Hotărârea nr. 42/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 27.02.2018 privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorități întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinței cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice - Compartimentul Fond Imobiliar;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Având în vedere prevederile art. 42 și art. 43, precum și unele prevederi ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 a locuinței;

Ținând seama de prevederile art. 21, din Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 prin care au fost aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările ulterioare;

în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 346/31.10.2017 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996,

în temeiul art.45 alin.(l) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publică locală, rectificată și modificată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă lista de priorități valabilă pe anul în curs, ce cuprinde solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială în ordinea de prioritate stabilită conform criteriilor care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Contestațiile împotriva hotărârii consiliului local cu privire la listele de acordare a locuințelor sociale se vor face conform prevederilor art.21 pct. (3) din Normele Metodologice nr. 1275/2000 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, Direcția Utilități Publice - Compartimentul Fond Imobiliar și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Aceasta hotarare a fost adoptata in ședința extraordinara a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București din data de 27.02.2018.Nr. 42

Data: 27.02.2018

Nr.

Crt

Numele și prenumele

Nr. Cerere

Data

cerere

Total

Punctaj

Nr.Came

re

1

LINCA AURELIA IORDANA

6615

22.04.1999

101

3

2

BAJANARU IONEL

13444

23.04.2009

95

3

3

OLTEANU CRENGUȚA

119449

20.06.2002

89

3

4

JULEI CRISTINA DANIELA

3643

05.02.2009

89

3

5

RUSE VIOLETA

14512

16.07.2001

86

3

6

COJOCARU NICOLAE

32757

23.09.2009

86

3

7

GEORGESCU MIHAELA

27087

20.07.2006

85

3

8

VACARIU MIHAELA GABRIELA

23819

17.09.2010

85

3

9

GHEORGHIU MARIANA MARGARETA

1436

20.01.2004

84

2

10

GHEORGHE FLOREA

38788

04.10.2007

84

3

11

NITA ELENA

30611

03.09.2009

84

3

12

NECULAVERONICA

33940

16.11.2011

84

3

13

VLADUTU ELENA

31045

08.08.2007

83

3

14

CRISTUDOR ANA

3683

15.02.2010

83

3

15

MOISE MARIN

6769

16.03.2010

83

3

16

IRIMESCU NICULINA

17912

17.06.2002

82

3

17

COSTACHE PAULA KATY

8683

11.03.2004

82

3

18

DUMITRU GIM

19896

04.06.2004

82

3

19

URSARU ROBERT

45563

13.12.2006

82

3

20

RADU GICA

26691

13.09.2011

82

2

21

NEDELCU ȘTEFAN

120925

14.06.1999

81

2

22

CIULIN JANINA COCA

39630

05.11.2008

81

2

23

CIOLOVIC PAUL

14771

27.04.2004

80

3

24

LUNGU VENEȚIA

6979

20.02.2007

80

1

25

RADU CARMEN

4309

10.02.2009

80

3

26

TERLECHI MARIA

5348

01.03.2010

80

3

TI

CONSTANTIN ELENA

1279

19.01.2004

79

2

28

DAVID EMANAOEL DECEBAL

18410

25.05.2004

79

3

29

POPESCU MIRCEA

11366

29.03.2005

79

2

30

AMANIOAEI COSTICA

957

12.01.2006

79

2

31

TRUICA ION

2583

03.02.2010

79

3

32

CONSTANTIN MARIAN-LAURENTIU

11655

18.04.2013

79

2

33

GRIGORE IOANA FILOFTEIA

25605

11.07.2006

78

3

34

COVESAN MARIA

379

07.01.2010

78

3

35

STAN ION

15412

21.05.2012

78

3

36

ZAHARIA NICOLAE

18706

02.07.2013

78

1

37

CONSTANTIN LARISA

19053

30.05.2016

78

2

38

BAZA VAN NICOLETA

650

17.01.2000

77

3

39

FLOREA MELTIADE

29141

13.10.2003

77

2

40

CODIN ALEXANDRU

3748

03.02.2005

77

1

41

GOGU VASILE

10042

21.03.2005

77

2

42

PISTOL CRISTIAN

13743

12.04.2006

77

3

43

BADEA BOGDAN

20835

06.06.2006

77

3

44

DUMITRACHE IONEL

6760

09.03.2011

77

3

45

TANASE MARIANA

14783

24.05.2011

77

3

46

NASTASA MARANDA

12018

22.04.2002

76

2

47

SANDA FLORENTIN

17379

19.06.2003

76

1

48

MACOVEI VASILE

44754

05.12.2005

76

2

49

MANCIU ANA

25777

12.07.2006

76

1

50

NEGRU DOCHITA-ECATERINA

27235

11.07.2007

76

2

51

TODEL FELOFTIA

27503

29.07.2008

76

3

52

BECHERU VASILICA

12642

07.04.2004

75

3

53

IONITA DANIEL

41879

16.11.2006

75

3

54

GRIGORE VASILE

5542

12.02.2007

75

3

55

NEAGUTUDORA

8270

11.03.2009

75

3

56

BUZDUGA DUMITRU

7155

18.03.2010

75

3

57

IORDACHESCU DANIELA

7860

25.03.2010

75

3

58

DUMITRESCU MARIANA

8881

07.04.2010

75

3

59

BAZAVAN DUMITRU

21638

16.07.2012

75

2

60

DUMITRACHE IOAN

30262

05.10.2012

75

1

61

MATEI GHEORGHE

10528

10.04.2003

74

3

62

CONSTANTIN GAFITA

4162

07.02.2008

74

1

63

MANCU PETRUTA-STELUTA

5655

19.02.2008

74

3

64

AGAPE MIHAI

28112

04.08.2008

74

2

65

STANCIU ADRIAN ȘTEFAN

29441

14.08.2008

74

2

66

STEFANESCU TRANDAFIRA

41931

24.11.2008

74

1

67

ENE ION

45204

22.12.2008

74

3

68

FILIP STAN

24676

16.07.2009

74

3

69

CONSTANTIN PETRU

12248

29.03.2017

74

1

70

VRANCEANU VASILE

12162

06.07.2000

73

3

71

LAZAR ELENA

118115

23.01.2002

73

3

72

VĂDUVĂ MARIUCA

6623

06.03.2003

73

1

73

IANCU ZAHARIA

20287

16.07.2003

73

1

74

PRICOP ELENA

1532

20.01.2004

73

2

75

SANDULESCU STELA

16983

10.05.2006

73

1

76

TURTULEA IONEL

38199

19.10.2006

73

3

77

LAURIC LEONTE

38197

19.10.2006

73

3

78

NICOLAE CORNELIA

3176

25.01.2007

73

2

79

COSMA OPREA

27642

13.07.2007

73

2

80

ELTES MARIA

1164

17.01.2008

73

1

81

PREOTEASA LICA

35624

03.10.2008

73

1

82

TOMA MARIAN

43240

05.12.2008

73

3

83

NITA GHEORGHE

14455

03.06.2010

73

2

84

ALEXE IOAN AURELIAN

4772

22.02.2012

73

2

85

VISINOIU MIRELA

30388

28.10.2013

73

3

86

STOICA LAVINIA

25015

22.09.2014

73

1

87

BARBU VIOLETA

35952

07.10.2016

73

2

88

RUSE FLORIN-MARIAN    z^\UL 0^

ÎK 14512

16.07.2001

72

2

89

CIOLAN GHIORGHITA

4Ș&22936

30.11.2001

72

3

90

NITA ECATERINA    f/$O/

??^\V05

14.01.2004

72

2

91

RADUANICUTA    'J, - .

>^|j019

23.01.2004

72

1

92

IONITA VICTORIA

•/)342

02.03.2004

72

1

93

MALANCIUC EUGEN

, / 22006

24.06.2004

72

1

94

TARTAREANU TUDOR

35215

26.09.2006

72

2

95

ILIE MARINELA

13458

23.04.2009

72

2

96

CONSTANTIN IOANA

32417

21.09.2009

72

1

97

CEORNOLET CLARA

27838

20.10.2010

72

2

98

BACIU PARASCHIVA LILIEANA

17552

20.06.2011

72

3

99

COMANESCU ALEXANDRINA

32151

27.10.2011

72

2

100

LIXANDROIU MINODORA-RUXANDRA

3606

09.02.2015

72

1

101

ILIESCU IOAN

29076

29.09.2015

72

1

102

VOINEA ANA

9958

04.04.2002

71

1

103

ZAFIU VALERIA

14917

22.05.2002

71

1

104

HAURNEANU CRISTIAN

8448

10.03.2004

71

2

105

FLOREA ALEXANDRINA

25824

19.07.2005

71

1

106

ANTOFE VICTORIA

4446

07.02.2006

71

2

107

RADU SORINA

5388

18.02.2009

71

3

108

MIU ZINA

7892

09.03.2009

71

2

109

CHIRITA MARIA

1328

19.01.2010

71

1

110

PEPENICA NICOLAE

3824

16.02.2010

71

1

111

TOMA BENONIA

15729

16.06.2010

71

1

112

BOERASU MARGARETA

16490

23.06.2010

71

1

113

COSTACHE MARIA

22096

19.08.2010

71

1

114

ALECU CONSTANTIN

23400

17.08.2011

71

2

115

SLAVU FLOAREA

1285

18.01.2012

71

2

116

GRECU GHEORGHE

25286

27.08.2012

71

1

117

LUPU DUMITRU-DOREL

7664

13.03.2013

71

3

118

COSTACHE DOREL

34883

16.11.2015

71

1

119

VLADUT MARIA

16329

27.08.1998

70

3

120

GRUIA VALENTIN PASCALE

17401

20.06.2003

70

1

121

BALOTAJE AN

43106

22.11.2005

70

1

122

DRAGAN MARIA

31122

22.08.2006

70

1

123

MIREA CRISTIAN

5723

03.03.2010

70

3

124

DUMITRU ION

20899

05.10.2010

70

3

125

MIHALACHE OLGA

2059

25.01.2011

70

1

126

STRECHEANU DOINITA

18280

27.06.2011

70

1

127

ÎMPUNGE ROUĂ DUMITRA

2645

29.01.2013

70

3

128

SIMONCA RODICA DORINA

3649

06.02.2013

70

3

129

RADU ADRIANA

5963

26.02.2013

70

3

130

CALUGARU EUGENIA

8406

19.03.2013

70

2

131

ERUSALIN-GRIGORE FLOAREA

12204

24.04.2013

70

2

132

TINICHIGIU NASTASIA

15304

11.06.2014

70

3

133

HUTAN VICTORIA

13119

07.05.2015

70

2

134

MITRICA CONSTANTA

43739

29.11.2016

70

1

135

GAGIU MARIA

8322

28.02.2007

69

1

136

DUMITRESCU STANCA

10265

13.03.2007

69

1

137

CIOBANU IOANA

41095

17.11.2008

69

2

138

DOBRE CONSTANTIN

2469

27.01.2009

69

2

139

RADU GEORGE

648

11.01.2011

69

3

140

BUITAN MARIA

4243

15.02.2011

69

2

141

COSTIN PARASCHIVA

4770

22.02.2012

69

2

142

POPA VIORICA

6435

21.03.2012

69

1

143

DUMITRU GABRIEL

24966

22.08.2012

69

1

144

SERBAN GHERGHINA

25115

13.09.2012

69

1

145

OANCEA SANDA MIRELA

28502

21.10.2014

69

2

146

GĂRGĂRIȚĂ RITA

30.10.2015

69

1

jjIU /

147

VASILICA MARIA

-^35718

06.10.2008

68

1

148

CIUCIU GHEORGHE

5^36824

14.10.2008

68

1

149

MOLNAR FLORIN-LUCIAN/^^^^c;

>P^1418

19.11.2008

68

1

150

VASILE MARIANA

i ^543

28.11.2008

68

2

151

TIBARALEONARD

!    ’^O

08.01.2009

68

1

152

SUCEAVA DUMITRU

21.01.2009

68

2

153

MUNTEANU MARIA

8810

28.03.2011

68

1

154

NICULAE CONSTANTIN

21637

16.07.2012

68

2

155

MIRCEA VASILE

29412

28.09.2012

68

2

156

SECRETEANU MIHAI

36801

04.12.2012

68

1

157

DUMITRASCU MARIANA NICOLETA

303

08.01.2013

68

3

158

BLIDEA ELENA

2634

29.01.2013

68

2

159

MIHAI MIOARA ANA

9282

27.03.2013

68

1

160

GONCEAANTON

16903

12.06.2013

68

1

161

MITICA MARGARETA

21940

07.08.2013

68

1

162

ARMEANU LAURENTIU

24156

03.09.2013

68

1

163

GHENA CORNEL

10099

10.04.2014

68

3

164

VAN EA VASILE

14245

29.05.2014

68

2

165

MILEA OCTAVIAN

25015

22.09.2014

68

1

166

NEAGU ION

19979

10.07.2015

68

3

167

DUMITRU ANDREITA

21458

24.07.2015

68

2

168

NAN ZAHARIA

32311

26.10.2015

68

2

169

CONSTANTIN BUDALA

28071

25.07.2017

68

2

170

GHIORGHITA STANA

37215

27.09.2017

68

3

171

RADULESCU LUMINIȚA COSTINA

1289

22.01.2002

67

3

172

IONESCU CRISTIAN

12287

03.04.2006

67

3

173

MOCANU MARIA

45288

22.12.2008

67

1

174

TACUTU ZAHARIA

4425

01.02.2009

67

1

175

ARCHIUDEAN LIVIU OCTAVIAN

4081

09.02.2009

67

1

176

IFRIM VASILICA

31172

09.09.2009

67

1

177

SANDRU MIOARA

34450

08.10.2009

67

1

178

MARUNTU CAROL DUMITRU

20086

29.07.2010

67

2

179

DRUMCEA IOAN

33135

26.11.2013

67

1

180

HALI GEORGETA

1402

20.01.2014

67

1

181

HERTA PARASCHIVA

15147

10.06.2014

67

1

182

CIOBANU CONSTANTIN

24735

18.09.2014

67

1

183

TANASE MARIN

30237

06.11.2014

67

2

184

OPREA ATENA

26502

26.09.2002

66

3

185

PATRU LUCIAN ANDREI

20822

08.06.2005

66

1

186

STROE ELEONORA

1687

25.01.2010

66

1

187

PISCUROIU VIRGINIA

10216

21.04.2010

66

1

188

FLORICESCU DUMITRU.^^buo^x

15532

15.06.2010

66

2

189

VECHIU ELENA

19129

20.07.2010

66

1

190

PĂUN MIHAI

30708

12.10.2011

66

3

191

CILA CORNELIA 1 5    ®-

j 29286

28.09.2012

66

3

192

CRĂCIUN STELICA    / i

6734

05.03.2013

66

3

193

BUCUR MARIA

22729

19.08.2013

66

3

194

SIRETEANU FLORK^TT^^ES^'

26818

14.09.2015

66

1

195

IONESCU IULIAN IOAN

754

11.01.2006

65

1

196

VLAD ANTON ETA

16453

07.05.2008

65

1

197

IORGA ELENA

41733

21.11.2008

65

1

198

BARAT NECULAI

2883

02.02.2011

65

1

199

BUSUIOC COSTICA

2081

26.01.2012

65

3

200

ANDREI EMILIA

17761

11.06.2012

65

2

201

CATARIG IONEL FLORIN

20203

02.07.2012

65

2

202

STAN TEODORA

12921

15.05.2014

65

1

203

NAIE DOINA

26883

06.10.2014

65

1

204

STANESCU ION

37763

08.12.2015

65

1

205

MORARU STEFANIA

24039

13.07.2016

65

1

206

IONESCU GHEORGHE

6298

20.02.2017

65

2

207

GHIOACA FLORIN

23832

14.10.2001

64

1

208

RAUTMARIUS PETRU

25574

09.09.2003

64

3

209

BABAITATINCA

31543

14.09.2003

64

3

210

NEACSA LIVIU

1939

10.02.2010

64

1

211

RADULESCU MIHAIL

22378

13.08.2013

64

2

212

KIS MONA

23567

28.08.2013

64

1

213

MATEI LILIANA FLORENTINA

32414

18.11.2013

64

2

214

CARP CONSTANTIN

15820

29.05.2015

64

3

215

SECARA CRISTIAN

29080

29.09.2015

64

1

216

CALDARESCU NICULINA

31677

22.08.2017

64

1

217

EFTIMIEGEORGE

10408

26.05.1998

63

3

218

PĂUN Ml HAITA

24040

27.08.2002

63

1

219

STAN GABRIEL MARCEL

11307

29.03.2004

63

2

220

STROE CONSTANTIN

25604

26.07.2004

63

1

221

DAN DOINITA

8677

22.03.2012

63

3

222

CAZAN VALERIU

31893

23.10.2012

63

2

223

CRISTEA VICTORINA

4638

14.02.2013

63

1

224

CHIRIAC GHEORGHITA

28669

11.10.2013

63

2

225

CHELARU VIORICA

30461

28.10.2013

63

1

226

IONITA MARINA BIANCA

18009

18.05.2005

62

3

227

DINU CLAUDIU MADALIN

38719

04.10.2007

62

2

228

NICA CONSTANTIN

26356

21.07.2008

62

1

229

MINCULESCU MARIANA

14573

23.05.2011

62

1

230

LUPU OVIDIU

24167

13.08.2012

62

2

231

BOGDAN ANGELA-MARIA

29993

23.10.2013

62

2

232

ION MARIN

8240

24.03.2014

62

1

233

BORDIANU-SECELEANU STELUTA

27577

13.10.2014

62

1

234

ANTON PĂUN

17510

16.06.2015

62

2

235

DUMITRESCU ROMICA MARIUS

32805

20.09.2016

62

3

236

BAREA STELIANA

32951

21.09.2016

62

1

237

CRETU BOGDAN

17212

08.05.2017

62

1

238

LEAHU IULIAN

22391

10.12.1997

61

3

239

CRISTEA GELU

29366

28.09.2012

61

1

240

VALI DOUST PARVIN

5081

24.01.2014

61

3

241

MERCAS SUSANA IUDITA

6670

05.04.2000

60

2

242

CIOBANU LUMINIȚA

8594

18.05.2000

60

2

243

GHEORGHE MARGARETA

27647

27.12.2001

60

3

244

BRUMA ANCA-EUGENIA

30390

24.10.2003

60

3

245

BERCU DIVOIU MARCELIU ADI

26570

25.07.2005

60

2

246

TARTAREANU PAULA

35215

26.09.2006

60

2

247

PEICEA VALENTINA

39648

31.10.2006

60

2

248

PAVEL MARIANA

28969

27.09.2012

60

2

249

GHINEA LIVIU EUGEJSL^,

32477

29.10.2012

60

3

250

MATEESCU IOANA

\    29258

28.10.2014

60

2

251

MECINA SAVU    V ’

9883

18.03.2004

59

3

252

PATRASCU ANA LUC^" 1,    }

I 10119

* ț

22.03.2004

59

2

253

VERINCA TICUTA ALII^’

5542

12.02.2007

59

3

254

furduitita    '

8619

10.03.2008

59

2

255

IORGA IONEL

8139

11.03.2009

59

2

256

MARMARA MIHAI CORNEL

10458

08.01.2013

59

1

257

DUMITRU LILIANA

20286

05.08.2014

59

2

258

CORNEA DOREL

22279

28.06.2016

59

3

259

DODU VASILE

43552

28.11.2016

59

1

260

OANCEA ANA

44481

07.12.2016

59

1

261

MILEA VIORICA

37466

28.09.2017

59

2

262

SERBAN VALERIA

37842

29.09.2017

59

1

263

ILIE FLOAREA

39079

09.10.2017

59

1

264

ROMAN DANIEL

19769

03.11.1997

58

3

265

GHINEA PETRUTA

20881

22.11.2000

58

3

266

ICONARU ELISABETA

13382

04.07.2001

58

1

267

JULEA DANIELA ROXANA

1279

19.01.2004

58

3

268

STROE DUMITRA

25603

26.07.2004

58

1

269

NEAGUSIMONA

27664

11.08.2004

58

3

270

TANASA ELENA

19894

09.07.2015

58

2

271

BRAILEANU NICOLAE

18707

15.05.2007

57

1

272

BARBU ATENA

548

12.01.2009

57

3

273

NICULAE FLORENȚA

2787

29.01.2009

57

2

274

IATAN GEORGETA

351

06.01.2012

57

2

275

COLNIC CĂTĂLINĂ

10285

28.06.1999

56

1

276

CRISTEA VICTOR

9607

14.05.2001

56

3

277

KENST DOINA STELUTA

119069

19.04.2002

56

3

278

ȘTEFAN MIRELA

4662

09.02.2006

56

3

279

TOMESCU IONUT CĂTĂLIN

4276

02.02.2007

56

1

280

ABABEIGEORGE

20405

25.05.2007

56

1

281

TRANDAFIR MARCELA

37672

21.10.2008

56

2

282

MARIN IULIAN

15943

13.05.2009

56

3

283

NAVALICI MIHAELA

23932

23.08.2011

56

2

284

IORDACHE GEANINA

28213

26.07.2017

56

3

285

BRAN EUGEN DOREL

37440

28.09.2017

56

2

286

STIRBU CĂTĂLIN

121225

02.07.1999

55

1

287

BAJURA LIDIA

26670

28.11.2001

55

2

288

MANOLACHE ADRIANA

24790

05.09.2002

55

1

289

PADURARIU MIHAELA

4371

08.02.2008

55

1

290

BOGHIU GABRIELA MARIA

4918

13.02.2008

55

3

291

PAVEL IONEL

41374

09.11.2008

55

2

292

RATOI IOANA

3827

15.02.2012

55

2

293

STE FA N G1N ETA    //Șcfr'

\\    12474

12.05.2014

55

3

294

ROMAN ILIE    3    ( Wșt 1

^9769

03.11.1997

54

2

295

MARIN CRINA    V

^13766

14.07.1998

54

3

296

MARALOIU MARIUS

/29711

16.10.2003

54

1

297

RAMADAN TEODORA

32584

22.09.2004

54

2

298

GHIATA ION

33094

27.09.2004

54

3

299

SAVULESCU ALINA ALICE

16503

08.05.2006

54

2

300

LUPES ADRIANA

12329

27.03.2007

54

3

301

RUDARU STAN

16955

03.05.2007

54

1

302

MIHAILA CONSTANTIN

2042

24.01.2008

54

3

303

MATEI ALEXANDRA

35180

30.09.2008

54

2

304

STOIAN MARILENA ROXANA

25971

29.09.2010

54

3

305

ANGHELESCU SIMONA

35671

23.12.2013

54

2

306

LITOIU ION

23.018

10.08.2015

54

2

307

RADUCANU MARIAN

20726

16.11.1998

53

3

308

MANEA ELENA GABRIELA

10452

29.06.1999

53

3

309

GHIOACA ELENA

32354

12.11.2003

53

1

310

IRIMIA LUMINIȚA

39911

18.11.2004

53

2

311

TIRA TRAIAN

1021

13.01.2005

53

2

312

LITA LENUTA

7000

25.02.2005

53

3

313

BARBU MARIANA

11562

29.03.2006

53

3

314

SPIRESCU CRISTIAN

25414

10.07.2006

53

3

315

VLAICU LUCICA

23356

14.06.2007

53

2

316

OTVES DANIELA

8884

11.03.2008

53

2

317

VĂDUVĂ MARIN

40086

07.11.2008

53

3

318

IONITA ELENA CAMELIA

42693

02.12.2008

53

3

319

MIHAI MIOARA

40025

30.11.2009

53

2

320

COSTACHE IONELA

33310

12.11.2010

53

3

321

AVRAM MIHAELA

18907

01.07.2011

53

3

322

ARMEAN NADIA MARIOARA

2797

08.07.2012

53

3

323

TACHE ION

23569

06.08.2012

53

3

324

BUGA ELENA-STEFANIA

24126

13.08.2012

53

3

325

PETENCHIA ELENA

38450

18.12.2012

53

3

326

CHIMOAICA IOANA MARILENA

15427

29.05.2013

53

3

327

POPA ELENA-MIHAELA

29438

01.10.2015

53

1

328

BUJOR IOANA

21380

18.10.2001

52

3

329

SIRGHI COSTEL ILIE

12006

22.04.2002

52

1

330

ILIE IONELA SUNITA

22452

21.06.2005

52

3

331

LEPUS NAZARINEANU

36486

06.10.2005

52

1

332

IORGA AUREL

38861

25.10.2005

52

3

333

POPESCU BARZAN LIGIA

23650

26.06.2006

52

3

334

MIRCEA ANDREEA

2890

27.06.2006

52

1

335

TARTAREANU FLORENTINA

29483

14.08.2008

52

3

336

RAUSGHEORGHE

32205

15.09.2008

52

1

337

IONESCU MARIAN

3079

02.02.2009

52

2

338

SIVU GHEORGHITA

28643

18.08.2009

52

2

339

TARTAREANU NICOLETA

9374

21.03.2013

52

1

340

LUPU CORINA

28774

23.10.2014

52

3

341

TIGANUS MARIANNA

13693

13.07.1998

51

3

342

VACARESCU IOANA

11946

13.06.2001

51

3

343

COVACI SORIN

20714

10.10.2001

51

3

344

ANTONIE LOREDANA MARIANA

19663

02.06.2004

51

3

345

CORNEA MIHAELA FLORICA

23807

27.06.2006

51

3

346

COSTACHE ALEXANDRU SILVIU

34177

18.09.2006

51

2

347

VIOREANU ADINA-FABIOLA

21888

23.06.2009

51

3

348

CIOTEA CORNEL    ,<^7^

37913

06.11.2009

51

3

349

OLOGEANU MARIN Mlf^^^slUpL

40253

03.12.2009

51

1

350

NISTOR CAMELIA    ZXTtî'-

17575

08.06.2012

51

3

351

FIERARU ELENA    1 « f

d Il2193

06.07.2000

50

2

352

DANCIU STELIAN

z// 5499

14.03.2001

50

1

353

MATEI SILVIA NICOLElvKJK-,

/    30934

18.11.2002

50

3

354

GIURGIUVEANU IONEL

8119

08.03.2004

50

3

355

BOLOZANI MARIANA

25586

11.08.2004

50

3

356

OPREA GEORGETAGINA

32763

23.09.2004

50

3

357

SULTANA BOGDAN VALERIU

7765

03.03.2005

50

3

358

CENUȘA NICULAE

15966

24.04.2007

50

3

359

TEPURLUI DOREL

31865

04.09.2008

50

2

360

DRAGOIU MAGDALENA

40884

14.11.2008

50

3

361

ALEXANDRU CONSTANTA

30719

04.09.2009

50

2

362

STOICA IRINA LAURA

19804

12.07.2011

50

2

363

VARGA IOSIF

28660

27.09.2011

50

1

364

IORDACHE PAULINA

28725

26.09.2012

50

1

365

PASCU MARIA VERONICA

20613

23.07.2013

50

3

366

SANDU RODICA

24148

03.09.2013

50

3

367

TUDORGEORGETA

16885

26.06.2014

50

3

368

BADEA MARIAN MARIUS

123582

22.10.1998

49

2

369

UNGUREANU DANIEL CRISTIAN

5857

28.02.2002

49

3

370

LITA ELENA

12367

22.04.2002

49

3

371

CORNEA GRIGORE

13833

14.05.2002

49

2

372

TATARU ELENA

4797

18.02.2003

49

2

373

MAZILESCU MARIA

9246

16.03.2004

49

3

374

PAVELALIS

29392

26.08.2004

49

2

375

MINDRUTA CAMELIA

40763

08.11.2005

49

1

376

MANEA GABRIEL

12487

13.04.2009

49

1

377

MANOLITA FLORIN

16628

19.05.2009

49

1

378

IRIMESCU MANOLE

31409

11.09.2009

49

2

379

PARLOGEA DIANA FLORENTINA

35789

15.10.2009

49

1

380

BIRSAN IRINA-GABRIELA

33635

08.11.2012

49

2

381

BOGHIO VICA

23279

04.09.2014

49

3

382

PRIPIS VIOREL CONSTANTIN

12875

07.04.2016

49

1

383

ILIE MIHAELA

18957

21.10.1997

48

1

384

IVANOIU DANIELA CARMEN

18445

20.05.2005

48

3

385

BIOLAN SIMONA MARIA

19554

30.05.2005

48

2

386

GHEORGHE ANGELA

34919

26.09.2005

48

2

387

BALOTA AURORA

43522

24.11.2005

48

3

388

BALOTA CONSTANTA

2338

22.01.2007

48

3

389

VASILE FLORIN-VIOREL

4462

05.02.2007

48

3

390

RADU DENISA-MIHAELA

45179

22.11.2007

48

2

391

IONITA COSTEL GIORGIAN

2947

30.01.2008

48

3

392

VATAU Ml HAI

43846

11.12.2008

48

1

393

CARSTEA GABRIELA

1787

21.01.2009

48

1

394

STAN FLORINA

4990

16.02.2009

48

2

395

STANCIU CORNELIA

14102

29.04.2009

48

1

396

DUMITRESCU ELENA

16010

18.06.2010

48

2

397

CIOCEA FLORIAN DANIEL

26152

30.09.2010

48

2

398

MOCEANU CALIN

28590

27.10.2010

48

1

399

VASILE EUGEN

28634

27.10.2010

48

2

400

SPATARELU IONUT NICOLAE VASILE

35860

06.12.2011

48

3

401

STIRBU MIHAI

38137

13.12.2012

48

1

402

VICOVEANU LUCIA ANA

5744

25.02.2013

48

1

403

ANTON IULIA LAURA

23459

27.08.2013

48

3

404

ȘTEFAN IULIAN

28823

14.10.2013

48

2

405

NEAGU CONSTANTIN IONUT

30565

29.10.2013

48

2

406

BOITAN COSTICA

45173

13.12.2016

48

2

407

RADUCANU RADU-OCTAVIAN

6978

23.02.2017

48

1

408

TOMA MITICA

6052

23.02.2004

47

2

409

TOMAGEORGETA

11862

31.03.2004

47

1

410

ȘTEFAN NICULAE

29218

25.04.2004

47

3

411

BANCILA MONIC/W^c?/ fTgZl

x 39247

12.11.2004

47

3

412

DRAGOMIR PETR((;A \

y 10015

21.03.2005

47

3

413

FLEANCU GEORGE^

23840

04.07.2005

47

3

414

BURLACU MIRCIA

48867

21.12.2007

47

2

415

RUSU DUMITRU

36872

14.10.2008

47

1

416

SAVU GEORGE

36872

28.10.2008

47

1

417

BOLOZAN CĂTĂLINĂ IULIANA

29554

26.08.2009

47

2

418

CARSTEA IOANA

19360

06.07.2011

47

1

419

DUMITRU CONSTANTIN

22924

11.08.2011

47

3

420

PATRASCU COSTEL

31266

19.10.2011

47

1

421

MATARAU NICOLAE

21965

18.07.2012

47

3

422

SCUTARIU MARIA MAGDALENA

25465

28.08.2012

47

3

423

ALEXANDRU VICTORIA

27158

13.09.2012

47

2

424

VASILE MARINA LOREDANA

34216

03.11.2012

47

3

425

BURCUS LUIZA-ANDREEA

33962

12.11.2012

47

3

426

FILIP NICOLETA

7664

13.03.2013

47

3

427

POPOVICI-CHELARU IOANA RUXANDRA

30332

25.10.2013

47

1

428

IRIMIA DANIELA

26040

29.09.2014

47

3

429

BRATU VICTORIA

25957

29.09.2014

47

1

430

NEGULESCU CONSTANTIN

33693

16.12.2014

47

3

431

MARIN MARIANA CARMEN

27402

10.08.2016

47

3

432

MILOS CLEMENTINA

9305

31.03.2003

46

1

433

ENACHE PETRISOR GABRIEL

16673

16.06.2003

46

1

434

SIGNEANU DORU

14033

21.04.2004

46

3

435

ION ION

6130

21.02.2005

46

2

436

DOGARU DOROTHEA-HELENA

25888

19.07.2005

46

1

437

DUTU ELENA

29939

22.08.2005

46

1

438

MANOLE ALBERTINO-MARIUS

48189

14.12.2005

46

1

439

MUTU ROXANA MARIANA

8880

05.03.2007

46

3

440

NICULAE STELUTA

31638

13.07.2007

46

2

441

SAVIN MARIA

39514

24.10.2008

46

2

442

STRECHEANU MARIA

40111

10.11.2008

46

3

443

POCRIS FLORIN

12459

27.11.2008

46

2

444

GHEORGHE DANIELA NICULINA

491

09.01.2009

46

2

445

RADU DANIEL

5388

18.02.2009

46

1

446

PLESCAN NICUSOR

14314

30.04.2009

46

1

447

VARGA ELLA

1585

22.01.2010

46

3

448

FISCHE NICULAE

8815

28.03.2011

46

1

449

TUDORACHE VALENTIN

16179

06.06.2011

46

1

450

MINCIU GEORGIANA

17890

13.06.2012

46

3

451

BURCEA CRISTINA

7664

13.03.2013

46

3

452

CALOFIR MIRELA

33313

28.11.2013

46

2

453

GROZEA-DUMITRESCU MIRCEA

15300

11.06.2014

46

3

454

MANOLE ALEXANDRINA

33295

11.12.2014

46

3

455

CRĂCIUN FLORENTINA

20874

20.07.2015

46

2

456

TUDORIE STEFANICA

27593

21.09.2015

46

2

457

GHEORGHE MARIAN

29103

29.09.2015

46

2

458

TUGEARU CLAUDIA BIANCA

18961

18.05.2017

46

3

459

PANTELIMON CRISTIN^tf^Â'W

5007

08.03.2001

45

1

460

PATRASCU ROBERT

\    10119

22.03.2004

45

1

461

POPESCU VASILICA /    /

A 15419

30.04.2004

45

2

462

BALOTA JENICA    I

*1} 43523

24.11.2005

45

2

463

SPIRESCU ILEAN/^XjȘ^^'

}}    25414

10.07.2006

45

1

464

MIHAI NELU NICOLAE\£>ntî    /

27236

12.07.2007

45

3

465

ISTRATE ANGELA

42015

30.10.2007

45

2

466

ZAHARIA NICULINA

33036

12.09.2008

45

3

467

TOADER ALEXANDRINA MANUELA

34877

29.09.2008

45

2

468

DUMITRU GEORGETA SIMONA

34826

29.09.2008

45

3

469

IORDACHE GINA

36561

10.10.2008

45

3

470

CIURARU LACRAMIOARA

40789

13.11.2008

45

3

471

ERACLEGILDA COSMINA

12113

08.04.2009

45

3

472

IULIAN ANA MARIA BIANCA

15446

30.05.2011

45

2

473

CRISTEA VIOLETA

32695

03.11.2011

45

3

474

CONSTANTIN ADRIANA

34604

22.11.2011

45

1

475

BUGHEATA LILIANA

35456

30.11.2011

45

1

476

SANDU ILIE

10531

05.04.2012

45

1

477

MIHAILEANU NICOLETA

28459

25.09.2012

45

3

478

LEA ALEXANDRINA VIRGINIA

3650

06.02.2013

45

3

479

DINICACECILIA

15446

29.05.2013

45

2

480

BALAȘ Ml RE LA

20823

25.07.2013

45

3

481

PANA ALEXANDRU FLORIN

28002

07.10.2013

45

2

482

LEAMPAR BOGDAN-MIHAI

29448

17.10.2013

45

2

483

RADU LUCIANA

7488

17.03.2014

45

2

484

ZAMFIR COSTINEL

8137

21.03.2014

45

3

485

STANCU FLORIN

13351

20.05.2014

45

1

486

ȘTEFAN REMUS

12763

14.09.2014

45

2

487

MIREAGEORGE ADRIAN

31097

18.11.2014

45

3

488

NICOLAE FLORIN

11987

27.04.2015

45

3

489

DIMANCEA ANGELICA

29810

05.10.2015

45

3

490

CONSTANTINESCU DAN

7733

01.03.2016

45

3

491

PARASCHIV MARIA

22499

29.06.2016

45

2

492

COAJA GEORGIANA

32806

20.09.2016

45

1

493

GUNIE FLORIN-ALIN

26703

30.09.2002

44

1

494

CIOBANU FLORENTINA ABIZA

6945

10.03.2003

44

3

495

PIRVU FLORIN

28686

20.08.2004

44

2

496

VARTOLOMEI DANIELA

43382

08.11.2007

44

3

497

MITREA MARIAN

16859

09.05.2008

44

3

498

ANGHEL LIVIA CONSTANTA

27680

30.07.2008

44

3

499

POSPAI MIHAELA

32709

11.09.2008

44

3

500

MIHALCEA TITA

32895

11.09.2008

44

3

501

CALIN LUMINIȚA

35475

02.10.2008

44

3

502

GUSATU GINA

39877

06.11.2008

44

2

503

DRUJA CEZAR RAZVAN

41119

17.11.2008

44

3

504

GROZA DANIEL TITU

43629

09.12.2008

44

3

505

LIULCIAC DANIEL

10189

25.03.2009

44

3

506

BASTUREA DOINITA

16164

15.05.2009

44

3

507

GHETU ANAMARIA FLOARE

31567

14.09.2009

44

2

508

STRECHEANU VASILE

18004

23.06.2011

44

3

509

KALUCZI LUCIA-VENERA

35967

07.12.2011

44

2

510

CIUCA DUMITRU

5460

28.02.2012

44

1

511

NEACSU ANCA

14445

11.05.2012

44

3

512

NEDELCU ALEXANDRA VICTORIA

25982

03.09.2012

44

1

513

GHEORGHE STEFANIA-IOANA

28840

26.09.2012

44

2

514

VACARIU SIMONA LOREDANA

30368

08.10.2012

44

2

515

FLOREAOANA ELIZA

8345

19.03.2013

44

3

516

IONITA ELENA

9232

27.03.2013

44

3

517

SESOVICI ILEANA DANIEj^?'^1

9982

03.04.2013

44

3

518

DINULESCU TEODOR

12236

24.04.2013

44

1

519

ANGHEL VAI DA    H Y

14364

20.05.2013

44

1

520

BOCEANU IOANA    / /

Ji 14372

20.05.2013

44

1

521

ILIE MARGARETA

’/ 19423

10.07.2013

44

1

522

URDA ION-ADRIAN    XPfnoilV

z 21850

06.08.2013

44

1

523

CARARE PAMELA NICOLETÂ'^' L1

24334

04.09.2013

44

3

524

BIGAN FLORENTINA

7801

19.03.2014

44

3

525

MATEI MARIAN

21046

11.08.2014

44

1

526

IORDACHE ADRIAN

2073

26.01.2015

44

3

527

VIRBAN GINA

16788

10.06.2015

44

3

528

BERESCHI MARIUS

19378

01.06.2016

44

2

529

DIMA NICOLINA

33771

26.09.2016

44

2

530

CRĂCIUN MIHAI

34630

29.09.2016

44

3

531

CAHNITAANGELA

35294

04.10.2016

44

1

532

UDATU NICOLETA VERGINICA

40133

02.11.2016

44

3

533

IONITA ADRIAN-MIHAI

40217

03.11.2016

44

2

534

PINTILIE MIHAI GABI

43519

28.11.2016

44

1

535

BOTOGAN SIMONA

5607

15.02.2017

44

2

536

ILIE VIORICA

29911

07.11.2002

43

1

537

STOIAN VASILICA

28349

31.07.2006

43

1

538

DUMITRASCU EMIL ROMEO

37548

16.10.2006

43

1

539

EPUREANU LUCIAN GEORGE

44895

08.12.2006

43

3

540

STAVARACHE ADRIANA

8482

01.03.2007

43

2

541

IORGA VALENTIN

42037

24.11.2008

43

3

542

GAINAGABRIELA

06.01.2009

43

3

543

BUGA FLORIN-ALBERTO

2994

30.01.2009

43

1

544

SIRBU MADALINA CONSTANTA

4121

09.02.2009

43

2

545

OPREA DENISA ANA MARIA

6108

24.02.2009

43

2

546

POPESCU MARIN

10445

27.03.2009

43

3

547

COSTACHE GEORGIANA

18250

28.05.2009

43

1

548

LUICEAN VICTORIA

18915

03.06.2009

43

3

549

DRAGU FLORINA DANIELA

24239

13.07.2009

43

3

550

PANTILIE DOREL

24749

16.07.2009

43

1

551

CIOABA NICOLAE

27913

12.08.2009

43

2

552

VINTILA CRISTINA-AURELIA

37910

06.11.2009

43

2

553

SAVU DRULEA MIHAELA

39401

23.11.2009

43

2

554

MIREA ELENA GABRIELA

4529

22.02.2010

43

3

555

ANDONE GHEORGHITA

7090

18.03.2010

43

2

556

CIOCOI DRAGUTA

11563

05.05.2010

43

3

557

VISAN FRANCO DAN

28714

28.10.2010

43

3

558

FERARU NICOLETA TILICA

28914

29.10.2010

43

2

559

MIHALACHE COCA

34198

20.12.2010

43

2

560

RADU-ACAR RITA

5470

24.02.2011

43

3

561

CODREANU CRISTINA

8677

22.03.2012

43

1

562

TEODORESCU CRISTIANA MARIA

13088

27.04.2012

43

1

563

BADEA NICOLETA MARILENA

16461

07.06.2013

43

3

564

GONCEA ARISTIDE

16903

16.06.2013

43

1

565

TANASE ALEXANDRINA

5425

26.02.2014

43

2

566

TEGLAS MARIAN

\    8135

21.03.2014

43

1

567

STANCU MARIANĂ

11686

30.04.2014

43

2

568

CATRINICI TATIANA (

= j) 18663

15.07.2014

43

1

569

BRAILEANU LEANA

)j 25315

23.09.2014

43

1

570

GOLGOUAN MIHAELA

10491

08.04.2015

43

3

571

BAICOCIU-GRECU CRISTINA^P^Iw^"

29870

30.08.2016

43

2

572

SINCAI ANA MARIA

11177

21.03.2017

43

3

573

DAMIAN ANDREI VINICIUS

27721

13.07.2007

42

2

574

RADUCU VIOLETA

44385

15.12.2008

42

3

575

MIHAITA ELENA

4431

11.02.2009

42

1

576

PETRACHE ALEXANDRU-AUGUSTIN

8423

31.03.2010

42

1

577

DUMITRU ANDREEA-SIMONA

20899

05.10.2010

42

1

578

MARIN IOANA NAGI

28914

29.10.2010

42

1

579

CIUCA CRISTIAN

16901

14.06.2011

42

3

580

GHEORGHIAN MARIAN NELU

1199

17.01.2012

42

1

581

CRISTEA ANISOARA

1865

24.01.2012

42

3

582

VRINCEANU CRISTIAN

5984

26.02.2013

42

3

583

GUSATU DIANA

6619

04.03.2013

42

3

584

CHIRIAC ELENA ALINA

18174

26.06.2013

42

1

585

VISINOIU ION NICOLAE

26356

23.09.2013

42

3

586

BUJOR DENISA

32297

18.11.2013

42

2

587

CHIRU FLORENTINA

3892

26.10.2016

42

2

588

AVRAM IULIAN-PAUL

9939

14.03.2017

42

3

589

SINCAI MIHAELA

11178

21.03.2017

42

2

590

RASUCEANU ALINA-NICOLETA

15225

20.04.2017

42

2

591

ANDRICIUC VIOREL

24424

29.06.2017

42

2

592

AVRAMOIU ALEXANDRU NICU

28349

27.07.2017

42

2

593

CRAIU PAULA

34366

11.09.2017

42

3

594

DAIMACA ANNE MĂRIE

8369

23.04.1998

41

2

595

BILAGABRIEL

3001

20.08.2008

41

3

596

MANEA GABRIELA

32950

12.09.2008

41

1

597

FERARU ELENA

36290

09.10.2008

41

1

598

NITU LUCIAN

26151

30.09.2010

41

1

599

VANATORU ELENA

31722

25.11.2010

41

1

600

ZAMFIRESCU MARILENA

3470

18.02.2011

41

3

601

NITA MAGDALENA

20022

13.07.2011

41

1

602

MIRICA CONSTANTIN SORIAN

24787

28.08.2011

41

2

603

COSOREANU AURICA

25041

30.08.2011

41

1

604

IORGA NATALITA FLORI

7171

12.03.2012

41

2

605

PEPENE IONEL

857

14.01.2013

41

3

606

TOLEALAURENTIU

2674

29.01.2013

41

3

607

BUGA MARIUS-SURAJ

791

14.01.2014

41

3

608

RADUTA MIHAI

7839

19.03.2014

41

2

609

STANCIU MIHAELA

11865

05.05.2014

41

3

610

TICULEANU ALEXANDRU CLAUDIU

33865

17.12.2014

41

1

611

JERJAIANU ALEXANDRU NICOLAE

5238

23.02.2015

41

2

612

GORGA SILVIA-MARIA

34882

16.11.2015

41

1

613

BARBU COSTEL

29099

24.08.2016

41

1

614

RUPĂ FLORIAN STELIAN

40077

02.11.2016

41

1

615

ANTIPA TIBERIU

10435

16.03.2017

41

1

616

PETEU NADIA NICOLETA

9999

28.03.2017

41

3

617

TUFAN OVIDIU ALEXANDRU

44299

15.12.2008

40

1

618

MEREZEANU VALERIU

4820

18.02.2009

40

1

619

TUDOR CRISTINA ADRIANA

9676

23.03.2009

40

3

620

BARBU FLORENTIN

13271

22.04.2009

40

1

621

CONDRUZ GABRIELA

14435

03.06.2010

40

2

622

CAZACU GABRIEL

27048

13.09.2012

40

3

623

DUMITRU MIHAELA

30347

08.10.2012

40

1

624

SMEUREANU lOAl^

32432

29.10.2012

40

1

625

SUCIU DORINA II*    A\

14568

21.05.2013

40

2

626

SUNALENUTA ()    |

16069

04.06.2013

40

3

627

GHEORGHE

16433

07.06.2013

40

2

628

VLADU ION

23091

22.08.2013

40

2

629

DUMITRESCU ELENA-dfo^K^

26721

25.09.2013

40

2

630

STOICA CONSTANTA

27305

30.09.2013

40

2

631

COLTOI MARIANA GEORGIANA

27682

02.10.2013

40

3

632

LINCU AUREL

24248

15.09.2014

40

3

633

RADUTA NICOLAE

39992

23.12.2015

40

2

634

BORDEIANU DANIELA-RAMONA

6735

23.02.2016

40

3

635

NICULAE CRISTI

14751

21.04.2016

40

2

636

MOGA LILIANA-ZOICA

19087

30.05.2016

40

2

637

RAGALIE ILEANA

34229

28.09.2016

40

3

638

BOȚEA DEBORA

1312

13.01.2017

40

3

639

STANCIU ANDREEA-TAMARA

18738

17.05.2017

40

3

640

GHERGHINA LUMINIȚA

19636

24.05.2017

40

1

641

MIHAI ȘTEFAN

20911

06.06.2017

40

1

642

GILCA MARIAN

41317

23.10.2017

40

1

643

LINCA CLODIS ȘTEFAN ION

6615

22.04.1999

39

1

644

IVAN AURELIA

15318

06.05.2009

39

2

645

PETRACHE CRISTIAN-ANGELIN

8422

31.03.2010

39

1

646

ION VIORICA

30347

08.10.2012

39

2

647

NASTASE GEORGIANA

2056

23.01.2013

39

1

648

CORNEANU GABRIELA

2502

28.01.2013

39

3

649

BUNEA ION

23724

29.08.2013

39

1

650

BADAN MARIANA

1046

15.01.2014

39

2

651

RIZAC ALEXANDRA

4577

19.02.2014

39

3

652

NITU EMILIA

11864

05.05.2014

39

3

653

DRUMASU REBEICA

16126

19.06.2014

39

2

654

VOICU COSMIN

24912

19.09.2014

39

2

655

PETRESCU GHEORGHE

27575

13.10.2014

39

2

656

BUSA NICOLETA-DANIELA

27827

14.10.2014

39

3

657

IACOB MIHAI

6619

23.02.2016

39

2

658

CURELARU VIOLETA

8430

03.03.2017

39

2

659

ALBU GEORGETA

11962

27.03.2017

39

2

660

DAVID ALINA IOANA MARGARETA

33336

04.09.2017

39

3

661

BOȚEA CRISTINA

37320

27.09.2017

39

3

662

RAICULESCU DANIEL

120905

29.05.2000

38

1

663

VATAU LUISIANA

43846

11.12.2008

38

2

664

TUFAN LILIANA

44299

15.12.2008

38

2

665

DUMITRASCU VASILE

19782

27.06.2012

38

3

666

ARSENE TEODORA

1646

21.01.2013

38

1

667

PÂNDELE GABRIELA

5056

19.02.2013

38

2

668

BADEA MARTA

19606

11.07.2013

38

1

669

PRUNAU BOGDAN

33738

03.12.2013

38

1

670

CHIVA MARIAN ANDREI

1561

21.01.2014

38

3

671

MIRCIA MARIUS

3677

12.02.2014

38

3

672

KELEMEN ROMINA NARCISA

7999

20.03.2014

38

1

673

BIRA MARIAN

9072

01.04.2014

38

1

674

CONSTANTINESCU THEODOR ANDREI

10514

14.04.2014

38

1

675

PARASCHIV VOICU LOREDANA

29684

31.10.2014

38

2

676

BRADU PETRU CIPRIAN

32503

04.12.2014

38

1

677

STOICA GEORGE

21278

16.06.2016

38

1

678

TACHE MARIANA ALEXADRA

151

04.01.2017

38

3

679

MANOLE DUMITRU

6366

20.02.2017

38

3

680

MARTAC OCTAVIAN

27505

20.07.2017

38

3

681

IORDACHE DIANA

33574

05.09.2017

38

3

682

DURALIA BEATRICE GEORGETA

5007

08.03.2001

37

1

683

BRATULESCU CRISTINEL

10383

04.04.2012

37

2

684

CATARIG IOANA MARIA

20203

02.07.2012

37

1

685

DULCA ANDREI

800

13.01.2015

37

1

686

UNGUREANU ELENA SIMONA

2325

27.01.2015

37

3

687

ENESAMUEL    //

9937

02.04.2015

37

1

688

MAHULEA CONSTANT!    /

21419

24.07.2015

37

1

689

CHIREACOSTEL

33311

04.09.2017

37

2

690

ENACHE NICOLETA^klA^AT^x

36956

26.09.2017

37

3

691

anton ioan feXMWȚ"

39749

26.11.2009

36

1

692

TURCUANANICOl^#\9\J . !

26192

30.09.2010

36

1

693

NEAGU PETRA    A 7/

30565

29.10.2013

36

1

694

CRECI VIORICA

18860

30.06.2015

36

1

695

NEGUTMIHAI

19072

01.07.2015

36

2

696

TEODORESCU ELENA

19063

01.07.2015

36

1

697

BRINZEI DANIEL

23369

12.08.2015

36

3

698

FERARU SANDICA

12113

04.04.2016

36

3

699

MANDA IONEL

30966

07.09.2016

36

1

700

COJANU RALUCA

32020

14.09.2016

36

1

701

RADU VALENTIN POMPILIU

37167

17.10.2016

36

2

702

MECINA VASILE

26743

26.07.2005

35

1

703

IORGAMIHAI

38861

25.10.2005

35

1

704

PETRE-CHIOCHIR NICOLETA MIHAELA

857

14.01.2014

35

1

705

DRAGULIN FLORIN

4897

21.02.2014

35

1

706

ISPIR MARIAN CRISTIAN

9198

01.04.2014

35

1

707

VOICU CARMEN MIHAELA

13215

19.05.2014

35

1

708

KALUCZI IOSIF- MIHAIL

5504

25.02.2015

35

1

709

STOICA ALEXANDRU CRISTI

28372

24.09.2015

35

2

710

VINTILA AURELIA

8033

03.03.2016

35

2

711

ROJNITA NICOLAE

3481

01.02.2017

35

1

712

CHIRIAC GABRIELA-ADINA

16832

04.05.2017

35

1

713

TRUSCA ALEXANDRA

19864

25.05.2017

35

1

714

BODARLAU TEODOR

24617

29.06.2017

35

1

715

NICA FLORENTINA

25221

25.07.2017

35

3

716

BIRA AUREL

42413

30.10.2017

35

1

717

APOSTOL ANGELA

26780

04.08.2009

34

2

718

BRATULESCU VIORICA

6623

04.03.2015

34

1

719

MIHAILESCU CRISTINA

9036

26.03.2015

34

1

720

DUMITRACHE CONSTANTINA

10464

08.04.2015

34

1

721

RADU MARGARETA

20726

17.07.2015

34

1

722

STAN MARIAN

1440

14.01.2016

34

2

723

BARBU GEORGETA

34707

30.09.2016

34

2

724

DRAGOI NICULINA

122

04.01.2017

34

1

725

FERARU VASILE

30078

09.08.2017

34

1

726

TIRATRAIAN EDUARD

1021

14.01.2005

33

1

727

PENCIUC NICOLETA

3763

05.02.2009

33

2

728

CORNEA BIANCA

23073

02.07.2009

33

2

729

PATRAS LEONARD

5322

25.02.2014

33

1

730

CONSTANTIN FRANCISC ANTONIO

13350

20.05.2014

33

1

731

JILAVEANU GHERGHINA

8417

07.03.2016

33

1

732

CRĂCIUN GABRIEL

13889

10.04.2017

33

1

733

MANOLE ADRIANA-LAVINIA

/    48189

14.12.2005

32

1

734

STOICA MIA PETRUTA

36719

09.10.2006

32

1

735

SAVA RADITA

(    21189

12.08.2014

32

1

736

RADU MONICA GAMELA"

31249

19.11.2014

32

1

737

POPA ROMICA FJ^RIN/^ES^

42970

23.11.2016

32

1

738

VASILE FANICA lip V

17683

10.05.2017

32

1

739

IONESEI CONSTÂte^\L?S® )    //

21251

08.06.2017

32

1

740

OSICEANU ANCA^^A^O'W

27663

21.07.2017

32

1

741

BAJANARU NICOLA^x^* 7(114'’^'

13444

23.04.2009

31

3

742

RAICU DANIELA

1588

21.05.2012

31

3

743

PATRASCANU ADRIANA IULIANA

31068

04.11.2013

31

3

744

NAJIB MIHAELA-LUMINITA

6736

23.02.2016

31

3

745

BAJENARU VALENTINA ELENA

10434

16.03.2017

30

1

746

ILIE IONUT

10432

16.03.2017

30

1

747

IFRIM EUGEN MARIUS

37943

02.10.2017

30

1

748

ANGHEL ELENA

37946

02.10.2017

30

1

749

MIRIUTA IOAN

42075

25.11.2008

29

3

750

SANDU MARIUSTICA

24149

03.09.2013

29

2

751

BLAGA VALENTIN

14907

18.04.2017

29

1

752

PETRE LILIANA

30411

02.09.2009

28

3

753

TINTEA MARINA

34985

29.09.2008

27

1

754

LICSANDRU JENICA

2087

19.01.2017

27

3

755

NITU MARIUS

1850

21.01.2009

26

1

756

PRADATU MADALIN-ADRIAN

40087

13.10.2017

26

1

757

PETRE GIGEA

23882

08.09.2010

25

1

758

PORUMBIȚA ALEXANDRA

28215

26.07.2017

25

2

759

POPA ELISABETA

7338

13.03.2012

24

1

760

AJUDEANU MIHAELA

32532

27.10.2015

24

2

761

IORDACHE RALUCA

18489

25.06.2015

23

1

762

BRAN MARIA

286

08.01.2013

22

1

763

CAUIA MARICICA

1372

17.01.2013

22

1

764

NEGUTIONUT

33193

01.09.2017

21

1

765

IFTIME-PASPARAN COSMIN-ILIE

35987

20.09.2017

21

1

766

IORDACHE ROMEO

9035

26.03.2015

20

1

767

MISCOI EMIL

38241

03.10.2017

19

2

768

DUMITRESCU ALFREDO

20981

07.06.2017

18

1

769

RADUCANU EFTIMIE

24995

04.07.2017

18

1