Hotărârea nr. 417/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 417 / 2004

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

cu privire la încetarea mandatului de consilier al

 domnului Bogdan Cantaragiu

 

            Ţinând seama de validarea mandatului de consilier al domnului Bogdan Cantaragiu în şedinţa din data de 24.06.2004 şi de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr.251/2004 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 06.06.2004;

            Luând act de demisia domnului Bogdan Cantaragiu, consilier ales, înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr.44014/23.12.2004 ;                                                                                                                                                                                                                                       

            În temeiul art.46, alin.(1), art.60, alin.(1), punctul a) şi alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;

           

            Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

            Articol unic : Se ia act de  încetarea, prin demisie,  a mandatului de consilier al domnului Bogdan Cantaragiu.

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

                     Adrian Oghină                                                    SECRETAR                                                                                                                                                                                                                                                    Lavinia Paul

 

 

 

 

Nr. : 417

Data : 23.12.2004