Hotărârea nr. 77/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 29.03.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1, pentru ședința ordinară din data 29.03.2018


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1, pentru ședința din data de 29.03.2018

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului Local al Sectorului 1 în urma alegerilor locale din data de 05.06.2016;

Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.150/30.09.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 372/28.11.2017 privind alegerea președintelui de ședință;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 71/21.03.2018 privind alegerea președintelui de ședință;

în temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81 alin.(2) lit.a) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul Oliver Leon Păiuși președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, pentru ședința ordinară din data 29.03.2018.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 29.03.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.