Proces verbal din 09.01.2013

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 9 ianuarie 2013

         SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  09 ianuarie 2013

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 931 din 08.01.2013, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 23 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moțoc – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Remus Alexandru Moldoveanu - Secretarul Sectorului 1,  directori.

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 23 consilieri, declar deschise lucrările ședinței de îndată  de azi și vă supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 20 decembrie 2012.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua și La mulți ani. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi  1 singur proiect. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Din acest moment în sală sunt 24 de consilieri, prin prezența domnului Dan Mircea Stăncescu.

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

              Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

              HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad:  Dacă nu mai sunt alte probleme considerăm încheiată ședința de azi.

 

 

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                           Ion Brad                                                            Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

      Daniela Anton