• Hotărârea 71/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 28.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 60 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe
 • Hotărârea 70/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 28.02.2019 privind acordarea unui ajutor financiar Arhiepiscopiei Romano – Catolice de București, sector 1, în vederea finanțării lucrărilor de realizare a iluminatului interior la Catedrala Sfântul Iosif
 • Hotărârea 69/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 28.02.2019 privind aprobarea participării Sectorului 1 al Municipiului București, la proiectul "Prima clădire monument istoric din România eficientă energetic (NZEB)"
 • Hotărârea 68/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 28.02.2019 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a imobilului din Str. Frumoasa nr. 24, Sector 1, București în care funcționează Grădinița nr. 252 către Colegiul Național de Muzică ”George Enescu”, în vederea derulării de activități de învățământ
 • Hotărârea 67/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 28.02.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 • Hotărârea 66/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 28.02.2019 pentru aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 • Hotărârea 65/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorulului 1 al municipiului București
 • Hotărârea 64/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 28.02.2019 privind acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 7000 lei pentru participarea unei persoane cu handicap şi a însoţitorului acesteia, la o competitia sportivă internațională, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 63/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 28.02.2019 pentru aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi orașul Korça din Republica Albania”
 • Hotărârea 62/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 28.02.2019 privind acordarea avizului pentru includerea Grădiniței Olga Gudynn International School Sector 1 în Consorțiul Școlar Olga Gudynn Internațional School
 • Hotărârea 61/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 28.02.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri prin care să solicite Guvernului României prin Ministerul Transporturilor-Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A. București transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil reprezentând Pod rutier, ce face legătura între Drumul Săbăreni și Drumul Poiana Pietrei, peste linia căii ferate București-Roșiori
 • Hotărârea 60/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 28.02.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Olga Gudynn International School
 • Hotărârea 59/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 28.02.2019 privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif, în vederea finanțării proiectului religios ”Papa Francisc la Catedrala Sf. Iosif”, în perioada 20 aprilie-31 mai 2019
 • Hotărârea 58/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 28.02.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.357/30.10.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Universitatea din București, în vederea finanțării proiectului cultural – artistic ”Elevi și Studenți în anul Centenarului”
 • Hotărârea 57/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordare de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local
 • Hotărârea 56/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 28.02.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Centrului Cultural al Sectorului 1
 • Hotărârea 55/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 28.02.2019 pentru completarea Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 54/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 28.02.2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 53/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 28.02.2019 privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea de parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 din Municipiul București
 • Hotărârea 52/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 28.02.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare interinstituțională între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului comun ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 – EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”
 • Hotărârea 51/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28.02.2019 privind numirea unei comisii de negociere a prețului și a condițiilor pentru cumpărarea terenului în suprafață de 3.316,96 mp situat în Șoseaua Chitilei nr. 150, Sector 1, București, în vederea folosirii acestuia ca teren de sport de către Școala Gimnazială nr. 183
 • Hotărârea 50/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 28.02.2019 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 cu privire la aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 Bucuresti de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 49/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 28.02.2019 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 48/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 28.02.2019 privind aprobarea modificării Anexei nr. 20 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 64/2017 privind aprobarea aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale cu şi fără cazare din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 47/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 28.02.2019 privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plății contravalorii chiriei pentru persoana sau familia la care se dispune plasamentul copiilor proveniți din centrele de plasament/casele de tip familial/modulele pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și pentru rudele copilului care solicită încetarea măsurii de protecție, ca măsură de suport pentru prevenirea situației temporare de dificultate în oferirea condițiilor optime de îngrijire, creștere și educare a copilului
 • Hotărârea 46/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 28.02.2019 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna februarie 2019, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 45/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 28.02.2019 privind aprobarea desfăşurării acțiunii educative “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor
 • Hotărârea 44/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019
 • Hotărârea 43/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 28.02.2019 privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuită a câinilor şi pisicilor rasă comună și a metișilor acestora, cu deţinător domiciliat în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, care se va desfășura în anul bugetar 2019
 • Hotărârea 42/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 04.02.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 • Hotărârea 41/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţilor sportive necesare materializării proiectului sportiv ”Promovarea practicării handbalului ca o formă de educaţie prin sport şi îmbunătaţirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociaţiei Handbal Club Dinamo Bucureşti în sezonul competiţional 2018-2019
 • Hotărârea 40/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Adminstrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 39/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 04.02.2019 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2019-2020
 • Hotărârea 38/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 04.02.2019 privind aprobarea documentelor elaborate la nivelul Comisiei de apărare a Sectorului 1: Carnetul cu documentele de mobilizare al Consiliului Local al Sectorului 1; Atribuțiile Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București; Plan de activități al Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 37/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 36/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 04.02.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1
 • Hotărârea 35/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bucegi nr. 22
 • Hotărârea 34/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Panait Istrati nr. 32
 • Hotărârea 33/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nisipari nr. 17D
 • Hotărârea 32/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dionisie Fotino nr. 6-8
 • Hotărârea 31/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București Târgoviște nr. 14A
 • Hotărârea 30/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD Str. Marmurei nr. 36-38
 • Hotărârea 29/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Agatului nr. 104
 • Hotărârea 28/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Muntele Găina nr. 113
 • Hotărârea 27/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Amintirii nr. 13
 • Hotărârea 26/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Timișului nr. 33
 • Hotărârea 25/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Av. Traian Vasile nr. 20
 • Hotărârea 24/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Soveja nr. 29
 • Hotărârea 23/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 28.01.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Caraiman nr. 108
 • Hotărârea 22/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Volumului nr. 16
 • Hotărârea 21/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Octav Cocărăscu nr. 87-89
 • Hotărârea 20/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Înfrățirii nr. 18
 • Hotărârea 19/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Someșul Rece nr. 25
 • Hotărârea 18/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Străulești nr. 98
 • Hotărârea 17/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Lotru nr.57
 • Hotărârea 16/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București Târgoviște nr. 9K
 • Hotărârea 15/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Liniștei nr. 29
 • Hotărârea 14/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vasile Gherghel nr. 86
 • Hotărârea 13/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Câmpinița nr. 5
 • Hotărârea 12/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 28.01.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Triumfului nr. 80
 • Hotărârea 11/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 28.01.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea înființării ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" SECTORUL 1 BUCUREȘTI
 • Hotărârea 10/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 28.01.2019 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 9/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.01.2019 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Investitii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A.
 • Hotărârea 8/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2019 pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.435 /19.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportivă.
 • Hotărârea 7/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 28.01.2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult
 • Hotărârea 6/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 28.01.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 5/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 28.01.2019 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar/administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2019
 • Hotărârea 4/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2019 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul colectiv de muncă înregistrat sub nr. 424/19.12.2017, în vigoare în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 3/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 2/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 28.01.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Parcului „Băneasa” în Parcul „Jersey City”
 • Hotărârea 1/2019 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 28.01.2019 privind modificarea art.47 din Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013.