Hotărârea nr. 250/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 250 din 07.08.2018 Hotărârea nr. 250/07.08.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1 pentru o perioadă de 3 luni


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 pentru o perioadă de 3 luni

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului Local al Sectorului 1 în urma alegerilor locale din data de 05.06.2016;

Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama că în data de 04.08.2018 încetează aplicabilitatea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 ni-. 117/04.05.2018 privind alegerea președintelui de ședință, pentru trei luni;

în temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81 alin.(2) lit.a) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul consilier VIRGIL ADRIAN SUVAC președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 07.08.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.