Hotărârea nr. 587/2018

HOTARAREnr. 587 din 2018-09-06 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE INCHIRIERE A SPATIILOR DESTINATE BIROURILOR DIN INCINTA SEDIULUI ADMINISTRATIV AL ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI PRECUM SI A UTILAJELOR AFLATE IN PATRIMONIUL A.L.P.A.B.


privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor destinate birourilor din incinta sediului administrativ al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București precum și a

utilajelor aflate în patrimoniul A.L.P.A.B.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul comun de specialitate al Direcției de Mediu si Administrației Lacuri, Parcuri si Agrement București nr. 8036/30.08.2018

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 217/06.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă tarifele de închiriere pentru spațiile destinate birourilor din incinta sediului administrativ al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă tarifele de închiriere pentru utilajele aflate în patrimoniul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Tarifele specificate la art. 1 și art. 2 se vor aplica doar în cazul închirierii spațiilor destinate birourilor și a utilajelor către entitățile la care Municipiul București este acționar majoritar.

Art.4 Sumele provenite din închirierea mijloacelor fixe menționate se fac venit la bugetul local al Municipiului București.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.

București, 06.09.2018 Nr. 587*niel CatanafBd. Regina EJisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sedor 5, București România

Tet: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


\n

Anexa 1CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

C0NF°W cu originalul1 ~TARIFELE DE ÎNCHIRIERE A SPAȚIILOR DESTINATE BIROURILOR DIN INCINTA SEDIULUI ADMINISTRATIV AL ADMINISTRAȚIEI LACURI, PARCURI Șl AGREMENT

BUCUREȘTI

Tarife fără T.V.A.

Valoare

închiriere

Valoare

unitara

euro/luna

suprafața

utila

Clădire

Suprafața

construita

mp

Suprafața utila

1567

euro/luna

6.5euro/luna

Clădire

administrativa

C8

289 mp

241 mp

3445

euro/luna

6.5euro/luna

Clădire

administrativa

C7

636 mp

530 mp

447 lei/mp/an

Birou in clădire administrativa fără grupuri

sanitare

10-40 mp

559 lei/mp/an

L

Birou in clădire administrativa cu grupuri sanitare

i

10-40 mp

Notă: Stabilirea tarifelor a făcut obiectul unui contract de prestări servicii pentru evaluarea tarifelor de închiriere a mijloacelor fixe


Șef Serviciu Urmărire Contracte Nicoleta SERDIN


Opcrilor de dale cu cariflrr perjonal înrcjiitrut li A5SPUCP CV *r. 3îlJ< Șc» n«cufefil, -    nr 1B Scrlnr I. Fuiucii

Cod Fiic-il IMOtî 11

www.alpab.ro

Td <121 KOiifl r«* ah T?I «a*.?

CONFORM CU ORIGINALUL

•2 RUf.'ICAjj V3.’ JURIDICA O*& r-

itia iv.'iCONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI


ADMINISTRAȚIA LACURI

PARCURI SI AGREMENT SUCURESTI

Nr. .    .............

f Anul JLc.tâ..


IE!

Ziilâ


Luna


APROBAT DIRECT MariusTARIFELE DE ÎNCHIRIERE A UTILAJELOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL ADMINISTRAȚIEI LACURI, PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTI

Tarife / Prețuri fără T.V.A. Minim 100 km. efectuați / zi

A

Nr.crt.

Denumire

Tarif/preț

Deservent

Carburant

1

Buldoexcavator

94 lei / ora

cu deservent

cu carburant

2

Autospeciala PRB (nacela)

115 lei / ora

cu deservent

cu carburant

3

Volâ

115 lei / ora

cu deservent

cu carburant

4

încărcător frontal pe pneuri

78 leî / ora

cu deservent

cu carburant

5

încărcător frontal șenilat

95 iei / ora

cu deservent

cu carburant

6

Autospeciala de udat

54 lei / zi

fără deservent

fără carburant

7

Tractor cu remorca

92 lei / zi

fără deservent

fără carburant

8*

Autoutilitara 3,51. inclusiv

3 Iei / km

cu deservent

cu carburant

9*

Autoutilitara peste 3,51.

3,2 lei / km

cu deservent

cu carburant

10*

Autobasculanta 7,41

4,3 lei / km

cu deservent

cu carburant

11

Stivuitor

44 leî / ora

cu deservent

cu carburant

12*

Microbuz

3,4 lei / km

cu deservent

cu carburant

13

Autospeciala de maturat alei electrica

583 lei / zi

fără deservent

14

Tocător mobil de crengi

242 lei / zi

fără deservent

fără carburant

15

Tractoraș de tuns gazon

21 lei / zi

129 lei/zi

. -

fără deservent cu deservent

fără carburant cu carburant


Șef Serviciu S.I.E.U.M.T. GHENCEA,/^ Alexandru GHENUȘ


întocmit,

Inspector Npreî NIC A


A*    _O’

V.<C>_^0 Ufl° «CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Mecanism de calcul al tarifelor de închiriere a spațiilor destinate birourilor din incinta sediului administrativ al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București precum și a utilajelor aflate în patrimoniul A.L.P.A.B.


Șos București Cod Fiscul 14OOR3I4


BULDOEXCAVATOR

Valoare inventar

228.531 lei

Salariu deservent

20 lei / ora

Revizii + reparații

7 lei / ora

Carburant 10 1 / ora

60 lei / ora

TOTAL 1

87 lei / ora

Cheltuieli generale 5%

4 lei / ora

TOTAL II

91 lei / ora

Profit 3%

3 lei l ora

TOTAL GENERAL

94 lei / ora

AUTOSPECIALA PRB

Valoare inventar

167.337 lei

Salariu desen/ent

20 lei / ora

Revizii + reparații

5 lei / ora

Carburant 121 / ora

72 lei / ora

TOTAL I

97 lei / ora

Cheltuieli generale 5%

5 lei / ora

TOTAL II

112 lei / ora

Profit 3%

3 lei / ora

TOTAL GENERAL

115 lei / ora

VOLA

Valoare inventar

475.400 lei

Salariu deservent

20 lei / ora

Revizii + reparații

15 lei / ora

Carburant 121 / ora

72 lei / ora

TOTAL I

IQ^Iei /-ora

Cheltuieli generale 5%

X^O5 lei /'6ra

TOTAL II

/*^U23eI7ora

Profit 3%

TOTAL GENERAL

-JJ«U

Ploiești, nr 8B, Sector 1, Bucurt^

Cod IB,\N ROS I TREZ70 I 50 10XXX030306 wwu.alpab.ro

Tel 021.224 5H 60, Fax 021.224.58.62

încărcător frontal pneuri


Valoare inventar

83.712 lei

Salariu deservent

20 lei / ora

Revizii + reparații

3 lei / ora

Carburant 81./ ora

48 lei / ora

TOTAL 1

71 lei / ora

Cheltuieli generale 5%

4 lei / ora

TOTAL II

75 lei / ora

Profit 3%

3 lei / ora

TOTAL GENERAL

78 lei / ora

încărcător frontal senilat

Valoare inventar

Zo '    “ ‘C    152.516 lei

Salariu deservent / zi    h

Z /

\ Z    160 lei/zi

Revizii + reparații    II

/

\ *    38 lei / zi

Carburant 13 I. /100 km.    n

(

/    ' 78 lei / zi /100 km.

TOTAL I    \

'276 lei / zi /100 km.

Șos

Cod Fiscal: I-4OOH3 1-1

B ucurîțtS-JI o ieș 11

i. nr 8B7~Scctor I, București Cod IBANiJ£061TREZ70l50LOXXX000306 wwu.atpah rn

Ici 021 221 58 60. Fax' 021 221.58 62Valoare inventar

718.000 lei

Salariu deservent

20 lei / ora

Revizii + reparații

8 lei/ ora

Carburant 101./ ora

60 lei / ora

TOTAL 1

88 lei / ora

Cheltuieli generale 5%

4 lei / ora

TOTAL II

92 lei / ora

Profit 3%

3 lei / ora

TOTAL GENERAL

95 lei / ora

AUTOSPECIALA UDAT

Valoare inventar

198.208 lei

Revizii + reparații

49 lei / zi

TOTAL I

49 lei / ora

Cheltuieli generale 5%

3 lei / zi

TOTAL II

52 lei / zi

Profit 3%

2 lei / zi

TOTAL GENERAL

54 lei / zi

TRACTOR CU REMORCA

Valoare inventar

341.000 lei

Revizii + reparații

84 lei / zi

TOTAL I

84 lei / zi

Cheltuieli generale 5%

4 lei / zi

TOTAL II

88 lei / zi

Profit 3%

3 lei / zi

TOTAL GENERAL

92 lei /zi

VA

fr.’ k? ^SAj-f .    122 r— li

- rr. îfc'/, A

Cheltuieli generale 5%

W!

14 lei / zi /100 km.

TOTAL II

290 lei/zi/100 km.

Profit 3%

9 lei/zi /100 km.

TOTAL GENERAL

299 lei/zi/100 km.

Tarif / km. 299 :100 = 3 lei / km.

AUTOUTILITARA peste 3 5 tone

Valoare inventar

190.400 tei

Salariu deservent / zi

160 lei/zi

Revizii + reparații

47 lei /zi /100 km.

Carburant 14,5 /100 km

87 lei /100 km.

TOTAL I

294 lei / zi /100 km.

Cheltuieli generale 5%

15 lei/zi/100 km.

TOTAL II

309 lei/zi/100 km.

Profit 3%

9 lei / zi /100 km.

TOTAL GENERAL

318 lei/zi/100 km

Tarif / km 318 :100 = 3,2 lei / km / zi

AUTOBASCULANTA 7,41.

Valoare inventar

195.000 lei

Salariu deservent

160 lei / zi

Revizii + reparații

38 lei / zi

Carburant 33,51/100 km

201 lei/100 km

TOTAL I

399 lei / zi /100 km

Cheltuieli generale 5%

20 lei / zi /100 km

TOTALII

zi /100 km

419 lei /

Profit 3%

13 lei / zi /100 km

TOTAL GENERAL

432 lei/zi/100 km

Tarif / km 432 : 100 = 4,3 lei / km

STIVUITOR

Valoare inventar

75.894 lei

Salariu deservent

20 lei / ora

Revizii + reparații

2 lei / ora

Carburant 31 / ora

18 lei / ora

TOTAL I

40 lei / ora

Cheltuieli generale 5%

2 lei / ora

TOTAL II

42 lei / ora

Profit 3%

U .,""    2 lei / ora

TOTAL GENERAL

X,    \    44 lei / ora

//* • Z 1-T----A

Valoare inventar

Wfe    308.140 lei

Salariu deservent / zi

160 lei / zi

Revizii + reparații

76 lei / zi /100 km

Șos. București Ploiești, nr. SB, Sector I, București Cod Fiscal: 140083 14 Cod1BAN: RO61TREZ7G1501OXXX000306 www.a_lpab.ro

Tel 021.224.58 tt). Fax-021.224.58 62

Carburant 13,5 I /100 km

81 lei / zi /100 km

n

TOTAL 1

317 lei/zi/100 km

Cheltuieli generale 5%

16 lei/zi/100 km

TOTAL II

333 leî/zi /100 km

Profit 3%

10 lei/zi/100 km

TOTAL GENERAL

343 lei / zi /100 km

Tarif / km    343 : 100 = 3,4 lei / km

AUTOSPECIALA ELECTRICA PENTRU MATURAT ALEI

Valoare inventar

656.880 lei

Revizii + reparații

108 lei / zi

TOTAL I

539 lei zi

Cheltuieli generale 5%

27 lei/zi

TOTAL II

566 lei / zi

Profit 3%

17 lei/zi

TOTAL GENERAL

583 lei / zi


TOCĂTOARE MOBILA DE CRENGI

Valoare inventar

273.070 lei

Amortisment / zi

179 lei/zi

Revizii + reparații

45 lei / zi

TOTAL I

224 lei/zi

Cheltuieli generale 5%

11 lei / zi

TOTAL II

235 lei / zi

Profit 3%

7 lei / zi

TOTAL GENERAL

242 lei / zi


TRACTORAS TUNS GAZON TORO 74661

Valoare inventar

22.524 lei

Amortisment / zi

15 lei/zi

Revizii + reparații

4 lei / zi

TOTALI

19 lei / zi

Cheltuieli generale 5%

1 teu / zi

TOTAL II

20 lei / zi

Profit 3%

1 leu / zi

TOTAL GENERAL

21 lei/zi

Varianta II


Valoare inventar

22.524 lei

Amortisment / zi

15 lei / zi

Salariu deservent

60 lei / zi

Revizii + reparații

,/n    4 lei / zi

Carburant 51 / ora

A-    'X < -40 lei / zi

TOTAL I

((" {

\ i 79 lei / zi

Cheltuieli generale 5%

I '

î 6 lei / zi

TOTAL II

.<>125 lei / zi

Profit 3%

4 fel/zi

Șos Bucurețij Cod Fiscal I4008314

Ploiești,    Sector I, București

Cod IBAN RQlkțTR EZ70 I 50 I 0XXXOOO306 www.alpab.ro

Tel 021.224 58 60, Fax. 021.224 58 62

Șef Serviciu S.I.E.U.M.T. GHENCEA, Alexandru GHENUȘîntocmit,

Inspector Mire! NICAȘos București Ploiești, nr SB, Sector I, București Cod Fiscal 14008314 Cod IBAN: RO6 I TKEZ701 50 I 0.X XXOOO3O6

wwa.aliMb.il>

Tel. 031.234 58.60, Fax.O21.224.5R 62