Hotărârea nr. 291/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 291 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind extinderea programului de salubrizare pe unele străzi de pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe aria administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/ din 30.06.2008 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi S.C. Compania Romprest Service S.A;

Ţinând seama de faptul că o serie de străzi de pe raza administrativă a Sectorului 1 au fost reabilitate şi necesită operaţiuni de salubrizare;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă extinderea programului de salubrizare pe străzile prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. S.C. Compania Romprest Service S.A va efectua operaţiunile de salubrizare pe străzile menţionate la art. 1, în conformitate cu prevederile contractului nr. J077/S/ din 30.06.2008 şi a celorlalte acte adiţionale la acesta.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 un act adiţional la contractul nr. J077/S/ din 30.06.2008, în care să se consemneze cele menţionate la art. 1 şi art. 2.

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Investiţii, Direcţia Inspecţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                       SECRETAR,

                                                                                          Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    291

Data: 25.06.2009

\n

Anexa 1

Situatie Strazi Romprest
Denumire StradaLungime StradaLatime StradaSuprafata CarosabilTrotuareLungimeLatimeSuprafata
Dan Augustin465.4248.446292
Int.Iorga Nicolae483.5168482.4115.2
Iorga Nicolae4006.8272040041600
Int.Radu Sterie230511502302.2506
Spicului14079801403.7518
Almas600742006004.32580
Moeciu190917101903.5665
Int.Nisipari3603.6129600
Nuferilor500525005000.5250
CP Strada 1896.8605.2833249
CP Strada 21556.810541552310
CP Strada 31166.8788.81161116
CP Strada 41806.812241802360
CP Alee Interv 156.53.5197.750
CP Alee Interv 2612.7164.70
CP Alee Pieton.1561560
CP Alee Pieton.28732610
CP Alee Pieton.3561.795.20
CP Alee Pieton.468.43205.20
CP Alee Pieton.547.81.781.260
CP Alee Pieton.649.22.8137.760
CP Alee Pieton.7611.7103.70
CP Alee Pieton.8110.81.7188.360
CP Alee Pieton.9681.51020
CP Parcare3641440
Beijing998099865988
Santiago170610201702340
Panama906540901.3117
Lagos856510852.5212.5
Havana100.56603100.50.990.45
Guatemala195.561173195.51.1215.05
Bogota655.8377652.6169
Managua1105.56051102220
Dakkar195611701952.3448.5
Tripoli280616802801.3364
total28059.3315525.7

Anexa nr.1
la Hotararea Consiliului Local
nr.291/25.06.2009
"PRESEDINTE DE SEDINTA,"
Ion Brad
Situatia strazilor in vederea modificarii anexelor contractului de salubritate
Strazi nou infiintate
Denumire StradaLungime StradaLatime carosabilSuprafata carosabilLatime trotuareSuprafata trotuare
CP Strada 189.006.80605.203.00249.00
CP Strada 2155.006.80"1,054.00"2.00310.00
CP Strada 3116.006.80788.801.00116.00
CP Strada 4180.006.80"1,224.00"2.00360.00
CP Alee Interv 156.503.50197.750.000.00
CP Alee Interv 261.002.70164.700.000.00
CP Alee Pieton.156.001.0056.000.000.00
CP Alee Pieton.287.003.00261.000.000.00
CP Alee Pieton.356.001.7095.200.000.00
CP Alee Pieton.468.403.00205.200.000.00
CP Alee Pieton.547.801.7081.260.000.00
CP Alee Pieton.649.202.80137.760.000.00
CP Alee Pieton.761.001.70103.700.000.00
CP Alee Pieton.8110.801.70188.360.000.00
CP Alee Pieton.968.001.50102.000.000.00
CP Parcare36.004.00144.000.000.00
Santiago170.006.00"1,020.00"2.00340.00
Panama90.006.00540.001.30117.00
Lagos85.006.00510.002.50212.50
Havana100.506.00603.000.9090.45
Guatemala195.506.00"1,173.00"1.10215.05
Bogota65.005.80377.002.60169.00
Managua110.005.50605.002.00220.00
Dakkar195.006.00"1,170.00"2.30448.50
Tripoli280.006.00"1,680.00"1.30364.00
TOTAL"2,588.70""13,086.93""3,211.50"
Strazi de pamant care au fost modernizate
Dan Augustin46.005.40248.402.0092.00
Intrarea Iorga Nicolae48.003.50168.002.40115.20
Intrarea Radu Sterie230.005.00"1,150.00"2.20506.00
Spicului140.007.00980.003.70518.00
TOTAL464.00"2,546.40""1,231.20"
"Strazi modernizate necuprinse, din eroare, in programul de salubrizare"
Iorga Nicolae400.006.80"2,720.00"4.00"1,600.00"
Almas600.007.00"4,200.00"4.30"2,580.00"
Moeciu190.009.00"1,710.00"3.50665.00
Nuferilor500.005.00"2,500.00"0.50250.00
TOTAL"1,690.00""11,130.00""5,095.00"
Strazi a caror denumire a fost modificata
"Strada si intrarea Nisipari s-au unit, formand strada Nisipari"
Nisipari360.003.60"1,296.00"0.000.00
Bulevardul Aviatorilor: tronsonul cuprins intre Bd. Mircea Eliade si strada Nicolae Caramfil a primit denumirea de Bulevardul Beijing
Beijing502.0020.00"10,040.00"6.00"3,012.00"
In Programul de salubritate se vor modifica in mod corespunzator suprafetele
si denumirile arterelor.Anexa 2

Primăria Sectorului 1Anexa nr.1
Bucureştila Hotararea Consiliului Local
nr.291/25.06.2009
"PRESEDINTE DE SEDINTA,"
Ion Brad
Centralizator privind străzile care au făcut obiectul lucrărilor de modernizare a sistemului rutier începute şi receptionate în anii 2008-2009
Nr. CrtTip Str.Denumire stradăLaţime stradă mlLungime stradă mlSuprafaţă trotuare modernizate mpLăţime stradă mlSuprafaţa carosabil modernizat mpSuprafaţă trotuare modernizate mpSuprafaţa totală modernizată mpStradanr_contractData contractNumăr ordin începereData procesului verbal de predare-primire a amplasamentelorNumar receptieData procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilorNr. proces verbal fază determinantă binderData procesului verbal de fază determinantă la binder"Diferenţă proces verbal receptie la terminarea lucrărilor, proces verbal fază determinantă - binder "
1Intr.Dan Augustin450"1,572.00"4.00200.0075.00275.00AcumulatoruluiR581_02_B15/3/20063028/7/20083029/23/2008
2Intr.Radu Sterie60230843.206.12"1,408.00"612.00"2,020.00"AfluentuluiR5875/3/200629211/10/200829212/6/2008
3Str. Viabilizare cartier de locuinte Parcului- strada 1791663.007.16652.00339.00991.00AgapiaR5663/28/200621711/11/200821712/17/200825095/26/2006
4Str. Viabilizare cartier de locuinte Parcului- strada 27158651.007.21"1,139.00"574.00"1,713.00"AlionR6005/3/200625611/11/200825612/17/2008
5Int.Viabilizare cartier de locuinte Parcului- strada 3718482.007.17"1,322.00"545.00"1,867.00"Anasonului intr.R5734/14/200622611/11/200822612/17/200828556/8/2006
6Str. Viabilizare cartier de locuinte Parcului- strada 47117268.807.26849.00441.00"1,290.00"AninaR5703/28/200621911/11/200821912/17/2008
7AleeViabilizare cartier de locuinte Parcului- alee intervenție 1226.00226.0011/11/200821912/17/2008
8AleeViabilizare cartier de locuinte Parcului- alee intervenție 2244.50244.5011/11/200821912/17/2008
9AleeViabilizare cartier de locuinte Parcului- alee pietonală 1113.70113.7011/11/200821912/17/2008
10AleeViabilizare cartier de locuinte Parcului- alee pietonală 2174.10174.1011/11/200821912/17/2008
11AleeViabilizare cartier de locuinte Parcului- alee pietonală 3224.60224.6011/11/200821912/17/2008
12AleeViabilizare cartier de locuinte Parcului- alee pietonală 497.5097.5011/11/200821912/17/2008
13AleeViabilizare cartier de locuinte Parcului- alee pietonală 596.0096.0011/11/200821912/17/2008
14AleeViabilizare cartier de locuinte Parcului- alee pietonală 698.5098.5011/11/200821912/17/2008
15AleeViabilizare cartier de locuinte Parcului- alee pietonală 7122.10122.1011/11/200821912/17/2008
16AleeViabilizare cartier de locuinte Parcului- alee pietonală 8221.60221.6011/11/200821912/17/2008
17AleeViabilizare cartier de locuinte Parcului- alee pietonală 9124.70124.7011/11/200821912/17/2008
18Viabilizare cartier de locuinte Parcului- parcare152.00152.0011/11/200821912/17/2008
19Intr.Nicolae Iorga8390"2,540.00"9.23"3,600.00""2,110.00""5,710.00"AradR583_11_B1.15/3/200626911/12/200826912/17/200844577/13/2006
20Str. Spicului7148454.007.43"1,100.00"730.00"1,830.00"Costache AristiaR5945/3/200628411/28/200859412/17/2008