Hotărârea nr. 299/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 299 din 12.10.2018 privind stabilirea nivelului maxim al consumului lunar de carburanți necesar autovehiculelor Poliției Locale a Sectorului 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți necesar autovehiculelor Poliției Locale a Sectorului 1

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulLerioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 privind înființarea Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 2 punctul 5 art. 14 alin.(3), (4), (5), art. 20 alin.(l) lit.e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 33/2011;

în conformitate cu prevederile art. 1 alin.(5), art.5 și Anexa 3 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin (2) lit j) și art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă nivelul maxim al consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele Poliției Locale a Sectorului I, conform Anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Consumul de carburant care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autovehicule aprobat pe instituție nu se consideră depășire la consumul de carburant normat pe autoturism;

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Poliția Locală a Sectorului I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la pct. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.10.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al

Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONT


NEAZĂ,Da


CREȚ AR, Wpleta Cefalan


Nr.: 299

Data: 12.10.2018


Nr. crt.

Autovehiculele

Structura

Limita maximă/ lună/ autovehicul (litri)

1

Suzuki Sx4-B02PMJ

Serviciul Situații de Urgență

250

2

VW Transporter - B 87 GDP

Serviciul Situații de Urgență

250

3

Suzuki SX4 - B 02 PKJ

Serviciul Poliția Animalelor

250

4

VW Crafter-B 92 DPN

Serviciul Poliția Animalelor

250

5

VW Crafter-B 92DPX

Serviciul Poliția Animalelor

250

6

VW Transporter - B 87 GDN

Serviciul Poliția Animalelor

250

7

Dacia Duster - B 89 TUP

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

8

Dacia Logan - B 89 TVP

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

9

Dacia Logan - B 89 TW

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

10

Dacia Logan - B 89 TVX

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

11

Dacia Logan - B 89 TWA

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

12

Dacia Logan - B 97 BJC

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

13

Dacia Logan - B 97 BJH

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

14

Dacia Logan - B 97 BJJ

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

15

Dacia Logan - B 97 BKI

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

16

Suzuki SX4-B02PHZ

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

17

Suzuki SX4-B 02 PJN

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

18

Suzuki SX4-B02PKK

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

19

Suzuki SX4-B02PLJ

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

20

Suzuki SX4 - B 02 POH

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

21

Suzuki SX4 - B 02 PUW

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

22

VW Transporter - B 87 GDH

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

23

VW Transporter - B 87 GDJ

Serviciul Ordine și Liniște Publică

250

24

VW Transporter - B 87 GDU

Serviciul Monitorizare

250

25

VW Transporter - B 71 DPL

Serviciul Intervenții Rapide

250

26

VW Transporter - B 72 DPL

Serviciul Intervenții Rapide

250

27

VW Transporter - B 77 RBV

Serviciul Intervenții Rapide

250

28

VW Transporter - B 77 RDZ

Serviciul Intervenții Rapide

250

29

VW Transporter - B 77 REO

Serviciul Intervenții Rapide

250

30

VW Transporter — B 77 REU

Serviciul Intervenții Rapide

250

31

VW Transporter - B 77 RFK

Serviciul Intervenții Rapide

250

32

VW Transporter - B 77 TXT

Serviciul Intervenții Rapide

250

33

VW Transporter - B 87 GDD

Serviciul Intervenții Rapide

250

34

Dacia Duster - B 89 TUM

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Mopede

250

35

Dacia Logan -B 89 TVE

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Mopede

250

36

Dacia Logan - B 89 TVL

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Mopede

250

37

Dacia Logan - B 89 TVT

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Mopede

250

38

Dacia Logan - B 89 TVU

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Mopede

250

39

Dacia Logan - B 89 TVW

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Mopede

250

40

Dacia Logan-B 89 TVY

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Mopede

250

41

Dacia Logan - B 97 BHU

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Mopede

250

42

Dacia Logan - B 97 BJB

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Mopede

250

43

Dacia Logan - B 97 BJZ

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Mopede

25044

Suzuki SX4-B02 PLL

Biroul Auto Abandonate

250

45

Dacia Logan - B 97 BIJ

Serviciul Situații de Urgență

200

46

IVECO - B 97 DNJ

Serviciul Situații de Urgență

200

47

Dacia Logan - B 97 BIY

Serviciul Proximitate

200

48

Suzuki Sx4 - B 02 PJP

Serviciul Proximitate

200

49

VW Transporter - B 92 DRH

Serviciul Poliția Animalelor

200

50

Dacia Duster - B 88 YVS

Serviciul Ordine și Liniște Publică

200

51

Dacia Logan -B 97 BIW

Serviciul Ordine și Liniște Publică

200

52

Dacia Logan - B 97 BJF

Serviciul Ordine și Liniște Publică

200

53

Autocar HIGER - B 89 WJR

Serviciul Logistic și Umărire Contracte

200

54

Dacia Duster - B 88 YWE

Serviciul Logistic și Umărire Contracte

200

55

Dacia Logan - B 24 WXK

Serviciul Logistic și Umărire Contracte

200

56

Dacia Logan - B 88 YVX

Serviciul Logistic și Umărire Contracte

200

57

Dacia Logan - B 97 BHW

Serviciul Logistic și Umărire Contracte

200

58

Dacia Logan - B 97 BHZ

Serviciu] Logistic și Umărire Contracte

200

59

Dacia Logan - B 97 BJN

Serviciul Logistic și Umărire Contracte

200

60

Dacia Logan - B 97 BJS

Serviciul Logistic și Umărire Contracte

200

61

Dacia Logan - B 97 BKN

Serviciul Logistic și Umărire Contracte

200

62

Dacia PICK.UP-B 74 PCY

Serviciul Logistic și Umărire Contracte

200

63

Skoda Octavia - B 53 HNO

Serviciul Logistic și Umărire Contracte

200

65

Suzuki SX4 - B 02 PJU

Serviciul Logistic și Umărire Conți acte

200

66

Suzuki SX4-B02 PKO

Serviciul Logistic și Umărire Contracte

200

67

Suzuki SX4 - B 02 PPI

Serviciul Logistic și Umărire Contracte

200

68

VW Crafter - B 92 DRF

Serviciu) Logistic și Umărire Contracte

200

69

VW Transporter - B 34 PCY

Serviciul Logistic și Umărire Contracte

200

70

Dacia Logan - B 96 WKT

Serviciul Intervenții Rapide

200

64

Suzuki SX4-B02 PIS

Serviciul Intervenții Rapide

200

71

Dacia Logan - B 88 YVW

Serviciul Economic

200

72

Dacia Logan -B 88 YVU

Serviciul Dispecerat

200

73

Dacia Logan - B 97 BJM

Serviciul Disciplina în Construcții

200

74

Fiat Doblo - B 68 ESV

Serviciul Disciplina în Construcții

200

75

Fiat Doblo -B 68 ETH

Serviciul Disciplina în Construcții

200

76

Fiat Doblo-B 68 ETU

Serviciul Disciplina în Construcții

200

77

Fiat Doblo - B 68 EUB

Serviciul Disciplina în Construcții

200

78

Fiat Doblo - B 68 EUJ

Serviciul Disciplina în Construcții

200

79

Suzuki Sx4 - B 02 PUD

Serviciul Disciplina în Construcții

200

80

Dacia Logan — B 97 BKH

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Mopede

200

81

Dacia Duster - B 88 YWO

Director General Adjunct

200

82

Dacia Duster —B 88 YWN

Director General

200

83

Suzuki SX4 -B02 PPB

Director Executiv

200

84

Dacia Duster - B 88 YVZ

Director Executiv

200

85

Suzuki SX4-B02 PVB

Curierat

200

86

Dacia Logan - B 97 BJD

Biroul Protecția Mediului

200

87

Fiat Doblo - B 68 ESU

Biroul Protecția Mediului

200

88

Fiat Doblo-B 68 ESW

Biroul Protecția Mediului

200

89

Fiat Doblo-B 68 ETS

Biroul Protecția Mediului

200

90

Dacia Logan - B 33 WKX

Biroul Control

200

91

Dacia Logan - B 97 BJU

Biroul Control

200

92

Dacia Logan - B 96 TZL

Biroul Auto Abandonate

200

93

Fiat Doblo - B 68 EUD

Biroul Activități Comerciale

200

94

Fiat Doblo - B 68 EUI

Biroul Activități Comerciale

200

95

Suzuki SX4 - B 02 PIY

Biroul Activități Comerciale

200

96

Suzuki SX4 -B 02 PLH

Biroul Activități Comerciale

200

97

Suzuki SX4-B 02PUV

Biroul Activități Comerciale

200