Proces verbal din 04.06.2018

Proces verbal sedinta ordinara 04.06.2018


Nr.10 din 04.06.2018

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PROCES VERBAL

Sectorul 1 a! Municipiului București REGSSTRATUUĂ < lit-RALA

0B.IUN.2U18

Primit răspuns / corn-Semne’. j U1 • n rimirep / j

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1


din data de 04 iunie 2018, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 1946/29.05.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu nrt. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Poliția Locală Sector 1 în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1, pentru perioada 1 iunie 2018-31 mai 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.    Proiect dc hotărâre privind implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului „Transilvania - meleaguri românești de poveste” -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în comisia de concurs , respectiv comisia pentru soluționarea contestațiilor, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante director general adjunct protecție socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea completării prevederilor art. 36 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare ale aparalului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.    Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public a unui imobil, în vederea amenajării ca loc de joacă si parcare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 și a directorului general al Administrației Domeniului Public Sector 1 pentru a negocia cu societatea EME Internațional și S.C. Ecochim Soluțions condițiile și clauzele asocierii în participațiune având ca obiect implementarea tehnologiei prin piroliză - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.    Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociației Handbal Club Dinamo București in anii competiționali 2017-2018 și 2018-2019 - grupul de cosnilieri locali ALDE prin Alexandru Ștefan Deaconu

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.    Proiect de hotărâre pentru abrogarea prevederilor art. 2 și 5 și modificarea prevederilor art.6 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.l 12/29.03.2018 privind sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător de pe raza Sectorului 1 al municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

11.    Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor autovehicule din patrimoniul Poliției Locale a Sectorului 1 în patrimoniul Administrației Domeniului Public Sector 1 și în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional "Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de pe piața liberă a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de superficie asupra terenului în suprafață de 3000 m.p. situat în b-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

15.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/25.03.2010 privind aprobarea implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în parteneriat cu Fundația “Katharina Turnauer” și doamna Barbara - Wiebke Schofhagel - atașatul pe probleme sociale al Ambasadei Austriei la București, a Proiectului SOMARO -MAGAZIN SOCIAL - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

16.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 2259/17.10.2012 încheiat între Școala Gimnazială nr. 162 (Grădinița de copii) și proprietarii terenului în suprafață de 240 mp din str. Sângerului nr. 23, Sector 1, București, având număr cadastral 228928, în vederea prelungirii termenului de închiriere - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

18.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și S.C. Vertical Film Production S.R.L., în vederea organizării spectacolului - eveniment “ BUCUREȘTI - 7 ZILE DE UNIRE” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

19.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Culturala Metropolis, în vederea achiziționării, de către Centrul Cultural al Sectorului 1, a unui număr de maxim 4.500 de bilete si abonamente la festivalul „Balkanik - Bucharest World Music Festival”, care vor fi distribuite gratuit cetățenilor din Sectorul 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

20.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Centrul de Excelență „Acad. Nicolae Cajal”, în vederea organizării proiectului cultural-educațional-artistic „Suntem o voce”, în perioada iulie-noiembrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

21.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Federația Romana de Sah, în vederea organizării proiectului sportiv „Open International de Sah - București Centenar”, in perioada 15-16 septembrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

22.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea organizării proiectului „ASE - 105 ANI DE PERFORMANTA ACADEMICA” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

23.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.409/28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul "CENTENAR pentru toți, sesiunea 2017-2020”-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

24.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 (Dl. Lixandru -> Dna. Suditu) - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

25.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 (Dl. Tudose -> Dl. Zamfir / Dl. Zamfir -> Dl. Tudose)— Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Afluentului nr. 3A, sector 1, - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 103, sector 1, - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București-Târgoviște nr. 1 IA, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Echipajului nr. 5, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Miron Costin nr. 4-6,sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nicolae G. Caramfil nr. 74A, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru Rareș nr. 15, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vestei nr. 2, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Agapia nr. 2, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Aiud nr.26, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 75-83, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cristești nr. 13, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Dărmănești nr. 32, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

39.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Lăpuș nr. 75-77, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Iani Buzoiani nr. 2, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Iezeru nr. 30B-30C, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jandarmeriei nr. 3G (fostă Str. Jandarmeriei nr. 3D, lot 1), sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jandarmeriei nr. 3D (fostă Str. Jandarmeriei nr. 3D, lot 2), sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

44.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jiului nr. 5, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

45.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Libelulei nr. 18, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

46.    Proiecl de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mușetești nr.24, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

47.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru Rareș nr. 15, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

48.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Renașterii nr. 56, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Diverse

1.    Formularea de observații a domnului Sfetcu Traian cu privire la PUD Zăgazului/Intrarea Rășchița nr. 9/2

2.    Sesizarea doamnei Speranța Toma cu privire la zgomotul produs de tramvaie in zona Bd. Mareșal Averescu (a fost transmis răspuns de la RATB care este în subordinea CGMB).

3.    Solicitare transmisă de Școala Herăstrău cu privire la situația din zonă cu rugămintea de a analiza situația și de suplimentare a spațiilor de învățământ din zonă.

4.    Comunicarea Deciziei Curții de Conturi a României nr. 94/09.05.2018.

5.    Un număr de 13 solicitări ale doamnei Cristina Pascu - transmise pe email.

6.    Lipsește reclamatia - reclamație doamna Dona, Adriana

7.    Solicitarea președintelui și administratorului Asociației de Proprietari bloc 21 CF 15019907 Șos. Nicolae Titulescu nr. 155, sector 1 București

8.    Solicitarea Adminsistrației Fondului Imobiliar al Municipiului București cu privire la transmiterea punctului de vedere al Consiliului Local al Sectorului 1 în ceea ce privește transmiterea în administrarea Fondului Imobiliar al Municipiului București a imobilelor care au revenit Sectorului 1 ca urmare a HGR nr. 987/2003

9.    Solicitarea Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură cu privire la încheierea unui protocol de colaborare și răspunsul formulat de Direcția Cadastru.

10.    Sesizare formulată de Grupul Civic din străzile Nisipari și Barajul Argeș

11.    Plângere prealabilă formulata de Instituția Prefectului Municipiului București cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr. 112/29.03.2018

12.    Sesizare formulată de Asociația Protecția Lacului Baneasa privind ocuparea ilegală a domeniului Public pe str. Străulești nr. 76-86 și blocarea traficului pe str. Nuferilor nr. 6-8.

13.    Sesizare formulată de Asociația Protecția Lacului Baneasa privind răspunsul Primarului Sectorului 1 nr. 9714/J364/J-SUDS 249/18.04.2018.

14.    Chemarea în judecată a Primarului Sectorului 1 și a Sectorului 1 București prin Primar formulata de Uniunea Salvați România și de domnul Cristian Laurențiu Bulfon, cu privire la punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local nr. 51 si 52 din 2017.

15.    Comunicarea Deciziei Curții de Conturi a României nr. 20/04.04.2018.

16.    Comunicarea Deciziei Curții de Conturi a României nr. 23/03.04.2018 pentru prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 23 din 12.01.2018

17.    Solicitare Politia Sectorului 1 referitoare la punerea în executare a Sentinței Civile ni' 9990/2014

18.    Plângere prealabilă formulata de Instituția Prefectului Municipiului București cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr. 388/28.11.2017

19.    Sesizare privind activitatea mașinilor școală, formualtă de Grupul de Inițiativă Civică Bucureștii Noi

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediu] secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 29.05.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

în data de 04.06.2018, în aceleași condiții mai sus menționate, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară.

Ordine de zi suplimentară

1.    Proiect de hotărâre prin care, se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și SC Rivigintio Production S.R.L., în vederea organizării evenimentului cultural artistic Balkan Fest Bucharest, în perioada 5-7 octombrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.    Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii unităților de învățământ aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, înscriși la Centrul de Pregătire pentru Performanță în Robotică al Colegiului Tehnic “Dinicu Golescu”, care au obținut premii la Concursul de robotică RoboTech - Junior, ediția I, din 12 mai 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul școlar 2017-2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.    Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București privind demararea procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului - Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative - situat în București, sector 1, Aleea Mateloților nr. 1 din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.    Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București privind demararea procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului - Clubul Sportiv Școlar Triumf - situat în București, sector 1, strada promo Nebiolo nr. 2 din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.    Proiect de hotărâre pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului București privind demararea procedurilor legale în vederea emiterii de către Guvernul României a unei hotărâri privind transmiterea imobilului - Ștrandul Tineretului - situat în București, sector 1, strada Primo Nebiolo nr. 1, din proprietatea privată a Complexului Sportiv Național ”Lia Manoliu” în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și transmiterea în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

Diverse

1.    Solicitarea Alter Man Engineering SRL, nr. 21739/31.05.2018, de participare la ședința prin reprezentare de către domnul Remus Alexandru Moldoveanu- avocat, pentru susținerea Proiectului PUD Petru Rareș nr. 15

2.    Informare transmisă de Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General Pentru Situații de Urgență cu privire la situația din str. Sevastopol.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 27 consilieri locali.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă rog să luați loc ca să reușim să supunem la vot.

Domnul Iordan, vă rog să luați loc!

Vă rog să luați loc, ca să reușim să supunem la vot.

Domnul Iordan, vă rog să luați loc!

Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 17 mai 2018. Cine este „pentru”?

Domnul Bulfon, puteți să...

Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost descărcat și aprobat. Mulțumesc.

PROCESUL VERBALA FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Bună ziua. Am rugăminte, să lăsați ușa aceea închisă, da? Dacă doriți să avem o ședință benefică, vă rugăm să faceți liniște. Da?

Supun spre aprobare... Nu... Vă informez că sunt retrase două proiecte, vorbim de proiectul opt de pe ordinea de zi, proiectul opt, este proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive, Club Dinamo, handbal. Da.

Avem solicitarea domnului Deaconu prin care retrage acest proiect și mai avem proiectul numărul 32 se referă la aprobarea planului urbanistic de detaliu PUD pentru Petru Rareș. PUD-ul respectiv se regăsește la poziția 47, este o eroare materială. Da. Modificările ulterioare pe care le-am avut în ședințele de consiliu.

upun spre aprobare ordinea de zi conform Dispoziției nr.1946 din 29.05.2018. Cine este ”pentru”, vă rog? Constatăm unanimitate. Suntem 27 de consilieri.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMTATE DE VOTURI.

Supun votului Consiliului Local ordinea de zi suplimentară pe care, țin să amintesc că am primit-o astăzi, cred că acum un sfert de oră. Cine este ”pentru” aprobarea ordinii de zi suplimentare? Sunt 13 voturi ”pentru”. Cine este „împotrivă”? Nu este nimeni împotrivă. Cine se abține? Avem 14 abțineri. Ordinea de zi suplimentară nu a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST RESPINSĂ.

Avem primul proiect de pe ordinea de zi:

1. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018. Aș dori să știu dacă din sală este cineva care dorește să pună întrebări, interpelări? Domnul Tudose, vă rog.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Nu e, nu este o interpelare, dar două minute doresc atenția colegilor mei. KVagi colegi, așa cum bine știți aseară, echipa susținută moral de Primăria Sectorului 1 Academia Rapid a câștigat campionatul Ligii a 4-a , reușind performanța asumată acum mai puțin de un an, de a promova în Liga a 3-a. Se confirmă astfel rezultatul așteptat și dorit de toți iubitorii echipei vișinii. Acest rezultat este cu atât mai remarcabil cu cât Primăria Sectorului 1 nu a finanțat acest rezultat, efortul financiar fiind suportat doar de sponsori. în acest campionat Rapidul a înfruntat rivalele tradiționale, precum Dinamo și Steaua, și a câștigat. Felicitări acestei echipe minunate care ne-a readus speranța în fotbalul românesc de calitate. Felicitări pentru efortul de a termina fără nicio înfrângere, felicitări și tinerelor speranțe de la Rapid Juniori care la rândul lor au câștigat locul I în grupa lor de vârstă. Mulțumesc. Aveți cupa acolo, exemplu. O zi bună,

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumim. Supun spre aprobare proiectul numărul 1. Cine este „pentru”? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Intervin și vreau să menționez că persoanele care s-au înscris pentru a lua cuvântul, vor primi, și au acceptul nostru înaintea fiecărui proiect pe care-1 doresc să îl susțină.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Domnule președinte o să am un amendament la punctul 7. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Și aș vrea să știu dacă este prezent domnul deputat Petre Florin Manole? Nu este. Vă mulțumesc. Vă rog, doamna consilier.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Aș vrea să începem această ședință și să vă rog frumos pe toți, pe dumneavoastră, pe, pe toți, inclusiv pe, chiar și unii dintre colegii noștri, avem azi pe ordinea de zi un proiect supus spre abrogare, un proiect pentru care am primit de la Prefect un aviz negativ, Secretarul Primăriei nu a semnat, avem opinia motivată. Este vorba despre acel proiect cu, proiectul cu sterilizarea câinilor și cu comisia care s-a propus și al cărui amendament a fost făcut aici de o colegă de la grupul USR. Cum v-am spus la fiecare ședință, vă rog și acum ca înainte să se facă amendamente, ceea ce facem și noi, și eu împreună cu colegii mei de la PSD, haideți să le verificăm întâi cu colegii noștri din cadrul Primăriei, nu ne sunt dușmani, sunt funcționari publici, au ocupat posturile prin concurs, mergem pe ideea că sunt buni profesioniști ca să nu mai fim puși în situația actuală de a ne, există posibilitatea ca Prefectul să ne atace hotărârile de Consiliu. întotdeauna , și vă amintesc la fiecare ședință și înaintea fiecărui proiect, vă propun și vă rog să nu mai facem amendamente care schimbă forma legală a proiectelor respective. Vă amintesc de asemenea și amendamentele la proiectele de buget și la rectificările de buget care și ele au creat la fel un punct de vedere nefavorabil dinspre Prefect. Nu aș vrea să ne facem de râs, suntem consilieri aleși de către Sector și v-aș ruga să fim mai profesioniști, și să citim legislația și înainte să facem domnul consilier, o, un amendament să-l verificăm. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier, vă mulțumesc. Țin să reamintesc că noi avem aprobat un, o hotărâre de Consiliul Local prin care am solicitat să avem un jurist care să ne ajute ‘ocmai pentru aceste amendamente și pentru proiecte. Sper că va fi pus și în aplicare.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: domnule consilier, domnul președinte, eu zic una, dumneavoastră întotdeauna înțelegeți alta. Noi, consilierii locali nu trebuie să avem angajați juriști, sunt juriștii angajați ai Primăriei Sectorului 1, funcționari publici, de ce am mai plăti noi, un alt consilier juridic, asta putem să o facem noi personal, acasă în timpul liber, să achităm din indemnizație un jurist să ne spună dacă ceea ce urmează să facem în ședințe este conform legii sau nu. De ce să mai cheltuim din bani publici ceva ce intră în obligația noastră de serviciu. Dacă am fi citit legislația, am fi văzut că la acea comisie cu câinii, comisie formată din consilieri locali să participe la procedura de achiziții și așa mai departe, nu s-au încălcat decât două legi organice, haideți să ne concentrăm, să citim, dacă nu suntem în stare, ne ducem acasă, sunăm un prieten, de ce ar trebui să mai angajăm din bani publici pe cineva să ne învețe ceea ce noi deja, domnule președinte ar fi trebuit să știm. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: pentru că este conform legii. Trec la punctul numărul 2:

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării implementării proiectului Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Poliția Locală Sector 1 în scopul asigurării de către Poliția i.ocalăi Sector 1 în calitate de angajator a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru upravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1 pentru perioada 1 iunie 2018 - 31 mai 2019. Cine este ”pentru”? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Proiectul numărul 3:

3.    Hotărăre privind implementarea de către Direcția Generată de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a proiectului Transilvania - meleaguri românești de poveste. Cine este "pentru”? Constatăm unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Trecem la proiectul numărul 4:

4.    Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local a! Sectorului 1 în comisia de concurs, respectiv comisia pentru soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției publice la conducere , funcțiilor publice de conducere vacante director genera! adjunct din cadrul Direcției Generate de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Avem interpelări? Nu. Este deja propus domnul director Fleacă

Doamna Aneuta-Sorina Comănici: de către cine este propus? Trebuie să-l propunem noi.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: exact, și

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: păi haideți să facem propunerile și să le, să îi desemnăm

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși - Președinte de ședință: nu, revin, în proiect domnul director Fleacă este propus ca președinte și de la Direcția de , direcția Juridică este propusă o doamnă în calitate de reprezentant în comisia de contestații.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: sunt trecuți în proiect

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: și dacă noi avem, aveam alte propuneri?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: tocmai asta aștept de la dumneavoastră.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: este ok, dacă aveți alte propuneri, proiectul a fost

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: de aceea eu propun să-i supunem, să-i propunem la vot, să-i votăm și după aia eventual o să-i trecem sau urmau să fie trecuți pe hotărâre Jomnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: exact, exact

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: pentru transparență și să nu atace nimeni comisia, deci, să facem propuneri

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: aici este și o problemă, aș vrea

Discuții fără utilizarea sistemului de sonorizare

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: da, da, îi numim pe cei care sunt deja trecuți în proiect, asta propuneți? Da. Foarte bine.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: articolul numărul 1, se desemnează reprezentant în comisia de concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă director general adjunct protecție socială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială, domnul Dănuț Ioan Fleacă, numit în conducerea, numit în funcția de conducere director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Deci acesta este articolul unu. Articolul doi: ”se desemnează reprezentant în comisia pentru soluționarea contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă director general adjunct, protecție socială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, oamna Cristina Silvia Gâju, numită în funcția de conducere Șef Serviciu Juridic Contencios și Resurse

Umane în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Deci practic noi acum trebuie să supunem două articole și...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: nu supunem două articole, supunem două propuneri pe care noi, dumneavoastră le propuneți, noi le votăm și după aia, votăm hotărârea de consiliu cu articolele cu tot numiți. Pentru că așa cum ziceți dumneavoastră, e ca și când nu noi i-am desemnat ci inițiatorul, ori noi îi desemnăm

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: păi

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: deci propuneți-i pe domnul ăla și pe domnul acela

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: conform..

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: votăm propunerile

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: conform proiectului, ei sunt deja desemnați, da? Noi doar îi votăm

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: conform proiectului este fix ce vă spuneam. Flaideți să mai citim și noi și să mai colaborăm și noi, să ne mai ajutăm între noi. De asta v-am și spus, hai să-i propunem pe cei doi și după aia votăm proiectul cu ei deja nominalizați.

Domnul Oliver-Leon Păinși - Președinte de ședință: sunteți de acord și supun spre votul consiliului local pe domnul Ionuț Fleacă ca reprezentant în comisia de concurs. Cine este ”pentru”?

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Domnul președinte, voturile la persoană nu sunt secrete? Ok.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Constatăm unanimitate. Supun, supun, supun votului Consiliului Local pe doamna Cristina Silviu Gâju, ca reprezentant în comisia pentru soluționarea contestațiilor. Cine este "pentru”? Avem unanimitate. Supun proiectul în integralitatea lui. Cine este”pentru”? Unanimitate.

A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Suntem la, suntem la proiectul numărul 5, proiectul numărul 5:

5.    Hotărâre privind aprobarea completării prevederilor articolului 36 alineatul 1 din anexa numărul 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.287 din 18.09.2017 privind aprobarea organigramei, statutului de funcții și anexei nr.3 regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare. Nu avem interpelări. Cine este”pentru”? Avem unanimitate. Domnul consilier doreați să spuneți ceva.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: iertată să-mi fie ignoranța, dar care este legătura între preluarea cinematografelor și Direcția de Evidență a Persoanelor?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință; Exact, am avut această interpelare. Numai o secundă

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Modificarea este la articolul 36 alineatul 1, deci practic, sunt atribuțiile reglementate pentru Compartimentul Fond Imobiliar al Direcției Utilități Publice, da, la Utilități Publice, pentru că ei gestionează și la ora actuală anumite imobile, cele din Amzei, da..

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: am o rugăminte, întrerup ședința dacă mai țineți ședințe în această sală. Domnul Goncea, vă rog frumos, luați loc, perturbați ședința dacă nu stați jos.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Iară utilizai ea instalației de sonorizare

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: bun, vă așteptăm

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, este titlul hotărârii în integralitate ce citiți dumneavoastră, aparatul de specialitate, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor dar, practic, rticolul care se modifică 36 alineatul 1 sunt atribuțiile reglementate la nivelul Direcției Utilități Publice,

Compartimentul Fond Imobiliar, care va prelua pentru administrare aceste bunuri mobile și imobile. Nu-s la Direcția de Evidență, dacă mergeți pe anexa nr. 3 de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare, o să vă duceți la articolul 36 și sunt reglementate pentru Direcția de Utilități Publice, deci practic administrarea, contractele de închiriere pentru cele două Excelsior și Cotroceni sunt încheiate și administrate prin Direcția Utilități Publice, Fond Imobiliar care au astfel de atribuții de administrare a bunurilor imobile.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: mulțumesc, proiectul a fost votat

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, titulatura este de modificare a hotărârii inițiale, da?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: proiectul nr.6:

6.    Hotărâre privind achiziționarea de către Consiliul Loca! al Sectorului 1 prin Administrația

Domeniului Public Sector 1 a unui imobil în vederea amenajării ca loc de joacă și parcare”. Avem interpelări? Domnul consilier

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Am observat că terenul este undeva pe șoseaua Nordului 94 - 96, în spatele unui ansamblu de locuințe, între câteva blocuri, tară acces direct, de fapt se și specifică în documentație că, accesul se face printr-o altă parcelă cadastrală neexistând un, un drum de acces direct și principal. întrebare. Ținând cont de faptul că este în imediata vecinătate a parcului Herăstrău, care este, știm bogat în resurse, în ceea ce privește locurile dejoacă pentru copiii. De ce necesitatea imediată ca acest teren să fie transformat într-un loc de joacă, mai ales, ținând cont de faptul că în viitor parcelele înconjurătoare probabil vor fi dezvoltate, iar pe ele se va construi fiecare ceea ce va reuși să obțină ca autorizare? Este singura opțiune pe care o putem avea asupra acestui teren? Am văzut că se mai vorbește și de parcare. Dacă ar fi parcare, iarăși avem problema accesului, dacă va fi parcare, ce tip de parcare va fi? Cu plată, gratuită? Deci sunt câteva întrebări la care ...

Domnul Cristian-Marian Nea«u: Domnul Păiuși..

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: doamna consilier, vă rog

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: dacă îmi permiteți, știu că s-a făcut, nu are legătură cu acest proiect, dar ține tot de locurile de joacă la nivelul Sectorului 1. Mi-ar plăcea să ni se comunice pentru că știu că s-au făcut niște controale tematice de către cei de la ANPC pe locurile dejoacă la nivel de București. Și din câte știu eu, și nu fac afirmația degeaba să înțeleg că s-a primit un avertisment. Dacă ni se poate prezenta și nouă, consilierilor, o situație a tuturor locurilor de joacă pentru că am înțeles că sunt de exemplu locuri de joacă unde se mai folosesc tobogane cu tablă sau nu știu exact ce materiale și nu sunt permise, sunt ilegale conform hotărârii de Guvern de acum câțiva ani. Dacă ni se poate, cineva de la ADP, mă gândesc că se

cupă, să ne comunice cum a ieșit raportul

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnul director, vă rog și doamna Haidemak dacă poate să ne explice calea de acces

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: dacă se poate să ne prezinte și nouă situația controlului de la ANPC, mulțumesc mult.

Domnul Alin Vieru - director ADP: Bună ziua. Deci în urma controlului tematic de la ANPC situația identificată în locurile de joacă după raza Sectorului 1 este referitoare la plăcuțele de informare după fiecare aparat de joacă, domnii inspectori ANPC ne solicită ca pe lângă plăcuțele în care sunt menționate anii copiilor să trecem, și să mai completăm cu o plăcuță cu kilogramele. Acuma noi o să facem o evaluare internă să vedem dacă putem să le trecem dar nu

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ăsta este singurul punct pe care vi l-a sesizat?

Domnul Alin Vieru - director ADP: Da, da, da

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: la câte locuri dejoacă sunt? omnul Alin Vieru - director ADP: cinci locuri de, cinci locuri dejoacă

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: cinci locuri dejoacă

Domnul Alin Vieru - director ADP: Cazzavillan, Regina Maria

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: așa puține?

Domnul Alin Vieru - director ADP: nu, atâtea au fost identificate, pe ele s-a făcut controlul tematic Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Am înțeles, ok și câte au fost verificate?

Domnul Alin Vieru - director ADP: cinci, cinci s-au verificat

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: 15?

Domnul Alin Vieru - director ADP: cinci, cinci, cinci

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: cinci locuri dejoacă de pe tot sectorul?

Domnul Alin Vieru - director ADP: Da, da

Doamna (»rigorcscu Iuliana Cristina: Am înțeles

Domnul Alin Vieru - director ADP: Cazzavillan, Regina Maria, Iorga și încă două parcă, dar nu sunt

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Ați comunicat de exemplu dacă există locuri dejoacă din Sectorul 1 care nu se încadrează în acele hotărâri de Guvern cu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească toate locurile dejoacă?

Domnul Alin Vieru - director ADP: Avem două locuri dejoacă care în momentul de față au toboganele de metal,

Doamna Grigorescu luliana Cristina: ok

Domnul Alin Vieru - director ADP: și o să intre într-un program

Doamna Grigorescu luliana Cristina: și ce măsuri ați luat, dacă se poate să ne comunicați și nouă Domnul Alin Vieru - director ADP: intră într-un program de, intră într-un program de reparații și vor fi înlocuite cele două tobogane de metal

Doamna Grigorescu luliana Cristina: ideea este să securizați, să evităm pe cât posibil, nu știu

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna director Haidemak

Doamna Grigorescu luliana Cristina: mulțumesc frumos

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: dacă ne poate lămuri cu privire la acces

Doamna Grigorescu luliana Cristina: situații neplăcute în care copiii se pot accidenta sau se poate întâmpla orice. Mulțumesc mult.

Doamna Haidemak Mădălina Veronica: Bună ziua. Față de solicitarea domnului consilier o să fac câteva "'recizări, deși așa cum știți există o comisie de identificare a terenurilor în scopul realizării de locuri de joacă și de parcări și sau. Domnul președinte al acestei comisii este aici de față, domnul C'risti Neagu și mai avem încă doi consilieri, doamna Macarie și domnul Suvac, iar împreună cu mine și șeful de serviciu de la juridic, Șeful Serviciului Juridic de la ADP, formăm această comisie. Am analizat toată documentația și solicitarea, oferta proprietarului și am considerat, deci, întreaga comisie a considerat că și a observat că acolo în zonă nu sunt așa de multe parcuri așa cum pare, este Herăstrăul dar pentru o mămică, pentru o mamă cu un copil mic de mână sau în cărucior este foarte greu să ajungă până în zona roții mari din Herăstrău, este dificil de acolo de unde este pentru că este mai aproape de Nicolae Caranfil decât de șoseaua Nordului, pe de o parte. Pe de altă parte tot studiind și colegii mei de la Direcția Cadastru au fost pe teren, de asemenea și evaluatorul a fost pe teren, toată lumea a observat că acolo în zonă nu sunt locuri de parcare, sunt foarte puține parcări, știți străduțele cât de înguste au rămas, este foarte dificil. Prin urmare aceasta a fost decizia acestei comisii, asta ce pot să vă spun.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: vă rog,

Doamna Grigorescu luliana Cristina: în ordinea de zi este menționat achiziționarea unui imobil, noi ce achiziționăm teren sau imobil?

Doamna Haidemak Mădălina Veronica: terenul este imobil

Doamna Grigorescu luliana Cristina: păi și atunci aici de ce scrie imobil? oamna Haidemak Mădălina Veronica: un teren este un bun imobil fie că este teren, fie că este clădire,

ele sunt imobile, ambele. Deci terenul este un bun imobil

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: bun. Bun, doa, doa, doamna director

Doamna Grigorescu luliana Cristina: dacă îmi permiteți,

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: dați-mi voie

Doamna Grigorescu luliana Cristina: nu este același lucru,

Doamna Haidemak Mădălina Veronica: ba da este, nu, este categoria generică de bunuri imobile. Da, păi asta înseamnă, adică imobilul poate fi și clădire și teren sau

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: da, în

Doamna Haidemak Mădălina Veronica: eu folosesc termenii juridici, nu știu

Doamna Grigorescu luliana Cristina: înafară de câțiva dintre noi de aici, nu cred că sunt toți consilierii juriști. Haideți un pic să vorbim pentru toată lumea, noi la orice hotărâre am avut am achiziționat ori imobil ori teren.

Doamna Haidemak Mădălina Veronica: nu! terenul este imobil

Doamna Grigorescu luliana Cristina: să nu ne trezim după, că achiziționăm

Doamna Haidemak Mădălina Veronica: este un bun imobil nu vă supărați

Doamna Grigorescu luliana Cristina: dacă mă puteți lăsa să termin și eu, mulțumesc frumos

Doamna Haidemak Mădălina Veronica: scuze

Doamna Grigorescu luliana Cristina: deci, haideți un pic să clarificăm situația 1?

Doamna Haidemak Mădălina Veronica: chiar vă rog

Doamna Grigorescu luliana Cristina: să fie mult mai transparent, că asta ne dorim, nu altceva să nu avem motive de a contesta ceva. De obicei se trecea, trecea ori teren ori imobil. Dumneavoastră ați trecut imobil aici și de asta am întrebat. Mulțumesc frumos.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: vă mulțumesc

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: doa, doa, doa doamna director, dacă-mi dați voie să termin ideea

Doamna Porumb Ramona: două secunde domnul președinte

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: vă rog doamna consilier

Doamna Haidemak Mădălina Veronica: avem, vă rog, avem și președintele comisiei aici

Doamna Dorina-Luminița Bănisor: dar să trecem peste acest moment, să lămurim după

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: stimați consilieri întrebare la obiect dacă se poate, vă

rog

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: da, absolut de acord cu achiziționarea de către noi a acestui teren. Singura îngrijorare pe care aș avea-o este viitorul acces la un eventual loc dejoacă ținând cont de faptul că acest teren este împrejmuit de alte terenuri care în momentul de față întradevăr nu sunt edificate, dar în viitor cu siguranță se va construi ceva acolo. Putem să avem, nu știu o previziune asupra a ceea ce se va întâmpla în privința accesului? Adică noi putem să instituim niște reguli care să permită accesul la un viitor loc de joacă dacă acesta va fi contruit acolo?

loamna Haidemak Mădălina Veronica: vreau să fac o singură precizare, terenul la momentul achiziționării de către proprietarul de la care vrem să cumpărăm, adică intenționăm, era la momentul acela teren curs construcții categorie de folosință, în momentul acesta este zonă verde, spațiu verde. Nu numai acesta și toată zona respectivă

Domnul Cristian-Marian Neagu: toate terenurile din zonă sunt zonă verde

Doamna Haidemak Mădălina Veronica: de altfel este precizat și în raportul de specialitate,

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: bun de acord, dar și

Doamna Haidemak Mădălina Veronica: deci nu știu ce se poate construi

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: deci

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: o alee

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: se, se, se preconizează

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: o alee, domnul Bulfon

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon; că și vecinătățile vor rămâne cu funcțiunea de spațiu verde, înțeleg Doamna Haidemak Mădălina Veronica: în momentul acesta așa sunt, nu pot să vă spun și să anticipez ce va fi, așa cum s-a schimbat categoria de folosință în câțiva ani..

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: dar vom putea, vom putea avea un punct de vedere la momentul •espectiv, presupun

Joamna Haidemak Mădălina Veronica: la momentul acela nu știu ce să vă spun

Domnul Cristian-Laurențiu Bulion: și câteva pârghii ca să putem să păstrăm un acces la locul de joacă dacă acesta se va construi, nu?

Doamna Haidemak Mădălina Veronica; îmi este imposibil să vă răspund în acest moment la această întrebare

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: bine, mulțumesc

Doamna Haidemak Mădălina Veronica: și eu

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna consilier mai doriți să luați cuvântul sau pot să trec la procedură de vot? Supun spre aprobare proiectul, Cine este ”pentru”? Avem unanimitate. Proiectul a fost adoptat.

A FOST ADOPTATĂ CV UNANIMITATE DE VOTURI.

Proiectul numărul 7

Domnul Cristian Adrian Tudose: la acesta o să cer posibilitatea, la acest proiect, punct o să cer posibilitatea de a vorbi. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: dau citire și după aceea o să aveți cuvântul.

7.Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sector 1 și a directorului general al Administrației Domeniului Public Sector l pentru a negocia cu societatea EME Internațional și SC Ecochim Solutions condițiile și clauzele asocierii în participațiune având ca obiect implementarea tehnologiei prin piroliză. Domnul consilier, aveți cuvântul.

Domnul Cristian Adrian Tudose: dragi colegi, numai o secundă și vă dau după aia cuvântul. Dragi colegi, așa cum bine știm în acest moment Bucureștiul, Brașovul și Iașiul au intrat în procedură de infrigement la nivelul Uniunii Europene pentru poluarea aerului cu particule PM 10. în acest caz, acest proiect este de maximă importanță pentru noi. Mașter planul pe care Primăria Capitalei trebuie să-l elaboreze pentru strategia municipală de management integrat al deșeurilor nu a fost încă gata. Orice soluție care o vom adopta noi, și care-i poate contraveni cu soluțiile adoptate de mașter plan o să intre în contradicție. De-a lungul timpul au fost prezentate colegilor consilieri mai multe strategii, mai multe soluții de către mai multe companii, inclusiv această companie EME Internațional, din care în urma discuțiilor purtate cu colegii, întradevăr tehnologia de piroliză și gazeificare sunt între cele mai moderne tehnologii la ora actuală.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnul consilier, o secundă, am rugăminte, nu mai vorbiți în spate și vom întrerupe ședința de câte ori este nevoie! Ne deranjați! Vă rog, domnul consilier, scuze!

Domnul Cristian Adrian Tudose: ținând cont că atât colegilor consilieri cât și comisiei au fost prezentate mai multe soluții din partea mai multor firme din afară cu diferite tehnologii inclusiv pe piroliză, vorbim de ouă sau trei asemenea prezentări, aș considera că este foarte important ca înainte de a adopta acest proiect să avem în primul rând acordul din partea Ministerului Mediului asupra tehnologiei de utilizat pentru

București, pentru România, cea mai bună tehnologie posibilă, prin creerea unei comisii interdisciplinare, această solicitare s-a făcut către Ministerul Mediului astfel încât să avem siguranța că orice soluție am adopta, piroliză sau gazeificare, această soluție este în concordanță cu strategia pe care o va adopta Capitala, și totodată cu legislația română impusă de Ministerul Mediului. Totodată, pentru a putea purta o discuție cu orice altă societate care ne propune o tehnologie anume, acea societate va trebui să aibă acreditarea din partea Ministerului Mediului, este forma neapărat necesară, pentru a putea trece la etapa de a implementa această tehnologie. Prezentarea a fost foarte interesantă, tehnologia este valabilă în afară dar încă nu a fost acreditată de Ministerul Mediului în România. Cu această ocazie, profit de discuția aceasta pe mediu și vreau să întreb departamentul Juridic și pe doamna secretar, un aspect care este la fel de important. Care este rațiunea pentru care nu s-a invocat Hotărârea de Guvern 349 pe 2005 privind depozitarea deșeurilor , cap.l, articolul 9, alineatul 3 în întâmpinarea depusă de Primăria Sectorului 1 în instanță împotriva Agenției pentru Protecția Mediului București față de emiterea autorizației integrate de mediu nr.15 din 14.02.2018, pentru operatorul privat Iridex Grup Import Export. Din punctul meu de vedere și din experiența a doi ani de zile pe acest subiect, neinvocarea acestui articol poate conduce la posibila pierdere a procesului de către Primăria "ectorului 1. Doresc să se menționeze acest aspect în procesul verbal al ședinței. Mulțumesc.

■io ni nul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: doamna secretar, doriți să ne spuneți

Domnul Cristian Adrian Tudose: sunt două interpelări puse către Secretar, către Secretarul Primăriei, la care așteptam răspuns. Nu am primit răspuns la niciuna. Mulțumesc.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, este formulată o întrebare în scris, a fost înregistrată săptămâna trecută urmează, urmează să se formuleze răspuns, drept pentru care această interpelare nu a fost pusă pe ordinea de zi, este înregistrată, i se va formula domnului Tudose, punctul de vedere. Intr-adevăr împotriva autorizației integrate de mediu, Direcția Juridică, domnul Primar a formulat atât plângere prealabilă cât și cerere de suspendare în instanță, pentru suspendare efectelor potrivit prevederilor articolului 14 și 15 din Legea Contenciosului Administrativ. Referitor la aspectele că nu au fost invocate, este o acțiune formulată pe vreo 33 de pagini, este invocată și această hotărâre de Guvern, da, și de asemenea vin cu precizarea, că este bine deliberativul să-și exercite atribuțiile așa cum sunt bine reglementate în actele normative specifice, iar Direcția Juridică, compartimentele de specialitate să-și exercite atribuțiile în ceea ce privește aceste demersuri pe care noi le-am făcut pentru suspendarea efectelor în aproape patru luni de zile, deci practic nu am așteptat ca autorizația să fie emisă și noi deja am demarat procedura de contestare.

Domnul Cristian Adrian Tudose: da, aici țin să aduc la cunoștința Consiliului și cu asta închid că articolul la care făceam referire este în sarcina Consiliului Local. Consiliile Locale au obligația de a pune la dispoziție terenurile pentru depozitele de deșeuri. Deci nu este nici aparatul juridic, nici doamna Secretar. Noi, în calitate de consilieri locali, o dată ce știm o problemă suntem direct responsabili de rezolvarea sau de nerezolvarea ei. Citiți vă rog frumos Hotărârea de Guvern 349, articolul care vi l-am spus, articolul 9, alineatul 3. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: mulțumesc, doamna consilier Armând

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dacă îmi permiteți,

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: numai puțin

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: la ședința următoare am să depun și am să aduc la cunoștință consiliului, am să depun toate documentele și toate demersurile înaintate de către compartimentul de specialitate. Da? Vă mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: vă ascult

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu ce, eu credeam că, pentru a alege o tehnologie, și pentru a alege o firmă este nevoie de un caiet de sarcini care definește bine care sunt nevoile cetățenilor din Sectorul 1 și apoi se organizează o licitație, și după ce s-a organizat licitația vedem cine câștigă și vedem cine este încredințat pentru a organiza, aici vorbim de o firmă din Elveția, vorbim de piroliză, vorbim de, eu cred că e ceva pe care nu l-am înțeles

Domnul Cristian Adrian Tudosc: nu, aveți perfectă dreptate, ceea ce ați spus este foarte corect, pentru a se ajunge la o licitație este nevoie ca orice firmă care se prezintă în fața noastră, să fie acreditată de Ministerul Mediului, să poată să funcționeze în legalitate în România. în acest moment, în România nu este acreditată riinologia de piroliză și gazeificare care se află în procedură de acreditare la Ministerul Mediului. După acreditare, vom discuta și de aspectele caietului de sarcini.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: eu în acest caz n-aș alege o tehnologie care nu are, nu e aplicată în Europa decât cu o singură fabrică pilot și aș alege o tehnologie mai ales, la noi, în România unde avem mari probleme în a implementa proiecte tehnologice pe un, tot ce este mediu și nu m-aș băga în a acredita o firmă din Elveția și nu știu ce. Eu aș alege o tehnologie foarte robustă, cunoscută, cu multă competiție, cu mulți operatori în piață care fac și nu m-aș băga la ceva de genul acesta.

Domnul Cristian Adrian Tudose: aveți, aveți dreptate, din acest punct, aveți dreptate din acest punct de vedere, așa este, numai că noi acuma nu discutăm de alegerea unei tehnologii. Orice tehnologie trebuie să fie întâi acreditată pentru a funcționa în România. Deci aceste tehnologii nu, nu sunt acreditate pentru a funcționa în România. Când Ministerul le va acredita atunci le vom lua în calcul și noi. Mulțumesc.

Doamna Dorina-Luminița Băni.șor: despre ce e vorba în proiect?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: atunci de ce este nevoie de noi? Lăsăm, lăsăm firma să se acrediteze în România, noi ne definim un caiet de sarcini , asta aș dori să-l văd și să-l aprobăm dar nu să ne Doamna Ancuța-Sorina Comănici: amendament, doamna consilier

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: să, avem aici o prezentare de firmă în Sectorul 1

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: amendamentul

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: nu există niciun. Mai există altă intervenție, mai dorește cineva să intervină? Supun spre aprobare

Doamna Dorina-Luminita Bănișor: nu, nu, eu. Nu înțeleg despre ce este proiectul, deci, de ce vorbim despre o tehnologie care nu este acreditată în România, deci deocamdată, până la caiet de sarcini, până la firme, până la contracte, asociații în participațiune, deci vorbim despre o tehnologie care nu este acreditată în, în București, deci nu

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: da

Doamna Dorina-Luminita Bănișor: despre ce e proiectul ăsta? Categoric trebuie retras sau nu.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: deci trebuie să înțelegem că nu votați, hai să, hai să nu mai pierdem timpul degeaba

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: domnul ,ce să votăm?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: să înțelegem că doamna Clotilde v-a dat ordin să nu votați! Punct! Hai să nu ne mai pierdem timpul” Chiar pierdem timpul

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: domnul Goncea dumneavoastră ați înțeles că.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: vă rog supuneți la vot

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: domnul Tudose mai doriți să luați cuvântul ca să dau Doamna Dorina-Luminița. Bănișor: că este vorba de o tehnologie care nu există, deocamdată în România?

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: doamnă eu am înțeles multe, am înțeles foarte multe, dacă Clotilde v-a spus nu votați, nu votați

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnul director Alin Vieru să ne spuneți, sau cine este

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ce dracu n-am înțeles?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: da? Aveți ceva să ne spuneți legat de acest proiect? Domnul Alin Vieru - director ADP: da

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: nu, am să spun la PUD-uri o grămadă și am niște dubii serioase , atunci am, acuma nu am.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnul director vă ascultăm,

Domnul Alin Vieru - director ADP: deci în momentul de față, instalația respectivă este montată într-adevăr în Elveția. Deci instalația asta cu piroliză este montată în Elveția, este funcțională, este un proiect pilot care poate trata undeva la 3 metri cubi pe oră în momentul de față, cei care au produs-o, prin propunerea care au făcut-o către Sectorul 1 și pentru a o aduce în România au fost și au vizitat locațiile pe care le avem noi la Odăi, respectiv halele și cu bazinele în care se poate strânge uleiul pirolitic ca rezultat al acestei transformări. Dorința noastră de a împuternici sau de fapt discuțiile inițiale au fost prin prisma faptului în care Primăria Sectorului 1 nu va achita niciun ban pe instalația respectivă, ea se va aduce în baza negocierii care va fi purtate de către domnul Primar și cu reprezentanții firmei din Elveția, singura condiție

3te ca Primăria să garanteze printr-o scrisoare de garanție bancară că după ce se va construi instalația nu se va răzgândi în implementarea proiectului. Mai ales, că reactorul cu arc de plasmă se face în Franța iar producerea lui durează undeva la 6 luni și are niște costuri foarte mari.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnul director, instalația ar putea să funcționeze acum dacă ar fi instalată?

Domnul Alin Vieru - director ADP: în momentul de față da, mai ales că nici noi nu va trebui să facem investiții

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte tic ședință: Avem aviz de la Mediu? Este acreditată să funcționeze în România?

Domnul Alin Vieru - director ADP: acest lucru urma să se întâmple printr-o negociere și o dezbatere care va avea loc în cadrul Primăriei Sectorului 1, unde vor veni și reprezentanții Ministerului Mediului Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnul Tudose, o secundă, domnul Tudose, vă rog Domnul Cristian Adrian Tudose: ca acest proiect să poată să fie în asentimentul tuturor colegilor, propun următorul amendament, proiectul să fie modificat cu următorul titlu: "proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului și a directorului general al Administrației Domeniului Public pentru a negocia

asocierea în participațiune, având ca obiect implementarea celei mai bune tehnologii posibile ........ fie

’azeificare sau piroliză după obținerea acordului Ministerului Mediului” și în acest fel suntem absolut legali Joamna Dorina-Luminita Băni.șor: fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Cristian Adrian Tudose: poftiți? Nu, nu se menționează cu nicio firmă, toate, toate ofertele care Doamna Daniela-Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: amendamentul trebuie formulat în scris Domnul Cristian Adrian Tudose: da, vi-1 formulez

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: da, și înainte

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Cristian Adrian Tudose: toate ofertele, toate ofertele care mi-au fost aduse la cunoștință vor sta la dispoziția Consiliului pentru analiză în comisia care se va face cu Ministerul Mediului. Mulțumesc.

Doamna Dorina-Luminita Bănișor: dar de ce trebuie

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: fără utilizarea instalației de sonorizare

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: stați puțin doamna Comănici, cum adică Primarul, cine vă garantează că aceste tehnologii, indiferent ce alege Primarul vor fi acreditate? Sau de ce nu luați..

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: doamna consilier, votăm sau nu votăm?

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: da este absurd..

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: se face un..

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: este absurd să puneți Primarul, să, să aleagă niște tehnologii Domnul Cristian Adrian Tudose: nu! Sunt

Doamna Dorina-Luminita Bănișor: pe care nu știți dacă le va acredita

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: dar cum este să vă puneți membrii în comisie, unde comisiile-s

ilegale?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: o secundă, numai puțin vă rog frumos

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: dar, nu e treaba Primarului

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: stimate consilier nu se poate amendamentul pentru că în articolul 1 se specifică negru pe alb cine este.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: fără utilizarea instalației de sonorizare

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: păi înseamnă întregul proiect. Domnul director Alin Vieru, vă rog! Ce părere aveți despre acest amendament? Poate fi susținut, poate fi supus spre aprobare Consiliului Local? Este important să știm lucrul ăsta.

Domnul Alin Vicru - director ADP: Păi, la momentul în care am discutat despre proiectul respectiv, nu exista nicio altă propunere referitoare la procedura de transformare prin piroliză, motiv pentru care dacă au apărut și alte propuneri mă gândesc că se poate accepta amendamentul. Va fi o negociere mai mare și vom alege probabil soluția cea mai bună. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnul director, domnul consilier, domnul consilier Tudose formulați cererea de retragere a amendamentului.

Domnul director, dumneavoastră trebuie să formulați cererea de retragere a proiectului.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici; cine e inițiatorul? omnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: inițiatorul este domnul director Alin Vieru, ADP-ul.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: păi numai primarul poate să retragă, nu știu ce, ați citit vreunul legea? Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: deci, avem două soluții Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: măi băieți, măi copiii

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: ori o supun votului aprobării Consiliului Local, ori o retragem.

Domnul Gheorgliij-ă-Liviu Goncea: ați citit vreunul legea? Pe procedură, procedură, uite țip tare, procedură,

Domnul Alin Vieru - director ADP: se poate face amendament,

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: pe procedură se poate modifica și o să modifice colegul nostru și o să scrie și amendamentul.

Domnul Alin Vieru - director ADP: da, se face amendament

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: da citiți dracului și voi o dată legea aia, că de aia stați de 2 ani aici Domnul Alin Vieru - director ADP: deci, dacă sunteți de acord se poate face amendament, dacă mai sunt și alte soluții prin piroliză și alte soluții tehnice se poate face amendament.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: cum să retragă un director ce a propus primarul?

’^omnul Alin Vieru - director ADP: și le vom, le vom analiza pe toate împreună.

.Jomnul Gheorghiță-Liviu Goncea: doamna viceprimar n-a fost primar când a semnat, și nici acuma. Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: bine, domnul, domnul consilier vă rog frumos recitiți amendamentul ca să putem să-l supunem..

Doamna Daniela-Nicoleta Cefnlan - Secretarul Sectorului 1: fără utilizarea instalației de sonorizare Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: îl vreți scris?

Domnul Cristian Adrian Tudose: îl scriu imediat și vi-1 predau, votați următorul proiect, vi-1 scriu și vi-1 predau

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: trecem, articolul opt s-a retras, articolul opt, am menționat lucrul ăsta înainte de supunerea la vot a ordinii de zi și avem proiectul nr.9,

9 Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții ai Poliției Locale Sector 1”. Cine este "pentru”? Avem unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

10 Proiect de hotărâre privind abrogarea prevederilor articolul 2 și 5 și modificarea prevederilor articolului 6 a hotărârii de consiliul local al Sectorului 1 nr.112 din 29 martie 2018, privind sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător de pe raza Sectorului 1 a Municipiului București”.

Vă rog doamna consilier, vă ascultăm

Doamna Crigorescu luliana Cristina: dacă-mi permiteți, eu sunt, sau am fost, nu știu, la trecut ar trebui să vorbesc deja, președintele acestei comisii și aș vrea să aduc la cunoștință un pic colegilor mei, exact situația, care, ce s-a întâmplat de fapt la comisie. Noi am avut întâlnire, ceva, nu știu, cineva e cu vreun microfon deschis probabil, am avut întâlnire la, am avut, ne-am întâlnit și s-a prezentat un acord cadru care nu a fost asumat de către nimeni din Poliția Locală, de către absolut niciun funcționar. Noi ca și comisie, noi nu puteam să aprobăm absolut nimic, am cerut doar ca, directorii să-și asume acel proiect cadru, acord cadru, și în secunda în care am solicitat acest lucru, abia am aflat acum că cineva a fost, stați un pic că aveam notat o chestie

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: deci, doamna consilier vorbim

Doamna Crigorescu luliana Cristina: aveam un reprezentant

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: de abrogarea prevederilor articolului 2 și 5 Doamna Grigorescu luliana Cristina: nu ascultați-mă un pic, că vreau să îmi spun și eu punctul de vedere. Aveam de la Poliția Locală pe doamna Iscu, doamna care era jurist, care i s-a, nu i s-a mai prelungit detașarea, deci în secunda în care noi am încercat ca să facem cât mai transparentă această comisie și să încercăm să, fiecare să-și asume conform legii..

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: mai transparentă e pleonasm doamnă, altceva?

Doamna Grigorescu luliana Cristina: domnul Goncea eu nu vă întrerup când vorbiți, dacă îmi permiteți și ;ie, asta este. Pot și eu să vorbesc. Ideea este următoarea, noi ca și, colega noastră Ilinca a făcut niște amendamente, eu acum nu le dețin ca să văd exact ce s-a schimbat din hotărârea de consiliu prin care domnul primar cerea formarea acestei comisii. Nu am găsit sub nicio formă, nu ni s-a pus la dispoziție, am cerut și doamnei secretar, am citit în schimb adresa Prefectului care spune foarte clar că noi, ca și comisie nu putem să facem, să intervenim în procedură. Nimeni nu vrea să intervină în nicio procedură deci nici nu s-a pus problema de așa ceva, Doamne ferește, deci nu suntem, cunoaștem legea și vrem să o respectăm.

Vorbim doar de, în adresa domnului Prefect se vorbește doar de chestiuni referitoare la amendamentele care au fost depuse, ideea este că nu știu exact cum au fost depuse și ne gândeam..

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: în ședință, în ședință

Doamna Grigorescu luliana Cristina: în ședință au fost depuse, dar cum au fost redactate la asta mă refer pentru că avem colega noastră, da, ok, e ok, deja nu mai contează că oricum se supune la vot și se va vota și care va fi rezultatul ăla e. Ideea este următoarea, indiferent de situație noi trebuie să fim foarte clari, noi trebuie să respectăm legea și să fim transparenți. Dacă în Primărie nu se dorește chestia asta vă spun sincer că nu este ok.

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: fără utilizarea sistemului de sonorizare

Doamna Grigorescu luliana Cristina: nu-mi dau demisia, domnul Goncea spre nefericirea dumneavoastră, ■«ulțumesc mult

■jomnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: bun, mai sunt intervenții? Supun spre aprobare proiectul numărul 10. Cine este ”pentru”? Vă informez că suntem 26 de consilieri prezenți, avem unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Proiectul a trecut.

Suntem la proiectul nr.77 Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor autovehicule din patrimoniul Poliției Locale Sector 1 în patrimoniul Administrației Domeniului Public Sector 1 și în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 7”. Sunt interpelări nu? Cine este ”pentru”, vă rog? 26 de voturi "pentru”, unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Proiectul nr.72 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Casa Corpului Didactic al Municipiului București în vederea finanțării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional vizita de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1, experiențe europene pentru dezvoltarea portofoliului profesional”. Cine este "pentru”, vă rog? 26 voturi ”pentru” unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Următorul proiect, nr.13, o secundă. Da. Proiectul nr.13 privind aprobarea închirierii de pe piața liberă a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu”. Interpelări? Cine este "pentru”? Doamna Armând?, doamna Bănișor? ....Trebuie să propunem comisie.

Da, deci la articolul 2 avem "se aprobă constituirea comisiei de identificare și evaluare a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” având următoarele componențe. Deci trebuie să numim 3 consilieri locali, și vă rog. Și articolul 2 "se aprobă constituirea comisiei de negociere a prețului și condițiile de închiriere a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale "Pia Brătianu”. Deci trebuie să facem numiri atât pentru articolul 2, cât și pentru articolul 2.1 și 2. Propuneri, vă rog.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: din grupul ALDE îl propun pe domnul Zamfir Victor

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: domnul Zamfir, grupul ALDE

Doamna Porumb Ramona: pentru identificare, grupul PNL îl propune pe Adrian Suvac.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Adrian Suvac, identificare

Domnul Cristian-Marian Neagu: pentru negociere, grupul PMP, pe Mihai Purcărea

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: negociere, repetați vă rog, încă o dată numele

consilierului propus petru negociere

Domnul Cristian-Marian Neagu: Mihai Purcărea

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte tic ședință: mai avem nevoie pentru comisia de identificare, o propunere, trebuie să avem 3 membri. La negociere, cine mai, la negociere? Doamna Dorina Bănișor. Mai avem nevoie de 2 denumiri. Deci încă o dată, pentru comisia de identificare, vă rog încă o propunere dacă există. Deci, la identificare avem pe domnul consilier Zamfir și pe domnul Suvac. Deci ne trebuie încă o propunere, la fel și la comisia de negociere.

Domnul Zamfir Victor: îl propun pe colegul meu, Alexandru Deaconu la comisia de negociere

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: încă o dată repetați, la comisia de negociere Domnul Zamfir Victor: Alexandru Deaconu

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte tic ședința:rog repetați, că nu se aude aici.

Domnul Zamfir Victor; Alexandru Deaconu, pentru comisia de negociere.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: perfect, mulțumesc. Fac încă un apel pentru comisia de identificare. încă un apel, vă rog, comisia de identificare. Doamna Daniela Popa, comisie de identificare. Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul Bulfon, vă rog.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon : Da, profit de pauza aceasta, și văd că în sală este și domnul director Clinciu de la AUIPUSP, căruia aș dori să-i adresez două întrebări legate de activitatea direcției pe care o conduce. Câte grădinițe de vară o să avem anul acesta, și dacă o să avem în primul rând?

Domnul Director Romeo Clinciu: Bună ziua! Acum lucrăm la proiect. în principiu ne-am propus cred că șase sau șapte grădinițe, o să fie.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon : Le știm deja care ar fi acestea?

Domnul Director Romeo Clinciu: Da, dar nu le știu acum pe din afară, ca să vi le menționez.

Doamna Grigoreseu luliana Cristina: Păi faceți bine și aflați, până la sfârșitul ședinței.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon : Deci ni le puteți comunica, da?

Domnul Director Romeo Clinciu: Sigur.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon : Așa. Și vor avea program pe durata vacanței de vară, astfel încât părinții care nu pot să... care lucrează, care nu pot ține copii acasă, îi pot aduce.

Domnul Director Romeo Clinciu: Exact, exact, vom merge exact pe același model ca și anul trecut. Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon : Deci, șase sau șapte, spuneți

Domnul Director Romeo Clinciu: Da, până la sfârșitul ședinței o să vi le pot spune.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon : Perfect. Și a doua întrebare era referitoare la proiectul pe care vi l-am înaintat la începutul lunii martie referitor la înființarea unui „after school” pentru Școala 179. Atunci propusesem o variantă de folosire a spațiului Grădiniței 222. După aceea dumneavoastră mi-ați spus că era posibil să fie și altă variantă, dar iată au trecut trei luni și nu mai știu nimic.

Domnul Director Romeo Clinciu: în principiu cred că va rămâne varianta cu Grădinița 222, dar trebuie să vedem cum facem cu transportul copiilor.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon : Pentru că întradevăr acum suntem la sfârșitul anului școlar, dar ar fi foarte bine dacă am putea măcar anul următor să începem cu..

Domnul Director Romeo Clinciu: Da, acum în vară vrem să găsim soluția, ca din toamnă, de la începutul noului an școlar să putem să..

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon : Deci, mă pot baza pe colaborarea cu dumneavoastră pentru acest proiect?

Domnul Director Romeo Clinciu: Sigur că da.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Bun, vă mulțumesc.

Domnul Director Romeo Clinciu: Mulțumesc și eu.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon : Domnule Președinte, mai am o scurtă intervenție, căci profit de faptul că îl văd și pe domnul director de la Investiții, pe domnul director Fodoroiu.

Domnul Oliver-Leon Păinși - Președinte de ședință: Da, vă rog.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon : Căruia aș vrea să-i adresez și dânsului o întrebare pentru că ... din păcate circuitul hârtiilor este extrem de anevoios în Primăria Sectorului 1, și se pare că o adresă pe care v-am trimis-o Ia începutul lunii mai n-a ajuns la dumneavoastră. Era vorba de preluarea unei străzi în administrarea Consiliului Local, asta ca urmare a proiectului pe care noi l-am aprobat deja pentru preluarea unor, a unor străzi, și am vrut suplimentarea cu încă o stradă. Constantin Godeanu se numește.

Domnul Director Cosmin Fodoroiu: Da, domnul consilier, cererea dumneavoastră este pe circuitul Primăriei. Proiectul inițial, cererea inițială către Administrația Străzilor, a fost făcută de către colegii de la ADP. Deci cu siguranță se trimite cererea către Administrația Străzilor, de completare cu strada pe care ați solicitat-o dumneavoastră.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Pentru că așa cum domnul director Vieru știe, artera despre care e vorba, e una importantă, făcând legătura între bulevardul Bucureștii Noi și șoseaua Chitilei. E o stradă cu multe probleme, din cauza traficului greu care se desfășoară acolo, iar disconfortul riveranilor este mai mult decât mare, și tocmai de aceea, plus că, ... plus că necesită și lucrări de intervenție pentru sistematizare și optimizare.

omnul Director Cosmin Fodoroiu: Da. Doar că așa cum v-am spus cererea inițială pentru bulevarde către Administrația Străzilor, a fost făcută de colegii de la ADP, și de asta bănuiesc că circuitul a mers către dânșii. Deci ... păi nu, cererea., cererea inițială a mers către Administrația Străzilor.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon; Da, dar știm foarte bine că Administrația Străzilor este în reorganizare, iar ritmul de rezolvare este extrem de mic.

Domnul Director Alin Vieru: Din câte cunosc eu, proiectul inițial a inclus 13 bulevarde. Nu știu dacă a fost inclus Godeanu la momentul respectiv.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Asta încerc ...

Domnul Director Alin Vieru: Dar atâta timp cât a trecut de consiliul nostru și consiliul a solicitat Consiliului General să ni le predea, o să vorbim cu colega noastră de la secretariat să vedem dacă a înaintat documentele. O să am un om care să se ocupe doar de proiecte, că rămân puțin pe la PMB și o să vedem dacă ni le predă și imediat ce o să ni le predea o să începem noi să avem programul de investiții. Lucrez și la un acord cadru acum. Ușor, le facem. Mulțumesc.

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: O secundă, vă rog, că nu găsim un buletin de vot.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Am plăcerea să vă anunț că cu un număr de 25 de voturi pentru, din 25 de voturi exprimate, comisia de identificare și evaluare este formată din domnul Suvac, domnul Zamfir și doamna Popa.

Gata am găsit... 26 cu 26... s-a găsit...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : 26 cu 26, auziți, 26 și cu 26 la identificare. Și am plăcerea să vă anunț că în unanimitate, în unanimitate comisia de negociere a prețului este formată din domnul Purcărea, doamna Bănișor și domnul Deaconu. Vă mulțumesc mult.

Domnul Oliver-Leon Pâiuși - Președinte dc ședință: Bun, suntem la proiectul nr.13. Vă informez că, dă citire art. 2:

„ Art. 2. (1) Se aprobă constituirea Comisiei de identificare și evaluare a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale ‘‘Pia Brătianu ”, având următoarea componență:

Domnul consilier Suvac,

Domnul consilier Zamfir Doamna consilier Popa Daniela

Art. 2. (2) Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a prețului și condițiilor de închiriere a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale ‘‘Pia Brătianu”, având următoarea componență:

Domnul consilier Purcărea,

Doamna consilier Bănișor Domnul consilier Deaconu „

Supun spre aprobare Consiliului Local, proiectul ni". 13. Cine este pentru? Avem unanimitate. Prezență 26 de consilieri.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiu.și - Președinte de ședință: Domnul consilier Tudose. Doriți să recitim, să trecem la aprobarea proiectului, da? Puteți să dați citire acum? Avem amendament supus spre aprobare. Vă rog, domnul consilier.

Domnul Cristian Adrian Tudose; Deci, la punctul 7 se modifică titlul si art.l, în sensul “ Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 și a directorului general al Administrației Domeniului Public Sector l pentru a negocia asocierea în participațiune având ca obiect implementarea celei mai bune tehnologii “best available technologies” în domeniul managementului integral al deșeurilor”. în același sens se modifică și punctul 1 din hotărâre, restul articolelor rămânând neschimbate, constituirea comisiei, respectiv grupul de lucru. Menționez că indiferent de votul dumneavoastră pentru această hotărâre, noi va trebui să avem ... să luăm în calcul doar firmele care au licență de la Ministerul Mediului, deci nu este nici un fel de problemă, nu ne genereză nouă, în calitate de consilieri, nici un fel de problemă, acest proiect. Mulțumesc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna consilier, vă rog.

Doamna Steluța Todea: Domnul Tudose, am și eu o întrebare. După ce s-a discutat atât de mult despre punctul acesta, noi, respectiv Primăria Sectorului 1, are dreptul să prelucreze deșeurile? Adică noi avem dreptul să facem asta?

Domnul Cristian Adrian Tudose: în acest moment, situația stă la modul următor. Am avut..

Doamna Steluța Todea: Păi dar, noi votăm în acest moment, să știți, noi votăm fără să avem dreptul, nu? acuma...

Domnul Cristian Adrian Tudose: O secundă... Vă aduc la cunoștință ultimele discuții purtate alături de Domnul Primar, la Primăria Capitalei în prezența Doamnei Primar General, a Doamnei Ministru Grațiela Gavrilescu.

Primăria Capitalei avea în plan cumpărare, inițierea, execuției unui incinerator mare. Acest incinerator mare s-a renunțat la el și se va face de către fiecare doua sectoare ale Municipiului București un sistem de tratare al deșeurilor. Ceea ce dumneavoastră spuneți este foarte corect, pentru că urmează să existe niște modificări legislative, care să ne susțină acest demers al nostru pe care îl facem acuma în sensul că, în acest moment, acum când vorbim, sectorul are în competență selectarea, ... colectarea și selectarea. Tratarea deșeurilor în toate formele ei, de la tratarea mecano-biologică la toate procedurile de eliminare, depozitare, incinerare, gazeificare, piroliză, sunt în sarcina Primăriei Capitalei, numai că ținând cont că aceste discuții s-au purtat atât cu Doamna Ministru Gavrilescu cât și cu Doamna Primar General, este un pas înainte, este o inițiativă a noastră înainte, pentru a stabili un cadru în care să putem să implementăm, așa cum am facut-o și cu strategia pe care am votat-o anul trecut în aprilie, cea mai bună tehnologie care va fi aleasă de Ministerul Mediului.

Oricum, orice soluție vom alege aceasta se va face în urma unei licitații deschise, așa cum a spus și colega oastră, doamna consilier Armând, cu un caiet de sarcini, cu licitație deschisă la care vor fi invitați toți, toți

cei care au depus oferte la Primăria Sectorului 1. Mulțumesc.

Doamna Steluța Todea : Atuncea puteți să veniți cu HCL-ul, în momentul în care o să se schimbe cadrul și respectiv legea. Atuncea o să votăm probabil, dar acuma nu pentru că ....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Stați să vă explic eu. Stați, stați că ...stați numai o secundă...

Doamna Steluta Todea : Domnule Goncea, am înțeles despre ce e vorba..Dar, deocamdată noi nu putem

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Stați să vă explic eu ce am înțeles....Eu am înțeles așa..Ca ei să înceapă să dea drumul la HCL, au nevoie de la noi ca deja să facem un start. Un start-up..sau cum vreți dumneavoastră să o numiți. Deci noi începem și ..de ce vă uitați așa la mine? Ce am greșit? Deci noi mergem cu un pas înainte, ei...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Pentru că nu e deloc convingător ...asta e problema, nu e deloc convingător..

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Cine nu e convingător? Eu încerc să...

Joainna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Vorbim de o juma de oră despre o negociere directă cu o firmă cu o tehnologie neaprobată, netestată, neimplementată nicăieri și să vă duceți direct cu domnul Vieru, domnul primar Tudorache, domnul Vieru care are alte lucruri de făcut...cum nu știm cine e?

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog, stimați colegi.....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Domnul președinte, vă rog....să o sancționați pe doamna Clotilde că nu mă lasă să vorbesc.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Vă rog, am vorbit destul despre asta și să trecem la vot. Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Stimați colegi.....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Doamna Clotilde să vorbească când este rândul dânsei.Deocamdată vorbesc eu..Neconvingător așa...

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul consilier, mai spuneți ceva că să știu să pot să supune la vot amendamentul domnului consilier...

Domnul Adrian-Cristian Tudose : Doamna consilier Armând, doamna Armând, am menționat și mai menționez încă odată, ca să înțelegeți bine. Nu este negociere cu o singură firmă. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră este fals. Nu este negociere cu o singură firmă..Modificarea...păi da dacă citeați amendamentul sau dacă măcar ascultați amendamentul, înțelegeați ce am spus. Am spus că împuternicim primarul pentru a adoptarea celei mai bune tehnologii posibile, nu o firmă.

Doamna Ciotihlc-Marie-Brigitte Armând: Intr-adevăr nu știu la fel de bine limba română ca dumneavoastră, dar știu ...negociere pentru asociere, nu..așa scrie acolo..negociere pentru asociere. Eu nu vreau să mă asociez cu nicio firmă care e...deocamdată nu a fost nicio licitație, v-am explicat deja, e suficient.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Bun, supun spre aprobare Consiliului Local amendamentul domnului consilier. Vorbim de articolul 7. Cine este pentru? 12, 12 voturi pentru. Cine este împotrivă? 10 împotrivă. Cine se abține? 3 abțineri, 4, 4 abțineri. Amendamentul nu a trecut.

1. Amendamentul a fost respins

Supun proiectul nr. 7, îi dau citire :

7.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 și a directorului general al

Administrației Domeniului Public Sector 1 pentru a negocia cu societatea EME Internațional și S.C. Ecochim Soluțions condițiile și clauzele asocierii în participațiune având ca obiect implementarea tehnologiei prin piroliză, cine este pentru? Trebuie să votăm în integralitatea lui. Deci cine este pentru? doamna Steluța Todca : Stati, voi nu vă...voi nu votați proiectul?

Domnul Oliver Leon Păiuși — Președinte de ședința: Amendamentul nu a trecut, rămâne să supunem spre vot proiectul..

Doamna Steluța Todea : Si votăm acuma punctul numărul, ce număr?

Domnul Gheorghită Livin Goncea : Proiectul în sine, netrecând amendamentul, proiectul se votează fără amendament. Simplu. Și eu îl votez.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Deci, avem un vot pentru. Cine este împotrivă? 3, 3 voturi pentru. Cine este pentru? încă o dată, vă rog, ca să înțelegem bine. Cine este pentru? Avem trei voturi, 4 voturi pentru. Da, cine este împotrivă? 5 voturi pentru. Cine este împotrivă? Numărați acum....8 împotrivă. Cine se abține? 6 abțineri. 6? 11 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Următorul proiect, este proiectul nr. 14, proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de superficie asupra terenului în suprafață de 3000 m.p. situat în b-du! Poligrafiei nr.4, aș vrea să știu dacă sunt interpelări la acest proiect? Domnul director de la ADP ne puteți spune ....noi am citit, am at cunoștință dar am dori să ne spuneți ca să înțelegem. Doriți să dăm cu titlu gratuit acest teren, în

lavoarea Curții de Conturi pentru construirea unui imobil, am înțeles sau a unui sediu central?

Domnul Alin Vieru - Director ADP : Da, deci în baza solicitării venite de la Curtea de Conturi a României, adresată către ADP Sectorul 1, prin care ne-a solicitat să le punem la dispoziție o suprafață de 3000 de metri cu titlu gratuit printr-un contract de superficie pentru a construi sediul Curții de Conturi București, urmând ca în contrapartidă să ne atribuie clădirea care se află pe Georges Clemenceau în momentul de față.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Și lucrul ăsta scrie în proiect? Că nu l-am regăsit. Domnul Alin Vieru - Director ADP : Astea au fost la nivel de discuții, atunci.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnule director, trebuia prins clar aici în proiectul de hotărâre de consiliu. Până atunci vorbim vorbe. Da, exact asta facem.

Domnul Alin Vieru - Director ADP : Bănuiesc că nu vor fi probleme, în ceea ce privește Curtea de Conturi.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da ti-mi voie să ...mă uit chiar pe adresa venită de la Curtea de Conturi în care se spune că prin hotărârea plenului Curții de Conturi nr. din data de 29 martie s-a aprobat demararea demersurilor pentru preluarea în folosință a terenurilor din suprafață de 3000 de metri pătrați situată în București, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, aflată în proprietatea privată a Administrației Domeniului Public din sectorul 1, pentru construirea noului sediu al Curții de Conturi. în acest sens, vă transmitem proiectul contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu gratuit în vederea semnării și perfectării acestuia. Observ două aspecte aici: Unu - nu se face vorbire de nicio contrapartidă, nu ni se dă nimic la schimb așa cum ați menționat. Iar doi - adresa, adresa spune că noi trebuie să ne conformăm faptului că cei de la Curtea de Conturi au hotărât să le dăm terenul. Deci nu este o solicitare către Sectorul 1, ei ne anunță că ne prezintă proiectul contractului de constituire, pur și simplu.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Și ce nu sunteți de acord dumneavoastră, iertați-mă că vă întreb?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Nu sunt de acord

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Voi USL-ul ce nu sunteți de acord?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Deci, domnul Goncea, domnul Goncea, Curtea de Conturi

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : să-și plătească Curtea de Conturi taxele în sectorul 1, păi sunt mai bucuros să-și plătească Curtea de Conturi

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnul Goncea, haideți să vorbim

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : să-si plătească ENI sau GAZ nu știu care ...să-și plătească Curtea de '-'onturi taxele aici, pentru că au mult mai mare taxe, mult mai mari taxe decât la ceilalți care nu plătesc oricum.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Bun, lăsând....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Ce nu sunteți de acord....să înțeleg că aveți ceva și împotriva Curții de Conturi ..USL-ul...am înțeles că noi nu avem împotriva lor, dar voi ce aveți?

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Mai sunt întrebări către domnul director?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Aș vrea să-i răspund domnului Goncea..

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Dumneavoastră revoluționarii ce întrebări aveți cu Curtea de Conturi? Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnul Goncea Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Zii

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Putem să vorbim, să nu ne mai puneți pumnul în gură? Așa cum faceți de obicei...Domnul Goncea

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnilor consilieri...vreau să puneți doar întrebări cclusiv domnului director. Mai sunt întrebări către domnul director? Nu. Supun spre aprobare

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Nu, nu, nu, nu, nu stați o clipă, o clipă, o clipă....Am o întrebare : De ce ni se propune, ni se cere nu știu, ni se solicită să dăm 3000 de metri Curții de Conturi care nu este o instituție de interes local al Sectorului 1 și nu folosim acest spațiu pentru un obiectiv care ar putea să fie de interes local : o grădiniță, o creșă, orice altceva care ar putea să fie folositoare locuitorilor sectorului 1 ?

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Dacă ai fi propus cu siguranță aș fi fost de acord cu tine. Deocamdată au propus-o ei...

Doamna Ilinca Macaric : Scuzați domnul Goncea, noi

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Sunt..ești împotrivă, da? Bravo.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Consilieri...Doriți să spuneți...Vă rog..

Doamna Ilinca Macaric : Suntem...am constituit nu știu câte comisii pentru identificare de terenuri, vrem să cumpărăm terenuri pentru locuri dejoacă, vrem să cumpărăm terenuri pentru DGASPC, pentru centru de bătrâni, nu avem patinoar, nu avem săli de sport, noi dăm cadou acuma un teren de 3000 de metri în condițiile în care noi căutăm în alte părți alte terenuri, e absurd.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Și încă ceva, ei apoi pot să vândă terenul și să vândă clădirea?

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Doamnă despre ce vorbiți? Am mai vorbit odată despre regii Franței, Aici vorbim despre Curtea de Conturi a României. Știm cine fură, ăștia nu fură, ăia au furat.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Pierdem timpul...

Domnul Alin Vicru - Director ADP : Deci proprietatea, proprietatea terenului rămâne a ADP-ului

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul director, încă o dată repetați.

Domnul Alin Vieru - Director ADP : Contractul de superficie se face 49 de ani, dar proprietatea rămâne tot a ADP-ului

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu este adevărat.

Doamna Cristina Simona Munteanu : Scrie 99 de ani în HCL.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: 99 de ani.

Domnul Alin Vicru - Director ADP : 99 de ani, da. Dar, vreau să vă anunț că eu în decursul anului trecut am identificat aproximativ 126 de terenuri în sectorul 1, care sunt insalubre, am făcut o adresă și către PMB, către Direcția Patrimoniu și la noi către Serviciul Patrimoniu și Cadastru și va trebui tot cu ajutorul dumneavoastră să aflăm dacă au sau dacă nu au proprietar, fiindcă le putem întrebuința pe viitor pentru ’ocuri dejoacă, parcare și alte....elemente și oportunități. Mulțumesc.

Doamna Dorina Luminița Bănișor : Ajutorul Seviciului de Cadastru, care nu înțeleg de ce nu face inventarierea...

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă mulțumesc. Supun spre aprobare proiectul nr. 14, cine este pentru?

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu : Dacă ne puteți acorda 5 minute de pauză ? Mulțumim.

Doamna Dorina Luminița Bănișor : Aș vrea și eu domnul...

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Sunteți de acord, suntem în procedură de vot, sunteți de acord să luăm pauză sau votăm până la urmă?

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Numai dumneavoastră decideți ca președinte, noi nu avem cum să stabilim.

Domnul Oliver Leon Păluși - Președinte de ședință: Să luăm pauză, grupul PNL dorește o pauză...de 5 minute...Eu... e dificil pentru că suntem în procedură de vot, dar luăm o pauză de 5 minute pentru a discuta..Mulțumesc.

Pauză...

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog să luați loc în sală, haideți doamna consilier, vă rog.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Stimați consilieri, vă rog să luați loc.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog să închideți ușile la balcon și dacă mai sunt consilieri să poftească în sală, 26 de consilieri prezenți. Supun spre aprobare, dau citire.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de superficie asupra terenului in suprafață de 3000 m.p. situat în b-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1

Domnul Oliver-Leon Păiuși — Președinte de ședință: Cine este pentru? 18.......doamna Cristina

Grigorescu ați votat pentru ? sunt 18 voturi pentru, cine este împotrivă ? un vot împotrivă, două voturi împotrivă, cine se abține; ? 6 abțineri.

Doamna I linca Maca rit: Pot să mai pun o întrebare acuma referitor la proiect ?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul a trecut. Vă rog, doamna consilier. Doamna Ilinca Macarie: Domnul Vieru, care este utilizarea terenului în prezent?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședința: Doar o precizare domnul consilier.

Doamna Ilinca Macarie: Utilizarea terenului este cet............

Domnul Alin Vieru - Director Administrația Domeniului Public: Curte interioară

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Q secundă, domnul consilier.

Doamna Ilinca Macarie: Este spațiu verde?

Domnul Alin Vieru - Director Administrația Domeniului Public: Curte interioară...

Doamna Ilinca Macarie: Nu curte interioară, se poate construi acum acolo? nu are utilizare de spațiu verde?

Domnul Alin Vieru - Director Administrația Domeniului Public: Nu

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul a trecut

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul nr. 15. îi dau citire.

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/25.03.2010 privind aprobarea implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în parteneriat cu Fundația “Katharina Turnauer” și doamna Barbara - Wiebke Schofnagel - atașatul pe probleme sociale al Ambasadei Austriei la București, a Proiectului SOMARO -MAGAZIN SOCIAL

Domnul Oliver-Leon Păiu.și - Președinte de ședință; Dacă sunt interpelări ? nu ? cine este......vă rog,

doamna consilier....suntem în procedură de vot.......cine este pentru ? Unanimitate, 26 de consilieri

prezenți.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr. 16.......

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenței Echipei Inlersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Aici avem la art.l, se înlocuiește reprezentantul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Poliția Sectorului 1 - domnul Nicolae Hamzu cu domnul Ciprian Oprea - inspector principal de poliție;

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun spre aprobare Consiliului Local acest proiect, cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință: Suntem la proiectul nr. 17.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 2259/17.10.2012 încheiat între Școala Gimnazială nr. 162 (Grădinița de copii) și proprietarii terenului în suprafață de 240 mp din str. Sângerului nr. 23, Sector 1, București, având număr cadastral 228928, în vederea prelungirii termenului de închiriere

Domnul Oliver-Leon Păinși - Președinte tic ședință: Interpelări nu, cine este pentru ? Unanimitate. HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Pâiuși - Președinte tle ședință: Proiectul nr. 18.

18.Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și S.C. Vertical Film Production S.R.L., în vederea organizării spectacolului - eveniment “ BUCUREȘTI - 7 ZILE DE UNIRE”

Domnul Oliver-Leon Pâiuși - Președinte de ședință: Vă rog, doamna consilieră.

Doamna Steluța Todea: Din câte știu, există cineva în sală care a propus proiectul, să ne.......

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Bogdan Mihăilescu

Doamna Steluța Todea: Grupul PNL este de acord cu acest proiect pentru că este un proiect foarte bun, însă avem 2 amendamente, dar mai întâi aș vresa să-l lăsăm pe domnul să ne povestească puțin despre proiect.

Reprezentant S.C. Vertical Film Production S.R.L.: merge, ne-am propus acest proiect având întrebarea cum reușim între sutele de proiecte de anul acesta să facem un proiect vizibil, țin să vă spun că din cele 43 de proiecte aprobate de Ministerul Culturii recent, proiecte la nivel național, două sunt tot alenoasre, și mai pot să dau exemplu din experiențe recente, la Buzău acum vreo 10 zile de ziua națională a eroilor, am fost implicați în proiectul de la Buzău și am reușit tot așa să dăm vizibilitate națională unui proiect de ziua eroilor la Buzău. Și atunci ne-am pus problema cum facem în București în Sectorul 1 să facem un proiect care să nu se rătăcească printre alte sute de proiecte și am venit cu acest proiect, se numește ,,Șapte zile de "tnire” nu întâmplător, pentru că de-o parte el va ține o săptămână exact înaintea Unirii, iar pe de altă parte vrem să dăm șansa proiectului acesta să se repete și în alți ani, în teme diverse, al anilor care va urma. Dar vă rog să mă întrebați și vă pot răspunde punctual.

Doamna Steluța Todea: Din proiectul pe care noi l-am primit nu înțelegem foarte clar care sunt beneficiarii și care este legătura proiectului cu locuitorii Sectorului 1, și din câte am văzut, spațiul în care se desfășoară activitatea spectacolul sau evenimentul nu este în Sectorul 1.

Reprezentant S.C. Vertical Film Production S.R.L.: Muzeul Țăranului Român nu este în Sectorul 1 ? nu ? păi nu, eu am întrebat și.......

Doamna Ramona Porumb: Este precizat fosta Bibliotecă Națională

Reprezentant S.C. Vertical Film Production S.R.L.: nu, nu, eu inițial aș vrea la Muzeul Țăranului Român care după știința mea aparține de Sectorul 1 și am pus acolo oopțiune la Ministerul Culturii, dar e o opțiune, prima opțiune în proiect este Muzeul Țăranului Român.

Doamna Steluța Todea: Ok.

Reprezentant S.C. Vertical Film Production S.R.L.: da, da, da, uitați am proiectul la mine pot să vă arăt.

Doamna Ramona Porumb: în proiectul pe care l-am primit noi este precizat, două secunde.....Ministerul

Culturii sala centrală de la parter, fosta Bibliotecă Națională.

Reprezentant S.C. Vertical Film Production S.R.L.: da, da, era o opțiune, da uitați, nu știu poate avem

lucruri diferite..............nu e problema aceasta și sigur eu mă pot adapta și anumitor recomandări care vin din

partea dumneavoastră că de asta suntem aici.

Domnul Augustin Manuel Vici u: Dacă-mi permiteți, am și eu o întrebare, nu vă supărați. Mai ai una, ok. Reprezentant S.C. Vertical Film Production S.R.L.: da, da, vă rog.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Dacă-mi permiteți? Am și eu o întrebare, nu vă supărați! Mai ai una [..]? Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Da, da, va rog!

Doamna Steluța Totlea: Și al doilea amendament, din punctul nostru de vedere, bugetul este mult prea mare pentru ceea ce faceți. Adică, la drepturi de autor 390 de mii de lei ....

Da! Uitați-vă la primul capitol, vă rog! Este vorba de producția a 11 filme documentare. Deci, o asemenea producție, la nivel mediu, Oficiul Național al Cinematografiei finanțează cu circa 30.000 Euro un scurt metraj. Noi suntem mult, la o treime din această valoare și ne permitem asta pentru că 1 bază suntem chiar un tudio de producție de film și de documentare, avem peste 100 de asemenea realizări. Cred că este anexat

acolo și un background al nostru și tocmai de aceasta putem să facem..... iar în ce privește onorariile aici

este vorba de o echipă de circa 20 de oameni din care 2/3 lucează cam 51uni de zile. Toți sunt pe drepturi de autor. Proiectul este un concept înscris ca atare la o societate de drepturi de autor. De aici vin costurile.

Doamna Steluța Todea: Noi oricum ne menținem ideea. Dacă puteți să reveniți cu un alt buget pe acest proiect și să schimbați spațiul pe care de altfel îl aveți dar noi nu l-am primit, atunci o să votăm proiectul și o

să.....

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Daca va fi delegat cineva cu care să pot să negociez aceste lucruri și să ajungem în niște paliere admise și de dumneavoatră. Eu negociez, nu....

Doamna Steluța Todea: Nu, nu negociați cu noi, trebuie să regândiți bugetul, adica sub 1 milion și jumătate de lei e.....

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Da, mă rog! Ați observat că noi venim și cu o cotă din buget care e semnificativă.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Alte întrebări către domnul Director.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Spuneți-ne și nouă, să audă tot consiliul, care este bugetul total solicitat _.e dumneavoastră.

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Solicitat sau total?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Solicitat de dumneavoastră.

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Solicitat este voba de 1.5 milioane lei iar aportul nostru este de 250.000 de lei

Domnul Manuel Augustin Vieru: Am înțeles! Și mai pe larg așa, spuneți-ne și nouă exact ce se va întâmpla în cele 7 zile.

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Uitați, am aici ....

Domnul Manuel Augustin Vieru: Deci foarte pe larg, nu trebuie să ...

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Exact, Zilele 1-2, deschiderea festivalului, expoziție multimedia de artă, concerte muzicale. Zilele 3-4, târg de carte, spectacole de poezie, lecturi ale autorilor, teatru, concerte muzicale. Zilele 5-6 și 7, proiecție de film documentar, proiecție de filme artistice, expoziție de costume, concerte muzicale, festivitate de premiere și de închidere a festivalului. Dar toate astea se realizează cu niște producții special dedicate pentru acest eveniment.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Ați vorbit de 1 filme documentare. Cât va dura un film?

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: 1 film, sunt 7 filme de 10-13 minute. 7 filme, pot să vă citesc și titlu și vor fi 4 filme de o jumătate de oră. Dar sunt numai o parte din filmele documentare care vor fi prezentate unde avem

Domnul Manucl Augustin Vicru: Am înțeles! Am înțeles! Dar celelalte sunt deja produse deci nu faceți decât să le difuzați.

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Eu vorbesc numai de cele care le realizăm noi 10-14 minute 7 și de o jumătate de oră 4.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Vorbim despre faptul că bugetul pare mult supraevaluat pentru 7 filme a 10 minute, 10-13 minute cum spuneți și 4 filme, că practic asta e producția în sine, restul e spectacol.

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Nu!

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Hai, hai să nu mai pierdem timpul, Pe cuvântul meu de onoare. Voi ați hotărât deja că nu votați. Dacă ați hotărât că nu votați, pentru ce mai chinuți omu’?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Nu a zis nimeni că nu votează. Vrem niște lămuriri.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vine mâine la comisia, la comisia economică ...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Domnul Goncea! Vrem niște lămuriri.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dar voi, ele două au hotărât că nu votează. Ce să mai chinuți omul să va spună ce?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Noi dorim niște lămuriri în clipa de față. Dacă dumneavoastră.....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vă rog veniți mâine la comisia economică. Domnu’ regizor!

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnilor consilieri, am o rugăminte! Să nu intrăm în polemică aș vrea să știu.....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Să-i explicați despre ce e vorba. Aici vorbiți degeaba, ei au hotărât că nu votează. Ce să ... dracu ne......me ascundem după ușă.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință; De la grupul PNL avem amendamente? Doamna consilier, de la grupul PNL avem amendamente?

Doamna Steluța Todea: Aș vrea și eu să propun ceva dacă ceilalți sunt de acord, proiectul o să se desfășoare în octombrie, din cate am înțeles, nu?

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Urmează să stabilim, modul ideal de desfășurare sau ;rioada, este 24noiembrie-30 noiembrie. Cu o zi înainte de marea Unire noi să închidem festivalul seara.

Doamna Steluța Todea: La noi este precizat sfârșitul lui octombrie, altă problemă.

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Era precizat...

Doamna Steluța Todea: Se pare că noi nu avem aceleași informații, din păcate.

Domnul - reprez.cntant Vertical Film Production: Nu, dar atenție! Proiectul acesta a fost depus de circa 2 luni. între timp, timpul a trecut și mie îmi trebuie un ....

Doamna Steluta Todea: Păi asta nu este vina noastră, să știți, pentru că .... nu noi suntem de vină pentru că nu vine proiectul mai repede sau ...

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Nici a mea! Dacă cineva vrea să desfășoare în octombrie ... eu nu știu. Eu am spus la modul ideal când ar fi, din punctul de vedere al discuției de astăzi.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnul regizor, uitați-vă la vot, vă rog mult de tot. Uitați-vă să vedeți cum, dinainte, deja erați executat. Haideți ...

Domnul Oliver Leon Păiuși — Președinte de ședință: Stimați consilieri!

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Deaia am și venit aici să-l susțin. Eu am 25 de proiecte ca acesta, nu trebuie să-l fac neapărat. Dar ăsta va ridica sectorul 1 pe o harta a centenarului. Veți avea un eveniment, dacă nu, veți avea 10 despre care nu știe nimeni. Eu știu să fac asta.

Doamna Steluta Todea: Domnul Goncea, vă rog să vă țineți părerile pentru dumneavoastră ....

Domnul Manuel Augustin Vieru: Nu vă supărați!

Doamna Steluța Todea: ... pentru că știți, noi, eu aș vrea să propunem ca domnul de față care a venit cu ideea de proiect, să revină într-o săptămână, două, trei, sau la cealaltă ședință și să refacă proiectul. Și vreau să vă întreb dacă sunteți voi de acord. Asta era ideea.

Doamna Clotilde-IYlarie-Brigitte Armând: Am discutat asta în comisia de buget și într-adevăr ar fi bine să regândim un pic bugetul pentru acest proiect, întra-devăr.

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Da, sunt de acord ...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Eu vă spun ...

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: ... dar într-o discuție specializată cu cineva care poate să vorbească buget, nu într-o ședință ca aceasta.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog să-l lăsați pe domnul director să vorbească. Jomnul - reprezentant Vertical Film Production: Eu am argumente pentru fiecare cifră de aici, am precontracte pentru fiecare cifră de aici. Vreau cu cineva care știe, să vorbim.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul director, vă rog!

Domnul Manuel Augustin Vieru: Comparativ cu celelalte proiecte care sunt în comisia de centenar dumneavoastră aveți prețurile cele mai mari. Până la de 10 ori mai mari. Adică bănuiesc că dacă ceilalți pot realiza același lucru cu o sumă de 10 ori mai mică, undeva e o problemă.

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Nu, este vorba.....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu, comparați mere cu pere, domnu ...

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: ... este vorba de 7 zile de evenimente continue Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu, comparați mere cu pere domnu ...

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Cu o producție specifică de 12, facem și o piesă de teatru, tot așa, o scriem de la zero, sunt 12 obiecte artistice independente și un album, dacă se uită cineva serios în proiect, care toate costă bani. Iar fiecare preț de acolo este sub media pieței. într-o comisie de buget

aanțe pot să susțin oricând, serios, orice cifră de acolo.

Domnul Manuel Augustin Vieru: în regula .... vă așteptăm în comisia de buget-finanțe.

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Putem să facem un proiect mai mic, putem să facem un proiect de 10 ori mai mic. Dacă se vrea ceva să rămână în memoria orașului și a sectorului 1 în facem pe ăsta. Dacă nu, tăiem din el până rămâne nimic.

Domnul Teodor Mihail Purcărea:Mai am și eu o întrebare legat de drepturile de autor pentru aceste 11 filme.

Domnul - reprezentant Vertical Film Protluction:Vă rog!

Domnul Teodor Mihail Purcărea: Cui îi revin ulterior drepturile de autor și de folosință?

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Este o discuție pe fond, eu am atras atenția multor instituții și au fost de acord că astea trebuie să fie a celor care finanțează. în contractul pe care îl vom face eu cedez în mod automat aceste drepturi. Sunt ale dumneavoastră.

Domnul Teodor Mihail Purcărea: Asta era întrebarea, de fapt. Dacă tot finanțăm măcar să.....

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Evident, se face o greșeală, dar nu numai dumneavoastră, și centenarul mare și toată lumea nu pune problema aceasta. Am atras atenția și sunt produsele dumneavoastră proprietate integrală, eu cedez odată cu drepturile de autor și atenție, veți avea și un site, aici este și un site care funcționează până în 2022, site-ul ăsta se update-ază continuu. Avem o campanie de promovare, degeaba fac un eveniment dacă nu-1 promovez cu niște mii de euro bune, în toate metodele, în primul rând pe facebook că trebuie să mă duc către tineri, în zona 15-25 de ani, dacă nu fac o campanie pe facebook ca lumea iar ne aplaudăm între noi. Dacă nu fac o campanie louder în București iar nu știe nimeni despre lucrul acesta. Să privim serios cu cineva care știe să facă bugete, cu cineva care dorește să facem un eveniment care să rămână, dacă nu se va stinge, cum se sting toate concertele de o seară.

Domnul Olivcr Leon Păiuși - Președinte dc ședință: Aș vrea să știu dacă mai sunt întrebări. Amendamente din partea grupului PNL? Amendamente, aveți? Nu! Bun. Supun spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Vă rog! Domnul Goncea! Cine este pentru, da?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina:Domnule Președinte, daca-mi permiteți! Nu tebuie cerut acordul de la capitală.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem 26 prezenți.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnule Președinte, dacă-mi permiteți! Ce caută omul ăla acolo? Ce caută omul ăla să spună că nu-i acord de la capitală? Dacă-mi permiteți, pe mine m-ați întors cu spatele de la dumneavoastră. Păi vă rog luați atitudine, vorbiți că de aceea sunteți președinte.

Jomnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: 13 voturi prntru! Și domnul Suvac, da! 13 voturi pentru. Cine este împotrivă?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina:Dacă ne puteți acorda 5 minute de pauză, vă rugăm mult!

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem, e a doua oară când suntem în procedură de vot și am lăut pauza. Va rog, cine este ....

Domnul Viorel-Danicl Chirvasă:Domnule Președinte, ne cerem scuze. Reluați votul, vă rugăm frumos! Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Cine este pentru? Ați numărat, 13, da? încă o data. 14? 15 pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? 10 abțineri? Doamna Grigorescu ați votat? Vă rog cine se abține, încă o dată vă rog, cine se abține? Mâna sus!

Doamna Dorina-Luminita Bănișor: Da, PNL-ul până la urmă ați avut amendament?

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna! 10 abțineri! Deci problema este că sunt 24 de voturi și suntem 26 prezenți. Atunci trebuie să reluăm votul! Cine este pentru? Vă rog, mâna sus. Cine este pentru? 16 pentru. Cine este împotrivă? Nu avem. Cine se abține? 10. 26. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE -16 VOTURI PENTRU

Domnul - reprezentant Vertical Film Production: Vă mulțumesc și vă asigur că va fi ceva memorabil. Ne vom mai întâlni în zilele de festival.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință; Vă mulțumesc! Suntem la proiectul 19. Dau citire: hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Culturala Metropolis, în vederea achiziționării, de către Centrul Cultural al Sectorului 1, a unui număr de maxim 4.500 de bilete si abonamente la festivalul „Balkanik -Bucharest World Music Festival”, care vor fi distribuite gratuit cetățenilor din Sectorul 1. Am înțeles că este prezent și domnul director? Dacă doriți să ne spuneți câteva cuvinte și dacă doriți să răspundeți interpelărilor. Domnul director inițiator al proiectului? Da, deci vă rog din partea .... și organizator și domnul director dar dacă sunteți prezent este foarte bine, să puteți răspunde interpelărilor.

Do in nul Daniel Mitulescu reprezentant proiect Balkanik: Buna ziua! Am venit aici pentru a răspunde eventualelor întrebări. în primul rând vreau să mulțumesc pentru votul dumneavoastră de anul trecut, a fost o ediție foarte reușită a festivalului, mulți dintre dumneavoastră cred ca ați fost acolo. Aproape 15 mii de oameni, anul ăsta ne dorim să avem din nou o colaborare bună. Ieri m-am întors, de exemplu, de la TIFF unde am văzut o colaborare excepțională între autoritățile publice și organizatori. Este un festival internațional iar orice festival internațional are nevoie de susținere și publică. în felul ăsta ne asigurăm că locuitorii din sectorul 1 vor participa, adică, au ocazia să participe la festival. Dacă este un eveniment gratuit poate să vină oricine de oriunde. Avem o componentă internațională importantă a festivalului iar orice festival internațional are nevoie de bilet. E esențial, așa se întâmplă și cu Enescu, așa se întâmplă și cu festivalul de teatru de la Sibiu, suntem la a 8-a ediție, adică ar fi incorect pentru un străin care vine la festival șă nu plătească bilet. Asta-i o modalitate transparentă ....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina:avea și eu o întrebare dacă se poate. Dacă-mi permiteți.

Domnul Daniel Mitulescu reprezentant proiect Balkanik: Da, [..]!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Ce buget ați avut anul trecut?

Domnul Oliver Leon Păiuși — Președinte de ședință: Doamna consilier Armând, vă rog!

Domnul Daniel Mitulescu reprezentant proiect Balkanik: Bugetul festivalului?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Da!

Domnul Daniel Mitulescu reprezentant proiect Balkanik: înjur de 140.000 Euro.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Aprobat de consiliul nostru?

lornnul Daniel Mitulescu reprezentant proiect Balkanik: Nu! Bani de la dumneavoastră au fost 80.000. Anul acesta cerem mai puțin. Deci, practic contravaloarea celor 4500 de bilete înseamnă mai puțini bani decât anul trecut, ceea ce mi se pare firesc.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dacă ne puteți prezenta care va fi procedura prin care dumneavoastră acordați aceste bilete și vă asigurați că vor fi doar cetățeni din Sectorul 1.

Domnul Daniel Mitulescu reprezentant proiect Balkanik: Procedura o face domnul director, noi vom promova intensiv, cum o facem de obicei, atât național cât și internațional și vom merge în licee, facultăți, adică important e să fie și categoriile defavorizate care să primească ...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Peste aceste 4500 de bilete se vor mai vinde si liber?

Domnul Daniel Mitulescu reprezentant proiect Balkanik: Da, biletele înseamnă doar maxim 30% din volumul biletelor pe care vrem să le vindem.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci pe lângă cei 70 si ceva de mii de euro mai cereți de la noi încă 450 de bilete.

Domnul Daniel Mitulescu reprezentant proiect Balkanik: Nu, nu, nu! Ați înțeles greșit!

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Cât costă evenimentul și cât costă biletele? Cât costă evenimentul propriu-zis ...

Domnul Daniel Mitulescu reprezentant proiect Balkanik: 60 de lei este un bilet pe zi.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Nu. evenimentul propriu-zis, cât costă?

Domnul Daniel Mitulescu reprezentant proiect Balkanik: Anul acesta?

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Da!

Domnul Daniel Mitulescu reprezentant proiect Balkanik: Anul acesta sunt încă în, suntem încă în discuții cu anumiți ....

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Nu aveți o sumă?

Domnul Daniel Mitulescu reprezentant proiect Balkanik: Da, avem aproximativ două sute și ceva de mii de euro.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Și plus biletele?

Domnul Daniel Mitulescu reprezentant proiect Balkanik: Păi totul. Avem și alți parteneri. Deci primăria este unul din partenerii acestui eveniment.

Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: Am o întrebare....

Domnul Daniel Mitulescu- reprezentant Balkanik - Avem un parteneriat cu, Ambasada Spaniei, Ambasada.....

Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: Pai de ce... ,?Scuze Cristina....

Doamna Grigorescu luliana Cristina:- Stai 2 secunde.. .Dumneavoastră ați spus că în..., ca în acest buget de 70000 de euro sunt incluse și aceste bilete.

Domnul Daniel Mitulescu- reprezentant Balkanik -Nu. este vorba ca Consiliul nu da bani numai pentru aceste bilete....da atâta, valoarea acestor bilete....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: -Nu, vă întreb......ok.....

Domnul Daniel Mitulescu- reprezentant Balkanik -Da dar atât, dar pe lângă aceasta avem parteneriat cu \mbasada Spaniei...

Doamna Grigorescu Tuliana Cristina: -Deci spuneți că sunt 4500 de bilete. Stați așa că facem un calcul acum. 4500, da?

Domnul Daniel Mitulescu- reprezentant Balkanik: -Da

Doamna Grigorescu luliana Cristina: -Ori 60 de lei, da?

....................-prețul e un pic diferit pentru noi?

Domnul Daniel Mitulescu- reprezentant Balkanik -Nu, prețul va fi mai mic...da...pe 2 zile e 60 de lei și cred ca o zi 110....sau 120.....

Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: -Am o întrebare.....

Doamna Grigorescu luliana Cristina :-da. să știți că nu iese calculul...

Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: -Nu ați putut finanța festivalul cu aceeași procedură ca anul trecut?

Domnul Daniel Mitulescu- reprezentant Balkanik - Pentru ca nici un festival internațional nu este gratuit pentru toată lumea...este un concept...îngroapă festivalul practic.

Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: Aaaa. anul trecut a fost gratuit pentru toata lumea, anul ăsta....

Domnul Daniel Mitulescu reprezentant Balkanik - -Da, anul trecut, deși a fost o ediție foarte bună a fost foarte greu pentru noi...

Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: -Dar fiindcă festivalul se plătește ....acum intrarea se plătește....și din cauza asta nu poate sectorul 1 să finanțeze cum a finanțat anul trecut. Asta este problema....adică de ce nu putem finanța ...?problema este la cumpărarea biletelor...asta e problema....

Domnul Mihailescu Bogdan-Director Centrul Cultural Sector 1-Dacă îmi permiteți....da aș vrea sa fac doar un punctaj....

Doamna CIotilde-Marie-Brigitte Armând: - Nu ați găsit o alta medodă de a finanța festivalul?

Domnul Mihailescu Bogdan-Director Centrul Cultural Sector 1- dacă ei vând bilete noi nu putem

finanța..........dacă ei vând bilete noi nu putem să finanțăm....înseamnă că am finanța o activitate privată

economică. Noi nu plătim apriori 4500 de biletă, noi plătim, noi plătim doar câte o să dăm cetățenilor din sectorul 1, pe bază de buletin. Pe bilet va fi scris numele și prenumele, seria și numărul de buletin, iar intrarea la festival se va face cu buletinul....poftiti? Da....

Doamna Grigoicscu Tuliana Cristina: Deci stați puțin. Eu am făcut un calcul simplu.. .la 4500 de bilete X 60 de lei vin 58695 de mii de euro...

Domnul Mihailescu Bogdan-Dircctor Centrul Cultural Sector 1: Asta ar fi un maxim ...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: în cei 60 de lei intră și TVA-ul ?

Domnul Mihailescu Bogdan-Director Centrul Cultural Sector 1: Nu știm.. .e prețul total al biletului....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Și atunci vorbim de 20000 de euro, care sunt în plus. Aceștia unde se duc?

Domnul Daniel Mitulcscu- , păi stați un pic, dacă e să........

Domnul Gheorghită-Liviu Goncca: Atenție amenda este 10% din bugetul primăriei, colega.... 10% nu a auzit nimeni până acum....?

Domnul Daniel Mitulescu- reprezentant Balkanik Sunt 1200, sunt 1250 într-o zi, 1250 într-o zi și 800 în aceeași zi..............

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Eu nu mă refeream la câte zile sunt, mă refeream ca și preț. Deci, avem 4500 de bilete X 60 de lei, împărțit la 4,6 vine 58695 de mii de euro și dvs ne cereți 70 și ceva de mii de euro...

Domnul Daniel Mihilescu- spus că.....Doamna stați un pic că noi nu solicităm bani, noi solicităm , de fapt,

solicităm...e vorba de a achiziționa un număr de 4500 de bilete, deci nu vorbim....

'Nminul Gheorghițâ-Liviu Gonceaz-Domnule, domnule deja ai spus o prostie, iertați-mă....

Domnul Mihailescu Bogdan-Director Centrul Cultural Sector 1-Stați să vă spun :are 2, sunt trei categorii de..............

Doamna Ilinca Macarie:: Nu are sens să..........

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: -Domnule președinte, supuneți la vot proiectul ....

Domnul Mihailescu Bogdan-Dircctor Centrul Cultural Sector 1 -sunt 3 categorii de bilete cu prețuri diferite, de aici vine diferența de sumă.

Doamna Porumb Ramona: Domnule director care-i procedura? Domnule Director, 2 secunde va rog.... Doamna Ilinca Macarie: Scuze, aș vrea și eu să....

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință: Stimați colegi, întrebări?

Doamna Porumb Ramona: Care este procedura prin care veți distribui aceste bilete, vă rog frumos.

Domnul Mihailescu Bogdan-Director Centrul Cultural Sector 1: O să facem 2 centre fixe, unul la primărie și unul la Centrul Cultural, pe bază de buletin, v-am spus pe bilet se va scrie.....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: încă o dată uitați buletinul, 10% din bugetul primăriei este amenda...., uitați buletinul....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: E pe principiul primul venit, primul servit....

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Nici unul dintre dumneavoastră nu are abilitatea, nu are performanță de a utiliza date personale....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Domnul director dacă îmi permiteți, cu acordul persoanei se poate,

se pot utiliza datele...ideea este următoarea......haideți să revenim un pic la bilete, că mie nu imi iese

socoteala, dar știu despre ce vorbim, culmea este că știu.

Domnul Daniel Mitulescu-Da! Din câte știu în proiect este făcut calculul exact, acum nu știu, noi așa am... cererea ...................

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Deci, dumeavoastră mi-ați spus mai devreme....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Doamna Macarie vă rog luați cuvântul....

Doamna Ilinca Macarie: Dacă se poate să spun și eu ceva....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Domnule președinte, vorbeam.....

>omnul Daniel Mitulescu: îmi dau seama că nu își permite nimeni să facă niște greșeli de calcul de genul ăsta....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Deci, ideea este următoarea: ați spus, deci biletele sunt maxim 60 lei...

Domnul Daniel Mitulescu- : Deci sunt pe 2 zile 60 de lei și pe o singura zi este 120 de lei..........

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Deci 120 de lei, ok.. .există categorii diferite de bilete? Adică și preț?

Domnul Daniel Mitulescu- : Nu asta, pentru că într-o zi....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: în funcție de așezare ?

Domnul Daniel Mitulescu- : Este într-o zi, într-ozi e un line-up mai puternic se spune, într-o zi este un artist mai valoros.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Și întrebarea mea este următoarea: în funcție de ce le dați biletele, acă sunt în funcție de așezare?

Domnul Daniel Mitulescu- : Nu sunt în funcție de așezare, pur și simplu vineri sunt 60 de lei, duminică sunt 60 de lei și sâmbătă sunt 120.....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Ok dar dacă vorbim de suma de 60 de lei atunci tot nu ies la calcul, este vorba de 20000 de euro în plus pe care ni solicitați, ați spus mai devreme că sunt mai puțini decât anul trecut dar sunt 70000 de euro...

Domnul Daniel Mitulescu- : Nuu, dacă vreți facem calculul acuma.....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Doamna Macarie vă rog, luați cuvântul, după care supun spre aprobare...

Doamna Ilinca Macarie: Am și eu, dacă îmi permiteți.....

Domnul Daniel Mitulescu- : Nici nu mai contează acum suma biletelor, contează că se achiziționează bilete....

Doamna Ilinca Macarie: Dați-mi voie, pot să zic și eu ceva?Știți foarte bine că eu susțin acest proiect și anul trecut chiar am, m-am luptat să fie scris într-o formă care să treacă și să fie legală....aaaa...sunteți sigur că forma de.. .pe care o cereți acum este legală? Pentru că eu am îndoieli. Mie mi se pare că e o finațare directă mascată și ar trebui. ..vreau să vă propun să îl retrageți și să ne gândim împreună la o formă, pe care o putem, cu cunoștință împăcată să îl votăm, pentru că acum cred că vom avea probleme cu curtea de conturi.

Domnul Daniel Mitulescu-: Da doamnă , din câte știu eu....

Doamna llinca Macarie: Din câte știu eu, finanțăm acest....acest.....

Domnul Daniel Mitulescu: Din câte știu eu....

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand:De exemplu, în prima zi să fie gratuit și să suventionam primăria, nu știu....să ne gândim la ceva...

Domnul Daniel Mitulescu-: Stați puțin să vă spun ceva, din câte știu eu, există nenumărate exemple în țară,

a acestui tip de colaborare, între primărie și un organizator, un ONG, da? Deci, sunt nenumărate exemple.....

Doamna llinca Macarie: Ăsta nu este un argument.....

Domnul Daniel Mitulescu- : Nu este un argument,eu nu sunt jurist, deci nu am studiat partea juridică dar din câte știu eu au fost discuții....dar știu că dacă un proiect este ilegal va fi întors de la prefectură....

Doamna llinca Macarie: Haideți să luăm....noi, noi suntem acum, eu am întrebat, deci eu nu mă pricep, eu am întrebat 2 specialiști care mi-au spus același lucru, deci eu nu pot să votez un proiect când eu am niște dubii...

Domnul Daniel Mitulescu: Deci vă dați seama, de procedura juridică nu pot să va dau detalii, ceea ce mi-aș dori de la dvs este să văd că vă doriți acest festival în acest sector... .da cred că aș vrea să... .dacă...

Doamna Tlinca Macarie; Dacă îmi permiteți... .publicitatea......

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință: Dacă mai aveți întrebări directe, dacă nu.....

Domnul Daniel Mitulescu-: Avem o primă experiență de anul trecut, care a fost foarte bună....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Domnule director....

Doamna llinca Macarie: In primul rând aș vrea să nu ne certați pentru că în primul rând toți consilierii își doresc festivalul.........

Domnul Daniel Mitulescu- : Nu, îmi cer scuze, poate din cauza ....

Doamna llinca Macarie: Nu, nu că noi nu țipăm... .la dumneavoastră.. .

Domnul Daniel Mitulescu-: îmi cer scuze....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Bun, mai aveți întrebări?...nu....supun la vot.........

Doamna Steluța Todea:Și noi suntem de acord cu colegă noastră de la USR care propune să veniți cu un alt proiect....

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Mai am eu o intervenție, dacă se poate? Pe bani publici, trebuie să facem orice explicație, nu că nu știți să ne dați detalii în momentul de față. în momentul în care proiectul este pe ordinea de zi trebuie să aveți toate detaliile despre acest eveniment....

Domnul Daniel Mitulescu- ; Da, le am.....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu există nici o scuză și îmi pare rău că va spun, să veniți nepregătit în față cetățenilor, mai ales când le cereri bani. Și nu este o sumă mică, ci 75000 de euro... Domnul Daniel Mitulescu-: Eu cred că ar veni mai mulți bani....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Unii plătesc o viață întreagă pentru o casă, pentru 75000 de euro....

Domnul Daniel Mitulescu- : îmi cer scuze, dacă ne gândim la impactul pe unui astfel de spectacol pe termen lung în acest sector eu cred că banii ăștia.....

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Mu 1 țumim....

Domnul Păiuș Oliver Lcon - Președinte de ședință: Domnule director nu intrați în polemică, va mulțumim frumos. Supun spre aprobare proiectul nr. 19....

Doamna Ilinca Macarie; Să îl retageți.. .de ce nu vreți să îl retrageți?...scuze.. .și să-l discutăm împreună și să-l depuneți dată viitoare....

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncca: Este în procedura de vot și.....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Doamna consilier....deci încă o dată, domnu director va mulțumesc. Am înțeles....

Domnul Daniel Mitulescu-: Nu este timp, pentru că din nou suntem în al 12 ceas.. .nu este ..

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Supus spre aprobare....

Domnul Daniel Mitulescu: Doar v-am răspuns la întrebare....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Domnule director, va mulțumesc....Supun spre aprobare proiectul nr. 19, cine este pentru? 3 voturi pentru. Cine se abține? Abțineri? 23 de abțineri. Cine este împotriva? Nimeni..

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnu președinte așteptam un răspuns de la domnul director de la școli cu privire la grădinițele de peste vara. A plecat și ne-a dat un răspuns superficial....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: îl așteptați după ședința, va spun eu unde...haideți să trecem mai departe...

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință: Da...da din câte am înțeles ne trimite în format scris, asta am înțeles....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: l-am solicitat în ședința dacă tot.. .și dansul ne-a spus că ne poate transmite ofical până la sfârșitul ședinței....

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Vă spun eu unde este.. ..haideți să mergem ....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Si nu ne-a răspuns. Dacă poate cine va îl cheme înapoi....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnu Paiuș haideți să mergem mai departe...

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Vom cere prin secretariat în cazul asta.

Proiectul nr.20.... Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural a! Sectorului 1, și Centrul de Excelență „Acad. Nicolae Cajal”, în vederea organizării proiectului cultural-educațional-artistic „Suntem o voce”, în perioada iulie-noiembrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Avem interpelări? Nu...Supun Consiliului Local spre vot acest proiect. Cine este pentru? Unanimitate! 26 de voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE.

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Proiectul 21, cu nr. 21 este Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Federația Română de Șah, în vederea organizării proiectului sportiv „Open Internațional de Șah - București Centenar”, în perioada 15-16 septembrie 2018 - Primarul Sectorului 1

i Municipiului București

Dacă sunt întrebări?

Domnul Manuel Auguslin Vieru: As dori eu să spun eu, aș dori să fac o precizare.. .așa cum ceilalți consilieri știu anul trecut am avut același proiect. Anul trecut ne cereau numai 25000 de lei. între timp suma s-a dublat. Anul trecut s-a făcut un amendament prin care cetățenii, care doreau să participe, cetățenii sectorului 1 care doreau să participe aveau dreptul de a participa în mod gratuit. E, acel amendament s-a dovedit a fi caduc, în sensul că nu a fost repsectat de organizatori. în clipă de față dvs aveți un material prin care Federația de Șah, Federația Română de Șah este organizator. în realizate este vorba despre o asociație sportivă din sectorul 6, Federația Română de Șah fiind doar paravanul. Este aceeași....poftim...deci Federația Română de Șah este doar paravanul după care se ascunde acea asociație sportivă din sectorul 6. AAAA....ce s-a întâmplat anul trecut? Am primit sesizări de la cei care au vrut să participe după cum se știa în mod gratuit, pentru că în prima fază li s-a refuzat compet accesul. După care li s-a cerut, au zis....nu cred că e nimeni de aici....se va ține în Moxa, la ....în....

Domnul Ghcorghită-Liviu Goncca: în același locație în care s-a ținut și anul trecut. Domnul Director lihăilescu.. ..dacă se poate câteva momente......

Domnul Manuel Augustin Vicru: în Moxa, așa....ideea e următoarea, ideea este că aș dori că anul acesta....aaa...nu am terminat ce s-a întâmplat anul trecut. Ulterior li s-a spus că dacă vor să participe totuși să se înscrie în clubul respectiv că să poată participa...înscrierea în sine.....

Domnul Ghcorghită-Liviu Goncca: Federația Română de Șah nu te însrie pe ELO? Pe ce te înscrie?... Domnul Manuel Augustin Vicru: N u aud....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncca: Nu te înscrie pe coeficient?

Domnul Manuel Augustin Vicru: Nu înțeleg...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncca: Pe coeficientul de participare, nu te înscrie la șah?

Domnul Mu nud Augustin Vieru; Da, ideea este că noi am votat că cetățenii din sectorul 1 să poată participa în mod gratuit, să nu plătească....

Domnul (.heoiifiiită-liviu Goncea: Da, și noi avem cetățeni din sectorul 1 care au un anumit coeficient ELO...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Asta e altceva, este vorba de altceva....

Domnul Gheorghițâ-Liviu (■oncea: Și puteau să participe. Și soțul doamnei Clotilde are...are Elo 260 parcă, sau 200 nu știu cât...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Da, era vorba despre oameni care se pricepeau....

Domnul Ghcorghițâ-Liviu Goncca: Nu este bridge, e șah....

Domnul Manuel Augustin Vieru: Era vorba de oameni care se pricepeau la șah. Nimeni nu se ducea să participe la un open

Jomnul Gheorghiță-Liviu Goncca: Asta va spun...deci nu s-au înscris pur și simplu cetățeni ,s-au înscris anumiți cetățeni...

Domnul Manuel .Augustin Vieru: Absolut. Erau cetățeni care puteau participa.....

Domnul Ghcorghițâ-Liviu Goncca: Și noi ce dăm că premiu...nu?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Da, erau apți a participa și le-a cerut să se înscrie în acel club, pentru a putea participa...

Domnul Ghcorghițâ-Liviu Goncca: aaa, pentru a se înscrie în grup?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Da, să se înscrie în club

omnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Cere federația?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Âla.. .asta a fost condiția când au văzut că trebuie să se

Domnul Glieorghiță-Livin Goncea: Haideți, să nu purtăm un dialog....

Domnul Manuel Augustin Vieru: Aș dori că în acest an, dacă e să treacă acest proiect, aș dori că în acest an să fie specificat... Mai ales că de la federația română de șah, dacă îmi permiteți să va citesc acest paragraf, paragraful: ”Sunt participanții”, scrie așa: ”Participanți care au domiciliul în sectorul 1 sunt scutiți de plata taxei de participare.” Toate bune și frumoase. Aș vrea să se adauge în textul proiectului, fără nici un fel de condiționare....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Domnule consilier, domnule director Mihăilescu....Ați înțeles expunerea colegului nostru?A vrut să spună de fapt a specificat că anul trecut cei care au venit din sectorul și au participat, au dorit să participe la acest proiect, au fost obligați, da?, să plătească înscrierea în asociație pentru a participa în mod gratuit. Iar această înscriere era mai scumpă decât participarea la consurs. Aș dori dacă se poate să urmăriți anul acesta, acest proiect și să nu se mai întâmple același lucru. Am văzut că în proiect este specificat clar, că cetățenii sectorului 1 au acces gratuit, da? Amendament, domnule consilier, nu faceți aici da? Este doar o recomandare, înțeleg?

Domnul Bogdan Mihâilescu-am înțeles.....

Domnul Manuel Augustin Vicru: Exact, o recomandare. Amendamentul îl voi face în cazul în care în textul proiectului nu va apărea această....

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință: în regulă, domnul director a luat act de ce i-am spus, va urmări anul acesta proiectul inclusiv ceea ce ne-ați expus dvs. adică participarea în mod gratuit a cetățenilor sectorului 1 la acest concurs. Domnu Goncea, este clar. Supun spre aprobare acest proiect. Cine

este pentru? 26...câți suntem prezenți? Nu votează PNL-ul?......Deci încă o dată cine este pentru? 20 și...?

Fără PNL...21 ....Cine este împotriva? Cine se abține? 6 abțineri...20....20 deci....20 pentru 6 abțineri....Va mulțumesc.

A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: La punctul 21, este cineva de la ASE?

Domnul Păiuș Oliver Lcon - Președinte de ședință: Da este, dar întâi dau citire, apoi dau cuvântul la.... Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Numai o secundă, înainte dorim 5 minute pauză, se poate?

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință: 5 minute pauză?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Multumesc mult.

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință: Domnule Goncea. Domnu Goncea, domnul consilier Goncea....

n

oumna Grigorescu luliana Cristina: Domnu președinte continuați,dacă avem colegi care nu își susțin ^olegii din aceeași coaliție, este problema lor până la urmă.. .avem cvorum, exact....

Domnul Păius Oliver Lcon - Președinte de ședință: Avem cvorum, dar vă rog să așteptăm câteva minute, 2-3 minute să așteptăm...

Domnul Crislian-Laurcntin Bulion:Domnule președinte, continuați ședința

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: 2 minute va rog, putem să stăm 2 minute, oricum nu....facem prezența...grupul PNL va rog să luați loc că să putem face prezența. 20 de consilieri prezenți. Supun spre aprobare și dau citire, proiectului 22

22. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 a! Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Academiei de Studii Economice din București, în vederea organizării proiectului „ASE - 105 ANI DE PERFORMANȚă ACADEMICA” -Primarul Sectorului 1 a! Municipiului București. Sunt interpelări, va rog....

Doamna Steluța Todea: Eu nu o să votez....

Domnul Păius Oliver Leon - Președinte de ședință: Vă recuzați. Interpelări? Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Deci încă o dată, vă rog să nu intrați în polemică. Cine este pentru? 11 pentru. Cine votează împotriva? Domnul Goncea împotrivă? Ați votat pentru. Doriți ....acum suntem împotriva.. .cine este împotriva? 6 împotrivă. Cine se abține? 2 abțineri...

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Domnul Vir»il-Adrian Suvac: Domnu președinte. Cum nu a trecut proiectul? Am avut 11 voturi pentru... Doamna llinca Macarie: Domnule consilier, ce faceți, ne dați lecții cum să votăm?

Domnul Păiuș Oliver Leon — Președinte de ședință: Pentru a trece un proiect trebuie să avem majoritate simplă. Suntem 27 de consilieri....

Dom nul Virgil-Adrian Suvac: Păi suntem 20 de consilieri în sala, nu suntem 26....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Trebuie 14 voturi...avem nevoie de 14 voturi pentru....da....

Doamna llinca Macarie:Trebuie să vă... .nu este o problema....

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Deci, conform legii trebuie să fie votul majorității consilierilor aleși în funcție, nu prezenți. Pentru că vorbim de bani aici....

Doamna llinca Macarie:Spuneți-i rectorului de la ASE de ce vrea să demoleze un monument? De ce vrea să demoleze...Da, ba da...asta face ASE-ul acum....

Doamna Steluța Todea: Doamna consilier.....doamna consilier.....................nu votați proiectul pentru

că domnul rector de la ASE dorește să demoleze un momument? Stați, că nu am înțeles........

Doamna llinca Macarie: Știu care este aprecierea domnului rector pentru cultură. Deci nu pot să iau de ană această, acest proiect.

Doamna Steluța Todea: Nu va supărați, dar cum evaluați dumneavoastră proiectele?Ați citit măcar proiectul cum este scris sau ce presupune acest proiect? Sau pur și simplu nu îl votați pentru că............

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Va rog să nu intrați în polemici.....

Doamna llinca Macarie: Pe oportunitate votăm și seriozitatea celui care cere banii...........ne justificăm

cum votăm. Dumneavoastră votați oportunitatea nu seriozitatea. O parte din partea din........

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Avem o prezența de 14 consilieri. Avem cvorum.

Următorul proiect, 24, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1.... Proiect 23...da.............23

suntem..

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Da, suntem la proiectul 23- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.409/28.11.2017privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul „CENTENAR pentru toți, sesiunea 2017-2020”-

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Aaaaa...aici......supun la vot acest proiect.Cine este

pentru?....nu avem nevoie de comisie................trebuie să numim un membru din consiliu?

Domnul Păiuș Oliver Leon - Președinte de ședință: Aici avem deja un membru, dar....pentru lămurire dau citire, articolui 1, punctul 1, „..la art. 24 alin.( 3) se modifiăa și va avea următorul cuprins. în vederea soluționării contestațiilor depuse de către solicitanți la nivelul sectorului 1 al municipiului București se înființează o comisie de soluționare a contestațiilor, în conformitate cu prevererilor art 21 și 15 dn OUG 51/1998 formată din 3 membrii astfel: a) un reprezentant al Consiliului Local Sector 1 ar trebui să fie din

partea consiliului.....da.....Propuneri, va rog! Trebuie să numim un reprezentant al consiliului Local Sector

1 pt că avem apoi 2 specialiști externi cu 3 ani de experiență de minim 3 ani de practică în domeniu pt care se organizează sesiunea de finanțare” .. și atât....

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vă rog, dacă puteți să numiți un reprezentant.Avem cvorum, suntem 14 prezenți.

Doamna Ramona Porumb: Grupul PNL îl propune pe Adrian Suvac.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Domnul Suvac din parte grupului PNL. Din partea grup USR avem o propunere:?

NU? O să ... da. Un reprezentant atât avem! O să vină cu buletinele de vot semnăm și pînă atunci trecem la următorul punct. Domnul Suvac ?

Domnul Suvac ? Da?

Suntem la proiectul nr. 24. Dau citire “Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1. ”

Cine este pentru?

^rupul PNL. Suntem la proiectul nr. 24. Comisiile! Domnul Lixandru!

Doamna Ramona Porumb : La proiectul nr. 24 - doamna secretar? Doamna secretar, eu vă propun să mergem asa cum este prezent și în regulament. Și anume, ca fiecare grup să-și propună pentru fiecare comisie reprezentantul, ținînd cont de ponderea grupului de consilieri.

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Am mai explicat .... Sunt înlocuiri.

Potrivit prevederilor art. 17 alin. (2) din Og 35/2002, nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri de către Consilul Local, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora și pregătirea profesională.

Aici este vorba de înlocuirea domnului Lixandru cu noul membru în Consiliu - Raluca Suditu. Așa s-a făcut. Am mai dat exemplu la înlocuirea în comisie, cu doamna Armând. Aceasta este procedura.

Doamna Ramona Porumb: Da. Dar acolo este precizat foarte clar că se face la propunerea grupurilor de consilieri. Noi, de ce mergem direct printr-o numire, o repartizare directă?

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Pentru că așa a fost repartizat, conform ponderii alegerilor.

Doamna Ramona Porumb: Conform ponderii alegerilor, de exemplu, grupul PSD, în alianță cu colegii de la UNPR, au dreptul la 10 membri, dacă îmi iese mie calculul bine și au 11, iar grupul PNL undeva la 6,66.

Doamna Daniela Nicolcta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Vorbim de Hotărârea 24 acum. Vorbim de Hotărârea 24.

Doamna Ramona Porumb: Este vorba de pondere

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Este înlocuirea domnului Lixandru cu doamna Raluca Suditu.

Doamna Ramona Porumb: Eu vă întreb de ce facem înlocuirea exactă și de ce nu numim, că poate doamna nu o dorim decât în una din comisii și dorește altcineva să meargă pe altă comisie. De ce nu propunem la vot asta și facem o înlocuire directă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Sunt locurile repartizate PSD-ului n comisii.

Doamna Ramona Porumb: Locurile, așa cum au fost la un moment dat, nu înseamnă neapărat că s-au făcut corect. Dacă facem matematic ponderea vă spun că la grupul PSD are un om în plus în comisii în defavoarea grupului PNL, de exemplu. Asta nu înseamnă că s-au făcut neapărat corect, când s-au făcut. Vă propun, așa cum zice legea, fiecare grup să-și numească reprezentanții și să votăm.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Da. Trebuie să propuneți un membru al comisiei din ^artea grupului PNL. Este înlocuire. Este o înlocuire.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Este înlocuire, despre ce vorbim?

Doamna Dorina-Luminița Băni.șor ; Uite Ramona, ce vă propun dacă asta e o chestiune separată, dacă voi ați sesizat că este că numărul de consilieri de la PSD depășește cu unul numărul care ar rezulta dintr-un calcul mai riguros, vă propun să facem, dar acum, vă propun să faceți dar cum se cheamă o revenire, o adesă, o înțelegere, o ce vreți să faceți voi.

Doamna Ramona Porumb: Păi putem să facem fix acum ce să mai revenim, când noi acum votăm.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Așteaptă o secundă, o secundă, te rog. Acum, a plecat domnul Lixandru, deci pe locurile care erau atribuite PSD-ului a plecat un om și a venit altul. Această domnișoară nu este în nicio comisie. Acuma.

Doamna Ramona Porumb: Da, și va fi într-o comisie.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Păi da!

Doamna Ramona Porumb: Nu trebuie neapărat să fie în două comisii.

'toamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Le alegeți dumneavoastră.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor : Nu. Nu este în nicio comisie

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în prima hotărâre este într-o singură comisie, iar în cealaltă comisie se înlocuiește cu domnul Tudose.

Domnul Oliver Leon Păiu.și - Președinte dc ședință: Deci, aici, dacă și logic gândim, practic este o înlocuire a domnului Lixandru cu doamna Suditu așa cum vi s-a spus într-o singură comisie. E o problemă de fapt aici!

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu : Deci în primul rînd, persoanele care sunt propuse a fi înlocuite trebuiau să fie de față. Unu la mână. Nu înțeleg de ce au plecat? Doi la mână. Doamna Secretar dacă îmi permiteți. Nu cred că cineva poate să ne impună în ce comisii să fim și cine nu vrea, poate nu vrea. Poate acele persoane nu vor în acele comisii. Noi nu avem de unde să știm. Haideți să fim serioși și să ne uităm un pic și pe lege, că nu este chiar așa cum ne propuneți. Mulțumesc frumos.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Deci. Noi avem o hotărâre, prin care s-au atribuit locurile în fiecare comisie. Deci avem o hotărâre. Din 2016. Din iunie 2016. Acolo s-au atribuit locurile fiecărui consilier în comisiile respective. Așa vedem. Așa văd eu problema în momentul asta. Dacă domnul Lixandru a plecat, ca membru PSD, da, în locul dânsului a intrat supleantul, care teoretic și de facto intră pe aceeași poziție.

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Domnule președinte. Poate oricine să intre supleant după. Ideea este următoarea, dacă o persoană dorește pe alt domeniu pe care profesează și a profesat dintotdeauna poate să facă schimb. Nu trebuie să fie pe aceeași comisie. Legea nu te obligă. Arătați-mi articolul în care menționează acest lucru. Prin care noi....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nici dumneavoastră, până la ora actuală, nu aveți opțiunea referitoare la comisiile din vreți să faceți parte.

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescii: Dar, nici dumneavoastră nu știți că nu se va înțelege deloc. Vă și cad documentele. Ideea este următoarea. Legea nu ne obligă să fim în nici o comisie decît dacă ne dorim. Trebuie o comisie de specialitate și o comisie la alegere. Dacă se dorește.

Domnul Oliver Leon Păiuși — Președinte de ședință: Doamna consilier nu avem nici comisie de validare !

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Arătați-mi articolul domnule președinte, prin care legea mă obligă să fiu într-o anumită comisie. Vă rog frumos să-mi arătați articolul!

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Știu ce spuneți. Noi nu avem nicio comisie de validare în momentul acesta.

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Vă repet! Arătați-mi articolul și continuăm dacă doriți.

omnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu avem nicio comisie de validare. Ne trebuie o comisie de validare

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Sunt dispusă să nu mai continui dialogul.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Păi.... Lipsește domnul Goncea?

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu: Se supune la vot. Și comisia va valida în momentul în care se va întâlni. Punct. Nu trebuie să se valideze acum. Și, în momentul în care comisia se va întâlni se va valida la următoarea ședință de consiliu. Foarte simplu. Arătați-mi un articol de lege, care ne interzice să facem altcumva. Vă spun eu. nu există.

Domnule președinte este foarte simplu. Legea nu ne obligă să fim în anumite comisii. Fiecare consilier este liber să-și aleagă. Punct. Se decide prim vot. Dacă în momentul de față, când s-a votat comisia nu se poate întruni, nu este nicio problemă, în momentul de față nu este nici o problemă. în momentul în care se va întruni, votul rămâne același.Va valida voturile consilierilor, iar la următoarea ședință se va vota. Dacă colegii din PSD și UNPR nu doresc ca doamna Suditu să aibă o comisie este fix problema lor. Nu este problema noastră. Noi suntem aici. Și putem vota. Suntem 14. Așa că, vă rog frumos supuneți la vot.

^omnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Supun. Supun spre validare proiectul.

Cine este pentru?

Doamna Iuliana — Cristina Grigorescu: Domnule președinte. Menționați ce supuneți la vot! Că nu știu ce supuneți la vot?

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectu 1 24.

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu : Citiți-mi exact ca și până acum celelalte proiecte. Cap coadă.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 - domnul Lixandru înlocuit de doamna Suditu. Am dat citire exact al proiectului pe care îl avem cu toții.

Doamna Ramona Porumb: Să înțeleg că trecem peste articolul 17. Trebuie să numim fiecare grup reprezentantul în comisii. Vă mai întreb odată.

Domnul Oliver Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nn în proiect.

Doamna Ramona Porumb : Doamna secretar l-a citit, nu eu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu îl numiți la fiecare înlocuire în comisii. L-ați numit atunci cînd s-a constituit consiliul.

Doamna Iuliana - Cristina Grigorescu : Dacă îmi permiteți. S-au mai făcut modificări. Nu stabilim acum 3 ani, poate persoana nu este pe domeniu. Vă repet. Nimeni nu obligă ca un consilier să meargă pe un domeniu pe care nu este profesionist.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor : Nu o obligă nimeni. Ea s-a pus. Ea s-a pus. De vreme ce a venit acest proiect este cu cu știința ei. Cum adică, o obligă cineva? Asta e altă problemă.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor : Păi noi am hotărît că votăm fără ei. Haideți să votăm.

Domnul Olivcr Leon Păiuși - Președinte de ședință: Bun. Articolul 1 spune clar, privind modifică Anexa nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, în sensul înlocuirii domnul Lixandru Ionel Florian cu doamna Suditu Raluca, e clar, în Comisia de Studii, prognoze economico-sociale, buget și taxe locale- domeniul Buget-Finanțe. Și a înlocuirii domnului Lixandru Ionel Florian cu domnul Tudose Cristian Adrian în Comisia de Cultură, Învățămînt, Sport, Mass-media și Culte.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Deci domnul Președinte haideți un pic să intrăm mai în detaliu, osibil că nu știu toți consilierii. Deci noi îl înlocuim pe domnul Lixandru cu doamna Suditu în ambele

comisii ?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu, întruna singură.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Să înțeleg că doamna este expertă și în educație și în buget, lucrând la Ministerul Muncii?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Conform articolului 1, în comisia de buget intră doamna Suditu și donmnul Lixandru este înlocuit cu domnul Tudose în comisia de Cultură, Invățămât, Sport, Mass-media și Culte.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Deci este și la buget și la educație, îmi confirmați.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte tic ședință: Domnul Lixandru facea parte din două comisii, cea de buget și cea de cultură.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Păi iertați-mă, aici vorbim de chestiuni total diferite, acest proiect ebuie spart în două sau făcute amendamente sau cumva pentru că nu se poate să votăm o persoană pentru două chestii. Dacă-mi permiteți, până acuma am votat. Arătați-mi un articol în lege care-mi spune că eu trebuie să votez un consilier pentru două comisii în același proiect, arătați-mi vă rog articolul din lege. Vă

rog frumos domnul președinte să-mi arătați articolul din lege.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: In articolul 1, da, domnul Lixandru.......

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Care art.l, de unde art.l?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Art.l din proiect.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Așa........

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Avem art.l în care spune că domnul Lixandru este înlocuit dc către 2 consilieri.....

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Perfect, ok, mai departe........

Doamna Ramona Porumb: Domnule președinte, în proiectul de hotărâre care ne-a fost trimis, îmi pare rău nu este precizat domnul Tudose, nicăieri. Este precizată doar doamna Suditu, că-1 va înlocui pe domnul

Lixandru în ambele comisii. Deci, dacă iar votăm ceva ce nu ne-a fost trimis pe mail..........e un progres

foarte bun.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Deci vorbim de două voturi diferite domnule președinte, prin urmare trebuie să acordăm două voturi pentru acest proiect, dacă nu, să se facă amendamente pentru fiecare și după să se voteze separat, altfel nu se poate. Arătați-mi un articol din Legea 215, care îmi spune să votez un consilier în două comisii printr-un proiect de HCL. Vă rog frumos să-mi arătați și să menționați acum în ședință. Domnul Președinte v-am întrebat ceva, cred că de 5 ori.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Numai puțin, vă rog......2 minute.

Doamna Ramona Porumb: Haideți să supunem la vot.......

/*

Doamna Daniela Popa Viccprimarul Sectorului 1- înlocuitorul de drept al Primarului Sectorului 1:

Proiectele nr. 24 și 25 se retrag.

Domnul Virgil - Adrian Suvac: Putem să continuăm ?

Domnul Oliver-Leon Pâiuși - Președinte de ședință: Imediat continuăm, să se așeze domnii consilieri, să Acem prezența și dăm citire la următoarele hotărâri de consiliu.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Să înțelegm domnilor de la PSD și UNPR și ALDE, că nu v-a interesat de colega dumneavoastră Suditu care trebuia să fie prezentă în două comisii ? Asta să

înțelegem....acuma veniți.... înapoi......perfect. Să înțelegem că doamna Suditu se întoarce, nu, în ședință

acum........

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Vor intra imediat în sală.

Doamna Ramona Porumb: Haideți să deblocăm într-un fel situația asta, că o să stăm până mâine aici.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte dc ședință: Stimați colegi, vă rog să intrați în sală.

Doamna Ramona Porumb: Domnule secretar, eu v-am propus fix articolul din lege, pentru că nu este precizat nicăieri că dacă un consilier își dă demisia, cel care vine și-l înlocuiește trebuie neapărat să-i preia și comisiile, nu este precizat nicăieri acest lucru.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Știu, știu, știu, știu.....

oamna Iuliana Cristina Grigorescu: Am și eu o întrebare domnule Președinte, domnilor de la PSD, de ce doamne iartă-mă ați numit-o pe doamna Suditu consilier și ați acceptat-o, ca fiind următoarea pe listă dacă n-o susțineți pentru nicio comisie și ieșiți din sală la fiecare vot? Că nu înțeleg logica dumneavoastră. Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Ești o fată deșteaptă....

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Vedeți...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Ești o fată frumoasă.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: De ce ați mai primit-o dacă dumneavoastră nu o susțineți deloc prin vot, se vede că o abandonați printr-un simplu vot la comisie.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Ești o fată frumoasă, dar ajunge, nu poți fii și deșteaptă și frumoasă. Stai dracu la frumoasă.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Vedeți că eu nu v-am înjurat, eu nu-mi permit să înjur pe nimeni și să jignesc pe nimeni.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Gata, gata, iartă-mă, stai la frumoasă.......nu fii și deșteaptă și

frumoasă.....stai la frumoasă.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Facem prezența și continuăm. Ce prezență avem? Avem o prezență ? Avem o prezență de 17 consilieri. Trecem la Pud-uri. Proiectul nr. 26.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu...............

Doamna Ramona Porumb: Păi și 24 și 25, ce facem cu ele?

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Sunt retrase.

Doamna Ramona Porumb: Păi poate ne anunțați și pe noi la microfon, să auzim toți.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: 24 și 25 sunt proiecte retrase de către inițiator.

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Afluentului nr. 3A, sector 1

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: în comisie a avut aviz pozitiv. Cine este pentru? Cine este pentru, vă rog? Mâna ridicată. PUD Afluientului, 17 voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Suntem la proiectul numărul 27.

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Alexandru loan Cuza nr. 103, sector 1

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: A avut aviz pozitiv din partea comisiei de urbanism. Cine este pentru acest proiect ? 17 voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul numărul 28.

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București-Târgoviște nr. 11A, sector 1

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: A avut aviz pozitiv din partea comisiei. Cine este pentru ? 17 voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI "'umilul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul numărul 29.

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Echipajului nr. 5, sector 1

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: A avut aviz pozitiv din partea comisiei. Cine este pentru ? 17 voturi pentru. Domnul Goncea, sunteți pentru acest proiect? Mulțumesc, 17 voturi pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Miron Costin nr. 4-6, sector 1

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Este proiectul numărul 30, aviz favorabil din partea comisiei. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Avem proiectul numărul 31

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nicolae G. Caramfil nr. 74A, sector 1

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Aviz favorabil din partea comisiei de urbanism. Cine este pentru? Doamna Armând? 17 voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul 32 s-a retras, o să-l regăsim la poziția 47. Suntem la proiectl numărul 33.

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vestei nr. 2, sector 1

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate. 17 voturi pentru. Proiectul a trecut.

A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Proiectul nr. 34.

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Agapia nr. 2, sector 1

Jomnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate. 17 voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI Domnul Oliver-Leon Păiu.și - Președinte de ședință: Proiectul nr. 35.

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Aiud nr.26, sector 1

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Cine este pentru? 17 voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Suntem la Proiectul nr. 36, este vorba de aprobarea Plaului Urbanistic de Detaliu din STR. CPT. AV. ALEXANDRU ȘERBĂNESCU NR. 75-83. Din partea comisiei nu are aviz favorabil, am cerut modificarea în plan, sunt probleme legate de locurile de parcare, +rebuia să aiba un număr de locuri de parcare mai mare decât cel prevăzut în planurile prezentate comisiei și _.cesta este unul din motivele pentru care nu a trecut și ar trebui să aibă. Doi, sunt foarte multe locuri de parcare și conform normativelor ... care există, normativul pentru parcare ar trebui să aibă două intrări sau o intrare și o ieșire separată, e problemă pe parte de...

Domnul Gheorgliiță Liviu Goncea : Propun să ... ce propunere am eu...

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Vă rog, domnul Goncea.

Domnul Gheorghită Liviu Goncea : Propun să-i dăm omului în studiu, cum să facă mai multe parcări acolo, dar dacă îl scoatem din celelalte ... aici avem o listă întreagă de PUD-uri, care le acordăm oamenilor șansa de a construi, hai sa-i dăm PUD-ul omului cu aceste doua amendamente, să vină cu un număr mai mare de parcări și...

Domnul Oliver-Leon Păiusi - Președinte de ședință: Noi asta l-am rugat. Deci în comisie, am avut două comisii în care i-am transmis prin aparatul de specialitate să vină cu modificări la planul respectiv. L-am rugat de doua ori.

Domnul Gheorghită Liviu Goncea : O s-o facă, o s-o facă, hai să-l trecem că nu e nici o problemă.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Doamna Ilinca Macarie este aici de față, poate să vă explice clar, că lucrul ăsta l-am făcut de doua ori.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Am înțeles, am înțeles, Doamna Macarie, am înțeles de la oamenii care au venit și au vorbit cu dumneavoastră, în tot timpul știu că vin și au un dialog cu dumneavoastră ca și arhitectă, deci cunosc... cazurile care au venit să discute, de aceea vă spun. El.., oamenii o să-și facă, dar nu-i

Doamna Ilinca Macarie:....fară microfon.....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea : Bine, atunci asta e situația, suntem de acord cu dumneavoastră că dumneavoastră vă pricepeți și știți mai bine decât noi, dar... dar mai dați-ne doua minute că trebuie să vorbim, între noi, că ...

Domnul Oliver-Lcon Păiuși - Președinte tic ședință: Supun spre aprobare...

Deci iar repet, noi am cerut în doua comisii pe care le-am avut, am cerut modificarea să vină cu îmbunătățiri asupra proiectului, lucru care nu s-a întâmplat.

Faceți prezența.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu mai avem cvorum acum.

doamna Grigorescu luliana Cristina: Domnul Președinte, dacă imi permiteți, am văzut că a venit domnul director dacă ne poate spune cu grădinițele, așteptăm, e cu interes maxim.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Da, vă rog domnul director dacă ne puteți lămuri. Doamna Grigorescu luliana Cristina: Mulțumim frumos.

Domnul Director Romeo Clinciu: Bună ziua, deci pentru acest program “Grădinița de vară”, ne-am propus următoarele unități de învățământ: Grădinițele 206, 44, 116, Steaua, 46, 248 și 283. In momentul de față, dintre acestea cred că doua sau trei au trimis deja cererile de finanțare, le aștept și pe celelalte și în următoarea ședință de consiliu o să vin cu proiectul de hotărâre.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon : De când va începe programul, Domnule Director?

Domnul Director Romeo Clinciu: în principiu ar trebui de la 01 iulie, să vedem acum, în funcție cât de repede reușim să .. să ne mișcăm și în funcție și de când va fi ședința de consiliu. Nu știu deocamdată.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon : Dar, dar nu există riscul, sper, că., vor fi descoperite în ceea ce privește finanțarea pentru programul pe timp de vară, nu?

Domnul Director Romeo Clinciu: Nu, nu, deci, în momentul de față strict pentru acest program nu am ânii prinși în buget dar prin rectificare pot să îi iau din altă parte, deci nu ar fi o problemă în sensul ăsta.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon : Nu pentru că este un mesaj extrem de important pentru mulți părinți care au nevoie de acest serviciu pe timpul verii și ar vrea să știe că vor fi în siguranță în ceea ce privește derularea programului.

Domnul Director Romeo Clinciu: Da, da, da categoric.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dacă se poate Domnul Director, în momentul în care dumneavoastră aveți nevoie de sprijinul nostru să ni-1 cereți punctual, pentru că nu cred că s-a pus vreodată în discuție să nu acordăm astfel de ajutor. Aș vrea să fiți mult, mult mai precis și cu exemple concrete, în momentul în care veniți la ședință și să ne vorbiți deschis pentru că veți avea sprijinul nostru. Nu vreau să... nici la comisii, că și la comisii ați venit și ne-ați, .... pe mine cel puțin la comisie la juridică ne-ați plimbat pe niște chestii și nu v-ați înțeles cu domnul Fleacă, în fine, nici nu mai contează. Ideea este următoarea, în momentul în care veniți, spuneți concret ce aveți nevoie ca să știm unde vă ajutăm, pentru că, dacă noi nu ne rezolvăm aici situația, copii, părinții, elevii au de suferit iar noi chestiile astea trebuie să le evităm.

Domnul Director Romeo Clinciu: Eu vă ...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: De asta suntem aici. Da? Vă rog eu tare mult

Domnul Director Romeo Clinciu: Eu vă mulțumesc anticipat pentru ajutor, sunt convins că o să colaborăm. Nu cred că se pune problema.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Și vă rog din suflet, să faceți comunicat în momentul în care se hotărăște prin consiliu să se comunice peste tot în sector, acest aspect, da..

Domnul Director Romeo Clinciu: Sigur că da.

Doamna Grigorcscu luliana Cristina:......programul grădinițelor peste vară. Mulțumim frumos.

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Avem o prezență de 12 consilieri, nu?

.....Da.....

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Președinte de ședință: Nu mai avem cvorum. Declar ședința închisă. Vă mulțumesc.    ,întocmit,

Georgeta Raportaru Cristian Culea Andreea Kutyik Alina Mărunțelu Mariana Sorcscu Marin Mirea \

Iulia Aruncutean Mădălin Paralescu


50