Hotărârea nr. 548/2018

HOTARAREnr. 548 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE INCHIRIERE A UNOR BUNURI APARTINAND ADMINISTRATIEI STRAZILOR


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 14375/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 198/22.08.2018 ș» raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 566/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Străzilor București nr. 22318/10.08.2018; în temeiul prevederilor art. 36 alin. <2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă tarifele de închiriere a unor bunuri aparținând Administrației Străzilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Tarifele specificate la art. 1 se vor aplica doar în cazul închirierii bunurilor către entitățile subordonate municipiului București sau la care municipiul București este acționar majoritar.

Art.3 Tarifele specificate la art. 1 nu includ contravaloarea carburantului și a prestației deserventului.

Art.4 Sumele provenite din închirierea bunurilor specificate la art. 1 se fac venit la bugetul municipiului București.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL


Claudiu Daniei


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 23.08.2018 Nr. 548

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1'rwrÂ

CONFORM Cy ORIGINALUL Z

Nr. Crt.

Denumire mijloc fix \\®\V,

Total chirie/luna

1

Generator curent cu dispozitiv sudura WXGT 20iy^°MA n < b

2.741

2

Generator electric JKS Q7500E

1.958

3

Generator sudura KDE180XV

2.937

4

Motocompresor KAESAR

7.833

5

Pikamer D 25960K

2.500

6

Aparat curatat sub presiune SN013028

3.520

7

Mașina spalat pardoseli

5.480

8

încărcător cu cupa

5.092

9

Reciclator asfalt

5.770

10

Mașina taiat rosturi R2/170

2.741

11

Piaca vibratoare

2.350

12

Mai compactor

2.350

13

Freze zapada EVEREST 603

2.350

14

Sistem portabil topit zapada + remorca

12.000

15

Autospeciala deszăpezire AVIA 4x4

7.833

16

Autoutilitara IVECO cu cabina dubla si bena bascuiabila

5.483

17

Autoutilitara 6 tocuri FORD TRANZIT 3,St

3.055

18

Fiat Doblo 1,3 MJET 5 locuri

1.573

19

Renault Mașter

3.055

20

Renault Mașter cabina simpla

3.055

21

Renault Mașter cabina dubla 2,5SS

3.055

22

Ford Tranzit

3.055

23

Autoutilitara lucru la înălțime

7.083

24

Autoutilitara DAF FAR CF 85 26T

7.833

25

Autovidanja DAF 9000L

7.833

26

Autovidanja DAF 16000L

11.468

27

Autoutilitara bascuiabila CI

5.175

28

Autospeciala platforma ridicări auto IVECO

17.100

29

Ford Connect KOMBI TREND

2.741

30

Autoutilitara NI

2.587

31

Autocamion IVECO

5.483

32

Autotractor IVECO

2.937

33

Remorca ZORZI CBBE X9

3.102

34

Semiremorca ZASLAW TRALIS

3.850

35

Motostivuitor HMT 6033

6.266

36

Buldoexcavator CAT 428F

7.833

37

Miniincarcator CAT 236D

6.164

38

Freza de zapada pe senile

3.520

39

Autovehicul Peugeot BOXER

5.175

40

Autovehicul Peugeot BOXER FURGON

5.175

41

Platforma auto Boro ATLAS

734

42

Placa compactoare cu sistem stropire apa

3.300

43

Freze zapada in 2 trepte

2.976

44

încărcător frontal

5.092

45

Rotopercutor

1.320

46

Mașina marcaj rutier Euro 100, Euro 200

16.000

47

Mașina sters marcaje rutiere cu jet apa

14.000

48

Mașina marcat vopsea termoplastica

16.575