Hotărârea nr. 133/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 133 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza

sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2013-2014

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2013-2014;

Având în vedere adresa Fundației Little London nr. 335/12.08.2013, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 22469/13.08.2013 prin care se solicită schimbarea denumirii unității de învățământ din Școala Gimnazială Little London în Școala Gimnazială Avenor;

Luând act de cererea Asociației „Prietenii Copiilor Veseli” nr. 180/29.08.2013 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 23796/30.08.2013 prin care se solicită introducerea în rețeaua școlară particulară a Grădiniței „Kinderakademie”;

În temeiul art.45 alin.(1), art. 80, art. 81, alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică și se completează Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 rămân nemodificate.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obținerea „avizului conform” din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 133 Data: 06.09.2013

\n

Anexa 1Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr.133/06.09.2013 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

REȚEAUA

5

unităților de învățământ preuniversitar particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului București în anul școlar 2013 - 2014

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

1

COMPLEXUL SCOLAR "CRONOS"

1

LIC TEO,LIC TEH,POS

SOS. NICOLAE TITULESCU NR. 50-52

2

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CAMI"

1

PRE

Str. CAROL KNAPPE nr. 45

3

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA PITICILOR"

1

PRE

STR. ELENA CLUCEREASA NR. 57-61

4

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "GE CE PIC ENGLISHKINDER"

1

PRE

STR DOCENȚILOR NR 3

5

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "HANSEL UND GRETEL"

1

PRE

STR. AV. ȘTEFAN SĂNĂTESCU NR. 19

6

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "HAPPY KIDS"

1

PRE

STR. COMESCU NR. 4

7

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "HOPE"

1

PRE

STR. LUDUȘ NR. 4

8.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "JUNIOR

1

PRE

STR. STRĂULEȘTI NR. 89A

9.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "KARIN'S KIDS ACADEMY"

1

PRE

STR. HERMANN OBERTH NR. 33

10.

GRADINITA AVENOR

1

PRE

STR. ALEXANDRU CONSTANTINESCU NR. 65

11.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "MARY POPPINS"

1

PRE

STR. ARON COTRUȘ NR. 69E

12.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FRIDOLIN

1

PRE

STR. POPA SAVU NR. 66

13.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT OLGA GUDYNN INTERNATIONAL

SCHOOL

1

PRE

STR. HELEȘTEULUI NR.30

14.

ȘCOALA PRIMARĂ"SMART KIDS"

1

PRE, PRI

STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA NR 22A

15.

GRADINITA "TEDDYBAR"

1

PRE

STR. ȘOIMĂREȘTILOR NR. 29

16.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT THE LITTLE ARTIST

1

PRE

STR. INTR. ZABLOVSCHI NR. 7

17.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SUPER KIDS CENTER ODT

1

PRE

STR. TIMIȘULUI NR. 48

18.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT WINNIE

1

PRE

STR. PAJUREI NR. 7A

19.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BUTTERFLY"

1

PRE

STR. INTR. GLIEI NR. 7

20.

GRADINITA DREAMS WORLD

1

PRE

STR. INGINER PISONI NR. 26

21.

LICEUL TEHNOLOGIC PARTICULAR "ONICESCU - MIHOC"

1

LIC TEH

STR. CALEA GRIVIȚEI NR.56

22.

SCOALA GIMNAZIALA "GENESIS"

1

PRI, GIM

STR. STRĂULEȘTI NR. 89A

23.

SCOALA EUROPEANA BUCURESTI

1

PRI,GIM,LIC TEO

STR. BĂICULEȘTI NR. 33

24.

SCOALA GIMNAZIALA AVENOR

1

PRI, GIM

STR. DRUMUL PĂDUREA PUSTNICU NR. 125A

25.

LICEUL TEORETIC - "SCOALA MEA"

1

PRI, GIM, LIC TEO

STR. VĂLIUG NR. 12-18

26.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT MICUL PRINT

1

PRE

STR. NEATÂRNĂRII NR. 14

27.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "GRADINITA MEA"

1

PRE

STR. ACUMULATORULUI NR. 1

28.

SCOALA PRIMARA IOANID

1

PRI

STR. POLONĂ NR. 4

29.

SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII TREI IERARHI

1

PRI, GIM

STR. VIRGILIU NR. 40

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

30.

SCOALA POSTLICEALA FEG BUCURESTI

1

POS

STR. WALTER MĂRĂCINEANU NR. 1-3

31.

LICEUL FEG

1

LIC TEO,LIC TEH

STR. WALTER MĂRĂCINEANU NR. 1-3

32.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IOANID

1

PRE

STR. POLONĂ NR. 4

33.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT URSULETUL

1

PRE

STR. DIACONUL CORESI NR. 1

34.

ȘCOALA PRIMARĂ LIBERĂ WALDORF

1

PRI, GIM

STR. SCĂRLĂTESCU NR. 50

35.

LICEUL TEORETIC "NAȚIONAL"

1

PRI, GIM, LIC TEO

STR. BUZEȘTI NR. 14-18

36.

GRĂDINIȚA "BLUE BELL"

1

PRE

STR. GALILIEA NR. 16

37.

GRĂDINIȚA "HAPPY FACE"

1

PRE

STR. ELENA VĂCĂRESCU NR. 98, L2

38.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ZUZZI"

1

PRE

STR. POLONĂ NR. 93

39.

GRĂDINIȚA LITHERANĂ GERMANĂ

1

PRE

STR. TEMIȘANA NR. 1

40.

GRĂDINIȚA "MAMI ȘI TATI"

1

PRE

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 58

41.

GRĂDINIȚA LUI MATEI

1

PRE

DTR. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 40

42.

GRĂDINIȚA RĂSĂRIT NR. 1

1

PRE

STR. ALMAȘ NR. 16

43.

ȘCOALA PRIMARĂ FRIDOLIN

1

PRI

CALEA DOROBANȚILOR NR. 54

44.

ȘCOALA PRIMARĂ TEDDYBAR

1

PRI

STR. CAROL KNAPPE NR. 57

45.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ZUM ZUM

1

PRE

STR. VESPASIAN NR. 37

46.

GRĂDINIȚA KINDERAKADEMIE

1

PRE

STR.SFANTII VOIEVOZI NR.28

2