atunci nu am vorbit de oportunitate și am vorbit de legaliate. Vă contraziceți singură. Pe de altă parte așa cum am arătat prin plângerea prealabilă, susținem că regim de înălțime se stabilește potrivit PUG-ului...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos...

Domnul Selea Mareș : Iar în PUG avem niște regului prin care ni se arată cum sunt calculate înălțimea, respectiv, potrivit art. 10 titlul II subzone M din zona din regulamentul local de urmanism aferent PUG spune așa...

Doamna Ilinca Macarie: Haideți ce faceți acum să ne dați lecții de urbanism... Domnul Selea Mareș : Nu va dau lecții de urbanism dar noi va spunem care sunt....

I i 1 GcC 20'U I Z.U.J

Doamna Ilinca Macarie: Dumneavoastră nu ați înțeles principiul. Nu înțelegeți principiul, nu e vorba...noi nu verificăm tehnica legalității.

Domnul Selea Mareș : Acest PUD a fost avizat de 2 comisii. Odată vorbim.

Doamna Ilinca Macarie: Și ce dacă? Acele comisii nu ne obligă pe noi să dăm oportunitate, ne pare foarte rău, nu ați înțeles.

Domnul Selea Mareș : Dar acestea sunt comisii formate din specialist și aveți avizul comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism sector 1.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mă scuzați un pic... Domnul Selea Mareș : Avem pe altă parte...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mă ascultați un pic...

Domnul Selea Mareș : Dacă îmi mai permiteți 2 secunde....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu rezolvați nimic. Vă rog să mergeți în continuare cu plângerea prealabilă. Că degeaba noi ascultăm aici. Domnul Selea Mareș : Păi noi am formulat plângerea prealabilă și de aceea ne aflăm pe punctul 3 de discuții acum...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Asta vă spun....

Domnul Selea Mareș : Am venit să susținem și că dvs veți da o soluție.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu rezolvăm nimic. Nu o să se rezolve nimic cu discuția asta. Mergeți înainte cu plângerea prealabilă.

Domnul Selea Mareș : Păi asta este plângerea prealabilă și dv ați înregistrat-o. De aceea vin aici să o susțin și să arăt de ce consider că această plângere prealabilă trebuie avută în vedere ca efectul admiterii ei în sine, adică că noi avem dreptate prin plângerea prealabilă să ducă la ce? La avizarea PUD-ului. Pentru a nu....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Faceți plângere prealabilă mai departe în instanța.. ..și atunci o să aveți...

Domnul Selea Mareș : Păi nu este plângere prealabilă în...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Sau faceți o plângere penală, sau nu știu ce să faceți...

Domnul Selea Mareș : Nu va aud, nu am înțeles ce ați spus.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Bună ziua, de ce nu reveniți cu documentația să mai între odată să o repuneti...

Domnul Selea Mares : Este a două oară când revenim cu o documentație. Noi nu am fost prezenți la acea ședință, respectiv că să arătăm de ce, doamna consilier Macarie, chiar dacă a invocat anumite aspecte, acelea sunt și intmeiate. Intr-adevar fiecare își exprimă punctul de vedere dar trebuie să ne uităm și la legalitate și la prevederile legale pe care.

Doamna Ilinca Macarie:. ...nu, trebuie să ne uităm la oportunitate, domnule, ce este așa de greu de înțeles? Oportunitatea eu nu trebuie să o justific tehnic. Eu o justific oportunitate cum se încadrează față de vecinătăți și față de niște monumente istorice. Eu nu am obligația să justific tehnic acolo. Eu sunt în legalitate, să spun da sau nu, pe un proiect. Asta nu înțelegeți, că e vorba de o excepție. Dvs. nu v-ați încadrat în regulamentul de urbanism general. Nu puteți, acea clădire nu poate să ia autorizație directă.Tocmai de asta ați venit la noi să vă dăm o excepție, și acolo noi acolo avem dreptul să spunem da sau să spunem nu. Este la fel de legal. Deci dvs puteți să continuați...

Domnul Selea Mareș : Nu dv nu ați..... nu dvs ați argumentat legalitate nu.

oportunitate, pe de-o parte, pe de altă parte nu se aplică RG-ul se aplică PUG atât' timp cât există. Avem prevedere specială în Legea 350 în care ne spune că se aplică PUG-ul nu RG-ul. Nu această este modalitatea dorită, desigur se poate ajunge acolo dar, înainte de asta tocmai de asta se numește plângere prealabilă potrivit art. 7 din 554. La urmă, desigur putem să ajungem mai departe, dar....asta este soluția pe un PUD?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos să faceți demersurile mai departe cu demersuri .. .să mergeți în instanță...

Domnul Selea Mareș : Păi da, în instanță nu se poate face plângere prealabilă... Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu, faceți cereri.... Domnul Selea Mareș : Se face... exact....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Puteți să faceți și penală dacă vreți. O plângere penală....

Domnul Selea Mareș : Da...bine să înțeleg că urmează să iasă o soluție să va pronunțați. în fine. Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cu plăcere. Și noi va mulțumim.

s

Puncul nr. 4. Solicitare Ilinca Macrie, informații referitor raport negativ proiect regenare urbană.

Doamna Ilinca Macarie: Da. Le-am solicitat prin, prin ...oficial, prin e-mail, le-am trimis la rând și aștept răspunsul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 5. Răspuns nr. K3107 a nouă, 201 ...9.11.2018, Poliția Locală stradă Lița nr. 20. Este cineva în sala?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1:....nu...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Aaa.... Punctul nr. 6, adresa nr. 122 din 06.11.2018, Ministrul Mediului. Decizia civilă 2832. Și mai era un punct pe ordinea de zi suplimentară...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: ...nu....petiția... Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Petiția școală gimnazială liberă Waldorf prin consilier local Manuela Mureșan. Spuneți doamna. Doamna Manuela Muresan: Am discutat deja cu domnii de la Poliția Locală și neam lămurit să facem o hotărâre de consiliu local care să reglementeze situația. Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc frumos. Declar închisă ședința de ....

5             9

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Aaaa mai e ceva...? Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului l:Mai este punctul ăsta....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Ba da am spus-o.... Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: ..mai este

cererea....

ÎQ.,1

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Aaa, nu mai știam. -Nu știam. Nu știam. îmi cer scuze mai sunt câteva puncte pe ordinea suplimentară'.’ Plângerea prealabilă nr. 48092 din 14.11., HCL 146/27.08.2015 PUD str. Amintirii nr. 11A. Da. Numărul 8. Petitie nr. 48357 ...din 15.11.2018, Berechet Mariana

3                                                                                                             1

Asociație de proprietari.

Doamna Berechet Mariana: Da? Se aude.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Se aude doamnă.

Doamna Berechet Mariana: Se aude? Da. In primul rând aș vrea să remarc, și va rog să remarcați și dvs, colegii dvs în marea majoritate îi doare în placheu, că tot nu poartă placheu la palton, de problemele cetățenilor. Au plecat. Probabil au de făcut copii. Mă rog e și asta o treabă...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Probabil...

Doamna Berechet Mariana Dar să le fie rușine, pentru că ei primesc niște bani pentru treaba asta.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Dar ne certați, doamnă? Doamna Berechet Mariana Am venit la dvs, la consiliul local al sectorului în care eu am locuința...

5

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamnă, care este problema?

Doamna Berechet Mariana Nu, păi vreau să îi întreb dacă pot să vorbesc. Pot să vorbesc?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, doamnă puteți, spuneți....

Doamna Berechet Mariana Da..

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cu puțină decență.

Doamna Berechet Mariana:.....să vă rog, pe dvs toți consilierii, să vă aplecați cu

multă atenție și responsabilitate, față de activitatea acestui birou de relații cu asociațiile de proprietari care este băgat în mod aiurea în cadrul Poliției Locale, care Poliție Locală, am aicea niște răspunsuri și pot să citesc, că să va dați seama, care Poliție Locală, măcar pe ... raport la nevoie cetățenilor care fac parte din asociațiile de propiretari și au niște probleme acolo, la asociațiile de proprietari, măcar raportați acestea. Poliția Locală habar nu are pe ce lume trăiește. Dacă îmi dați voie numai o mică, un mic exemplu vreau să va dau. Am făcut o sesizare în care am spus că asociația de proprietari unde eu sunt membră, nu respectă aproape nici un fel de articol din legea care s-a abrogat, 230. Și îmi spune așa. Am întrebat doar dacă administratorul are atestat. Si îmi zice asa.” întrucât instituția noastră nu deține

5                                            3                                                                 5                                                           5

atestatele tuturor administrațiilor și cu prelucrarea datelor cu caracter personal”. Ați înțeles? Și ulterior, în anul asta în 2018, îmi răspund așa, printre altele: "Evidențele administrației le atestă, atestarea și retragerea fac parte din motivele pentru care s-a înființat acest birou în cadrul Poliției Locale.” înțelegeți ceva din asta? Vă dati seama că noi cetățenii suntem bramburiti că nu mai avem nici o bază la

3                                                                3                                                                        3

care să ne raportăm, pe care să ne sprijinim. Pentru că în felul ăsta, există administratori care fac ce vor. Si nu dau nici un fel de socoteală. Eu nu am cenzor, nu am fond de rulment, înțelegeți?....Deci eu nu am cenzor la mine la asociație, nu am fond de rulment, administratora își permite să bage un fond de reparații în totalul costului de cotele de întreținere...

3                                                                                                     '        JI [j | WCMl                .............

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Alooo, doamna ...Ne lăsăți un pic să va dăm un răspuns?

Doamna Berechet Mariana:.. .și nu dă nici o socoteală. Cui să mă adresez?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vreți să va dăm un răpuns doamnă?

Doamna Berechet Mariana: Deci, rugămintea și cu asta am terminat. Vă solicit în mod insistent, să priviți cu multă seriozitate și responsabilitate față de cetățean acest proiect, să luați acest birou, să-1 refaceți în cadrul Primăriei, așa cum zice legea de acum, 196.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles...

Doamna Berechet Mariana: Plus că e foarte important, să înființați acest birou de expertiză contabilă. Pentru că cetățenii nu au bani să plătească un expert contabil.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Știu problema asta ...o știu foarte bine.

3

Doamna Berechet Mariana: Si administratorii fac ce vor.

i                                                                                                                                                                                    9

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Da știu...știu știu am mai primit. Va mulțumesc frumos. Petiția nr. 48359. Onofrei Ghiocel-asociație de locatari.

Domnul Onofrei Ghiocel : Domnule președinte și onorată asitență. Am să fiu foarte scurt, sunt avocat de meserie, și vreau să va spun că este singurul sector care a pasat activitatea de ...privitor la asociațiile de proprietari la poliția locală. Eu personal am avut o problema cu administratorul care a stat zece ani fără atestat. Cu atestat fals. Și este foarte neplăcut că Poliția Locală să te trimită să te judeci în instanțe, unde instanțele sunt de tip ”Caragiale”. Deci durează ani de zile. Știu că trăim în țară lui Caragiale, dar problema este, noi nu respectăm chiar nici o lege? Adică, legea 196/2018, la art. 10 spune foarte clar: că autoritățile administrative, administrației publice locale organizează în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea asociațiilor de proprietari. Rugămintea mea, și nu este numai a mea, a cetățenilor din București, să implementați să faceți un compartiment care să controleze asociațiile de proprietari. Am aflat de acest individ că a stat 10 ani fără atestat...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Președinții de asociație trebuie controlați.

3

Domnul Onofrei Ghiocel : Poftiți?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Președinții asociațiilor, ... nu ?...

'j i 'i 0. L’EL ’Al.J

contribuabilului, eu sunt avocat de 27 de ani, nu am luat nici un leu de la stat, ștatul a luat de la mine foarte multi bani, deoarece am avut firma Gilette si alte firme si am-plătit mulți bani și nu vreau ca această problema să fie tratată .... fiindcă eu, practic, având în vedere că în acest bloc stau procurări, economiști, stă și o doamna care a fost președinta camerei, și practic suntem bătaia de joc a acestui individ care are 8 clase si care nu-1 controlează nimeni....

5

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu sunteți singurul, sunt foarte multe cazuri ca al dvs.

Domnul Onofrei Ghiocel : Și nu vreau să intru în PCR. Adică noțiunea de PCR, pile, relații și alte chestiuni, este...dacă noi nu putem să schimbăm, acuma-i președinte, dacă noi nu putem să dăm jos asemenea indivizi, asemenea infractori, cum vom progresa? Absolut deloc.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Haideți să îl ascultăm pe domnul Paiusi un pic.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte aș vrea să avem un punct de vedere de la Poliția Locală cu privire la speța respectivă până la ședința următoare, va rog să consemnați lucrul asta...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles, vă rog să consemnați doamna... să avem un punct de vedere de la Poliția Locală.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Și să vedem dacă legea prevede să nu aibă atribuții Poliția Locală ci un departament exclusiv din Primărie, că am înțeles că asta este speța...

Domnul Onofrei Ghiocel : Nu, legea nu prevede așa ceva stimate domn.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da domnule, pentru ședința următoare să aveți un punct de vedere de la Poliția Locală...

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Da, deci eu întâmplător cunosc bine, am citit adresele dumneavoastră, și ale doamnei Berechet și a dumneavoastră, știu foarte bine că aveți absolută dreptate și perfectă dreptate, este absolută nevoie de înființarea acestui compartiment specializat pentru asociațiile de proprietari, este ... cade în atribuția primarului.

Domnul Onofrei Ghiocel : Doamna, trebuie schimbată legea, că degeaba înființezi departament dacă nu îl ajută legea ....

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Poftim? Nu departament, compartiment. Bineînțeles că este legal, doar că primăria...

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna...

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: în toate primăriile cu excepția primăria sector 1 există acest aaa....compartiment specializat sau department sau birou, ce vrem să facem ce...

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Bănișor....

,                                                                                                                                                                                                  5

zx

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: In funcție de necesități...

-                                                                           5                                                      »

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Bănișor am o rugăminte, am o rugăminte doamna Bănișor. în atribuțiile noastre de consilieri intră și posibilitatea de a sprijini cetățenii prin verificarea activității pe care o desfășoară serviciile din cadrul primăriei. Putem să dăm un exemplu și să luăm acest caz și să vedem exact la poliția locală ce se întâmplă, ce măsuri s-au luat, nu este nici un fel de problemă, ne

;         1 0.' :C. ZEHB f

implicăm.. .știu, e foarte ușor să dăm pe alții, pe domnul primar sau pe. altcineva. Haideți să pierdem un pic de timp că este interesul cetățenilor care ne-au•trimis aici. Ceea ce spune domnul, confirm și este perfect adevărat, o spunea și domnul președinte de ședința, avem această problema și cu partea de mediu, admnistratorii, președinții, ne îngreunează foarte mult colectarea selectivă, sunt aspecte care într-adevăr sunt autentice și reale. Haideți să ne implicăm în cadrul poliției locale, care se ocupă de acet aspect să vedem în ce măsură își fac datoria sau nu, cu rugămintea, o să schimbăm numerele de telefon și ne ținem la curent,...

Domnul Onofrei Ghiocel : Dacă îmi permiteți...

Domnul Cristian Adrian Tudose: Va rog...

Domnul Onofrei Ghiocel : Legea din start nu dă atribuții, competențe poliției locale ...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Asta va spuneam că trebuie schimbată legea...

Domnul Onofrei Ghiocel : Deci asta este una și că să nu va rețin, mai am o problema. Problema legată de aceste expertize, deci am fost la habitat și au avut ședința cu secretarul de stat de la finanțe și a spus așa, acest domn secretar, în 90% din Asociații se fură prin divese forme, și atuncea dvumneavoastra trebuie să creați o comisie care să facă și expertize ....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Foarte ușor putem crea o comisie, dar degeaba o creem...

Domnul Onofrei Ghiocel : Care să facă și expertize contabile, mă scuzați și termin..

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, spuneți...

Domnul Onofrei Ghiocel : Expertize contabile, și în situația în care se dovedește că respectivul este vinovat, aveți acțiune în regres să plătească expertiză.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Se poate face plângere la poliția națională și atunci se fac cercetări.

Domnul Onofrei Ghiocel : Nu, nu nu....

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: nu se poate face ....

Domnul Onofrei Ghiocel : Nu se poate face, părea mea, poliția locală...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Politia națională nu locală...

Domnul Onofrei Ghiocel : Poftiți?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Politia națională. Puteti să faceți plângere pentru înșelăciune.

Domnul Onofrei Ghiocel : Eu am făcut așa...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da știu, s-au mai făcut...

Domnul Onofrei Ghiocel : Și bineînțeles că nu s-a luat nici o măsură. Poliția nu funcționează să fim seriosi.

3                                                           5

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Pentru că președinți..

Doamna Berechet Mariana:...Va rog să va întrebați doar atât ce pregătire au oamenii aia? Pentru că la mine au venit în cercetare la reclamația pe care am facut-o în 2016, care habar nu aveau de lege. Eu le spuneam și zice că pe unde scrie

Doamna Berechet Mariana:...deci biroul care se înființează trebuie să fie făcut cu oameni competenți. Contabili, oameni care se pricep la construcții, care au lucrat în construcții care au scoală în construcții...

5                                  3                                                          9

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles...

Doamna Berechet Mariana:.. .Deci e simplu...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles. O să luăm măsuri. Vă mulțumim frumos.

9

Doamna Berechet Mariana:...s-a intrat în poliția locală pe pile și fără examen, ăla l-a adus pe alalatul, ăla l-a adus ...și nu au nici o pregătire, și pe noi ne încurcă în viată.

5

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Bine. Va mulțumim frumos! Punctul 10. Adresa nr. 48673 direcția patrimoniu și punctual 11, adresa nr. 1299 din 20.11. ministerul culturii imobil monument istoric Christian Thell nr. 11 Sector 1. Mai e ceva? Așa scrie aici ... Declar închisă ședința. Vă mulțumim frumos!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Marian


Georgeta Rap
60