Hotărârea nr. 111/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 111 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                    CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul Programelor de extindere reţele publice de apă, canalizare şi moderninzare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii;

            Ţinând seama de avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile art.40, alin 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;

            În temeiul art.46 şi art.95, alin.(2), lit.”i”, teza finală, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă  indicatorii  tehnico-economici aferenţi obiectivelor de  investiţii  din cadrul Programelor de extindere reţele de apă, canalizare şi modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia  Management Economic  şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                   

SECRETAR,

                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr.: 111

Data: 27.04.2006

 

 

 

 

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 111/27.04.2006

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adrian Oghină

 

 

 

                   EXTINDERE RETELE PUBLICE DE APA , CANALIZARE SI

                               MODERNIZARE INFRASTRUCTURII STRAZILOR DIN SECTORUL 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MODERNIZARE SISTEM RUTIER

1EUR=3,6 LEI la data 04.2006

Poz.

Denumire strada

 

Lungime carosabil

Total Inv         C+M

 

Total Inv               C+M

Observatii

 

 

m

 lei

EURO

 

1

FRUNTASULUI

100

284.510

79.031

 

 

 

 

230.000

62.931

 

2

TINTASULUI

200

618.500

171.806

 

 

 

 

500.000

136.806

 

3

BRATOCEA

125

432.950

120.264

 

 

 

 

350.000

95.764

 

4

MAGURA SLATIOAREI

80

432.950

120.264

 

 

 

 

350.000

95.764

 

5

HONTERUS JOHANNES

110

303.065

84.185

 

 

 

 

245.000

67.035

 

6

LUDWING RUTH

110

303.065

84.185

 

 

 

 

245.000

67.035

 

7

CISNADIE

80

222.660

61.850

 

 

 

 

180.000

49.250

 

8

VANJU MARE

80

241.215

67.004

 

 

 

 

195.000

53.354

 

9

MILCOV

155

383.470

106.519

 

 

 

 

310.000

84.820

 

10

SARADEI

373

883.218

245.338

 

 

(intre Bdul Bucurestii Noi si Ciresoaia)

 

714.000

195.360

 

11

SURORILOR

414

1.001.970

278.325

 

 

(intre Sos. Chitilei si Niagara)

 

810.000

221.626

 

 

TOTAL INVESTITII

 

5.107.573

1.418.770

 

 

DIN CARE C+M

 

4.129.000

1.146.944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTINDERE RETEA PUBLICA  APA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

PROLETARULUI

170

141.018

39.172

 

 

intre( Oasului si M.Viteazul)

 

114.000

31.192

 

2

CRIVESTI

114

75.309

20.919

 

 

 

 

60.880

16.658

 

 

TOTAL INVESTITII

 

217.382

60.384

 

 

DIN CARE C+M

 

175.767

48.824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTINDERE RETEA PUBLICA DE CANALIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

PROLETARULUI

260

273.328

75.924

 

 

intre( Oasului si M.Viteazul)

 

220.960

60.457

 

2

CRIVESTI

93

90.697

25.194

 

 

 

 

73.320

20.061

 

3

MILCOV

140

138.544

38.484

 

 

 

 

112.000

30.645

 

 

TOTAL INVESTITII

 

503.623

139.895

 

 

DIN CARE C+M

 

407.167

113.102