Hotărârea nr. 219/2019

HOTARAREnr. 219 din 2019-04-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A BUNURILOR IMOBILE PODUL DE NUC SI IZVORUL EMINESCU AMPLASATE IN PARCUL CISMIGIU

Acest document nu a putut fi convertit OCR- probabil este corupt.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=39838