Hotărârea nr. 71/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 21.03.2018 privind alegerea Președintelui de ședință pentru şedinţa din data de 21.03.2018


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului J> pentru ședința! din data de 2L03.20JS

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului Local al Sectorului 1 în urma alegerilor locale din data de 05.06.2016;

Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 372/28.11.2017 privind alegerea președintelui de ședință;

în temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81 alin.(2) lit.a) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Sc alege domnul Alexandru Ștefan Dcaconu președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, pentru ședința extraordinară din data 21.03.2018.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 21.03.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.