Hotărârea nr. 220/2019

HOTARAREnr. 220 din 2019-04-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 7901,80 MP, OCUPAT DE SPATII VERZI, SITUAT PE BARAJUL TEI SI PE MALUL LAULUI TEI, SECTOR 2

Acest document nu a putut fi convertit OCR- probabil este corupt.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=39839