Proces verbal din 31.10.2013

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31 octombrie 2013

          SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  31 octombrie 2013

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 8010 din 25.10.2013, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre  privind  aprobarea rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2013 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  execuției bugetului  general consolidat al  Consiliului  Local  Sector 1  la 30.09.2013 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind adoptarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2013-2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Complexul Multifuncţional Caraiman în vederea derulării unui program de servicii cu caracter social - Primarul sectorului 1 al municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al municipiului București

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului  “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină”  derulat în parteneriat de Fundaţia Viaţă şi Lumină şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Primarul sectorului 1 al municipiului București

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi pentru prevenirea riscului separării copilului de familie, precum şi modalităţile de intervenţie - Primarul sectorului 1 al municipiului București

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014  - Primarul Sectorului 1 al municipiului București

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/05.09.2012 privind  numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 186 “Elena Văcărescu” a Clubului Copiilor – Primarul Sectorului 1 al municipiului București

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti   – Primarul Sectorului 1 al municipiului București

 

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moțoc – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Remus Alexandru Moldoveanu - Secretarul Sectorului 1,  directori.

 

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 25 consilieri, declar deschise lucrările ședinței ordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   ordinare   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.09.2013.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 14  proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se solicită retragerea proiectului de la punctul 4 de pe ordinea de zi, precum și suplimentarea acesteia cu încă un proiect de hotărâre.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei  de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în  Legea nr. 114/1996 a locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei, cu modificările aduse.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2013 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          20 voturi pentru;

-            5 abțineri.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  execuției bugetului  general consolidat al  Consiliului  Local  Sector 1  la 30.09.2013 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          20 voturi pentru;

-            5 abțineri.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind adoptarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2013-2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          20 voturi pentru;

-            5 voturi împotrivă.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Din acest moment în sala de ședință sunt 27 de consilieri, prin prezența doamnei Marinela Adam și a domnului Mihai Iorgulescu.

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului  “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină”  derulat în parteneriat de Fundaţia Viaţă şi Lumină şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi pentru prevenirea riscului separării copilului de familie, precum şi modalităţile de intervenţie - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014  - Primarul Sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/05.09.2012 privind  numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: La acest proiect s-a produs o eroare materială. Pe ordinea de zi titlul este ”modificarea și completarea hotărârii”, iar în proiect se menționează doar modificarea hotărârii, așa cum și este corect. Hotărârea doar se modifică, nu se completează. Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre, cu titlul așa cum a fost el modificat.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 186 “Elena Văcărescu” a Clubului Copiilor – Primarul Sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti   – Primarul Sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Avem o listă cu 9 poziții. Vom vota fiecare PUD în parte.

 

 

1.      PUD – Dr. Regimentului nr.87, lot 17

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD -UL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

2.      PUD – Str. Elena Caragiani nr.29

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD -UL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      PUD – Str. Dumitru Răducu Durbac nr.85

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD -UL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

4.      PUD – Str. Minervei nr.64

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD -UL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      PUD – Str. Bunești nr.22

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD -UL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

6.      PUD – Str. Rotașului nr.19

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          22 voturi pentru;

-            5 abțineri.

 

PUD -UL A FOST APROBAT CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

7.      PUD – Str. Simeria nr.22

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD -UL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

8.      PUD – Str. Castanului nr.34

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD -UL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

9.      PUD – Str. Jandarmeriei nr.307

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD -UL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre în totalitatea lui.

 

            HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei  de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în  Legea nr. 114/1996 a locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Mircea Dan Stăncescu: Nu știu dacă toți colegii au același proiect în față: ”aprobarea listei de priorități...” Unde este lista?

Doamna Ana Luiza Zvirid: Propun amânarea acestui proiect, până va fi gata lista.

Domnul Mircea Dan Stăncescu: Am mai avut această discuție și v-am făcut rugămintea de a primi și noi materialele.

Domnul Ion Brad: Supun la vot propunerea făcută de doamna Zvirid de amânare a acestui proiect.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-            8 voturi pentru;

-          19 voturi împotrivă.

 

PROPUNEREA DE AMÂNARE A FOST RESPINSĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Supun acum la vot proiectul de hotărâre.

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre în totalitatea lui.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          19 voturi pentru;

-            8 abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad:  Dacă nu mai sunt alte probleme considerăm încheiată ședința de azi.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton