Hotărârea nr. 372/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 372 din 28.11.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință at Consiliului Lacat al Sectorului 1

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului Local al Sectorului 1 în urma alegerilor locale din data de 05.06.2016;

Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr.35/2002, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.150/30.09.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1

Ținând seama de prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 212/31.07.2017 și nr. 367/20.11.2017, privind alegerea președintelui de ședință;

Luînd în considerare propunerile formulate în timpul ședinței,

în temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81 alin.(2) lit.a) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul Alexandru Ștefan Oeaconu președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.11.2017.