Hotărârea nr. 478/2018

HOTARAREnr. 478 din 2018-08-23 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 23 AUGUST 2018 - 22 NOIEMBRIE 2018Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

1    ’    i*t» mi«i vtoeAiootw Mpoccm

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 23 august 2018 - 22 noiembrie 2018

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București; în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța

/ Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) și art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul consilier Catana Claudiu Daniel în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 23 august 2018 - 22 noiembrie 2018.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Claudiu DanieJ Catana


București, 23.08.2018 Nr. 478B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro