Hotărârea nr. 256/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 256 / 2004

MUNICIPIULUI BUCURESTI                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

         

HOTARARE

privind modificarea componentei  Comisiei de validare

 

 

Vazand Hotararile Consiliului Local al Sectorului 1 nr.250/2004 privind stabilirea componentei Comisiei de validare si nr.254/24.06.2004 privind alegerea viceprimarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

Avand in vedere  precizarile art.4, alin.(3) din Ordonanta Guvernului Romaniei  nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificata si aprobata prin Legea nr.673/2002.

        In temeiul prevederilor art. 32, alin. (2) si art.46  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata,

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTARASTE:

 

 

Articol unic: Se  modifica componenta Comisiei de validare, in sensul inlocuirii domnului Bazgan Mihai Marian cu domnul Vasile Dan Ion.

 

         

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA                            CONTRASEMNEAZA,

                   Adrian Oghina

                                                                                      SECRETAR

                                                                           Lavinia Paul

 

 

 

 

 

          Nr.: 256

          Data: 01.07.2004