Hotărârea nr. 4/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 4 / 2017 cu privire la validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 al domnului Manuel-Augustin Vieru


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE cu privire la

validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 al domnului MANUEL AUGUSTIN VIERU

Având în vedere dispozițiile art.100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificările Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/31.01.2017 prin care s-a luat act de încetarea prin demisie a mandatului domnului Cristian Gabriel Seidler și s-a declarat vacant locul de consilier local;

Având în vedere adresa Uniunii Salvați Bucureștiul-Sector 1, din data de 19.12.2016, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 45939/19.12.2016, prin care se aduce la cunoștință că următorul supleant pe lista USB, este domnul Manuel Augustin Vierw,

Ținând cont de Raportul comisiei de validare încheiat în data de 31.01.2017; în temeiul art.32 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu

modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Sectorului al domnului Manuel Augustin Vieru.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2017.