• Hotărârea 84/2019 - Municipiul București - 26.02.2019

  HOTARAREnr. 84 din 2019-02-26 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE TERMICE URBANE, DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII, DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE LA CENTRALELE TERMICE DE CVARTAL, DE PRODUCERE LA CENTRALA TERMICA CASA PRESEI LIBERE SI A PRETURILOR LOCALE MEDII DE TACTURARE A ENERGIEI TERMICE PENTRU CONSUMATORII NON - CASNICI, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 68 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU COMUNA MAHALA, RAIONUL NOUA SULITA, REGIUNEA CERNAUTI DIN UCRAINA
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 67 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTERNICIR.EA.EXPRESA.A CONSILIULUI LOCATAL SECTORULUI 2 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU FUNDATIA COMUNITARA BUCURESTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "GREEN FLOREASCA" DE SOLUTII EFICIENTE ENERGETIC SI INSTALARII UNOR PANOURI FOTOVOLTAICE
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 66 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ADERAREA LA RETEAUA EUROCARERS, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 65 din 2019-01-31 PRIVIND IMPUTENICIREA.EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU ORASUL KORCA DIN REPUBLICA ALBANIA
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 64 din 2019-01-31 PRIVIND MODIFICAREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI LA UNELE SERVICII SI INSTITUTII PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 63 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 62 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI EVREIESC DE STAT
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 61 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE COMEDIE
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 60 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 59 din 2019-01-31 PENTRU ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 592/2017 SI MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 118/2004 PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE COMERCIALIZARE PE PRINCIPALELE RETELE STRADALE
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 58 din 2019-01-31 PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU PENTRU TARIFELE DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE.TERMICE URBANE, DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII, DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE LA CENTRALELE TERMICE DE CVARTAL SI DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE LA CENTRALA TERMICA CASA PRESEI LIBERE, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 57 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ASOCIATIA "AXA DE DEZVOLTARE BRASOV- BUCURESTI - CONSTANTA" PERSOANA JURIDICA DE DREPT PRIVAT
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 56 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PROGRAMULUI UNITAR DE ACTIUNE PENTRU DERATIZARE SI DEZINSECTIE IN ANUL 2019
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 55 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A NERGIEI TERMICE LIVRATA PRIN PUNCTE TERMICE URBANE SI DE TRANSPORT PENTRU CONSUMATORII CU PUNCTE TERMICE PROPRII SI A PRETURILOR LOCALE MEDII DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE PENTRU CONSUMATORII NON-CASNICI, PRACTICATE DE RADET BUCURESTI
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 54 din 2019-01-31 PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE RELOCARE A AUTOBAZEI SOCIETALII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A. SITUATA IN SOSEAUA PIPERA,NR. 55, SECTOR 2
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 53 din 2019-01-31 PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE RELOCARE A AUTOBAZEI SOCIETATII DE TRANSPOORT BUCURESTI STB SA SITUATA IN STRADA DONIZETTI NR. 8-10, SECTOR 2
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 52 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA LISTEI BUNURILOR SI OBIECTIVELOR AFLATE IN PROPRIETATEA SAU IN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI SAU A ALTOR SERVICII/INSTITUTII PUBLICE DE INTERES LOCAL LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU CARE PAZA ESTE ASIGURATA DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI PRECUM SI LISTA INSTITUTIILOR PENTRU CARE SE EFECTUEAZA TRANSPORTURI DE VALORI DE CATRE DIRECTIA DE POLITIE LOCALA SI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 51 din 2019-01-31 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI CORUL NATIONAL DE CAMERA "MADRIGAL - MARIN CONSTANTIN" IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI CANTUS MUNDI BUCURESTI 2019
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 50 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA PISCULUI NR. 14, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 49 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 48 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA EPISCOPIEI NR. 1-3, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 47 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA ALEXANDRIEI NR. 152C (FOST SOS. ALEXANDRIEI NR. 152), SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 46 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA ELECTRONICII NR. 9-11, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 45 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA ZETARILOR NR. 33, SECTOR 5, BUCURESTI
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 44 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA DOROBANTILOR NR. 212-214, SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 43 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA GIURGIULUI NR. 253, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 42 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA PANTELIMON NR. 161, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 41 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ALEEA CAUZASI NR. 49-51-53, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 40 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA CERCELUS NR. 43, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 39 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA FOISORULUI NR. 108-112, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 38 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA GENERAL N.HARALAMBIE NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 37 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA TONY BULANDRA NR. 15-19, SECTOR 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 36 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ALEEA FIZICIENILOR NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 35 din 2019-01-31 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU ACHIZITIONAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTORUL 5, BULEVARDUL NATIUNILOR UNITE NR. 8, BLOC 104 S+P+MZ, CU DESTINATIA DE SEDIU ADMINISTRATIV
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 34 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A ACHIZITIONARII IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC SITUAT IN MUNICIPIULUI BUCURESTI, SECTORUL 1, STRADA VASILE ALECSANDRI NR. 16
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 33 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI-TEREN IN SUPRAFATA DE 208 MP, SITUAT IN STR. CORABEASCA NR.16, SECTOR 2, BUCURESTI SI DAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 32 din 2019-01-31 PRIVIND MODIFICAREA POZITIEI 10190 DIN ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 186/2008 REFERITOARE LA IMOBILUL LAC GRIVITA, SECTOR 1, BUCURESTI, IN VEDEREA INTABULARII
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 31 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA TEATRULUI ODEON A IMOBILULUI SITUAT IN STR. MATEI VOIEVOD NR. 135A, SECTOR 2 SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 300/2017
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 30 din 2019-01-31 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 21/17.01.2018 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE ADOPTARE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BULEVARDUL BUCURESTII NOI NR. 170, SECTOR 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 29 din 2019-01-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 210/27.11.2018, SITUAT IN BUCURESTI, STR. ABRUD, NR. 54, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI LMOBILIAR
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 28 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIUI TURISTIC A CONSTRUCTIEI. "HEMICICLU" PARTE DIN PARCUL CAROL I DIN STR. CANDIANO POPESCU NR. 4, SECTOR 4
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 27 din 2019-01-31 PNVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU-RISC SEISMIC A COTELOR – PARTI, PROPRIETATE DE STAT, DIN IMOBILELE SITUATE IN STR. LIPSCANI NR. 29- 31, SECTOR 3, STR. GABROVENI NR. 22, SECTOR 3 SI CALEA MOSILOR NR. 71, SECTOR 2
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 26 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A IMOBILELOR SITUATE IN BUCURESTI, SECTOR 5, PIATA NATIUNILE UNITE NR. 8, BL. 108, TRONSON 2, RESPECTIV PIATA NATIUNILE UNITE NR. 9, BL. 107, TRONSON 2, CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE NECESITATE
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 25 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A UNUI NUMAR DE LOCUINTE SI A PARTILOR SI DEPENDINTELOR COMUNE AFERENTE, CE VOR FI UTILIZATE CA LOCUINTE DE NECESITATE, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE REPARATII SI IGIENIZARE
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 24 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE SPATIU PUBLIC URBAN PIATA DE FLORI GEORGE COSBUC" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 23 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “PROIECT AMENAJARE SI MODERNIZARE PARC IZVOR HASDEU" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 22 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “REABILITARE-BULEVARDUL UNIRII DE LA·PIATA CONSTITUTIEI LA PIATA UNIRII CU TRAVERSARE LA STRADA GEORGE GEORGESCU" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 21 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE SPATIU PUBLIC, ZONA MANASTIRII ANTIM, INCLUSIV PARCAJE" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 20 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “TRAVERSARE B-DUL UNIRII IN DREPTUL STRAZII GEORGE GEORGESCU SI SFINTII APOSTOLI " DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 19 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "TRASEU PIETONAL SI DE BICICLISTI CU INFRASTRUCTURA AFERENTA PIATA ALEXANDRU LAHOVARI " DIN CADRUL PANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 18 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "TRASEU PIETONAL SI DE BICICLISTI CU INFRASTRUCTURA AFERENTA PIATA GEORGE CANTACUZINO" DIN CADRUL PANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 17 din 2019-01-31 PRIVIRID DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "TRASEU PIETONAL SI DE BICICLISTI CU INFRASTRUCTURA AFERENTA TROTUAR STRADA URANUS INTRE CALEA 13 SEPTEMBRIE SI CALEA RAHOVEI" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 16 din 2019-01-31 PRIVIND DECIARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PARCAJ SUBTERAN - URANUS - PIATA RAHOVA" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 15 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “PIATA CONSTITUTIEI- SPATIU PUBLIC CU PARCAJ SUBTERAN "DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA”
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 14 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "SPATIU PUBLIC URBAN "PODUL CALICILOR" - ANSAMBLU URBAN DOMNITA BALASA, PARCAJ SUBTERAN, AMENAJARE URBANA PALATUL DE JUSTITIE" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 13 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTERES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ANSAMBLU URBAN COMPLEX- POD MIHAI VODA, POD PIETONAL SI PENTRU BICICLISTI PESTE DAMBOVITA SI PARCAJE SUBTERANE" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 12 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA DECLANSARII PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU SUPRAFATA DE 115 MP, PARTE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA SPLAIUL UNIRII NR. 607-611, SECTOR 3, NR. CADASTRAL 204283, SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA" STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU" IN VEDEREA CONTINUARII SI FINALIZARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 11 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIILOR CU DESTINATIE MEDICALA IMPREUNA CU COTA DIN SPATIUL COMUN AFERENT, SITUATE LA ADRESA CAL. DUDESTI NR. 104-122, C1 CORP A, DEMISOL, SECTOR 3, BUCURESTI, IN SUPRAFATA TOTALA DE 174,71 MP, AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI PENTRU SPITALUL CLINIC COLTEA
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 10 din 2019-01-31 PRIVIND APROBREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)SI INTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/CONSTRUIREA - PASAJ FUNDENI"
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 9 din 2019-01-31 PRIVIND APROBREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)SI INTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/CONSTRUIREA - POD TIMPURI NOI"
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 8 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI, ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) SI INTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/ CONSOLIDAREA - POD OPERA"
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 7 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) SI LNTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/CONSOLIDAREA - POD EROILOR"
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 6 din 2019-01-31 PRIVIND·APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI) SI INTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE (PAC) PENTRU REABILITAREA/CONSOLIDAREA - POD CIUREL"
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 5 din 2019-01-31 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE·CETATEAN ·DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PREAFERICITULUI PARINTE DANIEL (CIOBOTEA), PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 4 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ DOAMNA GHICA"
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 3 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU ETAPA II - KM 2+400 – INTERSECTIE GALEA VITAN BARZESTI"
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 2 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILO(TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII «MODERNIZARE SI EXTINDERE SPATII MEDICALE, MANSARDARE SI SUPRAETAJARE, INCLUSIV COMPARTIMENT DE PRIMIRE URGENTA- SPITALUL CLINIC "PROF. DR. THEODOR BURGHELE"»
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul București - 31.01.2019

  HOTARAREnr. 1 din 2019-01-31 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.138/30.06.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA- DOMNESTI" IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC