Proces verbal din 28.08.2017

Proces verbal sedinta ordinara 28.08.2017

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  28 august 2017

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 3436 din 22.08.2017, ţinând seama de art. 39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 193/30.06.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

3.      Proiect de hotărâre privind solicitarea mandatului prealabil expres al Consiliului General al Municipiului București pentru realizarea unui parteneriat între Primăria Sectorului 1 al Municipiului București prin Administrația Domeniului Public și Clubul Diplomatic București în vederea viabilizării unui teren și asigurării unor condiţii corespunzătoare de relaxare şi agrement– Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

4.      Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii pe raza Sectorului 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

5.      Proiect de hotărâre privind mandatarea Poliției Locale a Sectorului 1 pentru a efectua operațiuni financiare privind achiziția unor produse/servicii/lucrari necesare desfășurării activității privind protecția civilă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

6.      Proiect de hotărâre prin care se solicită Guvernului României  prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil (Bdul. Bucureştii Noi nr. 170) – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

7.      Proiect de hotărâre prin care se solicită Guvernului României prin Ministerul  Comunicațiilor și Societății Informaționale  transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil (Str. Carpați nr. 100) – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

8.      Proiect de hotărâre prin care se solicită Guvernului României prin Ministerul Administraţiei şi Internelor transmiterea în administrarea Consiliului Local al  Sectorului 1 a unui bun imobil (str. Jandarmeriei nr. 79-139) – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționarii servicii de consultanță, asistență si reprezentare juridică pentru apărarea intereselor Sector I precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din Sectorul I în cadrul procedurilor judiciare în fata instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat sau în faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale sau in vederea pregătirii acestor proceduri – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

11.  Proiect de hotărâre privind acordarea, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Directia Generală de Asistenta Socială si Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1.700 lei,  pentru participarea a 3 sportivi cu handicap şi a  unui insoţitor, la  competiţia sportivă, ca măsură de prevenire a  marginalizării sociale – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

12.  Proiect de hotărâre privind achizitionarea unui sistem de control acces cu cititoare RFID, inchideri cu electromagnet aplicat, butoane de exit si amortizoare la toate usile existente in cadrul institutiei ADP Sector 1– Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

13.  Proiect de hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru deplasarea delegației Sectorului 1 al Municipiului București în orașul Pollina-Italia în perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2017 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

14.  Proiect de hotărâre privind probarea extinderii Programului ”Educație pentru viață” pentru elevii din învățământul preuniversitar ai Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

15.  . Proiect de hotărâre privind asigurarea întreținerii de către ADP Sectorul 1 a pasarelei pietonale km 7+650, linia București-Ploiești- Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. București-Târgoviște nr. 26, sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.395, sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Regimentului nr.36A (fost Drumul Regimentului nr. 36), sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ing. Dumitru Zosima nr.15, sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Golovița nr.48, sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Raducanu nr.7, sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Liniștei nr.14bis, sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Oaspetilor nr. 25, sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Petru Maior nr.8, sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru Maior nr.43, sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Salubritatii nr. 42B, sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Tribunei nr. 9, sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

 

 

Diverse:

 

1.      Adresa Prefectului nr. S.M./13.976/P/27.07.2017 înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 989/01.08.2017, privind hotărârile nr. 164/30.06.2017, 169/30.06.2017, 180/30.06.2017 și 193/30.06.2017.

2.      Adresa Prefectului nr. 9816; 15.525/P/10.08.2017 înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 1050/17.08.2017, privind hotărârile nr. 124/15.05.2017 și 22/31.07.2017.

3.      Plângere prealabilă formulată de Asociația de Părinți din Colegiul German Goethe cu privire la revocarea parțială a hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 219/31.07.2017 referitoare la aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. G-ral Christian Tell nr. 22, sector 1, București, în vederea desfășurării activității Grădiniței Colegiului German “Goethe” și a Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Radulescu”.

4.      Raport de audit public intern ad-hoc.

 

Proiecte peste Ordinea de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  Programului comun de acţiuni şi măsuri al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi Clubului  Diplomatic Bucureşti în vederea amenajării şi folosirii în scop de agrement a unui teren – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

2.      Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea Strategiei privind implementarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a programului local multianual de creștere a performanței energetice a locuințelor unifamiliale pentru perioada 2018 – 2030 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

3.      Proiect de hotărâre privind declararea unei căi de acces ca fiind drum de interes local și inițierea procedurilor în vederea elaborării unei hotărâri de guvern privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

4.      Proiect de hotărâre  privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Handbal în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului aferent Sălii de Handbal „Lucian Grigorescu” Floreasca – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 1 al Mun. București la licitația organizată de SC Fotbal Club Rapid SA prin SIERRA QUADRANT S.P.R.L. FILIALA BUCURESTI, în calitate de lichidator judiciar, în vederea adjudecării mărcilor care fac obiectul acestei proceduri – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali. Au lipsit: doamnele Ramona Porumb și Steluţa Todea.

 

 

De asemenea, au participat: domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1, doamna  Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, angajați din cadrul Administrației Piețelor și domnul Radu Ștefănescu reprezentantul școlii private.

           

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bună ziua, stimați colegi! Vă rog să poftiți în sală să începem ședința. Da, haideți stimați colegi, poftiți în sală! Luați loc să începem ședința. Dau cuvântul doamnei Secretar pentru descărcarea procesului verbal de la ședința trecută.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Buna ziua! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Sector 1. Supun spre aprobare procesul verbal al sedinței anterioare din 31 iulie 2017. Constat o prezență de 25 de consilieri. Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 31.07.2017?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție. În procesul verbal respectiv, intervenția mea de la pagina 20, minutul 42, este incompletă ceea ce-i schimbă complet sensul.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Domnul consilier, vă rog frumos să ne spuneți cum doriți să menționăm în procesul verbal. Înțeleg că ați audiat înregistrarea și că există o neconcordanță între ceea ce s-a notat și ceea ce există pe înregistrare.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Da, da, da. Doresc să completați transcrierea cu forma completă, așa cum reiese din înregistrare. trebuie să spun textual?

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: În situația în care ați audiat partea aceasta și ne puteți spune textual, vă rog!

Domnul Manuel Augustin Vieru: Era vorba de ... lipseau vreo 3 cuvinte. După cum spuneam îi schimbă complet sensul dar puteți să ... sau pot veni acolo să vă arăt exact. Nu mai rețin exact formularea, îmi cer scuze.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Apreciați că se schimbă fundamental sensul acestei fraze indicate de dumneavoastră?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Da!

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Bun. Dacă ați putea totuși să ne spuneți în ce context să înțelegem ...

Domnul Manuel Augustin Vieru: Da, era vorba de intervenția colegei Comănici, făcută fără microfon, iar eu i-am răspuns, din păcat avam încă microfonul deschis pentru că tocmai făcusem acele amendamente și a părut mai degrabă ca o ... de parcă aș fi fost eu interesat cine pleacă în delegație la Bruxelles, ceea ce, din înregistrare, din înregistrarea completă reiese exact contrariul.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: În acest moment pe înregistrare, pe formatul scris al înregistrării, pe transcript, apare ”Cine se duce la Bruxelles? Știți dumneavoastră?”

Domnul Manuel Augustin Vieru: ”Știți dumneavoastră ceva?” era forma completă.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Deci în sensul acesta să completăm.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Da! ”Știți dumneavoastră ceva? Că noi nu.” Deci așa apare complet în înregistrare.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Am înțeles! Supun spre aprobare, cu această mențiune a domnului consilier Vieru și modificarea procesului verbal în acest sens. Cine este pentru adoptare? Deci, cu unanimitate constat aprobat procesul verbal al ședinței cu mențiunea facută de domnul consilier Vieru. Îi dau cuvântul domnului Președinte pentru aprobarea ordinii de zi. Mulțumesc!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă supun spre ... Da, vă rog!

Domnul Virgil-Adrian Suvac:  Mulțumesc frumos, domnule Președinte! Domnul Primar, vă mulțumim pentru raportul de la Administrația Piețelor dar ne-ați promis ca ni-l trimiteți și pe cel făcut, cel intern făcut de corpul dumneavoastră de control.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Păi, ăsta este trimis.

Domnul Virgil-Adrian Suvac:  Da, este cel de la Deloitte, nu e... erau doua, când am discutat erau două făcute.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, vă referiți la cel făcut de Deloitte. Da, există un contact de confidențialitate între firma Deloitte și Administrația Locală, o să-l pun la dispoziția liderilor de grup să-l consulte la mine în birou dar fără să facă fotocopii de pe el. Dar este, vă spun eu, este identic în mare parte. Da, dar ăsta este contractul de confidențialitate, liderii de grup pot veni și-l pot consulta fără să facă copii de pe el.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Domnule Președinte, mai am o rugăminte la dumneavoastră.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, vă rog!

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Avem în sală câțiva angajați de la Administrația Piețelor care ar dori să ia cuvântul printr-un reprezentant. Dacă le puteți permite să.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: I-am răspuns colegei dumneavoastră. mai repetați odată întrebarea că n-am fost atent.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Cu mine discutați. A, ok, repet. Avem în sală câțiva angajați de la Administrația Piețelor care vor să ia  cuvântul printr-un reprezentant. Dacă le puteți permite să vorbească. Păi cu domnul Președinte dacă este de acord.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, sigur că ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: După ce se termină ședința e ok, la sfârșitul ședinței, Hai să ne facem ...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Două secunde, deci mi se pare normal ca doamna Miroșanu, cea care a întocmit raportul să ia cuvântul prima dată după care dumneavoastră hotărâți cine. Cred că doamna Miroșanu, doamna Miroșanu e în sală? Cu siguramță, domnule Președinte, deci dumneavoastră hotărâți cine ia cuvântul, dar mie mi se pare normal, după care puteți să dați cuvântul oreicărui ....

Doamna Ancuța-Sorina Comănici:  Am o propunere dar nu vreți când ajunge la proiectul respectiv sau la diverse, că avem o întreagă ordine de zi domnul ... Mulțumesc!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Este vorba despre ...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici:  Păi este foarte important, noi suntem la ședință așa că mai aveți puțină răbdare și dumneavoastră...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: este vorba de ...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici:  ... propunerea mea, putem vota.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: este vorba de punctul 4 de la diverse, nu? Este punctul 4. Doamna Miroșanu, spuneți-ne despre ce este vorba în acest raport.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici:  Hai să supunem la vot, domnule Președinte, să votăm, să votăm.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:  Da, doamna Director! Bun! Vă rog, vă rog un pic de liniște, Vă rog, vă rog un pic de liniște. Domana director un pic de liniște vă rog. Vom discuta la sfârșitul ședinței, mă auziti? La sfârșitul ședinței vom discuta problema piețelor, da? Multumesc, la punctul diverse. Vă supun aprobării ordinea de zi de astăzi ...

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnule Președinte îmi cer scuze, domnule Președinte!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:  după ordinea de zi, da?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Nu, două secunde!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: da?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnule Președinte!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnul Bulfon vrea să ia cuvântul, vă rog frumos domnul Bulfon!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Nu vă rețin atenția mult, vreau doar să readuc aminte câteva chestiuni pe care noi le-am mai discutat în decursul timpului, nefinalizate până acum. Una dintre ele este implementarea sistemului de vot electronic pe care ni l-am propus a-l avea pentru eficientizare a ședințelor de consiliu iar al doilea, cupă cum se poate observa și acuma, sistemul de sonorizare.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnul Fodoroiu este în sală? Să mearga cineva să ne spună de ce nu s-au implementat pănâ acum. Merge cineva după domnul Fodoroiu?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon:  Până vine domnul Director de la Investiții vreau să continui cu o problemă extrem de cunoscută, de sensibilă și de periculoasă pe care noi o avem în sector, respectiv situația podului Constanța. După cum vă amintiți am tot avut câteva interpelări în decursul timpului pe această problemă, acum o reiau și vreau să reamintesc că, câteva demersuri pe care le-am făcut în decursul timpului pe acest subiect, respectiv o petiție pe care am inițiat-o și care în momentul de față se apropie de aproximativ 1000 de membri semnatari, chiar mulți cetățeni ne atrag atenția. unii dintre ei nu știu dar ne semnaleaza pe diverse canale de comuicație această problemă, apoi am avut o interpelare din partea parlamentarilor nostri către Ministerul Transporturilor prin care solicitam o expertiză tehnică asupra acestei construcții, avem promisiune dar până acum niciun rezultat. Mai nou avem o solicitare către Poliția Rutieră prin care am cerut o evaluare a stării de siguranță a traficului rutier pe sub acest pasaj și nu în ultimul rând probabil ați observat că subiectul a fost preluat și făcută un pic de vâlvă, a fost preluat de aproximativ 5 televiziuni care l-au și prezentat. Și de aceea, domnule Primar, revin cu solicitarea către dumneavoastră , să ne sprijiniți și să vă alăturați acestor demersuri ale noastre.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Am vorbit cu domnul director Moldovan, cu care ați vorbit si dumneavoastră, chiar mi-a spus ca v-ați întâlnit cu domnia sa, am continuat acele demersuri deci mergem pe același plan, deci ne interesează și pe noi ca și pe dumneavoastră, deci este un bun al tuturor, al cetățenilor din Sectorul 1 dar nu ține numai de noi de sector, ține de Ministerul Transporturilor, de Primăria Capitalei dar suntem direct interesați și noi și dumneavoastră și toți ceilalți de rezolvarea problemei de la Podul Constanța.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon:  Vă mulțumesc, într-adevăr problema se împarte în mai multe părți dar eu zic că dacă știm să insistăm și să fim consecvenți vom gasi și o rezolvare.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Ați văzut că așa cum ați făcut și dumneavoastră demersurile pentru acel pod si în Herăstrău, chiar dacă nu este cea mai bună variantă dar este o mențiune momentană de a rezolva acea situație. Cred că și în zona Chibrit, împreună vom rezolva acea problemă.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon:  Bun, vă mulțumesc și ne bizuim pe srijinul dumneavoastră.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Rugămintea mea, puteți să-i repetați întrebarea domnului Fodoroiu să vă dea un răspuns?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon:  Da, era referitor la ... repet , era referitor la cele două dotări pentru sala de consiliu, sistemul de vot și instalația de sonorizare și tocmai acum mi-am adus aminte și de a treia, accesul la wifi pe timpul ședinlor.

Domnul Cosmin Fodoroiu: Sistemul de vot a fost refuzat de grupurile USR și UNPR la momentul bugetului, deci nu avem sistem de vot. Cu privire la sistemul de sonorizare am terminat achiziția, nu au venit încă echipamentele. Și al treilea care era, îmi cer scuze?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon:  Accesul la WI-FI pe timpul ședințelor de consiliu. Am înțeles că sunt niște probleme de vulnerabilitate tehnică dar pe timpul ședințelor de Consiliu, 2 ore – 3 ore cât stăm aiciea, am putea avea acces pentru că suntem, din păcate, de multe ori în situația să primim documentele chiar în timpul ședințelor și nu putem să le accesăm.

Domnul Cosmin Fodoroiu: despre această cerință nu aveam cunoștință însă vom putea rezolva tehnică.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul director că siste .... costul sistemului de vot era undeva la 200.000 Euro și am spus că preferăm să ridicăm mâna de 200.000Euro decât să votăm 200.000 de euro. Veniți cu o propunere decentă și vă spun că o acceptăm.

Domnul Cosmin Fodoroiu: Nu a fost niciodată de asemenea sumă.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, nu a fost vorba de bani, a fost vorba de principiu. Dacă e, mai intrăm cu ...

Domnul Cosmin Fodoroiu: Deci a fost ....

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: ... acea hotărâre.

Domnul Cosmin Fodoroiu:  .. deci a fost vorba doar de principiu și atât. La momentul respectiv în ședința de buget s-a respins nu știu de unde aveți dumneavoastră cunoștință de această discuție pentru că nu ați participat la această discuție, doamna Clotilde Armand, domnul Președinte de Ședință, domnul Goncea au participat la această ședință de buget despre care fac referire și s-a respins principiul de a avea un sistem de vot. Nu s-a respins suma, nu a fost niciodată vorba de sumă. Iar în ceea ce privește instalația de sonorizare este problema la departamentul de achiziție, într-adevăr am terminat procedura, nu au venit echipamentele să le implementăm.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Atunci în ședinţa următoare, în ședința ordinară vom veni din nou cu o propunere pentru votul...

Domnul Cosmin Fodoroiu:  Eu pot veni cu propunere de rectificare bugetară astfel încât să introduc și sistemul de vot electronic.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dar de ce trebuie să-l introduci. Spune USR-ul? Pentru ce? Prefer să-i privesc în ochi când votează ”nu”. Oricum voi votați ”nu” tot timpul. Deci prefer să vă văd la față. Iertați-mă!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon:  Nu domnul Goncea, nu că spune USR-ul dar intrăm și noi în rândul lumii civilizate și votăm și noi pe......

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Spuneți un ”da” odata, spuneți un ”da” odata ...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon:  Nu cu ridicat mâna ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ... și o să intrați în rândul lumii. Da spuneți numai ”nu”. Dacă vrei sistem pune numai cu tasta ”nu” la ei.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles!

Domnul Cosmin Fodoroiu:  Domnul consilier, să știți că oricum la momentul respectiv atât dumneavoastră cât și doamna Clothilde Armand aţi fost împotriva acestui principiu.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles! Mulțumesc domnul director! Vă propun aprobării ordinea de zi de astăzi formată din 27 de puncte, cine este ...

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Domnule președinte! Mai am o solicitare pentru dumneavoastră pe ordinea de zi suplimentară. Având în vedere că sunt proiecte foarte ...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Hai să votăm, dacă votați ordinea

Domnul Virgil-Adrian Suvac:  Două secunde, ne spunem punctul de vedere și închidem. Având în vedere că sunt proiecte foarte importante pe ordinea de zi suplimentară, vă propun și vă solicit să facem o ședință extraordinară pe această ordine de zi suplimentară. Noi ne vom abține nu o vom vota. Vom vota doar ordinea de zi trimisă. Mulțumesc!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Sunt alături de grupul PNL în această propunere.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Îmi dați și mie cuvântul?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, vă rog!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Deci într-adevăr pe ordinea suplimentară erau 2 proiecte importante. Cel cu Greefield-ul pentru declararea acelui teren, o bucată de teren, pentru un drum de interes local și al doilea proiect important este cel cu reabilitarea termică la case sau eficiența energetică la case. Considerați că n-ați aprofundat aceste doua subiecte? Eu zic ca sunt cele mai importante subiecte de pe ordinea suplimentară și solicitați-o .... da.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: O ședintă extraordinară

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Solicităm ....

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Dar motivați vă rog frumos, să aflăm și noi de ce.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu:  Deci materialele nu au fost transmise în termenul legal, nu am avut timp să le studiem. Ideea este, având în vedere că sunt subiecte atât de importante am dori să studiem în profunzime aceste subiecte, prin urmare dacă puteți să convocați ședință extraiordinară, așa cum scrie la lege. Vă mulțumim frumos! Noi vom susține o astfel de ședință.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, domnul Răzvan Munteanu, vă rog!

Domnul Răzvan Munteanu:  Bună ziua, doresc să spun câteva cuvinte legate de proiectul de reabilitare termica a caselor ce se află pe ordinea suplimentară. Acest proiect a fost dezbătut, dezbaterea lui a început în urma cu 3 săptămâni, dezbaterea a fost organizată pe grupuri de lucruri pe fiecare parte politic. Au existat 3 întâlniri principale plus corespondența realizată pe email. Motivul pentru care acest proiect se află pe ordinea suplimentară este acela ca ultimile detalii le-am stabilit săptămâna trecută, vineri. Și atunci, după ce am avut absolut toate detaliile primite le-am introdus în proiectul și în documentația de bază și această documentație a fost depusă pe ordinea suplimentară. Dar toate grupurile politice au avut acces la această documentație de acum 3 săptămâni. Mulțumesc.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Și încă un lucru. Eu mă refer și la Greenfield. Discuția noastră pentru acea bucățică de teren, acea bucată de teren, de a solicita să-l transformam în drum de interes local, o știți, e arhicunoscută. Deci facem  niște demersuri. Eu pot să spun că poate că aș fi de acord ca vineri să ajungem pe ordinea ședinței extraordinară să votam aceste 2 proiecte dar măcar, știți cum e , prefer să pierd 3 zile dar să fie votate vineri. Și problema Greenfield-ului și problema reabilitării termice.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domn Primar, sigur le vom analiza. Am discutat despre problema reabilitării termice dar vă rugăm mult la o ședință extraordinară.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Păi dacă în 3 săptămâni, eu mă refer la problema reabilitării termice, n-ați aprofundat-o credeți că în următoarele 3 zile aveți posibilitatea să ....

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Permiteți domnul Primar! Au avut loc întâlniri, vă spun sincer nu am participat, dar s-au transmis propuneri, așa cum a spus și domnul director, vineri a fost ultima intâlnire și s-a centralizat. Nu cred ca toti colegii după ce s-au transmis materialele, au știut vineri exact ce s-a discutat.Prin urmare haideți să convocăm o ședință extraordinară, discutăm la ședința extraordinară despre subiectele respective și să să trecem mai departe dacă se poate. Mulțumim frumos!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Doamna Haidemak, Vă rog!

20:17Doamna Mădalina-Veronica Haidemak: Dacă-mi .. scuze. Dacă-mi permiteți, situația cartierului Greenfield este cunoscută de dumneavoastră încă de pe 31.07 când a fost ședința anterioară, știți exact despre ce este vorba, solicitarea noastră acum constă numai în a fi declarat drum, cale de acces de interes local. Data trecută la ședința anterioară Primarul și aparatul sau de specialitate au fost mandatați să facă demersuri să înceapă demersurile pentru a schimba regimul juridic al terenului respectiv. Am început dar fără ajutorul dumneavoastră nu putem face nimic iar fiecare zi în plus sau în minus afectează pe cei 4000 de locuitori din Greenfield. Să știți că ritmul în care s-a lucrat până acuma, așa cum știți, domnul Primar a avut întâlniri cu reprezentanții Ministerului chiar cu doamna ministru și cu reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor și noi aparatul de specialitate și domnul consilier Tudose care a fost mandatat special iar ritmul acesta este ... inclusiv vineri am avut întâlniri, ritmul este pur și simplu frenetic. De aceea nu am putut pregăti din vreme. Dar fiecare zi, repet, este o zi în defavoarea celor 4000 de locuitori din Greenfield. Toată documentația o aveți la, ați avut-o la dispoziție de la hotărârea anterioară. Nu este nicio noutate, nimic nou. Decât să declarați că este drum de interes local și aveți susținerile noastre, ale direcției cadastru, în acest sens.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, vă rog doamna consilier Comănici.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnilor colegi. Ambele subiecte au fost dezbătute, le știm foarte bine. Greenfieldul, chiar colegi de-ai noștri de la dumneavoastră, de la PNL și de la USR au fost în teren, știu despre ce este vorba, exclus că nu știm. La fel și despre strategia energetică, este o lege de nu știu cât timp, este obligatoriu să o facem. Eu fac apel la dumneavoastră sa lăsăm un pic politicul de partid de culoare, să facem politica cetățeanului sectorului 1. Aceste sunt promisiuni pe care eu cred ca le-am avut toți în programele noastre de guvernare locală. Ce putem afla în 2 zile mai mult decât atât? Numai de dragul de a mai veni odată? Venim, vin și mâine, venim în fiecare zi din cursul săptămânii și a lunii la ședință de consiliu local dar pentru proiecte noi care sunt foarte urgente, care apar de la ordinară la extraordinară. Pe astea le avem. Ați recunoscut dumneavoastră că le știți. Numai pentru că politic așa trebuie? Mai venim încă o zi? Dacă promiteți că le votați peste doua zile de ce nu le votați acuma? Numai să demonstrăm un pic că nu acuma când vreți voi, când vrea Primarul, când vor ceilalți colegi de consiliu. Fac apel apel la dumneavoastră, noi grupul PSD le vom vota pe amândouă și fac apel și la dumneavostră, haideți să lăsăm un pic politica și ce ne spune nouă partidul să facem și să votăm în conștiința de ......

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Nu este vorba de ce ne spune nouă partidul, doamna consilier, este vorba de legea 215 cu 3 zile înainte pentru ordinea de zi suplimentară, să primim proiectele. Deci haideți să respectăm 215...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Uite hai să-ți propun ceva ...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă-mi permiteți?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Să vă propun eu ceva, Stați, stați numai o secundă. Pe ordinea de zi suplimentară avem 5 puncte. Numai o secundă, hai să ajungem undeva la mijloc, grupul PNL

Domnul Cristian Adrian Tudose:  Stimați colegi!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Pe ordinea de zi, vorbesc eu, pe ordinea de zi suplimentară avem 5 puncte.

Domnul Cristian Adrian Tudose:  Stimați colegi, avem o problemă.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Pot vorbi? Lăsați-mă să vorbesc! Vă cer să facem o ”de îndată” pentru două puncte. Pentru a avea aceste două puncte care sunt cunoscute.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Domnul Goncea!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Celelalte 3 ... stai un pic

Domnul Cristian Adrian Tudose: Domnul Goncea!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Celelalte 3 nu sunt cunoscute.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Domnul Goncea! Nu este cea mai buna ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Lăsați-mă să termin. grupul PNL sunteți de acord să facem o ședință de îndată pebntru Greenfield și pentru energie? Gândiți-vă un pic înainte de a răspunde.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: ... Să vă pot răspunde, dacă-mi permiteți?

Domnul Cristian Adrian Tudose: Domnul Goncea! Domnul Goncea! Lăsați-mă să vă spun de ce nu-i cea mai bună soluție. Problemele sunt de importanță majoră. Nu dorim ca Prefectura, ca mass-media, ca oricare altă parte implicată să poată să atace aceste hotărâri, pe ședintă de îndată, pe ședință extraordinară. Sunt subiecte care au fost supuse dezbaterii, le-ați avut spre consultare, exisă posibilitatea de a fi dezbătute pe o ședință ordinara astfel încât să aibă legitimitatea dată de o ședință ordinară a consiliului. Am avut situații cu hotărâri de consiliu care au fost întoarse înapoi doar pentru faptul că au fost date într-o ședintă extraordinară. Ar trebui odată ce suntem aleși în acest consiliu să ne respectăm cetățenii care ne-au ales și să votăm în consecință. Mulțumesc!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Daca-mi permiteți, ca să rămână și în scris. Acum două zile la ora 20:20, doamna secretar Mureșan ne-a transmis un email. Simate doamne, stimați domni consilieri, ordinea suplimentară va conține mai mult de doua proiecte. Până la această oră acestea două sunt finalizate în integralitate și pot fi supuse aprobării consiliului. Restul, ca să ne înțelegem, erau în lucru. Pe 26, asta însemnând sâmbătă seara la 8 jumătate, conform lrgii, ca să ne înțelegem, trebuie minim 3 zile înainte. Deci noi nu am primit acele proiecte nici până în ziua de astăzi, ca să ne înțelegem. Asta este realitatea. Deci acele proiecte nu au fost finalizate, erau în lucru. Stimați consilieri ...

Domnul Cristian Adrian Tudose: Sunteți de acord ...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: ... ora 20:20 sâmbătă seara. Multumesc frumos!

Domnul Cristian Adrian Tudose:  ... de acord! Sunteți de acord să scoatem celelalte proiecte să le păstrăm pe acestea două?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Vă repet ...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamna consilier, domnul consilier,

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: ... gândiți-vă la lege un pic și gândiți-vă câte zile înainte trebuiesc transmise. Multumesc frumos!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu suntem la piață să ne tocmim să scoatem. Ținând cont, mă ascultați? Ținând cont că cele două proiecte sunt foarte importante pentru noi, pentru cei 13 consilieri și cu siguranță cu 13 voturi nu va trece niciun proiect, nici cel cu reabilitarea termică, nici cu Greenfield-ul, sunt de acord să fac o concesie până vineri, poate voi putea fura, cu ghilimelele de rigoare, măcar un vot de pe partea stângă, să pot apune că trec aceste două proiecte și Greenfield-ul și reabilitarea termică la case și sunt de acord cu dumneavoastră să le retrag și să vin vineri la ședința extraordinară cu toată ordinea de zi suplimentară.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Domnule Primar, am o problemă. La începutul ședinței domnul consilier Bulfon a ridicat o situație care mi s-a părut foarte corectă și bine punctată, a celor 1000 de cetățeni din zona podului Constanța. Foarte corect, așa este. Avem 4000 de cetățeni în zona Greenfield de care știm de ani de zile, aceia nu contează?

Domnul Cristian Bulfon: Domnul Tudose, știți foarte bine, la matematică ne pricepem toți. Avem 13 voturi, ne mai trebuie 1, sunt de acord să fac această ședință vineri, măcar să mai avem un vot în plus, să avem 14 că așa ne certăm până mâine dimineață și nu ajungem nicăieri și rămânem cu 13 voturi.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul Primar, cu tot respectul, asta a fost colegilor de la PNL. Nu știm părerea colegilor de la USR. Poate dumnealor votează având în vedere aceste două priecte foarte importante. Iar de Greenfield bănuiesc că știe toată lumea. Poate votează dumnealor.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna Comănici, problema este legală, domana secretar poate să vă confirme, este aici, da? Se încalcă Legea 215/2001, articolul 43 spune foarte clar, da? Vă rog citiți legea și luați act.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Dacă vă referiți la mandatul pe care ni l-a dat Primăria Generală a Capitalei, dacă citiți acea hotărâre, este dat ”in extenso”. Într-adevăr, știu, am purtat discuțiile cu doamna secretar pe acest subiect, într-adevăr, legea 43 că drum de interes local declar UAT-ul, UAT-ul în cazul nostru este Primăria Capitalei, dar aș dori să-mi interpretați și mie hotărârea dată de Consiliul Genral care ne împuternicește să facem toate demersurile pentru crearea de drumuri în cadrul Sectorului 1. Cum o interpretați? Dacă considerați că Greenfield-ul nu intră în acest subiect sunt de acord cu dumneavoastră,  sigur că da, se poate merge să fim mai catolici decât Papa să cerem express pentru fiecare drum pe care drum pe care-l vom face, să facem demersul ăsta, dar aici avem 4000 de cetățeni care așteaptă. Încep școlile și o să ne trezim iarăși cu același trafic infernal, cu aceleași probleme, ne batem joc de cetățeni stimați domni. Asta-i singura problemă, ne batem joc de cetățeni...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă-mi permiteți încă odată ...

Domnul Cristian Adrian Tudose: așteptați cumva, așteptați cumva întâlnirea pe care vreți dumneavostră să o organizați cu Greenfield-ul. Noi cu Greenfield-ul ne-am dus în teren. Dumneavostră văd că-i invitați în altă parte, nu-i nicio problemă.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă-mi permiteți, este ultima dată când intervin pe acest subiect. În acele două proiecte nu era inclus Greenfield-ul, era inclus Clubul diplomatic și reabilitarea, atât. Multumesc frumos!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, pentru că materialele pentru Greenfield au venit mult mai târziu, oricum este un subiect ... mă ascultați? Mă ascultați? deci este un ... o hotărâre, un material pe care cu siguranță îl știți foarte bine. Dar mă refer la Greefield și la reabilitarea termică. dar o mai spun încă odată ca să înțeleagă și coelgii mei din partea dreaptă. Pentru 1 vot fac concesia să facem ședință peste 3 zile, pentru cele 2 proiecte.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnule Primar, eu m-am cam săturat să faceți concesii, de aceea eu vă propun, ca și consilier, să supunem la vot ordinea de zi și să nu treacă. Să ne asumăm fiecare  că nu vrem astăzi, vrem vineri, vineri unii dintre noi nu sunt, nu ne garantează nimeni că vineri se va vota, lăsați cei care sunt împotrivă să nu voteze. Că, dacă tot facem politică, hai să facem și noi.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Știți cum e, mi-e foarte simplu să fac politică și să nu-mi treacă proiectul. Eu aș prefera să mai amân 3 zile dar să-mi treacă acest proiect. Dacă acum o supun la vot, cu siguranță USR-ul nu o sa voteze, nici cu voturile PNL-ului nu o să-mi treacă proiectul Greenfield-ului, nu o să-mi treacă nici proiectul cu reabilitarea termică la case. Interesul meu nu e să ies în fața presei să spun că USR-ul nu votează și PNL-ul nu votează. Pe mine mă interesează să ies în fața cetățenilor să spun ca tot consiliul a votat și Greenfield-ul și reabilitarea termică la case.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Să dea Dumnezeu domnul primar să se voteze vineri.

Acuma o întreb eu pe doamna secretară. Doamna secretară, sâmbăta la 8 jumătate lucrați?

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Da, domnule consilier, din păcate sau din fericire da?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Lucrați cu doamna, în ....

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: lucrez cu toți domnii consilieri.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Lucrați cu doamna în tandem sau cum?

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Nu, materialul a fost transmis consiliului la 20 .....

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:  Am și eu o întrebare, dacă USR-ul este de acord pentru vineri la ora 12? Pentru o ședință extraordinară strict cu acele puncte. Sunteți de acord? Ok, atunci retrag cele 5 puncte și vineri la ora 12.00 va fi o ședință extraordinară strict pe aceste 5 puncte. Vă mulțumesc!

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnule Președinte! Mă scuzați, înainte să supuneți la vot ordinea de zi, Grupul PNL ar dori să retrageți proiectele 1, 3 și 9 de pe ordinea de zi. Vă și explic, dacă doriți, de ce.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Păi da, explicați-ne că ...

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: În primul rând al proiectul 9, da? Am dori și noi justificarea achiziționării unui serviciu de consultanță juridică. Există un departament juridic, câți oameni aveți acolo, câți oameni lucrează, de ce vă mai doriți achiziționarea acestui serviciu. Răspuns aștept.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Să vă răspund eu. fac apel la memoria dumneavoastră de la ședința de sata trecută când am avut un proiect inițiat de colegii de la USR ca să angajeze primăria avocați să ne apere pe noi și eu în ședința aceea, dacă îți aduci aminte, am spus că există deja în vigoare un acord cadru care expiră acum. Colegii de la juridic au venit ca noi să-i împuternicim să le dăm voie să încheie un nou contract pentru consultanță inclusiv pentru noi. despre asta e vorba. Dar am putea chema pe cineva de la juridic să ne spună. Pentru că altfel ne apărăm singuri și eu chiar nu mi-aș dori. Eu nu am bani de avocat, cred că nici tu.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da! Bine vă supun la vot atunci ordinea de zi de astăzi.

Domnul Radu Ștefănescu: Bună ziua!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Nu!

Domnul Radu Ștefănescu: Aș vrea să vă supun atenției ...

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu:  Domnule Președinte, poate să ia cuvântul oricine?

Domnul Radu Ștefănescu: Vă rog frumos, doamne și domni consilieri, este vorba de o evacuare a unei școli ce ființează de 20 de ani, sunt președ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Cine sunteți? Cine sunteți?

Domnul Radu Ștefănescu: Mă numesc Radu Ștefănescu, sunt Președintele unei fundații educaționale ce patronează ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Ne auzim după aceea, ne auzim după ședință.

Domnul Radu Ștefănescu: o școală ce este evacuată abuziv după 20 de ființare în acest sector ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, eu vă rog frumos ...

Domnul Radu Ștefănescu: ...vă rog foarte mult să luați la cunoștință de această situație gravă, școala fiind parte a Sistemului Național de Educație ...

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Vă rog, stați 2 secunde să se audă.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Domnilor consilieri vă aduc la cunoștință faptul că înscrierile la cuvânt se aprobă de Președintele de ședință, nu de către Consiliul Local. Motiv pentru care doar Președintele este cel care poate dispune continuarea unui dialog cu un petent care nu s-a înscris la cuvânt.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Mă pot înscrie și acuma la cuvânt, da? Vreau și eu să vorbesc 10 secunde. Aș dori vot pe cererea care am facut-o, aș dori vot domnule Președinte, pentru retragerea punctelor 1, 3 și 9, da? Aș dori vot.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Păi, stați puțin domnul consilier că nu se poate, e vorba de ordinea de zi.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Domnul consilier este propunerea inițiatorului, cel care retrage este domnul Primar în calitate de inițiator al proiectelor.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Supun la vot ordinea de zi de astăzi. Cine este ”pentru”, vă rog! Unanimitate.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE.

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017. Cine este ”pentru”, vă rog! 13 voturi pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? 12 abțineri.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Doamna Bănișor, vă rugăm să ne confirmați dacă vă abțineți.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Proiectul nu a trecut.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 193/30.06.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București. Această hotărâre, pentru această hotărâre a existat o rectificare în sensul că acum se numește ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 193 ...”

Domnul Alin Vieru: Bună ziua!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bună ziua!

Domnul Alin Vieru: Mă scuzați! Din partea ADP-ului am și eu o problemă.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul consilier, domnul director, dacă vreți să vă dăm și noi totuși cuvântul.

Daca-mi dați voie, prin faptul ca ați respins rectificarea, începând de astăzi nu se mai intervine pe arbori. Deci, mă scuzați, prin respingerea rectificării, de azi, eu nu mai am contract pe arbori. Niciun leu. dacă vă asumați este treaba dumneavoastră. Mulțumesc frumos!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, doamna director.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:  Deci își asumă consiliul ...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul director mai ziceți odată .....

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:  ... cu vreun arbore ... doamna consilier!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă-mi permiteți, suntem deja la punctul 2. Domnule Președinte, suntem la punctul 2. La punctul 1 puteați să dați cuvântul. Am trecut la punctul 2 deja, multumesc frumos! Suntem în procedură deja.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul director Vieru! Domnul director!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Știți ce cred eu? Cred că vă bateți joc de ședință. Am făcut concesii să o facem vinerea, văd că vă bateți joc. Atunci să vă și asumați. Ies public și dacă mai cade un arbore pe vreo mașină, dumneavoastră consiliul, cei care n-au votat sunt ..... să plătească.

Doamna Ortansa Frone-Borcea:  Doamnelor și domnilor!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Haideți să vorbim la microfon încă odată ce înseamnă că nu s-a votat punctul 1. Doamna Director și ceilalți directori.

Doamna Ortansa Frone-Borcea:  Doamnelor și domnilor

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamna consilier! Deci atunci când ADP-ul este obligat să plătească o daună, o trimit împotriva celor care n-au votat astăzi, împotriva consilierilor, să vă asumați.

Doamna Ortansa Frone-Borcea:  Doamnelor și domnilor! Vă solicit atenția doar câteva minute. Este vorba în rectificarea bugetară de o suplimentare a bugetului. Suplimentarea bugetului este pe veniturile proprii obținute de piețe pentru această .... dacă această rectificare nu este aprobată Piețele nu pot să cheltuiască acești bani, asta este o problemă. Mai este o sumă foarte mică rezultată din valorificarea unor bunuri ale Consiliului Local, reprezintă 0,56 de mii lei deci este o sumă nesemnificativă. Insă, rectificarea bugetului pe venituri atâta vreme cât a fost discutată în comisia de buget, cât a fost aprobată în comisia de buget, mi se pare inoportună și nelegal. Atunci cand se vor cheltui acele venituri...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamna director, cred ca este suficient. de acum încolo vom respecta legea, Ne vom îndrepta împotriva consiliului. Orice dauna suportată va fi suportată de consiliu.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domn Primar, am o întrebare. Am o întrebare, vă rog frumos. De ce ......

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnul, domnul lider de grup.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Da!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:  Puteți să întrebați în ședința, aveți acest drept în ședințele comisiei, da?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Vreau să știu de ce nu s-a votat această sumă când am votat bugetul. Când am discutat pe buget de ce am tăiat suma de la ADP atuncea, că am tăiat 20 de milioane lei.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:  Așa a dorit Consiliul la un moment dat.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Așa a dorit consiliul? Noi nu am dorit, Grupul PNL nu a dorit așa ceva.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:  Acuma fiecare consilier va suporta consecințele. Fiecare cum votează. Vă mulțumesc!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Să știți că mi-e foarte ...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă-mi permiteți. Dumneavostră, domnul Președinte de ședință, dacă se poate, din câte știu eu, conform legii, dumneavostră moderați această ședință. Vă rog eu mult să vă intrați în atribuții.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnule Preșe... domnule Primar adică, ce a pățit acel cetățean care a cazut, cu copacul de a cazut un copac uscat că noi nu putem adică că se pot întâmpla accidente foarte grave, nu?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:  Normal, dar asta e. Ați aprobat dumneavoastră o sumă pentru acel cetaţean..

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Proiectul ...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:  Pentru acel cetățean care este în spital...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi are aviz favorabil al comisiei de buget.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Care este consultativ, Multumesc mult!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Doamna Armand!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Este consultativ ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, doamna Armand!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Daca-mi permiteți pot ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, doamna Armand!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: ... punctul meu de vedere. Încă odată eu vă spun că este extrem de dificil să urmărim discuțiile în situația actuală. Domnul care ne-a promis că va fi gata, adică domnul Fodoroiu, ne-a promis atunci că va fi gata ... mi-a dat și parola lui. Asta valoreaza parola lui. Știu că colegul meu a făcut o sesizare. Eu vă spun este absolut infernal să urmarim o ședință a Consiliului Local. Este absolut infernal. Sunt condițiile de muncă care nu sunt acceptabile la o primărie care are 1miliard 600 de milioane de lei buget anual.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Despre ce vorbiți doamnă...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Sistemul de sonorizare, vedeți că nici dumneavoastră nu ne auziti. Sistemul de sonorizare, nu ne auzim, este circ aici. Acuma vorbim despre buget. ADP a primit un buget anual extrem de consistent. este cel mai mare buget anual pentru o direcție ADP din toata România. Acest buget anual a fost consumat jumătate la jumătoatea anului. E totul în regulă. Nu s-a-ntâmplat nimic care nu a fost prevăzut, nu au fost inundații, nu a fost o secetă, nu a fost nimic extraordinar. Copacii cresc, copacii cad, iarba trebuie tunsă, suntem de acord. Nu s-a întâmplat absolut nimic care nu era prevăzut. Acuma colegii cer o ... Lasați să vorbesc, vă rog mult. Nu am deschis gura până acuma lasați ... Mi-ați cerut să dau explicații, dau explicațiile necesare. Colegii de la ADP cer un buget suplimentar când nu s-a întâmplat nimic și nu este justificat, mai ales, cer un buget suplimentar de la rambursări de credite. Nu suntem de acord. Vrem să rambursăm aceste credite de 1 miliard de lei, care nu ne permit sa să facem alte investiții. La ora actuală am vrea să construim un spital, avem și alte proiecte de investiții, avem o listă destul de lungă și nu putem să investim nimic pentru că nu mai putem să împrumutăm. Primăria Sectorului 1 are un buget extrem de mare aproape ... de ordinea de mărime este pe cap de locuitor, ca la Madrid, ... sau la Londra, la Londra 44% din buget este investiții. La noi 14%. Și acuma, în august îmi cereți să tranfer un buget de la rambursare de credite spre cheltuieli pentru ADP. Eu spun că nu este rezonabil, nu este justificat și nu suntem de acord.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Numai puțin, doamna consilier! Noi, ați vorbit foarte bine economic perfect, foarte bine pentru un director de buget, director economic executiv. Noi ca și consilieri știți ce votăm? Știți care e rolul nostru aicea?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Știu că votez pentru 15 milioane cand bugetul la ADP este de 80 milioane de lei.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Numai puțin, noi votăm oportunitatea. Noi nu răspundem pe sume, doamna consilier, pentru sume răspund colegii de acolo care vin și susțin. Dumneavoastră ... lasați-mă să termin și eu un pic. Este așa un sfat. Noi consilierii votăm oportunitatea. Dacă dumneavoastră veniți și propuneți și vă doresc succes, sume, mă ADP eu consider că ai pus 1 leu în minus, pune 2. Pe banii aia dumneavostră nu semnați. Nu răspundeți dumneavoastră. Răspund de acolo. Eu nu vreau să fac parte să fiu un consilier care face pe directorul economic, pe directorul juridic, nici măcar pe Primar. Votul meu este în ceea ce privește oportunitatea și punct. Pentru că legal nu trebuie să fiu jurist, nouă nu ni s-au cerut CV-uri, noi nu am dat concurs aici, domana consilier. Asta încerc să vă spun de 1 an de zile. Haideți să vedem, este oportun, este oportun să dăm bani la ADP? Vin ploile, bate vântul, o să avem furtuni, știți cazul acela de băiatul ala peste care a căzut un copac și este invalid de la brâu în jos. Vă spun eu, ba da, ați votat niște bani pentru el, credeți-mă. Vă spun eu despre ce este vorba. Un om care mergea pe bicicletă și acuma este invalid datorită unui copac din sectorul 1. Asta votăm noi, oportunitatea. dacă vreți să fiți director economic, sunteți matematicieni, dar duceți-vă doamnă, în fiecare zi la ei la birou și învățați-i să socoteasca, nu cu doua zile înainte, nu în ziua de concediu. Asta am vrut să vă spun, multumesc!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Doamnă, ce-a fost pentru prima jumătate a anului va fi și suficient pentru a doua jumătate a anului. Apoi, de fapt datoria noastră principală, aceasta este, să votăm bugetul. Apoi avem un executiv care folosește acest buget pentru a îndeplini niște obiective, dar asta este sarcina noastră și cea mai importantă, să votăm un buget și să alocăm acest buget, dacă nu ne ocupăm de bani de ce suntem aici? Să ne jucăm, să vorbim? Totul se raportează la bani doamna, să știți.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamnă eu nu sunt pentru bani aici. Pe mine nu mă interesează banii primăriei Sectorului 1, mă interesează ca pe banii pe care ei și justifică într-un fel sau altul eu să știu să spun eu ca și consilier da, este oportun pentru. Noi votăm oportunitatea. Intrați și votați ce considerați dumneavoastră dar eu vă spun că nu este ok. vă interesează sume? Eu zic că nu este ok?

47:52

Domnul Alin Vieru: Dacă-mi permiteți. Doamna consilier ....

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna consilier aș dori să știu și eu care a fost poziția grupului USR în cadrul comisiei ....

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte continuați ședința sau stăm la punctul 1, punctul 1 nu a trecut. Continuați ședința ca să știm ce facem?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Iar domnul director cum a votat, cum a fost votul în comisia de specialitate a consiliului local vă rog?

Domnul Alin Vieru: Deci, în comisia de specialitate propunerea noastră prin care am solicitat cele 15 milioane a fost pozitivă, a trecut. deci am discutat vineri, înseamnă că vineri am pierdut timpul. Am venit vineri să mă joc, cum zice și doamna consilier.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: deci, s-a discutat oportunitatea ...

Domnul Alin Vieru: Da!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ... și astăzi se discută pe bani, doamna consilier.

Domnul Alin Vieru: Am discutat-o vineri și a trecut.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci nu se votează că nu sunteți mulțumită de sume. dar puteați să le spuneți la ședința de comisie.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Am și dat si mai multe explicații, înțeleg că cifrele nu sunt efortul vostru și nu vă interesează, așa că nu vă obosesc, dar cifre am și pot să vă explic exact despre ce este vorba.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: V-am spus și vineri doamnă și v-o mai spun odată. Dacă dumneavoastră ați fost vreodată conducător de intreprindere, indifirent ce tip de conducător, dacă ați fi fost patronul unei intreprinderi, ați fi dat banii înapoi la bancă în loc să-i cheltuiți? Eu v-aș fi dat afară, dar repede. Știți cât de repede v-aș fi dat afară? Ca pe nimic. Mă iertați, acum vorbesc eu. Ați votat vineri, domnul de acolo de la PNL, nu știu exact cum vă cheamă, ați votat vineri cu două mâini.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Nu a fost bine informat...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Cu două, cu două mâini ați votat vineri...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Nu a fost bine informat.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnul Goncea!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ...dumneavoastă ați votat vineri, acum veniți în consiliu ...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Vreau să vă explic ceva. Cetățenii ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: veniți în consiliu și spuneți că nu e bine

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Domnule Goncea! Domnul Goncea!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Încă odată, dăm înapoi banii la bancă pentru ce? În loc să înfrumusețez ora...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: De ce să-i cheltuim?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: De ce?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Să-i cheltuim pe spații verzi? Să stiți că pentru asta ne-au votat cetățenii, să facem investiții. Investiții pentru noi și pentru copii noștri. Nu băgăm din nou zeci de milioane de lei în spații verzi. Au avut un buget să-l respecte.

Domnul Alin Vieru: Dacă-mi permiteți, cele 11 milioane care au fost solicitate pentru spații verzi sunt pentru amenajare. Sunt cele pe care le-ați tăiat dumneavoastră în luna februarie. Se vor amenaja asociațiile de locatari.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Păi și de ce s-a acceptat atuncea să tăiem, de ce s-a acceptat atuncea? De ce ați acceptat?

Domnul Alin Vieru: A fost propunerea USR-ului în luna februarie și s-au tăiat 20 de milioane.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Și de ce s-au tăiat?

Domnul Alin Vieru: Eu am cerut în schimb 11. Pe lângă asta s-a mai cerut încă 2 milioane 600 pentru toaletările și reducerile de arbori.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: În total 15 milioane de lei.

Domnul Alin Vieru: Da!

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: 15 milioane în total.

Domnul Alin Vieru: Sunt niște cheltuieli necesare instituției pentru a funcționa. Vorbim despre un ADP, cum zice doamna consilier, care nu este atentă în momentul de față, dacă-mi permiteți doamnă, că v-am ascultat. Vorbim de o instituție care are cel mai mare spațiu verde la nivel național și cei mai mulți arbori.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu:  Domnule Președinte nu ar trebui ca dumneavoastră să dați cuvântul celor de acolo? Puteți ca dumneavoastră să gestionați această ședință? Așa fiecare poate să vină să ia  cuvântul?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Deci domnule Președinte ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, i-am dat cuvântul.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: ...intrați-vă în atribuții că toată lumea aici vorbește cum ... ideea este următoarea, s-a votat acest proiect în această formulă.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: doamna consilier, la fel ați vorbit și dumneavoastră un pic mai devreme și nu mi-ați cerut cuvântul.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Tocmai, pentru că nu v-ați intrat în atribuții. Mulțumesc frumos! Poate vă intrați de acum încolo.

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Continuăm ședința. Punctul numărul ...

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu:  Doamna secretară! La punctul ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnul consilier, domnul consilier! Ați cerut cumva cuvântul?

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu:  Am văzut că se obișnuiește așa și m-am învățat așa.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Îmi pare rău, haideți să continuăm, totuși, ședința.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Pot să îmi dați și mie cuvântul? Vă rog! Vreau să o întreb pe doamna secretară ceva.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, domnul consilier, spuneți.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu:  Mulțumesc! Doamna secretară, la punctul 2, la hotărârea de consiliu nr 193 din 30.06.2017, dumneavostră ați semnat-o?

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Da, s-a transmis o notă de îndreptare eroare materială prin care s-a modificat titlul proiectului. Da, proiectul este legal.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu:  Ați semnat-o sau nu ați semnat-o?

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: O contrasemnez după adoptare, domnul consilier.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu:  Nu! Ați semnat-o pe aia din ... hotărârea de consiliu nr 193 din 30.06.2017?

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: La ședința din 30.06.2017 nu am fost eu, a fost doamna consilier Moja care m-a înlocuit atunci.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu:  Acea hotărâre nu este semnată de către dumneavoastră.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: S-a refuzat contrasemnarea la acel moment pentru că a existat obiecție de nelegalitate care a fost reglementată și acum suntem cu un proiect de hotărâre legal.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu:  Există pe ordinea de zi vreo hotărâre de consiliu care nu este legală din punctul dumneavoastră de vedere?

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Nu ar ajunge pe ordinea de zi, domnule consilier. Dacă ar fi nelegală.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, deci punctul numărul 2 are următorul text în acest moment: ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 193/30.06.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București – Proiect de hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București ”. Cine este ”pentru”? 21 de voturi ”pentru”. Voturi împotrivă? Abțineri? 4 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 DE VOTURI PENTRU ȘI 4 ABȚINERI

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Proiectul nr. 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea mandatului prealabil expres al Consiliului General al Municipiului București pentru realizarea unui parteneriat între Primăria Sectorului 1 al Municipiului București prin Administrația Domeniului Public și Clubul Diplomatic București în vederea viabilizării unui teren și asigurării unor condiţii corespunzătoare de relaxare şi agrement.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Îmi permiteți domnule Președinte să iau cuvântul?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, vă rog!

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: De ce ne grăbim la acest proiect și de ce nu așteptăm răspunsul de la Primăria Generală care ni-l vor da miercuri când au ședință de consiliu. Mulțumesc frumos!

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Nue xistă pe ordinea de zi a Consiliului General acest proiect de hotărâre.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Păi atunci să așteptăm până o să fie pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, ce să vă spun, n-am ce să vă spun.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Păi ca să fie pe ordinea de zi trebuie să-l solicităm noi acuma. Asta e ideea.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: A fost solicitat.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Solicitarea a fost făcută deja, trebuie să așteptăm de la Consiliu General, mulțumesc frumos!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Nu a fost, nu am votat împuternicire solicitare către Consiliu General, a fost cu totul alt proiect. Este prima dată când se solictă acum, prin proiectul ăsta, împuternicire expresă de la Consiliul General.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnul Vieru mai este în sală? Domnul Vieru, în legătură cu proiectul numărul 3.

Domnul Alin Vieru: Da, se solicită mandatul expres al Consiliului Genereal al PMB-ului pentru lucrări de amenajare și investiții în zona terenului din Clubul Diplomatic astfel încât să putem pentru anul viitor să facem și investiții așa cum ne propune colega noatră de la USR.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Domnilor consilieri. Având în vedere că pe ordinea suplimentară a fost transmis un proiect de hotărâre prin care se aproba un plan de acțiuni comun, eu apreciez acum că nu mai e necesară solicitarea mandatului Consiliului Genral. Dacă observați pe punctul 1 pe ordinea de zi suplimentară este vorba despre un proiect de hoărâre în baza căriua se aprobă un plan comun de acțiuni. Motiv pentru care, la acest moment opinez că nu ar mai fi necesar, dacă domnul primar dorește retragerea lui ...

55:25 Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă-mi permiteți, domnule Președinte?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Acel proiect de care menționează domna secretar se va discuta vineri, deci nu are nicio treabă, mulțumesc frumos!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci doamna secretar, ce-i cu proiectul, care-i treaba cu proiectul ăsta, cu împuternicirea și cu cel de pe ordinea suplimentară.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Auziți, dacă-mi permiteți!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Probabil unul dintre cele două nu trebuie să le votăm. Păi să se retragă după ordinea de zi atunci.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Deci, punctul 3 de pe ordinea de zi, din punctul meu de vedere, ar trebui retras, adică solicitarea mandatului express, având în vedere că avem un proiect de hotărâre prin care aprobăm un plan, prin ADP, comun de acțiuni cu Clubul Diplomatic.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, deci proiectul nr 3 se retrage de pe ordinea de zi.

Proiectul nr 4. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii pe raza Sectorului 1 al Municipiului București.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul Președinte, o interpelare, vă rog!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, vă rog!

Doamna Cristina-Simona Munteanu:  Daca-mi permiteți domnule Președinte, am un amendament la acest proiect de hotărâre. Actele normative care reglementează această activitate să se completeze cu următoarele: Ordinul comun al MAPN-ului și am Ministerului Transportului nr. 125/1367/2013 privind stabilirea activităților, altele decât activitățile aeronautice civile având drept efect ajungerea în spațiului aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranța vieții și privind aprobarea condițiilor de autorizare a acestor activități și cu Hotărârea Guvernului nr. 954/2001 privind avizarea jocurilor de artificii. Mulțumesc! ... amendament doar pentru completarea bazei legale și nu este proiectul nostru, este pe ordinea de zi cu acest amendament pentru comletarea și armonizarea bazei legale. Atâta tot.

57:11

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Supunem ...

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Numai puțin,

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, vă rog!

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Doamna consilier, dacă-mi permiteți, dumneavoastră ați invocat două acte normative în general sau vreți să ne invocați anumite articole din acele acte normative?

Doamna Cristina-Simona Munteanu:  Sunt evocate în general pentru că se aplică specific pe cazuri concrete, depildă, se ... este necesară și o autorizație obținută de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română în cazul în care jocurile de artificii au loc în zonele 1, 2 sau 3 cu servituți aeronautice. În acest sens doream armonizarea bazei legale la care face referire acest proiect. Ordinul 125/1378/2013 este ordin comun al Ministerului Transporturilor cu MAPN-ul. deci doar o armonizare a bazei legale.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Le dăm ...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Numai puțin. numai putin. Dacă aceste reglementări, am și eu o întrebare tehnică. Dacă aceste reglementări ale colegei noastre, doamna consilier, tocmai spuneam că noi nu suntem juriști și așa mai departe. Nu se aplică proiectului nostru sau sunt, nu știu, modificate, abrogate, nu știu, zic. Cum aș putea eu, eu votez un amendament după aia voi vă duceți și verificați legal și spui că nu se poate amenda. De aceea vă spun că eu mă abțin la propuneri privind modificări în ceea ce privește legalitatea și că nu le am aicea să le citesc.

Doamna Cristina-Simona Munteanu:  Nu este vorba de modificare e vorba de armonizare.

o fi ea armonizare dar ....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: absolut trebuie să ne abținem pentru că eu nu știu despre ce vorbiți și trebuia cu 3 zile înainte să-mi trimiteți și mie să știu despre ce vorbiți dumneavoastră, așa cum spune .

Doamna Cristina-Simona Munteanu:  este un amendament...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Așa cum spune ...

Doamna Cristina-Simona Munteanu:  nu este o modificare

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: cum spune domnul de acolo, domnul Păiuși

Doamna Cristina-Simona Munteanu:  bun, haideți

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Cu 3 zile înainte îmi dați ca să citesc.

Doamna Cristina-Simona Munteanu:  domnul Goncea!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu-mi dați, v-am salutat.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: O secundă să ne spună doamna Secretar.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Doamna Consilier, cu tot respectul, sunt de acord cu o completare de norme în corpul unui proiect de hotărâre insă nu suntem foarte siguri, în momentul de față, dacă legalitatea amendamentului dumneavoastră poate să fie susținută pentru că noi aprobăm și un regulament prin această hotărâre, motiv pentru care dumneavoastră invocați că s-ar modifica inclusiv condițiile în baza cărora s-ar obține avizul iar în acest moment nu pot să verific acest aspect. Deci, ori amendamentul îl faceți mai general și ne spuneți foarte clar dacă se modifică regulamentul de avizare la nivel de consiliu și atunci sigur urmează să pornim o altă discuție sau în momentul acesta eu nu pot să mă exprim cu privire la legalitatea amendamentului dumneavoastră. Este mult prea geenral, în sensul acesta.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Mai am o întrebare. Dumneavoastră cereți un aviz, să ceară și un aviza de la MAPN, nu?. Eu nu știu legea ... despre ce este vorba .

Doamna Cristina-Simona Munteanu:  Nu, nu, nu!

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Ați spus-o acuma ... nu am ....

Doamna Cristina-Simona Munteanu:  Nu, nu este vorba de aviz ...

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Ce trebuie să facă MAPN-ul în toată treaba asta?

Doamna Cristina-Simona Munteanu:  Nu este vorba de aviz, este vorba de un ordin care a fost emis de MAPN și Ministerul Transporturilor, care deja se aplică. Deci este o armoni ...

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Eu nu știu ce spune.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Ceea ce vrea să spună este un lucru simplu. Că toată legislația în vigoare în acest domeniu de care se ocupă acest HCL este incompletă. Asta vrea să spună Cristina, da? Și vă rugăm să completați legislația care, care coordonează acest HCL, da? Deci HCL-ul trebuie respecte toată legislația în domeniu, nu doar o parte din ea.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: N-ar fi foat mai bine când am văzut proiectul să ne fi dus la secretar să-l ajutăm? Ca să putem vota? Adică, încă odata, noi nu putem vota niște acte normative pe care eu nu le văd. Sunt și eu jurist dar nu am pretenția că le știu pe toate pe dinafară. Asta era, așa, economis, jurist, mâine, poimâine facem și operații aici, noroc că nu avem medici.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Ok, am înțeles. Vom supune la vot, totuși, amendamentul colegei noastre.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Dați-mi voie la o precizare. proiectul prevede obținerea de autorizații pentru artificii din 4 grupe. T1, T2 și clasa 3 și clasa 4. Dacă cineva a abut curiozitatea să vadă ce înseamnă acestea cu atât mai bine. Dar, este vorba de acele artificii care sunt cu rază de actiune la înălțime și tocmai pentru acestea făcea referire la completarea normelor legislative aduse de colega mea. Mulțumesc!

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Păi să supunem la …

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Supun la vot amendamentul colegei noastre, cine este pentru amendament? Da, vă rog, doamna consilier, am supus la vot amendamentul dumneavoastră. Cine este pentru acest amendament? 12 voturi ”pentru”. Voturi împotrivă? Abțineri? 12 abțineri, 1 vot împotrivă și 12 pentru, amendamentul nu a trecut. Și proiectul în integralitatea lui, cine este ”pentru”, vă rog? 17 voturi pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? 8 abțineri. Proiectul a trecut

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 DE VOTURI PENTRU ȘI 8 ABȚINERI

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Proiectul nr. 5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Poliției Locale a Sectorului 1 pentru a efectua operațiuni financiare privind achiziția unor produse/servicii/lucrari necesare desfășurării activității privind protecția civilă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București. Cine este pentru vă rog? Unanimitate.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE (25 voturi)

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Proiectul nr. 6. Proiect de hotărâre prin care se solicită Guvernului României  prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil (Bdul. Bucureştii Noi nr. 170). Da, vă rog!

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Domnule Președinte, mulțumesc! La punctul 6, 7 și 8 am o întrebare către cel care a propus proiectele, de ce nu se mandatează sau se solicită către Consiliul General să facă aceste cereri către instituțiile respective, așa cum s-a făcut și cu teatrul de vară din parcul Bazilescu?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Eu consider că Guvernul poate să ni le dea nouă mai ușor decât Primăriei Capitalei.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da, dar legal?

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Dar din punct de vedere ... repet.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, legal. Gândiți-vă că în sectorul 5 au fost date în 2014, 80ha de la Ministerul Apărării la Primăria Sectorului 5 pentru realizarea de locuințe sociale. Deci în 2014. Deci este legal, vă dați seama că este legal. Dar este mai bine simplu. Noi suntem administratori, tot statul este proprietar, dar noi suntem administratori și putem investi. Așa, dacă le cerem la Primăria Capitalei, ajung la Primăria Capitalei dar s-ar putea să nu mai ajungă la noi, cum s-a întâmplat cu terenul de 11ha de lângă groapa IRIDEX. L-am solicitat, a ajuns la Primăria Capitalei și n-a mai ajuns la noi.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Primar, terenurile por fi sau pot aparține de Ministerul Agriculturii și atunci trebuie să ne adresăm către Minister. În cazul nostru trebuie să vedem proprietarii acestor imobile și ne adresăm către proprietarii imobilelor respective ... da.... lucru diferit.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Permiteți?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Acest proiect face referire la baza ”Pro Rapid”? Întrebare.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna secretar trebuie să ne ajutați aici.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Eu vă propun să vă uitați în temeiul hotărârii. Hotărârea are, ca și temei, un articol din ... doamna secretar, cel mai bine ne spuneți dumneavoastră

Domnul Virgil-Adrian Suvac: exact, da, ne dă doamna secretar avizul de legalitate.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Nu? Din punct de vedere al legalității.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: În corpul, în preambulul hotărârii a fost invocat ca și temei legal art. 867 respectiv art. 868 din Codul Civil, articole de lege care dau posibilitetea Consiliilor locale să solicite direct statului român transmiterea dreptului de administrare. În acest sens au fost făcute toate cele 3 proiecte de hotărâre, 6, 7 și 8.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Mulțumesc de informație.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Referitor la întrebare, repet întrebarea. Vorbim despre baza ”Pro Rapid”?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Mă scuzați, n-am fost atent.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Dacă acest proiect se referă la preluarea bazei ”Pro Rapid”.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: ”Pro Rapid”, da, dar cea de pe malul lacului nu de la stadionul Giulești.

1:07:43

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Bun, acolo sunt două tipuri de proprietate, este proprietate publică și mai este proprietate privată. Noi ce solicităm acum, publică?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Publică, că ne adresăm la minister.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Proprietatea publică.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Și cu partea de proprietate privată?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1:Mă descurc eu.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnule Primar!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu, deci am vorbit, pe acele construcții proprietar este Copos. Am vorbit.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: A, cu acel contract pe 1 leu.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Supun la vot proiectul, cine este pentru vă rog! 13 voturi pentru.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: USR-ul, până la PUD-uri mai votați și voi ceva. Știu că numai PUD-urile vă interesează, mai ridicați unul o mână. USR-ul! O mână sus. Păi da dar până la PUD-uri nu fac nimic ei.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da domnule Goncea. Deci 13 voturi pentru, 14.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Parcă numai PUD-uri sunt în sectorul ăsta.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Președinte, se poate 2 minute pauză, vă rog frumos.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Uite! Mulțumesc dommnul ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Haideți că suntem în procedură de vot, vă rog. Și mie-mi este foarte cald.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Și colega mea a plecat că trebuia să meargă până ...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Domnule Președinte! Revin cu rugămintea de a prezida ședința. Suntem în procedură de vot, haideți să finalizăm procedura de vot. Mulțumesc!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Exact asta am spus și eu doamna consilier dar nu cred că m-ați auzit, era prea mare rumoare în sală. Cine este pentru vă rog. Am numărat 13 voturi. 20 de voturi pentru, Voturi împotrivă? Abțineri? 4 abțineri. Proiectul a trecut.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Vă readuc aminte că suntem 25 de consilieri, motiv pentru care ar trebui să fie 5 abțineri.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Doamna consilier nu și-a anunțat retragerea fapt pentru care, fapt ... 25 cu ..... 21 de voturi pentru și 4 abțineri.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 DE VOTURI PENTRU ȘI 4 ABȚINERI

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Proiectul nr. 7. Proiect de hotărâre prin care se solicită Guvernului României prin Ministerul  Comunicațiilor și Societății Informaționale  transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil (Str. Carpați nr. 100).

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: este vorba de o bază sportivă. Cine este pentru vă rog? 21 de voturi pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? 4 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 DE VOTURI PENTRU ȘI 4 ABȚINERI

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Proiectul nr. 8. Proiect de hotărâre prin care se solicită Guvernului României prin Ministerul Administraţiei şi Internelor transmiterea în administrarea Consiliului Local al  Sectorului 1 a unui bun imobil (str. Jandarmeriei nr. 79-139).

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: este vorba de un teren pe Jandarmeriei pentru locuințe sociale.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Cine este pentru vă rog? 21 de voturi pentru. Voturi împotrivă. 4 voturi împotrivă. Abțineri? Cu 21 de voturi „pentru” proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 DE VOTURI PENTRU ȘI 4 ABȚINERI

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Proiectul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționarii servicii de consultanță, asistență si reprezentare juridică pentru apărarea intereselor Sector I precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din Sectorul I în cadrul procedurilor judiciare în fata instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat sau în faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale sau in vederea pregătirii acestor proceduri.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Am o rugăminte înainte să votați. Vreau să vă spun ca suntem în momentul de față în proces cu cei de la Romprest pentru a recupera 134 mil RON. Eu nu cred ca personalul primăriei se poate ridica la nivelul avocaților firmei Romprest și ca atare cred că am putea pierde acel proces dacă nu suntem asistați de o firmă de avocatură.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Da, domnul Primar. Asta este vorba de procese care privesc executivul, executivul. Eu aș vrea ... este cineva de la Direcția Juridică aici?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Mă scuzați, îmi puteți permite domnule Președinte? Am vrea să stim și noi ... un raport. Câte dosare

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Vorbeam eu! Este cineva de la juridic? Avem pe cineva de la juridic? N-avem!

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Pot să vă răspund eu.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Doamna secretar.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnule Președinte!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna Secretar, am și eu o rugăminte, vă rog. Noi suntem consilieri locali, uneori ne mai dă lumea în judecată considerând că votul nostru nu as fost chiar așa de oportun, nu mai zic că venim pe sume și nici nu vreau să mă gândesc, mai avem PUZ-uri, mai avem oameni nemulțumiți, ne vor da în judecată. Vreau și eu să știu, acest proiect de pe ordinea de zi, pe mine ca și consilier general mă ajută în sesnsul că cei pe care în urma unei licitații probabil vor câștiga, mă vor apăra și pe mine în instanță?

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Cu toată stima avem nevoie de externalizarea serviciilor juridice din două perspective. În primul rând sunt 3000 de procese pe rol. În acest moment în care este angajată Primăria Sectorului 1 în condițiile în care în direcția juridică nu există mai mult de 20 de oamnei. Deci, dacă facem un calcul matematic, împărțind 3000 de dosare la 20 oameni, o sa înțelegeți și dumneavoastră că este practic imposibil ca un om să gestioneze sute de dosare. Primăria Sectorului 1, aterior a avut un acord cadru încheiat în baza Ordonanței 34 a achizițiilor publice, acest acord cadru expiră în data de 02.09.2017. Ăsta este motivul pentru care, având în vedere noile dispoziții legale respectiv Ordonanța 98/2016 privind achizițiile publice și faptul că serviciile juridice sunt exceptate de la procedura de achiziție publică, venim în fața consiliului pentru a vă solicita încheierea unei proceduri interne care va fi semnată de către Primarul Sectorului 1 și în baza căreia vor fi încheiate contractele de asistență juridică cu fiecare casă de avocatură în parte. La nivel de primărie sector 1, până acum, nu a existat vreun moment în care asistența juridică nu a fost externalizată, atât înainte de 2012 când a fost încheiat acel acord cadru și în 2012 la zi, tot timpul au existat avocați care au gestionat cauzele, sigur, mult mai compleze, față de cauzele care sunt gestionate prin aparatul de specialitate, respectiv prin Direcția Juridică. Și ăsta este motivul pentru care ar fi imposibil, practic, ca 20 d oameni să gestioneze un număr atât de mare de dosare și sunt sigură că va fi în creștere acest număr. Mulțumesc!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnul Bulfon!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, 2 secunde!

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnul ...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă-mi permiteți, am mai discutat despre reprezentant .....

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, doamna consilier, tocmai îi dădusem cuvântul domnului Bulfon. Ridicase mâna de ...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dați-i cuvântul domnului ....

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Referitor la acel contract cadru care expiră acuma, în septembrie. Asta era jumătate din întrebarea pe care o aveam și mi-ați răspuns. Știu că există în baza lui aproximativ 50 de contracte subsecvente cu diverse case de avocatură. Întrebarea pe care o am: aceste contracte care vor fi în continuare prin aprobarea acestei noi hotărâri de consiliu se referă la ... deci această hotărâre de consiliu va aproba un contract cadru în baza căruia se vor ...

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Nu, domnule consilier vă rog ffrumos să vizionați articolul 2 din acest proiect de hotărâre care spune că se mandateaza Primarul Sectorului 1 să aprobe procedura internă de achiziție. Tocmai pentru că articolul 29 din noua lege a achizițiilor exceptează o procedură de achiziție pe serviciile juridice la acest moment, deci nu se mai supune achiziției publice.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Deci numai ...

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: În acest moment va trebui realizată o procedură internă în baza căreia se vor face toate contractele, se vor încheia toate contractele de asistență juridică. Practic această achiziționare, cu ghilimelele de rigoare, nu este o provedură de achiziție pe legea achizițiilor publice ci este o procedură internă exceptată.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Bun, și contractele care vor fi încheiate cu casele de avocatură, vor fi contracte permanente sau vor fi folosite punctual pe spetele de care avem nevoie.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: În momentul în care se externalizează serviciile juridice se încheie un serviciu juridic pe un dosar pe o fază procesuală, ceea ce înseamnă că este pe fond sau poate fi pe apel, poate fi în recurs, în contestație, în anulare sau ..

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Deci vor fi contracte punctuale

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Separate.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: dacă se poate și mie domnule Președinte ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: da, doamna consilier

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: În raportul de specialitate nu este menționat câte dosare avem în instanță, dacă se poate, aș veni cu o propunere ca până la următoarea ședință care va avea loc vineri, să se facă această mențiune să fie mult mai concretă în raportul de specialitate și atunci vom discuta punctual. Până acum nu avem.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Să înțeleg că dumneavoastră propuneți pentru vineri.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă-mi permiteți? Vă rog frumos!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Spuneți, spuneți!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Daca-mi permiteți?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Păi spuneți!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Nu este problema că nu îl susținem. Ideea este să știm care este situația concretă ca să știm cum putem să ajutăm. Așa cum am facut-o la Poliția Locală și am intervenit tot eu, că sunt jurist și chiar asta-i meseria mea. Ideea este următoarea, spuneți-ne exact câte dosare sunt în instanță. Vă rugăm fumos!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Ai lipsit doamna consilier. Ședința trecută colegii de la USR, doamna Clotilde și s-a și supus și s-a înțeles și dacă colegii tăi ți-ar fi spus a fost dezbătut un astfel de proiect, ca și proiect ...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: În momentul de față în raportul de specialitate nu apare, dacă se poate menționa.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Ca și proiect inițiat de USR. Ca să nu votăm, să ne abținem, că nu știm câte procese sunt ... care lege? Deci, care lege? Invocați legea care nu-ți dă voie să voteze asta. Dă-o încolo. Da, o votați dar nu azi.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Haideți un pic ca să discutăm punctual, ca să nu intrăm ....

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Noi l-am discutat. Eu am întrebat câte proiecte. Sunt mereu la juridic, mă interesez, de luna trecută știu de proiect.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Bun, aceste sume, aceste sume și aceste dosare ca și număr nu se regăsesc în actualul raport de specialitate. Dacă se poate, domnul Primar, vă solicită, grupul PNL vă solicită mutarea acestui proiect pe vineri și vă garantăm că-l vom susține, dar să fie raportul complet. Mulțumesc frumos!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: dar cine sunteți voi frate de mă puneți mereu să votez după 3 zile, că vreți voi? Pe bune.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Două secunde!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Spune de ce?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Haideți să facem ....

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Spune tu de ce nu acuma.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu:... treburile cap coada așa cum este nevoie. Mulțumesc frumos! Deci, repet! Nu este posibil ca să lipsească într-un raport de specialitate ....

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles poziția dumneavoastră.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu:...... câte dosare există în momentul de față.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles! poziția dumneavoastră. Doamna secretar, vă rog! A, domnule Primar, poftiți.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vreau să vă dau o speță. O speță, Primăria este în proces cu o decizie a Curții de Conturi. Deci Curtea de Conturi spune să recuperăm 66 de milioane de roni de la vechiul consiliu și de la angajații Primăriei. Dacă nu vom avea o firmă de avocatură cu siguranță vechiul consiliu va trebui să plătească 66 de milioane de RON. este opțiunea dumneavoastră dacă vreți ca în continuare să fim reprezentați de firme de avocatură sau să fim reprezentați de angajații primăriei.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Iar eu le voi recomanda fostilor colegi PSD de mandatul trecut să vină să dea în judecată, să se întoarcă asupra consiliilor lor locale de acum din mandatul ăsta, care nu au votat.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, Supunem la vot. Cine este pentru vă rog! 21 de voturi pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 21 de voturi pentru proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 DE VOTURI PENTRU ȘI 4 ABȚINERI

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Proiectul nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. Da vă rog!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Din câte știu eu suntem prezenți 25, așa a spus doamna secretar. Dumneavoastră anunțați la fiecare proiect pe ordinea de zi 20 și cu 4 sau depinde, dau 24.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: 21, 21 am spus.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: 20 ați spus.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: 21 am spus.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: a, ok, bine. Îmi cer scuze, mulțumesc frumos!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Nicio problemă. Cine este pentru organigrama DGASPC Sector 1. 13 voturi pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? 12 abțineri. Proiectul a trecut!

      HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 DE VOTURI PENTRU ȘI 12 ABȚINERI

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnule director, haideți vă rog să ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Uite, eu vă rog să luați cuvântul înainte de PUD-uri.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:... v-am spus că vorbim la sfârșitul ședinței.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Înainte de PUD-uri luați cuvântul. Înainte de PUD-uri luați cuvântul. Eu vă propun.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă:Domnule  Primar, când facem pauză la PUD-uri va lua cuvântul, dacă doriți și dumneavoastră, domnul de la Piețe.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Da, exact așa facem.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Până la PUD-uri da, stăm așa până la PUD-uri.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Înainte du PUD-uri suntem cu toți aici și te ascultăm.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, înainte de PUD-uri poți vorbi.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Și cine te amenință spune-mi mie.

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Proiectul nr. 11. Proiect de hotărâre privind acordarea, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Directia Generală de Asistenta Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1.700 lei,  pentru participarea a 3 sportivi cu handicap şi a unui insoţitor, la  competiţia sportivă, ca măsură de prevenire a  marginalizării sociale. Cine este pentru, vă rog. Unanimitate.

      HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE (25 VOTURI)

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Proiectul nr. 12. Proiect de hotărâre privind achizitionarea unui sistem de control acces cu cititoare RFID, inchideri cu electromagnet aplicat, butoane de exit si amortizoare la toate usile existente in cadrul institutiei ADP Sector 1.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Președinte.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da vă rog!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Poate ne comunică domnul director de ce este atât de ... de ce sunt necesare aceste echipamente. Vă rog frumos!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnul director Vieru.

Director Alin Vieru ADP : În cadrul instituției pe care o coordonez, diferite persoane care se prevaleaza de faptul că merg la celelalte instituții pentru a intra în audiență, intră și in cadrul ADP-ului fără a fi invitate, fără a avea vreo relație contractuală cu intituția. Motiv pentru care am constatat, în urma și a recomandării Curții de Conturi în care o persoana a intrat în timpul controlului în camere în care se aflau reprezentanții Curții de Conturi, am constat oportun să dotez instituția cu sistem de acces. Mulțumesc!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Câte uși sunt?

Director Alin Vieru ADP :65, 65.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: 65 de uși care necesită audiență nu, din partea cetățenilor. Cred că uităm un lucru important, noi ne aflăm în slujba cetățeanului. Nu trebuie să ne securizăm, nu suntem banca, da? Și vă rog frumos să luați act de acest lucru.

Director Alin Vieru ADP : Domnule consilier, atâta timp cât mie nu mi s-au alocat fondurile pentru toaletare, eu vă propun să respngeți cu unsnimitste proiectul ăsta. Pe mine nu ma interesează sistemul de control acces, astăzi.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnule director dar pot să vă întreb ceva?

Director Alin Vieru ADP : Deci îl puteți respinge, n-am nevoie, nu mă securizez în instituția aia.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnule director, de ce trebuie să voteze consiliul așa ceva? Pentru ce trebuie să veniți cu un proiect să aprobăm noi achiziționarea. Dacă aveți buget, dacă considerați că-i oportun, de ce nu dați drumul la procedură și nu le achiziționați? De ce să votăm noi?

Director Alin Vieru ADP : Fiecare ban public pe care îl are instituția ADP-ului trebuie să fie.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Nu-i adevărat!

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu:  Noi am votat bugetul ADP-ului și puteți să faceți.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Noi nu votăm decât bugete, rectificări ...

Director Alin Vieru ADP : Nu, nu

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ... de bugete și așa mai departe, sume pentru cazuri sociale dar nu ....

Director Alin Vieru ADP : Sistemul ăsta nu a fost menționat în bugetul inițial. Deaia am și vrut să vi-l aduc la cunoștință, să aveți și dumneavoastră idee.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Păi atuncea vii cu rectificare și ceri bani dacă nu ai bani de achiziții.

Director Alin Vieru ADP : Am înțeles! O să revin eu atunci.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bine, mulțumesc domnule director!

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu:  Doamna secretară!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog!

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu:  Doamna secretară! Dacă nu a trecut punctul 1 de pe ordinea de zi. Doamna secretară! Dacă nu a trecut punctul 1 de pe ordinea de zi, rectificarea bugetară, nu trebuie scos și punctul 12?

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Am înțeles că s-a retras acest punct.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Înțeleg că punctul acesta se retrage de pe ordinea de zi. Punctul nr. 12 se retrage de pe ordinea de zi.

Proiectul nr. 13. În loc de textul ”Proiect de hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru deplasarea delegației Sectorului 1 al Municipiului București în orașul Pollina-Italia în perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2017” se va citi ” Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Sectorului 1 al Municipiului București în orașul Pollina-Italia în perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2017, precum și aprobarea cheltuielilor aferente”.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte! Avem și noi nevoie de mai multe informații referitoare la acest proiect. O deplasare în localitatea Pollino?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Acest proiect s-a discutat în comisia de buget și colegii care au fost în comisie știu despre ce este vorba. Vă rog!

Doamna Manuela Moise: Bună ziua! Daca îmi permiteți, sunt Manuela Moise, coordonatorul compartimentului de relații internaționale din Primăria Sectorului 1. Am înțeles că se doresc informații suplimentare? Am înțeles se doresc informații suplimentare mai exact sectorul 1 are un.....

Vă rog domnilor consilieri, nu înțelegem. Domnul Goncea!

Doamna Manuela Moise: Sectorul 1 are un acord de înfrățire cu localitatea Bagheria provincia Palermo, localitate cu care Sectorul 1, în ultimii 14 ani a avut colaborări concrete, proiecte concrete, aceasta localitate face parte dintr-un grup de acțiune locală din provincia Palermo și una din localitățile din acest grup de acțiune locală a promovat în ultimii 3 ani un proiect de colectare selectivă pentru cetățeni, proiect de mare succes, care a fost inclus într-un program pilot guvernamental, deci guvernul Italiei a trecut ca acest proiect local ca fiind de succes și să fie promovat în toată Italia, pe cât posibil. Deci doamna Primar a localității Pollina, doamna Magda Culota, a invitat primarul Sectorului 1 la un schimb de experiență în acea localitate. În plus să viziteze alte 3 primării, primăria din Palermo, va fi vorba despre un schimb de experiență care se va desfășura cu vizarea domeniilor de activitate privind colectarea selectivă a deșeurilor de către cetățeni, folosirea surselor de energie alternativă, mai exact unele din localități au dotat școlile și instituții publice cu panouri solare și în plus un schimb de experiență privind modalitate ade implementare a proiectelor aprobate finanțate prin bani europeni, de sigur ei au alte alocări diferite de ale noastre dar, cel mai interesant este modul în care au găsit soluții pentru reabilitarea clădirilor, obiectivelor culturale din zonă, astfel încât, domnul Primar a considerat că ar fi un schimb de experiență oportun și va adresat invitația, dumneavoastră consiliului, pentru ca Sectorul 1 este al instituției și consiliului, de a participa delegând un număr de 6 consilieri în această delegație.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles, vă multumesc! este vorba despre buletine de vot.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Am o întrebare.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Este vorba despre buletine de vot.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Am o întrebare.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Imediat, imediat doamna Armand. Imediat. E vorba, vroiam doar să vă precizez că este vorba de buletine de vot la acest, la acest proie ct și propuneri de 6 consileri de la toate cele 6 grupuri politice

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Președinte!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Dar nu au ce să caute consilieri aici. Aici ar trebui să vină o persoană din aparatul de specialitate al primarului, eventual persoana care se ocupă de fonduri europene, să aibă habar ce să facă cu ele. Din păcate Primăria nu accesează fonduri europene. Ne ducem și ne plimbăm acolo aiurea, pur și simplu, din calitate de consilieri când ar trebui practic să fie o persoană interesată și care lucrează efectiv pe aceste probleme.

Doamna Manuela Moise: Dacă-mi permiteți, dacă-mi permiteți.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Oportunitatea, asta e oportunitatea

Doamna Manuela Moise: Exact

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Să mergem acolo să vedem.

Doamna Manuela Moise: Oportunitatea se referă la schimbul concret de informații, la relaționarea domniilor voastre ca și consilieri, cu consilieri din zona Palermo. Fac o mică paranteză să vă spun că acolo există o intituție foarte deosebită și anume instituția assesorului. În Italia assesorii sunt directori executivi alesi din rândul consilierilor locali cu răspunderi, atribuții concrete executive dar care răspund în fața consiliului local pentru tot ceea ce realizează. este foarte oportun ca și consilierii locali să participe la un asemenea schimb de experiență.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Hai să va spun amendamentul doamnei Clotilde ca să închidem subiectul. Amendamentul este următorul. Se deplasează din partea executivului cei care sunt în măsură să vadă și să învețe ceva iar de la consiliu se deplasează cei care își plătesc deplasarea. Amendamentul doamnei Clotilde cu care am fost cu toții de acord. Cei care-și plătesc biletul de avio și care-și plătesc cazarea pentru că doamna Clotilde a zis că nu poate să doarmă cu mine în aceiași cameră. Eu am spus că nu putem să dormim pe acelși etaj că eu sforăi tare. Deci încă odată, încă odată, acest amendament, cu mare plăcere, pentru că noi ca și comuiniștii, știți, 2 într-o cameră. Da, spune-i ... a spuns-o, am adoptat-o.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Domnul Goncea, în primul rând aveam o întrebare. De cât timp suntem înfrățiți cu colegii din Italia?

Doamna Manuela Moise: Din 2004.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: De câte ori ne-am dis acolo?

Doamna Manuela Moise: De 3 ori.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: De 3 ori?

Doamna Manuela Moise: Da!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Am înțeles! Deja de 3 ori. Eu ce am spus este că mi se pare exclus, întradevăr, să se ducă acolo consilieri pe banii cetățenilor, și am votat împotriva acestui proiect, domnul Goncea, ba da, am votat împotrivă.

Doamna Manuela Moise:Dacă-mi permiteți. Din cele 3 vizite făcute acolo, vizită s-a făcut la semnarea protocolului în 2004, o vizită s-a făcut pentru instruirea personalului de la Poliția Locală la momentul constituirii Direcției de Poliție Locală, deci colegii din Palermo au avut amabilitatea să țină niște cursuri colegilor noștri de la Poliția Locală și a treia deplasare a fost făcută la Parlamentul Sicilian într-un schimb de experiență privind specificitatea Siciliei ca și regiune aparte privind inițiative legislative, mă rog, au un regim aparte prin care au o autonomie deosebită în Italia ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles

Doamna Manuela Moise: ... și mai mult realizări.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Ok, Vă mulțumesc frumos. Bun, da, supun ... există ... propunem buletine de vot și așteptăm propuneri de cosnilieri pentru cele 6 poziții.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Eu îl propun pe Liviu Goncea, Eu mă duc!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Eu îl propun pe domnul Gheorghe Diaconu. Da. PMP?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Din partea grupului PNL nu merge niciun consilier. Mulțumim frumos!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nici din parte grupului USR. Nu merge nimeni din pareta grupului USR.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: PMP-ul Cristian Neagu.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu merge nimeni din pareta grupului USR. Nu propunem pe nimeni. Deci am înțeles că aparatul de specialitate a fost de 3 ori în această localitate. Cred că este suficient să cunoști o localitate de 3 ori mergând acolo, în 3 ani diferiți. Domnul Goncea vă asigur că am fost de câteva sute de ori. Domnul Goncea vă asigur că am fost de câteva sute de ori în delegații. Mai mult decât, cred ca de mii de ori pot să zic.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Grupul PNL nu are propunere? Grupul USR.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă:Deci domnule Președinte, încă odata. Grupul PNL nu propune pe nimeni.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Nu am înțeles domnule Chirvasă, vă rog să repetați.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă:Grupul PNL nu propune nisi un reprezentant.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles!

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă:Mulțumesc!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Cu mare plăcere mă duc singur, vă spun. Cu mare plăcere.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnule Președinte mai avem un punct până la PUD-uri, continuăm sau așteptăm?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, sigur domnule Chirvasă. Bun, am înțeles. Pânu se modifică buletinle de vot trecem mai departe.

Proiectul nr. 14. Proiect de hotărâre privind probarea extinderii Programului ”Educație pentru viață” pentru elevii din învățământul preuniversitar ai Sectorului 1. Cine este pentru vă rog? Unanimitate!

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE (25 VOTURI)

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Proiectul nr. 15. Proiect de hotărâre privind asigurarea întreținerii de către ADP Sectorul 1 a pasarelei pietonale km 7+650, linia București-Ploiești. Nu, este un proiect separat.

Domnule Președinte, 2 secunde, mă scuzați. Ne mai poate da domnul director niște detalii despre acest proiect, mulțumesc.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Imediat, după ce vorbește domnul bulfon, îmi ceruse cuvântul domnul Bulfon.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Referitor la acest proeict al pasarelei pietonale. În 2008 a fost trecută în administrarea Primăriei Sectorului 1 de la Ministerul Transporturilor și CFR. În 2011 a fost refăcută și modernizată. De ce acum este nevoie să treacă în subordinea ADP-ului? În 2008 în subordinea cui a fost trecută? De ce este nevoie de această procedură acum? În momentul de față în subordinea cui este? Domnul director de la ADP.

Director Alin Vieru ADP : Da, vă rog, mă scuzați n-am ...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: În momentul de față pasarela pitonală de la km 7+650 pe firul București-Ploiești pe care intenționați să o luați în întreținere. În momentul de față în administrarea cui se află?

Director Alin Vieru ADP : Atâta timp cât ne-o predă Direcția de Investiții e în administrare la Direcția de Investiții.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Deci în momentul de față este la Direcția de Investiții și pentru a putea a se asigura întreținerea trebuie făcută această hotărâre de consiliu.

Director Alin Vieru ADP : Da și o preia ADP-ul, i se face o evaluare și ulterior o să vin să va expun valoarea ei pentru a fi întreținută.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Iar această trecere în administrarea ADP în momentul de față, nu necesită nicio investiție.

 Director Alin Vieru ADP : Nu, nu, nu, o să-i fac evaluarea și v-o expun. Ați văzut, eu vin și vă arăt fiecare sumă pe care o aloc din banii ...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Pentru că starea actuală a pasarelei, chiar ieri am văzut-o, este mai mult decât mulțumitoare fiind într-un grad de funcționalitate mare. Mulțumesc!

Director Alin Vieru ADP : deci dacă ea corespunde ea corespunde din punct de vedere al siguramței cetățeanului care frecventează pasarela respectivă atunci va ramâne în starea actuală.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Bun, mulțumesc!

Director Alin Vieru ADP : Mulțumesc frumos!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, mulțumesc! Stimați colegi, vă rog să intrați în sală. Bun, supunem la vot. Cine este pentru acest proiect? 21 de voturi pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? 3 abțineri. 4 abțineri. 4 abțineri. Proiectul a trecut!

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 VOTURI PENTRU ȘI 4 ABȚINERI

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Dau cavântul colegilor de la piețe. Vă rog să luați cuvântul.

Domnul Paul Olteanu: Îmi cer scuze că trebuie să vorbesc de jos, vă multumesc că în sfârșit ne-ați dat și nouă dreptul la cuvând și că sunteți dispuși să ne ascultați. Domnule Președinte! Acum o lună de zile a fost solicitat de către grupul PNL un raport de audit public intern, încheiat în data de, poate mă înșel doamna Miroșanu, în data de 7.07. Acest raport a fost solicitat de către consilierii PNL. Domnul Primar a promis că va da acest raport împreună cu raportul Deloitte. Acest raport, acel control, acel audit nici nu începuse la data respectivă. Iar astăzi consilierii PNL au primit și toți consilierii au primit pe mail Raportul Deloitte, din câte înțeleg eu. Acest Raport...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Nu este Raportul Deloitte, domnul Director.

Doamna Mihaela Miroșanu: Este ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:este vorba de raportul de audit din Primărie.

Domnul Paul Olteanu: Ok, acest raport nu a fost ... lăsați-mă să termin eu. Aceste raport pe care u îl am în față și mi-a fost înmânat, nu de către doamna Director pentru că dânsa nu a adus la cunoștință niciunui șef de serviciu, acest raport, unde sunt termene și recomandări făcute. În susținerea celor spuse de mine am adus aici și șefi de compartimente. De la viză CFP doamna Ștaut Eugenia, Livia Ichim fost șef achiziții, Ioana Vochin, consilier juridic, Slavinski Bogdan de la compartimentul contabilitate. În acest raport, de ce am cerut să aveți acest Raport? Pentru că în acest Raport, cum doamna Miroșanu știe, aici lângă mine, aveți o grămadă de reclamații și declarații, declarații luate de către auditul primăriei angajaților. Avem aici o reclamație făcută de mine împreună cu mai mulți colegi și a fost depusă la Primărie în data de 20.01., unde am fost primit și în audiență la doamna Viveprimar. Este adevărat doamna viceprimar? Am fost la dumneavoastră? Și ce v-am spus? V-am spus că doamna director pe mine, pe Ioana, pe doamna Stauc și așa mai departe, ne obligă să semnăm contracte fără proceduri, fără bani prinși în buget.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnule director, haideți să o luăm sistematic.

Domnul Paul Olteanu: Nu sunt director, doamna este director, doamna care a fost angajată a Administrației Piețelor ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun ...

Domnul Paul Olteanu: .. pe un post inferior

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: bun..

Domnul Paul Olteanu:pe un post inferior

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: haideți vă rog

Domnul Paul Olteanu:...iar apoi a fost numită director general. Vreți să mă mai întrebați ceva sau vreți să mă întrerupeți.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Nu, vreau să o luăm sistematic ca toată lumea să înțeleagă despre ce este vorba. Înțeleg că doamna Miroșanu s-a ocupat de acest raport și ne poate explica punctele raportului respectiv.

Domnul Paul Olteanu: Lăsați-mă să termin ce am de spun. Că deasta am venit din concediu medical, eu acum am fost convocat și în comisie de disciplină în urma acestor reclamații depuse de mine, nu s-a luat nicio măsură împotriva celui care face aceste presiuniși cere angajaților să atrinuie contracte unor societăți fără procedură, fără bani prinși în buget. Avem de la Poli .... nu sunt nebun, credeți-mă. Am aici de la Poliție care se interesează de aceleași lucruri. Am de la SEAP, SEAP, da doamnă. Asta-i de la Poliție. dați-o mai departe dumneavoastră. Avem de la ... a fost, sunt licitații anulate pe minciuni. SEAP-ul, adică cu ... să vă explic ce înseamnă o licitație anulată de doamna director. A scris o hârtie de mână prin care spune ”se anulează această licitație deoarece a fost schimbată conducerea și încă niște chestii.” SEAP-ul bineînțeles a anulat acel referat făcut de doamna director. Mie personal mi s-a, mie personal mi s-a furat, mi s-a luat o ofertă. Ne-a pus ... vorbeați de încheierea unui contact cu o casă de avocatură. Doamna a .... director, aici de față, mi-a solicitat să dau câștigătoare acea societate. Vă dau numele pe hârtie. Aldea Ramona.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnule Olteanu!

Domnul Paul Olteanu: Lăsați-ma ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mi se ... mi se ... mi se pare că ...

Domnul Paul Olteanu: ...am stat atât

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: ... este can-can ce ...

Domnul Paul Olteanu: Vreau să mă ascultați.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Eu vă ascult dar, aș vrea totuși ...

Domnul Paul Olteanu: Doamna jurist aici de față ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: ... ca toata lumea să înțeleagă ceva.

Domnul Paul Olteanu: Doamna jurist aici de față a fost trimisă la acea societate de avocatură înainte de licitație și de acolo mi-a adus o hârtie pe care să o bag în caietul de sarcini. este adevărat doamna  consilier? Veniți aici la microfon, este adevărat sau nu?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, doamna Bănișor vrea să vă adreseze două cuvinte, dacă ...

Domnul Paul Olteanu: Stați să răspundă domnișoara jurist.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Pai doamna bănișor, eu vreau să-i dau cuvântul doamnei.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Uite ce se întâmplă, nu se înțelege ceea ce vrei. Ce vrei de la noi? Ne spui tot felul, am citit raportul de audit, nu l-am terminat, o să-l citesc...

Domnul Paul Olteanu: Nu vi s-a dat.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: ... cu cea mai mare aten...

Domnul Paul Olteanu: Nu-l aveți!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Așteaptă! Avem 80 de pagini de audit intern , mai sunt două, o să le solictăm și pe astea. Deci una din solicitările tale, ai putea să sintetizezi cam ce vrei tu că nu are rost să înșiri toate ilegalitățile pe care crezi că le-a făcut doamna director. Spune-ne clar. Vrei să citim raportul de audit cel de 80 pagini, mai sunt două anterioare, ce vrei?

Domnul Paul Olteanu: Imeadiat, dacă mă lăsați termin în 3 minute. deci există două astfel de documente. Unul făcut de Deloitte îl aveți. Acel raport este făcut pe genunchi. Se spune în el că am dat declarații, nu a dat nimeni nicio declarație în acel raport, că s-au luat interviuri, nu este adevărat. Deaia am venit astăzi aici să încercăm să contestăm acel raport pentru că sunt lucruri neadevărate. În schimb raportul ăsta unde aveți declarațiile angajațiilor în care spun așa, soferii spun ”am fost cu doamna director la casa de avocatură cutare, înainte de licitație am fost ...” doamnișoara jurist îmi spune, am fost înainte de licitație și mi s-a dat un document pe care să-l pun în caietul de sarcini.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Pe scurt, vrei să ...

Domnul Paul Olteanu:Acum amenință în spate, acum ne amenință.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Am înțelșes, am înțeles!

Domnul Paul Olteanu:Doamnă, dar nu vă e rușine? Lasați în pace oamenii.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Domnul Olteanu?

Domnul Paul Olteanu: Dar lăsați în pace.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Auziți.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Domnul Olteanu!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Auziți, domnule Olteanu.! Vă rog frumos haideți să-i dăm cuvântul și doamnei Miroșanu să înțelegem și noi ceva că eu unul am citit raportul dar din ce ați spus dumneavoastră...

Domnul Paul Olteanu: asta vă spun că nu l-ați citit.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Ce anume?

Domnul Paul Olteanu: dacă vreți vă dau să-l citiți pe ăsta ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am să citesc ...

Domnul Paul Olteanu:... care mi-a fost mie dat.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: cu siguranță am să citesc tot. Așa fac de fiecare dată

Domnul Paul Olteanu: Dar trebuie să .... intre în posesie ca să-l citiți.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Haideți să-i dăm cunvântul și doamnei.

Domnul Paul Olteanu: Nu că n-am terminat.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Doamna Miroșanu, vă rog frumos!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Deci, domnul Paul Olteanu să înțeleg că contestați raportul Deloitte. Da?

Domnul Paul Olteanu: Da!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Că considerați că raportul care trebuie luat în considerare este raportul acesta de audit intern făcut de doamna Miroșanu?

Domnul Paul Olteanu: Da! În care se specifică ca este ...

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Am înțeles!

Domnul Paul Olteanu:... și că se încalcă legea.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Am înțeles! Deci, vom lua în considerare ... vreau să înțeleg dacă, să ne înțelegem dacă înțelegem bine ce vreți dumneavoastră. 2. domnișoara Viceprimar dacă este la curent cu toată situația, doamna Daniela Popa, domnișoară, dumneavoastrp știți ce reclamă domnul Paul Olteanu? Asta vroiam să mai întreb. Da, este la curent.

Domnul Paul Olteanu: Am înregistrate 15 adrese.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Ok, am ...

Domnul Paul Olteanu: 15, le am aici.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Am înțeles! Deci asta este pe scurt. Vă promit că eu voi citi raportul de audit intern, cu cea mai mare atenție. Dumneavostră ce credeți că este de făcut după ce citim, care este propunerea dumneavostră de rezolvare?

Domnul Paul Olteanu: Am 3 întrebări la care vreau să-mi răspundeți, dacă poate cineva din consiliu să-mi răspundă. 1. De ce atunci când această petiție a ajuns la Primărie unde semnează 5 persoane și în petiție, dacă vreți v-o dau să o lecturați, bine v-am arătat-o și înainte, se află și în acest raport, se spune negru pe alb. Ne-a forțat să semnăm un contract de consultanță pe achiziții. Doamnă lăsați-mă să vorbesc. Odată,

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Care e întrebarea?

Domnul Paul Olteanu: Ok, vorbesc așa atunci. Vreau să răspundeți la chestia asta, la petiția asta. 2. Să răspundeți cum se poate schimba, doamna director nu a venit prin concurs, dumneaei a venit printr-un, printr-o ... detașare de la o societate comercială. Cum se poate prelungi acea detașare? Când la primărie sunt 15 petiții, semnate nu numai de mine, prin care se aduce la cunoștință primăriei că domna director ...

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: ... detaliile, vă rog!

Domnul Paul Olteanu: ... face presiune pe noi să semnăm diverse contracte. Mi-a luat o ofertă și mi-a înlocuit-o, mi-a adus alta după două săptămâni. Doamnei Livia Ichim, doamnei Livia Ichim, doamnă lăsați-mă să vorbesc, dar de ce nu mă lăsați să termin. Doamnei Livia Ichim, care are 2 copii, i-a luat toate atribuțiile, i-a luat și calculatorul, pentru că s-a opus demersurilor ei. Mie la fel, mie mi-a făcut, reclam niște lucruri, le dovedesc cu acte, cu declarații care se află la audit și eu sunt băgat în comisia de disciplină. Și eu vin aici în fața dumneavoastră sp vă spun că se întâmplă niște nebunii, că CNSC-ul, că poliția, că DSV-ul ne-au sancționat.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles, am înțeles poziția dumneavoastră, domnule Olteanu.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Dumneavoastră vă considerați, deci credeți că toate cererile, reclamațiile dumneavoastră împotriva consucerii nu au fost luate în considerare. Eu încerc să sintetizez ...

Domnul Paul Olteanu: Ba da, au fost luate în considerare și în acest raport se spune că există un management defectuos, că nu se respectă legislația în vigoare iar cu toate acestea doamna director este repusă în funcție.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Păi și asta înseamnă că reclamațiile dumneavoastră nu sunt luate în considerare cu privire la doamna director, asta reclamați de fapt. Și mai mult decât atât dumneavoastră sunteți cel care sunteți chemat în comisia de disciplină. Corect? Asta-mi spuneți sau nu?

Domnul Paul Olteanu: Eu în comisie ....

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnule Olteanu, am înțeles poziția dumneavoastră. Vă rog, haideți să ne limităm la ... am înțeles poziția domnului Olteanu.

Doamna Mihaela Miroșanu: Deci avem, vorbim despre mai multe rapoarte de audit. Ultimul, cel pe care-l aveți dumneavoastră, are inclus raportul de la Deloitte.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da.

Doamna Mihaela Miroșanu: Raport de la Deloitte care a vizat activitatea desfășurată de Administrația Piețelor în intervalul 2012-2016.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles!

Doamna Mihaela Miroșanu: Asta este ce ați primit dumneavoastră pe mail, cu cele 40 de recomandări. Pentru că raportul Deloitte este confidențial ați primit prelucrarea raportului în raportul meu. Înainte de asta noi mai avut încă două misiuni. Misiunea despre care vorbește domnul Olteanu este o misiune care, pe care am început-o urmare unei reclamații dar până la finalul ei am răspuns tuturor reclamațiilor făcute de domnul Paul Olteanu. Deci, misiunea aceea, acolo făsiți dumneavoastră tot ce a reclamat domnul Paul Olteanu, inclusiv prima reco .... reclamație de care domnu a vorbit. Acolo sunt date recomandări cu termene, am fost și am verificat implemenatrea recomandărilor. Astea sunt documente pe care eu pot să vi le pun la dispoziție. Acuma eu v-am adus doar raportul de la, care ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:Am înțeles

Doamna Mihaela Miroșanu:  .... conține Deloitte.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Doamna Miroșanu, am înțeles. Acum am înțeles, este foarte clar pentru noi. Doamna director, ...

Domnul Paul Olteanu: Păi n-am terminat, domnule Președinte dar n-am terminat.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnule Olteanu!

Domnul Paul Olteanu: N-am termin!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Lăsați să ... haideți să acultăm pe toată lumea implicată.

Domnul Paul Olteanu: Dar nu am terminat.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Eu știu, este ... Trebuie să ascultăm chiar pe toată lumea implicată în problemă. Doamna director, vă rog!

Doamna Luiza Mărtescu: Deci, vis-a-vis de ceea ce spune domnul Paul Olteanu, nu-i convine faptul că sunt acolo pentru că am descoperit foarte multe nereguli. Pe o neregulă, care a ajuns și la Corpul de Control al Primarului și a mers către juridic și s-a pierdut pe traseu, este vorba despre un contract Orange care s-au dat declarații pentru 60 de persoane și erau în situația respectivă 30, unde s-au avut beneficii de abonamente business și IPhone-uri. Unul la mână. Al doilea rând au mai fost lucrări făcute care nu s-au prezentat și s-au dat banii. M-ați înțeles? Au mai fost tot așa și la multe de s-a făcut mentenață și reprații pe aere condiționate și freon și asta care ele nu funcționau de 8 ani, 10 ani. Și s-a plătit mentenanță pe ele. Eu am scris de la oamenii din piețe. Deci nu vin să vorbesc de nebună. S-a făcut, tot așa s-au făcut niște reparații dar nu am găsit banii aceia, la acoperișuri în situația în care toată lumea a spus că nu s-a făcut absolut nimic la coperișuri. Piețele sunt foarte căzute, deci sunt foarte căzute și nu se vrea să se facă treabă. Vis-a-vis de cabinetul de avocatură, eu am cautat un cabinet de avocatură care să lucreze pe fonduri structurale, pentru că știm că aici se lucrează numai din chirii, ca să putem să prindem în fonduri structurale lucrările, ceea ce , deci, nu se vrea. Și vor să fiu dată și vis-a-vis de jugniri astea sunt fabulațiile domnului Paul Olteanu care îi presează pe oameni. Eu deocamdată nu m-am dus cu interlopi în piață și nu am amenințat pe nimeni că daca vină o să spună ceva, o să pățească cine știe ce.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles

Doamna Luiza Mărtescu:Da? Eu m-am dus frumos ..... și am explicat frumos

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Am și eu o întrebare la dumneavoastră.

Doamna Luiza Mărtescu:Da

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Am și eu o întrebare la dumenavoastră. S-a furat ceva, dacă s-a furat spuneți-ne. Nu s-a furat, ne chinuiți.

Doamna Luiza Mărtescu:Da! Păi da o să se dovedeasco

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Spuneți-ne, s-a furat aia, s-a furat aia ...

Doamna Luiza Mărtescu:Da, da!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vreau să declar acum că s-a furat.

Doamna Luiza Mărtescu:Păi nu și.......

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Cine a furat? Ăsta, ăsta, nu eu am furat dar ...

Doamna Luiza Mărtescu:... pânănu am scris ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dacă nu, pentru ce trebuie să stau eu 40 de minute aicea să ascult niște aberații.

Doamna Luiza Mărtescu:Aberațiile mele nu sunt, da?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Păi (uitați-vă?) acolo între voi.

Doamna Luiza Mărtescu:Deci eu vorbesc vis-a-vis de contracte care au fost încheiate, s-au dat bani și nu s-a lucrat. Vis-a-vis de asta vorbesc.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Păi s-a furat sau nu s-a furat?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Ok.

Doamna Luiza Mărtescu:Păi ăsta este tot un furt.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dacă s-a furat faceți o reclamație!

Doamna Luiza Mărtescu:Atâta timp cât nu lucrez ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Mergeți la doamna Clotilde și spuneți-i: Doamnă, reclam la dumneavostră ... dar doamna Clotilde nu-i aici. Ia uitați-vă! Doamnă!

Doamna Luiza Mărtescu:Deci s-au făcut mentenanțe pe ce nu era sau pe ce era stricat de 10 ani. Și nu le convine faptul că ... iar eu cu oamenii n-am vorbit urât că nu-mi stă în fire. Eu vorbesc .... și cu toată lumea și-n piețe.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, mulțumesc!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Doamna director! Tot ce spuneți dumneavoastră este cuprins în raportul acesta de audit? Păi dacă ați ....  

Domnul Paul Olteanu: Domnul Președinte!

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Da, am înțeles!

Domnul Paul Olteanu: Un minut vă mai rețin și eu și vreau să vă spun că doamna director nu este singură. Doamna director a adus acolo o grămadă de oameni. I-a luat de la societăți comerciale care n-au avut activitate, o grămadă pentru care s-au luat derogări de vechime niște specialiști cu derogări de vechime și vreau să vă spun încă o chestie.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnule Olteanu

Domnul Paul Olteanu: La ora actuală Piața Matache este închisă.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnule Olteanu, stați nu mai țipați la noi ca nu v-am făcut nimic domne.

Domnul Paul Olteanu: Piața ....

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Stați o secundă așa că ...

Domnul Paul Olteanu: Piața Matache este închisă.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Aceasta este o ședință publică domne, nu se poate așa. Haideți să ne comportăm ca niște oameni.

Domnul Paul Olteanu: Piața...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am luat ... Doamna director, luați un loc, vă rog

Domnul Paul Olteanu: Deci Piața,

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Luați un loc!

Domnul Paul Olteanu: Piața Matache, hala de brânză...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnule Olteanu, dacă doriți să mă ascultați. Până una alta eu conduc această ședință. Am luat la cunoștință ceea ce ne-ați spus dumneavoastră, înțelegem că ați făcut nenumerate plîngeri care ar trebui să apară în acest raport. O să citim raportul cu pricina și eu, având în vedere că acesta este un punct de diverse, am luat la cunoștință. Mulțumesc frumos!

Domnul Paul Olteanu: Păi ..... la cunoștință ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mulțumesc frumos!

Domnul Paul Olteanu: Și mai am colegi care vor să vorbească! Vă rog frumos!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mulțumesc frumos!

Domnul Paul Olteanu: Păi și colegii noi nu mai vorbesc? Nu-i mai lăsați să vorbească?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mulțumesc!

Domnul Paul Olteanu: Colegii mai pot vorbi?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Păi nu domnule Olteanu că ați vorbit dumneavoastră și pentru ei.

Domnul Paul Olteanu: Păi au ... fiecare avem subiecte diferite. Domne este o rușine ..

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Avem puncte pe ordinea de zi

Domnul Paul Olteanu: Deasta oamenii se tem. Și am venit special.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Deci domnii consilieri pleacă din sală, eu mai am puncte pe ordinea de zi, domne!

Domnul Paul Olteanu: Domnule Președinte!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mai acord doar 2 minute doamnei, atâta tot. Credeți-mă că după astea două minute trecem la ordinea de zi că mai am puncte de votat.

Domnul Paul Olteanu: Da de ce închizi asta, ce funcție ai tu? De ce vi aici și ne ameninți?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnule Președinte fac apel să faceți liniște în sală.

Domnul Paul Olteanu: Ia mâna de aici!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog liniște în sală. Vă rog liniște în sală.

Doamna Ștaut Eugenia: Vă rog frumos, numele meu este Ștaut Eugenia

Domnul Paul Olteanu: Mă dar cine ești tu aici?

Doamna Ștaut Eugenia: M-ați înțeles?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Doamnă!

Doamna Ștaut Eugenia: Mă ascultați o secundă? Numele meu este Ștaut Eugenia și ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog liniște în sală!

Doamna Ștaut Eugenia: Și la Administrația Piețelor acord viza de ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: 2 minute! Aveți două minute la dispoziție!

Doamna Ștaut Eugenia: ... control financiar preventiv. Mă ascultați vă rog frumos? Deci, acest raport a fost văzut de către mine vineri, raportul gata, raportul final și eu vreau doar atâta să mi se spună, dacă pot să contest acest raport pentru că eu am văzut raportul final vineri, nu am văzut proiectul înainte, pentru că sunt documente care nu .... stați, lăsați-mă să vorbesc, lăsați-mă să vorbesc. deci, s-au găsit documente , mă auziți ce vă spun, care sunt și care nu au fost contestate și eu vreau să contest pentru că o grămadă de nereguli care se spune că nu există sunt documente atașate. Deci din punct de vedere financiar exită aceste documente și eu și colegii mei suntem nemulțumiți că s-a consemnat.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles. Vă mulțumesc!

Doamna Ștaut Eugenia: Bun și eu vă mulțumesc și vă fac dovada.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Haideți domnule Președinte să continuăm

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles, gata!

Doamna Ștaut Eugenia: Cu facturile, cu chitanțele, da? M-ați înțeles? Mulțumesc frumos!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă mulțumesc! Stimați colegi! Vă rog, stimați colegi! Haideți vă rog să luăm loc în bănci. Stimați colegi, vă rog să luam loc în bănci să continuăm cu ordinea de zi de astăzi. Mai avem câteva puncte și gata. Vă rog, comisia de numărare a voturilor să ne consemneze votul de la ...

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Referritor la proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Sectorului 1 al Municipiului București în orașul Pollina-Italia în perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2017, precum și aprobarea cheltuielilor aferente, deci puntul 13 de pe ordinea de zi, au fost prezenți 25 de consilieri locali, au fost exprimate un număr de 25 de voturi, delegația este formată din următorii consilieri: Liviu Goncea cu 21 de voturi pentru, Gheorghe Diaconu 21 de voturi pentru și Cristiana cu 21 de voturi pentru.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnule Președinte propun să vedem dacă mai avem cvorum?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog stimați colegi, vă rog stimați colegi, să luăm loc în sală, vom verifica cvorumul de ședință. 

Bun, lasați,  ce acuma, ce o să mi-l scriu pe mână... Păi știu dar sunt..Vă rog frumos să luăm loc în bănci, să verificăm cvorumul de ședință..Doamna secretar, vă rog să facem prezența. Vă rog să facem prezența. Domnul Diaconu, ia domnule loc,

Doamna Armand Clotilde-Marie-Brigitte, mai este ? Doamna Armand este prezentă, doamna Bănișor ? prezentă, domnul Bulfon, domnul Bulfon ? domnul Chirvasă ?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: prezent

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: doamna Comănici ?

 Doamna Ancuța-Sorina Comănici : prezent

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Condurachi ?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna Armand este prezentă, da ?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnul Crișu ? Domnul Damian ? Damian ? absent, Deaconu, prezent, Diaconu, prezent, Goncea, absent, Grigorescu, prezent, domnul Iordan, prezent, domnul Lixandru, prezent, doamna Macarie, prezent, doamna Munteanu, doamna Munteanu, doamna Mureșan, prezent, domnul Neagu, domnul Olteanu,

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: este, acuma intră, acuma intră pe ușă, este prezent.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnul Păiuși ? Domnul Păiușă, prezent, doamna Popa Daniela, prezent, Porumb Ramona, absent, Purcărea, absent, Suvac, Adrian Suvac, absent, nu ? Îl așteptăm pe domnul Suvac, între timp domnul Tudose, prezent, domnul Vieru, prezent. Cu domnul Suvac.., doamna secretară

Doamna Ancuța-Sorina Comănici : avem cvorum ?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: avem cvorum de ședință.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici : Hai să mergem repede cu PUD-urile și gata. Păi, mai avem altceva ? Nu mai e... Ba nu mai sunt două pe ordinea suplimentară, că a scos doar pe alea două...Da? perfect, hai...Domnul președinte....

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Nu știu...

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Șos. București-Târgoviște nr. 26, sector 1

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul președinte, Domnul

           Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da spuneți, vă rog.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: votul nostru este împotrivă pentru că lipsesc locuri de parcare, conform HCGMB 66/2006. Dânsul are posibilitatea, inițiatorul PUD-ului are posibilitatea să plătească locurile de parcare conform hotărârii de consiliu general.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Dar avizul comisiei ?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Negativ. Scuze, trebuia să spună domnul Chirvasă.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Ce..? Aha

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă:  Eu sunt...Da, spuneți vă rog domnul președinte.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Nu vroiam să știu avizul..Ce aviz are ?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă:  Nefavorabil.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Nefavorabil. Am înțeles. Cine este pentru ? 2 voturi pentru, voturi împotrivă? 13 voturi împotrivă, abțineri ?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici : Este cineva de la urbanism, vă rog să ne spună că colegul nostru de la comisie, un alt coleg spune că din punctul lui de vedere proiectul este legal. Cineva de la urbanism este ? Eu nu vreau să votez PUD-uri așa numai după ureche. Gata. Solicit vă rog frumos,

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Abțineri ?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici : solicit, vă rog frumos, punctul de vedere, păi..Deci, oportunitatea, ba da, pe oportunitate vreau să votez, vreau să votez și cer părerea specialistului. Du-te la...du-te acolo.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:Haideți..Spuneți-ne și nouă la microfon, că

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: ....punctul 13 pentru că...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Stimată domnișoară, vă rog să ne spuneți dacă proiectul respectă HCGMB 66/2006 ? Asta e tot. 

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles. Dacă de la urbanism, dacă aveți ceva să ne spuneți, vă rog...

Doamna Andra Ciucă: Din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere se respectă. Au fost redistribuite trei locuri de parcare, s-au găsit, s-au găsit soluții pentru a crea locuri de parcare fără a fi necesară o parcare Klaus.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Unde sunt doamnă locurile de parcare ? Unde sunt ? Pe plan ?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici : Deci are loc de parcare ? Au loc de parcare. Da ?

Doamna Ilinca Macarie : Au loc de parcare, da. Un loc de parcare este parcat în rampă, deci practic se merge în rampă și așa și alte locuri de parcare sunt în spatele unui stâlp care ar trebui demolat ca să poți să parchezi. Nu....

Doamna Andra Ciucă: Unul dintre ele a fost redistribuit, a fost așezat înafara clădirii, iar cele despre care se vorbește, rampa respectivă ajunge într-o ..pe o zonă la nivel încât, astfel încât mașinile să poată fi parcate.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamnă, este o diferență între a desena, da, locuri de parcare pe o hărtie ...și eu vă desenez câte vreți, locuri de parcare și realitatea ..E o mare diferență.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici : Propun să votăm. Reluați votul că n-aveam informațiile de la direcția de specialitate

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Votați, doamna Comănici ?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici : Nu a anunțat rezultatul votului din câte știu eu.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Oricum, reluăm procedura de vot. Cine este pentru, vă rog ? 7 voturi pentru, voturi împotrivă ? 12 voturi împotrivă, abțineri ? nicio abținere..Proiectul nu a trecut.

 

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

 

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vom relua punctul nr. 13, punctul la care am votat cu buletine de vot, trebuie să-l votăm în integralitatea lui, pentru punctul nr. 13, cel cu Italia, cine este pentru?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici : Domnule președinte, numai puțin, scuzați-mă puțin, e vorba de noi toți iarăși, eu am foarte mare grijă că am mai trecut prin așa ceva. Dacă s-a modificat legea și nu mai avem tabelele, cum justificăm fiecare votul? Am vorbit cu doamna secretar, ar trebui să ne facem înaintea PUD-urilor, să votăm și aș propune de acum să votăm nominal. Pentru că dacă vine cineva și ne dă în judecată, inclusiv pe mine că am votat împotrivă, sau nu, este foarte greu de demonstrat că eu am votat într-un fel sau altul, dacă nu anunțăm. Și de aceea eu propun consiliului local vot nominal. Dacă nu e de acord, eu personal o să-mi anunț mereu numele și cum votez. Mulțumesc. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna Comănici, conform legii, avem posibilitatea la fiecare proiect de hotărâre să votăm nominal. Solicitați vot nominal și vom fi de acord. Nu e nicio problemă.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Fiecare cum consideră. Nu trebuie să luăm aprobarea, bine, ok.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles. Ok. Deci eram la punctul nr. 13, proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor necesare pentru deplasarea delegației Sectorului 1 al Municipiului București în orașul Pollina-Italia în perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2017, cine este pentru, vă rog? 

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Puteți să repetați numele proiectului care se votează dacă vă rog frumos?

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: 13, proiectul nr. 13. 10, 10 voturi pentru, voturi împotrivă? 11 voturi împotrivă, proiectul nu a trecut.

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

 

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mergem mai departe cu proiectele pentru planuri de urbanistice de detaliu, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Șos. Chitilei nr.395, doamna, doamna Comănici solicitați vot nominal pentru planurile urbanistice?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Este aviz favorabil din partea comisiei.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci eu propun consiliului local dacă vrea și putem vota, dacă nu...păi eu n-am de unde...și uite nefavorabil...mi-a spus de la direcția de specialitate că are locuri de parcare. După ce mă iau? Eu vreau să mă iau în primul rând și să ascult la fiecare proiect părerea inițiatorului, după care eu personal mă....anunț cum am votat.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna Comănici știți că este și reversul. Putem fi dați în judecată de către vecinii afectați de către PUD.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Fiecare face cum consideră că e bine pentru el.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: S-a  modificat prezența. A plecat domnul consilier Diaconu. Suntem 20 de consilieri în acest moment. Da, vă rog, doamna Grigorescu.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnul președinte, mă scuzați și domnul Mădălin Olteanu a părăsit sala.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Ok, da, și domnul Mădălin Olteanu a părăsit sala,

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: V-am ruga ca în momentul în care părăsiți sala de ședință să anunțați președintele, așa încât să consemnăm corect numărul de prezenți.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Păi tocmai asta am și făcut.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Mulțumesc.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da. Da, vă rog, doamna Grigorescu.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: În legătură cu ce a spus doamna consilier. Cred că fiecare ședință a fost filmată, deci s-a văzut fiecare cum a votat. Totul este transparent, nu e nicio problemă dacă cineva vrea să îl dea în judecată, poate să descarce de pe site-ul primăriei înregistrările și să vadă. Să votăm nominal nu este, nu ne obligă nimeni să se facă strigare. Faptul că se dorește nu este nicio problemă. Dar există înregistrare și se poate vedea foarte clar cine votează și cum votează. Mulțumesc frumos.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Să vă explic eu cum e la procese, că am trecut și prin asta. Până te cheamă la înregistrare și până nu știu ce...îți trebuiesc vreo 2-3 termene cu avocați, știți ce înseamnă Cristina, pe bune?

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Supunem la vot propunerea doamnei consilier. Dacă vreți să votăm hotărârile pentru planurile urbanistice de  detaliu nominal sau nu? Cine este pentru propunerea doamnei consilier? 8 voturi pentru, voturi împotrivă? 10 voturi împotrivă, propunerea nu a trecut. Mergem mai departe cu planul, planul urbanistic de detaliu, punctul,...din Șos. Chitilei nr. 395, sector 1, cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI   ( 20 VOTURI )

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Drumul Regimentului nr.36A (fost Drumul Regimentului nr. 36), cine este pentru? Unanimitate.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI   ( 20 VOTURI )

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Ing. Dumitru Zosima nr.15, cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI   ( 20 VOTURI )

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Strada Golovița nr.48, cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI   ( 20 VOTURI )

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Grigore Raducanu nr.7, sector 1,  cine este pentru, vă rog?  Unanimitate.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI   ( 20 VOTURI )

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Liniștei nr.14bis,

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte nu are aviz al comisiei de urbanism, să știți, nu are aviz favorabil. Pe lipsă de locuri de parcare. Încălcarea HCGMB 66/2006.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Nu există loc de parcare.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Am o rugăminte. Aș vrea să eu vă rog, punctul de vedere al inițiatorului. Al direcției de specialitate.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog, de la urbanism.

Doamna Andra Ciucă: Deci problema e ..mă scuzați. Numărul de locuri de parcare a fost suplimentat cu încă un loc de parcare în fața construcției. Se face accesul la fel cum se face și la celălalte două care erau poziționate în față. Pot să vă arăt exact planșa, dacă....poate e puțin mai sugestivă decât explicația mea. S-a mai făcut loc...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Adică desenate. Desenate pe hârtie. Desenăm pe hârtie locuri care nu pot fi niciodată folosite.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles. Mulțumesc. Cine este pentru ?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Comănici Ancuța vot pentru.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: 5, 6, 7 voturi pentru, voturi împotrivă ?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna Comănici, să reducă numărul de apartamente, da ? Și atunci se încadrează.  

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: 11 voturi împotrivă, abțineri ?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă îmi permiteți,  a,  ok...Ideea e să anunțați rezultatul, că....sunt 18 persoane prezente dacă ..sunt 11 și cu 7...Mulțumesc mult.   

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:  Bun, reluăm, cine este pentru, vă rog? Voturi pentru, da ..nu se numără niște voturi de două ori. 8 voturi pentru, voturi împotrivă? 11 voturi împotrivă, abțineri? O abținere..  Ăștia suntem, da...Proiectul nu a trecut.   

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

 

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Ăștia suntem, da..Mergem mai departe proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Strada Oaspetilor nr. 25, cine este pentru ? Unanimitate.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI   ( 20 VOTURI )

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Strada Petru Maior nr.8, cine este pentru ? Unanimitate. 

    

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI   ( 20 VOTURI )

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Strada Petru Maior nr.43, cine este pentru ? Unanimitate.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI   ( 20 VOTURI )

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Strada Salubrității nr.42B, cine este pentru ?  Unanimitate.  

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI   ( 20 VOTURI )

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Strada Tribunei nr.9, cine este pentru ?  Unanimitate.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI   ( 20 VOTURI )

Mai avem capitolul diverse, am discutat punctul 4, înainte de asta mai avem pe cineva care dorește să ia cuvântul, s-a înscris la cuvânt. Vă rog frumos.

Domnul Radu Ștefănescu : Bună seara. Numele meu este Radu Ștefănescu și sunt președintele unei fundații educaționale ce patronează un liceu privat ce ființează de 20 de ani, în sectorul 1, în sediul Liceului Bulgar ”Hristo Botev”. Datorită faptului că, în ultimii aproximativ 7 ani, nu s-a mai dorit ca această instituție să funcționeze cum trebuie, încet – încet ea a mers către o situație în care n-a mai reușit să-și prelungească contractul și este evacuată silit, în mod abuziv, printr-o procedură foarte expeditivă, dar prea puțin legală. Motivele pentru care s-a ajuns aici, sunt datorate faptului că doamna directoare a liceului bulgar, de stat, ”Hristo Botev”, este vicepreședinta unei fundații ce patronează un liceu privat, o școală postliceală privată, și s-a ocupat de dezvoltarea liceului privat ce aparține fostului consilier local Marian Bâzgan. Deci este foarte bine reprezentată în învățământul privat, deși dumneaei este directoare a unui liceu de stat. Încet, încet ne-a sugrumat, ne-a luat elevii, ne-a interzis să mai putem să ne desfășurăm activitatea cum trebuie acolo, în disperare de cauză, în fostul mandat, al primarului Chiliman, am încercat să mediem situația cu AUIPUSP-ul, nu s-a putut, directorul Vlad Roșca a procedat într-o manieră foarte directă și am fost nevoiți să ne căutăm dreptatea în instanță. Am și câștigat procesul, după trei ani chinuitori, de judecată cu Administrația Școlilor și Spitalelor Sector 1, și în fine în momentul de față avem 15.000 de euro de recuperat de la Administrația Școlilor Sector 1. Deși am cerut să ne mai continuăm activitatea, o perioadă până ne relocăm, și suntem în proceduri de licitație într-un alt sediu, foarte intempestiv în această vară s-a procedat de maniera pe care v-am expus-o, situația este de notorietatea domnului primar Tudorache, care ne-a și primit într-o audiență în care a spus că v-a găsi o soluție la problemă și aceasta este soluția, ți a domnului consilier local Florin Lixandru, inspector școlar general, care știe situația de ani de zile, și care s-a uitat la ea cum se deteriorează pe zi ce trece. Se pare că influența doamnei director Florica Demeter de la liceul bulgar este foarte puternică, și interesele care sunt acolo sunt foarte, foarte mari. Eu aș dori să vă rog, întrucât avem o reprezentare în instanță poimâine, cu Administrația Școlilor, să găsiți maniera legală prin care această evacuare să fie suspendată temporar până când noi ne găsim un nou sediu la început de an și să nu fim aruncați în stradă, la începutul anului școlar din, din dispozițiile și din practica unei firme de avocatură care vorbește cu totul altă limbă decât directorul Bogdan Gangură. Și aicea avem o problemă pentru că firma de avocatură...directorul una spune și firma de avocatură alta face. Se pare că firma de avocatură e angajată direct prin nu știu prin ce metode, dar se pare că nu, nu ne înțelegem, adică ei își văd de treaba lor, pe când directorul încearcă să găsească niște soluții. V-aș ruga să putem să oprim această evacuare abuzivă, pentru o scurtă perioadă de timp, căt avem timp să ne licităm un alt spațiu, și vă promit că am să pun la dispoziția consiliului local al sectorului 1 în care am crescut, în care am învățat și în care mi-am desfășurat activitatea, mai puțin șapte ani cât am fost profesor de genetică și cercetător științific la universități di Statele Unite, exact documentat situația juridică, cu, chiar cu conotații penale, care este cunoscut și de domnul primar și de domnul Florin Lixandru, am făcut sesizări peste sesizări, dar nu au dus la niciun rezultat. Vă mulțumesc foarte mult și vă rog să mă iertați că am îndrăznit.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Închideți microfonul, vă rog.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul președinte, domnul președinte....

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, vă rog, vă rog domnul Păiuși...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Dânsul a făcut o expunere..concluziile sau aicea trebuia să fie domnul primar ca să ..să-l ajute, nu? Deci practic primăria este bună de plată, trebuie să plătim 15.000 de euro, dânsul a câștigat procesul și ar fi de acord să se renunțe la lucrul ăsta cu condiția să-i punem la dispoziție acele spații pe care le-a avut în acel liceu. Înțeleg că doamna directoare se opune acestui, acestui demers și situația rămâne tot în aer, până la urmă. 

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da. Doamna consilier, e vorba de un proces pe rol, e vorba de un proces pe rol, nu este de competența consiliului.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vă rog spuneți-ne...

Domnul Radu Ștefănescu : Mă bucur foarte mult că doamna director are atâția avocați și rămân șocat că de la ..

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință : Dar lăsați cancanul, vă rog.

Domnul Radu Ștefănescu : De la buna colaborare cu domnul Bâzgan acuma se colaborează bine și cu noua putere de la sectorul 1. Doamna director nu are ce căuta pe acel post, pentru că dumneaei este în conflict de interese, eu am documentat situația, inclusiv la Ministerul Educației, memoriul a stat șase luni de zile și mi s-a reproșat că datorită acestui memoriu care îl viza pe domnul Lixandru, nu poate dumnealui să ajungă ministru. Am fost nevoit să-mi retrag memoriul, dar am să-l redepun și aici la dumneavoastră, iar domnul primar Tudorache are documentată situația exactă de anul trecut, de când am cerut audiență, din septembrie, ne-a primit în aprilie și în fine, ne-a răspuns așa că, lasă că rezolvăm noi și asta este rezolvarea. Deci nu cred că este cazul ca un consilier local ales al sectorului 1 să se compromită susținând o persoană penală.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință : Ok. Ok, am înțeles. Am înțeles, vă mulțumesc.

Domnul Radu Ștefănescu : Într-adevăr, Administraţia Școlilor a cunoscut această situație în detaliu, de-a lungul timpului și noi am cerut să fim ascultați și înțeleși, dovadă este că instanța a găsit acest prejudiciu de 15.000 de euro, nu înțeleg cum încă se poate a vota pentru doamna director, care și-a încălcat flagrant sarcinile de servici și mai mult, primăria și Administrația Școlilor se uită să recupereze prejudiciul de la dumneaei. Pentru că dumneaei a executat defectuos contractul. Cum poate o astfel de persoană să fie apărată de un consilier local al sectorului 1 ? Dumneaei a venit ca director al acestui liceu la mult timp după ce noi am venit în liceul acesta. Noi am avut o conviețuire foarte bună cu fostul director, într-adevăr bulgar, Romcov, dar de când s-a instalat dumneaei lucrurile s-au deteriorat, pentru că, în fine, ca o foarte deșteaptă s-a gândit că poate să fie

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință : Auziți ...

Domnul Radu Ștefănescu : un bun jucător și pe piața învățământului privat.

Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință : Auziți ...lăsați cancanul, nu sunteți în instanță de judecată, până la urmă, am înțeles problema dumneavoastră, dar chiar nu, nu înțeleg...Bine.., mai avem la .., mai avem la capitolul Diverse...

5.      Adresa Prefectului nr. S.M./13.976/P/27.07.2017, înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 989/01.08.2017, privind hotărârile nr. 164/30.06.2017, 169/30.06.2017, 180/30.06.2017 și 193/30.06.2017.

De asemenea mai avem :

6.      Adresa Prefectului nr. 9816; 15.525/P/10.08.2017 înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 1050/17.08.2017, privind hotărârile nr. 124/15.05.2017 și 22/31.07.2017.

Și la punctul 3 :

7.      Plângere prealabilă formulată de Asociația de Părinți din Colegiul German Goethe cu privire la revocarea parțială a hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 219/31.07.2017 referitoare la aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. G-ral Christian Tell nr. 22, sector 1, București, în vederea desfășurării activității Grădiniței Colegiului German “Goethe” și a Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Radulescu”.

Dacă nu mai aveți nimic de adăugat, vă rog frumos, da...

            Doamna Ilinca Macarie: Vroiam doar să spun că referitor la punctul 1 de  pe lista diverse am trimis astăzi proiectul modificat conform cerinței Instituției Prefectului și mai aveam o întrebare pe care am trimis-o tot la registratura, dar vroiam să-i o adresez doamnei Mureșan și aicea și anume referitor la hotărârea nr. 17 din 2017, cu proiectul Piața Amzei, am constatat că dânsa a refuzat contrasemnarea și vroiam să o întrebăm că n-a motivat refuzul. Vroiam să întrebăm care este motivația și ar fi trebuit să numească motivul legal.

            Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Motivul refuzului contrasemnării a fost transmis cu Instituția Prefectului, vă asigur că el există și a fost transmis cu Instituția Prefectului. Pe hotărârea 17, dar, ..

            Doamna Ilinca Macarie: Dacă înțeleg bine dumneavoastră ați refuzat contrasemnarea datorită mențiunilor trimise de Instituția Prefectului....

            Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Nu mai știu doamna consilier, va trebui să verific și o să revin în ședința viitoare cu informații suplimentare.  

            Doamna Ilinca Macarie: Ok.

            Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Deci Piața Amzei, da ?

            Doamna Ilinca Macarie: La parcul Gării am trimis, am înțeles despre ce e vorba și am trimis proiectul cu modificarea cerută.

            Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Ok..Vă mulțumesc, declar ședința închisă.

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,             

             Alexandru-Ştefan Deaconu                                              Mirona–Giorgiana Mureşan

         

 

 

                            Întocmit,

                  Georgeta Raportaru

                      Cristian Culea

                      Andreea Kutyik