• Hotărârea 149/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 13.05.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1 a dreptului de administrare a Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu”, din incinta Parcului Bazilescu din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 148/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 13.05.2019 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1580 lei pentru participarea a 2 persoane cu handicap și a însoțitorilor acestora la 2 competiții sportive, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale.
 • Hotărârea 147/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 13.05.2019 privind implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului ”Să ne jucăm împreună”
 • Hotărârea 146/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 13.05.2019 privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 145/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 13.05.2019 privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Poliția Locală Sector 1 în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1, pentru perioada 1 iunie 2019- 31 mai 2020
 • Hotărârea 144/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 13.05.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018
 • Hotărârea 143/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 22.04.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba transmiterea din administrarea Administraţiei Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unor străzi principale aflate în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în vederea reabilitării şi modernizării
 • Hotărârea 142/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 22.04.2019 privind acordarea de către Centrul Cultural al Sectorului 1 a unui sprijin material pentru Asociația Națională a Veteranilor de Război
 • Hotărârea 141/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 22.04.2019 pentru aprobarea criteriilor de selecție privind inițierea, organizarea și derularea de excursii gratuite pentru pensionarii din Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 140/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 22.04.2019 privind completarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 139/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 22.04.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 138/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din 22.04.2019 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018 -2019
 • Hotărârea 137/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 22.04.2019 privind stabilirea costului mediu lunar/copil protejat în cadrul serviciilor sociale de tip rezidenţial destinate copiilor, centrelor de zi tip ”creşă”, modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neurospihiatrică destinate copiilor şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 136/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 22.04.2019 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 135/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 22.04.2019 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de zi “Un Pas Împreună” din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 134/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 22.04.2019 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului Multifuncţional Phoenix din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 133/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 22.04.2019 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare, compus din Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov şi Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 hotărâre
 • Hotărârea 132/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 22.04.2019 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 hotărâre
 • Hotărârea 131/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 22.04.2019 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București a unui ajutor umanitar în valoare de 5000 lei pentru tânărul COROI GHEORGHE
 • Hotărârea 130/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 22.04.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 privind acordarea sumei în valoare de 1000 lei şi a unei diplome aniversare familiilor domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 129/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 22.04.2019 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, precum și pentru aprobarea completării Anexei nr. 3 – Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017, cu modificările și completările ulterioare .
 • Hotărârea 128/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administraţie" din instituția subordonată Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 127/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 – Centrul Cultural al Sectorului 1
 • Hotărârea 126/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare ”Administraţie” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 125/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din Complexul Multifuncțional Caraiman
 • Hotărârea 124/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea 123/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 122/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 121/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 120/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 22.04.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat interinstituțional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 – 2020 – 2030
 • Hotărârea 119/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 22.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al COMPANIEI DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.
 • Hotărârea 118/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 118 din 22.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIŢA SRL
 • Hotărârea 117/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 22.04.2019 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31 martie 2019
 • Hotărârea 116/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019
 • Hotărârea 115/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 22.04.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de două luni.
 • Hotărârea 114/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 01.04.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activitaţilor sportive necesare materializării proiectului sportiv ”Promovarea practicării handbalului ca o formă de educaţie prin sport şi îmbunătaţirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociaţiei Handbal Club Dinamo Bucureşti in sezonul competiţional 2018-2019
 • Hotărârea 113/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 01.04.2019 privind modificarea tarifelor pentru activitățile Serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București derulate de către Compania Romprest Service S.A., conform Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București nr.J 077-S din 30.06.2008
 • Hotărârea 112/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 01.04.2019 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 337/30.10.2018 privind acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgenţă pentru plata chiriei, persoanelor singure sau familiilor ce urmează a fi evacuate din Căminul nr. 3 al Colegiului Național Media, situat în București, sector 1, str. Jiului nr. 163 și din locuințele improvizate pe terenul din Intrarea Străulești nr. 1, sector 1, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 111/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 01.04.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 110/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 01.04.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința din data de 01.04.2019
 • Hotărârea 109/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive
 • Hotărârea 108/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 26.03.2019 privind adoptarea Regulamentului privind utilizarea câinilor fără stăpân neadoptaţi din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor, situat în Șos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activităţi asistate de animale
 • Hotărârea 107/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. VALSULUI NR. 19 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 106/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ABRUD NR. 112 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 105/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. BANAT NR. 31A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 104/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 26.03.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ALEEA TEIȘANI NR. 214-216 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 103/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ALEXANDRU BRATU NR. 7-9 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 102/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ALEXANDRU BRATU NR. 17 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 101/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ALEXANDRU BRATU NR. 11 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 100/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MIRCEȘTI NR. 3 (fost 3-3A) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 99/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CECILIA CUȚESCU STORCK NR. 22-24 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 98/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CLUJ NR.63 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 97/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AUTOMATIZĂRII NR.25 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 96/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. TEODOSIE RUDEANU NR. 20 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 95/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AVRĂMENI NR. 9 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 94/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MĂGURA SLĂTIOAREI NR.4 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 93/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. GEORGE MISSAIL NR.42 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 92/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL AGATULUI NR. 102E - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 91/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL REGIMENTULUI NR.101 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 90/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 90 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL CAVNIC NR. 59A - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 89/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. PLAVIEI NR. 27 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 88/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 26.03.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. TRIUMFULUI NR.70 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 87/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL LĂPUȘ NR. 73E (FOST DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 2) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 86/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 26.03.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL LĂPUȘ NR. 73B (FOST DRUMUL LĂPUȘ NR. 71-73, LOT 1) - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 85/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CAȘIN NR. 12 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 84/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AVIATOR POPIȘTEANU NR. 45-47 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 83/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MEZEȘ NR. 26 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 82/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 26.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA STRĂBUNĂ NR.61 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 81/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 26.03.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. FLUVIULUI NR. 7 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 80/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 26.03.2019 prin care se aprobă organizarea și componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza sectorului 1 al municipiului București
 • Hotărârea 79/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 26.03.2019 privind aprobarea aderării Direcției Generale de Asistență Socială Socială și Protecția Copilului Sector 1 la Rețeaua Eurocarers în calitate de Membru Complet (Tier I)
 • Hotărârea 78/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 26.03.2019 privind aprobarea Conturilor anuale de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile financiare, inclusiv anexele acestora, la data de 31 decembrie 2018
 • Hotărârea 77/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 26.03.2019 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 76/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 26.03.2019 privind mandatarea Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 1, în vederea efectuării procedurilor legale necesare achiziționării imobilului situat în str. Băiculești nr. 5, Sector 1, București
 • Hotărârea 75/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local, denumit ”Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului”, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare
 • Hotărârea 74/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 26.03.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 73/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” pentru derularea Proiectului „Centrul de monitorizare Aslan”
 • Hotărârea 72/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 26.03.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința din data de 26.03.2019
 • Hotărârea 71/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 28.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 60 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe
 • Hotărârea 70/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 28.02.2019 privind acordarea unui ajutor financiar Arhiepiscopiei Romano – Catolice de București, sector 1, în vederea finanțării lucrărilor de realizare a iluminatului interior la Catedrala Sfântul Iosif
 • Hotărârea 69/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 28.02.2019 privind aprobarea participării Sectorului 1 al Municipiului București, la proiectul "Prima clădire monument istoric din România eficientă energetic (NZEB)"
 • Hotărârea 68/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 28.02.2019 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a imobilului din Str. Frumoasa nr. 24, Sector 1, București în care funcționează Grădinița nr. 252 către Colegiul Național de Muzică ”George Enescu”, în vederea derulării de activități de învățământ
 • Hotărârea 67/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 28.02.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 • Hotărârea 66/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 28.02.2019 pentru aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 • Hotărârea 65/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorulului 1 al municipiului București
 • Hotărârea 64/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 28.02.2019 privind acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 7000 lei pentru participarea unei persoane cu handicap şi a însoţitorului acesteia, la o competitia sportivă internațională, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 63/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 28.02.2019 pentru aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi orașul Korça din Republica Albania”
 • Hotărârea 62/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 28.02.2019 privind acordarea avizului pentru includerea Grădiniței Olga Gudynn International School Sector 1 în Consorțiul Școlar Olga Gudynn Internațional School
 • Hotărârea 61/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 28.02.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri prin care să solicite Guvernului României prin Ministerul Transporturilor-Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A. București transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil reprezentând Pod rutier, ce face legătura între Drumul Săbăreni și Drumul Poiana Pietrei, peste linia căii ferate București-Roșiori
 • Hotărârea 60/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 28.02.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Olga Gudynn International School
 • Hotărârea 59/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 28.02.2019 privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif, în vederea finanțării proiectului religios ”Papa Francisc la Catedrala Sf. Iosif”, în perioada 20 aprilie-31 mai 2019
 • Hotărârea 58/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 28.02.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.357/30.10.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Universitatea din București, în vederea finanțării proiectului cultural – artistic ”Elevi și Studenți în anul Centenarului”
 • Hotărârea 57/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordare de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local
 • Hotărârea 56/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 28.02.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Centrului Cultural al Sectorului 1
 • Hotărârea 55/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 28.02.2019 pentru completarea Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 54/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 28.02.2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 53/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 28.02.2019 privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea de parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 din Municipiul București
 • Hotărârea 52/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 28.02.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare interinstituțională între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului comun ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 – EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”
 • Hotărârea 51/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28.02.2019 privind numirea unei comisii de negociere a prețului și a condițiilor pentru cumpărarea terenului în suprafață de 3.316,96 mp situat în Șoseaua Chitilei nr. 150, Sector 1, București, în vederea folosirii acestuia ca teren de sport de către Școala Gimnazială nr. 183
 • Hotărârea 50/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 28.02.2019 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 cu privire la aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 Bucuresti de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 49/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 28.02.2019 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 48/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 28.02.2019 privind aprobarea modificării Anexei nr. 20 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 64/2017 privind aprobarea aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale cu şi fără cazare din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 47/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 28.02.2019 privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plății contravalorii chiriei pentru persoana sau familia la care se dispune plasamentul copiilor proveniți din centrele de plasament/casele de tip familial/modulele pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și pentru rudele copilului care solicită încetarea măsurii de protecție, ca măsură de suport pentru prevenirea situației temporare de dificultate în oferirea condițiilor optime de îngrijire, creștere și educare a copilului
 • Hotărârea 46/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 28.02.2019 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna februarie 2019, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 45/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 28.02.2019 privind aprobarea desfăşurării acțiunii educative “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor
 • Hotărârea 44/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019
 • Hotărârea 43/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 28.02.2019 privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuită a câinilor şi pisicilor rasă comună și a metișilor acestora, cu deţinător domiciliat în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, care se va desfășura în anul bugetar 2019
 • Hotărârea 42/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 04.02.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 • Hotărârea 41/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţilor sportive necesare materializării proiectului sportiv ”Promovarea practicării handbalului ca o formă de educaţie prin sport şi îmbunătaţirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociaţiei Handbal Club Dinamo Bucureşti în sezonul competiţional 2018-2019
 • Hotărârea 40/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Adminstrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 39/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 04.02.2019 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2019-2020
 • Hotărârea 38/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 04.02.2019 privind aprobarea documentelor elaborate la nivelul Comisiei de apărare a Sectorului 1: Carnetul cu documentele de mobilizare al Consiliului Local al Sectorului 1; Atribuțiile Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București; Plan de activități al Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 37/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 36/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 04.02.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1
 • Hotărârea 35/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bucegi nr. 22
 • Hotărârea 34/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Panait Istrati nr. 32
 • Hotărârea 33/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nisipari nr. 17D
 • Hotărârea 32/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dionisie Fotino nr. 6-8
 • Hotărârea 31/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București Târgoviște nr. 14A
 • Hotărârea 30/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD Str. Marmurei nr. 36-38
 • Hotărârea 29/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Agatului nr. 104
 • Hotărârea 28/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Muntele Găina nr. 113
 • Hotărârea 27/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Amintirii nr. 13
 • Hotărârea 26/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Timișului nr. 33
 • Hotărârea 25/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Av. Traian Vasile nr. 20
 • Hotărârea 24/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Soveja nr. 29
 • Hotărârea 23/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 28.01.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Caraiman nr. 108
 • Hotărârea 22/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Volumului nr. 16
 • Hotărârea 21/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Octav Cocărăscu nr. 87-89
 • Hotărârea 20/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Înfrățirii nr. 18
 • Hotărârea 19/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Someșul Rece nr. 25
 • Hotărârea 18/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Străulești nr. 98
 • Hotărârea 17/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Lotru nr.57
 • Hotărârea 16/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București Târgoviște nr. 9K
 • Hotărârea 15/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Liniștei nr. 29
 • Hotărârea 14/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vasile Gherghel nr. 86
 • Hotărârea 13/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Câmpinița nr. 5
 • Hotărârea 12/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Triumfului nr. 80
 • Hotărârea 11/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 28.01.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea înființării ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" SECTORUL 1 BUCUREȘTI
 • Hotărârea 10/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 28.01.2019 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 9/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.01.2019 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Investitii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A.
 • Hotărârea 8/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2019 pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.435 /19.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportivă.
 • Hotărârea 7/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 28.01.2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult
 • Hotărârea 6/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 28.01.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 5/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 28.01.2019 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar/administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2019
 • Hotărârea 4/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2019 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul colectiv de muncă înregistrat sub nr. 424/19.12.2017, în vigoare în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 3/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 2/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 28.01.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Parcului „Băneasa” în Parcul „Jersey City”
 • Hotărârea 1/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 28.01.2019 privind modificarea art.47 din Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013.