Proces verbal din 28.02.2017

Proces verbal sedinta ordinara 28.02.2017

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  28 februarie 2017

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 737 din 21.02.2017, ţinând seama de art. 39, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării activităţii “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

2.      Proiect de hotărâre privind privind acordarea unei sume în valoare netă de 1000 lei şi a unei diplome aniversare  persoanelor domiciliate pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au împlinit vârsta de 100 de ani - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierului Brutărie din Nazarcea Grup, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul  Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2017- februarie 2018 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării cooperării  Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti,  prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare  și Funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

7.      Proiect de hotărâre privind mandatarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1, în vedere identificării spaţiilor necesare înfiinţării de parcaje publice subterane şi/sau supraterane – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de functii al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

9.      Proiect de hotărâreprivind modificarea Statului de funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

10.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Karin’s Kids Academy – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

11.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1  în Consiliul de  administrație la Asociației ”Pro Școală și Familie” – Liceul Teoretic Național – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții  al  Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

15.  Proiect de hotărâre privind implementarea programului „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ cu nivel preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București – Grupul de Consilieri PSD ai Consiliului Local al Sectorului 1;

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Amenajare, reabilitare şi amplasare obiect de artă plastică urbană în parcul Kiseleff – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

17.  Proiect de hotărâre privind implementarea programului „Masă caldă la semiinternat” la nivelul unităților de învățământ cu semiinternat  de pe raza sectorului 1 al Municipiului București - Grupul de Consilieri PSD ai Consiliului Local al Sectorului 1;

18.  Proiect de hotărâre privind implementarea programului „Școala de vară” la nivelul unităților de învățământ cu semiinternat de pe raza sectorului 1 al Municipiului București - Grupul de Consilieri PSD ai Consiliului Local al Sectorului 1;

19.  Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 218 din 18.11.2016 cu privire la aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 182/27.10.2016 privind aprobarea modificării art. 12 din Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/25.04.2016 privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 1, Şos. Odăi nr. 3-5, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

20.  Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 231 din 05.12.2016 cu privire la aprobarea nivelului maxim al drepturilor salariale aflat în plată în cadrul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, pe domenii  de activitate bugetară – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

21.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 94/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local al Sectorului 1, precum şi a unui supleant în Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București–Ilfov – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

22.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 100/28.07.2016 cu privire la numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

23.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 130/28.07.2016 cu privire la numirea unei comisii de examinare a oportunității încheierii unui Contract de închiriere şi  de negociere, în termenii și condițiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, București, în care funcționează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

24.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr . 7/28.01.2017 cu privire la aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Aron Cotruș nr. 65, Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Avionului nr. 34, Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Șos. Chitilei nr. 15A, Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Șos. Chitilei nr. 251A, Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Diocheți nr. 15A, Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Mezeș nr. 29 Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Natației nr. 45, Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Natației nr. 22, Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Petru Rareș nr. 13, Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Vacanței nr. 27, Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București;

35.  Proiect de hotărâre privind mandatarea Consiliului Local al Sectorului 1 de către Consiliul General al Municipiului București pentru încheierea unei înțelegeri de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Sectorul Centru al Municipiului Chișinău.

 

 

36.  Diverse:

Ø      Comunicare Asociaţia Sf. Ana privind dezacordul construirii a unui edificiu mai înalt de 3 etaje la adresa Str. Petru Rareş nr. 5-7, sector 1;

Ø      Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 - Comunicare soluţie dispusă în dosarul cu nr. 10603/P/2015 împreună cu un exemplar al referatului întocmit de organele de cercetare.

 

Proiecte peste Ordinea de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului ”Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1” și a funcției de manager de proiect - Primarul sectorului 1 al Municipiului București.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea îmbunătățirii activității de soluționare a petițiilor înregistrate la Primăria Sectorului 1 al Municipiului București – Grupul consilierilor locali USR.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea îmbunătățirii actului de transparență decizională și accesului cetățenilor la informațiile de interes public difuzate din oficiu, în cadrul Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București - Grupul consilierilor locali USR.
  4. Proiect de hotărâre privind mandatarea Directorului Direcției de Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi a Directorului  Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Sector1, în vederea încheierii unui Protocol pentru realizare şi finanţare de investiţii.
  5. Diverse

5.1.            Broșură ce raportează despre persecuția împotriva practicanților de Falun Gong în China, transmisă de Asociația Română de Qigong Falun Dafa.

5.2.            Solicitări adresate Primarului Sectorului 1, domnul Dan Tudorache, de către Sindicatul Angajaților Administrației Publice Locale Sector 1. Adresa este destinată spre știință Președintelui de ședință, domnul Alexandru-Ștefan Deaconu, și doamnei Mirona-Giorgiana Mureșan, Secretar al Sectorului 1.

 

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 26 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1, doamna  Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

           

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bună ziua stimați colegi. Vă rog să luați loc. Pentru început vom descărca Procesul-Verbal al ședinței de data trecută. Da, poftiți doamna Secretar.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Bună ziua. Se aude? Bună ziua. Supun spre aprobare Procesul-Verbal al ședinței din 31.01.2017. Se aude? Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară Consiliului Local Sector 1. Supunem spre aprobare Procesul-Verbal al ședinței din 31.01.2017. Cine este Pentru? Cine este Pentru descărcarea Procesului-Verbal al ședinței din 31.01.2017? Unanimitate de voturi. Constat o prezență de 26 de consilieri. Îi dau cuvântul domnului Președinte pentru aprobarea Ordinii de zi și a Ordinii suplimentare.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bună ziua stimați colegi. Ședința de astăzi ... Nu se aude? Nu se aude bine. O să încerc să stau un pic mai departe. E bine așa? Da, se aude un pic mai bine, da?  Pentru ședința de astăzi avem 36 de puncte pe Ordinea de zi, pe Ordinea de zi suplimentară mai sunt încă 5 puncte. Supun la vot Ordinea de zi de astăzi. Cine este Pentru? Unanimitate.

Supun la vot și Ordinea suplimentară. Cine este Pentru? Unanimitate.

Supun la vot Ordinea de zi în integralitatea ei.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE

Dau cuvântul domnului Primar.

Domnul Daniel Tudorache – Primarul Sectorului 1: Bună ziua. Doresc să scot de pe Ordinea de zi punctele 9 și 16.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Supunem la vot scoaterea de pe Ordinea de zi a punctelor 9 și 16. Cine este Pentru, vă rog. Unanimitate.

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Proiectul nr. 1 - Proiect de Hotărâre privind aprobarea desfăşurării activităţii “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 2 - Proiect de Hotărâre privind privind acordarea unei sume în valoare netă de 1.000 lei şi a unei diplome aniversare  persoanelor domiciliate pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au împlinit vârsta de 100 de ani.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Președinte, un amendament.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:u Da, vă rog.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Un amendament prin care vă rugăm ca Evidența populației să trimită informațiile către DGASPC și să anunțe mai departe beneficiarii. Un alt amendament, respectiv publicarea pe site în revista Primăriei acest demers și, dacă este posibil, actele să fie depuse și de reprezentanții legali. E foarte sumar și o să ne lovim de problemele astea în momentul în care va fi pus în aplicare.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, cu amendamente dacă sunt de acord. Am înțeles ce spuneți dvs. domnule consilier. Supunem la vot, totuși, acest punct, cu tot cu amendamentul colegului nostru, domnul Păiuși. Va fi formulat în scris acest punct de vedere. Da? Supunem la vot cu amendament. Cine este Pentru. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 3 - Proiect de Hotărâre privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierului Brutărie din Nazarcea Grup, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. Cine este Pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 4 - Proiect de Hotărâre privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2017 - februarie 2018. Cine este Pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 5 - Proiect de Hotărâre privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România”. Cine este Pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 6 - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman. Cine este Pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 7 - Proiect de Hotărâre privind mandatarea Administraţiei ......

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Dacă îmi permiteți, domnule Președinte.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, vă rog.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Aș avea un amendament la acest punct. În paralel cu identificarea spațiilor pentru construirea de parcări, ar trebui să știm întâi care este inventarul ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: În legătură cu Proiectul nr. 7, da?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Proiectul nr. 7, da.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Așa, că nu apucasem să-l citesc și vă știam la ... Colegul nostru vrea să ne spună despre Proiectul nr. 7 privind mandatarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1, în vedere identificării spaţiilor necesare înfiinţării de parcaje publice subterane şi/sau supraterane. Vă rog.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Bun. Aș vrea, în paralel cu această activitate de identificare ale spațiilor pentru construcții, să știm și care este situația exactă a celor peste 8.300 de locuri de parcare pe care ADP-ul le administrează în sector. În momentul de față le avem identificate doar în formă scrisă pe hărți din hârtie și în registre. De aceea aș propune completarea proiectului cu tema: în vederea cartografierii și optimizării gestionării locurilor de parcare din administrearea sa și a identificării spațiilor necesare înființării de parcaje publice subterane - supraterane. Deci, pe lângă această activitate de identificare ale terenurilor, să facem și o cartografiere în format GIS ale locurilor de parcare pe care le avem în subordinea ADP-ului. Mulțumesc.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Am și eu o întrebare aici.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Aceste locuri de parcare pe care le identificăm noi, vorbim despre domeniul public al municipiului, nu?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Nu, vorbim de locurile care sunt în administrarea ADP Sector 1 și care sunt închiriate cetățenilor din Sectorul 1. Nu vorbim de cele care sunt ale Primăriei Capitalei.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu, nu. Domeniul public, adică domeniul public al statului.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da,da.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ele sunt cumva îngrădite? Nu știu, întreb.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Nu, sunt marcate. Sunt marcate și tocmai ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ca să nu mai pierdem timpul, ar trebui să ordonăm să și îngrădească locurile respective. Pierdem timp. Dacă se poate.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Nu avem posibilitatea ....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ei au, ADP-ul are.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dacă tot am identificat un loc, l-am îngrădit și am pus marcajul pe el. El al nostru.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Sunt situații în care nu se poate face acest lucru.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Atunci revenim cu discuția, hai să discutăm la Comisie, da? Rămânem astăzi pe ceea ce propuneți dvs. dar, ca și idee, să le și îngrădim locurile respective.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Ce înseamnă o îngrădire, pentru că accesul în multe locuri de parcare se poate face din lateral, de exemplu, și dacă ai un gard cum îl faci. Îl restricționezi. Nu se poate.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ele trebuiesc curățate și îngrădite, asta este obligatoriu. Obligatoriu.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: N-ar mai fi accesibile. Nu cred că se poate stabili per total îngrădirea, ar trebui individual ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Am greșit. Discutăm la Comisie pe această temă dacă e. Să nu pierdem timpul acum, da? Revenim. Mulțumesc. Eu am ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnule Director doreați să faceți o precizare în legătură cu amendamentul colegului nostru Bulfon? Da, este în regulă.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Vroiam să-l întreb pe domnul Director referitor la îngrădire. Se pretează spațiile, pentru că sunt multe care nu se pretează la această lucrare.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Amendamentul dvs. ......

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Care dintre ele, că sunt două. Al meu a fost cu cartografierea locurilor. Domnul Goncea l-a avut pe acela cu îngrădirea. (nu se aude sonorul)

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, mulțumesc. Am înțeles. Deci rămânem la amendamentul domnului Bulfon.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Aș mai face o precizare.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da. Da, vă rog.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Ideea colegului este foarte bună, dar în același timp ar trebui cumva să vedem dacă și cele 8.200 se pot preta a fie transformate în parcări subterane. Adică nu stăm să nu căutăm și alte locuri. Poate și cele care sunt să fie incluse în această căutare. Că nu se specifică dacă altele sau și astea sau din astea. Adică, trebuie o dată cartografiate cele care sunt.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Absolut de acord. Dar cele 8.300 de locuri din informațiile pe care le avem de la ADP sunt în mare parte parcări de reședință arondate blocurilor, care se găsesc în curțile interioare ale blocurilor sau în vecinătatea lor. Este prea puțin probabil, dar totodată de a face și verificarea. Repet. Este prea puțin probabil ca acestea să se preteze construcțiilor. Dar se va verifica. Odată fiind în teren cu cartografierea se poate verifica și identifica dacă există această posibilitate.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Sunt blocuri care au o parcare mai mare care se poate transforma în subteran.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: De acord. Asta se poate vedea în momentul în care se face identificarea în teren.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Dar să se specifice și acest lucru. Adică și din cele 8.200 să se ... Să nu ne apucăm să căutăm și în alte părți.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Titlul pe care l-am propus nu exclude această posibilitate.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Ok!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Stimați colegi. Atâta vreme cât o să punem în scris acest amendament, nu este absolut nicio problemă. Vom vota proiectul de hotărâre cu amendament. Cine este Pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 8 - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1. Cine este Pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 10 - Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administrație la Grădinița Karin’s Kids Academy. Vom vota cu buletine de vot. Trebuie o propunere pentru un reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al acestei grădinițe. Nu avem nicio propunere. Eu nu am primit. Da. Niciunul dintre colegi? Stimați colegi. Nu avem nicio propunere pentru acest Consiliu de Administrație? Avem nevoie de o propunere pentru Consiliul de Administrație la Grădinița Karin’s Kids Academy.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Am o întrebare. Există și adresa grădiniței care a trimis-o la Primărie? Eu nu am văzut-o. Și este privată, nu?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Și nu înțeleg de ce trebuie să avem un reprezentant într-o grădiniță privată?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Pentru că e prevedere legală, trebuie să avem un reprezentant în Consiliul de Administrație.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Înseamnă că ar trebuie să avem în toate grădinițele private din București, nu?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: La solicitarea lor, da.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Ok, nu știam.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, dacă nu există nicio propunere, am să mă autopropun în acest ...

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Până veți primi buletinele de vot, trecem mai departe la Punctul nr. 11 - Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administrație la Asociației ”Pro Școală și Familie” – Liceul Teoretic Național. Propunerea în acest Consiliu de Administrație este Cosmin Fodoroiu.

Și vom reveni la aceste puncte imediat ce veți primi buletinele de vot.

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 12 - Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1.

Se modifică Anexa nr. 1 a Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016, în sensul înlocuirii domnului Cristian-Gabriel Seidler cu doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand în Comisia de studii, prognoze economic-sociale, buget, impozite și taxe locale -  domeniul buget-finanțe. Respectiv a doamnei Clotilde-Marie-Brigitte Armand cu domnul Manuel Augustin Vieru în Comisia de cultură, învățământ, sport, mass media și culte. S-a făcut o rocadă.

Cine este Pentru această modificare? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 13 - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1. Cine este Pentru? Proiectul nr. 13 – Organigrama de la ADP Sector 1. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 14 - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții  al  Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1. Cine este Pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Proiectul nr. 15 - Proiect de Hotărâre privind implementarea programului „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ cu nivel preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București. Cine este Pentru?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Avem o interpelare aici.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Problema noastră ... domnul Goncea numai puțin, vă rog. Deci, problema este în felul următor. Bugetarea este făcută pentru un an de zile. Noi suntem la mijlocul anului practic. Este prinsă o sumă foarte mare și nu cred că este corect din punct de vedere legal să aprobăm o bugetare 2016-2017. Deci, ar trebui fie să facem un amendament, fie să se revină cu acest proiect în ședința următoare și completat așa cum trebuie din punct de vedere tehnic. Adică, nu se pune problema de a nu-l vota, se pune problema de a vota ceva corect. Aici poate să intervină și doamna Secretar. Și aș ruga-o chiar să se uite puțin peste planul respectiv. Deci, legal. Trebuie să aprobăm o bugetare care este pentru un an 2016-2017, în condițiile în care noi suntem în 2017. Domnul Lixandru?

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Bugetarea este făcută pe 9 luni. Dintr-un an calendaristic, 9 luni sunt luni de școală, 3 luni sunt luni de vacanță. Deci acoperă întreg anul 2017 bugetarea. Am trimis aseară documentele în format Excel și dacă v-ați fi uitat pe formulele de calcul ați fi putut observa că este calculul făcut pe 9 luni calendaristice, însemnând lunile de școală dintr-un an calendaristic.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Lixandru. Eu aici am 4.465.000 lei total buget lună – total buget an. Calculul este făcut pe an aici.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Pe an calendaristic 2017, însemnând 9 luni de școală.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Noi am primit toate aceste lucruri ieri. Vă dați seama că nu am avut cum să studiem într-un mod corect. Am avut o Expunere de motive, am avut un Proiect. Dar tot ceea ce este, mă refer la partea tehnică, am primit-o ieri seara sau ceva de genul ăsta. A, dimineața asta. Vreau să înțelegeți că nu dorim respingerea lui. Problema noastră este din punct de vedere al legalității, deci nu al proiectului în sine. Proiectul în sine dacă va fi prins din punct de vedere tehnic corect, nu avem nicio problemaă cu el.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Care este problema legalității? Ca să vedem ce este ilegal.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Dacă îmi permiteți să intervin. S-a făcut o solicitare pentru un Raport de specialitate către AUIPUS – se poate vedea la sfârșitul proiectului, există o adresă în acest sens. Având în vedere termenul la care s-a depus proiectul și dispozițiile legale incidente, se poate considera implicit favorabil lipsa Raportului de specialitate.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci, avem Raport favorabil sau nu avem, că nu înțeleg? Nu se aude foarte bine.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Nu. S-a depășit termenul de 30 de zile pentru depunerea Raportului de specialitate din partea AUIPUS. Ceea ce înseamnă, conform dispozițiilor legale, implicit favorabil.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Este păcat că avem un proiect foarte bun, o idee foarte bună și din păcate nu este susținută tehnic corect.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun. Înțeleg de la doamna Secretar că acest proiect are Raport favorabil implicit, de vreme ce s-a depășit termenul de 30 de zile. Bun. Vom trece la vot atunci.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Două secunde, până trecem la vot. Avem aici în proiect perioada de implementare – Programul educațional „Grădinița pentru toți” se va desfășura pe durata anului școlar 2016-2017 începând cu semestrul al II-lea. Având în vedere că trebuie să facem și procedura de licitație, avem timp pentru acest proiect? Așa scrie aici.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Licitație pentru ce?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Poftim? Pentru semestrul al II-lea.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Licitație pentru ce?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Pentru semestrul al II-lea care deja a început.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Licitație pentru ce, am întrebat.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Pentru implementarea proiectului. Nu vă trebuie licitație. Și la acesta și la proiectele următoare.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Dacă veți urmări cifrele pe fiecare unitate de învățământ în parte, nu va depăși suma de 30.000 de Euro, ceea ce permite implementarea directă.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: A, perfect atunci.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Iar proiectele au fost depuse din luna decembrie, în ideea că vor intra în aplicare din februarie când a început semestrul al II-lea. De aceea este trecut așa.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Am înțeles.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Poftiți? De pe SEAP se ia. Tot de pe SEAP se ia, nu e licitație. Implementarea directă se poate rezolva în ...... E achiziție directă, ca să fiu ... Legea 98 a Achizițiilor publice – avem achiziția directă definită acolo. Căutați-o acolo și discutăm după.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul nr. 15. Cine este Pentru, vă rog. Vă rog. Cine este Pentru?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Dați-mi voie. O întrebare. De când se dorește aplicarea efectivă a programelor?

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Din momentul în care se va primi bugetul pe 2017.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: De ce nu-l includeți în bugetul 2017? De ce e nevoie de această hotărâre acum, în loc să fie validat odată cu bugetul 2017?

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Noi aprobăm implementarea proiectului acum, urmând ca bugetarea să se facă în momentul când aprobăm bugetul pentru unitățile de învățământ. Noi aprobăm proiectul acum să-l aplicăm, iar bugetarea o aprobăm când aprobăm proiectele de buget.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Dar de ce este nevoie de o hotărâre specială? De ce nu e pur și simplu inclus în buget și atât.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Văd că pierdem timpul doamnă. Noi activăm un proiect acum. Bugetul îl facem peste 2 săptămâni, cum ați spus și dvs. Activăm un proiect. Câștigăm timp.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Deci pentru a cîștiga o lună?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dar foarte mult e o lună. În lumea noastră ... mai avem 3 ani și jumătate și ne dau afară.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: În baza hotărârilor de Consiliu adoptate anterior se pot fundamenta bugetele pentru unitățile de învățământ pentru anul 2017. Cum să fundamentez un buget pe o chestie care nu e aprobată. Așa, am aprobat proiectul acum, urmând ca AUIPUPS, în momentul în care fundamentează bugetul pentru 2017 să țină cont de toate problemele care trebuiesc rezolvate.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: De ce nu aveți acest aviz de la AUIPUPS ăsta, de la Direcția respectivă? Nu trebuia să existe un aviz în spate, o ceva ...

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Nu avem nevoie de aviz. A fost transmis către AUIPUPS faptul că nu s-a emis un Raport de specialitate în termen de 30 de zile – se consideră aviz favorabil implicit.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Știți de ce? Pentru că proiectul acesta l-ați mai introdus dvs., după care l-ați scos în luna decembrie dacă nu mă înșel. Erau prinse toate ....

Domnul Ionel-Florian Lixandru: În ianuarie, pentru că erau toate 4 la un loc și au fost....... S-a propus ruperea în 3 proiecte, 4 chiar.

Domnul Oliver-Leon Păiuși : E un milion de euro.......

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea : Iertați-mă, eu consider că este un pas înainte. Doamna Clotilde....Doamna....Doamna....Madam.... Eu consider că este un pas înainte către Europa. Noi care intrăm în Europa cu copiii noștri, învățându-i bine. Noi, neînvățându-i să fie escroci ca mine sau ca altul...

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă : Domnul Președinte. Dorim și noi o pauză de consultări pe acest proiect și pe proiectul ”Grădinița pentru toți”,  ”Masa caldă” și ”Școala de vară”. O pauză de 5 minute. Mulțumim frumos.

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: O pauză de 5 minute. Da, luăm o pauză de 5 minute de consultări.

 

În timpul pauzei - Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea a anunțat rezultatul votului de la Proiectele de hotărâre nr. 10 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administrație la Grădinița Karin’s Kids Academy și nr. 11 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administrație al Asociației ”Pro Școală și Familie” – Liceul Teoretic Național.

 

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: S-au numărat voturile pentru......., mă iertați, colegii .... Colegii! S-au numărat voturile pentru domnul Fodoroiu. Domnul Fodoroiu are 21 de voturi Pentru, 1 Împotrivă și 4 Anulate. La anulate avem pe cineva care-l pupă! De ce trebuie să te pupe pe vot nu știu! La anulate avem unul care zice: nu știu dacă are timp, nu știu ce a vrut să spună. La anulate avem unul care a tăiat și a scris votat! Așa. Și mai am unul care scrie ”Te pup!” Stai frate, ori te votăm, ori te pupăm! Deci cu 21 voturi Pentru, 5 Anulate, l-am declarat apt.

Iar, avem ... pentru Domnul Ștefan Deaconu avem 25 de voturi Pentru și 1 Anulat, dar cel anulat este tot un Da cu o semnătură. N-a fost împotrivă. Mulțumesc mult.

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, haideți să ne reluăm locurile. Haideți, vă rog să reluăm ședința.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea : Deci, încă o dată, vă rog mai multă seriozitate, dacă se poate. Nu merge.. așa....Mai multă seriozitate, dacă se poate. E bine, mai multă seriozitate.

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Haideți, vă rog stimați colegi să ne reluăm locurile. Rămăsesem la Proiectul nr. 15, pentru care am luat și pauză de consultări. Să trecem la vot. Bun, haideți să trecem la vot pentru proiectul nr. 15, implementarea programului ”Grădinița pentru toți”. Cine este pentru? Cine este pentru proiectul nr. 15?.... 8 voturi pentru, voturi împotrivă......., abțineri..?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Domnule Președinte, dacă vă rog să luăm pauză 5 minute ca să putem să dezbatem, mi-ar fi plăcut înainte de a da acest vot să dezbatem și în ședință, dacă se poate...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Deci exact același lucru cer și eu...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Că noi de exemplu, am avea niște propuneri, nu de alta...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea : Dacă puneți mâna pe microfon ca să facem microfonie, v-aș ruga să ne spuneți pentru ce ne-am abținut? Că ne abținem și noi. Care este motivul abținerii? Atât. Mulțumesc mult.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, am înțeles, am înțeles pauza, dar.... era pentru dezbatere, dar dacă facem dezbatere și în ședință ce rost mai avea pauza? Bun, deci atunci spuneți-ne concluziile dezbaterilor din cele 5 minute, că vreau și eu să înțeleg....

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand : Eu vreau să vă spun din partea noastră......

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog....

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand : Deci suntem de acord cu ideea proiectului și susținem pe fond, dar sunt două probleme: primul este faptul că am primit informația extrem de târziu și vrem să menținem o cooperare profesionistă, în sensul că primim informația cu 5 zile înainte de dezbatere. Primul lucru. Al doilea, acest timp foarte scurt nu ne-a permis să înțelegem bugetul care se referă la un an, când de fapt am înțeles că vreți să implementați acest lucru în al doilea semestru, care deja a început, nu ne e clar partea de implementare și bugetul alocat, aferent implementării.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea : Am înțeles aceste 2 ..... 2 opțiuni ale dumneavoastră. Am o întrebare. Dacă noi repetăm ședința peste 5 zile, facem o extraordinară pentru acest punct, ca să aveți timp de studiu și dacă în aceste 5 zile dumneavoastră veți găsi normal și noi vă vom explica așa cum vă explicăm, vom vota, nu? Pentru că proiectul este, credem noi, că este bun. Domnul președinte de ședință, vă rog, vă rog .........

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Amânăm cele trei proiecte....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea : Vă rog în a lua în calcul o ședință peste 6 zile, nu 5 zile, în care să rediscutăm doar aceste proiecte. Vă mulțumesc mult.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mulțumesc.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea : Pentru că este un proiect important pentru noi toți. Și dânșii sunt de acord, nu sunt împotrivă, că n-au spus. Nu sunt împotrivă. Nu. Dar hai să vedem despre ce e vorba, hai să afle și dânșii despre ce e vorba.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon : Dacă-mi permiteți domnule președinte. Așa cum am spus și ieri în comisie, o repet și astăzi, așa cum a spus și colega mea Clotilde, susținem aceste proiecte, susținem toate proiectele care sunt pentru copii, care sunt pentru elevi, ca dovadă cele pe care le-am și votat anterior, dar trebuie să le și înțelegem foarte bine și în plus, așa cum a spus Clotilde, materialele ne-au parvenit ieri după amiază, după ora 5, eu am fost în ședința de comisie de învățământ și am văzut materialul pe care îl avea tipărit domnul Lixandru, eu neavându-l, l-am văzut de la dânsul din mână. Atât. După aceasta ajungând acasă, ne-au fost trimise pe mail. Informațiile ne-au parvenit extrem de repede, nu am apucat să le parcurgem pe toate, dorim să le înțelegem și dorim să sprijinim acest proiect. Mulțumesc.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea : Ați vorbit ca niște oameni de afaceri. Am planificat-o. Ne uităm peste proiect, îl citim împreună, e bun, îl trecem, nu e bun.....

Domnul Oliver-Leon Păiuși : Domnul Goncea e vorba de 3 proiecte aici, 3 proiecte....

Domnul Ionel-Florian Lixandru : Dacă îmi permiteți să intervin. Scopul acestui proiect de hotărâre nu este să bugetăm, să aprobăm implementarea acestui proiect, bugetarea o să o discutăm la capitolul buget. Sunt două chestii distincte. Azi, dacă aprobăm, aprobăm implementarea proiectului. Colegii de la AUIPUPS vor lucra la buget și vor veni cu propunerea de buget în următoarea ședință, dacă eu nu aprob azi proiectul și vin vineri și discut acest proiect de hotărâre și tot vineri vine și proiectul de buget pentru școli, ce am făcut? Nu am făcut nimic pentru că nu îl pot implementa. Eu creez baza pentru implementarea unui proiect. Suntem de acord sau nu suntem de acord să implementăm acest proiect. Colegii de la AUIPUPS vor lucra în funcție de ce decidem noi astăzi, de aceea el apare acum. Noi nu discutăm de buget acum, nu se specifică nicăieri de buget în hotărârea de consiliu. Luăm hotărârea de a implementa sau nu un anumit proiect. Domnul Goncea am mai amânat hotărârea de consiliu pentru......

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă : Dragi colegi și grupul PNL este de acord cu acest proiect, considerăm că perioada de implementare este foarte scurtă. Am înțeles că va fi o ședință extraordinară pentru cățeii care se mută de la Odăi la Primăria Capitalei, ne-a spus colega de la USR.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor : Va fi o ședință de îndată.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă : Facem atuncea și discutăm atuncea acest proiect când facem extraordinara pentru căței, dacă există această extraordinară, domnul Primar ce știți?

Domnul Daniel Tudorache – Primarul Sectorului 1 : Vineri la ora 12.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă : Vineri la ora 12, reluăm ca să nu mai pierdem timpul, reluăm în discuție și acest proiect și ne gândim, mai citim, mai vedem...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea : Pe mine mă interesează foarte puțin cățeii de la Odăi. Pe mine mă interesează ceea ce........

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă : Și aceasta. Este un proiect bun și vrem să-l susținem, grupul PNL. Mulțumesc frumos.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea : Deci, ca să... ca să ne înțelegem. Vineri discutăm pe oportunitate, ulterior, atunci când discutăm bugetul, avem timp să facem sau să nu facem implementarea în buget. E foarte ușor. A...ne-am înțeles?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu : Stimați consilieri, vorbim de un singur proiect, care are buget total de un milion de euro. Mă auziți un pic?Așa, dacă stau mai departe.....Vorbim de un proiect care se implementează pe semestrul al doilea...Domnul Goncea, v-am ascultat, dacă îmi permiteți și mie. Mulțumesc mult! Sunt femeie totuși, da? Mulțumesc! Deci vorbim de un singur proiect care se implementează pe semestrul al doilea, 2016-2017, care are costtotal de un milion de euro și dacă nu se aplică pe tot semestrul și se aplică doar pe două luni, costul va fi de 50.000 de euro, fie că vorbim de 33 de unități de învățământ.. Este un singur proiect. Punct. Trebuie să se facă licitație.

Domnul Ionel-Florian Lixandru : Dați-mi voie să vă contrazic...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu : Suntem de acord cu proiectul dar nu în această formă.

Domnul Ionel-Florian Lixandru : Nu vorbim de licitație, fiecare unitate de învățământ își va contracta serviciile și se merge pe legea achizițiilor publice, legea 98 pe cumpărare directă.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu : De unde este finanțat, domnule inspector? De la bugetul local, da, deci este un singur proiect, dumneavostră așa ne-ați trimis. Este un singur proiect. Înseamnă că acest singur proiect....

Domnul Ionel-Florian Lixandru : Păi ce ați dori, să vină 30 de unități de învățământ să își depună proiect aici...?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu : Deci vă repet, este un singur proiect cu cost total de un milion de euro. Trebuie făcută licitație, trebuie transparență. Mulțumesc mult..și e ultima dată....                 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Până una alta, aceste proiecte le avem pe Ordinea de zi, așa că va trebui să mergem mai departe cu procedura de vot. Supunem din nou la vot proiectul nr. 15. Cine este Pentru?

Nu a retras nimeni proiectul, domnul Goncea, ce să facem cu el? Păi da cine să-l retragă, eu? Da.... Nu s-a dus procedura până la final că am fost întrerupt. Da? Bine....Inițiatorul, da, domnule....

 

Domnul Daniel Tudorache – Primarul Sectorului 1 : Da, am rugămintea să retragem de pe ordinea de zi 15, 17 și 18.

Doamna Steluța Todea : Dar nu înțeleg de ce le retrageți pe toate? Era vorba fix de primul proiect, nu de celălalte.

Domnul Daniel Tudorache – Primarul Sectorului 1: Le vom discuta la pachet pe toate 3.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă : Noi discutăm despre proiectul ”Grădinița pentru toți”. Nu, nu, nu ....n-am cerut, nu a cerut nimeni de la PNL acest lucru, era vorba de......

Domnul Daniel Tudorache – Primarul Sectorului 1 : Este aceeași problemă.

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Deci, supunem la vot retragera celor 3 sau unul singur? Bun, supunem la vot retragerea celor 3 proiecte de pe Ordinea de zi: 15, 17 și 18. Cine este Pentru? Retragerea celor 3 puncte de pe Ordinea de zi, da! Da, Unanimitate.

PROIECTELE DE HOTĂRÂRE NR. 15, 17 ȘI 18 DE PE ORDINEA DE ZI AU FOST RETRASE ÎN UNANIMITATE

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mergem mai departe..

Punctul nr. 19 aici a intervenit o mică modificare în titlul proiectului, şi anume Proiect de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/25.04.2016  şi  abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218 din 18.11.2016....Este vorba despre aprobarea modificării art. 12 din Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/25.04.2016 privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 1, Şos. Odăi nr. 3-5, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. Cine este pentru?

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Dacă îmi permiteți să intervin. Pe acest proiect de hotărâre am primit o sesizare din partea Instituției Prefectului cu privire la revocarea hotărârii. Acesta este motivul pentru care solicităm abrogarea.

Domnul Oliver-Leon Păiuși : Aici este o nebunie pur și simplu. Revocăm revocarea revocării, ceva de genul ăsta e.....

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Abrogăm hotărârea nr. 218/2016 ca urmare a plângerii prealabile formulată de către Instituția Prefectului pentru intrarea în legalitate.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da. Cine este Pentru, vă rog?

Domnul Oliver-Leon Păiuși : Ne mai explicați o dată doamnă, vă rog frumos. Deci, Instituția Prefectului a cerut revocarea.....

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Instituția Prefectului a formulat o plângere prealabilă în vederea revocării hotărârii 218/2016, motiv pentru care o introducem pe Ordinea de zi, în sensul revocării....

Domnul Oliver-Leon Păiuși : Deci, noi aplicăm acuma decizia Prefectului, da?

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Solicitarea Prefectului. Nu e o decizie, e o solicitare de abrogare.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da, trecem la vot. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 20 - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 231 din 05.12.2016 cu privire la aprobarea nivelului maxim al drepturilor salariale aflat în plată în cadrul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București si al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, pe domenii  de activitate bugetară.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1:  Dacă îmi permite domnul Președinte. Din nou, am primit o solicitare de la Instituția Prefectului pe plângere prealabilă în sensul revocării acestei hotărâri. Acesta este motivul pentru care solicităm în fața consiliului abrogarea.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea : Eu unul nu sunt de acord. Eu unul...Se aude bine? Se aude..?

Domnul Oliver-Leon Păiuși : Domnul Goncea nu.....vă aduceți aminte ce s-a întâmplat....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea : Eu unul nu sunt de acord în principiu. Eu unul, Liviu Goncea, nu ceea ce reprezint. Deci eu unul nu sunt de acord în principiu. Atât. Se aude mai bine așa?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Supunem la vot acest punct. Cine este Pentru – Punctul 20? Împotrivă? Abţineri?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă:  Domnule Preşedinte două secunde, ne poate cineva da detalii despre decizia Prefectului? Este şi domnul de la Sindicat, mai ne poate explica cineva pe acest proiect detalii în plus? Mulţumesc frumos.

            Doamna Mirona–Giorgiana Mureşan: În ceea ce priveşte plângerea prealabilă a Instituţiei Prefectului, ea vizează revocarea proiectului de hotărâre, întrucât Consiliul Local din punct de vedere al Instituţiei Prefectului nu are în competenţă aria stabilită prin hotărârea anterioară, prin nr. 231. Motiv pentru care, pe  plângere prealabilă în termen legal de 30 de zile de la comunicare, ni s-a solicitat intrarea în legalitate în sensul revocării acestei hotărâri. Deci, în situaţia în care nu se va aproba o revocare, va fi o acţiune în anulare din partea Instituţiei Prefectului în instanţa de Contencios Administrativ.

            Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă îmi permiteţi doamna Secretar. Există vreo contestaţie la domnul Prefect la această hotărâre? Și dacă da, ne puteţi spune cine a contestat mărirea salariilor funcţionarilor din primărie? Mulţumesc mult.

            Doamna Mirona–Giorgiana Mureşan:  Doamna consilier, este vorba despre plângere prealabilă pe care o face Instituţia Prefectului pe un control de legalitate a actelor administrative. Îmi cer scuze, e o problemă de sonorizare. Este vorba despre control de legalitate pe care-l face Instituţia Prefectului în sensul aprobării sau respingerii unei hotărâri pe control de legalitate. Prefectul a constatat că, Consiliul Local nu are în atribuţii posibilitatea majorării salariilor sau de a stabili drepturile salariale, motiv pentru care ne-a solicitat revocarea acestei hotărâri. Acesta este motivul pentru care vă solicităm .........

            Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Mă interesa să ştiu dacă a dat cineva vreun raport negativ la acest ... sau dacă a contestat, asta mă interesa. Era vorba de nişte măriri salariale, atât.

            Doamna Mirona–Giorgiana Mureşan: La momentul la care s-a întocmit raportul de specialitate pe proiectul de hotărâre: da - el a fost negativ, în sensul imposibilităţii promovării proiectului de hotărâre, iar Secretarul a refuzat contrasemnarea hotărârii.

            Doamna Mirona–Giorgiana Mureşan: Avem rugămintea să vă îndreptaţi către microfon, pentru a se putea înregistra. Domnul Novac! Avem rugămintea să mergeţi la microfon pentru a se putea înregistra.

            Domnul Ştefan-Tiberiu Novac: Deci, ca să fiu puţin mai explicit. De când s-a pornit cu această hotărâre s-a pornit puţin greşit. În momentul în care a avut loc şedinţa, aţi interpelat de 3 ori pe doamna Secretar dacă este legală sau nu este legală această hotărâre. Nu s-a exprimat, din păcate absolut deloc, nici că este legal nici că nu este legal. Am vorbit cu domnul Preşedinte la data când s-au depus actele, dânsul nici nu ştia exact că doamna Secretar refuză să semneze, că a refuzat să semneze. Ajungând dosarul la domnul Prefect, am avut o discuţie personal cu dânsul referitor la această situație. I-am zis textual din partea sindicatului: domnule de ce nu ataci în Contencios? Ai dreptul ăsta, este normal. A zis, nu eu o dau spre reanalizare. Deci dosarul este spre reanalizare, nu este pentru ca dumneavoastră să decideţi abrogarea acestui dosar, acestui proiect, scuzaţi.

            Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Deci doamna Secretar nu a semnat proiectele de hotărâre.

            Domnul Ştefan-Tiberiu Novac: Nu, a scris: refuză de semnat. Pornind de la acest lucru s-a dat totul peste cap. Noi am început un proces colectiv referitor la această situaţie ca să eliminăm toate divergenţele şi toate problemele, ca să dea o hotărâre judecătorească referitor la această hotărâre. Acum dumneavoastră dacă abrogaţi această hotărâre luaţi şi ultima şansă a salariaţilor. Acum rămâne la latitudinea dumneavoastră cu rugămintea, dacă ne daţi şansa asta ca să ne judecăm pe această hotărâre.

            Vreau să mai menţionez un singur lucru. Ne-a venit răspuns şi de la ITM şi de la Ministerul Muncii, nu scrie nimic de nelegalitate. Am trimis şi pe e-mail. Acum nu ştiu dacă v-a parvenit, dacă nu, vă mai trimit odată aceste răspunsuri, ca să vă daţi seama exact de răspunsurile ..…

            Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Poate până atunci ne răspunde şi doamna Secretar de ce a refuzat să semneze. Ne face adresă cum ne-aţi făcut dumneavoastră şi ne spune de ce refuză să semneze.

Domnul Ştefan-Tiberiu Novac: Da. Și vă trimit, vă pun la dispoziție toate actele. Exact.

            Doamna Mirona–Giorgiana Mureşan:  Eu am dat o explicaţie la momentul întocmirii procesului-verbal şi la momentul la care s-a realizat votul pe acest proiect de hotărâre şi am spus foarte clar că nu intră ... Dacă se aude mai bine acum? La momentul la care s-a votat proiectul de hotărâre am explicat, foarte clar. Nu intră în competenţa Consiliului să voteze salarii, despre asta este vorba.

            Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Domnul Director ne cerea ca să amânăm până vineri, ca să răspundă şi doamna Secretar, în scris, de ce refuză să semneze.

            Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea: Propun spre amânare.

            Doamna Mirona–Giorgiana Mureşan:  Eu pot să dau răspunsul acum de ce nu am contrasemnat. Pentru că nu este legal ... Eu cred că se aude foarte bine. Cred că se aude foarte bine. Deci, am refuzat contrasemnarea pentru că, Consiliul Local nu poate vota salarii.

            Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: (nu se aude tot) ... Doamna Secretar. Dvs. ați primit o solicitare în scris ...  la mapă vineri. Mulțumesc frumos.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Stimaţi colegi! Stimați colegi! I-aţi pus o întrebare doamnei Secretar. Ascultați ... ştiu că nu se aude, dar ce putem să facem acum? E o problemă tehnică care nu cred că ţine de niciunul dintre noi.

            Doamna Mirona–Giorgiana Mureşan:  S-a pus problema competenţelor Consiliului Local de a se pronunţa cu privire la măriri salariale. Punctul de vedere al Instituţiei Prefectului este că excede lipsa de competenţă a Consiliului Local acest aspect. Acesta este motivul pentru care se solicită abrogarea acestei hotărâri în procedură prealabilă. Este foarte clar. Iar la momentul la care s-a adoptat hotărârea într-adevăr nu am contrasemnat, cu un raport de specialitate negativ din partea Direcţiei Juridice pe care l-aţi avut la mapa de hotărâri.

            Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Eu am înţeles că dumneavoastră aţi primit o solicitare scrisă şi mi-ar  plăcea ca toţi funcţionarii din această primărie să respecte, cum o şi fac de altfel, şi să răspundem în 30 de zile cum scrie la lege, în scris, doamna Secretar, de ce? Și motivat. De ce nu semnaţi sau refuzaţi să susţineţi măririle salariale? Vă mulţumesc frumos.

            Doamna Mirona–Giorgiana Mureşan:  Tocmai v-am explicat doamna consilier, nu e necesar de un termen de 30 de zile. Prefectul a solicitat ……

            Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: V-am explicat şi eu. Aţi primit o solicitare în scris, aş avea rugămintea să daţi tot în scris, în 30 de zile. Deși au trecut ...

            Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea:  Haideţi să terminăm cu polemica şi să trecem la vot. Vă rog treceţi la vot.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Haideţi stimaţi colegi să votăm. Supun la vot Proiectul numărul 20. Cine este Pentru? Pentru Proiectul nr. 20. Da. Pentru abrogare.

Domnule Goncea! Domnul Goncea, aţi formulat o propunere de amânare pentru acest proiect ?

            Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Dacă tot avem extraordinară vineri, discutăm căţeii, discutăm grădiniţa şi intrăm şi cu salariile.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: O facem mai mare decât o ordinară. Bine, haideţi să supunem la vot amânarea acestui proiect, pentru şedinţa extraordinară de vineri. Cine este pentru amânarea proiectului?

            UNANIMITATE – Proiectul SE AMÂNĂ pentru şedinţa extraordinară.

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mergem mai departe cu proiectul 21 - Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.94/28.07.2016 privind  .....

Domnul Oliver-Leon Păiuși:  Numai puțin. Domnule Goncea am o rugăminte. Să nu mai facem imagine, pentru că legea este foarte clară aici. Noi nu avem cum, din calitatea pe care o avem de consilieri şi ceea ce reprezentăm noi Consiliul Local, să mărim salariile. Este interzis. Am înțeles, dar ...

            Doamna Ilinca Macarie: Dar nu e vorba de opinie, e vorba de lege.

            Domnul Oliver-Leon Păiuși: Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu-i ajutăm aşa.

            Doamna Ilinca Macarie: Scuze. Nu e vorba de opinie, e vorba de lege. E vorba de lege și nu de opinii. Și eu vreau să-i ajut.

            Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, bun. Haideți să mergem mai departe, vă rog.

Punctul nr. 21 - Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.94/28.07.2016 privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului Local al Sectorului 1, precum şi a unui supleant în Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București – Ilfov.

Doar supunem la vot înlocuirea domnului Seidler cu domnul Vieru. Da? Cine este Pentru, vă rog? Cu domnul Vieru, da. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

La Punctul nr. 22 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1.

            Pe lângă Anexa 1 mai avem şi o Anexă 2 în materialele printate pe care le vedeţi dumneavoastră, unde o să vedeţi că la anumite unităţi de învăţământ s-a modificat numărul de reprezentanţi în Consiliu.

            Domnul Ionel-Florian Lixandru: Dacă îmi permiteți, domnule Președinte.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Da. Vă rog, domnule Lixandru.

            Domnul Ionel-Florian Lixandru: E vorba de Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3160/2017, care aduce modificări în structura consiliilor de administraţie la unităţile de învăţământ tehnologic Acolo unde Consiliile de Administraţie erau formate din 9 membri, rămân doar 2 reprezentanţi ai Consiliului Local, un reprezentant al Consiliului Local, iar unde consiliile erau constituite din 3 membrii rămânând 2 reprezentanţi ai Consiliului Local, motiv pentru care a trebuit să se modifice componenţa Consiliului de Administraţie la un număr de 8 unităţi de învăţământ din Sectorul 1. Este vorba de Colegiul Agricol ....., Colegiul Tehnic Media, Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân, Colegiu Tehnic de Aeronautică Henri Coandă, Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, Colegiul Tehnic Ferovial Mihai I, Colegiu Tehnic Mecanic Griviţa și Colegiu Economic Virgil Madgearu.

            Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Am şi eu o întrebare, noi trebuie să fim de acord cu lista aceasta şi cu oamenii de pe listă? Pentru că de exemplu văd aici un nume Eugen Berceanu, care nu numai că a înjurat şi a vorbit foarte urât la adresa tuturor protestatarilor, s-a şi declarat un prieten apropiat al primarului, ulterior primarul spunând că nu-l cunoaşte şi că nu este un reprezentant al dânsului. Cu toate acestea apare aici, Eugen Berceanu reprezentantul primarului. Eu unul nu pot să votez legea cu asemenea gunoaie, pentru că şi el m-a făcut pe mine la fel.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Este vorba doar de reprezentanții Consiliului.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Eu am înţeles, aici scrie reprezentant primar Eugen Berceanu, respectiv domnul Primar a spus că nu-l ştie.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Asta se face doar prin Dispoziţie de Primar.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Eu vă spun doar aşa ca idee.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înţeles, noi ne referim doar la colegii noştri consilieri care sunt membrii în aceste consilii de administrație.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Pentru Eugen Berceanu am înţeles că se dă prin Dispoziţie de Primar. Deci domnul Primar alege să se asocieze cu Eugen Berceanu, da? O să-i  trimit domnului Primar facebook-ul când a spus că nu-l ştie pe Eugen Berceanu. Ok, am înţeles că nu avem noi treabă cu lista cu Eugen Berceanu. Așa că ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, haideţi colegi. Stimaţi colegi haideţi să trecem la vot. E vorba de reprezentanții consiliilor.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Dar a plecat domnul Primar. Domnul Primar a plecat, că vroiam să-l întreb dacă îl ştie sau nu știe până la urmă pe Eugen Berceanu.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Domnul Primar este în biroul dânsului, noi ne referim la altceva acum.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Păi noi discutăm aici, nu la dânsul în birou. Deci, până la urmă cine îl ştie pe domnul Eugen Berceanu? Întreb şi eu. Eugen Berceanu, da? S-a auzit bine.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureşan: Domnule consilier. Din punct de vedere al legalităţii, aceşti membrii se numesc prin Dispoziţie de Primar. Dumneavoastră va trebui să vă daţi votul pentru reprezentanţii Consiliului.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Ştiu am înţeles, tocmai de asta o să votez, păcat că nu pot decide eu pentru Eugen Berceanu. Poate domnul Primar aude ce vorbim aicie și îl taie de pe listă pe Eugen Berceanu.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înţeles. Supunem la vot Proiectul numărul 22. Cine este Pentru? Voturi Împotrivă? Abţineri? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 23 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 130/31.08.2016 privind numirea unei comisii de examinare a oportunității încheierii unui Contract de închiriere şi de negociere, în termenii și condițiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, București,  în care funcționează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”.

            Este vorba tot de o înlocuire a domnului Seidler cu colegul nostru domnul Vieru.

Cine este Pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

            Punctul nr. 24 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1. Cine este pentru?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Două secunde domnule Preşedinte. Deci, noi în materialul primit pentru acest proiect avem doar Statul de funcţii şi hotărârea, proiectul se referă şi la ROF şi la Statul de Funcţii. Ce votăm? Cine poate să ne spună?

Doamna Mirona–Giorgiana Mureşan:  Pe Ordinea de zi a fost trecută, atât Organigrama cât şi ROF-ul, însă obiectul proiectului este doar Statul de funcţii. Dintr-o eroare ……….

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Deci doar Statul de funcţii îl votăm? Perfect. Mulțumim frumos.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Să trecem la vot. Cine este Pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vom trece la Planurile Urbanistice de Detaliu. Faţă de data trecută, trebuie să vă precizez că nu există, conform procedurii legale, nu există abţinere în cazul PUD-rilor. Deci ori Pentru ori Împotrivă, da.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea: Am şi eu o rugăminte aici.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog domnule Goncea.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea: Comisia respectivă care se ocupă cu pud-urile. Vreau să ne spună în clar că au studiat, că aceste pud-uri au pe lângă locuinţele respective, cărora lor le mai dau 1 etaj sau 2, şi locuri de parcare necesare. Deci în studiul acestei comisii să apară şi numărarea locurilor de parcare. Eu este ultima oară care zic DA la toată lista. De aici înainte, dacă nu am un număr de locuri de parcare lângă PUD, zic NU.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Goncea o să am o interpelare, acolo o să explic toate…

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea: De astăzi înainte locurile de parcare.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: O să fac interpelarea.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea: Vă mulțumesc mult.

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 25 - Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Aron Cotrus nr. 65 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti.

Da, vă rog domnule Păiuşi. Domnule Păiuşi, vreţi să spuneţi ceva? Sau ...

Supun la vot. Vom supune la vot nominal ca şi data trecută.

 

1.     ARMAND CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE - Da

2.     BĂNIŞOR DORINA LUMINIŢA - Da

3.     BULFON CRISTIAN-LAURENŢIU - Da

4.     CHIRVASĂ VIOREL-DANIEL – Pentru

5.     COMĂNICI ANCUŢA-SORINA – Absent

6.     CRIŞU FLORIAN-MIŞU - Pentru

7.     DAMIAN GEORGE - Pentru

8.     DEACONU ALEXANDRU-ŞTEFAN- Pentru

9.     DIACONU GHEORGHE - Pentru

10.            ENACHE ECATERINA-RALUCA - Da

11.            GONCEA GHEORGHIŢĂ-LIVIU - Da

12.GRIGORESCU IULIANA-CRISTINA - Pentru

            13. IORDAN FLOREA - Da

            14. LIXANDRU IONEL-FLORIAN - Da

            15. MACARIE ILINCA - Da

            16. MUNTEANU CRISTINA-SIMONA - Pentru

            17. MUREŞAN MANUELA - Da

            18. NEAGU MARIAN-CRISTIAN - Da

            19. OLTEANU VIRGIL-MĂDĂLIN - Da

            20. PĂIUŞI OLIVER-LEON - Da

            21. POPA DANIELA – Nu este în sală?

            22. PORUMB RAMONA - Da

            23. PURCĂREA MIHAIL-TEODOR - Da

            24. SUVAC VIRGIL-ADRIAN - Pentru

            25. TODEA STELUŢA - Da

            26. TUDOSE CRISTIAN-ADRIAN - Da

            27. VIERU MANUEL- AUGUSTIN – Pentru

 

Rezultatul votului, cu majoritate, sunt 25 voturi Pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 26 - Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Avionului nr. 34, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti.

            Vom vota nominal.

 

1.ARMAND CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE - Da

2.BĂNIŞOR DORINA LUMINIŢA - Da

3.BULFON CRISTIAN-LAURENŢIU - Da

4.CHIRVASĂ VIOREL-DANIEL – Pentru

5.COMĂNICI ANCUŢA-SORINA – Absent

6.CRIŞU FLORIAN-MIŞU - Da

7.DAMIAN GEORGE - Da

8.DEACONU ALEXANDRU-ŞTEFAN- Da

9.DIACONU GHEORGHE - Da

10.ENACHE ECATERINA-RALUCA - Da

11.GONCEA GHEORGHIŢĂ-LIVIU - Da

12.GRIGORESCU IULIANA-CRISTINA - Da

            13. IORDAN FLOREA - Da

            14. LIXANDRU IONEL-FLORIAN - Da

            15. MACARIE ILINCA - Pentru

            16. MUNTEANU CRISTINA-SIMONA - Pentru

            17. MUREŞAN MANUELA - Da

            18. NEAGU MARIAN-CRISTIAN - Da

            19. OLTEANU VIRGIL-MĂDĂLIN - Da

            20. PĂIUŞI OLIVER-LEON - Da

            21. POPA DANIELA – Nu este în sală

            22. PORUMB RAMONA - Da

            23. PURCĂREA MIHAIL-TEODOR - Da

            24. SUVAC VIRGIL-ADRIAN - Da

            25. TODEA STELUŢA - Pentru

            26. TUDOSE CRISTIAN-ADRIAN - Da

            27. VIERU MANUEL- AUGUSTIN – Da

 

Cu 25 de voturi Pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 27 - Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Şos. Chitilei nr. 15A Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti.

            Domnul Oliver-Leon Păiuși: Aici am ceva de spus şi vă rog să mă ascultaţi.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă rog.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Este referitor la PUD-ul pentru Șoseaua Chitilei nr. 15A. Este pentru subsol, parter, 4 etaje, 5-6 retras. Deci, vă informez că parcarea este asigurată în subsolul construit pe aproximativ 180 m pătraţi şi este de tip Klaus adică toate sistemele sunt de tip Klaus, înălţimea minimă a sistemului Klaus este acel multilift, cred că-l ştie toată lumea, sau mă rog, înălţimea minima a subsolului ar trebui să fie 320 cm plus o groapă care este o chestie specială şi are o adâncime de 170 cm. Mă refer la un anumit sistem Multibis 2072. Eu nu am văzut în planuri, sincer nu-mi amintesc şi am văzut planurile respective, să fie această înălţime prevăzută a subsolului.

A trebuit să dăm aviz favorabil, dacă mă întrebaţi domnule Goncea de ce? Pur şi simplu există aviz din partea Direcţiei de la Transporturi, de la Circulaţie de la Municipiul Bucureşti. Deci, acolo este o direcţie căreia i se solicit un aviz. Investitorul, beneficiarul PUD-ului cum să vă spun eu, trimite nişte planuri şi cere aviz pentru acele planuri.

Ei bine, această comisie de transporturi a dat aviz favorabil în condiţiile în care a văzut peste tot în tot subsolul respectiv acel sistem Klaus, cred că sunt vreo 8 duble, deci aici este o mare problemă. Dar noi am fost nevoiţi, având acest aviz favorabil din partea comisiei, având aviz favorabil din partea arhitectei şef, noi nu am avut posibilitatea să ne împotrivim, pentru că tehnic este posibil.

Domnul Gheorghiţă-Liviu Goncea: E mult mai simplu. Prin secretariat cereţi detalii la comisia respectivă. Adică faceți o ședință și comisia dumneavoastră cereți detalii la comisia circulaţie. Să ştiţi că, comisia circulaţie este formată din poliţişti, din jandarmi, din orice altceva decât arhitecţi. Din orice altceva decât arhitecți. Din constructori de drumuri, din ingineri constructori, din orice altceva. Deci, dacă dumneavoastră vi se pare că este ceva în neregulă şi ne expuneţi şi pe noi alături de dumneavoastră, prin secretariat cereţi la comisia de circulaţie. Păi, puneţi o întrebare. Dacă răspunsul vă satisface eu votez alături.  Acum nu mai votez.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Noi ce trebuie să vă explicăm acum. Suntem invitaţi la comisia respectivă, da? Comisia de urbanism. Ni se pun în faţă anumite planuri. Nu avem timp, din punct de vedere ... cum să spun eu? Nu avem timp pe loc să studiem problemele tehnice care apar, da? Acolo pur şi simplu sunt planşe unde scrie sistem Klaus, iar noi trebuie să luăm de bun ce scrie acolo, da? Ei, dacă urmărim mai departe specificaţiile tehnice ale sistemului Klaus şi vedem că înălţimea minimă trebuie să fie de 320 cm, trebuie să fie încă o adâncime, groapă o numesc ei, de încă 170. Noi, lucrurile astea, nu avem cum să le prevedem dinainte. Mai ales ce-mi spune şi colega noastră, că ei nu pun planuri detaliate ale subsolului, pur şi simplu este un plan într-un format A3 în care există desene. Da?

Domnul Oliver-Leon Păiuși:  Din punct de vedere legal sunt acoperiți. Există aviz de la direcția de circulație, există avizul Arhitectei Șef.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: dacă aveți ........ (nu se aude)

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Colega noastră a văzut foarte clar că rampa are 7 metri sau 7-8 metri.

Doamna Ilinca Macarie: Sunt planuri care nu au cum să funcționeze, dar problema este următoarea ... (nu se aude)

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ...înseamnă că aveți un anumit ........ și ne cereți nouă aprobarea. (nu se aude)

Doamna Ilinca Macarie: Nu, problema este următoarea, dacă îmi dați voie. La faza PUD solicitanții nu sunt obligați să ne dea nouă planuri cu toate aceste informații. Noi, teoretic, dăm niște coordonate, aprobăm niște coordonate. Teoretic, în mod normal, dacă ei vin cu o rampă insuficient de lungă ar trebui să fie opriți când iau PAC-ul, când iau proiectul de aprobare de contruire, teoretic așa ar funcționa. Noi acuma, că întâmplător ne-a picat în ochi o rampă foarte scurtă, dar el poate să o schimbe, deși nu cred că o să schimbe.

Domnul Marian-Cristian Neagu: Beneficiarul îndeplinește condițiile legale. Acum votați cum vreți: ori favorabil ori nefavorabil.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu, deci este un principiu al domino-ului aici. Există avizul Direcției de Circulație de la Primăria Municipiului București, Arhitecta Șefă este obligată, teoretic, să dea aviz favorabil și așa mai departe.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ... asumați-vă

Doamna Ilinca Macarie: Da, ne asumăm.

Domnul Marian-Cristian Neagu: Haideți să votăm!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, am înțeles domnul Goncea. Am înțeles, avizul este favorabil, și al comisiei și al comisiei de circulație. Haideți să trecem la vot că mai avem încă puncte pe ordinea de zi. Da? Doamna Clotilde?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doar o secundă. Atuncea, pot da o declarație în care am să cer expres Poliției .... Direcției de Disciplină din Primăria Sectorului 1 să numească data când se va duce să verifice contrucția pentru eliberarea procesului verbal la finalizarea lucrării. Și atunci pot să vă fac un raport ulterior, în ședință de consiliu, dacă sunt instalate sau nu aceste sisteme Klaus. Este obligatoriu la recepție să fie instalate. Există și așa cum bine spune colega mea, se închiriază. Se închiriază ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, am înțeles stimați colegi. Nu avem ce să facem, avizul este favorabil, nu? Așa înțeleg, mergem mai departe cu votul. Doamna Armand ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Fără supărare, dacă eu de la consiliu ....... și vă spun nu-mi convine că sunt .... dumneavostră vă retrageți și spuneți ”păi studiază fratele meu” .... (nu se aude)

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles! Domnul Goncea, am înțeles. Haideți să trecem la vot. Doamna Clotilde, cum sunteți pentru Punctul 27?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Pentru.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Da.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Pentru.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Pentru.

Doamna Comănici: Nu este

Domnul Florian-Mișu Crișu: Pentru.

Domnul George Damian: Pentru.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Pentru.

Domnul Gheorghe Diaconu: Pentru.

Doamna Ecaterina-Raluca Enache: Pentru.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Da.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Da.

Domnul Florea Iordan: Da.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Da.

Doamna Ilinca Macarie: Da.

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Da.

Doamna Manuela Mureșan: Da.

Domnul Marian-Cristian Neagu: Pentru.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Da.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Pentru.

Doamna Ramona Porumb: Pentru.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Pentru.

Doamna Todea: A plecat?

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Pentru.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Pentru.

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Avem Unanimitate 24 de voturi Pentru, dintre cei prezenți. Deci toți cei prezenți.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 28 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  pentru construcţii  definitive  pe terenul  situat în Șos. Chitilei nr. 251A, Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti. Trecem la vot? Trecem la vot.

                                                                            

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Da.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Da.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Pentru.

Domnul Florian-Mișu Crișu: Pentru.

Domnul George Damian: Pentru.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu : Pentru.

Domnul Gheorghe Diaconu: Pentru.

Doamna Ecaterina-Raluca Enache: Pentru.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Da.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Da.

Domnul Florea Iordan: Da.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Da.

Doamna Ilinca Macarie: Da.

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Da.

Doamna Manuela Mureșan: Da.

Domnul Marian-Cristian Neagu: Pentru.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Da.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Da.

Doamna Ramona Porumb: Pentru.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Pentru.

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Pentru.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Pentru.

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: 24 de voturi Pentru. Unanimitatea celor prezenți.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu:

Punctul nr. 29 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  pentru construcţii  definitive  pe terenul  situat în Str. Diocheți nr. 15A, Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti.

 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Da.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Da.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Pentru.

Domnul Florian-Mișu Crișu: Da.

Domnul George Damian: Pentru.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu : Da.

Domnul Gheorghe Diaconu: Pentru.

Doamna Ecaterina-Raluca Enache: Da.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Da.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Da.

Domnul Florea Iordan: Da.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Da.

Doamna Ilinca Macarie: Da.

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Da.

Doamna Manuela Mureșan: Da.

Domnul Marian-Cristian Neagu: Pentru.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Da.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da.

Doamna Daniela Popa: Da.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Da.

Doamna Ramona Porumb: Pentru.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Pentru.

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Pentru.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Pentru.

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: 25 de voturi Pentru. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 30 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  pentru construcţii  definitive  pe terenul  situat în Str. Mezeș nr. 29 al Municipiului Bucureşti Sectorul 1.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Da.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Da.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Pentru.

Domnul Florian-Mișu Crișu: Da.

Domnul George Damian: Pentru.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu: Da.

Domnul Gheorghe Diaconu: Pentru.

Doamna Ecaterina-Raluca Enache: Da.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Da.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Da.

Domnul Florea Iordan: Da.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Da.

Doamna Ilinca Macarie: Da.

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Da.

Doamna Manuela Mureșan: Da.

Domnul Marian-Cristian Neagu: Pentru.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Da.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da.

Doamna Daniela Popa: Da.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Da.

Doamna Ramona Porumb: Pentru.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Da.

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Pentru.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Da.

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: 25 de voturi Pentru. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 31 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  pentru construcţii definitive pe terenul  situat în Str. Natației nr. 45, Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Da.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Da.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Pentru.

Domnul Florian-Mișu Crișu: Da.

Domnul George Damian: Pentru.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu : Da.

Domnul Gheorghe Diaconu: Da.

Doamna Ecaterina-Raluca Enache: Da.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Da.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Da.

Domnul Florea Iordan: Da.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Da.

Doamna Ilinca Macarie: Da.

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Da.

Doamna Manuela Mureșan: Da.

Domnul Marian-Cristian Neagu: Pentru.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Da.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da.

Doamna Daniela Popa: Da.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Da.

Doamna Ramona Porumb: Pentru.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Pentru.

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Pentru.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Pentru.

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: 25 de voturi Pentru. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 32 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  pentru construcţii  definitive  pe terenul  situat în Str. Natației nr. 22, Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Președinte. Aici am avut probleme ... legat de ... domnul Goncea ... Aici am avut probleme la Natației nr.22. Ca să vă expun ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vă fac precizarea. Stimați colegi, așa cum v-am spus înainte de începerea votării planurilor urbanistice de detaliu. Nu există decât vot favorabil sau nefavorabil. Nu există abținere.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Neavând avizul comisiei de specialitate nu mă abțin, pur și simplu sunt împotrivă. Dacă nu am avizul comisiei nu mă interesează.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Împotrvă, exact asta spun si eu.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă-mi permiteți, domnule Președinte. În ședința trecută când ne-ați adus aceste tabele și am întrebat de ce nu există 3 coloane, mi-ați spus că la respins trecem abținere sau respingere, dacă votăm așa ceva, și motivarea. Acum nu mai avem nici un ... decât două variante de drept de vot, asta să înțeleg?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Este conform legii ...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Nu, abținere și motivarea ca și ... mi se pare normal sau aprobat, deci trebuie să fie 3 coloane, există 3 tipuri de a vota. Și abținerea este un model de a vota.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Doamna Secretar, vă rog!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Mă iertați, mă iertați. Aici noi nu votăm, noi îi dăm un acord sau nu. Acordul poate să fie pozitiv sau negativ. Un acord neutru nu se poate da. Este ca și cum te duci în pat cu .. așa, îi spui ”vrei sau nu vrei?” ”păi ... aș dori” ... Nu merge.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Așa cum am menționat, cu tot respectul doamna consilier, și la ședința trecută ... Cum am menționat și la ședința trecută, cu tot respectul, modificările aduse prin Ordonanța 100/2016 prevăd la punctul 24 ”imposibilitatea abținerii, respectiv posibilitatea de a vota doar pentru sau împotrivă. Așa dispune legea, am avut discuții și la Instituția Prefectului pe acest ... pe modalitatea de vot. Concluzia este una singură.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Doamna Secretar, îmi pare rău dar ar trebui să scoatem procesul verbal, și să vă aduceți aminte poate citind procesul verbal, că nici măcar nu ați menționat așa ceva. Eu știu conform legii că există 3 tipuri de a vota: pentru, împotrivă și abținere. Mulțumesc mult!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, noi v-am făcut precizarea asta. Înțeleg că, conform acelei Ordonanțe, așa se votează pentru acest tip de ... Bun, trecem la vot! Doamna Armand?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: -.

Doamna Mirona–Giorgiana Mureșan – Secretarul Sectorului 1: Legea prevede obligativitatea motivației în scris a votului de respingere ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, Bănișor?

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: la 33?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: 32.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Respins, motivul ....

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Se va scrie, îl veți scrie ...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: NU, motivația este scrisă.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Nefavorabil.

Domnul Florian-Mișu Crișu: - (nu se aude)

Domnul George Damian: - (nu se aude)

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Nu.

Domnul Gheorghe Diaconu: Nu

Doamna Ecaterina-Raluca Enache: Nu.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Abținere.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Doamna Grigorescu se abține. Este vot împotrivă.

Domnul Florea Iordan: - (nu se aude)

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Împotrivă.

Doamna Ilinca Macarie: - (nu se aude)

Doamna Cristina-Simona Munteanu: - (nu se aude)

Doamna Manuela Mureșan: - (nu se aude)

Domnul Marian-Cristian Neagu: - (nu se aude)

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: - (nu se aude)

Domnul Oliver-Leon Păiuși: - (nu se aude)

Doamna Daniela Popa: - (nu se aude)

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: - (nu se aude)

Doamna Ramona Porumb: - (nu se aude)

Domnul Virgil-Adrian Suvac: - (nu se aude)

Domnul Cristian-Adrian Tudose: - (nu se aude)

Domnul Manuel Augustin Vieru: Împotrivă.

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Cu 25 de voturi Împotrivă hotărârea a picat.

PROIECTUL DE HORĂRÂRE  A FOST RESPINS.

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 33 - Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  pentru construcţii  definitive  pe terenul  situat în Petru Rareș nr. 13, Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Da.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Da.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Favorabil.

Domnul Florian-Mișu Crișu: Da.

Domnul George Damian: Pentru.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu : Da.

Domnul Gheorghe Diaconu: Da.

Doamna Ecaterina-Raluca Enache: Da.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: - (nu se aude)

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: - (nu se aude)

Domnul Florea Iordan: Da.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Da.

Doamna Ilinca Macarie: Da.

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Da.

Doamna Manuela Mureșan: Da.

Domnul Marian-Cristian Neagu: Da.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Pentru.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Favorabil.

Doamna Daniela Popa: Da.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Da.

Doamna Ramona Porumb: Pentru.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Pentru.

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da.

Domnul Manuel Augustin Vieru: - (nu se aude)

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: 25 de voturi Pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 DE VOTURI PENTRU

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 34 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  pentru construcţii  definitive  pe terenul  situat în Str. Vacanței nr. 27, Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti. Proiectul 34.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Da.

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Da.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Favorabil.

Domnul Florian-Mișu Crișu: Da.

Domnul George Damian: Da.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu : Da

Domnul Gheorghe Diaconu: Pentru.

Doamna Ecaterina-Raluca Enache: Da.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Da.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Da.

Domnul Florea Iordan: Da.

Domnul Ionel-Florian Lixandru: Da.

Doamna Ilinca Macarie: Da.

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Da.

Doamna Manuela Mureșan: Da.

Domnul Marian-Cristian Neagu: Da.

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Da.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da.

Doamna Daniela Popa: Da.

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Da.

Doamna Ramona Porumb: Pentru.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Pentru.

Domnul Cristian-Adrian Tudose: - (nu se aude)

Domnul Manuel Augustin Vieru: - (nu se aude)

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: 25 de voturi Pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 DE VOTURI PENTRU

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 35 - Proiect de hotărâre privind mandatarea Consiliului Local al Sectorului 1 de către Consiliul General al Municipiului București pentru încheierea unei înțelegeri de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Sectorul Centru al Municipiului Chișinău.

Cine este entru? Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă. Abțineri? 24 de voturi Pentru și 1 Împotrivă. Hotărârea a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU

 

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Votul împotrivă din motive personale, atenție. Absolut personale.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles! Mulțumesc domnule Goncea.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Am și eu o sesizare, să știți.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Stai, stai să o terminăm pe asta. Ordinea suplimentară?

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Vom reveni la Punctul 36 Diverse, continuăm cu proiectele de pe Ordinea de zi suplimentară.

Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului ”Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1” și a funcției de manager de proiect.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Președinte, avem un amendament.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:, Da, vă rog!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Am dori să se numească directorul prin concurs. Nu se poate? De ce? Domnul Fleacă, vă rog!

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Înțeleg că domnul director Fleacă o să facă o precizare în legătură cu acest subiect. E în regulă? E în regulă? O secundă, domnul Fleacă.

Domnul Dănuț-Ioan Fleacă – Director DGASPC: Da, deci voi încerca să fiu foarte scurt, la … mai bine închid ..... (nu se aude – fără microfon)

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Bun, am înțeles. Lucrurile sunt în regulă. Domnule Păiuși? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Unanimitate. 25 de voturi Pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea îmbunătățirii activității de soluționare a petițiilor înregistrate la Primăria Sectorului 1 al Municipiului București.

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 25 de voturi Pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea îmbunătățirii actului de transparență decizională și accesului cetățenilor la informațiile de interes public difuzate din oficiu, în cadrul Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București.

Cine este pentru? Unanimitate. 25 de voturi Pentru.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind mandatarea Directorului Direcției de  Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi a Directorului  Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Sector1, în vederea încheierii unui Protocol pentru realizare şi finanţare de investiţii.

Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE

 

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Suntem la capitolul Diverse de pe Ordinea de zi suplimentară.

Punctul nr. 5.1 - Avem broșură ce raportează despre persecuția practicanților de Falun Gong în China, transmisă de Asociația Română de Qigong Falun Dafa. O aveți în ....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Ce treabă am eu cu acest proiect? Eu, Liviu Goncea, ce treabă am cu ... ?

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: O avem anexată ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Eu practic Tai Chi, da? Sunt practicant de Tai Chi. Cine este practicant de Falun Gong ca eu să-l ...... nu știu. Nu știu, ce treabă am eu cu el, întreb. Să ne explice cineva.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Pur și simplu am primit-o, domnule Goncea, și trebuie să luăm act de această primire, o aveți ....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Astăzi se întâmplă ceva, acum, acolo sau este istorie.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Nu, este la capitolul diverse, doar ați primit-o și dumneavoastră la mapă,

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: A, deci trebuie să luăm act nu să ....

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Trebuie să luăm act, nu avem ce să ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dar eu fac Tai Chi să știți și fac fugă. Cum se cheamă asta? Feng Shui. El face Feng Shui, domnul ...

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles, felicitări.

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință:

Punctul nr. 5.2 - Solicitări adresate Primarului Sectorului 1, domnul Dan Tudorache de către Sindicatul Angajaților Administrației Publice Locale Sector 1. Adresa este destinată spre știința Președintelui de ședință și a doamnei Mirona-Giorgiana Mureșan, la fel doar spre știință.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Eu mai vreau să spun că sunt fericit că-s contemporan grupului USR din Consiliul Local al Sectorului 1 și să-i felicit pentru cele 3 hotărâri sau .. hotărâri, proiecte care le-am aprobat astăzi și sunt alături de ei și pe stradă dacă vor. Mulțumesc mult pentru că existați.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mulțumesc. Înainte ...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Un moment, am spus că avem o sesizare. Eu v-aș ruga, n-am putea să avem ședință sus, în pod? Acuma ne auzim, deodată. Până se remediază ....

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu, este un microfon în plus doamnă, aici. Cineva a mai pus un microfon care face microfonie. Și atunci trebuie să scoată respectivul, mâine o să-l scoată, bănuiesc la noapte, să scoată respectivul microfon.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand: Eu vă propun să ne mutăm sus până se .. pentru că pur și simplu nu este ...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Acum vă auzim perfect, incredibil.

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Am înțeles, am înțeles propunerea dumneavoastră. Înainte să citim capitolul Diverse, Punctul nr. 36 de pe Ordinea de zi, am să-i dau cuvântul domnului Ionuț-Cristian Uțescu (cetățean al Sectorului 1) în legătură cu extinderea de la Școala 12.

???: microfonul este acolo.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da, se va auzi bine acum.

Domnul Ionuț-Cristian Uțescu: ... cartierul Aviatorilor s-a dezvoltat foarte mult ......

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnule Goncea, nu este politic.

Domnul Dan Tudorache – Primarul Sectorului 1: Domnule consilier! Deci, am avut o discuție cu domnul. Deci, Administrația Piețelor va ceda către Administrația Școlilor și Spitalelor, acel teren. Căutăm împreună un alt teren pentru a reloca piața și în locul pieței o să continuăm cu școala. Deci am avut această discuție, dar a ținut în mod expres să vă prezinte, consiliului, că dumneavoastră hotărâți. Consiliul hotărăște exact cum facem cu acea școală, cu extinderea școlii.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Dacă-mi permiteți, legat tot de acest subiect. Am putea să luăm .... domnule Goncea, îmi sunteți atât de simpatic încât nu pot să mă supăr, dar lăsați-mă să vorbesc. Legat de extindere, am putea să luăm în calcul și supraetajarea prin mansardare? Există această posibilitate tehnică? Pentru că vreau să aduc în discuție încă un caz, tot din sectorul 1, cu o școală suprapopulată, pe care deja o cunoașteți și al cărui caz vi l-am prezentat. Este vorba de Liceul Iorga. Acolo situația este un pic mai bună, să spunem, pentru că au teren la dispoziție chiar în curtea școlii, au planuri, au proiecte care sunt făcute, au studii de fezabilitate, au calcul de bugete, atâta doar că trebuie actualizate și sprijinite.

Domnul Dan Tudorache – Primarul Sectorului 1: Da, cu siguranță. Știți cum e: cu un ochi râd, cu unul plâng. Cu cât facem școlile mai frumoase și mai atractive, cu atât copiii din alte sectoare vin în sectorul 1. Asta este. O să facem pentru locuitorii din Aviației. Eu vă spun, sunt colegi de-ai mei ... nu colegi, de la alte partide care stau undeva în Străulești și își duc copilul la aceiași școală care este foarte bună. Asta este, dacă așa doresc cetățenii, asta facem.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Dați-mi voie pentru o ultimă intervenție referitor la un proiect pe care l-am votat cu toții în luna octombrie anul trecut, respectiv ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ... că vorbiți degeaba, când facem ”propunerea?????” respectivă? Sunt de acord cu voi dar ....

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Este vorba de ședința din 27 octombrie, iar proiectul se cheamă ”Educație pentru viață”. La momentul respectiv ... la momentul respectiv am avut o interpelare, un amendament de fapt care nu a fost prins în Procesul-verbal al ședinței. Ședința nu apare nici pe site-ul primăriei, iar amendamentul făcea referire la prezentarea lunară a situației cheltuirii fondurilor pentru acest program. Nu am primit niciun fel de situație, vă rog frumos să se consemneze acest lucru, voi face și o solicitare către AUIPUSP în acest sens. Vă mulțumesc, toată stima domnul Goncea.

 

 

 

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Mai avem capitolul Diverse, Punctul nr. 36 de pe Ordinea de zi:

Punctul 1 - Comunicare Asociaţia Sf. Ana privind dezacordul construirii a unui edificiu mai înalt de 3 etaje la adresa Str. Petru Rareş nr. 5-7 din sectorul 1.

Și am primit o adresă în acest sens pe care o puteți consulta.

Iar,

Punctul 2 - Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 ne-a comunicat o soluţie dispusă în dosarul cu nr. 10603/P/2015 împreună cu un exemplar al referatului întocmit de organele de cercetare.

Și acest Dosar îl puteți consulta la secretariat. Era doar spre consultare.

 

 

Doamna Mirona–Giorgiana Mureşan – Secretarul Sectorului 1: De asemenea, vă informez că vineri la ora 12.00 vom avea o ședință de îndată.

Domnul Alexandru-Ştefan Deaconu – Președinte de ședință: Închidem ședința, dar înainte de asta vă rog să nu uitați să completați motivația pentru PUD-uri pe ... și să le lăsați pentru secretariat. La revedere!

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,             

             Alexandru-Ştefan Deaconu                                              Mirona–Giorgiana Mureşan

 

 

             

 

 

 

 

                            Întocmit,

                  Georgeta Raportaru

                      Gabriela Sterca